respublika.lt

2018 rugpjūčio 18, šeštadienis

Ar partijų rėmimas iš biudžeto - iš tiesų geriausias kelias?nuotraukos (33)

2018 liepos mėn. 23 d. 06:56:42
Gediminas JAKAVONIS

Mažosios partijos nuolat primena, jog bepigu valdžios olimpe nuolat sėdėti didžiosioms partijoms, užsitikrinusioms finansavimą iš valstybės biudžeto. O gal būtų teisingiau, jeigu visos partijos būtų lygios ir savo reikalingumą bandytų įrodyti gyvendamos iš savo narių mokesčių?

 

Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Audrius RUDYS, Seimo narys Naglis PUTEIKIS, Seimo narė Irena ŠIAULIENĖ, Seimo narys Kęstutis MASIULIS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Šiandien prie apskritojo stalo turime dviejų klasikinių partijų - Tėvynės sąjungos ir Socialdemokratų - atstovus. Audrius Rudys atstovauja Tautininkų partijai, o Naglis Puteikis yra Centro partijos atstovas. Norėtume pakalbėti apie partijų finansavimo tvarką. Ar, jūsų manymu, šiandien egzistuojantis partijų finansavimas, kai atsisakėme juridinių asmenų rėmimo, yra teisingas? Kokie pliusai ir minusai, kai partijos gauna iš biudžeto dotacijas pagal turimą savo išrinktų partijos narių skaičių savivaldybėse, Seime. Gerbiamas Kęstuti, esate iš partijos, kuri egzistuoja nuo Nepriklausomybės atkūrimo. Jūsų manymu, geras toks finansavimo būdas ar blogas?

K.MASIULIS:
Mes prie tokio finansavimo priėjome žingsnis po žingsnio nuosekliai keisdami partijų finansavimo tvarką, bandydami Lietuvoje kovoti su nelegaliomis įtakomis partijoms. Anksčiau verslininkas galėdavo paremti partiją ir duodavo partijai subsidijas. Kadangi pinigų ypač reikia prieš rinkimus, tai vėliau, mūsų lietuvišku supratimu, verslininkas gali įsivaizduoti, kad jeigu jis parėmė partiją, tai partija dabar turi atidirbti jam. Jeigu jo vienokia ar kitokia idėja nepalaikoma, jis paskui būna ne tik šokiruotas, bet ir supykęs. Ne vieną kartą man teko matyti tokius vaizdus, paskui išklausyti piktų žodžių. Vėliau tenka palydėti tokį žmogų iki durų ir paaiškinti, kad partijų finansavimas nereiškia, kad jos turi atidirbinėti. Įstatymai pasikeitė ir aš labai tam pritariu. Manau, mes turime vieną skaidriausių Europoje partijų finansavimo sistemą, kai gali finansuoti tik valstybės biudžetas ir pavieniai asmenys. O jeigu pavieniai asmenys nori didesnes sumas skirti, jie turi labai aiškiai deklaruoti, kas jie tokie ir pan. Partiniai lyderiai į tą sistemą žiūrėdavo kaip į kokį žeminimąsi. Be to, niekada nežinojai, ko tie rėmėjai tikisi. Kai viso to neliko, sandėriai pasidarė labai aiškūs.

G.JAKAVONIS:
Gerbiama Irena, jūs su Nagliu Puteikiu esate iš Klaipėdos, kur gyveno garsus verslininkas Bronislovas Lubys. Jis prieš rinkimus finansuodavo praktiškai visas partijas, tačiau tas rėmimas būdavo nevienodas. Kokia jūsų nuomonė apie egzistuojančią sistemą? Norėčiau, kad pakomentuotumėte ir savo partijoje esančią situaciją, kai partija suskilo į dvi dalis, kam turėtų atitekti tie pinigai?

I.ŠIAULIENĖ: Viskam, ką pasakė Kęstutis, pritariu. Pas mus iš valstybės biudžeto yra finansuojamos ne visos susikūrusios ir registruotos politinės partijos, o tik tos, kurios yra praėjusios rinkiminį barjerą, turi savo atstovus Lietuvos parlamente ar savivaldybėse ir t.t. Kai kitose valstybėse demokratiškai finansuojamos visos įregistruotos, valstybės teisiškai pripažintos politinės partijos, tai šiandien mes iš 24 turime 7 finansuojamas. Lietuvoje valstybės finansavimo neturi 17 partijų, nes jos neturi atstovų Seime arba savivaldybėse.

