respublika.lt

2018 rugsėjo 23, sekmadienis

A.Juozaitis: kaip sakė poetas J.Marcinkevičius - RUSENOME, O DABAR ANGLĖJAMEnuotraukos (75)

2018 kovo mėn. 14 d. 08:07:11
Živilė KAVALIAUSKAITĖ

Filosofas, rašytojas, publicistas Arvydas Juozaitis naujausią savo knygą pavadino „Tėvynės tuštėjimo metas“. Pasak autoriaus, tai – tarsi užfiksuota 17 metų Lietuvos kardiograma. Laisvės kaina ir didžiausiu Sąjūdžio pralaimėjimu A. Juozaitis vadina šalies tuštėjimą, emigraciją: „Mano idėja Lietuvai – Lietuva – vienintelė lietuvių žemė. Žmogus negali išeiti iš tautos likimo.“

 

– Kalbamės ypatingu laiku – 28-ųjų Lietuvos nepriklausomybės atgavimo metinių išvakarėse, ką tik paminėtas modernios Lietuvos 100-metis. Koks jums šis laikas?

– Labai sentimentalus, jautrus laikas. Vasario 16-oji yra nepranokstama, ilgai saugota, godota, siekta. Kovo 11-oji – paprastesnė sukaktis, pusė gyventojų, patyrę tas 1990 metų dienas (ne vieną datą) tebegyvena. Bet vis vien – tai jautrūs prisiminimai.

– Naujausioje jūsų knygoje „Tėvynės tuštėjimo metas“ sudėtos esė, rašytos per 17 metų. Įspėjate, kad valstybė atsidūrė ant slenksčio, už kurio alsuoja nebūtis. Kodėl ištiko tuštėjimas?

– Tuštėjimas yra laisvės kaina. Nors kaina turėjo būti kitokia. Darbas laisvės sąlygomis, laisvos žemės sąlygomis. Bet pasirodo, kad ne. Išsilaisvinau, kad išbėgčiau. Tokia buvo gana daugelio nuostata. Ir tų, kurie stovėjo Baltijos kelyje, ir tų, kurie laukė laisvos valstybės. Sulaukė – mūsų vagonas atsikabino nuo imperinio traukinio. Ir kas turėjo nutikti? Reikėjo meistrauti savo garvežį. Bet, užuot tai darę, ėmėme sparčiai bėgti. Lyg būtume gyvenę ne tėvynėje.

Ačiū Dievui, tarp Sąjūdžio lyderių šito nėra, niekas iš iniciatyvinės grupės nepaliko Lietuvos. Iš eilinių veikėjų – labai daug, net rajoninių Sąjūdžio centrų man pažįstami žmonės iš karto į Vakarus iškūrė. „Sąjūdžio žinių“ logotipo meistras Aleksandras Šepkus vieną kartą po mitingo pasakė: dabar reikia išsilaisvinti ir dingti iš čia. Taip ir padarė, 1988 metų gruodį, po Sąjūdžio suvažiavimo, per Maskvą į Niujorką.

– Bet posakis „reikia dingti iš čia“ nėra gajus iki šiol, po 30 metų?

– Kiek galima „dingti iš Lietuvos“? Juk tuštėja kasdien, o kai vynas išgeriamas, ant dugno lieka drumzlės. Pensininkai, kurių niekas net nebepajėgs išlaikyti – štai ko daugėja ir daugės. O ko tada laukti? Atbėgėlių-pabėgėlių minių? Jos, tiesą sakant, mus ir palaidos.

Knyga nėra džiaugsminga. Kai ją pristatinėjau Knygų mugėje, sakiau, kad man ji liudija savitą žanro – politinio esė, savižudybę. Nebegalėsiu daugiau taip rašyti, šią kardiogramą užrašęs visai išsekau. Žinoma, buvo palaipsniui dirbta, rašyta, negalvojant apie atskirą knygą. Bet pagaliau, apie 2010–2013 metus, supratau, kad aprašau galingą tautos susinaikinimo tendenciją. Fiksuoji savaitę po savaitės, metus po metų, kas darosi, ir matai, kaip senka jėgos.

Štai, trečdaliu Šiauliai sumažėję, trečdaliu sumažėjusi Klaipėda. Lietuvoje nelikę Kaunui ir Vilniui prilygstančių dydžio dvipolio – tiek gyventojų išnykę, beveik milijonas. Per tuos septyniolika metų. Tai baisus reiškinys, ne vien fizinis – metafizinis, religinis.

