respublika.lt

2018 rugpjūčio 21, antradienis

Balandžio tezės, žadinusios Lietuvąnuotraukos (21)

2018 balandžio mėn. 22 d. 12:40:33
Arvydas JUOZAITIS

1988 metų balandžio 20 dieną įvyko pirmasis viešas politinis inteligentijos laisvėjimo aktas. Tuometiniuose Lietuvos dailininkų sąjungos rūmuose (dabar - Vatikano nunciatūra) buvo perskaityta paskaita „Politinė kultūra ir Lietuva“. Vakar tam įvykiui sukako 30 metų.

 

Paskaitos autorius Arvydas Juozaitis puikiai žinojo, kad vykdo ne akademinį, o politinį aktą. Paskaitos pradžioje jis prisipažino, kad idėja gimė vasario 15 dieną, stebint valdžios surengtą mitingą Gedimino (dabar Katedros) aikštėje. Į aikštę iš gamyklų ir įvairių įstaigų buvo suvežti žmonės, turėję pasmerkti Lietuvos valstybės 70-etį. Jis nutarė, kad šiam absurdui pasipriešinti turi ne tik disidentai, kurie gyvuoja izoliuotai, bet pirmiausiai inteligentija. Jos uždavinys - tarti lemtingą tiesos žodį. Sau jis pasakė: reikia ne bombas mėtyti, o susprogdinti „intelekto bombą“. Taip apsisprendęs, jau po mėnesio parengė savąjį „intelekto politinį aktą“.

A.Juozaičio paskaitos populiarumas „praplėšė inteligentų baimės šliuzus“. Po paskaitos išsyk išplatintas jos tekstas (10 įrištų egzempliorių) plito kaip gaisras, egzemplioriai buvo masiškai dauginami to meto technikos priemonėmis, „eromis“. Visas tekstas buvo Romo Sakadolskio perskaitytas per „Amerikos balsą“ .

Kol nebuvo oficialios Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio programos, „Politinės kultūros ir Lietuvos“ tezės atliko tos programos vaidmenį. Tai, be kita ko, pabrėžia ir kultūrologas Darius Kuolys: „Filosofas Arvydas Juozaitis perskaitė itin svarbų pranešimą, kuriame, mano įsitikinimu, galima atrasti kertinių idėjų, kurias vėliau perėmė ir Sąjūdis“.

Dabarties akimis žiūrint, tezės gali pasirodyti net banalios. Tačiau tuo metu daugelis jų pirmą kartą viešai nuskambėjo pokario Lietuvos istorijoje. Sausakimšoje salėje A.Juozaitis kalbėjo marionetinei Lietuvos valdžiai baisius dalykus. Susirinkimą Dailininkų salėje akylai stebėjo ir jį įrašinėjo LKP CK atstovai, KGB darbuotojai.


Pateikiame kertines pranešimo tezes

* Neatsitiktina yra „politinės kultūros“ sąvoka, gana plačiai paplitusi po M.Gorbačiovo atėjimo į valdžią. Šiaip ji aiškinama lengvabūdiškai, nekalbant jau apie „senosios gvardijos“ profesionalus (V.Zorinas, H.Borovykas ir kt.), kurie ją pasisavino tik kaip žodį, t.y. demagogiškai. Tuo tarpu akivaizdu, kad politinė kultūra neatsiejama nuo demokratijos, nes jos reiškimosi sfera - visa visuomenė. Senojo raugo profesionalams tai nepriimtina, nes jie negali atsisakyti valdžios monopolio; nes jeigu priims, jau ne vien jie sėdės prieš TV kameras bei aiškins mums, kas gera, o kas - ne.

* Šitai supratus, iškyla neišvengiamybė konkrečią politiką remti kultūriniu brandumu. Natūrali, neforsuota politika, turinti tolimos ateities perspektyvą politika, tuo tik ir gali remtis. Nepadariusi šito, ji praranda gyvybę, virsta ideologija ir prievartos aparatu ir paskelbia karą viskam, kas gyva ir jos nekontroliuojama. Taip gimsta konclageriai, nusinešantys į kapus milijonus gyvybių.

* 1985-1987 metais pakilo nemenka vadinamųjų neformalių (savaveiksmių) susivienijimų banga. Praėjusių metų pabaigoje buvo paskelbta, kad TSRS jų yra apie 30 000 (gruodžio mėn. „Pravda“). Nors šie susivienijimai dar nėra tikrieji teisiniai subjektai, tačiau jų viešas gyvavimas jau yra reikšmingas. Charakteringa tai, kad praktiškai visos šios organizacijos, būdamos nepolitinėmis (kultūrinės, mokslinės, meninės ir pan.), beveik nuo pirmųjų savo egzistavimo dienų susiduria su politika, būna priverstos suprasti, kad pilnakraujo gyvenimo be politikos nėra.

