respublika.lt

2018 vasario 21, trečiadienis

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas kompozitorius Algirdas Martinaitis: Visuomenę nutildė tie „su akinukais“nuotraukos

2014 rugsėjo mėn. 28 d. 08:00:45
Rimvydas Stankevičius, „Respublikos“ žurnalistas

Apie „kukutišką“ kovos metodą prieš nūnai visu pajėgumu dirbantį žmogaus nutautinimo bei nusielinimo mechanizmą, apie Lietuvą šiandien valdančius tipelius „su akinukais“ ir apie nacionalinių vertybių kaupyklą „kerzavuose“ batuose kalbamės su Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu, pernai amžinybėn iškeliavusio nacionalinės reikšmės poeto Marcelijaus Martinaičio broliu kompozitoriumi Algirdu Martinaičiu.

 

- Ne kartą esu sakęs, kad nūdienos valdžios žmonėms pakaktų įdėmiai ir nuosekliai perskaityti Marcelijaus Martinaičio eseistiką - ir jie jau žinotų, kur link stengtis, žinotų, kur link vertėtų vairuoti Lietuvą. Ką jums reiškia vyresniojo brolio kūrybinis palikimas?

- Pirmoji mano perskaityta Marcelijaus ne eilėraščių knyga vadinosi „Poezija ir žodis“, kurioje brolis svarsto apie poetinius laukus, poetinę aplinką, gaubiančią pačius poetus ir jų kūrinius, įsvarbinančią arba nusvarbinančią jų reikšmę visuomenės akyse... Buvau dar tik savomis kojomis gyvenimu pradėjęs žengti studentėlis, tad anuomet kaip perspėjimas man giliai į atmintį įstrigo toks vos probėkšmiais Marcelijaus paminėtas personažas: „Kažkas su akinukais“. Tai toks nuolat nejaukiai iš už kampo stebintis poeto elgesį ir sveriantis jo kūrinius visai ne literatūrine prasme. Tie „su akinukais“ - be abejo - visada žino, kokio meno ir kokios kultūros reikia visuomenei, kurie menininkai ir kurios jų ištartos mintys yra vertos egzistuoti, kurios ne, kas apskritai „nuo šiol“ vadintina menu...

Jo čia kalbėta nebūtinai apie saugumiečius - gan gausią ir ypač uolią tų „su akinukais“ socialinę grupę sėkmingai papildo ir įvairūs kritikai, jaunystėje turėję kūrybinių ambicijų, bet menininkais netapę, įvairių visuomeninių organizacijų „mąstytojai“, žiniasklaidoje besireiškiantys ir pažymius Lietuvai už elgesį kasdien rašantys visuomenės kritikai, apžvalgininkai, įvairių komitetų ir komisijų veikėjai, neakivaizdžių galimybių ir neakivaizdaus pelno regėtojai, galingųjų politikos bei verslo šulų dubenėlių laižytojai...

Štai visas gausus šių, asmeninio neišsipildymo kartėlio vienijamų žmonių „su akinukais“ būrys nesistengia gilintis į konkrečius meno kūrinius ar konkrečias sritis - jie tuoj pat formuluoja „užduotis“ pačiai kultūrai ir tuojau pat susiranda taikinius, „atsakingus“ už tų „užduočių“ nevykdymą. Kitaip tariant,  keršija kultūrai už tai, kad jų kažkada nepriėmė ir neišaukštino.

Matome, kad „tie su akinukais“ ir šiandien nenuilsdami kaunasi dėl savojo žodžio svorio, portfelio svarbos, ir šiandien gan tirštai yra apgulę postus, ruporus... Kad ir kaip būtų liūdna, šiandien jiems dar geriau sekasi nei sovietiniais laikais. Gal jie ir patys iki galo nesupranta, iš kur tokia netikėta jų sėkmė. Ogi iš ten, kur bet kokių nacionalinių lietuvių tautos raiškos formų niekinimas stimuliuojamas labai sąmoningai ir planingai, kuriems pernelyg didelis mūsų sielų tūris trukdo sklandžiai mus valdyti. Tad yra būtinybė mus „suprastinti“ iki reikiamo formato.

- Tų „su akinukais“, ko gero, vienodai gausu visais laikais. Labiau gal turėtų stebinti, kad šiandien kultūros žmonės, šviesioji visuomenės dalis nesistengia užimti prieš juos jokios gynybinės pozicijos, net apsimeta smūgiavimo mūsų nacionalinei kultūrai ir apskritai nacionalinėms skirtybėms nepastebintys. Kodėl į „tuos su akinukais“ šiandien nereaguojame taip, kaip sovietiniais laikais reaguodavome į „glavlitą“ ir kitas panašias institucijas?

- Apaštalas Paulius laiške korintiečiams sako, kad viso pasaulio išmintis tėra tik kvailybė Viešpaties akivaizdoje. Kvailybę kaip tam tikrą išminties ir pasipriešinimo sistemingam bukinimui formą puikiai praktikoje pritaikė jau Marcelijaus Martinaičio „Kukutis“. Lygiai taip ir aš senokai renkuosi kvailybę kaip būdą išlikti, būdą išsaugoti kūrybines galias. Be kvailybės prieglobsčio man nūdienos būtis su visomis aktyviai taikomomis individo niveliavimo ir žmogaus nužmoginimo formomis taptų tiesiog nepakeliama.

