respublika.lt

2017 lapkričio 24, penktadienis

akordeon festiv kaire

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas kompozitorius Algirdas Martinaitis: Visuomenę nutildė tie „su akinukais“nuotraukos (32)

2014 rugsėjo mėn. 28 d. 08:00:45
Rimvydas Stankevičius, „Respublikos“ žurnalistas

Apie „kukutišką“ kovos metodą prieš nūnai visu pajėgumu dirbantį žmogaus nutautinimo bei nusielinimo mechanizmą, apie Lietuvą šiandien valdančius tipelius „su akinukais“ ir apie nacionalinių vertybių kaupyklą „kerzavuose“ batuose kalbamės su Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu, pernai amžinybėn iškeliavusio nacionalinės reikšmės poeto Marcelijaus Martinaičio broliu kompozitoriumi Algirdu Martinaičiu.

 

- Ne kartą esu sakęs, kad nūdienos valdžios žmonėms pakaktų įdėmiai ir nuosekliai perskaityti Marcelijaus Martinaičio eseistiką - ir jie jau žinotų, kur link stengtis, žinotų, kur link vertėtų vairuoti Lietuvą. Ką jums reiškia vyresniojo brolio kūrybinis palikimas?

- Pirmoji mano perskaityta Marcelijaus ne eilėraščių knyga vadinosi „Poezija ir žodis“, kurioje brolis svarsto apie poetinius laukus, poetinę aplinką, gaubiančią pačius poetus ir jų kūrinius, įsvarbinančią arba nusvarbinančią jų reikšmę visuomenės akyse... Buvau dar tik savomis kojomis gyvenimu pradėjęs žengti studentėlis, tad anuomet kaip perspėjimas man giliai į atmintį įstrigo toks vos probėkšmiais Marcelijaus paminėtas personažas: „Kažkas su akinukais“. Tai toks nuolat nejaukiai iš už kampo stebintis poeto elgesį ir sveriantis jo kūrinius visai ne literatūrine prasme. Tie „su akinukais“ - be abejo - visada žino, kokio meno ir kokios kultūros reikia visuomenei, kurie menininkai ir kurios jų ištartos mintys yra vertos egzistuoti, kurios ne, kas apskritai „nuo šiol“ vadintina menu...

Jo čia kalbėta nebūtinai apie saugumiečius - gan gausią ir ypač uolią tų „su akinukais“ socialinę grupę sėkmingai papildo ir įvairūs kritikai, jaunystėje turėję kūrybinių ambicijų, bet menininkais netapę, įvairių visuomeninių organizacijų „mąstytojai“, žiniasklaidoje besireiškiantys ir pažymius Lietuvai už elgesį kasdien rašantys visuomenės kritikai, apžvalgininkai, įvairių komitetų ir komisijų veikėjai, neakivaizdžių galimybių ir neakivaizdaus pelno regėtojai, galingųjų politikos bei verslo šulų dubenėlių laižytojai...

Štai visas gausus šių, asmeninio neišsipildymo kartėlio vienijamų žmonių „su akinukais“ būrys nesistengia gilintis į konkrečius meno kūrinius ar konkrečias sritis - jie tuoj pat formuluoja „užduotis“ pačiai kultūrai ir tuojau pat susiranda taikinius, „atsakingus“ už tų „užduočių“ nevykdymą. Kitaip tariant,  keršija kultūrai už tai, kad jų kažkada nepriėmė ir neišaukštino.

Matome, kad „tie su akinukais“ ir šiandien nenuilsdami kaunasi dėl savojo žodžio svorio, portfelio svarbos, ir šiandien gan tirštai yra apgulę postus, ruporus... Kad ir kaip būtų liūdna, šiandien jiems dar geriau sekasi nei sovietiniais laikais. Gal jie ir patys iki galo nesupranta, iš kur tokia netikėta jų sėkmė. Ogi iš ten, kur bet kokių nacionalinių lietuvių tautos raiškos formų niekinimas stimuliuojamas labai sąmoningai ir planingai, kuriems pernelyg didelis mūsų sielų tūris trukdo sklandžiai mus valdyti. Tad yra būtinybė mus „suprastinti“ iki reikiamo formato.

