respublika.lt

2018 rugsėjo 26, trečiadienis

Kokį užnugarį turi Lietuvos juodintojai?nuotraukos (28)

2017 lapkričio mėn. 13 d. 07:54:01
Respublika.lt

 

 

Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo Seimo narys, buvęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, rašytojas, istorikas Arvydas ANUŠAUSKAS, Adolfo Ramanausko-Vanago adjutanto Juozo Jakavonio-Tigro dukra Angelė JAKAVONYTĖ, Kauno Sąjūdžio vadovas Raimundas KAMINSKAS ir filosofas, rašytojas Vytautas RUBAVIČIUS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Anksčiau išleista Rūtos Vanagaitės knyga, kaltinanti lietuvių tautą holokaustu, platesnių politikų vertinimų sulaukė tik dabar, kai ji apšmeižė vieną iškiliausių mūsų pasipriešinimo vadų Adolfą Ramanauską-Vanagą. Iškilus baudžiamosios atsakomybės klausimui dėl šmeižto, ši suskubo paskelbti atsiprašymą. Šiandienos diskusija - kaip Lietuvoje atsiranda terpė išleisti knygas, juodinančias savo istoriją, savo didvyrius, savo Tautą?

A.ANUŠAUSKAS: Kalbame pirmiausiai apie viešuosius ryšius. Suprantu, kad pareiškimų autoriai ar autorė šiuo atveju suformulavo tą zoną, kurioje mes turėtume žaisti ir tariamai atsakinėti į iškeltus klausimus. Bet aš kelčiau kur kas daugiau klausimų. Pvz., kai yra pateikiamas koks nors šaltinis arba nepateikiamas, bet akivaizdu, kad remiamasi pažodžiui. Šiuo atveju buvo pasirinkti KGB majoro Nachmano Dušanskio (N.Dušanskis planavo ir organizavo (su kitais) Lietuvos partizanų Tauro, Dainavos, Prisikėlimo ir kitų apygardų štabų likvidavimą, dalyvavo operacijose nužudant J. Vitkauską, J. Lukšą ir kitus partizanų vadus, vadovavo A. Ramanausko suėmimo operacijai, pasirašinėjo suėmimo orderius, tardė - red. past.) prisiminimai, tačiau kodėl remiamasi šaltiniu, kurio patikimumas maža pasakyti, kad abejotinas. Ten yra daugybė supainiotų faktų, nors tas žmogus turėjo juos žinoti. Skaitant jo versiją matyti, kad šis žmogus pavalandžiui prisimena A.Ramanausko suėmimo aplinkybes. Pavalandžiui! Galima sakyti, pusvalandžio tikslumu praėjus dvidešimčiai metų. Patys sau atsakykime į klausimą, ką mes galime prisiminti pavalandžiui praėjus dvidešimčiai metų. Bet kai paliečiamos kitos aplinkybės, N.Dušanskio atmintis staiga dingsta. Jis kalba bendromis frazėmis ir meta kaltinimus A.Ramanauskui, kuriuos mes patikrinome prieš 25 metus.

Pirmiausia žiūrėjome, kas per žmogus yra N.Dušanskis. Kas kiti „liudiję“? Visi, kurie dalyvavo sulaikymo operacijoje. Kokios aplinkybės lėmė, kad A.Ramanauskas būtų nukankintas? Kodėl taip galėjo atsitikti? Kas kuravo, kas vizavo tariamą A.Ramanausko tardymo protokolą? Vienintelė aplinkybė, kuri krito į akis, bet nekrito viešųjų ryšių specialistams, kurie čia darė tokius pareiškimus, - kad visus tuos žmones sieja vienas dalykas. Visi jie dalyvavo kankinimuose. Visi dalyvavo tardymuose taikant, kaip jie vadino, aktyvaus tardymo priemones, t.y. kankinimus. Visi be išimties. Apie tai kalbama ir memuaruose, ir dokumentuose, yra archyviniai liudijimai. Bet tai nerūpi.

Jeigu mes mėginame atsakinėti į klausimus, kurių atsakymai tiems žmonėms visiškai nerūpi, vadinasi, mes žaidžiame jų suformuotoje informacinėje erdvėje. Ir šiuo atveju iškeldamas tokį klausimą, akivaizdu, kad nesulauksiu jokio atsakymo. Kaip nesulaukiau jokio atgarsio į tuos atsakymus, kuriuos mėginau pateikti.

G.JAKAVONIS: Gerbiama Angele, tavo tėtis - buvęs A.Ramanausko adjutantas. Ko gero, vienintelis žmogus, kuris atsimena dar gyvą A.Ramanauską. Kokia jo reakcija buvo pastarosiomis dienomis? Tu labai gerai žinai tą istoriją, nes esi prisidėjusi prie tėvo atsiminimų knygos?

A.JAKAVONYTĖ:
Tėtis, išgirdęs šias žinias, aišku, labai susijaudino. Ypač dėl to, kad mes pasmerkiame partizanų vadą. Taip tarsi pasmerkiamas ir visas partizaninis judėjimas. Tarsi visi partizanai buvo tokie. Nes jeigu vadas apkaltinamas, išeitų, kad ir visi yra išdavikai.

Tėtis tikrai sureagavo, nes tą žmogų tikrai neblogai pažinojo. Su juo teko gyventi mūsų namuose bunkeryje. Jis matė, kaip Vanagas reaguodavo, kai tėčio sesuo Onutė, iškabinusi atsišaukimus Merkinėje, grįždavo ir pasakodavo, kaip stribai suguldę miestelyje žudydavo partizanus. Jis sugrieždavo dantimis ir greičiau spausdindavo atsišaukimus, kad juos būtų galima išnešioti ir plačiau paskleisti.