Minėtas verslininkas dėl „šventos ramybės“ remdavo visas politines partijas, nes nežinodavo, kurios kada gali prireikti... Kitaip sakant, tegul „žydi visos gėlės“. Kodėl gi ne. Rinkėjai dažnai yra nepatenkinti, jiems atrodo, kad yra taškomi biudžeto pinigai. Demokratija yra prabanga, o prabanga kainuoja. Šių metų metiniame pranešime prezidentė, kritiškai vertindavusi partijas apskritai, dabar, pamačiusi visą situaciją, pasakė, kad, nors partijos ir nukraujavusios, nors kritikuotinos, bet kito būdo užtikrinti demokratijai nėra. Skatindami piliečių aktyvumą, pilietiškumą, leidome visuomenės komitetams dalyvauti rinkimuose žemesniame lygmenyje, savivaldoje. Bet pamatėme, kad tai yra tik laikini sambūriai, kurie dalyvauja tik vienoje rinkiminėje kampanijoje. Kitaip sakant, yra surinkti asmenys, susitelkusi grupuotė, egzistuojanti nuo rinkimų iki rinkimų, o ilgesniam laikui atsakomybės nėra.

Turėčiau pasakyti, kad ir pačiose partijose yra aštri vidinė konkurencija. Partijos, siūlydamos sąrašą, reitinguoja partijos viduje ir niekas kitas geriau nepažįsta savo kolegų, kaip mes patys. Tai yra mūsų pačių vertinimas. Politikas turi pereiti dvigubą filtrą - savų ir išorinį, - tuomet jis yra patikrintas ir įvertintas.

Su socialdemokratais atsitiko taip: jie suskilo ir tuo pačiu metu skilo frakcija. Ta dalis, kuri skilo, turi atstovus parlamente. Tačiau mes įkūrėme naują partiją ir todėl teikėme įstatymo pataisą, kad valstybės biudžeto asignavimų dalis už išrinktus Seimo narius būtų padalinama šioms abiem partijoms proporcingai pagal esamą jų narių skaičių parlamente. Po pateikimo šiam siūlymui yra pritarta. Taip pat pasiūlyta, kad 2/3 biudžeto asignavimų būtų paskirstyta politinėms partijoms proporcingai jų narių, išrinktų Seimo nariais, skaičiui ir 1/3 - proporcingai išrinktų jų narių savivaldybėse skaičiui.

G.JAKAVONIS: Ar teisingas partijų finansavimas būtent iš valstybės biudžeto? Ar neskamba kaip tam tikra privilegija? Skaidrumo atžvilgiu viskas atrodo gerai. Kokia jūsų, Nagli, nuomonė?

