respublika.lt

Popiežius Pranciškus: ši tauta turi tvirtą sieląnuotraukos (12)

2018 rugsėjo mėn. 22 d. 07:58:18
Ieva Urbonaitė-Vainienė, Valentina Gudienė, Vilius Petkauskas, Elta

Kreipdamasis į susirinkusius Daukanto aikštėje, popiežius Pranciškus teigė, kad nepriklausomybės šimtmetis - proga prisiminti išbandymus ir kančias bei rasti sprendimus šiandienos iššūkiams.

 

„Kiekvienai kartai tenka įsisąmoninti praeities sunkumus bei pasiekimus ir dabartyje pagerbti savo protėvių atminimą. Nežinome, kas bus rytoj, tačiau žinome, kad kiekviena karta privalo puoselėti ją subrandinusią sielą, padėjusią kiekvieną akistatą su skausmu ir neteisybe paversti galimybe“, - sakė Šventasis Tėvas.

Pasak pontifiko, stiprybės toli ieškoti lietuviams nereikėtų - pakanka atsigręžti į himną. „Ši tauta iš tiesų turi tvirtą sielą, kuri jai padėjo nepalūžti ir nuolat kurti. Štai jūsų himno eilutė - iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia - kad drąsiai žvelgtumėte į akis dabarčiai“, - sakė popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas sakė, kad Lietuvos žemėse namus rasdavo įvairių tautybių žmonės - lietuviai, totoriai, lenkai, rusai armėnai, baltarusiai, musulmonai ir žydai. „Visi taikiai gyveno drauge, kol įsigalėjo totalitarinės ideologijos, kurios, sėdamos smurtą ir nepasitikėjimą, pakirto gebėjimą priimti kitą ir nesureikšminti skirtumų“, - į Lietuvos visuomenę kreipėsi pontifikas.

Šventasis Tėvas sakė, kad semdamiesi stiprybės iš praeities lietuviai iš naujo atranda šaknis, dėl kurių esame išskirtiniai ir saviti. Popiežius Pranciškus pastebėjo, kad vis dažniau pasigirsta balsų, kurie naudodamiesi nesaugumu ir konfliktais, sėja susiskaldymą bei skatina saugotis atsikratant kitais.

„Megzdami dialogą, būdami atviri ir supratingi, galite tapti tiltu tarp Rytų ir Vakarų. Tai brandžios istorijos vaisius, kurį jūsų tauta gali pasiūlyti pasaulio bendruomenei, o ypač Europos Sąjungai“, - sakė pontifikas.

Popiežius Pranciškus sakė, kad, norint semtis jėgų iš praeities, reikia ypatingą dėmesį skirti jaunimui, kuris bus valstybės dabartis ir ateitis, nepraradęs ryšio su valstybe. „Tauta, kurioje jaunimui pakanka vietos augti ir dirbti, padės jauniems žmonėms jaustis svarbiems audžiant socialinį ir bendruomeninį audinį. Taip visi galės su viltimi žiūrėti į ateitį“, - kreipėsi Šventasis Tėvas.

Popiežius Pranciškus susirinkusiesiems aiškino, kad Lietuva, apie kurią svajoja jaunimas, priklausys nuo pastangų skatinti politiką, skatinančią jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. „Tai taps vilties sėkla, nes suteiks pagreitį dinamiškam procesui, kuriame šios tautos siela ir toliau spinduliuos svetingumu: svetingumu svetimšaliui, svetingumu jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms ir neturtingiesiems. Svetingumu - ateičiai“, - kalbėjo popiežius.

Pontifikas patikino, kad Katalikų Bažnyčia negailės pastangų prisidėti, kad Lietuva galėtų išpildyti savo pašaukimą - tapti bendrystės ir vilties tiltu.

Prieš tribūną perleisdama Šventajam Tėvui, Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė padėkojo popiežiui, kad šis žemėlapyje pirmiausia mato mažesniuosius. „Jūsų atvykimą priimame, kaip labai lauktą dovaną mūsų valstybės atkūrimo šimtmečiui. Žinoma, žmonės jums - svarbiau nei jubiliejai“, - sakė šalies vadovė.

Šalies vadovė prisiminė Vatikano skubą pripažinti Lietuvos nepriklausomybę bei pastangas, kad Šventojo Sosto pavyzdžiu pasektų kitos valstybės.

„Popiežius Jonas Paulius Antrasis aplankė mūsų šalį iš karto po to, kai buvo išvesta Rusijos kariuomenė - lygiai prieš ketvirtį amžiaus. Tai buvo reikšmingas ženklas, Šventojo Tėvo parodytas visam pasauliui, ką gali laisvės siekianti šalis“, - priminė D. Grybauskaitė.

