respublika.lt

2018 rugsėjo 20, ketvirtadienis

Uždusinsime valstybę meilės glėbynuotraukos (24)

2017 gruodžio mėn. 11 d. 07:53:17
Jūratė KIELĖ, „Respublikos“ žurnalistė

Toli nuo Vilniaus, Vadoklių miestelyje, į dangų kyla žėrintis Vytis. Jis pasitinka ir palydi pakeleivį, kasdien budi virš miestelio žmonių gyvenimų. Vadoklių Vytis - simbolis, organiška visumos dalis, jungianti visus ir visa. Tokį jį kūrė skulptorius Gediminas Karalius. O Vilnius simboliui dar nepribrendo. Kas atsitiko, kad valstybės šimtmetis pasitinkamas visuotinėmis rietenomis dėl aikštės ir paminklo?

 

- Jeigu kalbėtume simbolių kalba, ką reiškia šiandieninė Lukiškių aikštės situacija? - „Respublika“ klausė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Gedimino KARALIAUS.

- Turime vaisių - neprinokusią mūsų sąmonę. Mūsų kelias virtęs klaidžiojimu be atsakomybės, sakymu be atsakymo. To pradžių pradžia - mokykla, kuri moko tik kaupti žinias, o bendražmogiško ugdymo - tautinio, pilietinio, patriotinio - nėra. Žmogus neruošiamas, jis baigia mokslus, bet neįgauna proto, neišmokomas mąstyti. Per visus lygmenis - nuo sakralinio iki profaninio - raudona linija eina projektinio stiliaus požiūris. Raktiniai žodžiai sudėti, ir gerai. Dienos centrai išstatyti, užimtumas yra, o turinys - tuštuma, formalizmas. Ir taip visur.

Buvome paskelbę tautinę mokyklą. Kur jos tąsa šiandien? Užuot augę ir vystęsi, vystame. Sujauktas visumos jausmas, mes jos nematome, nesuprantame. Ir prie to pirmiausia prisidėjo visuotinis testavimas. Duokit tris variantus, aš atspėsiu, kuris teisingas. Jis įbruktas, įaugęs į kiekvieną sritį.

- Buvęs KGB kalėjimo pastatas su ten kankintų lietuvių pavardėmis, priešais jį - atviru konfliktu virtusi Lukiškių aikštė. Kad ir kas joje iškiltų, bjaurus jausmas, kad susimovėme, valstybės prasmę pavertėme turgumi, išliks ilgam. Gal tam įprasminimui, įamžinimui dar nesame subrendę?

- Aš taip nesakyčiau. Tiesiog reikia dirbti. 25 metus nebuvo dirbama. Buvo tik kasama, pilama, veidrodžių pridedama, šnekama, vėl šnekama, kol šiaip ne taip ateita prie to, kad aikštės pagrindu turi būti Vyčio motyvas. Ketvirtį amžiaus reikėjo slankioti, kol iki to subrendome. Bet dabar jau kita bėda, nes nebeliko laiko. Visi iš proto išėjo - šimtmetis tuoj!

- Paminklas nėra šiaip miesto puošmena, tai užkeikimo forma, siunčianti labai stiprų impulsą. Ar nepanašu, kad į Lukiškių aikštę braunamasi visai kitais sumetimais - ne siekiant įtvirtinti žinią, o tiesiog įsitvirtinti?


- Stebėdamas visas tas batalijas dėl paminklo, matau visišką nesusivokimą. Neskiriami žanrai, nesuvokiama paskirtis, nėra nė menkiausio supratimo, kaip kūrinys gimsta, ant kokio pagrindo jis konstruojamas. Net ir menininkai nesupranta, kad tai nėra saviraiška. Jos turi būti kiek įmanoma mažiau. Uždaviniai čia kiti - suformuotas nuostatas suderinti su laikotarpiu ir numatyti aplinkos kontekstų kitimą, kad nebūtų galimybių jo ir ateityje interpretuoti kaip nors kitaip. Atsimenu, jaunystėje buvau užrašęs pakrypusiomis raidėmis. Manęs klausė: tai ką, valdžia pakrypusi? Štai tokių interpretacijų galimybių neturi būti.

Simbolis yra dalis visumos, apjungiantis visus ir viską, čia nereikia nieko išrasti. Vytį kaip jėgos ir galios simbolį mes priėmėme dar neolito epochoje. Jis nepakito per amžius.