O manoji kvailybė leidžia man pasiguosti, išsikalbėti... Tokią galimybę žmogus įgyja tik supratęs, kad rašydamas laiškus į batą turės kur kas tikresnį ir patikimesnį adresatą nei rašydamas vyriausybei, ministerijoms ar teismams.

- „Rašymas į batą“ - metafora?

- Ne. Iš tiesų prie savosios lovos turiu pasistatęs „kerzavą“ batą, į kurį metu savo laiškus, kupinus pastebėjimų, nesusitaikymų, skaudžių įvardijimų... Na, pavyzdžiui, užsimanai kaži kur, padūmavusioje nežinomybėje dar tebešvytinčiam geranoriškam protui pasiskųsti, kad tau baisu ne todėl, kad kultūrai valstybė finansų neskiria, o todėl, kad valstybė jau ima nebesuprasti, ką reiškia žodis „kultūra“, kad jis tesuprantamas kaip sudėtinė (menkesnioji) pramogų sektoriaus dalis. Tad negi prezidentei tokį laišką siųsti? Žinoma, ne - siunčiu tiesiai į batą.

Neseniai klausydamasis naujo kolegės Onutės Narbutaitės kūrinio supratau, kad tai - irgi tarsi laiškas. Laiškas nežinia kur, nežinia kuriame laike, bet tebeegzistuojančiam sveikam protui iš chaoso epicentro, iš beprotybe sergančios erdvės.

Kas žino, gal visų mūsų kūriniai ateityje šį laikotarpį tirsiantiems žmonėms atrodys kaip „laiškai į batą“? Kas žino, gal tas „kerzavas“ ir yra vienintelė šiandien tebefunkcionuojanti nacionalinių kultūros vertybių kaupykla? Visoms kitoms tautos ir valstybės atmintį saugančioms kaupykloms mūsų kūrinių ir mūsų pamąstymų, deja, nereikia.

Štai neseniai ir vėl žiniasklaidoje plykstelėjo seniai ir aktyviai stumiama tipelių „su akinukais“ idėja - nugriauti Lietuvos nacionalines dominantes ir visą jos kultūros istoriją menančius paminklus. Petrą Cvirką - nes kolaborantas buvo, Salomėją Nėrį - nes „Stalino saulę“ parvežė, Žemaitę - nes sostinės centro peizažams pernelyg kaimietiška „boba“... Pagalvojau - laimė, kad Žemaitės sijonas akmeninis - juk numovę jį rašytoją akimirksniu paverstų naujosios Europos vėjams priimtina ir pakankamai šiuolaikiška.

Akivaizdu, kad norėdamas šunį mušti lazdą visuomet rasi, bereikia tik komandos, leidžiančios pulti. Tad naivu būtų manyti, kad „neparvežusieji saulės“ ar „kaimietiškai“ neatrodą lietuvių kultūros didžiūnai šiuo požiūriu yra saugūs - užmojis griauti paminklus - tai ne bausmė konkrečiai asmenybei už konkrečią pražangą - tai pačios kultūros nuvainikavimas ir suniekinimas. Tiesiog akmuo kalba garsiai, už akmenį niekas garsiau ir įsimintiniau negali pasakyti, todėl būtina akmenis nutildyti - antraip jie saugos tautos atmintį apie Maironį, Žemaitę, Joną Basanavičių, Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kurią turintys žmonės - neparankūs nei vietinės, nei ES valdžios planams.

O visuomenė tyli, o kultūros žmonės tyli... Visiems atrodo - kas gi čia tie paminklai, pamanyk tik... Bet čia kalba išties ne apie paminklų - apie nacionalinių pamatų, nacionalinės atminties ir apibrėžties griovimą.

- Būtų gerai, jeigu mums pavyktų įvardyti tą mums priešišką jėgą - kas gi yra tie, kuriems mūsų nacionalinė pasaulėjauta ir vertybių sistema - naikintinas priešas?

- Na, o ar referendumas dėl žemės pardavimo į šį klausimą jums neatsakė? Manau, kad vos įstojusi į ES Lietuva Vakarų verslui ir politikai tapo „pažadėtąja žeme“, o mes tapom „pažadėtais“ drauge su ja. Todėl kiekvienas mūsų - tų pažadėtųjų - gestas, bylojantis, kad vis dar priklausome patys sau, juos siaubingai erzina.

Labiausiai apgailėtinoje padėtyje atsidūrę tie, kurie Lietuvą jiems pažadėjo. Dabar jie vis aršiau niukinami tesėti pažadus, tad vis uoliau stengiasi savo ir savo tautos identitetą naikinti... Žinoma, kurį laiką jie gali dangstytis melu, gražiais žodžiais, dėmesį nukreipiančiais veiksmais, naudotis savųjų viešpačių teikiama gerove, politiniu prieglobsčiu, bet juk žinome - ylos maiše nepaslėpsi. Istorija vėliau ar anksčiau pavadins ir juos, ir jų darbus tikraisiais vardais.

