respublika.lt

2018 rugsėjo 19, trečiadienis

Mirė paskutinis kultūros ministrasnuotraukos (14)

2017 gruodžio mėn. 12 d. 08:05:58
Danutė ŠEPETYTĖ

Vakar sostinėje paskutinėn kelionėn į Antakalnio kapines palydėtas Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras menotyrininkas Lionginas Šepetys, daugelio kultūros žmonių atmintyje išliksiąs ir kaip didelės erudicijos kultūros ministras, kuriam lig šiol nebuvo ir nėra lygių.

 

Dviejų pagrindinių datų - gimė 1926 m. lapkričio 23 d. Ukmergės rajone Kazliškių kaime ir mirė 2017 gruodžio 8 d. Vilniuje - įrėmintas L.Šepečio gyvenimas skleidėsi sudėtingomis istorinėmis aplinkybėmis, kuriomis jam tekdavo prisiimti didelę tiek asmeninę, tiek kolektyvinę atsakomybę. Jis nesikratė nei vieno, nei kito.

Kultūrai jis vadovavo devynerius metus ir tai buvo devyneri metai kultūros klestėjimo. „Pirmiausia turėjau daugiau valdžios, - prieš keletą metų užkalbintas kuklinosi L.Šepetys, - turėjau daugiau lėšų. Kita vertus, ir norėjau, kad kultūra klestėtų, ir bijojau pažeisti, įžeisti: jei kultūros atstovui dieną buvau priverstas pasakyti mažiau gerą žodį, tai vakare permąstydavau, būdavo, kad ir atsiprašydavau.“

L.Šepetys buvo habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, akademikas. Tarybiniais metais išleido knygas „Daiktų grožis“, „Modernizmo metmenys“, „Ispanija. Siluetai ir spalvos“, „Žmogus. Menas. Aplinka“. Nuo 1995-ųjų, pasitraukęs iš aktyvios politiko veiklos, rašė atsiminimų knygas: „Neprarastoji karta: siluetai ir spalvos: atsiminimai“, „Ar galėjau?: prisiminimai“, „Negeri užrašai“, kur faktai, mintys bei pastebėjimai rodo, kaip jam iki paskutiniųjų gyvenimo dienų buvo svarbus Lietuvos likimas.

Tą mintį, tik kitais žodžiais jis buvo išreiškęs ir viename savo interviu: „Esu Kovo 11-osios žmogus, - sako jis, - ir ne todėl, kad pasirašiau Aktą, bet iš esmės. Visą gyvenimą ieškojau to, kas žadina viltį. Ar aš galėjau pagalvot, sakysime, tarybiniais laikais meškeriodamas Antamakių ežere, kad kada nors pasirašysiu po Nepriklausomybės Atkūrimo Aktu? Turbūt negalėjau, bet kažkoks rudimentas, kažkokia viltis visada pasijusdavo tos kartos žmonėms, ne tik man. Ir didžiausią įspūdį man padarė Trispalvė ne tada, kai ji buvo iškelta Gedimino kalne, bet dar iki karo, Kazliškiuose, kai tėvas, joks valdininkas, kriaučius, ją iškėlė ant ilgos karties. Tada ji man buvo gražiausia. Iš tikrųjų nuo labai gilios, dar kazliškiškos vaikystės, paauglystės ir t.t., - visą laiką aš rėmiausi ir ieškojau, kas žadina viltį, o ne kas žlugdo. Nors žlugdymų buvo daug. Kovo 11-oji buvo ir yra viltingas istorijos etapas“.

...Vakar Kovo 11-osios Akto signatarai atsisveikino su vienu iš savųjų. Dar vienu bendrakeleiviu, galėjusiu liudyti Atgimimo metą ir Nepriklausomybės pradžios žingsnius. Netekties proga Seimo internetiniame puslapyje parašyta: „Jau 1988 birželio 17 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė užmezgė oficialius santykius su Lionginu Šepečiu, tuometiniu LTSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininku ir tai buvo Sąjūdžio dialogo pradžia su LTSR vadovybe. Lionginas Šepetys stengėsi remti Sąjūdžio žingsnius ir atverti jam masinės informacijos priemones.“

Be abejo, L.Šepetys apie tą metą, jo įvykius ir žmones žinojo labai daug. Iki paskutiniųjų gyvenimo dienų buvo išsaugojęs šviesią atmintį ir šepetišką išmintį bei diplomatiją. Ir ne viską patikėjo knygoms, ir ne viską pasakė žodžiu. Gal dėl to, kad buvo tikras inteligentas. Todėl atsisveikindami su paskutiniu kultūros ministru tariame sudie ir vienam paskutiniųjų inteligentų.