- Iš Vyčio oponentų lūpų ne kartą nuskambėjo: skulptūra mirė. Ir dalis visuomenės kažkaip ėmė tuo ir patikėjo. Bet ar tai, kad Vyčio neturėsime Lukiškių aikštėje, nėra rimtas ženklas mūsų sąmonės lūžių, prasidedančių nuo valstybės simbolių nuvainikavimo?

- Vytį turėsime, tai tik laiko klausimas. Bet pirma jį reikia sukurti. Šiandien jis nėra sukurtas. Tas, kurį buvo užsimota statyti, niekaip negalėjo pretenduoti į valstybės aikštės paminklą. Labai gerai, kad jis nuvyto.

Bet šiandien, neturint atsakomybės, Vyčio, kaip valstybės simbolio, sukurti neįmanoma. Kokie mes esame, kuo pavirtome? Imkime paprasčiausius žodžius. Sako: empatija, tolerancija, edukacija. Bet jie nieko mums nereiškia! Tam yra pakantumas, atjauta, švietimas. Vargeli tu mano, nuo kada mes tokie mokyti pasidarėme? Kalba yra visa ko pagrindų pagrindas. Mes ją labai sparčiai prarandame. Tai reiškia, savastį, esmę.

- Išvalstybinimas nuo to ir prasideda?

- Išvalstybinimas, išvietinimas, išvežimas, kuriam nereikia net Sibiro. Šiandien mes patys save aptarnaujame tuo klausimu. Išsivežame iš Lietuvos, išvažiuojame į užsienį.

Prarandame ne tik kalbą, visa ką. Žemė - išniekinta. Kokių tik stebuklų mes su ja nepridarėme. Net bibliniame rašte niekas nekilnojo žemės, o mes kilnojome. Tas, kas yra nekilnojama, tampa kilnojama. Vidinė logika suvelta, supainiota. Viskas supriešinama, kad ir paprasčiausiu, aiškiausiu šiukšlių klausimu - net kaime reikia mokėti už kvadratūrą, nors ji, tavo turtas, nešiukšlina. Dabar girdime net tokius pareiškimus: Vytis yra agresyvus, todėl reikia jo atsisakyti. Kiti turi erelį, turi liūtą, tada ir jie turi perkurti savo simbolius?

Aš netikiu, kad išsivaikščioję mes dar kada galėsime susieiti, taip, kaip kadaise susirinko išsivaikščiojęs Izraelis. Jie išsivaikščiojo, bet liko užsidarę visuomenės viduje. O mes pasklisime po viską, ir baigta, tas viskas mus praris. Mes net neišvažiavę emigruojame, ištremiame save likdami toje pačioje vietoje.

- Ar pati nepriklausomybė šiandien dar yra vertybė?

- Atsisakome jos patys, savo noru. Tai, ko siekėme, nebereikalinga. Prisiminkite protesto mitingą prie Seimo, kai sveikatos ministras paskelbė apie alkoholio vartojimo apribojimus. „Rokas sukūrė Lietuvą, rokas ją ir sugriaus“. Ir tai skelbė inteligentai!

Vytis - militaristinis simbolis. Kaune Vytautą reikia iškelti iš Laisvės alėjos. Juozo Zikaro Laisvės statulą, tą pačią, kuri kaip valstybės simbolis stovi ir prezidentūroje, reikia užkalti, suniekinti. Dėl meno! Su valstybiniais ženklais, kurie mus reprezentuoja, galima elgtis kaip nori. Tad ar pati valstybė - vertybė?

- Kada atsirado tas įtrūkis, lūžo stuburas?

- Man neteko matyti 1918-ųjų Lietuvos, bet dar vaikas būdamas, slapta susiradęs ant aukšto, nuvalęs nuo spalių, skaičiau to meto laikraščius. Tai buvo valstybės kūrimo laikotarpis - lito įvedimas, kooperatyvų kūrimas, kelių tiesimas. Anos valstybės charakteris buvo visai kitas.

Į dabartinę nepriklausomybę atėjome beveik „ant gatavo“. Bet atėjome kitokie - išveisti. 50 metų su mumis buvo atliekama selekcija. Kas buvo nuolankus, paklusnus, kas norėjo gauti traktorių ar mašiną, tas išliko. Jų, išlikusiųjų, prisitaikėlių, visiškai susvetimėjusių su savastimi, palikuonys šiandien yra mūsų bėda. Mus sunaikino didysis holokaustas - siekis pakeisti žmogų iš vidaus.