Ir tai vadinti laisvės kaina? Kaip susitaikyti su šia kaina? Baisiausias karas ir pokaris atėmė iš mūsų milijoną.
Džiaugtis moderniosios Lietuvos šimtmečiu galime, ir džiaugiamės, bet pasižiūri į perspektyvą, ir džiaugsmo kaip nebuvę. Gali būti, kad vienintelį kartą mūsų tauta ir tešvęs savo vienintelį šimtmetį.

– Nuolat diskutuojama apie emigrantų sugrąžinimą, kuriamos įvairiausios strategijos, bet jos neduoda rezultatų. Koks būtų jūsų pasiūlymas?

– Strategija labai paprasta: pirmiausia reikia baigti skelbti globalią Lietuvą. Kas gali skelbti globalią Lietuvą, būdamas tokio dydžio, kaip mes?! Globali Lietuva yra nusikaltimas.

Kodėl Estijoje yra kitokia tendencija? Todėl, kad strategija yra tokia: skelbiama, kad Estija – vienintelė estų žemė. O mes Lietuvoje lyg pamišę.

O juk per Steigiamąjį Sąjūdžio suvažiavimą sakėme, kad Lietuva yra vienintelė lietuvių žemė. Reikia baigti globalios Lietuvos kliedesius.

Ir dar viena nelaimė – vajus dėl vadinamosios dvigubos pilietybės. Grynas ideologinis politikų lenktyniavimo laukas. O juk visa tai tik skatina ir dar skatins emigraciją. Kita vertus, jeigu toji nelaiminga dviguba pilietybė bus „įvesta“, ji sukurs dvigubą Lietuvą. Dviejų kategorijų piliečių telkinius.

Teisininkai turėtų padirbėti. Dvigubos pilietybės sąvoka yra labai netiksli ir neteisinga. Dviguba pilietybė galima tik tarp dviejų valstybių, kurios susitaria viena kitos atžvilgiu duoti dvigubą pilietybę. O čia kas peršama? Daugpilietiškumas, atidarysiantis Pandoros skrynią. Vien šio klausimo formulavimas referendumui – antikonstitucinis.

Aš esu tikras, kad ideologinis „Idėjos Lietuvai“ renginys, vadinamasis didysis forumas, buvo tik tam, kad paskelbtų vajų šios strategiškai pragaištingos dvigubos pilietybės labui. Tai pseudoeuropiečių ir šaknų nebejaučiančių liberalų „anything goes“ (bet kas leistina) ideologija. Ne „dabarčiai“ jie atstovauja, o aklumui.

Šiuolaikinės sąlygos ir reikalauja susiprasti, kur tu esi, ir kas su tavimi daroma. Ne tik gyvūnai nyksta, ne vien gamta teršiama, bet tautos teršiamos, naikinamos siaubiant jų sąmonę, trinant kalbą. Naikinamos šiuolaikinėmis informacinėmis audromis, kai žmogui neleidžiama net pagalvoti. Tas vajus „palaikyk idėją Lietuvai – dvigubą pilietybę“ – tai idiotams skirtas šūkis. Kam palaikyti? O jeigu nenoriu? Jeigu noriu pagalvoti? O ne, tu – nemodernus, tu „nelaikini“!

– O kokia jūsų idėja Lietuvai?

– Lietuva – vienintelė lietuvių žemė. Aš dabar vis daugiau skaitau J. Marcinkevičių. Į jo poeziją yra sudėta tautos ideologija. Žmogus negali išeiti iš tautos likimo. Labai paprasta idėja Lietuvai: neišeiti iš tautos likimo, neišvykti iš Lietuvos.

Gimdyti Lietuvai lietuvius, o ne pasauliui. Jeigu jau esi kitos valstybės pilietis, išėjai, tai bent jausk gėdą ir grįžk, o ne reikalauk sau teisių ir „šipkartės“. Šventas mums buvęs Lietuvos pasas – kas jis, be pareigų? Pabėgėliui jis – teisė į žemę, turtą Lietuvoje (palikimą). Juk tai – žema, net kalbėti apie tai sunku.