Dabar paskelbtas tikrai didelis šmeižtas. Mūsų tėtis vėliau dirbo Druskininkų miškų ūkyje. Pasikalbėdavo su visais ir mano giminės bendravo, negirdėjome jokio atgarsio ir iš žydų.

R.KAMINSKAS:
Lietuvos partizanų vadas generolas A.Ramanauskas-Vanagas yra vienas iš mūsų herojų. Vienas iš Lietuvos didvyrių. Jam statomi paminklai, jo vardu vadinamos gatvės, aikštės ir pan. O šmeižikai rengia provokacijas, sakyčiau, prieš mūsų valstybę, prieš mūsų visuomenę.

Vienas žymus XX a. pradžios lenkų sociologas Florijanas Znaneckis (Florian Znaniecki), kalbėdamas apie tautų kūrimąsi, tautinę sąmonę, yra išvardijęs keletą veiksnių, kurie mus vienija į tautą. Vienas iš jų yra herojų ir didvyrių kultas. Mes turime tam tikrus savo herojus, didvyrius, tokius kaip Vytautas Didysis ir kiti kunigaikščiai. Bet eikime į XX amžių. Kas yra šiandieninis herojus, dėl kurio visi sutartų? Mūsų herojai yra menkinami. Priekabių ieškojimas, kompromitavimas, netikslios, nežinomos informacijos pateikimas sukelia tam tikrą sumaištį: net neturite savo didvyrių, jūsų didvyriai yra susitepę, kad ir su holokaustu ar panašiai.

Kita funkcija yra ne tik paniekinti mūsų didvyrius, bet ir, sakyčiau, mėginti įkalti pleištą tarp žydų tautos ir mūsų. Juk ne paslaptis, kad su sovietiniu saugumu bendradarbiavo dalis žydų tautybės žmonių. Ir šiuo atveju vienas žmogus dalyvauja tardymuose. Jis neva fiksuoja tam tikras istorijas, savo atsiminimus. Šiuo atveju irgi kyla toks abejotinas klausimas, ar NKVD darbuotojai turėjo teisę rašyti savo dienoraščius ir atsiminimus, ar jų instrukcijos leido tai daryti? Nežinau, aš ne ekspertas. Tai tik pamąstymai. Manyčiau, kad pastarasis kompromitavimo atvejis yra sąmoninga provokacija.

Kita vertus, jų tikslas - išprovokuoti reakciją tų žmonių, kurie gerbia Vanagą ir juo didžiuojasi. Sukelti pasipiktinimo reakciją, galbūt - prieš žydų tautą ir panašiai. Manau, iš dalies jie tai pasiekė.

V.RUBAVIČIUS: Aš pradėsiu iš tolo. Kokioje mes dabar esame situacijoje? Kokioje visuomeninės sąmonės, savimonės, nacionalinės savimonės terpėje gyvuojame? Visi šie dalykai parodo, kad mes gyvuojame, sakyčiau, katastrofos sąlygomis. Ateidamas čia peržvelgiau duomenis apklausos, kuri atskleidė, kad net 30 proc. mūsų 9-12 klasių moksleivių nusiteikę visiškai išlėkti iš Lietuvos. O didelė dalis dar neapsisprendusi. Tai kokį gyvenimą mes čia sukūrėme ir kokios sąmonės gyvenimą mes čia kuriame? Turiu galvoje tėvus, tą vyresniąją kartą, beje, ir pokario laikų palikuonis. Ar mes auklėjame valstybingumo jauseną, nacionalinę savimonę?

Jei pažiūrėtume į visus tuos vyksmus ir į nepriklausomybės istoriją, turėtume pripažinti, kad neugdome. Čia yra tik epizodiniai dalykai, prisiminimai vieno ar kito žmogaus ir kai kurių mūsų herojų, kuriuos vėl tuoj pat stengiamės išklausinėti, o ar tikrai taip. Ir kelti klausimą, ką reiškia būti lietuviu šiuo metu? Ar beapsimoka mums būti lietuviais, kai visas pasaulis mums atviras? Jeigu neapsimoka, kam mums ta istorija, kam mums šitie veikėjai? Tai praeitis.

Pirmasis prezidentas - Antanas Smetona. O mes net paties iškiliausio lietuvių valstybės kūrėjo ir lietuvybės tvirtintojo herojiškumo ir jo darbų nenorime pripažinti. Ir nenorime pripažinti, kad dėl jo nuopelnų mes, kaip lietuviai, apskritai iki šiol egzistuojame. Štai tokioje terpėje pasirodo ir tos knygos. Taip pat ir R.Vanagaitės „Mūsiškiai“. Politologas Vytautas Sinica taikliai ir, sakyčiau, skausmingai pastebėjo, kodėl nebuvo tokios reakcijos, kai pasirodė „Mūsiškiai“. Juk tie patys viešųjų ryšių specialistai, rašytojai, kurie atsiriboja nuo R.Vanagaitės, rengė tos knygos pristatymus. Ta knyga parašyta, švelniai tariant, sumaizgyta iš įvairių nutylėjimų ir visiškai savaip interpretuojamų dokumentų.

Kitas dalykas. Šitas, sakyčiau, didelis skandalas parodo, kaip sunkiai į visuomenės sąmonę, į tą bendrąjį sąmoningumo lygmenį ateina istorikų darbai. Tai susiję ir su mūsų mokslinės veiklos ypatumais, publikacijomis ir t.t. 300 egzempliorių - didžiausias tiražas, jeigu autorius nėra pakliuvęs į gerą leidyklą ir nebuvo įsuktas per viešuosius ryšius. Tie 300 egzempliorių - ir užmarštis. O mokslinius straipsnius skaito specialistai. Specialistai, deja, pasidalija į įvairias grupuotes.