Tada laukė, kad kolchozo pirmininkas duos, o šiandien su ištiesta ranka - kad ES parems. Poryt ES baigsis, ir ne ji mums duos, bet mes jai privalėsime duoti. O jau pripratinti, jau antra karta ateina, kuri negali maisto užsiauginti. Atsimenu, po karo, kai eidavo matuodami žemės su sieksniu, užtekdavo vieną vagą pridėti - ir jau burokai užauginti, paršiukas nupenėtas, vaikai išmaitinti. Šiandien žemė dirvonuoja, nes valstietis nenori dirbti. Neapsimoka! Geriau jis ims išmokas.

Pinigas tapo tikslu ir pagrindu. Sovietai ūkius naikino, kolūkius kūrė su šautuvu, šiandien viskas iširo su pinigu. Gavo išmoką - atsisakė ir žemės, ir karvės, nieko nebereikia.

- Jūsų asmeninė patirtis puikiai iliustruoja tą miglą, kurioje klaidžiojame pametę tikslus, supainioję vertybes. Fontanas Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų užverstas žemėmis stovi nuo 2014-ųjų. Nors fontanas, ko gero, originaliausia, kas Vilniuje sukurta šiais laikais, jis sparčiai nyksta iš miesto atminties. Bet jums, kūrėjui, turbūt tebeskauda?

- Šiandien imu ir išgirstu, kad Vilius Kavaliauskas Vytį ruošiasi statyti ant fontano. Seimo pirmininkui tokie ketinimai atrodo visiškai normalūs. Jis suabejojo tik dėl vieno: ar perdangos atlaikys. Autorius dar gyvas, bet niekas neklausia, kaip reanimuoti, renovuoti jo kūrinį... tarsi manęs nė nebūtų. Fontanas kartą jau sunaikintas, dabar ketinama sunaikinti dar kartą. Tąkart į jo piramidę įlipdyta beformė skylė - įsimetęs patriotiškas juodas vėžys, - Lietuvos siluetas, dabar sugalvota užantspauduoti Vyčiu. Uždusinti meilės glėby, štai ko siekiama. Nors tai, ką aš dariau tuometinėje Tarybų aikštėje, buvo visiškai depolitizuota.

Lukiškių aikštėje gina lygumą, plokštumą, esą paveldą, o fontaną, kuris Sąjūdžio metais buvo tapęs laisvės vėliavų flagštoku, nepriklausomybės simboliu, galima suknisti, sulyginti su žeme. Jie sako, kad kuria iš naujo, aš sakau, kad jie griauna, griauname mes patys. Aš dar galiu apsiginti, Zikaras - jau ne. Jis niekada nebūtų sutikęs, kad jo „Laisvė“ būtų taip niekinama, kaip šiandien pasielgta Kauno bienalės metu. Mes privalome tą padaryti. Mūsų, kūrėjų, piliečių, pareiga ginti savo ženklus, savo simbolius, iš tikrųjų - ginti save.

- Esate sukūręs Vytį. Ant aukštos kolonos jis kyla jūsų gimtosiose vietose Panevėžio rajone, Vadoklių miestelio aikštėje. Taip įamžinote Vyčio apygardos partizanų atminimą. Vytis, o ne bunkeris, žeminė, verksmų siena ir pan. Kodėl?

- Nė vienas partizanas nesureikšmintų bunkerio. Vargas žmogui būti, pūti jame gyvam. Visiška nesąmonė bunkerį iškelti iki simbolio. Partizanai svajojo apie baltą raitelį. Aš tą žinau. Buvau mažas, prisimenu, likau troboje vienas, tada iš savo slėptuvės už spintos išėjo dėdė. Sako, Geduk, papaišykim. Ir nupiešėme žirgelį. Yra likęs žmonos tėvo, partizano, eilėraštis apie Vytį. Partizanai galvojo apie valstybę. Vytis jiems buvo valstybė.

