respublika.lt

2018 gegužės 26, šeštadienis

Lietuvai numatyta didinga ateitisnuotraukos (29)

2017 liepos mėn. 15 d. 11:14:33
Milvydas Juškauskas

Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko karinių vadų ir veiklių piliečių pasitarimas, kaip naudingiau įvykdyti NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO nuostatas: „stiprinti nacionalinį saugumą yra aukščiausias Lietuvos vidaus ir užsienio politikos tikslas“, „sutelktomis valstybės ir piliečių pastangomis plėtoti ir stiprinti demokratiją, užtikrinti Tautos saugų būvį ir valstybės vidaus bei išorės saugumą, atgrasyti kiekvieną potencialų užpuoliką“, t.y. atgrasyti iš anksto, nelaukiant, kol užpuls iš bet kurio žemyno koks nors kaip nors į Lietuvą patekęs asmuo ar asmenys.

 

Todėl pristačiau paties gautų 16-19 a. žemėlapių ir nuo 5 a.pr.Kr. monetų parodą, įrodančią pasaulinių tūkstantmetinių įvykių eigą, kas ką ir kaip vykdė ir kokios buvo pasekmės.

Parodoje pateiktus įrodymus pardavinėja Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, kitų JauRopos šalių aukcionuose. Parodoje pateiktus tapačius žemėlapius Rusijos žmonėms pristatė Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu, jų reikšmingumą apibūdino Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas. Privalome neatsilikti.

Pateikiau įrodymų apie neseną, tik poros tūkstančių metų, pasaulio valdymą ir tautų veiklą. Pateikiau dabartinius tikslus, kaip naudingiau veikti dėl geresnių galimybių ateinančius šimtus metų. Kad vyrams naudingiau veikti ne vietinių ir su kaimyninėmis tautomis rietenų lygiu ar tarpusavio dalybose, bet vieningiau dėl pasaulinių tikslų ir bendros naudos, o moterims naudingiau netrikdyti, bet skatinti vietinių vyrų smegenų veikimą. Viena krypčių mokytis dabar vadinama lietuvių žemaičių kalba prasmingai suprasti pavadinimus AimeRika (šaukė eiti, Amerika), ApRika (apšaukė, Afrika), pietryčių Ašios (ašis, Asia, Ašia, Azija), AraBija - žemynų, valstybių, kalnų, miestų, daiktų bei kt. ir nustatyti kodėl taip. Dabar vadinamą lietuvių žemaičių kalbą įtraukti į Pasaulio kultūros paveldo, saugomo UNESCO, sąrašą ir sukurti ta kalba kalbančių žmonių apsaugos zoną. Suprasti, kad nėra patikimų įrodymų apie pasaulio veiklą maždaug nuo 6 a. iki maždaug 13 a., tai įrodo versiją, kad 16 a. įvedant popiežiaus Grigaliaus kalendorių neteisingai nurodė Goto Jėzaus Kristaus (vadina ir Isa, Isus, Džizis, Juša, Jisai KrisTas) gimimo laiką, neteisingai surašė praeities įvykius. Užrašai žemėlapiuose įrodo ir Lietuvos mokslų akademijos salėje 2016 m. spalio 20 d. paskelbta, kad ištyrus šimtus įrodymų gotus 19 a. pervadino baltais, kad Ponto karalius Polemo II (Palemonas) su 500 didikų šeimų atvyko į dabar vadinamą Lietuvą, kad ne Kaunas, bet Kaaaunas (kaunasi). Žinoma, kad gotų ženklas Sauluva (žr. nuotraukoje) ant daiktų vietose, kur veikė gotai - nuo Inde (Indijos) iki IšPana (iš ponų, Ispanijos), - o bažnyčiose Lietuvoje ant kryžių už Goto galvos, ant koplytstulpių, kad dabartiniuose žemėlapiuose pakeisti anksčiau buvusieji pavadinimai.

Įstatymas įpareigoja: „Valstybė privalo užtikrinti Lietuvių tautos ilgalaikių gyvybinių interesų apsaugą saugodama Lietuvos teritorijos vientisumą, kalbą, etninę kultūros savitumą ir papročius, kultūros paveldą ir puoselėdama tradicinę šeimą“, tai reiškia be svetimtautiškų ir tarptautinių žodžių vartojimo, kultūros paveldą ne tik dabar vadinamos Lietuvos ribose, bet visame pasaulyje, visur, kur yra dabar vadinama lietuvių bei žemaičių (samogetų, getų, gotų) kalba suprantami pavadinimai ir išlikę prieš tūkstančius metų pastatyti statiniai ir kiti tada kitaip vadintų dabartinių lietuvių protėvių ir gretimų tautų veiklos įrodymai.

