respublika.lt

2018 balandžio 23, pirmadienis

Bėgte pas naują šeimininką, arba kodėl lietuviai nenori gyventi savarankiškainuotraukos (29)

2017 gegužės mėn. 18 d. 07:54:52
Ričardas Čekutis, zinios@vakarozinios.lt

Lietuva viena pirmųjų Europoje (mus aplenkė tik Latvija) rengiasi ratifikuoti pernai spalį pasirašytą ES ir Kanados laisvosios prekybos sutartį (CETA). Vyriausybė vakar sprendė dėl Užsienio reikalų ministerijos parengto nutarimo projekto, kuriuo bus prašoma prezidentės Dalios Grybauskaitės pateikti Seimui ratifikuoti minėtą sutartį.

 

Anot ministerijos, susitarimas pagerins sąlygas lietuviškoms prekėms ir paslaugoms patekti į aukšta perkamąja galia pasižyminčią Kanados rinką ir suteiks galimybę Lietuvos įmonėms dalyvauti Kanados viešuosiuose pirkimuose. Verslas per metus sutaupys net (!) milijoną eurų, išleidžiamų mokesčiams.Kaip visada, apie pavojingus šios sutarties niuansus nekalbama: kad prarasime negaudami iš Kanados įmonių muito mokesčių, kad užplūs genetiškai modifikuoti produktai ir kt.


„Vakaro žinios“ pakalbino Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarą politikos apžvalgininką Rolandą Paulauską.


- Lietuvoje, kaip visada, apie neigiamus ar pavojingus CETA aspektus nekalbama, o dėstoma tik apie pasakišką naudą. Kam ši sutartis naudingiausia?


- Gali pasirodyti, kad Kanada nėra labai didelė valstybė, tad ko čia labai jaudintis... Bet dėl šios sutarties kilo daug aistrų Europoje ir štai kodėl - todėl, kad Kanada laikoma Jungtinių Valstijų filialu, o JAV juk norėjo pasirašyti su ES Transatlantinę prekybos sutartį. Ir štai būtent dėl šios sutarties Europoje kilo labai daug ginčų ir problemų. Dabar yra manoma, kad ES neratifikavus tos Transatlantinės sutarties, tos kompanijos, kurios norėjo ateiti į ES, padarys tai per Kanadą. Bet kodėl Europoje kilo tos aistros? Pirmiausia, firmos, kurios veikia Jungtinėse Valstijose, naudojasi gerokai žemesne gamybos standartų baze, palyginti su ES, o tai iškart toms firmoms suteikia konkurencinių pranašumų. Į tai įeina patys įvairiausi standartai - nuo higienos bei pramonės produkcijoje naudojamos chemijos iki genetiškai modifikuotų organizmų. Antras dalykas - finansiniai pajėgumai, nes tų JAV veikiančių kompanijų finansinės galimybės dažnai yra gerokai didesnės negu ES firmų ar net atskirų šalių. Trečias dalykas - yra šia sutartimi suinteresuotų kompanijų pačioje ES. Pavyzdžiui, vokiečių kompanija BASF, kuri turi daug filialų Jungtinėse Valstijose būtent dėl tų žemesnių gamybos standartų, todėl jai būtų naudinga savo ten gaminamą produkciją realizuoti Europos rinkose.

- Visa tai yra grynai ekonominio pobūdžio ar konkurencinės kovos klausimai. Bet europiečiai juk baiminasi ir grynai teisinių bei politinių pasekmių, ratifikavus tokias sutartis?

