respublika.lt

2018 gegužės 26, šeštadienis

Partijų įvairovė Lietuvoje - akių dūmimasnuotraukos (19)

2017 liepos mėn. 16 d. 12:10:11
Rimvydas STANKEVIČIUS, „Respublikos“ žurnalistas

Su žinomu lietuvių poetu, šalies kultūrologu Vytautu Rubavičiumi kalbamės apie vienintelę Lietuvos žmonių laisvę - į užsienį darbo ieškoti, apie "grietinėlės" sluoksnį, kuris iš ties Lietuvoje - sotus bei laimingas, ir apie tai, kaip sunyko tas darinys, ligi šiolei vadintas lietuvių tauta?

 

- Gyvendami sovietų okupacijoje visur buvome varomi prievarta: įkomjaunimą, į talkas, į paradus, į propagandinius ir į kultūrinius renginius... Todėl, prieš ketvirtį amžiaus atgavę laisvę, godžiausiai naudotis ėmėme būtent laisve ko nors nedaryti, kur nors neiti, kuo nors nesidomėti - jei neprivaloma, vadinasi, ir nereikia. Ar ne šitaip nustojome pareigų Dievui, Tėvynei, artimui, ateities kartoms - apskritai visų, išskyrus profesines? Ar ne šitai iš lietuvių tautos mus pavertė jokio bendro vardiklio neturinčia pavienių individų mase?

- Lietuviai kaip tauta, kaip valstybinė nacija, suiro ar, tiksliau, sąmoningai buvo ir yra ardoma, minkoma, "lankstinama" - akivaizdu. Dar gyvybingos tautos ląstelės sistemingai naikinamos ir toliau. Pavyzdžiui - šeima. Sunku juk nepastebėti, kaip stengiamasi žmogaus sąmonėje suardyti prigimtinę natūralios šeimos, kaip šventos vyro ir moters sąjungos, sampratą ir nematyti, kokio masto pasaulinės jėgos yra nukreiptos prieš šeimos instituciją. Šią situaciją puikiai iliustruoja ir apgailėtinas vienos aktyviausių ES formuotojų - Vokietijos kanclerės Angelos Merkel - elgesys prieš kurį laiką. Ji (beje, pastoriaus dukra) elgiasi negarbingai, tačiau, kita vertus, - tiesiog pavyzdiniu nūdienos Europos politikų būdu - pati inicijavo balsavimą dėl homoseksualų santuokos įteisinimo ir pati balsavo prieš. Kitaip tariant, tokį balsavimą inicijuodama, artėjant rinkimams, ji nusipelnė homoseksualistų ir visos "pažangiosios" Vokietijos bei Europos Sąjungos laurų, tačiau sublizgėjo ir prieš sveiką nuovoką išlaikiusius rinkėjus: supraskit, - asmeniškai ji tokiam dalykui nepritarianti. Žinoma, kalbamės ne apie Vokietijos kanclerę - tačiau šis pavyzdys labai aiškiai nušviečia tas moralines pragarmes - "zijajuščije vysoty", į kurias mes, vis pastumiami, sėkmingai ritamės.