Įstatymas nustato: „Pilietinio pasipriešinimo jėgą lemia Tautos valia ir apsisprendimas kovoti už savo laisvę, kiekvieno piliečio, nesvarbu, koks jo amžius ir profesija, pasiryžimas visais įmanomais būdais priešintis užpuolikui ar okupantui“, tai reiškia ir dalyvaujant pasauliniame informaciniame kare - propagandinėse aferokratinėse rungtynėse.

Įstatymas įpareigoja politikus: „Piliečių pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui sistema yra valstybinė. Jos funkcionavimą organizuoja Vyriausybė“, „Piliečiai mokomi įvairių pasipriešinimo ir civilinės saugos būdų. Valstybė juos aprūpina būtinomis techninėmis priemonėmis“, tai reiškia ir priemonėmis dalyvavimui tūkstantmetinėse pasaulinėse tarptautinėse ir tarpreliginėse rungtynėse. „Valstybė remia savaveiksmes visuomenes organizacijas, kurių veikla prisideda prie pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui ar gynybinės galios stiprinimo“, tai reiškia, kad piliečiai turi teisę iš visų lygių politikų ir valstybės tarnautojų reikalauti paramos dalyvavimui tokiose visapasaulinėse įtikinimų ir pasinaudojimų rungtynėse. „Patriotizmo ugdymas yra ir mokyklos privalomosios lavinimo programos sudėtinė dalis“.

Įstatymas nustato: „Lietuvos nacionalinį saugumą užtikrina Lietuvos Respublikos piliečiai, jų bendrijos ir organizacijos“. Tai reiškia, kad savarankiškai patys ir pačių įsikurtos bendrijos ir organizacijos.

Įstatymas nustato: „Tautos ir valstybės gynybai vadovauja laisvai ir teisėtai veikiančios valstybės institucijos, o jei jos negali veikti, - Tautos sukurtos arba jos pripažįstamos vadovavimo pasipriešinimui institucijos“, tai reiškia, kad jei yra požymiai, jog valstybinės institucijos neturi galimybių ar dėl kitų priežasčių negali veikti pasauliniame informaciniame kare, tai tokias visuomenines institucijas privalo įsisteigti patys piliečiai.

Įstatymas nustato, kad nacionalinį saugumą užtikrina piliečiai saugodami tautines vertybes ir ugdydami pasiryžimą ginti Lietuvos laisvę, rengdamiesi visuotiniam pilietiniam pasipriešinimui. Visiems sėkmės.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (29)

 • Lietuvis 2017 rugsėjo mėn. 06 d. 03:02:28

  Taip, kiek kantrybes turi Milvydas tiek retai kuris gali tureti... Kas yra
  liudniausia, kad klausanciu ir svarbiausiai isgirstanciu procentas labai
  mazas.Aisku jis augs, bet taip noretusi, kad tarytum burtu lazdele
  mostelejus tu isgirsatnciu simteriopai padaugetu. Paprastai tokiu atveju
  sulekia "juodi varnai"ir uzkapoja....Uzkapoja ta kuris del ju geroves dirba
  negailedamas nei nervu, nei laiko nei pinigu. Visi prisidekime, platinkime,
  neleiskime tarnautojams "valdininkauti" nepraeikime pro blogi su visokiomis
  baimemis, kovokime.

 • Motinu Garbė mum 2017 liepos mėn. 18 d. 22:21:33

  Tyrumas yra toks dalykas ,kada žodis tampa vykdymu. Štai Jie rikiuojasi
  tarytum viena erdvė ,kuri tuoj gins Savas Motinas.

 • radioman 2017 liepos mėn. 18 d. 18:08:26

  ..tai kada bus uzversti uzsienio bankai lituvoj? Kada bus uzversti
  centriniai bankai europoj? Kokia ateitis laukia ju neuzvertus?

 • Martynas 2017 liepos mėn. 18 d. 17:33:33

  Aš už.