- Štai čia ir priėjome prie paties svarbiausio dalyko, dėl kurio ir kilo daugiausia aistrų. Čia dar reikėtų paminėti, kad ta Transatlantinė sutartis su visais jos priedais ir punktais yra sunkiai pasiekiama net europarlamentarams, kurie visiškai pagrįstai ir klausia: o ką gi ten ta sutartis slepia tokio svarbaus? O pats svarbiausias dalykas joje - specialūs teismai, kurie veiktų tos Transatlantinės sutarties ir, matyt, CETA bazėje. Į šiuos teismus gali kreiptis firmos ir kelti ieškinius valstybėms, jeigu, jų manymu, tos valstybės įstatymų bazė pažeidė jų „teisėtus lūkesčius“ dėl pelno. Tų teismų jurisdikcija nieko bendro neturi su nacionalinių valstybių jurisdikcija, be to, nežinia, kokie teisėjai ten teisėjaus tokiose bylose... Kitaip sakant, atskiros Europos valstybės netenka galimybių suvereniai reguliuoti savo įstatymų bazę ir ekonominę veiklą savo teritorijoje. Žodžiu, ateis kokia nors transnacionalinė kompanija, pasakys, kad negavo planuoto pelno, ir išsireikalaus tuos pinigus iš mūsų mokesčių mokėtojų. Dėl to visoje Europoje kyla daugiausia aistrų. Bet štai čia gali kilti klausimas: jeigu Europa tam priešinasi, tai kodėl tas pats JAV prezidentas D.Trampas, atėjęs į valdžią, lygiai taip pat nenori ratifikuoti šitos sutarties? Atrodytų, kad čia yra prieštaravimas, tačiau jokio prieštaravimo čia nėra, nes šitos sutartys pirmiausia yra naudingos tik didžiulėms transnacionalinėms kompanijoms. Jos nesiskaito ne tik su ES valstybių interesais, bet ir su Jungtinių Valstijų interesais, o D.Trampas tą nori pakeisti, kad darbo vietos liktų JAV ir kad valstybei visi mokėtų mokesčius. O toms kompanijoms atskirų valstybių interesai neįdomūs.

- Jei mažai kas prieina prie tokių sutarčių visų priedų bei papildomų protokolų. Kodėl mūsiškiai taip aklai puola viską ratifikuoti, kas mums tik pakišama? Nejaugi jiems kas nors davė paskaityti visus sutarčių priedus, o ten parašyta, kad semsime tik begalinę naudą?

- Nežinau, kas ir ką jiems davė, ar kas nors apskritai ten skaitė CETA sutartį, ar tik klausėsi įvairiausių „ekspertų“ pasakojimų apie Lietuvos neva gaunamą naudą... Nežinau, ar buvo kažkokia polemika ir ar jie žino šiuos faktus, apie kuriuos čia šnekame... Aš labai abejoju, ar dauguma mūsų politikų apskritai susigaudo, už ką jie balsuos. Tai yra įprasta mūsų Seimo praktika. Prisiminkime, kaip jie balsavo už Europos konstituciją, jos neskaitę - ji, beje, net į lietuvių kalbą nebuvo išversta... Mūsų įvairiausi seimai yra priėmę gausybę tokių įstatymų, kurie iš esmės keičia Lietuvos situaciją, nežinia į kieno rankas atiduodami mūsų suverenitetą. O šis Seimas, mano akimis žiūrint, yra pats prasčiausias iš visų buvusių - ten yra didelė dalis žmonių, kurie į Parlamentą pakliuvo atsitiktinai, jie nesusigaudo nei užsienio politikoje, nei ekonomikoje, galbūt jie geri specialistai savo siaurose srityse, tačiau to nepakanka... Pagrindinė Seimo nario savybė turi būti sugebėjimas kompleksiškai pažiūrėti į visus reikalus, o tam reikia turėti specifines smegenis, kasdien dirbti, kad tą visumą matytum - žodžiu, tai reikalauja labai didelių pastangų ir potencijos. O daugumai žmonių apskritai šitos savybės yra svetimos, todėl Seimas greičiausiai nubalsuos „taip, kaip reikia“.

- Skaityti jokių sutarčių nebūtina, nes įvairūs „ekspertai“ bei aukštieji politikai visus „reikalingus“ argumentus pateikia iš anksto: esą Kanada mums atvers savo rinką ir kaipmat suklestėsime. O ką mes ten galime eksportuoti?

- Žinau jų visus argumentus. Jie džiaugiasi, kad esą atsiveria Kanados rinka, o per Kanadą - ir Jungtinių Valstijų rinka... Bet jie užmiršta, kad įsivelia į nelygiavertį žaidimą. Tai yra tas pats, jeigu paties lengviausio svorio boksininkas džiaugtųsi, kad jam leidžiama ringe susikauti su paties sunkiausio svorio boksininku asu... Tas lengvas boksininkas dabar kupinas džiaugsmo, bet jis net nesupranta arba nenori suprasti, kad gaus per nosį pačiame pirmame raunde ir, nukritęs ant ringo grindų, daugiau nesikels... Aišku, yra atskirų segmentų net Lietuvos ūkyje, kurie gali tikėtis šiokios tokios naudos. Pavyzdžiui, tikėtina, kad Kanadoje jie su gintaro dirbiniais didelės konkurencijos nesusilauks. Tačiau ir tai - jeigu tik paaiškės, kad iš to gintaro galima gauti didelį pelną, atvažiuos protingi vyrukai, nupirks čia visą gintaro pramonę, ir baigsis visas biznis... Na, gerai, sutikime, kad atskiri smulkūs segmentai kažkokį nedidelį pelnelį ten gaus, bet mes kalbame apie stambius, esminius dalykus.