Lukiškių aikštėje turi atsirasti paminklas visai valstybei - nuo pilkapių iki šiandienos ir to, kas bus ryt. Tiek buvo bruzdesio, istorikai dirbo, menininkai kūrė, politikai svarstė, o rezultatas - kaip ta nuviliota nuo lizdo sužeista pempė. Nušienauta, nueita į šoną pamirštant, kad tai reprezentacinė valstybės aikštė, kurioje užsienio šalių vadovai dės vainikus mus pagerbdami.

Paminklas, jei kalbėtume apie jo esmę, - tai simboliniai kapeliai, altorius, turintis savo relikvioriumą, šventųjų liekanas. Dabar mums pats likimas, pati gamta siūlo išplėsti valstybės paminklo sąvoką. Nėra geresnės vietos 1863-iųjų sukilėlių palaikams, rastiems Gedimino kalne, palaidoti kaip Lukiškių aikštė. Reikia visų mūsų pastangų sukurti vaizdo tekstą.

Kitos šalys, pradedant norvegais, baigiant italais, jau turi sukūrusios savo tautos altorius. Dabar turime galimybę tą padaryti. Ramiai, neskubant, kad va, rytoj turi būti šimtmetis. Iki šiol mes negalėjome to padaryti, nes niekada nebuvome laisvi būti savimi. Ilgai negalėjome ir dabar negalime išsivaduoti iš to amžinojo įšalo - baimės, nesupratimo, nesusikalbėjimo, nesutarimo.

Tautos altorius nebūtinai turi būti herbo iliustracija, kaip atrodo daliai visuomenės. Bet negalime remtis ir tokiais pavyzdžiais kaip Niujorke „dvynių“ vietoje iškilęs memorialas. Negalime pagal juos konstruoti, nes jų paskirtis visai kita. Valstybės paminklas praauga tas progas, ant kurių dabar bandome statyti.

O kas būtų gerai? Zigmanto Sierakausko ir kitų sukilėlių palaikai - kovos už valstybingumą, mūsų pilkapius, einančius iki pat Juodosios jūros, pokario kovos. Tai įvardinę, įvaizdinę, pateikę vaizdo kalba, turėtume kuo didžiuotis. Didžiuotis tuo, ką sukūrė tauta, o mes atlikome misiją tai išlaikydami. Reikia padaryti tautos altorių, o ne slėptuvę.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (24)

 • < to pensininkui 2017 gruodžio mėn. 12 d. 12:57:23

  Dar vienas karalius piktai išdrožė apie tarybinius laikus.Kažin ar ne
  tais blogais laikais VELTUI baigei akademiją,veltui ,kaip geras
  skulptorius ,gavai puikų butą ir už jo komunalinius patarnavimus nieko
  nemokėjai...galima tęsti ir tęsti.Dabar belieka dėstytojams juodai
  uždangstyti langus ir giedoti laidotuvių giesmes,nes iš 500 € -
  NEPRAGYVENA !
  P.S.Mano kaimynui skulptoriui taip buvo,jei jūsų tai neliečia -
  ATSIPRAŠAU !

 • Pensininkas 2017 gruodžio mėn. 12 d. 01:09:24

  Geras straipsnis. Daug geru pastebejimu. Bet gal gali gerb. zurnaliste
  parasyti, kad Lietuva buvo pavergta, o istrukusi i laisve vel...
  savanoriskai pasidave dar i didesne vergija? Kodel didesne? Todel, kad
  tarybiniais laikais buvo nutiesta autostrada is sostines i pajuri ir,
  kurios pavydejo lenkai. Tarybiniais laikais Lietuva turejo didziausia
  zvejybini laivyna Baltijos juros regione. ES liepe supjaustyti i metalo
  lauza. Nesikartosiu uz koki simbolini lita Mazeikiu nafta (dykai) zydelis
  Landsbergis atidave JAV registruotai zydisko kapitalo imonei. Kad ES liepe
  uzdaryti didziausia ir saugiausia Europoje Ignalinos AE visi zino!El.
  energija ne parduoti, o pirkti!!! Visi kiti cirkai su pramones imonemis ir
  zemes ukiu irgi visiems zinomi. 1 trecdalis Lietuvos pilieciu jau emigravo
  !!! Tokia ES politika. Lenkijoje liepta uzdaryti promones imones, kurios
  vos ne visa Europa aprupindavo savo produkcija. Is 60 veikusiu sachtu
  -akmens anglies- liepta uzdaryti 40 !!! Cia ne vergove ???