 • Andrius 2017 liepos mėn. 17 d. 23:39:25

  Ačiū Milvydui už jo didvyrišką ir daugybę metų vykdomą darbą.
  Tikimės pavyks prisibelsti, kad bent 5% tautos įsiklausytų ir išgirstų
  ką jis sako. Jei reiks kur kartu ateit ir pareikalaut iš vadinamos
  valdžios - eisim ir stovėsim kartu. Sėkmės!

 • sad 2017 liepos mėn. 17 d. 23:04:48

  Kas valdo seimo duchus,kad jie naikina Lietuva.Ar nereiktu atejus geriems
  laikams konfiskuoti visa ju turta uz zala valstybei.

 • Mindaugas 2017 liepos mėn. 17 d. 19:09:59

  Visiškai priTariu Milvydo mintims.
  Teisinga paStaba, kad "Pilietinio pasipriešinimo jėgą lemia Tautos
  valia"...
  PaTeikimą paPildyčiau tokiomis įžvalgomis apie tautos vystymosi
  kryptis, kurių laikantis tauta gyvibingėja, stiprėja, gausėja:
  1. etninė tauta – [etno]kultūra, papročiai, tradicijos;
  2. tauta kaip nacija – [ge]nacija, giminė, šeima, išorinis panašumas,
  genetiškai paveldimas būdas;
  3. politinė tauta – valstybingumas, politiškumas, visuomeniškumas,
  savo vietos pasaulio prasme pajautimas.

 • Margarita 2017 liepos mėn. 17 d. 16:08:48

  Visada malonu klausytis ir skaityti protingas, racionaliai apgalbotas,
  svarbiausia pagrystas M.J. mintis! ,,Privalome neatsilikti"

 • Vidas 2017 liepos mėn. 17 d. 15:56:42

  Gili įžvalga savo turiniu ir surinkta medžiaga, tik kur ta Valstybė ir
  kur Tauta susigaudyti nėra lengva? Galima tikėti, galima abejoti surinkta
  medžiaga, bet norint paneigti reikia įrodymų, o tokių dar neteko matyti
  ar girdėti. Didelių sugebėjimų kritikuoti ar šaipytis nereikia, bet
  iš ko šaipomės, ar ką neigiam - gal tai mūsų TAPATYBĖ ? Mano nuomone
  svarbu tai, kad grėsmės indentifikuotos aiškiai ir siūlomas sprendimas,
  girdimas raginimas veikti. Taip, būtent veikti visai nacijai, ginti
  tautines vertybes, Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ! Aš pasiryžęs,
  o Jūs?

 • Čiurlena 2017 liepos mėn. 17 d. 11:01:56

  Bendrumoje tu esi žodis ,kuris liejasi su Milvydo žara.
  Jis bėga tarytum pulkas tų vyčių.Žygiuoja žirgų žaliuose pievų
  alksnuos. Pulkuos mus valduos.Ginsma Tave savo raštą šiam žaliam
  pilkųjų žmonių rašto krašte.

 • Beprotis 2017 liepos mėn. 17 d. 07:30:36

  kokio bieso mus žudo tie kryžiuočiai dar vis? Milvydai gelbėkite.

 • Saule 2017 liepos mėn. 17 d. 07:19:41

  Verta viršuje į'status minti mintyje,kad būtinumui duoti žinoti,jei
  priešas eis priešais.
  Kalbos gynyba būtina,nes iš jos vykdomas tolimesnis genties maišymas iš
  dalies.....Iš ties kalba jau dabar maišyta.
  Kalba yra tas, kas sako aš iš to krašto ,kuriame rašo Lituiškai.
  Vyti dėjo Milvydas ir dabar vyčiai renkasi vyti kenkėjus.

 • Jonas Č.(JmČ) 2017 liepos mėn. 16 d. 22:55:17

  Genas geni gentį.Ginti genio gentį.
  ---------------------------------------
  Švarinti kalba prie to.Daug rašoma,kalbama
  "Svetimžodžiais"Informacione,organisation,culture.Tokie statytiniai
  svetimžodžiai maišo smegenų,maigymus virpesiams ir minties gylio
  šaknims smaigyti.Kuo mažiau maišymo kalboje tuo aiškiau mąstoma ir
  mažiau šiukšlių veriasi.Tokie svetimžodžiai daugiau kiša maizgalų
  ir priedeliai- pasipriešinimui-pa-si-Prieš-inimui.. ir tt.Kuo arčiau
  Genio kamieno tuo tvirčiau.
  Ačiū už Vadovo vietą po kolkas M.J. V.S. ir Būriui...