- Sugrįžkime prie CETA teismo arba arbitražo, kuris galės absoliučiai nesiskaityti su nacionalinės teisės ypatumais. Apie tai aktyviai svarsto visa Europa, vokiečių spaudoje apie tai diskutuoja visų lygių ekspertai ir politikai. Kodėl pas mus - mirtina tyla? Kodėl mums visiškai nerūpi, pagal kokius įstatymus gyvensime?

- Mūsų visas jaunimas ruošiasi išvažiuoti - matome jau dabar baisią emigracijos statistiką. Jeigu tu ruošiesi emigruoti, tau ne taip ir svarbi šitos valstybės ateitis. Tie žmonės, kurie lieka, stovi nusižeminusiųjų padėtyje apskritai prieš visus Vakarus. Jiems atrodo, kad viskas, kas ateina iš Vakarų, yra neabejotinai gerai. Tai tęsiasi dar nuo bolševikinių laikų. Mes tada gyvendami už „geležinės uždangos“ buvome susiformavę sau absoliučiai neteisingą suvokimą, kas yra pasaulis, kaip jis gyvena. Ir štai šis supratimas mums neleidžia objektyviai pažiūrėti į problemas. Iš esmės mūsų visuomenė ieško sau pono ir tas mane liūdina kaip signatarą, kaip vieną iš tos valstybės kūrėjų... Aš maniau, kad mes, išsivadavę iš Tarybų Sąjungos, tvarkysimės savarankiškai, kad mes to norime, o paaiškėjo, kad didžioji dalis visuomenės norėjo tik pakeisti šeimininką. Ir dėl to jie net nesvarsto - jeigu šeimininkas liepia, vadinasi, tą ir daro...

- Kitaip sakant, jūsų manymu, tiek CETA, jeigu ji bus ratifikuota, tiek Transatlantinė sutartis, jeigu dėl jos bus kada nors susitarta, mums atneš daugiau žalos negu naudos?

- Manau, kad taip... Prisiminkime kad ir žemės pardavimo užsieniečiams reikalus. Vėlgi, Seimas žmonių neparėmė, kai žmonės surinko parašus referendumui - irgi visi šaipėsi, esą kas čia tą žemę išsiveš... O dabar pažvelkime į kaimynę Latviją, kuri paskelbė konkrečius skaičius - ten jau šimtai tūkstančių hektarų yra užsieniečių rankose, o latviai iš jų nuomojasi savo pačių žemę. Atsitiko tai, ką aš visada sakiau, - žemės tai niekas neišsiveš, bet tai yra pinigų darymo mašina, o ši mašina yra arba savo piliečių, arba svetimųjų rankose. Tik toks skirtumas, bet jis ir yra esminis. Taigi latviai dabar dirba užsieniečiams priklausančią žemę ir dar moka už ją nuomą. Mes tokie esame visi - ir latviai, ir lietuviai, ir daugelis kitų Rytų europiečių... Be to, pas mus dar aiškinama, kad jeigu tu blogai atsiliepi apie Vakarų šeimininką, tai būtinai nori grįžti pas Rytų šeimininką. Tai yra pati absurdiškiausia nesąmonė. Tokie žmonės kaip aš nenori nei ten, nei ten - aš tikėjausi, kad Lietuva tvarkysis savarankiškai, bet, kaip matau, didžioji dalis visuomenės to nenori.

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“

 


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (29)

 • vytas 2017 birželio mėn. 02 d. 12:47:24

  Visiska teisybe!

 • EJ 2017 gegužės mėn. 24 d. 14:54:12

  Nera jokios abejones, kad lietuvos ukininkams ateina sunkios dienos.
  Neteksime savo gamintoju galutinai. Ka Lietuva turi? Zeme, tyra vandeni,
  zemes uki, turistus is Vokietijos. Issaugokime lietuviska bizni. Labai gali
  buti, kad valdziagyviai jau yra papirkti. Priimines europos ir amerikos
  ponams reikalingus istatymus. Amerikonams papirkineti valdininkus yra
  naturalu.Juk nei vieno nestebino, kai buvo papirkinejama kandidate i
  prezidentus ponia Klinton- i ivairius jos fondus buvo pervedami dideliu
  korporaciju pinigai. O juk tai yra korupcija. Papirkti lietuviskus
  politikus neatrodo kad butu sunku. Rolandai, reikia nenuilstamai sviesti ir
  piliecius, ir politikus.

