respublika.lt

2018 liepos 22, sekmadienis

Atvira išpažintis: „Kryžkalnio motinos“ sprogdinimas - V.Landsbergio užsakymas" (spausdinamas visas tekstas)nuotraukos (102)

2018 kovo mėn. 21 d. 10:31:11
Justina GAFUROVA

„Vakaro žinios“ tęsia tyrimą dėl Vytauto Landsbergio ir jo „adjutanto“ Andriaus Tučkaus, neseniai apšmeižusio tris sąjūdiečius A.Juozaitį, Z.Vaišvilą ir V.Tomkų, įtartinos veiklos.

 

Kaip pasakojo buvęs sąjūdietis, Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Zigmas Vaišvila, dar 1972 m. jis, būdamas Šiaulių 5-os vidurinės mokyklos dešimtoku, dalyvavo Kryžkalnyje pastatyto skulptoriaus Broniaus Vyšniausko paminklo „Kryžkalnio motina“ atidengimo ceremonijoje. 8 m aukščio bronzinė skulptūra, vaizduojanti lietuvę moterį, laikančią ąžuolo šakelę, buvo susprogdinta 1990 m. spalio 5 d.

Tuometinis Lietuvos Laisvės Lygos (LLL) Šiaulių skyriaus vadovas Žilvinas Razminas paliudijo, kad tai įvykdyta Vytauto Landsbergio nurodymu, kurį jam perdavė tuometinis Lietuvos Laisvės Lygos Kauno skyriaus vadovas Vytautas Šustauskas (interviu su juo skaitykite žemiau).

„Signatarė Nijolė Oželytė Kryžkalnio Motinos susprogdinimą pavadino labai žemu įvykiu ir nurodė, kad taip elgiasi Rusija, - sakė Z.Vaišvila. - O kaip vertinti šios provokacijos užsakovus, Nijole Oželyte? Ar vis dar siūlysi jiems statyti biustą Vilniaus Lukiškių aikštėje? Negirdėjome, kaip šį vandalizmo aktą vertina Andrius Tučkus ir Vytautas Landsbergis“.

Praėjusią savaitę A.Tučkus atsisakė šiuos įvykius komentuoti, todėl „Vakaro žinios“ pakalbino svarbiausią aukščiau minėtų įvykių dalyvį Vytautą Šustauską.

- Papasakokite, kas užsakė 1995 m. spalio 5 d. susprogdinti paminklą sovietinei armijai „Kryžkalnio motina“? - „Vakaro žinios“ paklausė Vytauto Šustausko, buvusio Lietuvos laisvės lygos Kauno skyriaus vadovo.

- A.Tučkus ir aš tuomet dalyvavome Lietuvos laisvės lygoje. Aš pas Antaną Terlecką atėjau gal kokiais 1986 m., o jau 1989 m. buvau įtrauktas į KGB antrąjį operatyvinį sąrašą. Tuo metu kaip tik prie Vyriausybės vykdėme bado akciją, siekdami nuversti Kazimierą Prunskienę. Žinote, reikėtų pasakyti, kad mes tuo metu labai skurdžiai gyvenome, niekas mūsų nerėmė, finansų beveik nebuvo. Vieną dieną į mano palapinę prie Vyriausybės atėjo Tučkus ir pasakė, kad reikia susprogdinti „Kryžkalnio motinos“ paminklą. Tuomet buvau prisidėjęs prie „Lenino“ paminklo nuvertimo Varniuose, kito „Lenino“ paminklo padegimo Vilniuje. Taip kovojome savotišką karą. Buvo pasakyta, esą Amerikos lietuviai negali pravažiuoti pro šį paminklą. Už šį darbą pažadėjo 1000 JAV dolerių. Ši suma tais laikais buvo tiesiog nesuvokiamo dydžio.