* Ką matome? Politinė kultūra tampa fenomenu, kuris gimsta ir kyla iš pačios visuomenės dinamizmo, judėjimo, konfliktų visumos, o nėra primetamas tai visumai kaip ideologija. Todėl reikia drąsiai ir nedviprasmiškai pasakyti, kad čia, kaip ir daug kur, amerikų neatrasta. Visa tai - Europos kultūros skiriamieji bruožai.

* Lietuva - Europos kulūros erdvėje. Kurioje vyrauja sveikas protas, racionali savimonė ir tautos suverenitetas.

* XVII amžiuje galutinai suformuluojama prigimtinių žmogaus teisių doktrina, kurią paskelbė olandų mąstytojas H.Grocijus. Jo doktrinoje jau visiškai šiuolaikiškai skamba tezė, kad visuomenės (sakykime, ir tautos) egzistavimas įmanomas tik valstybės ir teisės rėmuose. Ir kad tokia valstybė ir tokia teisė yra protingos žmonių valios - racionalios savimonės - rezultatas.

Vadinasi, jeigu žmonių valia ir protu galima sukurti didžiausią šios žemės stebuklą - valstybę, esama bendrą interesą palaikančios jėgos. Taigi: sveikas protas, racionali savimonė ir galop - suverenitetas.

* Suverenitetas yra bet kokio valstybinio gyvenimo alfa ir omega. Racionali savimonė ir sveikas protas politiniame gyvenime taptų niekuo, jeigu juos įkūnijantis subjektas (tauta) gyventų nesava valia, nebūtų savojoje teritorijoje visišku šeimininku. Itin svarbu, kad suverenitetas suteikia tautai ir valstybei nelygstamos vertės pajautą. Būtent nelygstamos vertės, nes tauta susivokia esanti vienintelė teisėta savąjį likimą nusprendžianti jėga.

Suverenitetą išreikšti ir jį reprezentuoti negali kuri nors viena, atskira tautos dalis ar klasė. Žinoma, čia iškyla dideli keblumai. Įvairių revoliucijų ir valstybinių perversmų metu visada atsiranda jėgų, kurios tariasi esančios vienintelės tikrosios tautos ar liaudies atstovės. Pasitelkusios į pagalbą prievartos priemones, jos kartais net laimi, nuslopina pasipriešinimą bei opoziciją. Bet tai - kataklizminių, ekstremalinių laikotarpių žaidimo taisyklės, kurių negalima ilgai laikytis, jos būna pragaištingos kultūrai, valstybei ar tautai. Tereikia prisiminti paspringusią savame kraujyje Prancūzų revoliucijos viršūnę, valstybinį Stalino laikų terorą.

* Parlamentas - respublikinio gyvenimo koncentratas, aukščiausioji jo institucija. Tai giliai prasmingas ryšys, nes lotyniškos kilmės žodis respublika (lot. res publica) reiškia bendrą reikalą, bendrą interesą. Parlamente susirenka visos pagrindinės viešojo politinio gyvenimo jėgos, susiburia net priešiškiausi interesai ir tikslai. Ir čia, būtent parlamente, stichija, prievarta ir susinaikinimas įgauna kultūrinio gyvenimo formas. Viešasis gyvenimas virsta politine kultūra.

* Jau 1918 metais proletariniai Lietuvos valdžios klausimai buvo sprendžiami Maskvoje. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Maskva turėjo pagrindo skubėti ir dėl to leidosi į tam tikrus kompromisus. Nors Rusijos KP(b) CK su lietuvių broliais elgėsi kaip su pavaldiniais, visgi buvo liepta (!) skelbti Lietuvos savarankiškumą (nors visiškai neaišku kokio statuso). O šiuo sprendimu buvo pripažįstama, kad „vasario 16-osios Lietuva“ vis dėlto egzistuoja ir stiprėja (tuo metu jau veikė Lietuvos ministrų kabinetas ir kitos valstybinės institucijos). Vadinasi, nepriklausoma Lietuva pripažįstama de facto. Ir galop skubėti reikėjo dar dėl to, kad lapkričio 11 d. Kompjene buvo pasirašytas Vokietijos kapituliacijos aktas. Tai reiškė, kad Vokietijos kariuomenė turėjo pradėti atsitraukimą ir iš okupuoto Pabaltijo, palikdama susikūrusias valstybes. Po šių laiškų įvykiai ėmė vystytis iš tikro gana sparčiai. Daugpilyje parašomas ir paskelbiamas „Manifestas“. Gruodžio 16 diena tampa veiklos gaire ir po dviejų dienų Leninas su Stalinu rašo į Daugpilį: „Mes visi labai džiaugiamės Jūsų pranešimais. Priimkite sveikinimą. Greičiau išvaduokite Vilnių“ (Kn.: Leninas ir Lietuva... P. 63). Gruodžio 22 dieną realizuotas LTSR pripažinimas buvo visiškai neapibrėžto teisinio statuso, nes „Manifeste“, priešingai negu Vasario 16-osios Akte, tarptautinio pripažinimo neprašoma. Rusija paskelbė pripažįstanti LTSR savarankiškumą, čia suverenitetui net neprabilus.