Ir pagaliau: jeigu jau atsisakei Lietuvos paso – dirbk Lietuvai ir be paso. Joks dokumentas didesniu lietuviu tavęs nebepadarys. Bent prisimink kartais, lietuvi-pabėgėli, Maironį: „Tas ne lietuvis, kas Tėvynę bailiai kaip kūdikis paliks...“

Nei Maironis, nei J. Marcinkevičius niekada nebūtų tapę „dvigubu piliečiu“.

Žvakė prie Sąjūdžio vėliavos

– Knygoje kalbate apie Lietuvos valstybingumo zenitą ir nuosmukį. Kada buvo pasiektas zenitas?

– Zenitas buvo iki 2000 metų, kai dar buvo vilties, kad naujas tūkstantmetis atvers naujų jėgų horizontus. Bet iš karto po 2000-ųjų tapo aišku, kad prasideda nuosmukis, emigracijos srautas, baisios integracinės jėgos į mus niveliuojančias struktūras.

TSRS imperijoje tai buvo vienaip, po 2000-ųjų – įmantriau, netremiant žmonių, nepersekiojant, netrinant kalbos direktyvomis. Dabar viską darome „savo noru“. O tai – baisiau. Nutautintas žmogus – baisus savo šaknų priešas. Pažvelkime į Vilnijos kraštą. Kaip sakė J. Marcinkevičius: „Rusenome, o dabar anglėjame“.

– Šiemet bus minima dar viena data – Sąjūdžiui sukaks 30 metų. Buvote vienas Sąjūdžio pradininkų, iniciatyvinės grupės, Sąjūdžio Seimo Tarybos narys, pirmasis „Sąjūdžio žinių“ redaktorius. Ar šiandien liko Sąjūdžio idėjų?

– Paskutinis jubiliejus, kuriame dalyvavau – Sąjūdžio dešimtmetis. Tada dar įsivaizdavau, kad pagrindinės Sąjūdžio idėjos gyvos. Bet 2008 metais, dvidešimtmetį minint, užsidegiau žvakę namuose, prie Sąjūdžio vėliavos. Ir dabar tą patį padarysiu.

Liko kažkas, puikus emocinis praeities laukas, sapnų pieva, bet viską užmuša Tėvynės tuštėjimas. Tai didžiausias netikėtumas, kurio Sąjūdžio pradžioje negalėjo niekas pamatyti, įvardinti. Tai – pralaimėjimas.

Pavyzdžiui, net tautos dainų švenčių tradicija – ir ji dabar nuolat atakuojama, jos reikmę ginčija save Tautos „istorine sąmone“ laikantys publicistai-istorikai. Ir garsiai abejojama. O juk „Dainuojanti revoliucija“ vadavo Lietuvą. Beje, latviai daugiausiai yra nusipelnę dainuojančios revoliucijos vardo, Dainų šventės mūsų brolių ir sesių žemėje – jų pasaulio centras.

O toliau? Būtina apie gyvybę bent galvoti. Ką kalbėti, jeigu Estijoje jau senokai už vaiką šeimoje (nesvarbu, kiek jų, svarbu – iki 18 metų) išmoka – 100 eurų per mėnesį.

– Kokie mitai Lietuvoje susiformavo per tris dešimtmečius?

– Formuoti jie buvo sąmoningai, bet, ačiū Dievui, iki galo nesuformuoti. Pirmas, matyt, toks: kad buvo amžini Lietuvos laisvės kovotojai. Nesvarbu, kad stojo į kompartiją, įstojo ar neįstojo, bet – „šventas kovotojas“. Lygiai taip pat – „šventi niekadėjai“.

Iš šio mito – kitas, o būtent: Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis daug mažiau reiškė laisvės reikalui negu Lietuvos laisvės lyga arba pokario partizanai. Nes, esą, Sąjūdis – komunistų kūrinys.

Pagaliau trečias mitas: „pirmas valstybės vadovas, atnešęs laisvę“. Tarsi visi kiti, visas Sąjūdis, kurio kiekvienas į politiką nuėjęs žmogus programiškai skelbė Lietuvos Nepriklausomybę, ir tai turėjo paskelbti Aukščiausioje Taryboje, – tarsi jų nebūtų buvę. Visi avių banda.

Tokia pusiau mitų šalis kurta 30 metų. Gal ir nėra blogai, sakau tai su šypsena – mitologams nepavyko šimtu nuošimčiu.

