respublika.lt

2018 rugpjūčio 21, antradienis

Sąjūdį kūrė R.Ozolas ir jaunimasnuotraukos (21)

2018 gegužės mėn. 01 d. 07:06:11
Irena BABKAUSKIENĖ

 

 

- Kas labiausiai įsiminė iš tos istorinės dienos, kai buvo išrinkta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė?, - „Vakaro žinios“ klausė Broniaus Leonavičiaus.

- Sąjūdis neprasidėjo tą dieną. Iš tikrųjų veikė įvairios gamtos apsaugos, paveldo, kultūros ir pan. grupės. Mane, nepartinį, 1987 metais išrinko Dailininkų sąjungos pirmininku - tai buvo neįtikėtinas dalykas, kad nepartinis vadovautų sąjungai. Kai buvo uždarytas Filosofų klubas „Žinijos“ draugijoje, aš Romualdui Ozolui pasiūliau, jog jie gali rinktis Dailininkų sąjungoje. Taip Dailininkų sąjunga tapo savotišku aktualių diskusijų klubu, kur savo radikalius pranešimus skaitydavo Antanas Andrijauskas, Algirdas Gaižutis, Vytautas Radžvilas, Romualdas Ozolas ir kiti. Čia 1988 metų balandį filosofas Arvydas Juozaitis perskaitė savo pranešimą „Politinė kultūra ir Lietuva“, kuriame pirmą kartą viešai buvo pasmerkti sovietiniai Lietuvos istorijos klastotojai ir stagnatoriška valdžia. Tai buvo įvykis, visus rimtai sukrėtęs. Čia vykstančiomis diskusijomis paskui jau ir saugumas domėjosi. Mes aiškinome, kad vykdome perestroikišką politinį švietimą. Be to, visos dailininkų bienalės, trienalės buvo organizuotos taip pat aiškiu tikslu - išeiti į pasaulį be Maskvos pagalbos.

O kalbant apie Sąjūdį jis pirmiausia prasidėjo Estijoje - ten jau veikė Liaudies frontas. Kadangi A.Juozaitis turėjo ryšių su jais, ten važinėjo - grįžęs pradėjo kalbėti, kad Lietuvoje reikia panašaus judėjimo. Ir kai 1988 m. birželio 3 d. Mokslų akademijos salėje pradėta kalbėti apie visuomeninio judėjimo konstitucinėms teisėms ginti steigimą, kai buvo nutarta išrinkti Iniciatyvinę grupę - prasidėjo rimti dalykai. Jausmas ir įspūdis iš tos dienos - nepakartojamai nuostabus. Tiesa, šio susirinkimo pabaigoje man reikėjo išeiti ir aš negirdėjau, kaip buvau išrinktas į Iniciatyvinę grupę. Vėliau man paskambino Z.Vaišvila ir pasakė.

Mano manymu, Sąjūdį kūrė R.Ozolas ir jaunimas. Ta visa kompanija. Jie gi prieš tai ant Tauro kalno susirinkę aptarinėjo planus, kaip įkurti Persitvarkymo Sąjūdį.

- Sakote, jausmas buvo nuostabus, o baimės buvo?

- Man paskambino vienas pažistamas viceministras ir pasakė: „Tai ką, susiruošei į Sibirą, ten išvažiavo jau apsižiūrėti.“ Sakau: „Na, jei neišblaškys visos kompanijos - visai bus įdomu.“ O jei rimtai, tam tikras nerimas, be abejo, buvo - nežinojome, kuo visa tai baigsis.

Pirmasis Iniciatyvinės grupės posėdis vyko tuose vadinamuosiuose Pionierų rūmuose Žemutinėje pily. Ten viskas apgriuvę. Susižvalgėme su Arvydu Šalteniu ir sakome, ko mes tame šiukšlyne būsime - eime į Dailininkų sąjungos salę. Nuo tada Iniciatyvinės grupės posėdžiai vyko Dailininkų sąjungoje.

- Lietuva iš buvusių sovietinių respublikų pirmoji atkūrė nepriklausomybę. Kaip manote, kodėl - tai lėmė asmenybės ar tiesiog mūsų tautos laisvės idėja buvo labiau subrendusi?

- Ir asmenybės, ir tauta. Kaip toje dainoje: pabudome ir kelkimės. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės sukviesti mitingai ir buvo tas akstinas, kuris pakėlė žmones. Pirmieji tūkstantiniai mitingai Katedros aikštėje, Vingio parke, deputatų į TSRS Aukščiausiąją tarybą palydėtuvės, sutiktuvės. Rengdavome ir išvažiuojamuosius posėdžius. Man teko Marijampolėje būti, kadangi aš iš to krašto, ten važiavau kartu su V.Lansdbergiu, A.Medalinsku, V.Čepaičiu. Susirinko pilnas stadionas žmonių.