Atsakiau, kad pagalvosiu ir pradėjau galvoti, kaip tai padaryti. Susitikome su Žilvinu Razminu, kuris tuomet taip pat buvo Lietuvos laisvės lygoje. Pasitarę, spalio 5 d. išvažiavome be jokių techninių pasiruošimų. Kad Rekašius (Arūnas Rekašius - įtariamas KGB provokatorius - red. past.) yra nešvarus žmogus, įtariau jau tada. Paskui jis prisipažino, kad 3 metus dirbo KGB. Tą dieną, tik susitikus, jis jau norėjo sprukti, esą turi skubiai paskambinti žmonai. Bet nepaleidom jo. Išvažiavome link Šiaulių. Žilvinas padavė miną ir liepė laikyti rankose, kad paguldyta kur automobilyje nesprogtų nuo vibracijos. Visą kelią tą miną laikiau ir bijojau, kad nesprogtų tiesiai prie širdies.

Nuvykome prie paminklo „Kryžkalnio motina“ net nepasiėmę kopėčių. O paminklas, regis, buvo 13 m aukščio. Pradėjome laužti stiebus. Vieną pavyko nulaužti. Buvome šešiese. Vieni laikė, o Ž.Razminas užsliuogė aukštyn ir pritvirtino miną. Nespėjome pasitraukti, kai išgirdome sprogimą ir virš galvų pasipylė skeveldros. Kritome ant pilvų, kad apsisaugotume. Atsisukome ir pamatėme, jog mina tik skylę paliko toje vietoje, kur buvo skulptūros užpakalis. Bet pats postamentas nė nepajudėjęs. Grįžome į Šiaulius. Iš ten atsivežėme 30 kg sviedinį nuo minosvaidžio. Atsivežėme malkų, prikimšome jų į minos paliktą skylę užpakalyje, įdėjome sviedinį, sumaišėme benziną su dažais, sudaužėme butelį ir padegėme. Gražiai liepsna šliuožė, o mes, paėję šalin, laukėm. Bet sprogimo vis nebuvo. Staiga, paminklas apsigaubė dūmais ir pasigirdo duslus sprogimas. Prasisklaidžius dūmams pamatėme kaip paminklas linksta veidu žemyn, bet nepasiekęs žemės atsitiesia. Pasirodo, jis buvo buvo taip sumontuotas, kad amortizavo ir atgal atsistojo. Mes sudeginome savo drabužius ir paryčiais parlėkėme į savo palapines prie Vyriausybės.

Pirmas galvą įkiša Olekas. Pažiūrėjo, kad lyg ir visi bado akcijos dalyviai miega savo palapinėse. O per radiją jau praneša, kad susprogdinta „Kryžkalnio motina“.

Kitą dieną važiavome į Rietavą. Sustojome Kryžkalnyje. Čia buvo daug žmonių ir policijos. Visi kalbėjo, spėliojo, kas galėjo taip pasielgti. Ir mes prie jų prisijungėme. Pasigirdo kalbos, kad sprogdinti visai ne taip reikėjo. Esą reikėjo į skylę įdėti ir padegti dujų balioną, kad tokią skulptūrą susprogdintų. „Matyt ne profesionalai ėmėsi“, - kažkas sakė. Mes tam pritarėme ir išvažiavome į Rietavą.

- Ar visgi gavote tuos pažadėtus 1000 dolerių?


- Gintaras Terleckas pasakė, kad amerikonai perdavė 1000 dolerių. Bet Tučkus padavė 500 dolerių. Naktį nuvažiavome pas Tučkų ir paklausėme, kiek iš tikro pinigų perdavė amerikonai.Jis pasakė, kad dar 500 dolerių jis perdavė Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyriaus vadovui Skučui. Nuvažiavome pas Skučą ir paklausėme, ar Tučkus jam perdavė pinigus. Šis patvirtino.

- Kas tas amerikonas, užsakęs susprogdinti „Kryžkalnio“ paminklą ir už tai sumokėjęs?

- Vėliau sužinojau, kad tai buvo Šakalys, kuris pabėgo per Suomiją į Ameriką. Vardo neatsimenu. Genutė Šakalienė, priklausiusi Laisvės lygai, regis, buvo jo žmona. Gal ir daugiau buvo tų amerikonų, Tučkus neaiškino.