Lietuvos plikbajoriškas politikavimas labai gajus pačiose viršūnėse, informacinėse TV laidose, portaluose. Stebėtinas tas greitas lietuvių persivertimas iš tautininko į kosmopolitą.

Taip kultūros kodai kartojasi. Viršūnių nutautėjimas yra Lietuvos bėda, baisi tradicija. Jau nuo Vytauto laikų.

Kodas be asmenybės

– Artėja Lietuvos prezidento rinkimai. Naujausioje knygoje prezidentų rinkimus suskirstėte pagal dėsnius-kanonus. Koks kodas gali rinkimus laimėti 2019 metais?

– Pirmas kodas buvo stabilizavimo. Po dvejų metų Sąjūdžio radikalios politikos paaiškėjo, kad vyksta griovimas, Seimo Pirmininko postas – baisus nesantarvės židinys. Tai galėjo stabilizuoti tik Algirdas Brazauskas. Kaip figūra, kuri buvo populiaresnė net už Sąjūdį tais 1992 metais.

Antras kodas – Amerikos laisvinimo mitas, kuris buvo gajus nuo pokario kovų. Laukė lietuviai, kad „ateis amerikonas ir išvaduos“. Šis kodas „suveikė“ visose trijose Baltijos šalyse – visose atsirado užatlantės išauginti prezidentai.

Trečiuosius rinkimus laimėjo „naujosios kartos“ atstovas – tuščias skrydis. Viską visiems žadėjęs prezidentas, kuris ant mūsų įsiliejimo į Europos Sąjungą bangos užskrido. Ta banga jį labai greitai ir sumalė.

Ketvirtasis kodas – Europos pinigų viltis. Dalia Grybauskaitė, A. Brazausko išsiųsta į Europą, labai nesunkiai įtikino lietuvius, kad jie negauna iš Europos to, ką galėtų gauti. Labai agresyviai kritikavo kritikos vertus valdininkus ir politikus. Kaipgi tokio prezidento (prezidentės) neišrinksi?

Dabartinių rinkimų kodo nematau. Norėčiau matyti „Lietuva – vienintelė lietuvių žemė“, arba „Vienintelė žemė“ ideologijos atstovą, bet tik jau ne „Globalios Lietuvos“ ideologą. Tačiau visi regimiausi kandidatai – „Globalios Lietuvos“ ideologai.

Vienintelės Lietuvos žemės prezidentas – ar jis bebus? Juk mes stovime ant baisaus slenksčio.

– Ar yra asmenybių šiam kodui?

– Aukščiausia politika dabar – žiaurus verslas. Savireklama. Primityvi kova už savęs išaukštinimą valstybės sąskaita. Juodinant konkurentus. Kur čia kas gali bebūti? Net nenorėčiau svarstyti šito klausimo.

Parengta pagal „Šiaulių kraštą“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (75)

 • jaunimas 2018 kovo mėn. 25 d. 15:05:53

  dekui, rasykite.gerbiam Jus

 • karjera per klyna. taip prieso sekla platinama Lietuvoje 2018 kovo mėn. 25 d. 08:17:59

  Danutė Jočienė-Raslanienė
  is a Lithuanian lawyer. She is the second representative of Lithuania in
  the European Court of Human Rights to date and the youngest judge in the
  Court's history (at the time of her election in May 2004 she was 33 years
  old).

 • Lietuva pakilo i zutbutini musi 2018 kovo mėn. 25 d. 07:25:01

  privalome laimeti ir butinai vel suorganizuoti 330 000 referendume
  pasirasiusiu, o tik tada eiti i prezidento rinkimus...siulau Arvyda
  Juozaiti bendru sutarimu iskelti ir atitaisyti istorine klaida...jis
  pradejo Sajudi savo namuose, jis privalejo ir tapti pirmuoju Lietuvos
  Prezidentu

 • ir ozys ir magnolija ir sliure yra zydai 2018 kovo mėn. 25 d. 07:23:19

  litvakai...Lietuvos Konstitucija draudzia kitatauciams uzimti Prezidento
  pareigas...magnolija yra nelegaliai uzgrobusi si posta kaip anksciau ta
  buvo padares zydas adamsas kuris dar ir tapkiu gerai neisdziovino 3 metus
  Lietuvoje