 • EJ 2017 gegužės mėn. 24 d. 14:18:18

  Nebukite pesimistas, Rolandai. Visi tautieciai nori gyventi geriau, bet
  truksta ziniu ir supratimo kaip viskas vyksta. Dazniau svieskite piliecius.
  Esama valdzia yra Europines valdzios tarnai, kurie atskleidzia "graziaja"
  puse tiesos. Kaip visada puse tiesos sakoma, kad apgauti naivius piliecius.
  Tikrieji keslai liaudziai neskelbiami, nes nesulauktu zmoniu paramos.
  Rolandai, svieskite.

 • shitstone kopeikinio-otkatoliubovas 2017 gegužės mėn. 19 d. 09:08:33

  Tai cia nera ko suprasti! ta sutartis tai yra biurokratiniu barjeru
  nakinimas tarp Europos sajungos ir Amerikos. Itariu sekantis integracijos
  etapas bus be vizis rezimas.
  ------------------
  Cia viksta elementarus globalizacijos procesas. Lygiai tais paciais
  zingsniais mes judejom i ES integracija.

 • Va 2017 gegužės mėn. 19 d. 08:50:52

  mano supratimu,jei Seimo narys balsuoja už įstatymus ,kurių net
  neskaitė-JIS NUSIKALTĖLIS.

 • shitstone kopeikinio-otkatoliubovas 2017 gegužės mėn. 19 d. 06:41:53

  Rolandai! pasakik tiesiai. Kodel tu plauni smegenis runkeliams? del to kad
  tu esi idijotiskas tarynis samtelis ir rusiskos propagandos auka? ar tu
  tiesiog nekenti runkeliu?

 • shitstone kopeikinio-otkatoliubovas 2017 gegužės mėn. 19 d. 06:30:03

  Rolandui CETA sutartis taip sunkiai pasiekiama, kad JEZUS MARIJA!!!
  Rolando googlas nesugeba niekaip jos surasti.
  ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/
  -------------------------------------
  O dabar mes visi laukiam kol Rolandas patvirtins visas savo nesamones,
  nuorodomis i sutarties straipsnius.

 • shitstone kopeikinio-otkatoliubovas 2017 gegužės mėn. 19 d. 06:25:31

  "Štai čia ir priėjome prie paties svarbiausio dalyko, dėl kurio ir kilo
  daugiausia aistrų. Čia dar reikėtų paminėti, kad ta Transatlantinė
  sutartis su visais jos priedais ir punktais yra sunkiai pasiekiama net
  europarlamentarams, kurie visiškai pagrįstai ir klausia: o ką gi ten ta
  sutartis slepia tokio svarbaus? O pats svarbiausias dalykas joje -
  specialūs teismai, kurie veiktų tos Transatlantinės sutarties ir, matyt,
  CETA bazėje. Į šiuos teismus gali kreiptis firmos ir kelti ieškinius
  valstybėms, jeigu, jų manymu, tos valstybės įstatymų bazė pažeidė
  jų „teisėtus lūkesčius“ dėl pelno. Tų teismų jurisdikcija nieko
  bendro neturi su nacionalinių valstybių jurisdikcija, be to, nežinia,
  kokie teisėjai ten teisėjaus tokiose bylose..."
  Rolandai!!! tu esi senas marazmatiskas paranojikas!!! Kiekvienas paprastas
  pilietis gali paduoti i teisma pries valstybe, nekalbant apie imones. Tuo
  labiau transatalntines korporacijos