Tačiau mums svarbiau 1990-ieji. Lūžio ir egzistencinių galimybių metas lietuvių tautai. Pirmiausia jis svarbus išsilaisvinimo iš sovietų okupacijos ir tautos sutelkties aplink nacionalinės valstybės sukūrimo idėją aspektu. Kalbama buvo ir apie tautą, ir apie jos kančias, ir apie Lietuvos valstybės, "smetoninės Lietuvos" atkūrimą ir laisvos mūsų Lietuvos kūrimą, valstybės ir tautos istoriją, jos ateitį... Ne tik kalbama, bet ir bendrai išgyvenama. Tačiau ateitis imta kurti esminiu valstybės išvogimo būdu, kuris jau buvo įsibėgėjęs iš anksčiau - prasidėjo apie 1986-1987 metus. Ideologijos lapeliai jau buvo sunykę. Pionieriai ar karjeros siekiantys nomenklatūriniai komjaunuoliai dar vaikštinėdavo į savąsias sueigas, o suaugę dėdės į visus šiuos žaidimus jau nebekreipė dėmesio ir "darė biznį". Tiesiai kalbant - išvaginėjo vogė vadinamąjį "liaudies turtą" bei respublikos finansus, steigdami kooperatyvus sąskaitinius pinigus vertė tikrais tuštindami respublikos aruodus, o jau infliacijos metu susikrovė sau turtus "skolindamiesi" iš bankų, bankrotindami gamyklas, perleisdinėdami įmones už skatikus. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, šis "biznis" įgavo valstybinį mastą, nes įtvirtinome vadinamojo istorinio teisingumo atkūrimo nuostatą, žemę paversdami kilnojamuoju turtu. Puikiai atsimename, kaip tai buvo daroma: korupcija, kyšiai, pažintys, žemėtvarkininkai... Tuos įstatymus juk sugalvojo miestiečiai - ne žmonės, kurie dirbo žemę, ja rūpinosi, ją mylėjo, įdirbtą ir našią išsaugojo per visą sovietmetį, o tie, kurie įvairiais būdais įgijo ar paveldėjo "smetoninės" Lietuvos žemės nuosavybės dokumentus. Na, ir puolė "atsiiminėti" žemę, važiuodami per Lietuvą ir išsirinkdami sau gražiausius ir komerciškai paklausiausius sklypus...

Tad štai taip ir nutiko, kad po tokio "istorinio teisingumo" atkūrimo Lietuvoje turime 500 000 hektarų nedirbamos žemės, sugriautą, nes neprižiūrimą visą melioracijos sistemą ir daug rėžių, mažyčių sklypelių, kuriuos technika įdirbti neapsimoka - pernelyg brangu. Juk visi žinome, kad kuo didesnis yra vientisas dirbamos žemės plotas - tuo mažesnė jame užaugintos produkcijos savikaina ir atvirkščiai. Liūdniausia, kad tie, kurie šitai darė, puikiai žinojo, jog Lietuvai tai bus žalinga, o vietoj istorinio teisingumo tebus įtvirtinta korupcinė amorali istorinė neteisybė.

- Norite pasakyti, kad ir iš sovietmečio išžengėme, ir nepriklausomą Lietuvos valstybę atkurti ėmėmės jau nebeturėdami savy krikščioniškosios moralės?


- Jokios moralės. Būtent toks tonas buvo duotas šalies visuomenei valdančiųjų nepriklausomos Lietuvos galvų. Suklestėjo turgūs, spekuliacija, didžiausią pagarbą įgijo mokantys suktis, kombinuoti, turintys ryšių, gebantys apeiti įstatymus... Išplito perkami, berods, už pusantro tūkstančio dolerių, kelias dienas suinteresuotiems galiojantys Vyriausybės potvarkiai, taip ir niekur neatspausdinami, nes dar tą pačią savaitę ir paskelbiami negaliojančiais. Ėmė vyrauti nuostata: "Jeigu tu karjerą pradėjai ne nuo prekybos Gariūnuose, tai koks tu tuomet laisvos Lietuvos pilietis?" - tik šitaip buvo galima įsijungti į naująją sistemą, rasti sau vietą naujai persluoksniuojamame pasaulyje. Naujosios kovos už būvį taisyklės taip pat buvo diegiamos labai apgalvotai ir tikslingai. Paskelbtos visuomenei jos buvo būtent tada, kai ką tik susiformavusi naujoji valdančioji nomenklatūra jau viską, po teisybei, buvo pasidalijusi - jie jau turėjo perėmę komjaunimo pinigus, partijos pinigus, ryšius, įtakos svertus, o visuomenės individams pasiūlė su jais "lygiavertiškai" pakonkuruoti pavieniui "per Gariūnus" ir miestelių turgus. Kokia tad jaunoji karta, vaikai ir vaikaičiai, kuriems teko augti ir bręsti paliktiems kitų priežiūrai, pedofilų knibždančiose priežiūros įstagose, suirusiose, girtuoklystės ar nuožmaus godulio persmeltose šeimose. O šiuo metu apsimestinai, net neraudonuodami stebimės mokyklose išplitusiomis patyčiomis - tikras vyresniųjų veidrodis, kuriame regime jaunąjį pavidalą savo nuostatos - plėšk, žemink, rodyk nebaudžiamas savo galią.