 • Ne 2018 kovo mėn. 19 d. 22:26:25

  Nesutinku, kad išsilaisvinome, tam kad pabėgtumėm. Daugelis traukėm 10,
  20 metų, kas kiek ištvėrėm, kol teko emigruoti. Tiesa sakant niekur
  bėgom, tik ištraukėm savo šeimas iš pragaro, sukurto mūsų politikų
  rankomis. Taip, mes juos visus rinkome, kairiuosius ir dešiniuosius ir per
  vidurį. Bet jie visi pasidavė lobistų ir ideologinių grupių spaudimui.
  Kas verslui, kas pinigams, kas rusijai, kas bet kam, kas prieš rusiją, o
  kas tiesiog kriminalams. Iš to silpnumo gavosi sistema, kuri pati trypia
  savo piliečius. Emigravusieji sužino, kad kitur ta valstybės užkraunama
  našta mažesnė, o žmonės geriau gyvena. Vadinasi Lietuvoje kurta
  sistema stringa, ir ją reikia taisyti. Tik kas tai padarys? Kam svarbu?
  Kas motyvuos politikus vėl dirbti žmonėms? Ogi emigracija! Jokie
  rinkimai, patriotizmas, žmonių vargai, dejonės ir stenėjimai nemotyvuos
  politikų darbui. Emigracija pagaliau privertė juos bent jau pradėti
  galvoti, kad kažką reikia keisti. Laikas eina. Lėktuvai skrenda. Užteks
  snausti.

 • D.M. 2018 kovo mėn. 19 d. 10:58:05

  Sąjūdžio branduolys padarė milžinišką darbą dėl Lietuvos
  išlaisvinimo-to nederėtų menkinti niekam(Sąjūdžio dėka ir komentarus
  rašyti galime, ar ne?).Reikia suprasti ir tai, kad Sąjūdžio branduolys
  buvo didžia dalimi akademinė grupė-išprususi,apsiskaičiusi,turinti
  daug įvairių žinių;tačiau,natūraliai,kažkiek stokojo politinio
  valdymo patirties(nelabai buvo iš ko ir mokytis sovietmečiu).Manau, kad
  Sąjūdis tiesiog per anksti patikėjo, kad laisvoje Lietuvoje valdžia(kad
  ir"senoji")elgsis taip, kaip tikėjosi sutelkta Tauta.Ne Sąjūdžio
  (juolab-ne A.Juozaičio)kaltė, kad šiandien valstybė "tokia"-mes visi
  "leidome" Lietuvai taip suvargti/pasiligoti.Visi turime ir pagydyti
  -susivienyti,susiprasti ir veikti"vardan tos-mūsų-Lietuvos"(be agresyviai
  diegiamos globalizacijos "vertybių")

 • se 2018 kovo mėn. 18 d. 22:02:28

  Juozaitis ir kiti iskilus romantiski Sajudieciai jau istorija,jie jau po 10
  metu,pasidave,sakyciau isdave sajudzio idejas,o valdzia tustumos
  nemegsta(tikrai,kad revoliucijas daro romantikai,o ju vaisiais naudojasi
  kita brutaliu ir klastingu zmoniu grupe,ka ir matome po triju
  desimtmeciu.Kas liecia prezidento,tai turi buti zmogus svaresnis uz
  kristola,kad nei viena uzsienio struktura negaletu tampyti uz virvuciu kaip
  marioniete,toks zmogus yra pajuryje,tai Naglis Puteikis,poraejes afganu
  kara,zvelges mirciai i akis,per savo politine karjera niekada neklupciojo
  pries tuos kurie buvo galingesni ir tas zmogus niekada neisduos
  Lietuvos.Gal pasirodis mano komentaras kaip reklama,bet siuo laiku,tai tas
  zmogus kuriuo mums verkiant reikia,kitos marionetes arba
  "verslininkai"neduok Dieve.Sunkus bus prezidento rinkimai,tai ne
  rusija,tauta suskaldyta,niekam tokio zmogaus nereikia.Pagyvensime ir
  matysime,ar dar karta isrinksime ka "pasiulys"kaimynas.

 • nagi 2018 kovo mėn. 17 d. 21:05:04

  gerbiamas Juozaiti,vesk dar kartą žmones,tikrai daug atsiras einančių
  paskui ,nes jau baigiame savo Tėvynę prarasti... ne tik žmonėmis ,bet
  ir teritorija.