Prezidentė sakė, kad sunkiausiai Lietuvai metais, kuomet šalies gyventojai buvo tremiami, kalėjo lageriuose ir slėpėsi partizanų bunkeriuose, gelbėjo būtent tikėjimas. „Bažnyčiai atsidavę bebaimiai žmonės net septyniolika metų pogrindyje leido ir platino „Katalikų bažnyčios kroniką“. Jos neįveikė jokios KGB represijos“, - Daukanto aikštėje kalbėjo šalies vadovė.

D. Grybauskaitė pastebėjo gilų popiežiaus Pranciškaus vizito simbolizmą - sekmadienį, Lietuvos žydų genocido atminimo dieną, bus prisimenamos gailestingumo pamokos. „Šalyje, kurioje susidūrė nacizmo ir stalinizmo nusikaltimai, atsirado nemažai žydus gelbėjusių žmonių, kuriems žmogiškumas buvo svarbiausia. Labai simboliška, kad šiomis dienomis esate Lietuvoje“, - sakė prezidentė.

Šalies vadovė džiaugėsi, kad pontifiko vizitas sustiprins tikėjimą ir suteiks naujų vidinių jėgų. „Jus visada lydės Lietuvos žmonių širdžių šiluma ir dėkingumas už jūsų revoliucines pastangas, įveikiant visus iššūkius, priartinti bažnyčią prie kiekvieno žmogaus“, - į Šventąjį Tėvą kreipėsi D. Grybauskaitė.

Prezidentė su popiežiumi aptarė Lietuvai ir Europai svarbius iššūkius

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė su valstybės vizito atvykusiu popiežiumi Pranciškumi dvišaliame susitikime Prezidento rūmuose aptarė Lietuvai, Baltijos regionui, taip pat Europai ir pasauliui aktualius klausimus.

Prezidentė padėkojo popiežiui už dėmesį Lietuvai - mūsų istorijai ir kovai už laisvę. Ypač reikšminga tai, kad Šventasis Sostas, niekada nepripažinęs mūsų valstybės okupacijos ir išsaugojęs Lietuvos ambasadą, nuosekliai rėmė antisovietinę rezistenciją.

Šalies vadovė su Šventuoju Tėvu, vienu reikšmingiausių dabarties lyderių, kalbėjo apie mūsų regiono saugumą. Lietuva, gyvendama agresijos ir melo pašonėje, gerai supranta ir užjaučia tuos, kurie kovoja už laisvę ir nepriklausomybę. Todėl jaučiame pareigą padėti žmonėms Ukrainoje, Gruzijoje ir priminti apie tai pasauliui.

Lietuva, brangindama popiežiaus nuolat keliamas žmogiškumo ir gailestingumo vertybes, siekia išlaikyti atvirą, laisvą ir kuriančią visuomenę. Tai aktualu ir visai Europai, susiduriančiai su populizmo ir nacionalizmo grėsmėmis. Lietuva solidarizuojasi su kitomis šalimis sprendžiant pagalbos pabėgėliams klausimus. Tik bendromis jėgomis galime įveikti skaudžias socialinės atskirties, pagarbos žmogaus teisėms, aplinkos apsaugos problemas.

Mūsų šaliai svarbi stipri Bažnyčia ir tvirtas jos žodis. Lietuva remia Šventojo Tėvo pastangas priartinti ją prie žmonių ir palaiko vykdomas reformas. Visoje šalyje žmonės su didele viltimi laukia popiežiaus atvežtos žinios ir paskatinimo jaunimui.

Pasak Prezidentės spaudos tarnybos, Prezidentė popiežiui Pranciškui padovanojo Lietuvos nepriklausomybės simbolį - Laisvės varpą ir kūrinio „Gloria Lietuvai“ įrašą.

Šventasis Tėvas padovanojo mozaikos, esančios Romoje, Šv. Petro bazilikoje, reprodukciją. Ši mozaika, datuojam 9-uoju amžiumi, yra virš Šv. Petro kapo po popiežiaus altoriumi. Taip pat popiežius padovanojo prezidentei keturias savo knygas ir popiežiaus medalį.

Antrosios respublikos metais atnaujinti Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatiniai santykiai jau artėja prie trisdešimtmečio sukakties. Prezidentei šis susitikimas su popiežiumi Pranciškumi jau šeštas.

Po šio dvišalio susitikimo prezidentė S. Daukanto aikštėje Lietuvos žmonių vardu sakys sveikinimo kalbą svečiui, po kurios numatyta Šventojo Tėvo kalba.

Popiežius Pranciškus šioje aikštėje susitinka su kitais valdžios, pilietinės visuomenės atstovais, diplomatinio korpuso nariais.

Vėliau prezidentė lydės Šventąjį Tėvą į Aušros Vartų Gailestingumo Motinos šventovę.