N.PUTEIKIS: Dėl nario mokesčio... Skirtumas yra milžiniškas, dauguma partijos narių yra neturtingi žmonės, jiems tos sumos - psichologiškai per didelės. Iš esmės, visose partijose nario mokestis yra beveik nesurenkamas. Nario mokestis yra nykstantis dydis. Valstybė yra įvedusi galimybę pervesti 1 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Tačiau, kai nėra visuotinio pajamų deklaravimo... Už praėjusius metus savo pajamas deklaruoti privalo valstybės tarnautojai ir įmonių vadovai. Realybė yra tokia, kad iš esmės daugiausia išlošia tos partijos, kurios turi ilgametes tradicijas savivaldybių tarybose. Išlošia ir liberalios partijos, nes įmonių vadovai dažniausia priklauso liberalioms partijoms. Tas 1 proc. gyventojų pajamų mokesčio jau yra juntamas dydis partijų biudžetuose. Bet kadangi yra apribotas gyventojų skaičius deklaruojant savo pajamas, tai čia irgi yra didelė problema. Šiais metais yra pritaikyta sistema, kad tie, kurie moka už verslo liudijimus, irgi gali 1 proc. pervesti partijoms. Bet vis tiek tai neišsprendžia problemų. Jeigu mes norime turėti kokybišką politiką, partijos turi turėti galimybę pritraukti profesionalius ekonomistus, finansininkus. Tos partijos, kurios savo gretose ir Seime gali turėti tokių profesionalų, laimi. Biudžetinis partijų finansavimas, mano nuomone, prisideda prie demokratinės plėtros, sudaro galimybes samdyti tokius žmones, įtraukti juos į politiką. Ar pinigai, kuriuos valstybė skiria, yra pakankami? Politika yra lygiai toks pats darbas, kaip mokytojo ar gydytojo. Aš asmeniškai pritariu, kad valstybė finansuotų partijas ir manau, kad dabar finansuoja per mažai. Tačiau, kaip ir visur Lietuvoje, mes turime didelį atotrūkį nuo aukščiausios lygos ir žemesnės lygos partijų. Tėvynės sąjunga ar socialdemokratai visada turi didžiausius biudžetus. Naujai susikūrusios partijos to lygmens nepasiekia, nes nesugeba surinkti savo komandos ir siūlyti jos narių visuose savivaldybių rinkimuose. Mes tiesiog nepasiekdavome tų privalomų normatyvų. Kad gautum valstybės dotaciją, turi tris kartus iš eilės daugiamandačiuose rinkimuose surinkti po daugiau kaip 3 proc. Dabar mes turime didelį atotrūkį. 7 partijos gauna tą „pyragą“ ir jį išsidalina, o visos kitos - nesurenka tų procentų. Priartėti prie jų yra labai sudėtinga, kadangi visos partijos, turinčios didelį pranašumą iš praeities ir dideles dotacijas iš valstybės, tą atotrūkį dar didina. Noriu padėkoti naujai Lietuvos socialdemokratų darbo partijai už jos iniciatyvą, tai labai malonus siurprizas, jie pasiūlė tą didelį skirtumą sumažinti. Jų pateiktas projektas kitaip skaičiuoja dotaciją, leidžia partijoms, turinčioms atstovus Seime, gauti dalį valstybės pinigų. Jeigu Seimas pritartų jų pasiūlymui, tai iš karto nedidelį finansavimą gautų Lietuvos žaliųjų partija ir kt.

G.JAKAVONIS: Tautininkų partija taip pat lieka nuskriausta pagal dabar galiojančią sistemą...


A.RUDYS:
Pritariu tam, ką kolegos pasakė. Jeigu norime šalyje turėti demokratiją, tai šiuo metu nėra kitokio instrumento tikrai demokratijai užtikrinti. Taip pat palaikau principinį teisingą sprendimą valstybei finansuoti politines partijas. Visuomenė, kuri turi šią valstybę, yra suinteresuota, kad valstybė būtų valdoma efektyviai. Komitetai gali įnešti teigiamą dalyką, tuo atveju, jeigu jie veikia greta pastovių partijų. Kitaip tariant, jie tada padeda pakreipti, padeda išryškinti. Tačiau būtų didelė demokratijos nelaimė, jeigu staiga kokiame nors rajone arba mieste laimėtų tik komitetai, o merai tarpusavyje keistųsi kas tris savaites ir pan. Partijos užtikrina demokratijos stabilumą. Antras dalykas - visuomenė turi dinamiką, o dinamika reiškia, kad visuomenėje formuojasi įvairūs interesai, kurių kartais, o gal ir dažnai, neatspindi partijos, jau įsitvirtinusios politinėje sistemoje. Reikėtų, kad šios interesų grupės galėtų siekti ilgalaikių tikslų savo požiūriui į visuomenės raidą realizuoti. Kitaip sakant, visuomenėje yra labai daug skirtingų požiūrių. Pas mus iš 7 partijų kai kurios yra tokios giminingos, kad iš esmės skiriasi tik vadovų ambicijomis, tai neužtikrina didelės dalies visuomenės interesų atstovavimo valstybiniame politiniame procese. Noriu pabrėžti, kad partijos dabartinėje demokratijos išsivystymo stadijoje yra neišvengiamas ir būtinas demokratijos išlikimo elementas. O tai, kad jos yra atribotos nuo juridinių asmenų finansavimo, yra teisingas sprendimas. Gerai Kęstutis pasakė, kad jei tai dar vyksta, tai vyksta kriminalas.

G.JAKAVONIS: Pabandysiu „įnešti šiek tiek ugnelės“ ir pasiteirausiu kaip eilinis visuomenės pilietis: ar nėra čia taip, kad politikai pasidarė sau privilegijas? Ką atsakytumėte žmogui, kuris pasakytų, jog mokate partijos nario mokestį, turite 1 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir nelįskit prie valstybės pinigų, nes mūsų pensijos ir taip mažos?