Nors karą buvome pradėję patys, šio paminklo niekada nebūtume sprogdinę. Buvome prašę savivaldybės tik pakeisti lentą, kurioje iki tol buvo parašyta „Dėkojame tarybinei armijai išvaduotojai.“ Bet nesulaukėme jokio atsako. Jei kas būtų kreipęs dėmesį į mus, nei būtume „Leniną“ padegę, nei „Kryžkalnį“ sprogdinę.

- Bet argi pats Tučkus galėjo būti sprogdinimo užsakovas be Vytauto Landsbergio žinios?

- Mes įtarėme, kad Tučkus vienas niekada nebūtų to ėmęsis. Greičiausiai tai buvo Landsbergio užsakymas. Beje, sausio 13-ąją prie manęs priėjo žmonės iš Panevėžio. Pasivedė į rūsį ir parodė žmonių sąrašą. Ne tik su pavardėmis, bet ir jų gyvenamosiomis vietomis, net sodų adresais. Buvo pasakyta, kad šią naktį reikia juos visus sušaudyti. Mane nuo šios minties nukrėtė šiurpas. Tame sąraše buvo Prunskienė, Brazauskas, Beriozovas, regis, net kunigas Mikutavičius ten buvo įrašytas. Bet aš atsakiau, kad man reikalingas ne svetimų žmonių, o mano vado - A.Terlecko - įsakymas. Nors jie bandė sakyti, esą yra iš Panevėžio skyriaus.

- Kodėl tuos žmones reikėjo pašalinti?

- Klauskite Landsbergio. Jis turbūt yra didžiausias Lietuvoje KGB disidentas. Žiūrėkite kiek žūčių buvo, tarp jų ir Abromavičiaus (Juras Abromavičius - VSD pareigūnas, tyręs pakaunės savanorių maištą ir Bražuolės gel. tilto sprogdinimą - red. past.). Aš juk turėjau ir Bražuolės tilto susprogdinime dalyvauti. Keli savanoriai iš Marijampolės pasiūlė dalyvauti vienoje operacijoje. Bet man kiti žmonės patarė, kad čia gali būti nešvarūs dalykai. Aš atsisakiau, o po kelių dienų tiltas buvo susprogdintas. Man net prokuratūroje teko gintis, kad čia ne aš. Buvo siekiama, kad ten dalyvaučiau. Būtų nuteisę, sėdėčiau kokius 10 metų, o gal būčiau ir visai nugalabytas kalėjime. Tada mane išsikvietė prokuroras, o kai pradėjau diktuoti, kad Landsbergio sprogdinimai - Landsbergio įsakymu, šis iš karto atkirto, kad tokio pareiškimo nerašys. Visa tai buvo Landsbergio provokacijos.

- Daug dar šiandien valdžioje Landsbergio pakalikų?


- Daug. Tai yra stipri jėga. Jie užvaldę visas valstybines institucijas. Jie ir savivaldybėse, ir Vyriausybėje, ir prezidentūroje. Todėl iki šiol nenubausti. Tad viskas yra valdoma... Jaučiu pagarbą Vitui Tomkui, kad drįsta apie tai kalbėti. Jei ne jis, ir dabar nežinotume, kas Lietuvoje iki šiol darosi. Nesuprantu, kodėl tokia tyla aplink. Tie, kuriuos užkabino, „pridėjo į kelnes.“ Dabar jie bus dar vieningesni. Nes bijo. Juk galėtų į teismą paduoti, jei skelbiama netiesa. O čia visi tyli. Bijo, kad yra dokumentai. Baisu, kad tik represijų nesiimtų.

- Šiandien esate eliminuotas iš valdžios, paverstas pajuokos objektu todėl, kad elito neliaupsinate?