 • Jis 2018 kovo mėn. 14 d. 16:54:38

  Juozaitis dave aiskia uzuomina vakar laidoje, kad turi buti kritine mase.
  Siuo atveju ji palaikyti dalis ziniasklaidos (sisivienyje, kuriems LT
  svarbu, o ne grobstymas) , dalis verslo. Tada jis pajutes manau ir kitaip
  elgtusi. O cia, kad neisjudinta dabar mase ir visokie brukami reklamuojami
  bankininkai , tai ir uzpudrins smegenis zmogenams.

 • Julius I Vincenta 2018 kovo mėn. 14 d. 15:17:36

  Maironis tai dar eilėraščių parašė o sovietnis filosofas Juozaitis
  visą laiką tik liežuviu dirbo Lietuvai. Ir toliau sau pliurpe. O jo
  pliurpalo esmė tai kad lietuviai netik kad turi išnykti Lietuvoje bet jų
  neturi likti ir visame pasaulyje.

 • Vincenta 2018 kovo mėn. 14 d. 14:32:52

  Gerb. Juozaiti, juk kartą ir Jūs padarėte klaidą, kai atsisakėte
  dalyvauti antrame prezidento rin kimų ture. Na, gerai. Užleidote vietą
  Brazauskui. Bet dabar, dabar Jūs turite vėl stoti prieš visus ir
  laimėti. Justinas Marcinkevičius, Maironis ir daugybė Lietuvos žmonių
  Jus pasveikintų ir palaikytų. Juk mes nematome geresnio autoriteto.
  Išdrįskite . Pasiryžkite. Labai prašau. Dėl Letuvos,kurią Jūs
  taikliai aprašote. Taip galvoja du trečdaliai mąstančių piliečių.
  Tik nepasisako. Bijo. Su kuo pakalbi, visi mato tai, ką jūs išsakote
  arba žodžiu arba raide. Jūs dar esate LIetuvos šviesulys, galintis savo
  autoritetu visus nušluoti. Juk pasiryšite?

 • Boobo 2018 kovo mėn. 14 d. 13:54:57

  Pritariu Vytauto komentarui.Šnekos apie esamą laisvą Lietuvą- pasakos
  darželinukams.Dingstantys ir lūžtantys kaimai, ištuštėję miesteliai
  tik patvirtina, kad greit nelikus kalbai dings iš pasaulio žemėlapio ir
  šalies pavadinimas.

 • Nieko 2018 kovo mėn. 14 d. 13:12:34

  naujo Juozaitis nepasake. Visi dar kazkiek mastantis ir taip supranta, kad
  Lietuva yra naikinama musu marionetines ir parsidavusios JAV ir Vakarams
  valdzios rankomis...

 • Gaila 2018 kovo mėn. 14 d. 11:44:35

  Bet mūsų laisvę apnuodijo nuodinga būtybė – marksistinės
  ideologijos žinovas. Iki jos įterpimo į Sąjūdžio gretas viskas buvo
  nuostabu.

 • 2018 kovo mėn. 14 d. 11:08:55

  pritariu gerbiamam JUOZAIČIUI,o kas ir kada pasakė - "Istorinė klaida",
  prisiminkite čia žeminantys -JUOZAITĮ.

 • kaunietis 2018 kovo mėn. 14 d. 10:06:40

  Puikus straipsnis. Ačiū A.Juozaičiui.

 • Julius 2018 kovo mėn. 14 d. 06:27:34

  " Lietuva yra vienintelė lietuvių žemė" lietuviai turi išnykti netik
  Lietuvoje bet ir visame pasaulyje. Tai būtų sovietinio establešmento
  tikslas.

 • .......... 2018 kovo mėn. 14 d. 05:35:03

  pagarba šiam žmogui

 • JUOZAITI 2018 kovo mėn. 13 d. 23:49:24

  JUOZAITI I PREZIDENTUS. Maciau zmoniu palaikyma (paziekit LRYTO
  komentaruose, kurie yra geriausi, tai visi zmones palaiko, kad taptu
  prezidentas jis.) Tam tik reiktu , kad prisijungtu RESPUBLIKA, LRYTAS,LNK
  na o LRT bent jau vadovas nesaliskas butu isrinktas. Ir jis tikrai laimetu
  , nes zmones viska jaucia kaip kas yra is tikruju. Palaikyma gautu
  milziniska JUOZAITIS!!!