Pasidairykite, kaip šiandien gyvena Gedimino Kirkilo kartos funkcionieriai, ir įsitikinsite, kad visi jie - milijonieriai ir tebėra išsaugoję tvirtas nomenklatūrines ir "vadybines" padėtis. Na, o kaip laikosi naujosios Andriaus Kubiliaus kartos nomenklatūros atstovai? Lygiai taip pat - puikiai. Ir kol kas nesiruošia niekam užleisti savo vietų.

Kokią išvadą iš šių pasižvalgymų galėtume padaryti? Kad visiškai nesvarbu, kuriai partijai, kuriai politinei jėgai atstovaujantieji laimi rinkimus, - visos be išimties lig šiol nepriklausomoje Lietuvoje valdžiusiųjų kadencijos iš esmės darė tą patį - nė nemėgino kurti Lietuvos valstybės, bet pasinaudoję paveldėtom institucijom ėmėsi kurti sau išskirtinę gerovę, aptarnauti didįjį finansinį kapitalą ir tą ideologiją, kuri su tuo kapitalu atėjo. Liaudiškai tariant - imti, ką pajėgi, melžti, ką įstengi, o visuomenę paversti tokia darbo jėga, kuri mažiau mąstytų, mažiau šūkautų, bet būtų taip "išsilaisvinusi", kad nė savo padėties dorai nesuvoktų. Nesuvoktų, kad vienintelė jos "laisvė" - visą gyvenimą nepaliaujamai ir vis "lanksčiau" darbo ieškoti ir nepaliaujamai dėkoti geradariams "darbo vietų kūrėjams". Juk apie kokias laisves ir pasirinkimus galima kalbėti, jeigu Lietuvos žmonės yra PRIVERSTI važiuoti į kitas šalis ieškoti darbo? Išsilaisvinę netekome jau gyvybingiausio trečdalio tautos.

Žinoma, Lietuvoje yra sluoksnis žmonių, kurie išties yra gana laisvi ir itin pasiturintys, - maždaug apie dvi dešimtis procentų mūsų šalies gyventojų. Neverta abejoti - jiems jokioje pasaulio šalyje geriau nei Lietuvoje nebus. Visi juk žinome, kad skurdžių šalių elitas įprastai gyvena nepalyginti geriau nei turtingų šalių elitas. Na, o valstybės gerovė, taip pat ir pati valstybė jiems nereikalinga. Kaip sovietiniais laikais jų pirmtakai "valdė" administracinį teritorinį vienetą vietoj valstybės, taip ir šių laikų valdžios tebesielgia (septyniasdešimčia procentų juk esame valdomi Briuselio, tiesiog vykdydami jo direktyvas), nes supranta, kad valstybė ant išvogimo pamatų stovėti negali. Nuvokia, kad valstybei kurti reikalinga tam tikra visuomenės sanglauda, bendresnis tikslas. O jų devizas: "Mes paveldėtais instrumentais gebame valdyti žmones, ir Europai mūsų reikia." Tiesa. Europai, kaip matome, jų tikrai reikia, o nomenklatūrai tai puiki galimybė tapti europiniu elitu, kuriam atsiveria dar didesni pinigai - struktūrinių Europos fondų lėšos ir nomenklatūrinės pareigybės.