- Tų „su akinukais“, ko gero, vienodai gausu visais laikais. Labiau gal turėtų stebinti, kad šiandien kultūros žmonės, šviesioji visuomenės dalis nesistengia užimti prieš juos jokios gynybinės pozicijos, net apsimeta smūgiavimo mūsų nacionalinei kultūrai ir apskritai nacionalinėms skirtybėms nepastebintys. Kodėl į „tuos su akinukais“ šiandien nereaguojame taip, kaip sovietiniais laikais reaguodavome į „glavlitą“ ir kitas panašias institucijas?

- Apaštalas Paulius laiške korintiečiams sako, kad viso pasaulio išmintis tėra tik kvailybė Viešpaties akivaizdoje. Kvailybę kaip tam tikrą išminties ir pasipriešinimo sistemingam bukinimui formą puikiai praktikoje pritaikė jau Marcelijaus Martinaičio „Kukutis“. Lygiai taip ir aš senokai renkuosi kvailybę kaip būdą išlikti, būdą išsaugoti kūrybines galias. Be kvailybės prieglobsčio man nūdienos būtis su visomis aktyviai taikomomis individo niveliavimo ir žmogaus nužmoginimo formomis taptų tiesiog nepakeliama.

O manoji kvailybė leidžia man pasiguosti, išsikalbėti... Tokią galimybę žmogus įgyja tik supratęs, kad rašydamas laiškus į batą turės kur kas tikresnį ir patikimesnį adresatą nei rašydamas vyriausybei, ministerijoms ar teismams.

- „Rašymas į batą“ - metafora?

- Ne. Iš tiesų prie savosios lovos turiu pasistatęs „kerzavą“ batą, į kurį metu savo laiškus, kupinus pastebėjimų, nesusitaikymų, skaudžių įvardijimų... Na, pavyzdžiui, užsimanai kaži kur, padūmavusioje nežinomybėje dar tebešvytinčiam geranoriškam protui pasiskųsti, kad tau baisu ne todėl, kad kultūrai valstybė finansų neskiria, o todėl, kad valstybė jau ima nebesuprasti, ką reiškia žodis „kultūra“, kad jis tesuprantamas kaip sudėtinė (menkesnioji) pramogų sektoriaus dalis. Tad negi prezidentei tokį laišką siųsti? Žinoma, ne - siunčiu tiesiai į batą.

Neseniai klausydamasis naujo kolegės Onutės Narbutaitės kūrinio supratau, kad tai - irgi tarsi laiškas. Laiškas nežinia kur, nežinia kuriame laike, bet tebeegzistuojančiam sveikam protui iš chaoso epicentro, iš beprotybe sergančios erdvės.

Kas žino, gal visų mūsų kūriniai ateityje šį laikotarpį tirsiantiems žmonėms atrodys kaip „laiškai į batą“? Kas žino, gal tas „kerzavas“ ir yra vienintelė šiandien tebefunkcionuojanti nacionalinių kultūros vertybių kaupykla? Visoms kitoms tautos ir valstybės atmintį saugančioms kaupykloms mūsų kūrinių ir mūsų pamąstymų, deja, nereikia.

Štai neseniai ir vėl žiniasklaidoje plykstelėjo seniai ir aktyviai stumiama tipelių „su akinukais“ idėja - nugriauti Lietuvos nacionalines dominantes ir visą jos kultūros istoriją menančius paminklus. Petrą Cvirką - nes kolaborantas buvo, Salomėją Nėrį - nes „Stalino saulę“ parvežė, Žemaitę - nes sostinės centro peizažams pernelyg kaimietiška „boba“... Pagalvojau - laimė, kad Žemaitės sijonas akmeninis - juk numovę jį rašytoją akimirksniu paverstų naujosios Europos vėjams priimtina ir pakankamai šiuolaikiška.

Akivaizdu, kad norėdamas šunį mušti lazdą visuomet rasi, bereikia tik komandos, leidžiančios pulti. Tad naivu būtų manyti, kad „neparvežusieji saulės“ ar „kaimietiškai“ neatrodą lietuvių kultūros didžiūnai šiuo požiūriu yra saugūs - užmojis griauti paminklus - tai ne bausmė konkrečiai asmenybei už konkrečią pražangą - tai pačios kultūros nuvainikavimas ir suniekinimas. Tiesiog akmuo kalba garsiai, už akmenį niekas garsiau ir įsimintiniau negali pasakyti, todėl būtina akmenis nutildyti - antraip jie saugos tautos atmintį apie Maironį, Žemaitę, Joną Basanavičių, Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kurią turintys žmonės - neparankūs nei vietinės, nei ES valdžios planams.