- Visuomenė iki šiol ne vienijama, o skaldoma. Siūliau susivienyti visoms mažoms partijėlėms. Bet didžiajai valdžiai susiskaldymas labai naudingas. Tie, kurie savo proto neturi, palaiko daugumą, o tie, kurie prieš valdžią eina - yra blogis. Bet argi aš toks didelis nusikaltėlis? Ar žmones nuskurdinau? Tačiau labai patogu pavadinti mane neišmanėliu, neva, ką tas kvailys Šustauskas supranta, kam jo klausyti? Labai patogu tiems, kurie patys nemąsto. Nuomonė jau suformuota, patiems gilintis nereikia. Ta nuomonė tik valdžiai paranki.

„Kryžkalnio motinos“ sprogdinimą puikiai prisimena ir Žilvinas Razminas:

Apie savo „žygdarbius“ aš jau seniai esu informavęs visus savo bendražygius ir kolegas, tiek dešiniuosius, tiek ir kairiuosius. Man buvo siūloma neviešinti šių reikalų, atseit jau viskas užsimiršo... O aš esu įsitikinęs, kad viešinti būtina! Ir būtina todėl, kad:

galutinai ir negrįžtamai nutraukčiau visus saitus su praeitimi ir su šiuo okupaciniu režimu, ir nebūčiau pažeidžiamas ar įtakojamas kolaboracionistinių specialiųjų tarnybų;

būčiau visiškai atviras prieš Lietuvos žmones;

suduoti smūgį JAV-NATO-ES okupacinio režimo samdiniams-kolaborantams, priešakyje su V.Landsbergiu - TERORISTU Nr.1!

„Užsakovas“ (tiksliau tarpininkas?) A.Tučkus - buvo V.Landsbergio patarėjas, buvęs LLL narys, už paminklą V.Šustauskui pažadėjęs 1000 dolerių, kadangi paminklas nebuvo galutinai susprogdintas, sumokėjo tik 500 dolerių, o kitus atidavė Parlamento apsaugos tarnybos vadui Skučui...

Ar V.Landsbergio „šešėlis“ A.Tučkus buvo savarankiška figūra ir galėjo veikti „Papūnės“ neįtakojamas? Manau, kad net pirmokas nesunkiai atsakytų į šiuos klausimus, bet tik ne mūsų VSD, prokuratūra ir teismai.

Šiame epizode aš buvau tik eilinis vykdytojas, bet, nepaisant to, po šešių metų, t.y. 1996 vasarį, areštavo ir į Lukiškes uždarė mane tik vieną, kur teko praleisti pusę metų. Oficialus kaltinimas buvo pateiktas dėl Kryžkalnio paminklo sprogdinimo, bet iš tikro tai buvo tik „elito“ kerštas už jiems nepalankią mano politinę veiklą. Mano žiniomis, visų politinio pobūdžio sprogdinimų vykdytojai ir užsakovai valstybės tarnyboms yra žinomi.

Užsakovai nebaudžiami, nes jie tebėra įtakingi „Lietuvos“ veikėjai, tiksliau JAV-ES okupantų protektorato REZIDENTAI, už kurių nugaros stovi NATO okupacinė kariuomenė, kuri saugo jų prisivogtus turtus bei gina juos nuo lietuvių tautos keršto.

O vykdytojai nebaudžiami, nes jie yra režimo ramstis. Dalis jų yra užverbuoti spec. tarnybų, bailiai ir tinginiai išsilakstė ir atsiribojo nuo politikos ir viso pasaulio, o tie, kurie susivokė, kad buvo apgauti ir bandė ar bando ieškoti teisybės bei stoti su jais į nelygią kovą (kaip aš ir kiti), tai juos persekioja, sodina į kalėjimus, o kai kuriuos ir žudo.

Ištrauka iš Žilvino Razmino socialiniame tinkle paskelbto įrašo, 2017 m.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (102)

 • man 2018 balandžio mėn. 03 d. 21:12:17

  žmonės ,kurie pyksta ant paminklų-atvirai pasakysiu,yra išgamėlės,ir
  jie niekada nenuplaus savo blogo poelgio,nesvarbu ,kas užsaKĖ, ,kas
  palaimino tai

 • pilietis 2018 kovo mėn. 26 d. 15:06:47

  Kas nukentėjo kai susprogdino paminklą? Kas ieškovas?