Kai buvę komunistai Lietuvoje vėl grįžo į valdžią, suvokę situaciją, ėmė tęsti "liniją", kurios veik nereikėjo modifikuoti: "Bet koks tautiškumas yra nacionalizmas, kurio Europai nereikia", "Privalome būti tokie pažangiečiai, kokie ir buvome sovietmečiu", "Privalome išsivaduoti iš bet kokio tikėjimo, nes religija - tai naujosios dorovės ir pažangos varžtai, praeities užkratas"... Tikėjomės, kad po jų rinkimus laimėję konservatoriai ims ginti nacionalinius ir moralinius dalykus, tačiau, kaip pamatėme, nieko panašaus neįvyko. Tai tik rodo, kad partijų įvairovė Lietuvoje - akių dūmimas. Virš šios "įvairovės" - ta pati konjunktūra, ta pati administracinė finansinių srautų kontroliavimo ir perskirstymo terpė, kurioje nėra ir nė negali išaugti jokių nacionalinio rango politikų.

Išmintingesniems žmonėms akivaizdu, kad ES pasiekė savąjį lūžio tašką ir jau nebebus tokia, kokia yra. Esu įsitikinęs, kad visos kitos šalys ES narės, kaip šachmatų partijoje, svarsto ir junginio griūties ar skilimo galimybes. Nes turi nuosavų, nacionalinių interesų. O kaip bus su Lietuva, kuri jokių galimybių nesvarsto ir jokių nuosavų interesų, nebent tik gynimosi nuo Rusijos grėsmės, neturi?

- Lūžio meto situacija visuomet esti dviprasmė - į gerąją pusę, arba į blogą. Deja, matau daugiau ženklų, kad lūš į blogąją. Esu linkęs numanyti, kad ES vadovybė jau yra nusprendusi šalių ES narių suverenitetą dar labiau mažinti. Ką gi, tokiu atveju pirmausime - Lietuva galės būti vadinama pavyzdžiu ir siekiamybe kaip šalis, kuri jau neturi visiškai jokio suvereniteto. Puiki sėkmės istorija, ar ne?

Ir nėra ko dūsauti - patys juk visa tai darome. Kam mums tas nesuprantamas suverenitetas, juolab kalbinio nacionalizmo niekaip nesugebantis išgyvendinti suverenas. Kas ir kur jį matė ar regėjo. Na, kad ir garsioji "globalios Lietuvos koncepcija", skelbianti, kad lietuvių tauta yra visur, kur begyventų, o lietuviu save laikyti galėtų kiekvienas,nesvarbu, dėl kokių priežasčių to užsimanęs. O štai valstybė, žemė, vieta, kurioje lietuvių tauta gyvena, neturi jokios svarbos. Jau nebesuvokiame esminio dalyko, kad Lietuva ir lietuvių tauta gyvuoja tik čia, šiame žemės lopinėlyje. Žmonės gali važinėti po pasaulį, dirbti, kur tik užsigeidę, tačiau Lietuvą - tautos avilį - kuria ir palaiko tik čia gyvenantys ir dirbantys žmonės. Juk kam apskritai valstybė tautai yra reikalinga? Tam, kad tauta galėtų laisvai pagal savo supratimą gyventi ir tą supratimą pripažintų kitos valstybės ir kitos tautos. Kai tauta valstybės neturi - kitos tautos neturi jokio pagrindo tavojo gyvenimo būdo ir teisės į jį pripažinti. Paprastai tokios tautos kitų yra akultūrizuojamos, praranda savąją kalbą ir ištirpsta jų glėbyje. O štai mums, lietuviams, "globalios Lietuvos" išpažinėjams, valstybė atrodo esanti niekam nereikalinga atgyvena, tik varžanti laisvą žmonių judėjimą ir jų pasirinkimą gyventi taip, kaip norį. Mat valstybėje dar veikianti ir kita atgyvena - valstybinė kalba, lietuvių kalbos abėcėlė.