O visuomenė tyli, o kultūros žmonės tyli... Visiems atrodo - kas gi čia tie paminklai, pamanyk tik... Bet čia kalba išties ne apie paminklų - apie nacionalinių pamatų, nacionalinės atminties ir apibrėžties griovimą.

- Būtų gerai, jeigu mums pavyktų įvardyti tą mums priešišką jėgą - kas gi yra tie, kuriems mūsų nacionalinė pasaulėjauta ir vertybių sistema - naikintinas priešas?

- Na, o ar referendumas dėl žemės pardavimo į šį klausimą jums neatsakė? Manau, kad vos įstojusi į ES Lietuva Vakarų verslui ir politikai tapo „pažadėtąja žeme“, o mes tapom „pažadėtais“ drauge su ja. Todėl kiekvienas mūsų - tų pažadėtųjų - gestas, bylojantis, kad vis dar priklausome patys sau, juos siaubingai erzina.

Labiausiai apgailėtinoje padėtyje atsidūrę tie, kurie Lietuvą jiems pažadėjo. Dabar jie vis aršiau niukinami tesėti pažadus, tad vis uoliau stengiasi savo ir savo tautos identitetą naikinti... Žinoma, kurį laiką jie gali dangstytis melu, gražiais žodžiais, dėmesį nukreipiančiais veiksmais, naudotis savųjų viešpačių teikiama gerove, politiniu prieglobsčiu, bet juk žinome - ylos maiše nepaslėpsi. Istorija vėliau ar anksčiau pavadins ir juos, ir jų darbus tikraisiais vardais.

Kompozitoriui Dmitrijui Šostakovičiui, nuo sovietinio režimo šulo kitados mėginusiam ginti rusų tautos kultūrą, paniekinamu tonu buvo drėbte išdrėbtas klausimas: „O kas jūs toks?“ „Sliekas“, - nenuleisdamas akių anuomet tvirtai atsakė kompozitorius. Šiandien ir aš apie save norėčiau taip atsakyti. Deja, net ir tiek negaliu - koks aš sliekas, jeigu net žemės po savimi neturiu?

- Ką turėtume daryti mes - šių dienų menininkai - kad šį laikotarpį tyrinėsiantys ateities kultūros istorikai nepavadintų mūsų amebiškais?

- Sąžiningas epochos fiksavimas - viena iš amžinų meninės raiškos užduočių, nepamirškime šios pareigos ir mes. Kada nors šis visuotinis, daugelį mūsų iki pykinimo jau užsupęs karnavalas baigsis, kada nors vienadieniams blizgučiams nutirpus atsiras ieškančių kaži kokio tikresnio, nuoširdesnio, objektyvesnio liudijimo apie mūsų laiką. Ir kas žino - gal iš tų „nacionalinių vertybių archyvų“, sukauptų mūsų batuose, kada nors kas nors dar pamėgins atkurti subirusią Lietuvą.

Parengta pagal savaitraščio „Respublika“ priedą „Žalgiris“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (32)

 • LIETUVIS 2014 spalio mėn. 01 d. 19:46:42

  Tiesa .... yra galinga jėga.Ačių Jums garbingas žmogau.

 • Parnė 2014 rugsėjo mėn. 30 d. 07:54:43

  taip liūdna, kad lieka tik melstis...

 • Arturas 2014 rugsėjo mėn. 29 d. 22:01:49

  aciu autoriui uz gilias ir teisingas mintis.Kuo daugiau bendraminciu,tuo
  Lietuvoje bus sviesiau.Pagarba autoriui.

 • xxx 2014 rugsėjo mėn. 29 d. 21:12:03

  nežinau, bet tikriausiai visi čia komentuojantys balsavo žemės
  referendume ir jiems nėra ko aiškinti, bet vis tik, kai perskaitai
  komentatorių klausimus"ką daryti su tais akinukais?", tai sutrinku iš
  netikėtumo - taigi buvo tam surengtas referendumas, kad jūs galėtumėt
  dalyvauti šalies valdyme, nejaugi tada buvo taip sudėtinga tai suprasti
  ir "pastovėti" už save? Tik vienybė, aktyvumas ir nepaklusnumas
  valdžios "agitatoriams" gali mus ištraukti iš šito liūno. Bet dabar
  turiu didelių abejonių dėl tautos, ko gero jau nukapotos sąmoningumo
  šaknys, jau pasiduota baimės šmėklai.

