respublika.lt

2018 rugpjūčio 17, penktadienis

Blogiausias scenarijus tradicinei šeimai išsipildėnuotraukos (31)

2018 birželio mėn. 05 d. 17:31:11
Justina GAFUROVA

Paaiškėjo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimas byloje „Coman ir kiti“, apie kurią dienraštis „Vakaro žinios“ rašė antradienį. Deja, išsipildė blogiausias scenarijus - ESTT  išaiškino, kad Laisvo asmenų judėjimo direktyvoje vartojama sąvoka „sutuoktinis“ yra neutrali lyčiai, todėl apima ir tos pačios lyties sutuoktinius. Šiuo sprendimu visoms ES šalims tampa privalomas kitose ES šalyse sudarytų homoseksualų santuokų pripažinimas. Tai reiškia, kad judėjimo laisvės ir teisės apsigyventi šalyje srityse visos ES valstybės narės bus priverstos teisiškai pripažinti tos pačios lyties porų santuokas, sudarytas už jų teritorijos ribų. Teismas atkreipė dėmesį, kad sprendimas nereiškia, jog šalys turi įteisinti homoseksualų santuokas nacionalinėje teisėje. Čia galite susipažinti su teismo sprendimo tekstu lietuvių kalba.

 

Antradienį dienraštyje „Vakaro žinios“ publikuotas straipsnis

Šiandien Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (ESTT) sprendžiamas visos Bendrijos likimas - vienas sprendimas gali atverti kelią prievole visoms ES narėms pripažinti homoseksualias santuokas. Daugiau kaip 700 nevyriausybinių organizacijų iš įvairių šalių kreipėsi į ES vadovybę, prašydamos negriauti prigimtinės šeimos ir santuokos pamatų. O štai Lietuvos politikai apie besisprendžiančią šalies ateitį pasidomėti nesivargina.

Birželio 5 d. svarbiausias ES teismas paskelbs sprendimą byloje „Coman ir kiti“, kuri gali paveikti santuokos ir šeimos supratimą ir teisinį reguliavimą visoje ES. 2010 m. Rumunijos piliečiui Adrianui Komanui (Adrian Coman) ir jo partneriui JAV piliečiui Robertui Klaiburnui Hamiltonui (Robert Claibourn Hamilton) Belgijoje buvo išduotas santuokos liudijimas. Kai savo nacionaline teise remdamasi Rumunija atsisakė pripažinti šią porą sutuoktiniais, homoseksualai iškėlė ieškinį Rumunijos vyriausybei. Vyrai teigė, kad jų teisė į judėjimo laisvę ES buvo pažeista. 2016 m. Rumunijos Konstitucinis Teismas nukreipė interpretavimo klausimus Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

Pats ieškovas A.Komanas yra fondo „Arcus“ Tarptautinių žmogaus teisių programų vadovas. Šis fondas visame pasaulyje finansuoja bylas dėl lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų (LGBT). 2012 m. „Arcus“ skyrė 1 mln. dolerių JAV Valstybės departamentui, kad šis skleistų LGBT teises pasaulyje.

Metų pradžioje generalinis šios bylos advokatas Melchioras Vatheletas (Melchior Wathelet) yra pareiškęs, esą „sąvoka „santuoka“, pagal valstybių narių bendrai pripažįstamą apibrėžtį nurodanti dviejų skirtingos lyties asmenų sąjungą, dabar jau atrodo pasenusi. Šis teisinis homoseksualių asmenų santuokų pripažinimas tiesiog parodo bendrą visuomenės raidą šiuo klausimu.“

Todėl 731 nevyriausybinė organizacija iš 9 Europos Sąjungos šalių kreipėsi į Europos Komisijos pirmininką Žaną Klodą Junkerį (Jean Claude Juncker), Europos Parlamento pirmininką Antonijų Tajanį (Antonio Tajani) ir ES Tarybos pirmininką Donaldą Tuską, prašydami negriauti prigimtinių žmogaus vertybių. Lietuvoje šią kampaniją parėmė 61 nevyriausybinė organizacija, iš kurių trys vienija po keliasdešimt kitų organizacijų. Mūsų šalyje šiai kampanijai atstovavo ir parašus rinko Laisvos visuomenės institutas.