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (14)

 • Agnė 2017 gruodžio mėn. 12 d. 20:40:39

  Lai būna L.Šepečiui lengva Lietuvos žemelė...
  Neseniai klausiausi R.Paulausko "Naktigonėje" interviu,darytu 2013 m., su
  šiuo a.a. Šviesuoliu. Išgirdau velionio prisipažinimą,kad jis su buv.
  saugumo
  vadovu pasiūlė Sąjūdžio vadu ir Vingio parkuose vykstančių mitingų
  vedėju mokslinio komunizmo dėstytoją V.Landsbrergį.O
  Čia tai buvo staigmena ! Iki to sklandė kalbos,kad tai padarė Maskvos
  perestroikos idealogas,apie 2 m.stažavesis JAV ,Jakovlevas.
  P.S. Kam įdomus tas interviu - galima pasiklausyti ekspertai EU portale .

 • Gedas 2017 gruodžio mėn. 12 d. 18:18:55

  nuoširdi užuojauta velionio artimiesiems. Tokie žmonės kaip L.Šepetys
  Lietuvai reikalingi tarsi tyras oras. Ir ko gero ateityje jau nebus tokių
  kaip jis. Beje prie šio žmogaus net dočio ir megstų berečiu komentarų
  purvas deja nelimpa.

 • Dočys 2017 gruodžio mėn. 12 d. 15:15:47

  Toks šviesus lietuvis buvo, kad beveik visą gyvenimą Lietuvos okupantui
  kelią švietė. Taip pat Lietuvos ,,tamsuoliams" kelią į Sibirą
  švietė.

 • buves 2017 gruodžio mėn. 12 d. 15:07:54

  Konjunktura: Reikia - arsus marksistinis ideologas , situacija keiciasi -
  arsus antitarybininkas, zaliasis, patriotas. Kaip tokie vadinami ir kiek
  tokiu yra ???

 • Dočys 2017 gruodžio mėn. 12 d. 15:07:52

  Geras ženklas! Vienu sionistų pastumdėlis mažiau.

 • Vytautas 2017 gruodžio mėn. 12 d. 15:05:24

  Pagarba ir užuojauta šeimai išėjus iškiliam lietuviui,inteligentui,
  šviesuliui.
  Kur Prezidentės užuojauta? Gal nepastebėjau?...
  Vytautas

 • Sniegina 2017 gruodžio mėn. 12 d. 13:58:19

  Didžiausia pagarba žmogui, išsaugojusiam lietuviškumą pačiomis
  sudėtingiausiomis sąlygomis ir padėjusiam kitiems išlikti...

 • VETERANAS 2017 gruodžio mėn. 12 d. 13:29:47

  Visą gyvenimą liksiu dėkingas asmeniškai velioniui Lionginui
  Šepečiui.Dar gūdžiais tarybiniais 1986 metais,mano dėdės,gyvenusio
  Kanadoje,kvietimu lankiausi Toronte.Pradžioje ši kelionė man buvo
  neleista ir tik asmeniškai kreipusis į L.Šepetį ir motyvuojant tuo,kad
  mano dėdė ne kartą lankėsi Lietuvoje,o manęs neleidžia ten
  pasisvečiuoti,buvo leista ir man ten visą mėnesį pabuvoti.Tebūnie
  lengva Jam Tėvynės žemelė.

 • Marytė 2017 gruodžio mėn. 12 d. 12:26:35

  O jeigu sovietinėj valdžioj nebūtų buvę tokių mininstrų ir tokių CK
  sekretorių, koks buvo Lionginas Šepetys, tai kaži kokios būklės
  Lietuva būtų atėjui prie Atgimimo ir Nepriklausomybės. Tokie žmonės
  ir anuomet dirbo Lietuvai.Ačiū žurnalistei, kad gražiai ir teisingai
  įvertino. Šviesaus žmogaus šviesus atminimas teišlieka mūsų
  širdyse.