 • jau 2017 gruodžio mėn. 12 d. 00:03:08

  tie meninnkai viskas blogai tai gal ir vamzdis blogai?premija gavo,gal ir
  ordina.nu truksta gal vienam gale palinkusio vamzdzio pora rutuliu,aleir
  taip matosi,kad pavarges simbolis.kokia gili mintis,ideja .liberalui
  simasiui pats tas.pristatys visur okur patriarchui vieta?

 • p.G.Karaliui 2017 gruodžio mėn. 11 d. 21:56:22

  Dėkokite laikmečiui "sovietiniam",kurį keikiate.Tai jis jus
  suformavo,subrandino.Nes tikslai buvo užduoti kiti.Žmogus buvo
  kūrėjas.To laikmečio tikslas buvo formuoti kolektyvinę
  sąmonę.Naujųjų laikų propaganda visai pakeitė
  visuomenę.Nubukino,nuprotino,nudvasino žmogų.Pakeitė jo sąmonę.Nes
  tikslai pastatyti kiti.Skaitykite Harvardo projektą.Ir viskas taps
  aišku.
  Ačiū,kad esate.Ačiū už viską.

 • mano 2017 gruodžio mėn. 11 d. 19:35:45

  šaly širdis prie širdies- mano valstybėje vagis ant vagies.

 • visiems 2017 gruodžio mėn. 11 d. 18:45:08

  Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
  plus.google.com/104930148289526971655/posts
  gražių paveiksliukų galerija:
  plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437

 • Visada, 2017 gruodžio mėn. 11 d. 18:15:40

  kai pravažiuoju pro Vadoklius, sustoju ir pasigėriu G. Karaliaus Vyčiu.
  Įspūdinga. Kitas Vytis, kuris mane žavi, tai skulptoriaus, berods iš
  Kaunu,dinamiškas horizontalių linijų, mintų žadinantis projektas,
  dalyvavęs visuomenininkų skelbtame konkurse ir užėmęs antrą vietą.

 • darosi baisu... 2017 gruodžio mėn. 11 d. 14:50:28

  Lietuva,kur tu eini?!!!

 • zemaitis 2017 gruodžio mėn. 11 d. 14:49:06

  Valstybe jau uzdusino per didele meile savo piliecius,taip myli,kad noris
  begt galva susispaudus

 • zekai 2017 gruodžio mėn. 11 d. 13:57:40

  Gerai čia dėstote. Bet vienas dalykas. Tvirtinate, kad ne tuos
  išrinkom. Kodėl? Į tą klausimą atsako vienas internetinis
  komentatorius: "dr. Jonas Ramanauskas 2017-12-9 16:21 “Alvydas
  Jokubaitis. Tauta ir politikų bejėgiškumas”. ---"A.Jokubaitis
  šmeižia politikus, kad jie bejėgiai. O jie iš visų jėgų stengiasi
  naikinti Valstybę, o ponas A.Jokubaitis to nė nepastebi? Lietuvos
  valstybė yra naikinama iš pagrindų, fundamentaliai. Konstitucija yra
  padaryta NEGALIOJANČIA, rinkimai į Seimą yra Antikonstituciniai, LR
  Konstitucinis Teimas veikia ne pagal Konstituciją, LR Prezidentė Dalia
  Grybauskaitė yra litvakė, kuri niekina LR Konstituciją. Apie visa tai
  jie jau ne kartą raštiškai emailais ir viešais straipsniais yra
  INFORMUOTI, tačiau net išmekenti nei MŪŪŪŪ, nei BEEEE neišmekena, o
  prieš Konstituciją veikia ENERGINGAI. Lietuva yra OKUPUOTA dabar"".