K.MASIULIS: Norėčiau pasakyti panašiai, kaip pasakė prezidentė: kad partijos ir partinė sistema yra valstybės vertybė ir būtinas demokratinio gyvenimo elementas. Jų finansavimo tvarka gali būti labai įvairi, skirtingose valstybėse yra skirtingi dalykai. Tuos skirtumus man tenka matyti, nes turiu daug politinių pažinčių įvairiose valstybėse. Nuvažiavę į tarptautinius forumus, mes kaip politikai pasikalbame, palyginame, kaip yra Vokietijoje, Šveicarijoje ar Austrijoje. Galiu drąsiai pasakyti, kad visur pakelta galva kalbu apie mūsų partijų finansavimo sistemą, nes ji iš tikrųjų yra gera.

A.RUDYS: Atsiprašau, bet sistema nėra gera. Gerai, kad sistema yra, bet ją reikia tobulinti.

K.MASIULIS: Pats principas, kad valstybė remia iš biudžeto partijas, yra geras. Ten, kur partijos pačios renka pinigus - neskaidru. Ar sistemą reikia tobulinti? Aš su gerbiamu A.Rudžiu ir kitais esu linkęs polemizuoti ir sutikti, kad politinė sistema yra dinamiška. Ir mes matome milžinišką dinamiką. Ar tai yra gėris? Nežinau. Lietuvoje Seimo narių kaita yra 60 proc. Bet kokia politologinė teorija sako, kad tai yra smarkiai per didelis rodiklis, demonstruojantis mūsų politinės sistemos ir rinkėjų nebrandumą, politikos tęstinumo nebuvimą. Mes matome - valstiečiai atėjo turėdami tik vieną žmogų, o dabar turi 24. Jie bandė gatvės supratimu keisti Seimo darbą ir kuo visa tai baigėsi? Dabar, kai mes išsikalbame, jie pripažįsta, kad buvo naivūs ir neteisingai mąstė. Tokia Seimo narių kaita rodo politinės sistemos netvarumą, ir - tai nieko gera. Sutinku, kad į partijų finansavimo sistemą būtų įdėti tam tikri saugikliai, kurie didintų tvarumą, tvaresnes partijas skatintų labiau negu įvairias marginalines, fragmentiškas ir pan. Didelė prabanga yra finansuoti marginalus, kad galbūt jie duos kokių nors rezultatų. Tegul pirmiausiai duoda rezultatą. Štai valstiečiai sukūrė rezultatą iš nieko, todėl jiems ir valstybės dotacijos skiriamos. Nemanau, kad čia daug ką reikėtų keisti. Reikėtų labai jau rimtų argumentų, kad pakeisčiau nuomonę dėl dabartinės sistemos. Būtų dar didesnė „makalynė“. Žmonės labai didelius lūkesčius sutelkia į naujokus, kad jie išgelbės. Tačiau geriau yra sutelkti visą savo dėmesį į tas tvarias partijas ir iš jų reikalauti daugiau skaidrumo, labiau žiūrėti į tuos asmenis, kurie savo darbais demonstruoja tam tikrą nuoseklumą ir atstovavimą konkrečioms idėjoms bei interesams. Aš būčiau už tokį modelį, kuriame finansavimas nebūtų drastiškai keičiamas.

G.JAKAVONIS: Kitais metais ateis savivaldos rinkimai. Sutikite, kad jei prezidento rinkimuose gali būti koks nors nepartinis, tai komitetuose jokių pavienių žmonių negali būti. Jėgos tikrai yra nelygios. Visi susikūrę komitetai dalyvaus rinkimuose su jumis. Jūs turite ir pinigus. Iš kitos pusės, kodėl kokia nors grupelė avantiūristų turėtų gauti tiek pat, kiek ir konservatorius ar socdemas? Kur rasti tą teisingumą?