Į iniciatyvinę grupę buvo išrinkti žinomi ir gerbiami žmonės - Tauta jais patikėjo. Tai svarbiausia, nes asmenybės be žmonių - mažuma, reikėjo kritinės daugumos. Nieko nebūtų išėję, jei nebūtų bendro tikslo ir bendro požiūrio.

- Kodėl taip vieningai ir drąsiai stovėję Baltijos kely, vėliau net patys Sąjūdžio aktyvistai pasuko skirtingais keliais?

- Sąjūdžio seimo ir Kultūros kongreso nutarimus pakeitė susikūrusių partijų programos. O takoskyrą nuo pat pradžių galima buvo pastebėti. Prisiminkime Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą - Kauno iniciatyvinės grupės narys Rolandas Paulauskas užlipo į tribūną ir pradėjo kalbėti apie Nepriklausomybę, o Vytautas Petkevičius iššokęs jį „užgesino“ pavadindamas tai provokacija. Jau tada buvo svarstymų - viešai skelbti Nepriklauomybės tikslą ar vis dėlto eiti labiau užslėptu keliu. Tokie dalykai buvo. Kai kas iškart planavo eiti į politiką, dauguma Sąjūdžio menininkų ir mokslininkų buvo toliau nuo tos politikos. Mano supratimu, norint tapti politiku, visų pirma reikia baigti politikos mokslus, turėti aiškią valstybės raidos strategiją ir sąžiningą nuostatą ją vystyti. O mes buvome tokie mėgėjai, net ne mėgėjai, o tiesiog aplinkybių ir meilės Tėvynei įtraukti. Man, pavyzdžiui, skambino iš Vilkaviškio ir siūlė balotiruotis į Seimo narius. Atsisakiau, nes buvau įsitikinęs, jog žemės ūkio kraštui atstovauti dailininkas nelabai tinka. Jie išrinko V.Jasukaitytę.

- Nepriklausomybė - neginčijama vertybė, bet iš kur toks nusivylimas dabartimi? Kas žmones nuvylė?

- Laisvė, kaip sakoma, nekvescionuojama. Bet ar mes iš tikrųjų esame laisvi? Garsus vokiečių tipografas Janas Čicholdas (Jan Tschichold) sakė: „Konstitucinė laisvė reikalinga tam, kad būtume laisvi nuo savivalės.“ Šiandien galime klausti, ar esame laisvi nuo valdininkų, nuo atskirų žmonių savivalės.

Kalbėsiu apie savo sritį, kurią geriau išmanau. Lygiai prieš metus iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, 1989 m. kovo 11 d., Lietuvos dailininkų sąjunga atsiskyrė nuo Maskvos - paskelbėme savo Atsiskyrimo deklaraciją. O po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo įvairūs dalykai. Mūsų pirmas toks susidūrimas su valdžia buvo tada, kai panaikino Dailininkų sąjungos, jau atsiskyrusios nuo Maskvos, 1989 m. priimtus įstatus. Jie neteko galios, tuo pačiu neteko galios ir mūsų Dailės kombinatai, ir mūsų lėšos. O juk Dailininkų sąjunga buvo ta organizacija, kuri iš biudžeto nebuvo remiama, priešingai negu rašytojų ar kompozitorių sąjungos. Todėl Dailininkų sąjunga buvo atleista nuo mokesčių ir iš savo autorinės mažatiražinės taikomosios dailės kūrinių bei projektavimo darbų pelno nemokėjo 29 proc. į biudžetą. Atsiskyrus nuo Maskvos, su mūsų Vyriausybe susikalbėti buvo sunkiau. Jie nesuprato ir nenorėjo suprasti, kad Dailininkų sąjungos turtas yra mūsų teisėta nuosavybė, išaugusi iš prieškarinio Dailininkų sąjungos ARS kooperatyvo „Margutis“ - ir šio turto nereikia privatizuoti, o tik perduoti teisėtam šeimininkui. Tapęs premjeru G.Vagnorius panaikino 29 proc. mokesčių nemokėjimo į valstybės biudžetą įstatymą. Pradžioje mes bandėme gintis. Kadangi R.Ozolas, V.Landbergis buvo labai užsiėmę, mus nukreipė pas socialinių reikalų ministrą A.Dobravolską. Nuėjome su V.Krutiniu. „Laba diena, mes iš Dailininkų sąjungos, aš esu pirmininkas, o čia Dailės fondo direktorius.“ O ministras mums: „O kas ta Dailininkų sąjunga?“ Man viskas sukilo iš karto, sakau: „Gerbiamas ministre, visuomenė iki šiol žinojo, kad yra tokia organizacija.“ Nieko mes ten nepešėme.