 • shitstone kopeikinio-otkatoliubovas 2017 gegužės mėn. 19 d. 06:15:21

  "Pirmiausia, firmos, kurios veikia Jungtinėse Valstijose, naudojasi
  gerokai žemesne gamybos standartų baze, palyginti su ES, o tai iškart
  toms firmoms suteikia konkurencinių pranašumų. Į tai įeina patys
  įvairiausi standartai - nuo higienos bei pramonės produkcijoje naudojamos
  chemijos iki genetiškai modifikuotų organizmų."
  Signtaras Ronalandas staigiai pradeda fantazuoti su savo iskripusia
  fantazija.
  Rolandai! parodik mums JAV ir ES standartu pailiginmus.
  ------------------------
  "Antras dalykas - finansiniai pajėgumai, nes tų JAV veikiančių
  kompanijų finansinės galimybės dažnai yra gerokai didesnės negu ES
  firmų ar net atskirų šalių."
  Rolandai! tu grybauji kaip komunistinis marazmatikas! kapitalas turi tuos
  pacius pajegumus nepriklausomai nuo valstybes.
  -----------------
  "BASF, kuri turi daug filialų Jungtinėse Valstijose būtent dėl tų
  žemesnių gamybos standartų, todėl jai būtų naudinga savo ten
  gaminamą produkciją realizuoti Europos rinkose."
  Taigi kur tie standartai?

 • Piksius 2017 gegužės mėn. 19 d. 03:33:07

  Taip, Gerb. Rolandai(dėkui už įžvalgas), permečiau komentarus, kurie
  su straipsniu nieko bendro neturi. Man tai kiek primena konvulsija Tautos,
  ir kitų kurios panašiai elgiasi. Mano supratimu, jai seimas atvers tas
  rinkas?, o jis atvers viską kas bus liepta, mes judėsim keliu mums
  numatytu vartosim iki nukritimo.

 • visiems 2017 gegužės mėn. 19 d. 03:20:12

  Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
  plus.google.com/104930148289526971655/posts
  gražių paveiksliukų galerija:
  plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437

 • Mintis 2017 gegužės mėn. 19 d. 01:07:29

  Kanadoje leidžiama laisvai auginti kanapes,mūsų seimo mergaitės ir
  berniukai stengiasi legalizuoti jų naudojimą ,taigi prekyba vyks,sutartis
  bus ratifikuota.Kam tai naudinga?Atspėjote?

 • >jo jo 2017 gegužės mėn. 19 d. 01:03:04

  Jei nemoki rusų kalbos,neklaidink kitų.Cirkas-cirk{turi būti kirilica
  raidėmis},cerkvė vertimas cerkve{kirilica abėcėlė].Soboras-sobor{turi
  būti kirilica,mamno kompiuteryje nėra šios abėcėlės}

 • DAINIUS -"Seniui" 2017 gegužės mėn. 18 d. 20:32:25

  Tamstos įžvalgos labai džiugina mano širdį.Mano noras ,kad kuo daugiau
  būtų mūsų Tėvynėje tokių piliečių,tada bus įmanoma susitvarkyti
  taip gimtinę,kad vėl ją vadintų "mažąja Amerika"

 • Safyras 2017 gegužės mėn. 18 d. 19:26:59

  O kam Seimo nariams stengtis, jei jie ir taip gerai gyvena, turi turto
  Lietuvoje ir užsienyje, giminės ir draugai gerai įsitaisę ten, kur
  nereikia rodyti darbo rezultatų. Kai diskutuojama , kad reikia paremti
  šeimas, bet nežiūrėti į jų pajamas, tai iš karto kyla klausimas,
  kaip tada ištrauks pinigus iš šešėlinės ekonomikos, jei net
  tarpusavyje nesugeba nei suskaičiuoti, nei kažką daryti. Net paprastą
  stalą žmogus darydamas, atsižvelgia į turimą erdvę, paskaičiuoja
  medžiagas, darbą ir tada nutaria, gal pigiau nusipirkti, nei pačiam
  daryti. O Lietuvoje visur madingi testai, viktorinos, jei nežino atsakymo,
  tada bando pasakinėti... Taip pratinami gauti dovaną...už sufleravimą,
  bet ne žinias...

 • S 2017 gegužės mėn. 18 d. 17:34:40

  Iš kur pas mus išaugo tiek išduodančių - savo kraštą, savo žmones,
  savo žemę, papročius ir t.t. Godumas ir durnumas ...

 • seniui 2017 gegužės mėn. 18 d. 17:16:29

  seni, "sovietai" naudojami originalo kalba. Rusai tą santvarką sukūrė,
  tai pagal juos ir vadinam. Kitokias tarybas vadinam tarybom.