I.ŠIAULIENĖ: Yra žmonių, kurie dalyvauja rinkimuose. Kitaip sakant, renka vadovaudamiesi vizija. Ir, kaip jūs sakot, toks avantiūristas, žinodamas tokias vizijas, bando per rinkimus tuo pasinaudoti. Ko rinkėjas laukia iš politiko? Stebuklo. Rinkėjams reiktų suprasti, kad šiame gyvenime nevyksta didelių stebuklų. Yra sėkmingų komitetų, kurie ištvėrė išbandymus, bet jų yra vienetai. Pati prezidentė pažymėjo, kad pati partinė sistema yra „apipešiota“. Net ir mūsų, Socialdemokratų, partijos išsiskyrimas taip pat diskreditavo partinę sistemą, taip pamaitindamas iliuzijas. Partija nėra tik tai, kad turėsi finansavimą ir lengviau organizuosi rinkiminę kampaniją. Kiekviena partija turi savo vertybių sistemą. Ji siekia, kad ta vertybių sistema būtų deklaruojama ir įgyvendinama. Kiekvienas mes esame savo gyvenimo šeimininkas ir tvarkomės, bet ir tai kartais nepavyksta. O čia ateina grupė žmonių, susiduriama su dideliais visuomenės interesais. Rinkimai irgi yra darbas. Jeigu norime, kad jis būtų padarytas padoriai, jis turi būti daromas atsakingai ir apgalvotai. Žiniasklaida taip pat labai daug prisideda, kad atrodytų, jog šios 7 partijos nieko nepadarė, todėl reikia rinkti naujus. Šitas darbas, kaip ir kiekvienas kitas, reikalauja žinojimo: valstybės finansinės sistemos galimybių, jos raidos. Mums reikia platesnio požiūrio.

G.JAKAVONIS: Nagli, esate pretendentas į prezidentus ir atstovaujate partijai, kuri neturi gero finansavimo. Ar jus tenkina esama sistema? Ar galima būti lygiaverčiu varžovu rinkimuose, turint savo idėją, fizinį aktyvumą, bet neturint pinigų?

N.PUTEIKIS:
Dabartinė sistema yra skirta toms stipriosioms 7 partijoms, o visoms kitoms partijoms netenka nieko. Aš pritariu ne tokiam finansavimui, o tam, kad nereikia pinigų imti iš juridinių asmenų, kad tai yra žeminimasis ir kad vėliau reikės atidirbti. Socdemų siūlomos pataisos perskirsto valstybės dotacijas. Didieji truputį atsisako ir duoda mažesniems, suteikdami mums didesnes galimybes išeiti į viešumą. Pinigų reikia net ir važinėjant į susitikimus po rajonus. Net ir keli tūkstančiai eurų būtų didelis įvykis toms mažoms partijoms. Mažosios partijos valstybėje atlieka idėjų generatoriaus ir bandytojo vaidmenį. Mes, kaip žvalgai, kaip lakūnai ir bandytojai, siūlome didžiosioms partijoms pakoreguoti savo programas, nes jos nenori atiduoti savo rinkėjų balsų mažosioms partijoms. Todėl mums reikalingas šiek tiek teisingesnis pinigų paskirstymas. Aš džiaugiuosi, kad toks projektas yra ir tikiuosi, kad Seimas jį priims.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas Audriau, esate toje partijoje, kuri atsirado pakankamai seniai, tačiau valdžioje jūsų vis tiek nesimato. Paaiškinkite, kodėl taip yra? Juk idėjos pakankamai populiarios?

A.RUDYS: Kęstutis pasakė, kad marginalų nereikia įleisti ir pan. Bet šiandien tu galbūt marginalas, o rytoj neši progresą. Labai dažnai net tendencijos, kurios visuomenėje yra būtinos, neprasimuša tose seniai veikiančiose partijose, nes jos turi savo rutiną. Mano pasiūlymas būtų toks: iš principo reikia palikti valstybinį dotavimą partijoms, bet reikia keisti mechanizmą. Pirmas žingsnis - sugriežtinti reikalavimus partijų registravimui. Kitaip sakant, kad partijos nebūtų kuriamos tik tam, kad paimtų iš valstybės pinigus. Turi būti sutvarkyta registravimo ir tolimesnio išlikimo priežiūra, kad partijos nariai būtų realūs. Šitą dalyką galima padaryti. O štai valstybines dotacijas reikėtų skirstyti į dvi dalis. Pirma dalis - oficialiai registruota partija kiekvieną mėnesį gauna 5 tūkst. Eur: du etatiniai darbuotojai, socialiniai draudimai jiems, truputėlis kelionėms, truputėlis pinigų organizuoti priemonėms ir išsinuomoti patalpoms. Tokia suma turėtų būti visoms partijoms, kurios yra oficialiai registruotos. Kaip minėjo ponia Irena, yra 24 partijos, įvedus griežtesnius reikalavimus, jų liktų iki 20. Vadinasi, per metus būtų 1 mln. 200 tūkst. Eur. 2016 m. dotacijų buvo paskirta 5,5 mln. Eur. 1 mln. Eur reikėtų paskirstyti už patį partijų egzistavimą, o likusius pinigus skirstyti pagal rezultatus. Kiekviena partija atstovauja kažkokiems žmonių interesams. Pavyzdžiui, Tautininkų respublikonų partija atstovauja Lietuvos neišvalstybinimo interesams. Bet ji negali to realizuoti, nes negali prasimušti dėl finansinių ir daugelio kitų priežasčių.