- Nuo kada tradicinės vertybės ir tradicinė šeima tapo atgyvena? - „Vakaro žinios“ paklausė Laisvos visuomenės instituto direktorės Salomėjos FERNANDEZ MONTOJOS.

- Aš tai pavadinčiau ne tradicinėmis vertybėmis, o prigimtine tvarka. Mes šeimą ir santuoką giname ne todėl, kad tai yra tik kažkokių mūsų visuomenės tradicijų dalis, o todėl, kad, visų pirma, šie dalykai kyla iš žmogaus prigimties. Deja, šiuo metu pasaulyje vykstantys procesai kelia sumaištį dėl santuokos, šeimos, lytiškumo ir žmogaus gyvybės sampratos. Už šių procesų stovi tam tikri interesai: finansiniai, politiniai ar tiesiog asmeniniai, kai bet kokia kaina siekiama troškimų patenkinimo arba nemoralaus elgesio pateisinimo. Tai, ką šiandien stebime, yra seksualinės revoliucijos tąsa.

Tie, kurie suvokiame šių reiškinių ydingumą, turime pareigą netylėti. Suprantame, kad šeimą griaunanti ideologija šiuo metu labai stipri. Bet žmonijos istorijoje buvo įvairių ideologijų ir iššūkių.

- Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) jau yra pasisakęs, kad valstybės neprivalo įteisinti vienalyčių santuokų. Kodėl vėl keliamas šis klausimas, kuris jau buvo išaiškintas?

- Taip, EŽTT taip yra pasisakęs. Bet jis veikia Europos Tarybos mastu. O ESTT siekia numatyti tam tikras gaires ES mastu. „Coman ir kiti“ bylos sprendimas nereikalautų įteisinti vienalyčių santuokų, tačiau jis galimai reikalautų pripažinti vienalytes santuokas, kurios yra sudarytos kitose ES šalyse. Taip per ES teisę būtų galima sukurti situaciją, kai valstybėje taikomoje teisėje atsirastų dviguba santuokos samprata. Nacionaliniu lygiu Lietuvoje būtų legali tik vyro ir moters santuoka, tačiau tuo pačiu turėtume pripažinti vienalytes kitose ES valstybėse sudarytas santuokas.

Po to, kai „Coman ir kiti“ bylos generalinis advokatas savo pasisakyme, tarp eilučių, pareiškė, kad santuoka tik tarp vyro ir moters jau atgyvenusi, baiminamės, kad tokia išvada nebūtų atkartota teismo sprendime. Aktyvi pilietiška visuomenė privalo reaguoti kad ir tokiu būdu. Turime parodyti, kad nesame pasyvūs, mums svarbūs priimami sprendimai ir norime, kad į mūsų nuomonę būtų atsižvelgiama.

Reikia suprasti, kad tokios bylos yra „kuriamos“ strategiškai, padedant profesionaliems ir ideologiškai angažuotiems teisininkams. Pats A.Koman yra LGBT teisių aktyvistas ir jis puikiai supranta, kad sprendimas jo byloje turės įtakos visai ES teisei ir visų ES šalių visuomenėms. Kažkam atrodo, kad štai Rumunijos pilietis kenčia, nes jo tėvynė nepripažįsta jo santuokos su kitu vyru, tačiau išties - tai yra gudrus ėjimas pasinaudojant ES teisės ypatumais.

- Keista, kad apie tokį sprendimą, kuris galbūt šiandien gali nulemti visos ES likimą, Lietuvoje nežino didžioji dalis visuomenės ir net nesidomi politikai?