Vienintelis dar gyvas mus tebesiejantis dalykas, palaikantis lietuvybės gyvastį, - kalba. Lietuvių kalba, iš kurios vis dar skleidžiasi ir kultūra, ir kultūrinė, istorinė atmintis, iš kurios malonės vis dar galime viens kitą atpažinti ir drauge gyventi. Kaip tik todėl lietuvių kalba šiandien kone visuotinai puolama tiek dalies akademinio sluoksnio žmonių, tiek politikų, tiek vyraujančios žiniasklaidos: "Reikia keisti lietuvišką abėcėlę", "Lietuvių kalba - kaimietiška, netinkama nūdienai, yra atgyvena", o istorikai ir kvaziistorikai jiems antrina: "Lietuvybė yra nesusipratimas ir mums verčiau vertėjo pasirinkti lenkiškosios lietuvybės formą. Tada būtumėm perėmę bajoriškąją kultūrą, nebūtų reikėję perrašyti ir išrašyti lietuviškai visko, todėl būtumėm pasiekę civilizacinių aukštumų, kuriose laimingai gyventume ir kurtume." Štai todėl mums nereikia lietuvių kalbos, mums nereikia Vyčio, nereikia vėliavos (ją palengva keičiame neužmirštuolėmis), nereikia jokių aiškių, sutelkiančių simbolinių dalykų, juo labiau nacionalines prasmes bylojančių urbanistinių ženklų, kurie yra paveikūs jau vien savo buvimu. Antai - paminklas Vincui Kudirkai. Kas bevyktų aplinkui, jis byloja: "Vincas Kudirka tebėra Vincas Kudirka o su juo ir lietuvybė." Esu įsitikinęs, kad šiandien paminklo jam nebepastatytumėm. Kaip ir generolui Jonui Žemaičiui, ir daugeliui kitų. Prisiminkime niekingas diskusijas dėl paminklo Jonui Basanavičiui. Ką jau kalbėtį apie didįjį Lietuvos valstybės kūrėją ir lietuvybės bei lietuvių kultūrinės atminties tvirtintoją prezidentą Antaną Smetoną. Kaip buvo, taip ir liko sovietinių okupantų ir savųjų emigracinių liberalų apšmeižtas, paniekintas, taip ir liko. Valstybė anei istorikai iki šiol nerado reikalo ištirti jo nužudymo aplinkybių, nora slaptieji JAV archyvai jau atviri. Paminklo jam Vilniuje, kur jis nudirbo didžiulį priešinimosi lenkinimui darbą, taip ir nenorime pastatyti - juk trukdys santykiams su Lenkija. Nesugebėjome net valstybės šimtmečiui perleisti jo raštus - pavyzdiniai nacionalinio ir geopolitinio mąstymo, pasišventimo valstybės kūrimui ir tautos ugdymui ir puikios kalbos tekstai. Tie mūsų didieji - kenksmingi nūdienos Lietuvai, nacionalistai, praeities pančiai į ateitį žvelgiantiems "sėkmės istorijos" piliečiams.

Dar vienas dalykas - geopolitika tiksliau, provincijos "tigrų" geopolitikos karikatūra. Kaip manote, kodėl taip skubama įteisinti lenkiškų pavardžių rašymą, keisti savąją abėcėlę?.. Ogi todėl, kad padedant sulenkintam Vilniaus kraštui "de facto" tapdami Lenkijos provincija atsidurtume po Lenkijos gynybiniu sparnu, todėl ir vėl galėtume išsiversti be savos valstybės ir su ja susijusių rūpesčių - mūsų partine nomenklatūra, valdininkijos didžiūnais ir oligarcja bus pasirūpinta.

Tik štai pamirštame, ką mums byloja Vilniaus krašto okupacija, - šis kraštas Lenkijos sudėtyje buvo pats apleisčiausias ir pats skurdžiausias. Tokį jį buvo stengiamasi ir išlaikyti. Kam gi rūpi kolonijos gerovė? Kolonija tam, kad gerovę teiktų jos savininkams. Nereikia abejoti - sugrįžusia po Lenkijos sparnu Lietuva ir dabar būtų lygiai taip "pasirūpinta", tik būtumėm dar nutautėję, praradę visavertiškumo laikyseną ir nuolat lenkų pašiepiami: "Juk turėjot valstybę, bandėt tvarkytis be mūsų - nesugebėjot, tai ko dabar purkštaujat."