 • karjera per klyna. taip prieso sekla platinama Lietuvoje 2018 kovo mėn. 25 d. 07:57:08

  Danutė Jočienė-Raslanienė
  is a Lithuanian lawyer. She is the second representative of Lithuania in
  the European Court of Human Rights to date and the youngest judge in the
  Court's history (at the time of her election in May 2004 she was 33 years
  old).

 • Lietuva pakilo i zutbutini musi 2018 kovo mėn. 25 d. 07:24:36

  privalome laimeti ir butinai vel suorganizuoti 330 000 referendume
  pasirasiusiu, o tik tada eiti i prezidento rinkimus...siulau Arvyda
  Juozaiti bendru sutarimu iskelti ir atitaisyti istorine klaida...jis
  pradejo Sajudi savo namuose, jis privalejo ir tapti pirmuoju Lietuvos
  Prezidentu

 • ir ozys ir magnolija ir sliure yra zydai 2018 kovo mėn. 25 d. 07:22:45

  litvakai...Lietuvos Konstitucija draudzia kitatauciams uzimti Prezidento
  pareigas...magnolija yra nelegaliai uzgrobusi si posta kaip anksciau ta
  buvo padares zydas adamsas kuris dar ir tapkiu gerai neisdziovino 3 metus
  Lietuvoje

 • Gintautas 2018 kovo mėn. 23 d. 16:58:57

  Jai jis sprogdino tai balvoneli reikia pasodinti. Labai jau ciulba suskis.

 • kaunietė 2018 kovo mėn. 23 d. 10:35:53

  nežinau, kas jį pavertė pajuokos objektu, manau palaipsniui link to
  ėjo...kai Henytės vaiką prastūmė į Kauno tarybą, kai visai Lietuvai
  per televiziją apspangęs po avarijos rodėsi, kai iš Kauno "berniukų"
  išlaikymą gaudavo...

 • Bambalini uve 2018 kovo mėn. 23 d. 08:55:26

  Skaityk ka Tomkus raso. Ten tau durnam ir tavo piktam liezuviui yra
  paaiskinta viskas kas kodel su kuo o tikraji paskelbs kai bus tinkamas
  laikas kuris nedaug skirsis nuo jau paskelbto

 • saaulius 2018 kovo mėn. 22 d. 18:02:54

  gaila, kad tiek daug Lietuvoje musmirių...

 • Angelė 2018 kovo mėn. 22 d. 15:54:31

  Visiems,kurie žino tiesą apie tuos nusikaltimus ,reikia užsirašyti su
  įrodymais , turimais dokumentais ir paslėpti patikimų žmonių
  rankose.Jeigu nužudytų (kaip matom kad daug jų išžudyta),liktų nors
  kokie dokumentai ir žinotume nužudymo priežastis.O dabar labai lengvai
  nepageidaujamais atsikratoma.

 • uve 2018 kovo mėn. 22 d. 15:13:01

  Tas KGBistų sąrašas kelia abejonių.Kodėl tos pačios pavardės
  kartojasi po kelis kartus?Ar kad sąrašas atrodytų solidesnis?Čia yra
  labai jaunų žmonių,kurie tuomet buvo dar kūdikiai.Nejaugi ir tokie jau
  stukačino?Nebent į kelnes.Pikti liežuviai kalba ,kad Tomkus tokiu būdu
  sprendžia savo laikraščio finansines problemas.Ponai runkeliai-jokie
  ledai nepajudėjo ir nepajudės,be reikalo džiaugiatės.

 • V. Ladas 2018 kovo mėn. 22 d. 11:40:22

  Pasirodo, už paminklą jau ir nuteistas vienas vykdytojų. Reiktų ir
  Vytautui Š. susipažinti su Lukiškėmis. O iki Dėdulės niekas nesikas
  iš principo. O meno kūrinio gaila. Ar jį bent Malinauskas Grūte
  atkūrė?