- Vis mažiau politikų drįsta kelti šiuos klausimus. Tuomet nenuostabu, kad didžioji visuomenės dalis net neįsivaizduoja, kas vyksta šioje srityje.Situaciją komentuoja Parlamentinės grupės „Už šeimą“ pirmininkas Rimantas Jonas DAGYS:

- Man kelia nerimą tokių teismų priimti sprendimai, kurie akivaizdžiai yra visuomeninio ir politinio pobūdžio. Daugeliu atvejų tokiuose procesuose sprendimus nulemia teisėjų politinės pažiūros. Taip suvaržomos piliečių teisės apsispręsti, kaip jie norėtų gyventi.

Jeigu bylos advokatui skirtingų lyčių santuoka yra pasenusi tradicija, tai nereiškia, kad taip atrodo kitiems žmonėms. Jeigu šis žmogus nori nuneigti žmogaus prigimtinę tiesę, dar nereiškia, kad taip turime galvoti ir mes. Dažnai naudojamas argumentas, esą tokia santuoka yra pasenusi, nors mokslas rodo visiškai priešingai. Tai ideologinės nuostatos, keliančios abejones dėl tokių sprendimų. Priešingai, tokiais atvejais turėtų būti remiamasi fundamentaliais principais. Tai yra krikščioniškieji principai, kuriais remiantis, beje, ES ir buvo sukurta. Vargu ar tie, kurie kūrė ES teisę, rašė nuostatas, esą vyro ir moters santuoka yra pasenusi. Tai tik dabartinis kai kurių žmonių sugalvojimas, bet nemanau, kad tai atitinka daugelio žmonių supratimą.

Neseniai mūsų grupė „Už šeimą“ priėmė Šeimos stiprinimo pagrindų įstatymą, kuriame įteisinti valstybiniai prioritetai šeimos srityje. Tiesa, įstatymas Seime „brovėsi“ nelengvai. Kaip ir visada. Nes ši ideologija, kurią išsakė ir „Coman ir kiti“ bylos advokatas, yra gausiai laistoma įvairiais fondais ir fondeliais. Tad už šiuos pinigus dirba daug choristų. Jų yra visur. Tą chorą perrėkti ne taip lengva. Politikų nuotaikos taip pat ne visada būna stabilios. Žinant kolegų nuotaikas, dauguma laikosi vieningų pozicijų. Tai parodėme, kai surinkome parašus dėl Stambulo konvencijos prieštaravimo žmogaus prigimčiai. Ja siekiama įteisinti kvailystes. Jei jau pradedame teigti, kad lytis savaime yra blogis, tada nebežinau, apie ką mes iš viso galime kalbėti. Pradėjus kvestionuoti tokius dalykus, viso pasaulio teisinė sąranga sudrebės ir neaišku, kuo tai gali baigtis... Manau, sveika logika yra mūsų pusėje.

Mano nuomone, už visų minėtų choristų ir naujoviškų ideologijų slepiasi didžiuliai pinigai. Kuo labiau visuomenė bus suskaldyta, tuo ji bus mažiau stabili. Ją skaldyti siekiama šeimos klausimais. Nes šeima ir yra visuomenės pagrindas. Tvirtos sąrangos trukdo efektyviai įgyvendinti pinigų valią. Kuo visuomenė labiau suardyta, tuo lengviau pasiekti savo tikslus. Viduje susiskaldžiusi ir išsiblaškiusi visuomenė - lengvas grobis.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (31)

 • Rūta 2018 birželio mėn. 11 d. 22:31:19

  "Santuoka - vertybė, kylanti iš žmogaus prigimties." Tai yra duotybė,
  kaip ir lytis. Išsigimimas yra klaida, išimtis, nebent pirmoji jaunuolio
  lytinė patirtis buvo iškrypusį, t.y. su pedofilų. Ir šie
  iškrypėliai, net pasišokinėdami varo Europoje amerikosų sio.nistų
  politiką. Jų nupirkti visi vakarų valdžiažmogiai.