Vyriausybės ir visuomenės interesai dažnai išsiskiria. Faktiškai reikėtų daugiau ir dėmesio, ir diskusijų. Buvome Seime kalbėti dėl autorinių teisių. Mums pasakė maždaug taip: „Tai ką, jūs mėlyno kraujo? Kaip pasižiūrės į jus visuomenė, kai reikalaujate išimčių?“ Atsakiau, kad lašas mėlyno kraujo yra - nes meno kūrinys nėra masinės gamybos produktas. Ir negalima lyginti meno kūrinio su masinės gamybos gaminiais, o dabar faktiškai viskas sulyginta.

Pakalbėkime apie mūsų politiką. Ką turi būti nuveikęs žmogus, kad taptų seimūnu ar ministru? Jis turi būti kažką padaręs išskirtinio savo profesijoje. O dabar užtenka būti partijos nariu ir mokėti anglų kalbą. Kūrybinės sąjungos neturi jokio sverto, bet juk kažkoks dialogas turi būti. Dailininkai tikėjosi, kad pasikeis ideologija, o pasikeitė tik terminologija. Blatas tapo korupcija. „Pirk pigiau, parduok brangiau“ tapo verslu. Ne pramoninė gamyba, bet dailės kūriniai „gaminami“ meno fabrikuose. Tiesa, dar liko „Dailės akademija“ ir Dailininkų sąjunga su ištiesta ranka. Tai, kas pasakyta, yra ne verkšlenimai ar skundas, o faktai, kai politinė kultūra drumzlina, klesti „Fluxus“ tūsas, vadinamas kultūra.

- Kaip, jūsų manymu, reikėtų švęsti Sąjūžio 30-metį?

- Tai yra požiūrio reikalas. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės veiksmas ko nors vertas ar nieko nevertas? Kažkaip tą 30-metį mes paminėsime. Bet kad būtų koks veiksmas iš valdžios pusės, negirdėjau. Sąjūdis savo veiklą pradėjo Dailininkų sąjungos patalpose. Švenčiant 25 metų jubiliejų mes norėjome, kad ten būtų pakabinta paminklinė lenta, nurodanti, kad šitame name nuo tada iki tada veikė Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Mums nepavyko to padaryti - negavome leidimų, kadangi čia dabar įsikūrusi Apaštališkoji nunciatūra. Dailininkų sąjunga su tokiu pat prašymu kreipėsi ir dabar - gal dar pavyks prie nunciatūros pastatyti standartinę lentelę.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (21)

 • Kgb projekta bando prastumti kaip jaunimo nekalta pavakarojima 2018 gegužės mėn. 03 d. 08:25:24

  Visi zinojo kas grese betkuriam ejusiam pries valdzia bet dare...kodel?
  Todel kad zinojo kas visa tai veda i prieki ir pirmoji atseit
  issilaisvinusi buvo ne Lietuva o vokietija po to seke Rumunija kur paaukojo
  net prezidento zmona kariskiai sovietiniai

 • Kiekviena revoliucija 2018 gegužės mėn. 02 d. 05:50:31

  suėda tikruosius savo vaikus, o valdžią kaip taisyklė užgrobia
  įvairiausio plauko prisiplakėliai tipo V.L.

 • tautiečiai, 2018 gegužės mėn. 01 d. 14:51:48

  pinigai valdo pasaulį. Dar nesupratot? Lietuva su savo Sąjūdžiu kaip
  pelė katei pažaisti. Nu buvo, nu atgavom "nepriklausomybę". Ar labai
  turim kuo džiaugtis? Nauji pančiai jau nukalti ir net uždėti(čia
  pasigirsta Mefisto juokas.

 • Pamąstymui ar tai tiesa ? 2018 gegužės mėn. 01 d. 12:38:50

  Gorbačiovas su Tečer ir Reiganu nutarė sugriauti TSRS ,bet pavadino ne
  griovimu,o PERESTROIKA ! Tada reikėjo ideologo,kuris sąjunginėse
  respublikose pradėtų žodžius "paversti kūnu". Pasirinko Jakovlevą (
  dešinę Gorbio ranką), pasiuntė metams stažuotis į JAV ! Jakovlevui
  sugrįžus iš stažuotės ,prasidėjo jo kelionės po respublikas
  ,raginimas visokių frontų ,sąjūdžių kūrimą -
  perestrokai,glastnostei remti ! Į visus tuos judėjimus buvo "prigrūsta"
  kgbistų ! KGB - istai turėjo prižiūrėti tuos judėjimus,kad
  neskubėtų,kad nenukryptų nuo Gorbio planų ! ( pagal Vokietijos
  "geltonąją" spaudą ).