 • Ar juraitis kam nors pasigyres kad jo kaimynas visa si laika yra 2018 kovo mėn. 22 d. 08:48:11

  Ne kas kitas o kgb ozys landbergis ir kad jukneviciene ji niekam nezinoma
  jau minejo kaip atseit pavojinga kremlina ir kad per rinkimus neaisku kaip
  susizinojo vedeja kad jis buvo pagautas su padirbtu pasu...kazin kaip?

 • Pressjazz tv yra vatnyku prieglauda 2018 kovo mėn. 22 d. 08:43:40

  Ir net kgbisto bartasiuno kgbiste rodyta visose sisteminese tv milda
  bartasiunaite isileido pas save ir pastoviai su kazkokiu vatnyku psichiniu
  ligoniu sedejusiu zonoje beveik visa savo gyvenima pastoviai kalbasi per ta
  jazz tv...tai yra kgb projektai kad vel butu tik 2 stovyklos - bereciu ir
  vatnyku...kurios visa laika ir buvo Lietuvoje bet zmones per praeitus
  rinkimus pagaliau juos perkando tai jie dabar persigrupuoja pagal kgb plana

 • Tas pats su Kazimieru Juraiciu 2018 kovo mėn. 22 d. 08:39:19

  Jis gyveno ozio tvarto prieigose budoje...kazin is kur pinigai pressjazz
  tv?

 • Be to Butkevicius 2018 kovo mėn. 22 d. 08:37:38

  Tik ka paleistas is kalejimo (dar neaisku ar jis ten isties sedejo) iskart
  buvo nusiustas i gruzija sakasvilio patareju ar pan. Ir atseit del to ta
  gruzu revoliucija ivyko

 • Paksas ir Butkevicius 2018 kovo mėn. 22 d. 08:30:35

  Dar turi ispazintis praeiti ir pro Tautos melo detektoriu...Paksas galejo
  paleisti Seima bet to nepadare. Kodel? ...Butkevicius teisme del
  Petkeviciaus Durniu laivo atsisake paliudyti ka seniau kalbejo taip oziui
  padedamas nuteisti Petkeviciaus dukra

 • Paksas ir Butkevicius 2018 kovo mėn. 22 d. 08:20:17

  Yra is kgb gaujos ir mums pastoviai meluoja...Paksas tegu atsako viesai ar
  jis sausio 13 buvo pasiruoses isskraidinti ozi is Lietuvos ar ne. Ir kur
  pats tuo metu buvo ir ka veike...Butkevicius irgi tegu pasipasakoja ka
  melaves yra apie sausio 13. Ka jis tuo metu veike ir ka planavo ir kam bei
  kaip buvo pasiruoses? Ir kokia info is ozio gaudavo?

 • Safyras 2018 kovo mėn. 22 d. 08:17:25

  Caro laikai nebuvo patys geriausi paprastiems žmonėms. Tačiau rūmus,
  paminklus, paveikslus sukurti reikalingos žinios ir pinigai. Kuo jau
  šiuolaikiniai Lietuvos barbarai skiriasi nuo senovinių? Tik pinigai,
  turtas ir puikavimasis , šlovės troškimas yra užvaldę politikus ir
  žiniasklaidos atstovus. Juk po II pasaulinio karo kiek veltui žuvo
  žmonių, kurie buvo ištremti, išžudyti , o kiti -vis laukė
  "išvaduotojų" miškuose. Tačiau praėjo labai daug metų, kol buvo
  pradarytos laisvės durys, tačiau be beginklių žmonių palaikymo būtų
  viskas žuvę. Tačiau iškraipyti istorijos faktus visais laikais buvo
  naudinga politikams ir visiems prisiplakėliams, nes žmonių mulkinimas
  jau yra įaugęs į kraują... Tačiau žmogaus vertę lemia ne jo
  biografija ir postai bet geri darbai. Ligoniui visai nesvarbi nei gydytojo
  šeima, nei jo turtai, nei pareigos, jam svarbu, kad jo žinių pagalba jis
  pasveiktų. Todėl lengva dalinti tai, ko nesi uždirbęs, kaip sunku net
  iš smėlio pilį pastatyti...

