respublika.lt

2018 gegužės 22, antradienis

Išsižadėtoji žemė virsta karo laukunuotraukos (44)

2016 gruodžio mėn. 26 d. 08:09:34
Rimvydas STANKEVIČIUS, „Respublikos“ žurnalistas

Paklaustas, dėl ko labiausiai nerimauja žvelgdamas į nūdienos Lietuvą, žinomas šalies kompozitorius šviesaus atminimo poeto Marcelijaus Martinaičio brolis Algirdas Martinaitis palygino mūsų valstybę su liepsnojančiu svirnu ir prisipažino besiguodžiąs tik mintimi, kad drauge su Lietuva ir prakeiktosios „žiurkės“ pagaliau sudegs.

 

- Sprendžiant iš spaudos, afišų ir interneto - itin intensyviai kuriate šiuo metu?

- Intensyvūs kūrybiniai laikotarpiai neretai būna ir priverstiniai. Žinoma, kai muziką kuriu „tik sau“, tuomet aštuonių minučių trukmės kūriniui galiu skirti ir aštuonis mėnesius, tačiau kai dirbu su teatrais, kai esu įsipareigojęs ir priverstas paisyti terminų, kuriu kitaip - susitelkiu ir dirbu, neklausinėdamas savęs, turiu šiandien įkvėpimą ar ne. Be to, kurdamas muziką spektakliui juk jau daugiau mažiau žinau, ko reikia, tad yra paprasčiau.

Trumpai tariant, muziką aš kuriu nuolat. Nes jei su garsais nebendrauji, tarkim, kokią savaitę, nustoji to ypatingo girdėjimo, tolsti nuo muzikos, ir reikia nemaža laiko, kol vėl įstengi į ją sugrįžti.

- Vienas svarbiausių jūsų kūrybos registrų - religinė muzika. Sakykit, kas jus subrandino ir palaimino šitai misijai?

- Manasis tikėjimas - tradicinis, lietuviškas, valstietiškas - paveldėtas iš tėvų, senelių, iš gimtojo kaimo bendruomenės. Todėl jame drauge su tikėjimu Dievu yra natūraliai susipynęs tikėjimas žeme - gimtąja žeme, žeme maitintoja, Lietuvos žeme, dora ir šventa žeme. Taip pat tikėjimas savaisiais žmonėmis, tą žemę drauge dirbančia bendruomene, taigi ir šeima, broliškais žmonių santykiais, žmogumi apskritai.

Mano gimtojo kaimo žmonės sunkiai dirbo, gyveno skurdžiai, tačiau nė vienam nešovė į galvą mintis tokį gyvenimą keikti, ieškoti būdų jo atsikratyti ir susirasti gyvenimą ten, kur sočiau, šilčiau bei lengviau. Žmonės neįsivaizdavo, kaip galima būtų palikti savąją žemę, namus, šeimą, bendruomenę, jų darbus. Pasitraukimas jiems būtų atrodęs kaip savęs ir visų artimųjų išdavystė - kaip koks šv.Petro išsižadėjimas.

Religija gimtajame mano kaime buvo rupi, neiškalbinga, tačiau itin artima ir palaikanti kasdienybėje, kviečianti gilesniam dvasiniam gyvenimui. Gal dėl to, kad gyvenome arti žemės, natūralios gamtos apsupty, estetiniai potyriai taip pat buvo religinių išgyvenimų dalis. Tai kaži kaip susiję su meile gamtai, meile visai Dievo tvarinijai, tačiau grožis man visad, nuo pat vaikystės, atrodė neatsietinas nuo sakralumo. Taip pat ir menas. Juk ir mano kelias į muzikos pasaulį prasidėjo nuo vargoninkavimo bažnyčioje. Kaip sakoma, giesmė žmogui pravėdina plaučius, o Dievui teikia didesnę garbę.

- Labai gražiai apibūdinote lietuviškojo tikėjimo esmę. O jums neatrodo, kad būtent tikėjimo - visų jūsų išvardytų jo aspektų - stoka yra absoliučios daugumos šiandieninės Lietuvos bėdų priežastis?

- Pirmiausiai nunyko lietuvio tikėjimas žeme. Vis mažėjo žemę dirbančių, iš žemės besimaitinančių... Tą sakralųjį ryšį su žeme brutaliai nutraukė sovietmetis, atėmęs, nuvaręs žmones nuo savos žemės, subrukęs juos į lagerius, į kolūkius... Nebelikus žemės kaip bendrojo vardiklio ėmė irti ir bendruomenės audinys, žmonės nustojo tikėti vienas kitu, tikėti savo bendryste, linkėti vieni kitiems gero... O be viso to - juk ir tikėjimas Dievu ima virsti abstrakcija, formalumu. Kai tikėjimas dar buvo režimo slopinamas ir persekiojimas, noras protestuoti, nesitaikstyti su dvasinio gyvenimo apribojimais dar atvesdavo mus į bažnyčias, o šiandien jau nebematome reikalo ten eiti - legalu, todėl banalu, visuotinai leidžiama, todėl ir nebūtina...

- Tad kas mums atsitiko? Kodėl jaučiamės menki, netikintys ir neįgalūs pasirūpinti savąja ateitimi?..