 • Kalanta 2018 gegužės mėn. 01 d. 11:44:04


  Po Kalantos protesto,ivyko sprogimas. Jaunimas Kaune vien tokiomis
  mintimis gyveno. Susiringdavom svest gimtadieniu,kur galedavom pasidalint
  info su kitu rajonu jaunimu.

 • ž* 2018 balandžio mėn. 30 d. 23:03:27

  viskam alles kaput...Lietuvos jau nėra,tėra tik teritorija.

 • Kaip veikė 2018 balandžio mėn. 30 d. 21:52:45

  mūsų - brandžios kartos vaikus a.a. Ozolas! Kaip jis juos įkvėpė,
  patraukė paskui save. Gal todėl buvo paleistas gandas (kažin, kas
  autorius?!!), jog „kbgisto” Ozolo sūnų Džiugą nužudė KGB už
  kerštą, kad jis Ozolas jos atsisakęs. Ir toliau būdavo vis pakišama
  mintis, kad tai tą, tai aną Ozolas daręs, kad Sąjūdžiui pakenktų. Be
  abejo, ne vieną tai paveikė - nežinojo, kuo tikėti. Nors logiškai
  mąstant turėjo būti aišku, jog, jei jis būtų dėl KGB dirbęs,
  nebūtų žudę jo vaiko! Tačiau nepasitikėjimo sėkla visgi įnešė
  šiokio tokio pakrikimo. Kiti kalbėjo, kad velioniui kitas Sąjūdžio
  vadas kiaulystes daro... Nepaprastai gaila, kad priešininkams ar
  varžovams pavyko nustumti a.a. į šešėlį, nušalinti nuo aktyvios
  veiklos. Tikriausiai daug kas būtų bent jau psichologinio klimato
  atžvilgiu kitaip. Tačiau juk toks ir buvo tikslas - kad nesisektų, kad
  nepasitikėtume vieni kitais, kaip sovietmečiu visada saugodavomės, ar
  kas negirdi per daug atviraujant.

 • Stebėtojas 2018 balandžio mėn. 30 d. 17:15:47

  Iš savo gyvenimo.Kai susidegino Romas Kalanta buvau Santa Kruz de
  Tenerife.Užėjus į barus nemokamai, kaip lietuvį, vaišindavo ir prašė
  parodyti kur ta Lietva ir Kaunas.Buvau ten ir tada, kai šie veikėjai
  sakosi daug nuveikę.Niekas nežinojo kas tie Ozolas,Juozaitis,Lansbergis
  arba kažkoks paišytojas. Mokėdavau visur pagal sąskaitas.

 • >stebėtojui 2018 balandžio mėn. 30 d. 15:13:15

  butent apie tai autorius ir rašo.

 • Stebėtojas 2018 balandžio mėn. 30 d. 14:25:11

  Tenka pripažint,kad sąjūdį įkūrė ne pasroviui plaukikas Juozaitis,o
  kaip visada pirmieji estai su estu Pūgo priešakyje.

 • senis 2018 balandžio mėn. 30 d. 13:43:02

  jau apie 1970 metus, TSRS turejo plana, kaip atsikratyti sajunginiu
  respubliku. Igriso jas peneti ir klausytis kalbu apie okupacija. Sajudi KGB
  ikure tam, kad viskas neatrodytu taip baisiai. Kai kas ir dabar tiki, kad
  Lietuva issikovojo nepriklausomybe, realiai, is vieno sutenerio ranku,
  Lietuva buvo parduota kitam suteneriui. Daug ziauresniam, praktiskesniam.
  Koki, nors viena, nepriklausomybes pozymi turi dabartine Lietuva?

 • Amzininkas 2018 balandžio mėn. 30 d. 12:55:01

  Sajudis prasidejo nuo autoriaus isvardytu entuziastu, bet paskui
  kremliniai, tiksliai ivertine situacija nusprende ne bandyti brutaliai
  viska uzgniauzti, bet nepastebimai perimti sajudzio kontrole i savo rankas
  - buvo infiltruoti dedules, satrijos, valatkos bei kiti patikimiausi ir
  istikimiausi KGB agentai. Planas pavykos visais 200proc, nes veliau tom
  paciom rankom buvo perimta ir valstybes valdymas, ir isiskverbta i ES. Beje
  Lietuva ne vienintele su tokiu scenarijum, Vokietijoj irgi tas pat - Mekel
  toks pat kurinys, pries tai buves Srioderis...