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (19)

 • Birutė 2017 liepos mėn. 17 d. 13:56:20

  Teisingai parašyta , giliai išjausta . Būtų gerai , kad tai paskaitytų
  ir įsidėmėtų politikai , ypač valdantieji , nes jie šiuo metu
  formuoja politiką mūsų gyvenimo klausimais

 • Augustas 2017 liepos mėn. 17 d. 10:27:28

  Dekui uz gera straipsni. Gaila, kad ir patys lietuviai paprasti yra supuve.
  Va miskus neseniai pardave.. ir ka? Jokio susidomejimo.. k gal net ir
  palaike.. juk sildymo kompensacija bus.. O tuo tarpu Visi buvo
  susikoncetrave i Karbauskio ir Kildisienes "slapta" susitikima. VA Kokia
  degradavus tauta, kai parduoda jos turta, ji domisi slaptais susitikimais.
  :D

 • klierikas 2017 liepos mėn. 17 d. 07:57:44

  Du gerbiami poetai, ar neįdomiausia, kad LRS yra viena aktyviausių keisti
  liet. raidyną?.. O jūs kalbate...

 • Pensininkas 2017 liepos mėn. 17 d. 01:29:36

  Pritariu piliecio komentarui. Pagarba!

 • Pilietis 2017 liepos mėn. 16 d. 22:21:44

  Pilnai pritariu Rimvydui Stankevičiui ir nei vieno netikslumo tik dar
  pridėčiau , kad atgavus nepri-
  klausomybė mūsų patriarchas visiškai pamiršo dėl ko buvo atgauta ši
  nepriklausomybè ir tik
  pagyrūniškai mėgavosi skambijimu Čiurlionį ir visą laiką keikė
  Rusiją,kurios inteligentija o galiausiai Elcinas ir mums ir grąžino tą
  nepriklausomybę ir jokie mūsų mitingai jei ne jie nebūtų
  padėją. O tuo ,tarpu, ir naujoji ir senoji nomenklatūra veikė....kaip
  ir aprašot...tikriau V O G Ė pasitelkiant ir banditus, tautos
  pagasdinimui pasprokdindavo butus ,redakcijas,...ir tt, kad sklan-
  Džiau vyktų prichvatizacija...o kai žmonės nusuvylę susirinko prie
  seimo....Š U N A U JA buvo
  apšaukti ir guminėm kulkom apšaudyti.....tai taip ....ir veiksms vyksta
  toliau ....bet jokiu būdu ne į gerą pusę.

 • < to liūdnos mintys 2017 liepos mėn. 16 d. 22:03:05

  Dėkojam ŽURNALISTUI - POETUI R.STANKEVIČIUI,kad kalbinat
  teisingą,objektyvų V.Rubavičių,kuris sako taip,kaip yra.
  Jau 27 m.tas partijas matome - skiriasi tik pavadinimai.
  Kitaip ir būt negali.Jie visi išauklėti ta pačia ideologija.
  Pvz.,1996m.TS - LKD ( konserv.+ krikšč.demkr.)laimėjo DAUGUMĄ
  Seime 78 mandatus ,iš jų net 72 buv.komunistai .(nuor.Google).

 • liūdnos mintys 2017 liepos mėn. 16 d. 20:51:48

  Šventi p. V. Rubavičiaus ir poeto R. Stankevičiaus žodžiai. Viską
  matome ir suprantame. Esame apiplėšti ir išduoti savųjų "didvyrių" ir
  kiekvieną dieną mulkinami. Tikėjomės nors šiokių tokių permainų iš
  dabar esančiųjų valdžioje, tarp kurių yra padorių žmonių, tačiau
  vieni dar labai naivūs ir "žali", kiti - lyg ne čia pataikę. Ir vėl
  apima nusivylimas.
  Kas šiandieną labiausiai neramina, tai jaunoji karta, užaugusi be
  Tėvynės meilės, be pagarbos savo istorijai ir kultūrai. Žinoma, yra
  išimčių, bet ką matome viešojoje erdvėje, tai optimizmo nekelia.