 • jonas 2018 birželio mėn. 07 d. 22:54:29

  Yra tik vienas kelias-izoliuoti visas feministes ir p**erįastus.Kito
  kelio nėra arba žmonija eina į susinaikinimą

 • Milda 2018 birželio mėn. 07 d. 16:36:27

  O Grybauskaitė teikia ratifikuoti Stambulo konvenciją -genderizmo
  ideologija

 • Kiedžiui Prosenelis 2018 birželio mėn. 06 d. 14:30:46

  Prisiminkite Kiedziu byla kur dingoEEIMANTIE?? Kas valdie Lietuva pres
  valstiečius ar ne koncervatorei kai vyko byla?As manau kad jūsų
  valdzioja vadovai buvo pederasai nes poSadunaities klausimo Gribauskaite
  atsakei nežinau oSkvernelis nusikeikie nes 240 policininku jisai pasiuntie
  i klausimą atsakyti turiesite išrinktam naujam prezidentui tas reikalas
  dar neuzbaiktas ir tauta turi zinuoti teisybe.

 • tiek 2018 birželio mėn. 06 d. 09:34:00

  išvada : NATO liekam ,o ES - paliekam (kaip ir britai).Žmonės Lietuvoje
  su tokia prievarta ir mūsų vertybių pažeminimu niekaip tikrai
  nesitaikstys

 • laikas kviesti kadyrovą 2018 birželio mėn. 06 d. 08:28:47

  o pensijas homikams turės uždirbti normalių šeimų vaikai, nes savų
  jie dažniausiai neturi.

 • EJ 2018 birželio mėn. 06 d. 07:41:47

  Pe-de-rastiski santykiai yra minimi jau pranaso Mozes laikais ( senajame
  testamente Moze, "Levit" 18 ir 20 dalys). Taigi tai yra tikrai sena
  atgyvena. Bet esme ne senume ar naujume. Esme tame, kad iskrypimai zlugdo
  zmogaus samone. Dvasinga samone degraduoja iki kuniskos (gyvuliskos)
  samones. Iskrypimu toleravimas ir aukstinimas labai kenkia visuomenes
  dvasiniam tobulejimui, nes individu demesys nukreipiamas i iskreiptu
  instinktu aukstinima. Auksciau minetoje Mozes knygoje Dievas aiskina Mozei
  apie sex iskrypimu zala ir butinuma su tuo reiskiniu kovoti... ... Siuo
  metu stipriai yra puolama seima ir tukstantmete zmonijos patirtis ir
  ismintis. Puolami Dievo duoti zmonems istatymai. Aisku, kad tas jegas,
  puolancias dieviskuma, galime pavadinti Setonu, Antikristu. Bet to yra
  maza. Savo viduje mes neturime taikstytis su mums siulomomis "naujovemis".
  Kol savyje nepasiduosime- niekas musu neiveiks.

 • manau 2018 birželio mėn. 06 d. 06:22:53

  velniop ... visuomenė durninama ir durnėja ne dienom ,o valandom ...

 • Vatnikas 2018 birželio mėn. 06 d. 02:00:59

  To linas. Tau dziugu, nes tu pideras ir nesupranti normaliu zmoniu, kuriu
  teises jau pazeidziamos.

 • ... 2018 birželio mėn. 06 d. 01:20:22

  Labiausiai gaila jaunu seimu,ypac ju vaikuciu.Mes savo uzauginome sveikais
  zmonemis ir musu karta nebutu daleidusi sitokio brudo.Dabartiniams tevams
  tas pats,kad galimai (jau mate nauja programa kuri bus nuo rugsejo
  pirmosios)bus priverstinis lytinis svietimas,nuo mazens bus galveles
  prikimstos ziniomis apie antra gala.Verksite ne vienas,nes einama galimai
  prie to,kad per zmoniu abejinguma,ateis galimai laikai,kad vaikais rupinsis
  vot tokie,kaip aprasoma straipsnyje.Kokie mandrus dauguma komentaruose,o
  realybeje bijot,ar tingit pakovoti uz savo vaikus,uz savo
  ateiti.Vaivorykstiniai vieningai siekia savo tikslu,suseda i autobusa ir
  pravaziuoja,ar prazygiuoja pro visu nosis.Mokykites lietuviai,o tuoj busit
  priversti pamirsti,KAS YRA SEIMA.Geda.