 • Aivaras 2017 liepos mėn. 16 d. 22:22:50

  Gerai, kad yra žmonių, jaučiančių pareigą už visus tautiečius.
  Tauta, kuri nežino praeities - neturi ateities!

 • Alex 2017 liepos mėn. 16 d. 20:25:17

  Svarbūs duomenys renkami ir dabarčiai ir ateičiai, Sėkmės Milvydui.

 • Artas 2017 liepos mėn. 16 d. 12:14:04

  Skaitai ir stebiesi, kiek Milvydas turi kantrybės kovoje su vėjo
  malūnais. Tiek metų leidžia savo pinigus, kad nupirkti užsienyje senus
  žemėlapius, monetas, apvažiuoja daug šalių, kad galėtų Lietuvos
  "bumblauskams" ir biurokratams pateikti įrodymus, kad mūsų istorija
  klastota daug metų ir klastojama toliau. Kiek kovoje su aip vadinamais
  istorikais, kurie perrašinėja kažkieno išgalvotas istorijas. Šaunuolis
  Milvydai, sėkmės ir ištvermės Jums!

 • Vladas 2017 liepos mėn. 16 d. 11:29:06

  O teisėtvarką reiks pradėti nuo valstybinės kalbos: įstatymuose ir
  kituose teisės raštuose turi nelikti nelietuviškų žodžių. Jų
  autorius traukti dienos švieson ir atsakomybėn. Jei kuris
  jurisprudencijos specialistu besivadinantis ir etatiniu profesionalu
  dirbantis teisininkas nesugeba pasakyti aiškaus vienaprasmio sakinio
  lietuviškai - tokius galime išlaisvinti į Europą (kol priima).

 • Vladas 2017 liepos mėn. 16 d. 11:14:59

  Karaliumi rinksime ne kokius sujauktos kilmės satrapus, o Milvydą -
  veiksmingumą įrodžiusį savo darbais ir toliau rodantį išeities
  kelią.

 • kazimieras 2017 liepos mėn. 16 d. 08:49:37

  puikus straipsnis ir iš esmės: jei valdžia žlugdo valstybę, tauta
  privalo ne inkšti, bet perimti valdymą į savo rankas.

 • Gediminas 2017 liepos mėn. 16 d. 08:09:11

  Puikus straipsnis, istorijos nesuklastosi!

 • ANTANAS 2017 liepos mėn. 16 d. 00:28:27

  PRITRIU

 • ANT 2017 liepos mėn. 16 d. 00:09:39

  AŠ UŽ

 • Savotiskas 2017 liepos mėn. 15 d. 22:56:39

  Tas Milvydas J. :)

 • Ridiska 2017 liepos mėn. 15 d. 20:27:15

  Dauguma pilieciu negales uztikrinti savo valstybes saugumo ,nes bus jau
  sudeginti krematoriumuose.

 • politikams 2017 liepos mėn. 15 d. 20:19:13

  Puikus istatymas lietuviu kalbos ir tautines kulturos apsaugai kodel
  netraukia atsakomyben uz aplaidu nevykdyma

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • SULAIKYTI: Stambule sulaikytas 51 užsienio šalių pilietis, įtariamas ryšiais su teroristine „Islamo valstybės“ grupuote.
 • NETEKTIS: JAV, Klivlande, gegužės 24 dieną mirė Linas Johansonas, muzikos prodiuseris, žurnalistas, „Lithuanian News” leidėjas ir redaktorius; L.Johansonui buvo labai svarbu, kad pasaulis, anglakalbiai žmonės žinotų kuo daugiau apie Lietuvą; buvo aktyvus Lietuvių bendruomenės narys.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ką manote apie miestuose kertamus medžius?

balsuoti rezultatai

Kur šiais metais atostogausite?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +10   +11 C

   +12  +14 C

 

   +12  +13 C

  +24   +25 C

   +25  +26 C

 

   +25   +27 C

     6-12 m/s

    4-9 m/s

 

     4-8 m/s

 

USD - 1.1675 PLN - 4.3090
RUB - 72.4935 CHF - 1.1593
GBP - 0.8754 NOK - 9.4888
reklama
Vėlykė 2018