I.ŠIAULIENĖ: Nemanau, kad ta suma, apie kurią buvo kalbėta, išgelbėtų dirbančius ir pasišventusius žmones. Esmė - partija siekia savo minčių sklaidos, kad galėtum išleisti leidinį, išdėstyti mintis, kad galėtum jį platinti, turi sulaukti atitinkamos paramos - kad žmonės įvertintų tavo idėją.

Konferencijos video medžiagą rasite čia.


Pasidalink: Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (33)

 • kolonija 2018 liepos mėn. 24 d. 14:45:02

  Partijos turi išsilaikyti iš savo narių ,taip vadinamo, nario mokesčio.
  Patekę į seimą tegul moką 30% savo algos ,iš savo algos ar ten tų
  kanceliarijai skirtų išlaidų...gana durnių volioti...

 • Stepas 2018 liepos mėn. 24 d. 12:45:00

  Susidaro keliolikos asmenų chebrytė,pasivadina partija ir taikosi į
  Seimą.Mes turime išlaikyti tokias partijas ,kurios netusi žalio
  supratimo apie valstybės valdymą.JIe švaaisto mūsų visų pinigus,o
  patys nario mokesčio arba visai nesurenka,arba surenka grašius.Nusitaikę
  į valstybės paramą parazituoja net kenkdami žmonių interesams.

 • Stepas 2018 liepos mėn. 24 d. 12:40:32

  Partijos privalo išsilaikyti iš nario mokewsčio.Susidaro kažkokia
  chebrytė ,kad įlistų į Seimą ir pasivadina partija.Iš tikrųjų tai
  ig godžių bėdžių būrys,neturinyis supratimo apie valstybės
  valdymą.Tai todėl taip ir gyvename.

 • Manau 2018 liepos mėn. 24 d. 10:48:41

  partiju is vis nereikia remti,rimkimai tik vienmandatinese,koncervams AMEN.

 • Jo 2018 liepos mėn. 24 d. 10:23:36

  Partijų finansavimą gali keisti, manau, tik Seimas. O kas Seime? –
  pagrindinės partijos, kurios niekada nekirs šakos ant kurios sėdi, taip
  sakant - nepanaikins valstybės finansavimo. Tai ir viskas - tuščios
  šnekos, niekas niekada nebesikeis, deja.

 • Šiaulienei 2018 liepos mėn. 24 d. 00:18:13

  Tai tamstos nuomone demokratija-tai prabanga. Paprastam žmogui, tai
  kasdienė būtinybė. Tik jūs, partiečiai, esate brangūs, nes
  neišgyvenate iš algos, jums reikia dar ir mokesčių mokėtojų pinigų.
  O taškyti juos, jūs mokate. man jau jūsų pavardė asocijuojasi su
  didžiausiu Lietuvos blogiu...

 • kodėl 2018 liepos mėn. 24 d. 00:14:21

  partijas turi remti nepartiniai,pensininkai ir kiti,atseit lėšos iš
  valstybės biudžeto.Valstybė savo biudžeto neturi,viską
  išprichvatizavo{neskaitant kelių objektų} ir gauna tik išmaldą,taip
  vadinamus mokesčius.Partijos turi išsilaikyti iš nario mokesčio,laikas
  išmokti taupiai gyventi.

 • Ceslovas 2018 liepos mėn. 23 d. 21:15:02

  Partines mandavozkes (pakirksnutes)turi is savu lesu islaikyti partine
  gauja. Nusikalteliu gaujos nepraso lesu is biudzeto, o siuos zulikus turime
  mes islaikyti.