 • visiems 2017 liepos mėn. 16 d. 20:06:09

  Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
  plus.google.com/104930148289526971655/posts
  gražių paveiksliukų galerija:
  plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437

 • pasaulio pabaiga 2017 liepos mėn. 16 d. 19:47:41

  UZTEKS MELUOTI TEISUS...bet laikai kiti. lietuviai issilakste: liko kowno
  ir wilno. liko "patrijotai" ir paminklai miskiniams.

 • valdas 2017 liepos mėn. 16 d. 19:06:15

  Ka dave Paksas?
  O gi parode,kad galima stot pries brudizma,bet brudu sistemos
  suestas,bendrazygiai vagys issilakste ir pats nustumtas- tampomas.
  Ka dave agurkas ?
  Igyvendino vokelius teisiskai.
  Ar yra nors vienas advokatas mokantis saziningai valstybei ?
  Musmire su vagimis bankais isvoge ,pakinke Lietuvos zmones moket "skolas"i
  prieki n-metu.iteisino-isvyste teisini nihilizma...
  Karbauskis pavojingas,nera prie ko prikibt,doras LIETUVIS.
  Ubagpisiai davatkos-(i atmatas nieks neziuri),o ir nestovi,tad atsiranda
  gretute-grazute ir tampysim,nes mes oziai-meeeeeee...
  Skvernelis pavojingas,nes gali pasielgt ir kaip mentas pagal istatyma...
  O masiuliai...tik pizdukai bulvem skust, suesti kandidatuot...
  O jus zmogeliai mokekit ,jei turit kapeiku prasom i uzjuri,jei ne-ubagu
  nereikia,mes jum nuodeguliu-auklekit...

 • Nuomonė 2017 liepos mėn. 16 d. 19:03:30

  linkevičiams,juknevičienėms,anušauskams,degutienėms,šaulienėms,,gen
  dvilams,ir t.t.jie visi beveik ( sėdi Seime )buvę
  komjaunuoliai,rekomendavo neiti į bažnyčią,bet jie buvo LABAI
  UOLŪS,PRISITAIKĘ - patys neidavo.Komunistams,kgbistams,rezervistams ir
  taip buvo suprantami Maskvos reikalavimai.Dabar "persivertė" ir vėl
  uoliai tarnauja kitam ponui ir priiminėja BAUDŽIAMUS įstatymus,kad
  nebūtų nė vieno gero žodžio apie okupantus.
  Tegu tie draudėjai pasidomi Dž Britanijos,Prancūzijos buv.kolonijose,ten
  žmonės kalba ką nori,okupantų vėliavėles kas nori pasikabinę ,ir
  nieko- niekas nebaudžia.

 • Ačiū už straipsnį. 2017 liepos mėn. 16 d. 18:56:31

  Mus verčia gyventi pagal vergijos įstatymus.Nieko naujo,juk mums
  vadovauja žydmasoniai t.y.vagys ir aferistai.Aš tai skaitau ,kad ši
  vergovė laikina.Kiekvienas gaus pagal savo nusikaltimų žmoniškui
  mąstą.Degs jie visi pragare,ar mes už juos melsimės,ar akmenimis
  mėtysim.Dievo čia bus valia.

 • Ačiū už straipsnį. 2017 liepos mėn. 16 d. 18:54:39

  Mus verčia gyventi pagal vergijos įstatymus.Nieko naujo,juk mums
  vadovauja žydmasoniai t.y.vagys ir aferistai.Aš tai skaitau ,kad ši
  vergovė laikina.Kiekvienas gaus pagal savo nusikaltimų žmoniškui
  mąstą.Degs jie visi pragare,ar mes už juos melsimės,ar akmenimis
  mėtysim.Dievo čia bus valia.

 • Рadėka 2017 liepos mėn. 16 d. 18:29:09

  gerb. Vytautui už teisingą ir drąsų žodį.