* Pastaroji tezė sako, kad „Tarybų Lietuvos“ atkūrimo 1940 metais nebuvo - nebuvo ką atkurti.

Redakcijos post scriptum

Paskutinioji tezė labiausiai žeidė to metų komunistinę ideologiją ir valdžią - tiek Maskvos, tiek oficialaus Vilniaus. Reikalas tas, kad pokario dešimtmečius Lietuvos komunistai prisiekinėjo Kremliui, jog jie ištikimai laikosi „tiesos“, o 1940 metais Lietuvoje buvo nuversta buržuazinė-fašistinė santvarka ir atkurta 1919 metais užgniaužta Tarybų Lietuva.

A.Juozaitis, pasinaudodamas elementaria moksline argumentacija, kurią parėmė trimis Europos kultūros stulpais - sveiku protu, racionalia savimone ir tautos suverenitetu, - nesunkiai įrodė, kad jokia ideologinė valdžia (regis, sąmoningai vengta vartoti „komunistinė valdžia“ sąvokos) neturi teisės kalbėti Lietuvos vardu.

Gausus Vilniaus inteligentijos būrys, klausęs paskaitos, o vėliau ir visos Lietuvos mąstantys žmonės puikiai suprato, kas sakoma A.Juozaičio tezėmis. Tuo metu Lietuvoje buvo daug protaujančių žmonių, daug daugiau negu dabar.


Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (21)

 • b 2018 balandžio mėn. 24 d. 21:12:02

  ...protaujančių žmonių, daug daugiau negu dabar.

 • KA> Prasalieciui 2018 balandžio mėn. 24 d. 20:37:38

  Itaigiai , taikliai ir issamiai ... tiems kas dar bent kiek galvoja.

 • smalsus 2018 balandžio mėn. 24 d. 20:01:14

  o tai Juozaitis inteligentas?Man tai atrodo kad inteligentai nera
  nepraustaburniai ir jie nekerštingi.

 • Prašalietis 2018 balandžio mėn. 24 d. 15:42:51

  "Manau tamsta nusišnekėjai tiek pirmame , tiek ir antrame
  komentare"...Įdomu ar ateis"Marijos žemėje"laikai,kai šiandieniniai
  Tamstos">Prašalietis"-iai pradės kalbėti konkrečiai su"nusišnekančių
  nusišnekėjimų"pacitavimais ir pateikimu"savų-teisingų
  nenusišnekėjimų".Normaliam šiandienos žmogui"prie širdies"yra realus
  pasaulis,tikros tiesos ir vertybės.Visokio
  plauko"revoliucionierių,tautinių šauklių,pranašų,krivių,
  vaidilučių"irt.t. mistinės blevyzgos apie visų tautiečių
  laukiančias"tautines dausas ir kitokias Tautines gėrybes"šiandiena jau
  juokina ir"dar neišsivaikščiojusį",mažaraštį išsivaikščiojusio
  lietuviško kaimo berną. Beje,A.Juozaičio"balandžio tezės"yra
  kūdikėlio blevyzgojimas,palyginus jas su V.Lenino Balandžio
  tezėmis,savo laiku pakeitusiomis visą pasaulio vystymosi raidą.

 • >Prašalietis 2018 balandžio mėn. 24 d. 15:12:34

  Manau tamsta nusišnekėjai tiek pirmame , tiek ir antrame komentare...
  Atrodo tamstai nepatinka tiek Lenino tėzės, tiek ir Monikos
  tautiškumas...Tad kas gi prie širdies??? Matyti, kad Lenino tėzių dar
  epamiršęs, tad labiau kliuna tautiškumas???