Kompozitoriui Dmitrijui Šostakovičiui, nuo sovietinio režimo šulo kitados mėginusiam ginti rusų tautos kultūrą, paniekinamu tonu buvo drėbte išdrėbtas klausimas: „O kas jūs toks?“ „Sliekas“, - nenuleisdamas akių anuomet tvirtai atsakė kompozitorius. Šiandien ir aš apie save norėčiau taip atsakyti. Deja, net ir tiek negaliu - koks aš sliekas, jeigu net žemės po savimi neturiu?

- Ką turėtume daryti mes - šių dienų menininkai - kad šį laikotarpį tyrinėsiantys ateities kultūros istorikai nepavadintų mūsų amebiškais?

- Sąžiningas epochos fiksavimas - viena iš amžinų meninės raiškos užduočių, nepamirškime šios pareigos ir mes. Kada nors šis visuotinis, daugelį mūsų iki pykinimo jau užsupęs karnavalas baigsis, kada nors vienadieniams blizgučiams nutirpus atsiras ieškančių kaži kokio tikresnio, nuoširdesnio, objektyvesnio liudijimo apie mūsų laiką. Ir kas žino - gal iš tų „nacionalinių vertybių archyvų“, sukauptų mūsų batuose, kada nors kas nors dar pamėgins atkurti subirusią Lietuvą.

Parengta pagal savaitraščio „Respublika“ priedą „Žalgiris“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
 

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • MEDALIAI: Pjongčango žiemos olimpinių žaidynių medalių įskaitoje po trečiadienį varžybų lyderių poziciją sustiprino norvegai; jie turi 13 aukso, 11 sidabro ir 9 bronzos medalius.
  • NERIMAUJA: „Boko Haram“ islamistams užpuolus kaimą Nigerijoje, didėja nerimas, kad jie vėl pagrobė dešimtis moksleivių; antradienį pamokose nepasirodė 91 mergaitė.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
1. NUO ATGIMIMO IKI IŠSIGIMIMO
2. ŠVENTINIS VITO TOMKAUS REPORTAŽAS IŠ DAR ŠVENTIŠKESNIŲ SEIMO RŪMŲ
3. PATRIARCHAI
4. „Vakaro žinių“ ir „Respublikos“ auditorija sparčiai auga
5. Regimanto Adomaičio laiškas tėvynainiams: Kviečiu į susitaikymą
6. Skulptorius R.Vilčiauskas apie tobulinamą jo kurtą „Kiaušinį“: jaučiuosi, lyg sapnuočiau košmarą
7. Rolandas Paksas: Apie alternatyvą Lietuvai bijoma net prasižioti
8. Olava Strikulienė: Penki lietuvio stebuklai, saugoję valstybę
9. Euras ir toliau plaunamas
10. Prezidentas V.Adamkus: Augau Lietuvos trispalvės šešėlyje
11. Disidentas, buvęs VSD vadovas P.Plumpa: Teisėsauga tarnauja politikams
12. F.Kauzonas: Už Vasario 16-osios šviesą! (beveik tostas, tik ne itin linksmas)
13. Kritikuoti valdžią uždrausta ir provincijoje
14. Akcija „Apšmeižk žinomą asmenybę“. Valomės ar purvinamės?
15. Prižiūrėtojai su kaliniais jau susikeitė vietomis
16. Skandinavai stumia šnipą į prezidentūrą
17. Slaptas skandinavų planas jau vykdomas
18. Buvęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadas J.Milius: Išteisinkite arba pasodinkite
19. „Ką jūs padarėte su Lietuvos dvasia“?.. (Dviejų patriarchų performansas)
20. „TELESKYDINĖJE“ - Artūro Račo iškrova
21. Gintautas Kėvišas mokys serbus, kaip tratinti pinigus
22. N.Mačiulis ves laidą „Labanakt, vaikučiai“nuotraukos
23. Briuselis imituoja rūpinimąsi žmonėmis
24. Uostamiestyje įsiplieskė gaisras: žmonės evakuoti iš „Philip Morris Lietuva“ fabriko
25. Paskutiniai 19-mečio širdies dūžiai: netikėtai miręs kovotojas A.Klemas manė turįs visą gyvenimą prieš akis

Ar Latvijos bankų krizė gali persikelti ir į Lietuvą?

balsuoti rezultatai

Ar sau leidžiate valgyti restoranuose ar kavinėse?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

   -15   -5 C

   -16  -12 C

 

   -23  -16 C

    -6   -2 C

   -9  -5 C

 

   -10  -2 C

    1-3 m/s

    1-3 m/s

 

      1-2 m/s

 

USD - 1.2340 PLN - 4.1467
RUB - 69.9071 CHF - 1.1537
GBP - 0.8817 NOK - 9.6683
reklama
Kaleda 2017