 • h 2017 gegužės mėn. 18 d. 16:10:01

  ko gero teisingi vieno profesoriaus žodžiai, kad lietuviškas
  „elitukas“ pagaliau prisižais... oi, bus smagu pažiūrėt, kaip
  susiplėštus turtus bandys slėpti.... Tikiuosi sulaukti tos dienos

 • senis 2017 gegužės mėn. 18 d. 16:09:11

  viskas paprasta. Pasaulis persitvarko i Valstybes, tokias kaip Vokietija,
  ir kolonijas, tokias kaip Lietuva. Kolonijos gyventoja skirstomi i
  priziuretojus, ir baudziauninkus. Seimas, vyriausybe, prezidentura jau
  senai dirba ne valstybes vadovais o priziuretojais. Jie gieda apie
  emigracijos stabdyma, ir tuo paciu blogina cia gyvenimo salygas. Lietuvos
  elitas visais amziais buvo pries eilinius gyventojus. Netgi TSRS laikais,
  kai tam elitui buvo uzdetas apynasris, tai yra, rusai neleido jiems
  smarkiai vogti, neleido prie valdzios vairo karbauskiu, verygu, kukuraiciu,
  karobliu,ir kitokiu pusdurniu, ar narkomanu, jie stengdavosi elgtis su
  vietiniai gyventojais kaip su kumeciais, o Maskvos ponams lindo i
  uzpakalius. Juokinga, bet pripratimas blogiau prigymimo. Jie, Lansbergis,
  grybauskaite, kubiliu, jukneviciene, visi buve arsus komunizmo statytojai,
  net ir dabar sako Sovietinis. Taip priprato, kad spiauna i normalia
  lietuviu kalba, kkurioje niekada nebuvo zodzio Sovietai, o buvo Tarybos.

 • Tomas 2017 gegužės mėn. 18 d. 14:31:41

  Manau, dalyvausiu. Paskutinį kartą muziejuje buvau Dubline. Lietuvoje į
  juos užsuku rečiau, gal todėl, kad kai yra arti, tai ir neprisiruošiu.
  Bet kaip tik dabar bus puiki proga.

 • Na 2017 gegužės mėn. 18 d. 13:35:05

  Lietuvos valdziagyviai, kaip visada savo JAV seimininkui gatavi sulisti i
  uzpakali be muilo. Taip pat nori mus padaryti bandomaisiais triusiais ir
  paziureti kiek isgyvensime naudodami genetiskai modifikuotus produktus.

 • ABIems 2017 gegužės mėn. 18 d. 13:30:16

  Jau leido.

 • Dainius 2017 gegužės mėn. 18 d. 12:22:24

  Lietuvos Seimas yra perkamas ir parduodamas.Tai lygiai tokia pati prekė
  kaip ir akcijinio pieno pakuotė ant maximos lentynos.Vieniems duos daug
  pinigų,kitiems mažiau,trečius prigąsdins pirmi ir antrieji,o visiems
  kitiems konstatuos faktą ir reikalingos sutartys bus pasirašytos.Nieko
  daugiau ir nesitikiu,kai lietuvių tautos priešas: Seimas ir Prezidentūra
  yra šalies viduje.Gaila čia gyvenančių žmonių.

 • Abi sios 2017 gegužės mėn. 18 d. 11:33:12

  sutartys butu krachas visai ES ir nemanau,kad senbuves tai leistu.

 • Vyksta 2017 gegužės mėn. 18 d. 10:42:43

  Šiandien vyksta konferencija šita tema - „Viešasis interesas ir
  laisvoji prekyba“, Vilniuje, J.Jasinskio g. 15, Aula 222.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PASIŠAUDYMAI: pirmadienį Izraelis sunaikino artilerijos pabūklą Sirijos teritorijoje, iš ten į jo kontroliuojamą Golano aukštumų dalį atskriejus minai; Izraelis vienašališkai aneksavo šią teritoriją 1967 metais.
 • ŽIŪROVAMS: LKL koreguoja „Lietkabelio“ ir „Lietuvos ryto“ rungtynių laiką į 18 val., siekdama žiūrovams sudaryti sąlygas ketvirtadienį 20 val. pamatyti Kauno „Žalgirio“ rungtynes su Pirėjo „Olympiakos“.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
Malta 2 proc

Ar reikia griauti Petro Cvirkos paminklą Vilniuje?

balsuoti rezultatai

Ar lietuvybė šiandien pavojuje?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  0   +3 C

   +6  +8 C

 

   +6   +8 C

  +12   +16 C

   +9  +13 C

 

   +9   +13 C

  6-12 m/s

    8-13 m/s

 

     8-13 m/s

 

USD - 1.2309 PLN - 4.1677
RUB - 75.7375 CHF - 1.1970
GBP - 0.8761 NOK - 9.6050
reklama
Sveikata Grožis