 • Prašalietis 2018 balandžio mėn. 24 d. 13:51:52

  Šiandieninėms"Monikoms"su ironija priminimas netolimos istorijos
  nuotrupų paminėjimas yra"bambėjimas gal neapykanta pačiam sau ir yra
  nevertas žodžio laisvės"."Tautinės Monikutės"nori kaip
  ir"šauniaisiais"1990 žiūrėti"viltingai į dangų"ir greta matyti gana
  neblogai pramitusių tarybinių naivuolių minias kilojančių rankas ir
  skanduojančių"nešersim daugiau Rusijos",pasuksim draugiškai visi į
  vakarus ir užgyvensim visi"nepraščiau"nei vakaruose.Šiandiena net ir
  mažarasčiams ir didžiausiems naivuoliams"daėjo per pilvą Lansbergio
  parnešta Briuselio saulė ir"iškovota laisvė".Todėl išlikusioms vienai
  kitai"tautinei Monikai"be galo yra liūdna matant masiškai į"dausas ar
  užsienius iškeliavusius buvusius tarybinius naivuolius"...

 • Manau , 2018 balandžio mėn. 24 d. 13:16:36

  jau būk geras ,šio straipsnio autoriau , tik jau nedaryk antrą kartą
  tos savo istorinės klaidos, o jei jūs autoriau , ir mes išlikome po
  jūsų kaip sakote "Istorinės klaidos", tai tik ir beliko ramiai nugyventi

 • komedija 2018 balandžio mėn. 24 d. 11:28:14

  Graudu ir juokinga..."Lietuva - Europos kulūros erdvėje. Kurioje vyrauja
  sveikas protas, racionali savimonė ir tautos suverenitetas." Dabar tai
  anekdotas.

 • Monika 2018 balandžio mėn. 24 d. 11:15:05

  To meto Lietuvos žmonės skiriasi kaip diena ir naktis. Tuometu
  entuziazmas švytėte švytėjo visų akyse. Puikiai prisimenu, nes buvau
  aktyvi to viso judėjimo dalyvė ir stebėtoja...
  Dabar entuziazmas jaunimo kojose į platųjį pasaulį, o akyse gobšumas,
  panieka net patys nežino kam, pavyzdžiui kaip "Prašalietis" tarsi jis
  gyventų ne savo Tėvynėje, o kažkur svetur, bet burbėti sugeba, nes
  žino savo teises "žodžio" laisvei...
  Štai ką mes dabar ir teturime po 28 metų vadinamosios
  demokratijos...Bambėjimai, kažkokia neapykanta gal sau pačiam, kad toks
  nevykelis tapo??? Oi kiek daug tokių, nes kiekvienas iš "blogo" gyvenimo
  vistiktai turi kompiuterį kur gali pyktį išlieti, šeimose po dvi ar
  tris mašinas, kuriomis gali girti vaizduoti ereliais...Surašyti visas
  negeroves, kokias atgavę laisvę, ne tam tikslui išnaudoja, reikėtų
  daug popieriaus sugadinti...Dalis lietuvių tokie jau nuo seno, todėl
  genai taip ir slenka naujoms kartoms...

 • Prašalietis 2018 balandžio mėn. 24 d. 09:57:59

  A.Juozaitis:Balandžio tezės, žadinusios Lietuvą?!?..Įdomu ir be galo
  linksma stebėti Gorbačiovo laikų"pagimdytų"tautinių pasaulinio lygio
  intelektualų,revoliucijos
  šauklių,revoliucionierių"(V.Lansbergio,A.Juozaičio,D.Grybauskaitės),ki
  tų tautinių Napoleonų,Enšteinų savo"istorinės reikšmės"suvokimą"ir
  savo"revoliucinį evoliucionavimą".Po sugrįžimo 1917 balandžio mėn.iš
  Šveicarijos į Petrogradą Leninas parašo"Balandžio tezes ir
  tampa"Ateina genijai ir vėl išnyksta, atėjo Leninas visiems
  laikams".Mokslinio komunizmo dėstytojas V.Lansbergis"balandžio tezių
  neparašė",parašė tik"laisvoje"Lietuvoje ir tik"tautinį" filosofinį
  traktatą SANTYKIS YRA VISKAS ir tapo"tautos patriarchu".A.Juozaitis,kaip
  ir Leninas,taip pat"parašė Lietuvių tautai Leninines revoliucines
  balandžio tezes"ir dar parašė"Istorinę klaidą,išleido"lietuvišką
  Iskrą"pavadintą"Šiaurės Atėnais",o"Ateina tautiniai genijai ir vėl
  išnyksta,atėjo A.Juozautis VISIEMS LAIKAMS"ir po šiai dienai
  nesulaukė.Gavosi"Eilinė Istorinė KLAIDA".