Taigi viskas vyksta tam tikroje terpėje ir staiga pasirodo, kad visuomenė neturi aiškaus nacionalinės savimonės stuburo, kuris turi būti formuojamas mokykloje, švietimo sistemoje. Mes vėlgi pasižiūrėkime į švietimo sistemą ir ką mes matome tos švietimo sistemos programose? Į jokius klausimus vaikams nėra aiškaus atsakymo, vos ne kiekvienas sau tą paveikslą turi susiformuoti iš įvairių knygų. O ir aplinkos poveikis, vidinis kaltės jausmas egzistuoja. Egzistuoja ir holokausto tema, be to, yra aktyvių žmonių, kurie tą temą eksploatuoja ir gana įvairiai.

Grįžkime prie viešųjų ryšių akcijos, propaguojant būsimą knygą, ypatumų. Akivaizdu, kad tie du žmonės labai išmoningi viešųjų akcijų profesionalai. Efraimas Zurofas (Efraim Zuroff, save „nacių medžiotoju“ tituluojantis Simono Vyzentalio biuro Jeruzalėje direktorius - red. past.), nepaisant jo darbų kaip nacių medžiotojo, yra išmanus viešųjų ryšių specialistas. Išmani ir R.Vanagaitė, žinoma viešųjų ryšių specialistė, kūrusi įvaizdį mūsų iškiliems politikams, padėjusi ateiti jiems į politinį olimpą ir taip toliau. Du žmonės suvienija savo jėgas. Suvienija savo jėgas dėl labai aiškaus tikslo ir labai aiškiai žinodami, ką reikia diskredituoti.

Ir mes patys juk nedavėme pakankamo atsako, kada buvo perlaidojamas Brazaitis (Juozas Ambrazevičius-Brazaitis - Lietuvos literatūrologas, pedagogas, antinacistinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, visuomenės veikėjas. 1941 m. birželio sukilime ėjo Lietuvos laikinosios vyriausybės ministro pirmininko pareigas, vėliau pasitraukė į Vakarus. Mirė 1974 m. Jungtinėse Valstijose, Lietuvoje jo palaikai perlaidoti Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčios šventoriuje 2012 m.- red. past.). Buvo netgi akademinio sluoksnio žmonių, istorikų laiškų, kuriuose buvo reiškiamas pasipiktinimas. Mes iki galo taip ir nenorime pasakyti, kokia didvyriška Laikinosios vyriausybės elgsena buvo karo pradžioje, kai ji stengėsi vienaip ar kitaip palaikyti valstybingumą tomis sąlygomis, kurios jau buvo beveik neįmanomos. Reikia labai aiškiai matyti, kad viskas, kas vyko Lietuvoje tuo metu - prieškariu, per karą, pokariu, - tai buvo dviejų šėtoniškų galių susidūrimo vieta. Tik man kelia nuostabą tai, kodėl tos šėtoniškos galios susidūrė mirtinoje kovoje. Kas čia įvyko? Į tą klausimą mes taip ir neatsakysime.

Taigi ta viešųjų ryšių akcija, man atrodo, turi dvilypes pasekmes: ji suaktyvino mūsų pačių nacionalinės savimonės likučius ir vis dėlto privertė žmones aiškiai pasisakyti, kad yra dalykų, kurių tiesiog negalima daryti. Juolab niekuo nesiremiant, jokiais konkrečiais dokumentais, faktais, netgi pasakojimais.

G.JAKAVONIS: Prisimenant tarpukario Lietuvą, užteko vieno Adolfo Šapokos vadovėlio ir mes turėjome tokią patriotų Tautą. Dabar yra tokių vadovėlių, kuriuose Vytautas Didysis paminėtas vieną kartą, o sovietų komunistų partijos generalinis sekretorius Leonidas Brežnevas - tris. Normalu?

A.ANUŠAUSKAS: Yra visokių vadovėlių. Kiek man teko recenzuoti, yra įvairių leidyklų, visokių vadovėlių, jie keičiasi, yra papildomos literatūros. Pavyzdžiui, teko rengti Lietuvos laisvės kovos, dviejų dalių, ne vadovėlį, bet papildomą medžiagą būtent moksleiviams. Nuo seniausių laikų iki, kaip sakoma, dabarties. Buvo kuo remtis, prieškaris, pokaris, istorija - viskas gerai. Tie žmonės, kuriems svarbūs šie dalykai, niekur nėra dingę. Aš leisiu sau pacituoti vakar gautą žinutę iš Vokietijoje gyvenančio lietuvio savanorio. Aš maniau, kad lietuvių patriotai išnykę, bet, pasirodo, klydau.

Jis rašo: „Aš ir dabar sugrįžčiau pas savus ir už juos, nes 6 metus buvau savanoris, atiduočiau visą laisvą laiką, jei dabar reikės aš grįšiu ir vėl eisiu ten. Jei būčiau norėjęs, seniai vokiečio pasą būčiau paėmęs, bet kam man tai. Aš lietuvis, ne rusas, ne lenkas, ne vokietis. Dabar meilė Tėvynei pinigais matuojama, tai ir yra man skaudžiausia.“

Tik žmonės nemėgsta meluojančių politikų, nesvarbu, kas juos atvedė į valdžią, meluojančių istorikų, meluojančių viešųjų ryšių specialistų, atvirai meluojančių. Taip, tikrai nemėgsta ir kai jiems akivaizdžiai brukamas melas. Jų reakcija adekvati ir galbūt dėl to yra ir mūsų kaltės. Prisiimu ją ir sau. Kitados, t.y. prieš ketvirtį amžiaus, kai buvo gyvi rezistencijos žmonės, daug kalbėjome su liudininkais, darėme įrašus. Aš pamenu, kai vienam filmui įrašinėjome faktus apie kankinimus, svarstėme, gal šitą vietą iškirpti, nes filmą žiūrės vaikai.