 • xxx 2014 rugsėjo mėn. 29 d. 20:56:31

  ...ačiū...

 • žmonės, netylėkime 2014 rugsėjo mėn. 29 d. 16:25:36

  Sutinku su autoriumi. Lietuvos valdžia klaikiai nuskriaudė ir nualino
  šalį (materialiai ir dvasiškai). Įgrūdo mus į ES. Vėliau sužlugdė
  referendumą. Dabar prievarta įbruko eurą. Kas toliau? Aišku: sau didins
  atlyginimus (neaišku už ką), o pensininkai taip ir neatgaus pagrobtų
  pinigų, jaunos šeimos skurs, benamių daugės ir t.t.

 • macas 2014 rugsėjo mėn. 29 d. 08:52:49

  lietuvoje visuomenes nera yra tik mase zmoneliu nieko nemastanciu
  baudziauninku inteligentija vadinama parsidave tiems politikams ir tik
  nacionalizmas europa ir lietuva isgelbes is to pragaro kuris yra dabar
  kuriamas pasaulije

 • klierikas 2014 rugsėjo mėn. 29 d. 06:17:28

  Klausimas štai koks: kodėl tik ,,Respublika" dar spausdina tokius
  straipsnius? Atrodo, kad tų su ,,akinukais" dabar net daugiau nei
  sovietmečiu. Deja, tenka pastebėti, kad brolis poetas buvo ir |LRT
  tarybos narys. Gaila, bet ten jis buvo pats su ,,akinukais"...

 • to papildysiu 2014 rugsėjo mėn. 29 d. 04:06:42

  Visiskai sutinku su jumis. Tiksli analize. Reikia vilkti tuos dirigentus i
  dienos sviesa kiekvienai progai pasitaikius

 • va 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 22:21:22

  sunsnukiai baigia sutrypti lietuva ir jos zmones.zmogui prideda du lt.o
  sau 2000.kiek ta betvarke gali testis.kainos maisto kyla kaip ant
  mieliu.niekam neidomu.svarbu ju kisenes pilnos.puikiai matosi kas ko
  siekia.visi jau garsiai kalba...mes jau nebetenkam LIETUVOS...

 • Bet senelė jau užsnūdo ir jos pasaka baigta 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 19:27:37

  Baravykas kad supyko, O supykęs – kad suriko! Trenkė kumštimi į
  pušį: - Grybai, eisime į mūšį! Ką sutiksim – tą užpulsim. Ką
  pagausim – tą prikulsim

 • Kęstas 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 18:56:35

  Tualetų valymo nauda jaunam kapitalistui yra didžiulė
  Tai ne tik pinigai, nors pinigai irgi svarbu. Kaip matome iš stambaus
  kapitalisto autobiografinio laiško, toks darbas išmoko drausmės,
  supažindina su šiuolaike hierachija visuomenėje, išmoko susidaroti su
  pasišlykštėjimu - toks įgūdis būtinas gyvenime. Ypač daug sužinoma,
  tvarkant baleto meistrų padarytą betvarkę.
  Daugiau apie tai - guglinant žodžius: mokslas-studijos-ekonomika.

 • algis 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 18:02:59

  Ačiu komentatoriams ,kad gražiai apie padoraus žmogaus mintis
  pasisakėte .

 • >nesutinku 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 16:18:02

  Kodėl jūs manote, kad muzikai, dailininkai, poetai negali kritikuoti
  mūsų supuvusios valdžios, kodėl jie turi tik kurti odes ir "šlovinti"
  partijas ir vyriausybes? Menininkui, mokslininkui pirmiausia, jeigu jis
  sąžiningas Lietuvos pilietis, skauda matant, kaip naikinama Lietuva -
  lietuviškas kaimas, kertami ir pardavinėjami miškai, skurdinama kalba,
  klastojama istorija. Valdžios klusnieji "su akinukais" negirdi šių
  žmonių šauksmo, jiems labai patogu nieko negirdėti, nes tada gali
  pasijusti visagaliais, vaidinti demokratijos spektaklį.
  Bėda ta, kad Lietuvos valstybės traukinys rieda žemyn ir jokiais
  konkrečiais būdais ir veiksmais padorus lietuvis negali šio vyksmo
  sustabdyti.