Šios dienos pavakarę šalies vadovė kartu su Šventuoju Tėvu vyks į Katedros aikštę, kur popiežius susitiks su jaunimu, ir į Vilniaus arkikatedrą baziliką.

Sekmadienį, Prezidentė vyks į Kauną, Santakos parką, ir dalyvaus popiežiaus Pranciškaus aukojamose šv. Mišiose.

Popiežių Pranciškų oro uoste pasveikino vaikai

Vilniaus tarptautiniame oro uoste Šventojo Tėvo laukė vaikai ir juos lydintys tėvai bei mokytojai. Per 200 žmonių atvyko iš 14 skirtingų katalikiškų Kauno, Vilniaus, Marijampolės, Kretingos, Panevėžio ir kitų Lietuvos mokyklų.

Du Vilniaus Šv. Juozapo katalikiškos mokyklos mokiniai - šeštokas Simonas ir ketvirtokė Indija Marija, pasipuošę tautiniais suvalkietiškais kostiumais, įteikė popiežiui Pranciškui gėlių. Italų kalba, pasak LVK Pasiruošimo popiežiaus vizitui komiteto pranešimo, jie pasveikino sėkmingai atvykusį Šventąjį Tėvą.

Po oficialaus sutikimo Popiežius išvyko į Simono Daukanto aikštę.

Popiežius Pranciškus atvyko į Lietuvą

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pasitiko su valstybiniu apaštaliniu vizitu į Lietuvą atvykusį popiežių Pranciškų. Šventasis Tėvas Lietuvoje vieši prezidentės, Katalikų Bažnyčios ir Lietuvos žmonių kvietimu.

Šventasis Tėvas atskrido iš Vatikano „Air Italia“ specialiuoju skrydžiu. Kartu su popiežiumi atvyko oficiali Šventojo Sosto delegacija, taip pat apie 70 žurnalistų iš įvairių Europos ir pasaulio šalių, praneša Prezidentės spaudos tarnyba.

Šventojo Tėvo valstybinis vizitas sutampa su dviem itin svarbiomis mūsų šalies žmonėms datomis - Lietuvos valstybės 100-mečiu ir popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 25 metų jubiliejumi.

Taikos ir vilties žinią skelbiantis popiežius Pranciškus yra didelis moralinis autoritetas milijonams tikinčiųjų visame pasaulyje. Šventasis Tėvas ypatingą dėmesį skiria nedidelėms valstybėms ir tautoms. Popiežiaus vizito metu bus akcentuoti ir skaudūs Lietuvos istorijos puslapiai. Šventasis Tėvas pagerbs sovietinės ir nacių okupacijų aukų atminimą, susitiks su Lietuvos laisvės kovotojais, tremtiniais, rezistentais, Holokaustą išgyvenusiais žydų bendruomenės atstovais.

Vilniaus oro uoste popiežiaus garbei buvo išrikiuota Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa, skambėjo Lietuvos ir Vatikano himnai. Vaikai Katalikų Bažnyčios vadovui įteikė gėlių. Popiežių pasitiko Lietuvos valstybinė delegacija, vadovaujama prezidentės D. Grybauskaitės. Delegacijoje - prezidentas Valdas Adamkus, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, ministras pirmininkas Saulius Skvernelis, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Taip pat Šventąjį Tėvą pasitiko Vatikano nuncijus Lietuvoje Pedro Lopezas Quintana, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Katalikų Bažnyčios atstovai. Pasitikimo ceremonijoje dalyvavo vaikai iš katalikiškųjų mokyklų su tėveliais ir mokytojais.

Popiežius Pranciškus šeštadienį viešės Vilniuje, sekmadienį - Kaune. Popiežius gyvens Vilniuje, iš čia kitą savaitę vyks vizitų į Latviją ir Estiją. Šiam vizitui buvo kruopščiai ruošiamasi beveik metus.

Visas vizitas tiesiogiai transliuojamas per LRT.

Oro uoste popiežiaus Pranciškaus laukiantis Saturnas tvirtai žino, ką pasakys Šventajam Tėvui

Vilniaus oro uoste pirmojo susitikimo su popiežiumi Pranciškumi laukiantis ketvirtaklasis Saturnas tvirtai žino, ką pasakytų Šventajam Tėvui.

„Paprašyčiau, kad mane palaimintų ir kad aš pradėčiau vaikščioti“, - Eltai sakė Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos mokinys, drauge su 200 katalikiškų mokyklų mokinių laukiantis popiežiaus.


Į susitikimą su Šventuoju Tėvu jis atvyko sirguliuodamas, bet sakė labai saugos, kad neužkrėstų popiežiaus.

Saturnui buvo netikėta sužinoti, kad viso pasaulio Katalikų Bažnyčios vadovas, kaip ir kiti vaikai, žaidė futbolą ir dabar juo domisi, taip pat, kad popiežius turi futbolo komandos marškinėlių kolekciją.