 • Keisti dalykai dedasi 2018 liepos mėn. 23 d. 19:57:38

  Lietuvoje, nieks neklausia tautos nuomonės, viską sprendžia kaip anais
  gerais laikas kažkokia troika, o jūs durneliai sėdėkit nosis nuleidę
  ir darykit tą, kas jums sakoma.Va kokia dermokratija įsigaliojo Marijos
  žemelėje, nepajudinama ir nepataisoma , senovės dėsnis Vox dei,vox
  populi čia negalioja.

 • pensininke, 2018 liepos mėn. 23 d. 19:55:01

  atiduokit tuos pinigus pensininkams malkoms nusipirkti, malkos pabrango
  neiperkam, teks salti , o partiniai neturi pinigu tegul nelenda i
  seima

 • ozas 2018 liepos mėn. 23 d. 19:49:41

  partijos turi rinkti nario mokesty kad jiems uztektu bet ne ulevoti
  mokesciu moketoju saskaita prie ezeru ulevoja geria o islaikyti partijas
  nedirbancias zmonems selpti gerimams nesinori kysininkams ne

 • Savo partijas 2018 liepos mėn. 23 d. 16:53:25

  privalo patys savo įnašais išlaikyti. O seimūnai privalo rodyti
  asmeninį taupumo pavyzdį

 • valdas 2018 liepos mėn. 23 d. 14:39:59

  Butina rinkt tik vienmandatese ir dirbt turi zmonem ,Lietuvai,o alga tai
  turi but,valstybe - zmones,o jie kam atstovaus saikas...
  Oi kaip gera butu,kad visi Karbauskiai ir Ramunai butu...

 • Piksius 2018 liepos mėn. 23 d. 14:29:03

  Jai visuomene yra manupiliuojama kaip finansavimo šaltiniu, tada visi
  gavę 1 pinigą, pridės dar 0,5 ar viršaus, kad gauti daugiau. Kitaip
  tariant ideologija formuoja pinigai. T.y. visų partijų ideologijos
  tvirtumas, pamatas, priklauso nuo pinigų kiekio.
  Dalink kaip nori, rezultatas tas pat, kol nebus bendrų interesų kaip
  visuomenės.

 • O kas kaltas? 2018 liepos mėn. 23 d. 14:23:14

  O gi jus rinkėjai. Kam renkat 30 metų tuos pacius snukius? Puikiai
  žinot, kad yra ir kitų partijėlių, štai už juos ir balsuokit.

 • Angelė 2018 liepos mėn. 23 d. 14:09:52

  Jokių pinigų partijoms,tegu patys save išsilaiko,nes dykai gauna
  nerealius pinigus.Iš viso nėra ko ten sėdėti.Susirinkit kartą per
  mėnesį,aptarkit klausimus ir marš į darbus.Betgi jūs jau nebemokėsit
  dirbti ir niekas tikriausiai nebepriims.O tada tikriausiai vėl gražinsit
  ankstesnį pensijinį laiką.

 • hau 2018 liepos mėn. 23 d. 13:38:44

  Šerti partijas biudžerto pinigais yra nedora.Žmonės tam nepritaria,
  apklauskit, jei netikit. Kam rinkimams tie milijonai? Partiniai mulkina mus
  už mūsų pinigus...

 • Juozas 2018 liepos mėn. 23 d. 13:35:25

  Konstitucijoje nėra numatyta: partijų finansavimas iš biudžeto;
  partijos narių pagal sudarytą sąrašą balsavimas. Todėl ir nėra
  partijos nario asmeninės atsakomybės. Jeigu nebus atsisakyta balsavimo
  pagal sąrašą, piliečių siūlymą nebalsuoti už pirmą sąrašinių
  dešimtuką palaikau, o nuo vienolikto retinguoti. Partijos turi išgyventi
  iš nario mokesčio, o paaiškini9mas, kad bėdnai gyvena partijos nariai-
  netiesa. Taip apsišvarintų partijos, liktų realūs partijos nariai,
  drausmingi, mokantys nario mokestį.

 • Piksius 2018 liepos mėn. 23 d. 13:28:19

  Jai visuomene yra manupiliuojama kaip finansavimo šaltiniu, tada visi
  gavę 1 pinigą, pridės dar 0,5 ar viršaus, kad gauti daugiau. Kitaip
  tariant ideologija formuoja pinigai. T.y. visų partijų ideologijos
  tvirtumas, pamatas, priklauso nuo pinigų kiekio.
  Dalink kaip nori, rezultatas tas pat, kol nebus bendrų interesų kaip
  visuomenės.