 • Linas 2018 birželio mėn. 05 d. 23:58:18

  Puikios naujienos, kad žengtas dar vienas žingsnis link žmonių teisių
  gynimo. Žmonių teisės nėra pyragas, tai reiškia kad apgynus kitų
  žmonių teises jūsų teisių niekas neapriboja.
  Valio!

 • T0mas J. 2018 birželio mėn. 05 d. 23:54:31

  ESTT sprendimas galios visuose Lietuvos lauko tualetuose.

 • visiems 2018 birželio mėn. 05 d. 23:30:17

  Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
  plus.google.com/104930148289526971655/posts
  gražių paveiksliukų galerija:
  plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437

 • permeciau akim 2018 birželio mėn. 05 d. 23:23:44

  be reikalo respublika klaidina skaitytojus- teismas isaiskino, kad
  pirmenybe vistik teikiama nacionalinei teisei.

 • keista 2018 birželio mėn. 05 d. 22:32:09

  o kuris is geju gimdys?Gal abu 'tetes' durniu laivas euro sajunga ir jos
  nares.

 • keidanskas 2018 birželio mėn. 05 d. 21:50:09

  Vykdomas pasaulio valdovų planas,kad, norint ilgiau naudotis dar esamais
  gamtiniais resursais,planetoje gyventų ,,auksinis
  milijardas''gyventojų.Jei nepavyks sukeltuose karo konfliktuose išskerst
  ,,atliekamų'',tai tą pageidaujamą skaičių bus stengiamasi pasiekti
  infekcinių ir virusinių ligų ,narkomanijos ir alkoholizmo pagalba.
  Žmonijos naikinimo politikos planuose didelę rolę vaidina ir
  homoseksualizmo plitimas bei propagavimas.

 • dar įveskite 2018 birželio mėn. 05 d. 21:37:39

  sąkinį žengtas žingsnis daugpatystės legalizavimo

 • Safyras 2018 birželio mėn. 05 d. 20:20:34

  Dėl smulkmenų daromi referendumai, o dabar saujelė žmonių nori
  priversti visus patikėti, kad gali gimti naujas žmogus nedalyvaujant
  vyrui ir moteriai... Iškreipiama ne tik meilės sąvoka, bet ir
  draugystės... Anksčiau gyvendavo viename kambaryje merginos, vaikinai ir
  niekas iš jų nedarė seksualinių mažumų... Jei kai kam labai patinka
  pasakoti apie savo asmeninį , seksualinį gyvenimą, tai jau jo problema,
  bet neprivalo visi klausytis ir daryti, kaip nori kažkokia grupuotė,
  matyt, pertekusi pinigais ir neturi ką veikti gyvenime. Daug puikių
  knygų , filmų yra sukūrę žmonės, kurie neturėjo laimės šeimose ir
  jų asmeninis gyvenimas nėra pavyzdys kitiems..

