„Ką jūs padarėte su Lietuvos dvasia“?.. (Dviejų patriarchų performansas)nuotraukos (3)

2018 vasario mėn. 12 d. 11:02:22 Perskaitė 3056

Deja, performansas neįvyks. O galėjo tapti lemtingas Lietuvai.

 

Du menininkai visai netrukus, vasario 16-ąją, Nacionalinių premijų negaus! Buvo išbrokuoti Komisijos darbo finaliniame etape. O tikrai buvo verti. Aš nesakau, kad tie, kas gaus, neverti. Vieną kitą net pažįstu ir su jų kūryba esu susidūręs, o kiti... O kitų aš, žmogus, beveik visą gyvenimą prie Lietuvos kultūros ir meno gana artimai glaudęsis - net pavardžių nesu girdėjęs. Ką ten kalbėti apie mane - prieš porą metų, vasario 16-ąją, skambinu savo bičiuliui, vienam tautai gerai žinomam kompozitoriui, klausiu, kas tas jo kolega, kuriam tik ką buvo įteikta Nacionalinė premija. Ir ką man atsako bičiulis? Ogi prisipažįsta, kad jis pats jau skambinęs porai kolegų kompozitorių - tie irgi tokios pavardės nėra girdėję...

Tačiau neturiu moralinės teisės atimti, pavyzdžiui, iš kurių nors dviejų laureatų šiuos garbingus apdovanojimus vien dėl to, kad nežinau jų pavardžių, o po to skirti jas kitiems dviem, kurie negavo ir kuriuos aš čia taip įkyriai proteguoju. Beje, abu bendrapavardžius. Beveik. Ivaškevičių ir Liškevičių.

Esu tikras, kad jeigu Nacionalinių premijų komisijos nariai į šiuos du nominantus būtų pažvelgę „iš mano kampo“, neabejoju, kad premijas būtų skyrę „maniškiams“ ir atlikę žygdarbį „vardan tos“, savo atkūrimo šimtmetį švenčiančiosios.

Už ką negavo Marius Ivaškevičius?

Visai ne už tai, kad ne vienerius metus yra dirbęs „Respublikoje“. Ir ne už tai, kad jis iš tiesų labai talentingas, todėl šiuo metu, ko gero, „einamiausias“ Lietuvos dramaturgas, kurio pjesės su pasisekimais vaikšto ne tik po Lietuvos, bet ir po pasaulio teatrų scenas. Ir ne už tai, kad jis - kino ir teatro režisierius, kad menininkas universalas. Kad aktyvus tarptautinio masto visuomenės veikėjas...

Ir visai ne už tai, kad Ivaškevičius, vis dar tikiuosi, kilniausių sumetimų vedamas, pats nuvedė tūkstančio žydų ir lietuvių eiseną gatve, kuria savo duobės link prieš 75 metus buvo nuvaryti 2000 jo ir jų gimtųjų Molėtų žydų. Ir pasaulis, ypač per šimtmečius po jį pasklidę žydai, visai kitomis akimis, su pagarba buvo sužiurę į Lietuvą. Visa bėda, kad Vanagaitės ir Ivaškevičiaus akcijų eilės tvarka buvo neteisinga. Pirmiau buvo Ivaškevičius, o po jo - Vanagaitė.

Bandau spėti, kas privertė komisiją suabejoti Ivaškevičiaus nuopelnais. Kuris nors jo narys, jaučiu, prabilo apie jo pjesę „Išvarymas“. Kad ne visai tinka jos autoriui gauti premiją Valstybės atstatymo šimtmečio dieną. Ir dar iš prezidentės rankų...

Turėjau daug bičiulių ir draugų tarp tarybmečio Akademinio dramos teatro aktorių: Stepą Jukną, Henriką Kurauską, Oną Knapkytę, Arną Roseną, Audrį Chadaravičių, Joną Kavaliauską. Turėjau. Ačiū Dievui, Praną Treinį dar tebeturiu. Kažkada su jais bendraudamas, dažniausiai su kiekvienu atskirai, suvokiau, ką jiems reiškė teatro scena. Ne, jie tiesiai į kaktą tokių žodžių niekada man nesakė, bet tą scenos šventumo jausmą aš jutau ir tebejaučiu iš kiekvieno jų. Jiems scena buvo ir darbas, ir bažnyčia, ir šventykla...

Ir staiga į tą pačią sceną, kuri šiandien priklauso Nacionaliniam dramos teatrui, didžiulė grupė aktorių spektaklyje „Išvarymas“ prapliumpa nežmoniška gausa rusiškų keiksmažodžių, kuriuos jiems savo pjesėje surašė dramaturgas Ivaškevičius... Man tai kas - aš per savo ilgą gyvenimą jų girdėjau gal net dukart daugiau negu per vieną „Išvarymo“ veiksmą. Bet teatro scenoje... Ir aš negaliu tylėti - užgraužtų sąžinė. O gal ir gerai, kad mano išvardintų bičiulių aktorių jau nebėra, kad išėjo taip ir nesužinoję, kuo Ivaškevičius pavertė jų šventovę...

Gal, sakau, ši aplinkybė ir nulėmė komisijos sprendimą. O aš būtent už keiksmažodžius šventoje vietoje ir būčiau skyręs Nacionalinę premiją. Ir būtent Šimtmečio proga!..

Už ką negavo Dainius Liškevičius?