 • Skwernelis'as. Goglinam čia: 2018 kovo mėn. 13 d. 19:16:58

  S. Skvernelis: delsimas įteisinti originalią pavardžių rašybą neša
  finansinę žalą valstybei

 • kažkaip kuo toliau 2018 kovo mėn. 13 d. 17:21:55

  Tuo komentarai darosi kvailersni. Aišku, kad A.Juozaitis yra teisus. Jis
  išvis visada buvo vienas protingiausių, intelektualiausių Lietuvos
  politikų. Gaila, kad kažkaip seniai atsiribojo nuo politikos, gal būtume
  dabar gyvenę geriau ir šviesiau, jeigu jis būtų aktyvioje politikoje. O
  dabar, kaip paskaičiau ,,Lietuvos ryto" portale komentarus, plūstančius
  Juozaitį, net sutąsė, vos neapsivėmiau. Ir viskas todėl, kad jis
  pasišaipė iš tų fanatikų, kvaailai, beatodairiškai garbinančių
  Vytautą Landsbergį. Bet gi juk teisingai jis parašė, tik kvailiai gali
  garbinti beatodairiškai, nemąstydami. Taip, kad Rusne, mąstyk, ne
  Juozaitis Lietuvą pavertė vergove, bet va - tokie visokie, garbinami,
  kaip karaliai ,,asmenybės kulto" lyderiai.

 • o kas kaltas autoriau 2018 kovo mėn. 13 d. 17:18:39

  buvote jauni ir nepatyrę ir atidavėte Lietuvos ateitį į visai
  netinkamas rankas, o patys nusišalinote nuo politikos , ir
  prasidėjo...jokios teisybės, teisingumo,noro gerovės šaliai, o ne
  sau.Todėl ir pabėgo aktyviausia Lietuvos dalis, o tiems norisi keiktis,
  tik geriau, lengviau valdyti ir tyčiotis

 • RUSNĖ 2018 kovo mėn. 13 d. 16:31:29

  Pritariu Vytautui, kad Juozaitis vienas iš tų, kuris Lietuvą pavertė
  vergove, kokia čia Laisvė šitaip nuskurdinti žmones, be jokių
  socialinių garantijų, be teisingumo, bedarbystė, be gydytojų, ar čia
  laisvė?

 • Pritariu Vytautui 2018 kovo mėn. 13 d. 16:12:17

  Ne tik nustebino, bet pasidarė baugu, nejaugi iš tikrųjų taip masto
  mūsų elitas, tik tiek suvokia lietuvoje bei pasaulyje vykstančius
  procesus. Absoliutus kvailumas, nesuvokimas esamos realybės, nematymas
  lietuvos tuštėjimo priežasčių ir kalbėjimas apie "laisvą" lietuvą,
  apie nieką - kažkokie kvaili šūkiai. Kas tai kvailumas ar sąmoningas
  veikimas... Dalis komentatorių deja palaiko Juozaitį ir netgi mato jį
  prezidentu, nors tokių kaip jis dėka ir turėjom lietuvos ir tautos
  griovimo sąjųdį, o šiandien turim ale valstybę be jokių valstybingumo
  požymių bei masiškai besievakuojančiąją tautą. Ar to Juozaitis
  nemato? Tai juk ir jo nuopelnas, o tie kurie pritaria jam, ką - irgi
  nemato? Gal atsibuskim vieną kartą, pradėkim mastyti, juk matom, kad
  elitas deja, nuogas ir kvailas.

 • zita 2018 kovo mėn. 13 d. 16:04:21

  tikrai rusename..o kas dar nori įteigti pro visus galus "globalią
  Lietuvą"gal kai kam tai "naudinga ",.?

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • APMAUDAS: Rusijos futbolo čempionato aštuntojo turo rungtynėse šeštadienį Maskvos „Dinamo“ klubas, kuriam atstovauja Fiodoras Černychas, namuose 0:1 (0:0) pralaimėjo Machačkalos „Anži“ ekipai.
 • SVEIKINIMAI: Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pasveikino Bulgarijos Respublikos prezidentą Rumeną Radevą šalies 110-ųjų nepriklausomybės metinių proga.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar jums yra tekę gauti padirbtų pinigų?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13 +16 C

   +12  +14 C

 

   +8  +11 C

  +24  +27 C

   +15  +17 C

 

   +14  +15 C

  8-12 m/s

 2-5 m/s

 

    3-6 m/s

 

reklama
Ukis 2018