 • Klp. 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 15:26:33

  Nemanau kad galima teigti,,..O visuomenė tyli, o kultūros žmonės
  tyli...".Reikėtų akcentuoti,kad atėjo galingas NEGARSINIMO ir
  informacinės sklaidos žudymo metas.Kreipiasi žmonės..Į ,,Valstybės
  priimamąjį", į ministerijas, į tiesiogiai atsakingas
  institucijas.Žodžiu, raštu.Su daugybe pasirašiusiųjų adresais ir
  telefonų numeriais.Tik niekas neatsako.Ir nereaguoja niekaip.Neskelbia,
  nesako, negarsina apie tuos žmonių kreipinius,nuomones.Demokratija
  čia..TIKROJI.Su konkrečiais nurodymais kaip reaguoti į viešąjį
  interesą ir jo apraiškas.Ar vėjas pučia, ar žmonės rašo, prašo ir
  įrodinėja.Viskas į Didyjį Valstybinį Korupcijos Batą!Todėl
  matome-,,visuomenė tyli", reiškia-sutinka su viskuo

 • puta 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 15:16:22

  Aciu Dievui , yra dar protingu zmoniu .

 • remiux 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 14:28:05

  Manau, labai tinka tas pasakymas "su akinukais" šiuometiniams
  valdžiažmogiams, Butkevičiui ir ypač Lansbergiui, kuris ragino
  Lietuvių Tautą neiti balsuoti.

 • Bravo 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 14:22:20

  Tik "Respublika" dar nebijo spausdinti tokius interviu.

 • Nesutinku, 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 12:39:34

  Garbusis Algirdai. Visų pirma, Tamstele, galėtum prisiminti, kad Brolis
  yra parašęs ne "kažkas su akinukais", o "Žvirblis su akiniais".
  Ir omenyje jis turėjo ne kažkokį kenkėją, o paprastą žmogeliuką,
  bandantį vaidinti labai išmintingą poezijos žinovą, poezijos, deja,
  nesuprantantį...
  Tai Jūsų pokalbis yra dviejų akinukais pasirėdžiusių "žinovų"
  pokalbis apie nieką. Geriau jau rašyk muziką (talento Tamstai tikrai
  netrūksta), tik nesivelk į akiniuotų žvirbliukų mėšlą

 • Silva 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 12:35:28

  Akinukai- Akinukais, bet kur dingusi mūsų inteligentija? Paprastai TAUTĄ
  veda tautos inteligentija. Kada išlys iš to BATO į kurį sugrūsta...?
  Ar jau nėra vilties?

 • Rašo"gudrutis" 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 12:22:53

  komentatorius:"Kompozitorius daug pasakė, bet svarbiausio tai nepasakė, o
  ką daryti su tais "akinukais"?Na , nemanau , kad yra dar daug tokių
  žmonių Lietuvoje, kurie komunistų užliūliuoti vis dar tebemiega ar
  pabudę nesigaudo aplinkoje.

 • atsakymas į neatsakytą klausimą 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 12:21:20

  Teko matyti reportažą iš Donecko. Korespondentas paklausė Naujarusijos
  kovotojo iš Prancūzijos:
  su kuo kovojate, o šis atsakė-su JAV. Buvau nustebintas tuo,
  kad jau ir senieji Europiečiai ima suprasti kas vyksta pasaulyje, iš kur
  skleidžiamas blogis.

 • papildysiu 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 12:10:56

  "Visuomenę nutildė tie „su akinukais“",bet diriguojant ir
  finansuojant tiems, kurie su juodomis skrybėlėmis,
  juodais rūbais ir gamina iš oro dolerius.

 • aciu, 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 11:53:55

  uz geras mintis.Nors oras apsiniaukes,bet sirdy tokia sviesa susvito,kad
  dar yra tokiu nuostabiu zmoniu,kaip p.Martinaitis.Butu geriau,kad dienos
  sviesoj daugiau tokiu zmoniu pasirodytu.Nuotaika visai dienai.Linkiu Jums
  p.Martinaiti sveikatos,stiprybes ir geru kurybiniu minciu.Norisi dekoti ir
  dekoti uz sviesias mintis...