Bet tas atvirumas, to brutalumo parodymas kartais yra reikalingas. Taip, jis yra labai sukrečiantis. Aš, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose aprašiau keletą epizodų iš susidūrimo su tais žmonėmis, kurie patyrė kankinimus ir kurių pasekmės liko fiziškai. Vienas iš jų Genocido aukų muziejuje, pats mačiau, gąsdino moksleivių grupę... Kaip gąsdino? Jis tiesiog parodė, kokia yra brutalaus tardymo pasekmė, kai žmogus neturi vieno kaulo. Kai žmogus sėdi invalido krėsle, o jo rankoje nėra dalies kaulo, ją laiko tik sausgyslės. Aš mačiau, kaip moksleiviai buvo sukrėsti. Taip, yra daugybė dalykų, bet mes, ko gero, kartais juos apeidami ir palikdami tik istorikams, visuomenei nesudarėme to vaizdo, ką tuo metu patyrė tie žmonės.

Aš pamenu, buvo pastatytas neblogas vaidybinis filmas apie Juozą Lukšą-Daumantą. Juk ten tikrais faktais viskas pagrįsta, deja, mačiau, kaip vienoje vietoje režisierius išsigando, kai stribai norėjo kūdikį nukankinti. O realybė buvo kur kas baisesnė - vaikas buvo sudegintas gyvas. Epizodas buvo kūrybiškai apeitas, kad nebūtų šiurpinami žmonės, tačiau realybė yra kur kas baisesnė. Kartais sakoma, kad melas tirština spalvas, bet realybė buvo tokia brutali, tokia žiauri ir kartais mums sunkiai įsivaizduojama, todėl apie tai reikėtų kalbėti. Ir kalbėti, ko gero, neslepiant tų faktų, to žiaurumo, kalbėti neslepiant, kas tai darė, kokie žmonės su tuo buvo susiję.

G.JAKAVONIS: Kodėl mes ėmėme savo istoriją niekinti, žeminti didvyrius? Ar dar yra pasaulyje tauta, kuri šitaip elgtųsi?

R.KAMINSKAS: Man atrodo, lietuviai tikrai nėra prastesni negu lenkai, prancūzai, italai, rusai ar kiti, tik paprasčiausiai lietuvių pasaulyje yra truputį mažiau. Ir tai yra problema. Mes tikrai niekuo nesame prastesni - nei savo istorija, nei savo nusikaltimais. Nusikaltėlių visose tautose yra - ir žydų, ir lietuvių, ir rusų.

Bet norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kiek mes galime viešai kalbėti apie kankinimus, kankinimų kultūrą ar kankinimų istoriją. Aš, kaip sociologas, sakau, kad toks terminas egzistuoja. Yra įvairios kultūros.

Tam tikri istoriniai įvykiai mums suteikia tam tikras istorines pamokas, kurias mes turime išmokti. Viena iš pamokų yra atvejis, kai buvo kankinamas garbus partizanų vadas, generolas. Kankinamas labai brutaliai, yra išlikę tam tikrų faktų, aprašymų, ekspertizių ir dabar keliamas klausimas, kiek tai reikėtų viešinti, kad nebūtų žalojami jauni žmonės. Nes tie vaizdai yra skirti, jeigu galima taip pasakyti, ne visiems žmonėms. Nes kai kurie vien peržiūrėję tam tikrus vaizdus ar tam tikrus filmus ir būdami jautrūs ar dirbdami tam tikrą darbą patiria didžiulių psichologinių traumų. Taigi klausimas - kiek galima ir kiek reikia?

Man irgi yra tekę skaityti ekspertinę partizanų vado generolo A.Ramanausko-Vanago mirties išvadą. Skaitant buvo nejauku, tikrai patiri tam tikrą poveikį. Nelabai tikiu, kad mes prie šito stalo rasime atsakymą, ar reikia tuos dalykus kelti ir iki kokio laipsnio.

V.RUBAVIČIUS: Netiesa, kad visur viskas yra vienodai. Labai sunkiai įsivaizduotina, kad tiek daug, pavyzdžiui, Lenkijos intelektualų ir istorikų palaikytų panašią knygą, kaip R.Vanagaitės, ir kaip mūsiškiai rengtų pristatymus knygų, kuriose būtų aprašyta tokia Lenkijos medžiaga. Arba kad Lenkijos istorikai ar politikai, kiti asmenys taip bendrautų su E.Zurofu ir kad E.Zurofas bendrautų su jais taip, kaip jis atvažiavęs bendrauja su Lietuvos politikais. Jokiu būdu. Nes lenkų nacionalinė ir politinio elito savimonė yra daug stipresnė, be to, ir valstybingumo bei nacionalinių interesų jausena yra daug stipresnė ir įgyvendinama labai aiškiai ir aiškios politikos. Lietuvoje, deja, situacija yra kita.