 • Taigi 2018 kovo mėn. 22 d. 07:47:08

  Pritariu ir pasirašau. Nusikaltimo užsakovui pritaikyti baudžiamąją
  atsakomybę ir nubausti visu griežtumu. Nusikaltėliai turi sėdėti. Tik
  man panašu, kad Lietuvos vyr. generalinis prokuroras yra Grybauskaitė su
  Landsbergiu, nes Pašilis be jų priežiūros net savo kasdieninių
  pareigų negali atlikti.

 • Draugui tovarisciui Eugenijui tu esi durnas 2018 kovo mėn. 22 d. 07:07:04

  Ozio kaimynas juraitis joksa tycia buria apie save vatnykus kad kgb
  inicijuotas pries 28 metus suskaldymas toliau liktu nes ten kur vatynkos
  ten zmones mato kgb o jeigu vata pries kgb ozi vadinasi ozys kaip ir
  apsaugotas nuo isviesinimo

 • Bet yra priesingai 2018 kovo mėn. 22 d. 06:20:45

  Stebuklingai kompromituojancios svarius zmones kgb bylos atsiduria
  konservatnyku ir ozio rankose...tiesiogiai is kremliaus jas gauna?

 • Jeigu ozi kremlius noretu smeizti tai per 27 metus 2018 kovo mėn. 22 d. 06:16:45

  Jau butu net padirbe jo kgb byla jeigu jos ir taip neturetu...o dabar tyla
  ir net ozio parankine padare kremliaus valstybes paslaptimi

 • Kur zydas ten kgb kur dedule ten nieksybes ir melas 2018 kovo mėn. 22 d. 05:31:15

  Turejo zmones ateiti i prota kai dedule zmoniu referenduma pavadino dumu ir
  isistates kiaules akis tiesiai sviesiai pasake kad Lietuviu Tauta yra
  durniai ne tik sunauja

 • Audrius Butkevicius yra sisteminis 2018 kovo mėn. 22 d. 05:27:47

  Ir tas visiems seniai zinoma...kalejime atsedejo kad nusiplautu
  nusikaltimus atseit ir pereitu i atseit opozicija...o Juozaiciu pasitikiu
  kaip ir Vaisvila ar Tomkumi ar Gyliu ar zurnalistu Vasiliausku

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • IŠGELBĖJO: Izraelis naktį JAV ir Europos šalių prašymu evakavo iš Sirijos į Jordaniją 800 organizacijos „Baltieji šalmai“ gelbėtojų ir jų šeimų narius; tai pirmas kartas septynerius metus trunkančiame Sirijos pilietiniame kare, kai Izraelis leido sirams išsigelbėti nuo karo per savo teritoriją.
 • PASIRODYMAS: „Vilniaus festivaliai“ pristato pirmą kartą Lietuvoje koncertuosiantį pasaulinę muzikos garsenybę Philippe Jaroussky; prancūzų baroko scenos superžvaigždė savo pasirodymą sekmadienio vakarą surengs Vilniaus universiteto Didžiajame kieme.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar dalyvaujantys rinkimuose politikai turėtų nurodyti, ar nebuvo pripažinti sumaišę interesus?

balsuoti rezultatai

Ar pritariate, kad nuo kitų metų parduotuvėse įvedinėtų nedarbo sekmadienius?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +16   +19 C

   +15  +16 C

 

   +16 +18 C

  +25  +28 C

   +22  +24 C

 

   +22  +25 C

    2-4 m/s

  2-5 m/s

 

    1-3 m/s

 

USD - 1.1670 PLN - 4.3229
RUB - 74.0532 CHF - 1.1633
GBP - 0.8945 NOK - 9.5905
reklama
Sveikata Grožis