 • tiksliausiai 2018 balandžio mėn. 24 d. 09:52:20

  čia pasakė valdas.

 • . 2018 balandžio mėn. 24 d. 09:44:57

  Ir kas iš to gražaus daikto gavosi? Blogiau, nei šnipštas.

 • valdas 2018 balandžio mėn. 24 d. 08:27:49

  >klausimeliui is prigimties erektusui...
  Paprasciausia isliko zmonemis,netapo oziukais,grybais ar kokiais kitais
  piz....

 • klausimėliui iš esmės 2018 balandžio mėn. 23 d. 15:44:35

  žmogau, kuriam "nesireiškia" Vaišvila. Atsisėsk ramiai ir perklausyk
  336 šiai dienai esančius jutūbo įrašus.

 • "klausimėliui iš esmės' 2018 balandžio mėn. 23 d. 13:42:02

  žmogau, kuriam "nesireiškia" Vaišvila. Atsisėsk ramiai ir perklausyk
  336 šiai dienai esančius jutūbo įrašus.

 • to aciu,tai tiesa 2018 balandžio mėn. 22 d. 21:47:11

  jūsų komentaras čia pats tiksliausias. ačiū.

 • tik senis ir dar keli 2018 balandžio mėn. 22 d. 17:27:28

  supranta reikalo esme ir nepasiduoda lapsos kabinimui ant ausu

 • juozaitis bijo prisipazinti kas ji pastumejo tam 2018 balandžio mėn. 22 d. 17:26:15

  tai pasakoja apie kazkoki mitinga papiktinusi...pasirodo tuo mitingu
  pasipiktino visa cccp ir sovietinis blokas ir net nuverte ceusesku su
  tankais...signatarai pirmiau turi pasipasakoti kodel jie tapo signatarais
  ir neatsidure kgb rusiuose...ir siaip juozaicio visos kalbos yra apie
  nieka, neimanoma suprasti ka jis nori pasakyti ir apie ka

 • klausimėlis iš esmės 2018 balandžio mėn. 22 d. 10:42:10

  Kodėl dabartinėje politikoje nebesireiškia tikrieji Lietuvos Sąjūdžio
  pirmeiviai, tokie protingi, intelektualūs žmonės, kaip Arvydas
  Juozaitis, Zigmas Vaišvila, kiti? Kur jie? Kaip tik jų proto, intelekto
  labai trūksta.

 • aciu,tai tiesa 2018 balandžio mėn. 21 d. 21:06:06


  buvom beteisiai nuo svetimu , o dabar negalim apsigint nuo savu.
  Jug mes naujus stalinistus padarem turtingais, savo tikeimu ,vaiku gerove.
  O paskui Brazuoles tiltas, mishko vyru maistas, skrydis per langa,uzspringa
  zolle, prigeria pedoj,susidorojimai su teises pareigunu, prezidentu...
  musu netreme, bet pasiule emigruot ...
  Uzdraudem komunistu partija, tad atsiribokim nuo tu konervuotu
  jug nieko gero, tik bogis. Gal gana !

 • Laima 2018 balandžio mėn. 21 d. 16:13:06

  Tada atsirado Tikėjimas Laisve , noras būtižmogumi , o ne ,, tarybinė
  liaudis'' Malonu buvo prisiminti tuos metus.AČIŪ už straipsnį. Ir
  geros kloties--- kelias į Laisvę dar nenueitas...

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • SUSIŠAUDYMAS: per saugumo pajėgų ir įtariamų nusikalstamų gaujų susišaudymą, kilusį po reidų keliuose netoli Rio de Žaneiro esančiuose lūšnynuose, žuvo mažiausiai 13 žmonių.
 • NUTRAUKĖ: Salvadoro vyriausybė priėmė sprendimą nutraukti diplomatinius santykius su Taivanu; po šio Salvadoro žingsnio Taivano suverenitetą pripažįstančių valstybių skaičius sumažėjo iki 17.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar jums teko kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą?

balsuoti rezultatai

Ar dalyvaujate klasės susitikimuose?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13   +17 C

   +6  +13 C

 

   +11  +15 C

  +20  +23 C

   +21  +23 C

 

   +25  +27 C

  7-11 m/s

  1-2 m/s

 

    2-4 m/s

 

USD - 1.1420 PLN - 4.3037
RUB - 76.7235 CHF - 1.1366
GBP - 0.8948 NOK - 9.6720
reklama
Ukis 2018