Dabar, manau, ne tiek svarbu kankinimai ar jų sklaida, kiek pats tos istorijos dokumentiškumo pobūdis. Nes kuo gi šitie du viešųjų ryšių specialistai rėmėsi? Juk iš esmės ir gerbiamo istoriko, ir kitų publikacijose buvo labai aiškiai ir greitai pateiktas tas N.Dušanskio tekstelis, vadinamasis dienoraštis... Tada kyla klausimas, kokiomis aplinkybėmis tas tekstas buvo parašytas ir kas tai per tekstas? Nėra taip lengva į tą klausimą atsakyti, kodėl jis buvo parašytas toks, nes N.Dušanskis ten atiduoda duoklę valdžiai ir iš esmės parodo save vos ne kaip nuoseklų kovotoją su žydšaudžiais, įrašydamas ir tas nuodėmes. Tuo metu pasaulyje jau vyko nacių medžioklė ir kitokių žudikų paieškos, tad, manau, kad pakankamai gudrus ir išmoningas sadistas, kurio pašaukimas buvo žudyti lietuvius (tą galima atvirai pasakyti), jau galvojo ir apie savo ateitį, ir apie tai, kad ir čia gali pasikeisti tam tikros aplinkybės ir kai kas gali pradėti tas istorijas tempti į viešumą, ar nebuvo nusikalsta, ir taip toliau. Tai tiesiog, užbėgant už akių, sukurpiamas toks dienoraštis. Manau, kad jo.

Skaitant tuos dokumentus iškyla ir kitas klausimas - istoriko atsakomybės klausimas už savo teiginius. Mano galva, ir doram žmogui, ir doram tyrinėtojui, ir doram rašytojui visada reikia pasitikrinti.

Ir dabar staiga pasirodo iškilių Lietuvos intelektualų palaikymas toms R.Vanagaitės kalboms. Aš turiu omeny Tomo Venclovos pasisakymą. Staiga vos ne primenamas sovietmetis, knygų deginimas, raganų medžioklė ir lietuvių vos ne fašistinės reakcijos į šitą tiesos ieškotojos istoriją.

Tada prisiminiau ir kitus T.Venclovos pasisakymus. Prieš gerus 15 metų jis lietuvius kaltino rusofobija ir ne viename renginyje aiškino, kaip mūsų prezidentui Valdui Adamkui būtina važiuoti į Maskvoje rengiamas Antrojo pasaulinio karo pabaigos 60-mečio paminėjimo iškilmes. Ačiū Dievui, V.Adamkui užteko sveiko proto tada nenuvykti.

Bet po Krymo ir visų agresijų lietuvių kaltinimai rusofobiškumu nuslūgo. Bet atsiranda proga pasirodyti kaip kovotojui su lietuviškuoju antisemitizmu, neva vyraujančiu visą laiką. Diegiama nuostata, esą lietuviai iš prigimties yra antisemitai ir čia vokiečiai tik sukūrė tas sąlygas. Apgailėtini dalykai, kai intelektualinio sluoksnio žmonės vis dėlto palaiko tokias akcijas, kurios diskredituoja Lietuvą. Diskredituoja ir jos partnerių akyse. Akivaizdu, kad tai yra tikrai gera duona Rusijos viešųjų ryšių specialistams.

Plačiau apie tai skaitykite čia.

Parengta pagal savaitraščio „Respublika“ priedą „Žalgiris“


Pasidalink: Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (28)

 • Jonas 2017 lapkričio mėn. 15 d. 12:08:28

  Pirma, tai Venclovos nelaikau iškiliu Lietuvos intelektualu dėl daugelio
  priežasčių. Antra, Vanagaitės knyga "Mūsiškiai" neturi jokios vertės
  dėl esminės priežasties - joje supainiotos pasekmės su priežastimis.
  Tai padarius, gaunasi absurdas. Man gaila tų bukų skaitytojų, kurie to
  nematė ir gyrė knygą. Negavusi tinkamo atkirčio, Vanagaitė su Zurofu
  ėmėsi toliau šmeižti Lietuvą. Jokia kita pasaulio save gerbianti
  šalis to nebūtų leidusi. Tik mūsų valdžia visko bijo ir negerbia nei
  savęs, nei savo šalies žmonių.

 • http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/koki_uznugari_turi_lietuvos_juodintojai/,coments.1#komentarai 2017 lapkričio mėn. 15 d. 07:00:42

  Pataisau Jakavonytę, Stribai miškinius jau negyvus suguldydavo Merkinėje
  ant gatvės. Ant gatvės nežudė, vel melas. Jakavonį suėmė 1946 12 08
  , o Ramanauską 1956 m. Iš kur Jakavonis gali žinoti , ką Ramanauskas
  veikė tuos 10 m. ? Tas bunkeris pas Jakavonį net nebuvo aktualus 1956
  m.??? Kas atsakys į šį klausimą?

 • ponai 2017 lapkričio mėn. 14 d. 20:53:51

  istorikai perdaug susireiksmminote savo pokario tiriniejimus ir padarytas
  isvadas.Isliko ir yra daug zmoniu kurie augo pokario laikotarpiu
  irgyveno,patyre netektis savo artimuju.Ne tokie sventi buvo tie misko
  broliai ir kovotojai su okupantais.Kaip negaila ju pasirinkta kovos taktika
  buvo kovoti su kaimieciais kurie ne visi ejo tarnauti okupantams bet bovo
  priversti ar is nesusigaudimo sitaucijoje dirbo valdziai ir jie be
  gailescio buvo zudomi seimomis.Tai nepateisinamas nusikaltimas.ir nereikia
  dabar nukentiejusiu zeminti

 • filosofija 2017 lapkričio mėn. 14 d. 19:55:53

  jau dvi savaites pilsto iš tuščio į kiaurą , per tiek laiko jau
  galima buvo archyvuose viską patikrint . Bet netikrins nes matyt žino ką
  ras , tai teisybės ir nežinosim .