 • YLA 2018 birželio mėn. 05 d. 20:13:11

  o dIEVE PASIRODO NORIME PASIVERSTI I INEPILNAVERCIUS SU TAM TIKROM
  DIAGNOZEM ZMONES .jIE YRA GIME SU CROMOSOMU SUTRIKIMU

 • aga 2018 birželio mėn. 05 d. 19:40:44

  jus skaitykit masonu derektyvasir bus aisku,o cia visos tos kalbos tik
  virtuves lygio,JIE padaris taip kaip jiems reikia,tiksliau jau senai ta
  daro tai yra ardo valstybes,ardo seimas,pakisdami iskrypeliskus supratimus
  kaip uz gera,visa tai,kaqd isardyti,ismontuoti pasauli,ziurek kiek jau
  debilu ant svieta,aibe ir dar kokiu debilu jis ziuri i dangu ir ji mato,o
  sako,kad tai zeme,idjotizmas dar tik pradzia o kada bus uogytes
  pamatysim,su musu supratimu kai kuriu idijotu tai atsitiks gana
  greitai,juk taip visiems norisi i vakarus i vakaru kultura,o toj kulturoj
  tik viena kultura istobulinta,tai su*ines,sekmes beskaitant
  besidomint,neskitaip tai amen...

 • Na 2018 birželio mėn. 05 d. 18:09:39

  "Daugiau kaip 700 nevyriausybinių organizacijų iš įvairių šalių
  kreipėsi į ES vadovybę, prašydamos negriauti prigimtinės šeimos ir
  santuokos pamatų."Ne prašyti reikia,bet reikalauti.Kas "Laisvo asmenų
  judėjimo direktyvos "autorius? Tai juk ne Dievo duota,o sąmoningai
  primesta manipuliacija žodžiu "sutuoktinis",kuris iš pirmo karto atrodo
  tradiciškai priimtinas. O iš tiesų sąmoningai brukama apgaulinga
  nepriimtina nesąmonė.

 • Macas 2018 birželio mėn. 05 d. 14:26:33

  Šie išmatų mylėtojai nukvako nes vietoje smegenų išmatos užliejo
  smegenys

 • juk 2018 birželio mėn. 05 d. 14:25:33

  su**ko visus reikalus pinigelis ir pradejo velniui dusia pardavineti
  visokie politikieriai. ir prie ko prieisim.reikes savo teismus
  daryti.apginti savo vaikus nuo iskrypusiu dedziu ir tetu.ju galvose ne
  viskas gerai.i koki s**da ibridom...

 • S 2018 birželio mėn. 05 d. 13:10:44

  Dideli pinigai tam skiriami suskystina smegenis kai kam ir tie pradeda
  vykdyti "projektus"... Lenda prie žmogaus per visas įmanomas skyles,
  kurios gali priimti info. Tikiuosi, kad darželių darbuotojai ir mokyklų
  mokytojai praregės ir jokie balionų maustytojai ant morkų iki mūsų
  vaikų nedasikas. Atsisukim veidu į Vydūną, į Vedas, ir jokie
  gyvatiški gundymai nebeteks atramos po kojomis.

 • senis 2018 birželio mėn. 05 d. 12:46:11

  Broileris Anukas remia tuos pidorastus, o Dagys ji issirinko partijos
  vadovu.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • GRĖSMĖ: Vilniuje ketvirtadienio pavakarę įvestas operatyvinis planas „Skydas“; pasak Vilniaus apskrities policijos pranešimo, Jeronimo Ralio ir Vito Gerulaičio gatvių sankryžoje, atliekant kasimo darbus, rastas 30-40 cm ilgio objektas, panašus į minosvaidžio miną.
 • KOMPENSACIJOS: likusi kompensacijų dalis praeitais metais nuostolių dėl liūčių patyrusiems ūkininkams bus išmokėta penktadienį; tokių žemdirbių, kurie dar nėra gavę kompensacijų, yra likę apie 300.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar įsigaliojus naujam kompensuojamųjų vaistų kainynui, jūsų vartojamų vaistų kaina pakito?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate naująją Vilniaus miesto reklamą "G taškas"?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +14   +16 C

   +14  +16 C

 

   +15 +18 C

  +20  +23 C

   +24  +26 C

 

   +24  +27 C

   3-6 m/s

  1-2 m/s

 

    1-2 m/s

 

reklama
Ukis 2018