 • zeka 2017 gruodžio mėn. 11 d. 13:34:28

  Ačiū už straipsnį.bet problema manau slypi detalėse.nebeliko supratimo
  , kad mūsų visų Valstybei turi dirbti geriausi.Vis šnekam , kad ne tuos
  išrinkom , o kas gi dirba tuos visus juodus darbus ministerijose ir
  departamentuose? Tie patys įsitrynę per pažintis ir giminystes , nors
  visiški bildukai būtų arba tiesiog nesuinteresuoti , nes turi savų
  užduočių ten dirbdami.Iš jų sudaromos komisijos , jų priimami
  sprendimai Gedimino kalno , Kultūros ir Švietimo klausimais ir daugybė
  kitų Valstybinių dalykų.Kažkoks visuotinis marazmas.Norėčiau
  pažiūrėti , ar gautų darbą bet kurioje ministerijoje labai protingas
  ,perspektyvus , patriotiškai nusiteikęs žmogus be protekcijos.Tikrai -
  ne.Ši sistema lyg kokia Valstybingumo parodija.Kiekvienu atvejų visi
  stebimės , kraipom pečiais , bet nieko padaryti negalima.Tiesiog esame
  įkalinti.Nė vienas sveiko proto žmogus , net būtų nesvarstęs tokio
  aikštės sutvarkymo projekto , chaltūra ir tiek.

 • senis 2017 gruodžio mėn. 11 d. 13:15:30

  visa, ka Lietuva sukure, pasieke geriausio, ivyko Lietuvai bunant TSRS
  sudetyje. Visa, ka sukureme per 50 metu, Soroso chalujai, kazkodel
  vadinantys save ietuviais, per pasutinius 30 metu sugriove. Ka gero sukure
  Lietuvai, Lansbergio uzsislaptine kgbistai, 30 metu valdantys sali?

 • Juozas 2017 gruodžio mėn. 11 d. 12:44:57

  Kodėl tokių žmonių nebuvo komisijoje, kai buvo sprendžiamas klausimas
  dėl Lukiškių aikštės. Šaunuolis G. Karalius, nebūtų karalius,
  teisingai viską išdėstė. Nei tėvai, nei mokytojai neauklėja jaunimo
  patriotine dvasia, neparuošia gyvenimui, todėl ir tokie jų sprendimai.
  Kas ruošiasi Lukiškių aikštę išdraskyti, tegu, bet iš savo
  piniginės lėšų, nes projektas buvo paruoštas, įgyvendintas, vieta
  paminklui palikta, belieka pastatyti. Nepastatys 2018 m liepos 6 d. visą
  komisiją atleisti iš užimamų pareigų: tegu eina pas ūkininką
  veršiukų girdyti, šieną ravėti.

 • Ačiū už straipsnį. 2017 gruodžio mėn. 11 d. 11:27:19

  Gerbiamasis,viltį suteikėte,akiratį praplėtėte.Padėkite
  nualintai,išvogtai ir paniekintai Tautai atsikelti.Mūsų viltis ir
  tikėjimas Tėvynės ateitim dar gyvas,tik reikia dorų šviesių vedlių..

 • pastaba 2017 gruodžio mėn. 11 d. 11:00:41

  nesusipratėliškai atrodė jaunimo manifestacija Lukiškių aikštėje,
  kur jie buvo atsitempę rogutes ir džiaugsmingai pasakojo, kaip jie kitais
  metais rengiasi čiužinėti nuo tos vadinamos partizanų "žeminės". Va
  tai ir parodo, kad mūsų jaunimui jau yra išplautos smegenys, o jas
  išplovėme jau mes, savi, o ne rusai. Baisu...

 • Ačiū už straipsnį. 2017 gruodžio mėn. 11 d. 10:58:41

  Gerbiamasis,viltį suteikėte,akiratį praplėtėte.Padėkite
  nualintai,išvogtai ir paniekintai Tautai atsikelti.Mūsų viltis ir
  tikėjimas Tėvynės ateitim dar gyvas,tik reikia dorų šviesių vedlių..

 • Safyras 2017 gruodžio mėn. 11 d. 10:43:16

  Visa bėda, kad į politiką ateina žmonės be plataus išsilavinimo,
  fantazijos, bet su stora pinigine. Didžiausia gėda, kad negalima
  sutvarkyti fontano, nes vanduo visada suteikia žavesio ir džiaugsmo. Nori
  politikai naujų pastatų darbui,poilsiui, bet juk ne nuo kambario dydžio
  priklauso gero, gražaus darbo gimimas... Dabar vyrai tapo bevaliais
  pinigų vergais, o moterys-grožio procedūrų vergės, lyg didesnė
  krūtinė , brangi suknelė(?), mašina, padidina proto galias...Tai ir
  sukasi prasti šou, kur kūrybos net su žiburiu nerasi,bet , matyt, labai
  pelningi. Kaip ir loterijos ar viktorinos, nors nieko neišmanau, bet gal
  gausiu kokią nors dovanėlę, nors jos man ir nereikia... Ir
  fotografuojasi žiniasklaidoje "elitas", vaidinantis užjaučiančius
  vargšus, paaukodami kelis skatikus labdarai, o savo
  aprangai-tūkstančius, vietoj to, kad sutvarkytų ekonomiką taip, kad
  nekiltų niekam noras švaistytų visų žmonių uždirbtus pinigus ir
  nejuokintų liaudį su sriuba, nes tai ne labdara, bet prasta komedija.