 • fantasmagorija 2017 lapkričio mėn. 14 d. 14:45:36

  Jeigu Vanagaitės senelis žydšaudys savo laiku būtų likvidavęs
  užkietėjusį komunistpalaikį ir enkevedistą Mykolą Zingerį,
  pastarasis nebūtų galėjęs naikinti ir tremti lietuvius. Jeigu Mykolas
  Zingeris savo laiku būtų likvidavęs Vanagaitės senelį, tai nebebūtų
  vieno žydšaudžio, pačios Vanagaitės ir jos rašliavos. Ar Jums
  neatrodo, kad geriausias variantas: jeigu jie būtų vienas kitą
  likvidavę?

 • Liudas 2017 lapkričio mėn. 14 d. 14:00:52

  Ką tu čia beapjuodinsi? Kaip iš purvino padarysi baltą? Tokios šalys
  dėl jų vyriausybių veiksmų turėjo sėdėti Niurnbergo teisme kartu su
  visais Bormanais. Ne tik Lietuva , bet ir dar 13 valstybių kariavusių
  Hitlerio lageryje.....Tai ką čia apjuodinsi..kai žydų šaudymas vyko
  valstybinės valdžios struktūrų lygyje....o kai kurie tėvai vedė savo
  vaikus to reginio pasižiūrėti..

 • Barbosas 2017 lapkričio mėn. 13 d. 19:30:42

  Jei pasakai(parasai) apie Lietuva teisybe, kuri rodo, kad Lietuva toli
  grazu nera tokia balta ir pukuota, kaip skelbiama oficialiai, tai bus karti
  tiesa, juodinimas ar putuniska propaganda?

 • Kalavratas 2017 lapkričio mėn. 13 d. 19:14:32

  Ir negalima patriotų kaltinti abuojumu. Teko girdėti apie nelaimingą
  Saulės meilę: vedė su draugu sušaudyti dvi žydaites ir abu karštai
  jas pamilo - tiesiai ant kelto. Betgi pareiga Tėvynei - teko po visko
  skirtis jas nušaunant.

 • Kalavratas 2017 lapkričio mėn. 13 d. 18:32:13

  Gana juodinti. Ir negalima užmiršti Laisvės Kovotojų. Štai
  Kaišiadorių apskr. Darsūniškyje gerai žinomas kovotojas Saulė -
  tikras patriotas, inteligentas, Smetonos laikų policininkas,
  išlaisvinęs Tėvynę nuo 18 netinkamų šeimų vos tik vokiečiams
  išvadavus, žuvęs kartu su kovos draugu - be teismo, sudegęs ugnyje. O
  paminklo jam nėra, jo pokario žygiai - neaprašyti. Nėra žurnalistų?
  Nuvažiuokit, aprašykit. Turėsim pavįzdį.

 • sanoj, 2017 lapkričio mėn. 13 d. 18:25:23

  o kas jaunimui papasakos apie kgb veikla? Juk dauguma tokiu veikeju (kgb)
  sedi valdzioje prisidenge ir vaidina Lietuvos patriotus. Truputi kitaip
  manancius vadina runkeliais, sunauja, zydsaudziais ir t.t.

 • info 2017 lapkričio mėn. 13 d. 16:12:40

  spalio pabaigoje įvykusio Seimo komisijos uždaro posėdžio kai kurios
  nepatvirtintos aplinkybės pasiekė visuomenę. Zurofas tvirtino, kad
  kelių komunistų žydų nukneckinimas nėra golokostas, pasiūlė ateityje
  tęsti partizaninį judėjimą prieš komunistus, o žydus deportuoti į
  Palestiną Izraelio sukūrimui. Paaiškino, kad paskutinė jo frazė buvo
  vanagaitiškas pajuokavimas. Zurofas džiugiai sutiko naujieną, kad 2019
  metai bus žydų ir gėjų metai, siūlė surengti net tokį dešimtmetį,
  bet pasirodė, kad tai vėl vanagaitiškas pajuokavimas. Zurofas pasakė
  šiuo metu nesąs gėjus, nes barškina į moterį panašų sutvėrimą,bet
  jam labiau nei Vanagaitė patinka Emanuelis Zingeris - tam įtakos turi ir
  gilioje vaikystėje matyti filmai apie Emanuelę bei polinkis į veislės
  grynumą. Zurofas paprašė Seime pasaugoti jo piniginę, nes jam būnant
  Rūtos namuose neaiškiai sumažėja turinys. Perduodant piniginę iškrito
  Hitlerio fotonuotrauka, Zurofas sakė, kad tai tolimas giminaitis. Zurofas
  visas duris Seime atidarė koja.

 • Pastaba 2017 lapkričio mėn. 13 d. 16:09:52

  Matyt, dabar banditų valdžia, kad savus gina. Paklausinėkite senų
  žmonių kiek prikankino ir nužudė nekaltų, beginklių žmonių ir
  vaikų tie banditai. Mama pasakojo kaip, atėjęs pas juos banditas
  kaimynas gyrėsi kokie žydukai gajūs-žarnos velkasi, o rėkia mamą. Ir
  vien dėl to, kad mama neištvėrusi jį žmogžudžiu išvadino, jai
  reikėjo savaitę nakvoti rugių lauke, kad nenušautų

 • Ona 2017 lapkričio mėn. 13 d. 15:52:37

  O aš noriu žinoti TIESĄ! Tiesos niekada nepasakys
  Landsbergis,Grybauskaitė, vadinamų didvyriais palikuonys.Parodykite
  vaiką,kuris pasakytų,kad jo tėvas skriaudė kaimiečius ar žudė
  žydus.Tais laikais,didvyrių nebuvo.Buvo dvi pusės ir abi susitepusios
  krauju.TIESOS IEŠKOJIMAS,NĖRA LIETUVOS JUODINIMAS.Visada maniau,kad
  "Respublika" objektyvesnė už kitą žiniasklaida,bet panašu,kad ir ji
  rašo TAIP,KAIP REIKIA.