 • Dėl rinkimų 2018 liepos mėn. 23 d. 13:00:32

  Visumoje, reikėtų balsuoti už žmones ne už partijas. Ir nepalikti 50
  procentų seimo narių pagal sąrašus. Nesėdėtų dešimtmečiais tie
  patys asmenys po keturias penkias kadencijas. Kokia nors ..."utė"
  liaudžiai nepatinka, bet ji sąraše pirmame dešimtuke.

 • Bronsonas 2018 liepos mėn. 23 d. 12:57:13

  Kokiai "chebrytei" atstovauja Linas Linkevičius, kuris dėl ministro
  kėdės pakeitė dvi partijas, ir kuris vienmandatėje negavo Tautos
  pasitikėjimo, o Seime vis tiek sėdi ???

 • Griežtai 2018 liepos mėn. 23 d. 12:48:42

  NE...

 • Kaimietis 2018 liepos mėn. 23 d. 12:25:11

  Tų lansbrazų specialiai palikta ta pati sovietinė partinio valstybės
  užvaldymo partijomis sistema, kad būtų užtikrintas tik partinių
  valdymas Lietuvoje! Neturėtų būti partijoms mokama iš biudžeto ir
  neturėtų tik joms kuriamos lengvatos per balsavimus, nes pasirinkimų
  nėra! Teisinga būtų joms gyventi iš narių mokesčių, tų 2 procentų
  ir fizinių asmenų rėmimo! E.Masiulio istorija su įteisintu kyšiu tai
  patvirtina! Būtinas būtų partijų finansų griežtas valstybės
  kontroliavimas

 • senis 2018 liepos mėn. 23 d. 12:20:47

  atkreipkite demesi, Jakavonis sako: visuomenes pilietis. Ne valstybes
  pilietis, bet visuomenes pilietis. Jeigu tokio lygio veikejai nebeatskiria
  valstybes nuo visuomenes, ko mes is tokiu veokeju galime tiketis? Tik melo,
  vagysciu ir isdavysciu. Nera Lietuvoje kitokiu partiju, tik LKP, Lansbergio
  suskirstyta i konservatoriu, socdemu ir lyberastu frakcijas. Vietoj vieno
  LKP saraso rinkimams, pateikiami trys frakciju sarasai, ir patys komunistai
  issirenka 70 seimo nariu, ir nuo 1940 metu valdo Lietuva. Tarybiniais
  laikais, nors atlyginimai buvo mazesni, LKP issilaikydavo is nario
  mokescio. Isilaikydavo todel, kad buvo kontrole, buvo dar kazkokia sazine,
  ir svarbiausia LKP neturejo baudziauninku. Po 1990 metu, draugai tapo
  ponais, eilinius gyventojus nuskurdino, paverte baudziauninkais. Ponai
  patys nusistato savo algu dydi, nemato reikalo moketi nario mokesti. Patus
  kuria sau istatymus. Pats kubilius aiskina, kad gyvena geriau negu
  Svedijoj. Kiaules prie lovio. VISI!

 • Aklad 2018 liepos mėn. 23 d. 12:17:29

  Visi kalba kaip apie padorias partijas,kurios dirba Lietuvai ir
  tautai.Betgi jusu gaujos dirba savo kisenei ir visiskai nepaiso visuomenes
  interesu.Todel remti is biudzeto sias gaujas, yra nusikaltimas.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • VESTUVĖS: Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį atvyko į Gamlico kaimą Austrijoje, kur dalyvaus šios šalies užsienio reikalų ministrės Karinos Kneisl ir verslininko Volfgango Meilingerio vestuvėse.
 • KVIEČIA: Klaipėdos švyturyje šeštadienį bus minima Pasaulinė švyturių diena; Klaipėdos švyturys laisvam lankymui bus atvertas nuo 11.00 iki 18.00 val.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar jums trukdo viešai vaikus žindančios moterys?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate naująją Vilniaus miesto reklamą "G taškas"?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +15   +17 C

   +12  +14 C

 

   +15 +17 C

  +25  +27 C

   +21  +23 C

 

   +21  +23 C

  1-2 m/s

  1-3 m/s

 

    1-3 m/s

 

USD - 1.1391 PLN - 4.3115
RUB - 76.8166 CHF - 1.1338
GBP - 0.8958 NOK - 9.6795
reklama
Ukis 2018