 • ! 2018 balandžio mėn. 30 d. 12:37:18

  Leido išsilaisvinti, tai ir išsilaisvinom. Taip kad pasidėkit savo
  faktus, kas ką kada pradėjo.
  Įdomu, ar kada išsilaisvinsim iš ES imperialistų. Vokietijoje jau tokia
  pati diktatūra, kokia buvo TSRS. Bet šito dar niekas nemato ar matyti
  nenori, vadovaujasi oficialiom politikų kalbom iš tribūnos, o tuo tarpu
  ten jau demokratūra. Kris Vokietija, kris ir visa ES.

 • >abc 2018 balandžio mėn. 30 d. 12:36:16

  labai stipriai painioji.Skaityk tekstą dar kartą,atidžiai skaityk.

 • >Stebėtojui 2018 balandžio mėn. 30 d. 12:05:29

  ...išsivadavimo kovą pradėjo...Kauno studentai su R.Kalanta priešakyje
  1971m".Gal galite pateikti nuorodą,kur apie tai rasti paskaityti.

 • >Stebėtojui 2018 balandžio mėn. 30 d. 11:59:20

  Iš Kalantos dosje "prijautė hipiams iki mirties buvo komjaunuolis,mokėsi
  vakarinėje mokykloje ir dirbo ,grojo gitara, ramus...".Kaip ir daugelis to
  laikmečio Lietuvos jaunuolių.Žuvo 19 metų.Tai ką jis turi bendro su
  Sąjudžiu?Draugai jį apibūdino,kad jis buvo toks kaip visi.Sąjudis
  susikūrė daug vėliau.

 • abc 2018 balandžio mėn. 30 d. 11:56:55

  Dailininkai nori tokios paramos, prieš kurią kovojo prie sovietų? Taigi
  prieš lygiavą kalbėjot tada,norėjot ponų.. Ar kašką painioju? Negi
  norit pasakyt, kad Lanzberginė Lietuva nėra tobula.. Na išmetė iš
  patalpų, kuriose kalbėta daug vėjų apie taip kiek daug gero padarysit..
  Ar tai bloga?

 • Tenka pripažinti 2018 balandžio mėn. 30 d. 11:10:19

  kad pirmasis TSRS sąjūdininkas yra M. Gorbačiovas.

 • Stebėtojas 2018 balandžio mėn. 30 d. 10:10:31

  Gėda net skaityti.Tikrų tikriausi apsišaukėliai.Išsivadavimo kovą
  pradėjo ne šie visoki rašeivos,peckeliai,o Lietuvos Laisvės Lygos
  paskatinti Kauno studentai su Romu Kalanta priešakyje 1971 metais.O
  Estijoje,Latvijoje,kaip visuomet vėliau,nes tos dvi tautos buvo daug
  daugiau surusintos,nei Lietuva,dėka pokario masinio pasipriešinimo.

 • garsiai 2018 balandžio mėn. 30 d. 09:21:03

  rėkti, šaukti reikia kol žmonės supras kas tikrieji sąjūdžio
  didvyriai, įkūrėjai ir , kad jie turi būti garbinami, o ne vienas
  žmogus, kuris pradžioje net nedalyvaudavo, jau nekalbu apie tuos metus,
  kada kovojo laisvės lyga

 • ruta 2018 balandžio mėn. 30 d. 09:00:59

  '..tikejome , kad pasikeis ideologija , o pasikeite TIK terminalogija ..'

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • NUTRAUKĖ: Salvadoro vyriausybė priėmė sprendimą nutraukti diplomatinius santykius su Taivanu; po šio Salvadoro žingsnio Taivano suverenitetą pripažįstančių valstybių skaičius sumažėjo iki 17.
 • KALTINIMAI: JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį dar kartą pažėrė kritikos Federaliniam atsargų bankui dėl jo palūkanų didinimo politikos ir apkaltino jį nesugebėjimu paremti jo vykdomą ekonominę politiką.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar jums teko kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą?

balsuoti rezultatai

Ar dalyvaujate klasės susitikimuose?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13   +17 C

   +6  +13 C

 

   +11  +15 C

  +20  +23 C

   +21  +23 C

 

   +25  +27 C

  7-11 m/s

  1-2 m/s

 

    2-4 m/s

 

USD - 1.1420 PLN - 4.3037
RUB - 76.7235 CHF - 1.1366
GBP - 0.8948 NOK - 9.6720
reklama
Ukis 2018