 • nu 2017 lapkričio mėn. 13 d. 15:34:26

  Nu tai galima pasirinkti, kuo tikėti - kgbistu Dušanskiu ir nesantaikos
  kurstytoju Zurofu, ar partizanų vadu. Vanagaitė pasirinko, lietuvių
  tauta irgi. Kokios problemos?

 • hau 2017 lapkričio mėn. 13 d. 15:31:47

  Gerb. Jakavonis-Tigras tikrai kone daugiausiai pamenantis
  A.Ramanauską-Vanagą. Tačiau manau, ne vienintelis. Mano mama (neseniai
  mirė) buvo Alytaus mokytojų seminarijos mokinė. Ji bendravo su juo ir po
  1945m. kai mokytojas kartu su kitais kolegomis išėjo partizanauti. Mūsų
  namuose Vanago vardas buvo tariamas labai pagarbiai Susirinkę mamos
  bendramoksliai savo Mokytoją minėjo kaip iškilią asmenybę,
  sąžiningą, dorą be galo patriotišką ir Tėvynę mylintį žmogų.
  Manau, kad dar yra gyvų A. Ramanausko amžininkų.

 • las čia per briedas? 2017 lapkričio mėn. 13 d. 15:29:09

  Jaunimui kenkia tiesa? Jaunimas ne tokių dalykėlių prisiklausęs.
  Mokyklose turi būti pasakojama istorinė tiesa apie kgbistų darbelius,
  tada pasiskaičius tokių vištų rašliavas bent nepuls iš karto jomis
  tikėti. Infantilų tauta.

 • Kaimietis 2017 lapkričio mėn. 13 d. 14:09:14

  O man tai atrodo, kad prieš reikalaudami iš žydų ir jų propagandistų
  teisybės Lietuvos ir lietuvių adresu, reikėtų dėmesingiau pažvelgti
  į visuomenės informavimo priemones! Niekad neteko skaityti ar matyti per
  TV ką nors teigiamo apie lietuvius! Va net tam Patriarchui lietuviai jau
  senai runkeliai ir šunauja, o kriminalinėse žiniose pirmiausiai
  paskelbiama kad nusikaltėlis ar prostitutė lietuviai ir tik vėliau
  perskaitai, kad tie asmenys tik lietuviškus falšyvus pasus turėjo
  ir...jokio atsiprašymo! Yra pasakyta: kas negerbia pats savęs, to niekas
  tikrai nebegerbs!Lietuvoje jau 30 metų nėra už ujimą Lietuvos ir
  lietuvių jokios ne tik baudžiamos atsakomybės, bet net mokyklose mokoma
  tik negatyvų!

 • Vadakste 2017 lapkričio mėn. 13 d. 13:17:17

  Zmones nedarykim blogu darbu , o tada niekas nieko negales pasakyti,
  parasyti kokia bloga tauta buvom , ar esame. Visose tautose yra gerieciu
  ir blogieciu , todel tik geris , zmoniskumas nugales blogi.

 • Budeliai 2017 lapkričio mėn. 13 d. 12:23:53

  Tokie yra ir Jizchakas Aradas (beje, holokausto muziejaus jeruzalėje
  steigėjas, ačiū „Respublikai“, kad prieš keletą metų išvilko jį
  į dienos šviesą), ir Dušanskis. Sąmoningai slepiamas jo Rainių
  miškelyje siautėjimas. Toks buvo Eusiejus Razauskas-Rozovskis. Mes
  nutylime, kokių kankinimų griebėsi tie žmonės, o Tomas Venclova ar
  Zurofas apipila mus tikrai ne mūsų žiaurumų purslais. Patys
  prisiugdėme vanagaičių (abejoju, ar tomas venclova lietuvis).

 • o teisybė 2017 lapkričio mėn. 13 d. 11:24:24

  o gal geriau jaunimą auklėti sakant visą tiesą, o ne mitus kurti,
  kuriuos jie išsiaiškins ir tada jau niekuo gyvenime netikės. išmokykim
  mąstyti, analizuoti.

 • Pensininkė 2017 lapkričio mėn. 13 d. 11:10:14

  Pergyvenau karą būdama vaikas, pokarį su didesniu košmaru, bet šių
  dienų lietuvių elgesys pranoksta visus buvusius ir tai vyksta praėjus 60
  metų po paskutinio partizano VANAGO - Ramanausko nužudymo... Prisimenu
  jų ne vieną gulintį turgaus aikštėje ten kur mokiausi...
  Dabar tapo visai neaišku kas, kaip ir kada gyvą sugriauš su
  kauleliais. O tokių maitvanagių dar daug užsiliko ir tik jie kaip tas
  Dušanskis vaikšto išsivertę kailius į išvrikščią pusę ir vaidina
  patriotus...
  Nesutinku kad tie išlepeliai - jaunimėlis būtų saugomi nuo buvusių
  baisybių. Tie kurie tai pergyveno nėra blogesni, o tik dar daugiau
  sutvirtėję. O dabartinis jaunimas praeities blogio nematę, šią
  Lietuvos dabartį pavertė blogiu, todėl ir bėga į visas keturias
  pasaulio puses. Man tokie straipsniai ir tokios Vanagaitės, Venclovai ir
  kiti į juos panašūs sukelia šleikštulį, o apie tą kurstytoją -
  atvykėlį nesinori net rašyti...