 • Skulptorius teisus 2017 gruodžio mėn. 11 d. 10:36:21

  Jo idėja tikrai remtina!

 • Pašalas 2017 gruodžio mėn. 11 d. 09:48:33

  Bunkeris kalnelis, tai yra žemas kalnas: užšifruotas žemkalnis.

 • Bleka 2017 gruodžio mėn. 11 d. 09:19:49

  Aikste viena ,Tauta lietuviu kita!Be zmogaus ir aikste nereikalinga!2.Manau
  beda didziausia zydu slaptas ,pasleptas valdymas:TV,bankai ,$,NATO...

 • nepartinis 2017 gruodžio mėn. 11 d. 09:07:12

  Gražiai parašyta. Taip ir dvelkia dvasingumu bei meile Lietuvai, skausmu
  ir viltimi. Labiausiai dvelkia žinojimu kas aikštėje turi būti
  pastatyta. Dvelkia ir žinojimu ko aikštėje neturi būti.
  Tautos dvasia, MES, runkelių entuziazmas, pilietiškumas ir susitelkimas
  nei nei šimašiams, nei liberalams, nei ES nėra pageidaujamas ar
  suprantamas. Veikiau nekenčiamas ir pavojingas.

 • daugiau žinantis 2017 gruodžio mėn. 11 d. 09:00:55

  Kai Šiauliuose kūrė pirmą TSRS pėsčiųjų bulvarą, dauguma
  tuometinių klerkų ir "specialistų" sakė, kad neįmanoma nutraukti vos
  ne pagrindinės transporto arterijos. Miesto galva pramušė Maskvoje
  leidimą ir pasakė darom, o projektas vadinosi "humanizuoti miestą". Kad
  kiekviena įmonė ir žmonės didžiuotusi savo miestu (MES, šiauliečiai,
  pirmieji) ir indėliu į tai: aš sugalvojau tą, o aš tą, aš čia
  dažiau, o aš virinau, aš su kranu kėliau, o aš talkoje dalyvavau, aš
  mūrijau, o aš plaktuką paskolinau. Tai ne bulvaro įrengimo statybinį
  konkursą laimėti, gatvę trinkelėmis iškloti, nupirkti brangius
  suoliukus ar skulptūrą už valdiškus pinigus pastatyti. Tai - kaip
  galima daugiau miestiečių į kūrybinį procesą ir realizavimo darbus
  įtraukti. Juos telkti ir entuziazmą uždegti. Dabartinės valdžios
  panašius entuziazmus ir iniciatyvas muša, slopina

 • Untanas 2017 gruodžio mėn. 11 d. 08:44:01

  Jei Vytis militaristinis simbolis , tai Kalėdų Senelio atvažiavimas
  šarvuočiu prie įžiebiamos eglės Jonavoje, kas? Kas čia daros?

 • Untanas 2017 gruodžio mėn. 11 d. 08:41:07

  Jei Vytis militaristinis simbolis , tai Kalėdų Senelio atvažiavimas
  šarvuočiu prie įžiebiamos eglės Jonavoje, kas? Kas čia daros?

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PASVEIKINO: Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius pasveikino metinės augančio smulkiojo ir vidutinio verslo konferencijos „Gazelė 2018“ apdovanojimų ceremonijos dalyvius.
 • STABDYS: per popiežiaus vizitą bus stabdoma dalis darbų keliuose
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar stebėsite su popiežiaus Pranciškaus vizitu Lietuvoje susijusius renginius?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +11 +16 C

   +13  +15 C

 

   +12  +13 C

  +23  +26 C

   +24  +26 C

 

   +16  +17 C

  4-8 m/s

 2-5 m/s

 

    3-5 m/s

 

USD - 1.1667 PLN - 4.2951
RUB - 78.0688 CHF - 1.1304
GBP - 0.8881 NOK - 9.5470
reklama
Ukis 2018