 • Prašalietis 2017 gruodžio mėn. 12 d. 11:25:39

  ....Labai jau nenori buvę profesionalūs Komunizmo statytojai,nusipelinę
  Tarybų Lietuvos veikėjai,Lietuvos Komunistų partijos vadovaujantys
  darbuotojai prisiminti per daugelį dešimtmečių nudirbtų darbų"Tarybų
  Lietuvos labui". Malonu prisiiminti tik paskutinius savo atlikamus"darbus"
  eurokolchozinio,skurde egzistuojančio, išsibėgiojančio durnių laivo
  kūrime."Tautiniai Veikėjai"nieko bendro neturintys nei P.Cvirka,nei su
  S.Nerimi,Vaižgantu,Janoniu,Žemaite ir kitais lietuvių tautos
  žmonėmis.Jie išliks istorijoje ir žmonių,ne chebrantų,atmintyje kaip
  ir šių laikų"vienas iš tautos ąžuolų"CK Sekretorius
  a.a.A.Brazauskas,kurį SSSR saulėlydyje partijos bendražygiai
  vadino"šūdu su rankena"....

 • tiek 2017 gruodžio mėn. 12 d. 11:10:39

  akivaizdu,kaip prie tikrų asmenybių -ar tai S.Neries, P.Cvirkos,ar
  L.Šepečio joks mankurtinis š...nekimba.Nors stengias net
  susiriesdami:)))))

 • Na ,manau, 2017 gruodžio mėn. 12 d. 10:42:29

  kažkaip komunistai bemaišydami savo komunizmo "pyragą" , visais būdais
  stengiasi įmaišyti kaip kokią raziną ir V.Lansbergį.Gal nesistenkite
  per daug , nes jis visai "nelimpa"prie to jūsų komunistinio "pyrago",
  kuris užmaišytas žmonių krauju ir galiausiai dar apteptas sausio 13 d.
  juo.Kaip sunku Kremliui palikti tą lagaminą, Lietuvą vadinamu. kurį
  nešė iš sovietų sąjungos V.Lansbergis ir negalėdami atimti bent
  rankeną nutraukė , bet vistiek teko palikti , dabar stengiasi visais
  būdais tą nešiką sutrypti.Nors laikinai upės vagą komunistams ir
  pavyko pasukti , bet upės jums jau nebeužtvenkti.Manau, kad po komunizmo
  palengva visi atsikels , tos pačios upės vandeniu , nusipraus akis
  atmerks ir toliau laimingai keliaus.

 • Ačiū Dievui, 2017 gruodžio mėn. 12 d. 09:22:44

  kad dar nespėjo Putinaitė jo į nusikaltėlių gretas įtraukti
  Tikrai šviesus žmogus buvo, tikras lietuvis, intelektualas, kultūros
  veikėjas.

 • Prašalietis 2017 gruodžio mėn. 12 d. 09:19:45

  Mirė paskutinis kultūros ministras...Nuvertino
  a.a.L.Šepečio"nuopelnus"Danutė Šepetytė. Bendražygiai L.Šepetį
  prisimins kaip ilgametį Tarybų Lietuvos vyriausią komunistinės
  ideologijos šefą sėkmingai dirbusį Lietuvos KOmunistų partijos Centro
  Komiteto sekretoriumi ideologijai.Jo"žygius"su Tarybų Lietuvos KGB
  generolu Eismuntu darant būsimu sąjūdžio vadovu"kuklų"mokslinio
  komunizmo dėstytoją,susijusį su reikiamomis Tarybinėmis
  struktūromis,V.Lansbergį.Buvęs V.Lansbergio lygio"gabuolis"L.Šepetys
  būdamas vyriausiu komunistinės ideologijos igyvendinimo prievaizdu
  Lietuvoje,kaip ir V.Lansbergis būdamas mokslinio komunizmo
  dėstytoju,"svajojo"pasirašyti,"kas prie ežero,kas slaptame KGB bute ar
  užsieninėje komandiruotėje,Nepriklausomybės aktą.Abiems"Lietuvos
  šaunuoliams" KGB generolo Eismunto ir kitų šiai dienai užslapstintų 75
  metams KGB-istų dėka tai padaryti"pasisekė".....

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PABĖGO: antradienį Pietų Korėjos Tedžono mieste, kuris yra už 160 kilometrų į pietus nuo Seulo, iš zoologijos sodo pabėgo puma.
 • NELAIMĖ: Austrijos Graco mieste traukiniui susidūrus su autobusu, vienas žmogus žuvo, o dar 11 buvo sužeista.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar vizitai pas gydytojus ir tyrimai turėtų būti apmokestinti?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +8 +11 C

   +9  +11 C

 

   +8  +10 C

  +11  +24 C

   +22  +26 C

 

   +21  +24 C

  2-3 m/s

 3-5 m/s

 

    2-3 m/s

 

reklama
Ukis 2018