Kaip Eltai sakė Saturno mama Jelena, prieš tris dienas sunegalavęs Saturnas labai stengėsi gydytis, kad tik galėtų dalyvauti popiežiaus Pranciškaus sutikime.

„Tūkstantį kartų ypatinga ši diena. Stebuklas! Važiuodamas į oro uostą Saturnas vis klausinėjo, ar nepavėluosime, ar tikrai mus įleis į oro uostą. Dabar jau esame čia ir laukiame Šventojo Tėvo“, - sakė vilnietė.

Pasak Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos direktorės Violetos Ališauskienės, katalikiškų mokyklų mokiniai, perėję visas patikras, oro uoste labai nekantrauja pamatyti popiežiaus Pranciškaus lėktuvą, spėlioja, kuriuo atskris ypatingasis svečias.

Kai kurie pasakojo, kad nuo ankstaus ryto jaudinasi, vienas kitas net negalėjo užmigti naktį - labai atsakingai ruošėsi galbūt vienintelei gyvenime progai būti arti Šventojo Tėvo.

„Kadangi mūsų gimnazija - katalikiška ir vyksta tikybos pamokos, kalbame apie Bažnyčią ir popiežių, o ypač prieš Šventojo Tėvo apsilankymą Lietuvoje. Žinoma, popiežių Pranciškų vaikai pirmiausia pažįsta kaip žmogų, nes jeigu pradinukui pradėsi kalbėti apie užimamas pareigas, vadovavimą pasaulio katalikų bendruomenei, vaikas nesupras. Todėl pradedame nuo paprasčiausių dalykų - ką jis mėgsta, kuo domisi, koks buvo mažas. Vaikus labai sujaudina, kad dovanų gavęs prabangiausią ferarį ar motociklą, popiežius Pranciškus juos parduoda aukcione, kad galėtų pinigus skirti labdarai“, - dalijosi Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos direktorė.

Mokytojams susitikti su Šventuoju Tėvu taip pat didžiulis įvykis. Kaip sakė V. Ališauskienė, jos vadovaujamos gimnazijos mokytojai su šeimomis vyks į susitikimą su popiežiumi Kaune, jauni mokytojai dalyvaus Šventojo Tėvo susitikime su jaunimu Katedros aikštėje.

„Man labai gražu, kad į oro uostą pasitikti popiežiaus važiavo mažieji mūsų mokiniai, kurie dar nedalyvaus popiežiaus susitikime su jaunimu, todėl atsivežėme mažuosius, negalią turinčius vaikučius čia, kad pamatytų Šventąjį Tėvą ir bent jau jam pamojuotų. Kelis mokinius atlydėjo tėvai, patys turintys judėjimo negalią“, - Eltai sakė V. Ališauskienė.

Jos vadovaujamoje gimnazijoje mokosi 15 proc. mokinių su judėjimo negalia, intelekto sutrikimais. Taip pat gimnaziją lanko pabėgėlių vaikai, iš emigracijos užsienyje į Lietuvą grįžę vaikai, kurie ne visi moka lietuviškai, tad yra integruojami į ugdymo procesą.

Pal. Teofiliaus Matulionio gimnazija Šventajam Tėvui vizito Lietuvoje proga išleido ir padovanos knygą „Dovana“ (El Regalo) lietuvių ir ispanų kalbomis.

Tai mokinių, mokytojų, mokinių pasakojimai, ką jiems reiškia mokytis šioje katalikiškoje mokykloje, kurią lanko ir vaikai su negalia. Knygos pavadinimas nurodo, kad ji išleista dovanai: fotografas Klaudijus Driskius, dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė -Karašauskienė, spaustuvė „Baltoprint” viską parengė nemokamai. Knyga išleista ant perdirbto popieriaus, tai irgi yra kaip dovana gamtai.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (12)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • GAISRAS: šeštadienio popietę pranešta apie Telšių rajone atvira liepsna degantį ūkinį pastatą.
  • FINALAS: Poznanėje (Lenkija) vykstančio pirmojo pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo taurės etapo dviviečių baidarių 1000 m distancijos antrajame pusfinalyje šeštadienį Lietuvos atstovai Ričardas Nekriošius ir Andrejus Olijnikas užėmė antrąją vietą ir pateko į finalą.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar reikia įteisinti nelietuviškų raidžių rašybą pasuose?

balsuoti rezultatai

Ar bijote skraidyti lėktuvais?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

 +12 +13 C

  +8 +10 C

 

 +12 +13 C

+22 +23 C

 +17 +19 C

 

+19  +22 C

2-5 m/s

 3-6 m/s

 

 4-6 m/s

 

reklama
Ūkis
reklama
Sveikata ir grožis