 • aha 2017 lapkričio mėn. 13 d. 10:11:00

  Ivaškevičiui pavadinus Škirpą Hitlerio šunim, klausiu-jis pats -
  sionistų šuo? Jis parašė pjesę apie žinomą rusų rašytoją,
  pagarsėjusį antisemitinėmis pažiūromis, nutylėdamas pastarąją
  savybę. Teko vienoje TV "Dožd" laidoje matyti Ivaškevičių, pasakęs
  apie į Sibirą vykstančius lietuvius tvarkyti tremtinių kapus, jis dar
  suvebleno, kad šis būrys galėtų Lietuvoje ir žydų kapus tvarkyti. O
  kas trukdo Ivaškevičiui su bendražygiais ne maršuose žygiuoti, o
  paėmus kastuvus ir grėblius, žydų kapus tvarkyti? Beje, Lietuvių
  literatūros ir tautosakos institutas rekomendavo Ivaškevičių
  Nacionalinės kultūros premijai gauti.

 • Jo 2017 lapkričio mėn. 13 d. 10:02:51

  visur ir del visko kalti tik zydai.Bet juos visus issaude
  lietuviai,saudytoju tevai ir motinos,kaimynai ir net kunigai dalinosi
  turta,buvo ipareigoti DALINTI IR KLAMPINTI KITUS PADORIUS.Buvo sukurta net
  baltaraisciu tarnyba.JUK ZYDAI NUO NEPRIKLAUSOMYBES PRADZIOS 1918M BUVO
  LOJALUS,KARIAVO,TARNAVO,SPORTAVO DIRBO LIETUVAI,buvo pilieciai su LT
  pilietybe.TAI AR JU PALIKUONYS NETURI TEISES LAISVOJE EUROPOJE KELTI SIO
  KLAUSIMO IR PAJUDINTI NESAZININGUS PRICHVATIZATORIUS ir niekinius niekiniu
  istatymu leidejus.Ar D jau padovanojo grybstukams MEMELANDO KRASTA,AR VILNO
  LENKAI ATGAVO SAVO TURETA TURTA IR ZEME.Kokia ES palaimino serganciu tik
  turtu, priimtus sergancius,t.y. niekinius ES teises poziuriu
  istatymus.Bukit laukime,tetras renka aktorius,rasytojus,melagius ir
  amzinuosius marodierius.KODEL lt ZMONES ISSIVAIKSTO,O ELITA UZSIMERKUSI
  DREBA IR LAUKIA.TIK KO.CIA REKSNYS ZIRINOVSKIS NEI PRI KO,prakeiksma
  LIETUVIAI SUSIKURE SAVO HOLOKAUSTU DAR ANAIS 1941
  METAIS-ZUDYDAMI,PRIEVARTAUDAMI,VOGDAMI

 • fantasmagorija 2017 lapkričio mėn. 13 d. 09:43:18

  žydas Žirinovskis ragina ant Europos numesti atominę bombą, žydas
  Šalomovas (Rusijos prezidentas Putinas) tą bombą numes, pasaulio žydai
  ūbaus apie holokaustą, Vanagaitė skelbs kaip lietuviai naikino žydus ir
  rašinės pistselerius, Makaraitytė lakstys paskui Zurofą šaukdama "Ir
  aš. Ir aš", šis po nosim burbės "Aplink tik senos k...", Ivaškevičius
  rengs maršus į žydų kapines, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė
  ir Izraelio valstybės ambasadorius žygiuos gėjų paraduose Vilniuje.

 • cėcė 2017 lapkričio mėn. 13 d. 09:37:55

  Lietuvą okupavusi TSRS buvo žydų, įvykdžiusių perversmą, įkurta
  valstybė. Hitleris buvo remiamas sionistų pinigais ir jų bendrai buvo
  vykdoma politika dėl žydų persikėlimo į Palestiną. Hitlerio
  vadovybėje buvo daug žydų, vermachte tarnavo virš 150 tūkstančių
  žydų. Dalis žydų išvyko į Palestiną kurti savo valstybę, dalis
  pramovė "pro šalį" ir atsidūrė JAV, Pietų Afrikoje ir kitur. Dalis
  žydų liko kur gyvenę, daugelio atžvilgiu likimas buvo tragiškas - ką
  organizavo Hitlertio vadovybė,tame tarpe žydas Eichmanas. Nuo TSRS ir
  nacistinės Vokietijos okupacijų nukentėjo Lietuva ir lietuviai, kitos
  tautos. Ar ne žydai turi atlyginti materialinę ir moralinę žalą
  lietuviams ir kitoms tautoms?

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PERMOKĖJO: Pravieniškių pataisos namai - atviroji kolonija dėl neteisingai apskaičiuotų šilumos gamybos sąnaudų bendrovei „Prasila“ už tiekiamą šilumą permokėjo 126,1 tūkst. eurų.
 • RINKIMAI: TS-LKD trečiadienį pristatė partijos kandidatą į Vilniaus miesto merus; sostinės meru sieks tapti Seimo narys Dainius Kreivys.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar norėtumėte, kad jūsų name jau būtų įjungtas šildymas?

balsuoti rezultatai

Ar jums su darbdaviu pavyksta susitarti dėl atostogų datos ir terminų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +2   +10 C

   +8   +13 C

 

   +10  +12 C

  +9  +13 C

   +16  +17 C

 

   +13  +15 C

  15-18 m/s

 3-7 m/s

 

    2-6 m/s

 

USD - 1.1777 PLN - 4.2930
RUB - 77.3603 CHF - 1.1376
GBP - 0.8943 NOK - 9.5713
reklama
Ukis 2018