Ne už tai, kad yra vienas garsiausių Lietuvos menininkų nuo tada, kai Venecijos meno bienalėje (La Biennale di Venezia) Rembranto, vieno didžiausių visų laikų pasaulio menininkų, pavardė imta tarti tik kartu su Liškevičiaus pavarde. Vis suku galvą, kaip tie Venecijon sulėkę šiuolaikinio meno kūrėjai, gerbėjai ir vertintojai, suskridę iš viso pasaulio, įsigudrino ištarti užrašytą ar užrašyti ištartą Liškevičiaus pavardę su dviem lietuviškom šnypščiančiomis „Š“ ir „Č“...

Ar dar pamenate 1985-uosius, kai lietuvis Maigys Leningrade, garsiajame Ermitažo muziejuje, vandališkai pasielgė su didžiojo Rembranto šedevru „Danaja“ - suraižė paveikslą peiliu ir apipylė jį sieros rūgštimi. Tai štai šitas lietuvis kito lietuvio Liškevičiaus projekte (dabar taip dažniausiai vadinami meno kūriniai), pavadintame „Muziejus“ ir eksponuotame Venecijos bienalėje, virsta revoliucionieriumi. Ir tas Maigys, tas revoliucionierius, Ermitaže pasikėsindamas į „Danają“, pasirodo, tokiu būdu, kovojo prieš tarybų valdžią Lietuvoje?.. Ar galėtų kas nors sumanyti didesnį absurdą?! Gal sakau, tokie nuopelnai komisiją ir privertė suabejoti...

Bet būtent už šį absurdą man taip norėjosi Liškevičiui skirti Nacionalinę premiją. Ypač šiemet. Bet ne vien už jį. Ir už jo nemažiau revoliucingą performansą „Kliaksas/Restartas“, kuriame jis, kostiumuotas jaunas gražus vyras su šlipsu, atsistoja mūsų Trispalvės fone, išsiteplioja šokoladu veidą, kaklą, rankas, šiek tiek pasimaivo priešais žiūrovą, nusikabina nuo sienos vėliavą ir ima į ją šluostytis - rankas, veidą... Pasilenkęs paspjaudo vėliavą, kad lengviau šluostytų, ir kai vėl tampa baltaveidžiu lietuviu, purviną vėliavą kabinančiu ant sienos...

Ot, labai įdomu, Vasario 16-ąją, kai Dainius Liškevičius privalėjo gauti premiją, ar jis atsilieps į LRT inicijuotą visuomeninę socialinę akciją „Iškelk vėliavą“... Ir jeigu atsilieps, kur jis iškels savąją...

Performansas „Atsikvošėjimas“

Ar dar pamenate Jono Basanavičiaus žodžius: „Jei per mūsų darbus Lietuvos dvasia atsikvošės, tąsyk mums ir kapuose bus lengviau, smagiau ilsėtis...”

Tai štai dabar įsivaizduokime naują, ką tik sukurtą, šiuolaikinį performansą, skirtą šiuometei Vasario 16-ajai, praėjus lygiai šimtui metų po Nepriklausomybės akto pasirašymo. Beje, vasario 16-ąją mirė Basanavičiaus žmona Eleonora. Vasario 16-ąją Lietuva neteko ir paties Basanavičiaus. Ir Justino Marcinkevičiaus, kuriam, kaip ir Basanavičiui, taip rūpėjo Lietuvos dvasios atsikvošėjimas.

...Prezidentė teikia Nacionalines premijas laureatams. Tik ką įteikė abiem „škevičiams“. Ir žemė staiga ima drebėti - Basanavičius, pajutęs kad po tokio akibrokšto jau nebeturi teisės „lengvai ir smagiai ilsėtis“, keliasi iš savo kapo Rasose ir žingsniuoja link prezidentūros. Paskui persigalvoja - juk negriebsi moters už atlapų ir neimsi jos purtyti. Patriarchas pasuka link Signatarų namų, kur lygiai prieš šimtą metų su bendražygiais rašėsi po Nepriklausomybės Aktu. Pamato ir išgirsta kitą patriarchą, iš balkonėlio sakantį prakalbą „Pilėnų gyventojams“. Ir išgirdęs, ir įširdęs lipa į balkonėlį... Ir griebia Vasario 16-oji Kovo 11-ąją už atlapų, ima purtyti ir šaukia: „KĄ JŪS PADARĖTE SU LIETUVOS DVASIA?! AT-SI-KVO-ŠĖ-KITE!“

Deja, deja. Žemė nesudrebėjo. Atsikvošėjimas atidedamas. Nes du menininkai vis dėlto negavo Nacionalinių premijų. Nes du patriarchai nesusiėjo signatarų balkonėlyje. Nes dvi nepriklausomybės nesusidūrė ir jaunesnioji liko su atlapais. Bet tai dar ne Lietuvos pabaiga. Teikia vilties dvi paguodos: ko gero, tik Lietuvos partijų taikoma „YPATINGA“ kandidatų į kultūros ministrus parinkimo metodika ir tik Lietuvoje kultivuojamas „UNIKALUS“ valdžios požiūris į kultūrą. Šios dvi aplinkybės leidžia tikėti, kad anksčiau ar vėliau tautos kantrybė sprogs, žemė sudrebės ir performansas įvyks.

O taip norėtųsi dar suspėti pajusti žemės drebėjimą ir pamatyti atsikvošėjusią Lietuvą.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net