 • Tikrai 2017 liepos mėn. 16 d. 17:29:14

  varu niekas nevare-jei nenorejai,nors tave ir kalbino-niekas neverte nei i
  komjaunima stoti,nei i partija,ir Dievo nieks neuzdraude-tik reikejo buti
  doram ir nesiektkarjeros bet kuria kaina net per kt.galvas-dabar
  isverstaskuriams matyt geriau kai du teciai gimdys vaika.Ir nekurkit
  utopiju su gimdymais,nes pagimdziusios motinos cia pasiaugins vaikus kol
  gauna didziausias ismokas ir atostogas tarp kt.saliu-o paskui,pasakys
  atia,salele mylima-nes uz vergu alga dirbti nieks nenori.O pensininkus reik
  kuo skubiau numarinti,nes tie niekadejai tik veltui duonele saleles
  eda...juk reik daugiau gynybai.

 • LAIKAS 2017 liepos mėn. 16 d. 17:05:30

  BUVO SUPRASTI,KAD MENKAVERTYSTE SLEPIASI INDIVIDO MENKAVERTISKUME.Joks
  Dievas cia nepades,jis bejegis pries skerdziamojo vedamo i skerdykla
  laisvai siam aktui isreiksta valia.....kadangi jos nera....

 • Pilietis,kuris iki šiol negalintis atgauti savos ŽEMĖS... 2017 liepos mėn. 16 d. 16:59:23

  Kaip ten bebūtų,bet Lenkijoj nebuvo SUGRIAUTAS ŽEMĖS ŪKIS.NEBUVO
  PRIIMTAS ĮSTATYMAS,V.LANDSBERGIO PASIRAŠYTAS,KAD ŽEMĖ,TARSI,LAGAMINAS -
  PAĖMI IR N E Š I O J I !

 • :) 2017 liepos mėn. 16 d. 15:56:55

  Pasirodo galima šaukti jog visos partijos yra vagys ir kad dėl visko
  kalta ES, nes paminti nacionaliniai interesai vogti dar daugiau ir be
  jokios baimės jog Briuselis pastebės.

 • užteks meluoti 2017 liepos mėn. 16 d. 12:32:18

  ''Gyvendami sovietų okupacijoje visur buvome varomi prievarta: į
  komjaunimą, į talkas, į paradus, į propagandinius ir į kultūrinius
  renginius...''

  Sunku patikėti, kad taip įžūliai galima meluoti, į komjaunimą, į
  talkas, į paradus, į propagandinius ir į kultūrinius renginius niekas
  nevarė, kas kur norėjo, ten ir ėjo. Į šiuos minėtus renginius
  aktyviai vaikščiojo komunistės grybauskaitės, linkevičiai,
  juknevičienės ir olekai, tie, kurie visą gyvenimą melavo ir dabar mums
  atnešė JAV karą.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • GAISRINGUMAS: šiuo metu dėl kritulių stokos miškuose labai sausa, o dėl šiltėjančių ir vėjuotų orų miškų gaisringumo rodiklis kasdien didėja vis sparčiau; Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, savaitgalį vyraus antros ir trečios, o vietomis, daugiausia pietiniuose rajonuose, ketvirtos, kai kur penktos klasės miškų gaisringumas.
 • NBA: Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos Rytų konferencijos finalo šeštosiose rungtynėse penktadienį „Cleveland Cavaliers“ komanda namuose 109:99 įveikė „Boston Celtics“ ekipą ir išlygino serijos iki keturių pergalių rezultatą 3-3.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ką manote apie miestuose kertamus medžius?

balsuoti rezultatai

Kur šiais metais atostogausite?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +10   +11 C

   +12  +14 C

 

   +12  +13 C

  +24   +25 C

   +25  +26 C

 

   +25   +27 C

     6-12 m/s

    4-9 m/s

 

     4-8 m/s

 

USD - 1.1675 PLN - 4.3090
RUB - 72.4935 CHF - 1.1593
GBP - 0.8754 NOK - 9.4888
reklama
Ukis 2018