 • ačiū už teisingus žodžius 2014 rugsėjo mėn. 28 d. 11:33:26

  Kompozitoriaus žodis yra toks stiprus ir veiksmingas, kaip ir Jo
  muzikinės partitūros, kaip Jo Brolio Poeto Marcelijaus kūryba. Rašymas
  "į batą", nesame net sliekai, nes žemės savos po kojų neturime,
  valdančiųjų nepagarba Žemaitei, S. Nėrei, P. Cvirkai, tačiau dideli
  ginčai dėl skulptūrų ant tilto, dėl vamzdžio prie Neries...ir t.t.
  Tų "su akinukais" tokia gausybė kiekviename mieste, kiekvienoje
  darbovietėje, jie šiandien labai drąsūs, atsigavę, nutukę, gyvenantys
  didelėse pilyse ir saugomi piktų šunų. Dabar jų era. Prisiminiau
  filosofo A. Šliogerio mintį ir pacituosiu: "Mes gyvename padugnių
  triumfo epochoje" ir taškas.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • BAUSMĖ: Indijos Asamo valstijos sveikatos apsaugos ministras mano, kad sunkūs susirgimai, tokie kaip vėžys, yra „bausmė žmogui už jo padarytas nuodėmes“.
 • GELEŽINKELIAI: bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Gerimantas Bakanas nusprendė keisti savo karjeros kryptį ir nuo penktadienio, lapkričio 24-osios, palieka pareigas „Lietuvos geležinkeliuose“.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
1. Tik Seimui gėda dėl tualetinių sveikinimų
2. Valdžia galanda kirvį nuomininkams
3. Kalbos komisija nešoks pagal politikų dūdelę
4. Rolandas Paksas. Kitų metų biudžetas - duoklė vis labiau atgyjančiam „karo demonui“
5. Tautos išlikimas - jos pačios savigarbos reikalas
6. Jam tik metai. Kartais prireikia sauskelnių
7. Seimūnai darbo bijo kaip velnio
8. Valstybės pagalba jaunoms šeimoms - sukišti visus į plačią bankų kišenę
9. Seimas metus dirbo ar pridirbo?
10. Nemylintis Dzūkijos dzūkas - nemyli ir Lietuvos
11. Nežabota valdžia. Galią ir įtaką pajutę seimūnai gali sunaikinti bet ką
12. Naujas tolerancijos vardas - liberalizmas
13. Lietuvos gyventojų laimės indeksas - išvykusiųjų skaičius
14. Būti kultūringam R.Karbauskiui nepavyko, labiau jį traukia prie žemės
15. Pirmieji Seimo metai - prisvilę
16. Seimo narys P.Urbšys: Jaučiuosi, kad esu kaip svetimas
17. Yra knyga, skirta ir tautinę nesantaiką kurstančiai R.Vanagaitei. Baudžiamasis kodeksas
18. „Lidlui“ - nauda, žmonėms - kančia
19. Užsienio investicijos, kurios kenkia
20. Premjere, žmonės ir nuo jūsų bėga
21. I.N.Lingienės Lietuvoje visada tvyro meilė ir pagarba
22. Alumi ir milteliais aprūpins R.Karbauskis
23. Signataras Z.Vaišvila į teismą padavė ir Rusiją, ir Lietuvą
24. Ar „Rokiškio sūrio“ vadovas D.Trumpa ir JAV prezidentas D.Trampas yra tikri giminės?
25. D.Grybauskaitė įtakingiausia taptų, jei teroristu išvadintų D.Trampą
reklama
balsyte desine

Ką reikėtų daryti, kad pareigūnų darbas motyvuotų gerai dirbti?

balsuoti rezultatai

Ar pritartumėte savo daugiabučio namo renovacijai?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

   -2  +2 C

   +2  +7 C

 

   +3  +7 C

   +2  +6 C

  +5  +8 C

 

   +7  +8 C

    7-12 m/s

    1-6 m/s

 

      1-6 m/s

 

USD - 1.1848 PLN - 4.2124
RUB - 69.2337 CHF - 1.1613
GBP - 0.8901 NOK - 9.6393
reklama
Respublikos spaustuvė 2014-12