- Neseniai dar sykį perskaičiau Tomo Mano „Daktarą Faustą“, ir skaitydamas apie sutartį su piktąja dvasia, pasirašomą krauju, ūmai neįtikėtinai skaudžiai visa esybe pajutau, kad žinau - esu patyręs, ką tai reiškia... Juk mes, šiandieninė Lietuva, kaip jūs sakote, taip pat esame pasirašę sutartį krauju, atsižadėdami savosios žemės, savo tėvų siekių, moralės ir savo pačių gyvenimų, aukštesnės jų vertės.

Prisimenu ne taip tolimus Atgimimo, nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo laikus ir kai palyginu juos su diena, kai paskelbėme, kad mūsų žemė nuo šiol nebe mūsų ir savojoje valstybėje mes jau nebe gaspadoriai, o tik kampininkai - graudulys, apmaudas ir pyktis net gerklę užgniaužia.

Beje, nepamirškime, kad žemė turi orumą, taip pat ir galių jį ginti. Nepamirškime, kad žemė išsižadėjimo neatleidžia, o už nemeilę visada atkeršija - svilina ja vaikštantiems padus. Klausiate, kas su mumis vyksta? Tai juk būtent ir svyla dabar mums padai po išduotą Lietuvos žemę vaikštant, o širdis svilina kaltė ir gėda.

Pasižiūrėkime kad ir į Prūsiją, jau nebeturinčią ją mylinčios ir jos žemę dirbančios tautos, laikančios ją sava motina, - tokia „niekieno“ žemė netrunka virsti poligonais arba karo lauku, tarsi sąmoningai tokiu būdu išreikšdama savąjį pyktį.

- Kai su jumis kalbėjomės prieš trejetą metų, pavadinote Lietuvą „pažadėtąja žeme“, kuri yra pažadėta drauge su mumis visais. Tąkart nepaklausiau jūsų, kam konkrečiai Lietuva yra pažadėta, nes tarsi buvo savaime aišku - Briuseliui. Tačiau šiandien, skystėjant ir yrant ES junginiui, terminas „Briuselis“ vis mažiau ima bereikšti. Todėl noriu patikslinti aną klausimą: kam esame pažadėti - Švedijai, Vokietijai, Rusijai?

- Ne tiek svarbu kam - svarbu, kad savojoje valstybėje tvarkytis besikliaujant savosios tautos, savosios visuomenės interesais mums draudžia ir kliudo vis aiškiau matoma „pasaulio išminčių“ ranka, kuriai patogiau mus matyti ne savarankiška visaverte valstybe, o buferine gynybine teritorija, su aiškia praktine funkcija - atitverti Vakarus nuo Rytų.

O šiurpiausia, kad šitai, ką tiktai užsimanius iš mūsų lipdančiai „pasaulio išminčių“ rankai, neturime jokių galimybių pasipriešinti, nes mūsų išsižadėjimo parašas, pasirašytas krauju, - nenuplaunamas.

Prisimenate parašų rinkimo dėl Žemės referendumo laiką? Atrodė - antrąsyk nubudo Sąjūdžio dvasia. Žmonės atkuto, sujudo, į jų žvilgsnius grįžo gyvybė, pakylėjimas. Visi sutarė, visi vieningai bylojo savąją poziciją, visi vieningai pareiškė savąją valią...

Ir staiga - visa tai vienu gaistu nubraukiama lengva ranka. Paminama, paniekinama, nubraukiama trijų šimtų tūkstančių Lietuvos piliečių valia, kitaip tariant, iš Lietuvos yra išbraukiami trys šimtai tūkstančių žmonių, jiems tiesmukai ir brutaliai leidžiama suprasti, kad ši valstybė yra ne jų, kad jie - nurašyti, kaip prieš trejetą metų sakiau - pažadėtieji drauge su pažadėtąja Lietuvos žeme.

O kas po to? Po to - nieko. Jokių protestų, jokių diskusijų, jokių teisėtų ir teisinių kelių... Tarsi galutinė kapituliacija, susitaikymas, kapo duobė. Kodėl? Ar todėl, kad žmonės persigalvojo? Kad bet kokiam sprendimui iš principo buvo abejingi ir parašus rinko tik formaliai? Ne - tai todėl, kad „liaudies balsui“ garsiakalbiai Lietuvoje yra išjungti - nepalikta jokių galimybių nesutikti, išreikšti savąją valią, patiems dalyvauti sprendžiant savo valstybės ir savo pačių ateities reikalus. Tiesa yra ta, kad į mūsų bėdas, į mūsų lūkesčius, mūsų dejones, pasipiktinimus ir apskritai į mus, kaip tokius, seniai niekas nekreipia dėmesio.

- O kaip mums nuo to krauju pasirašyto kontrakto ir to „pasaulio išminčių“ rankos išsivaduoti? Prisipažinkit, juk vis tiek kažkur įžvelgiate raminančią, guodžiančią viltį?

- Žinoma, visuomet galima atrasti kuo pasiguosti. Antai kitados mano senelis grįžta pavargęs po darbų namo ir ūmai apstulbsta - atvira liepsna liepsnoja jo svirnas, kuriame grūdai - visas metų derlius... Gesinti - beprasmiška, mėginti išnešti grūdus - taip pat... Tad stovi senelis ant krūtinės rankas susinėręs ir beveik džiugiai pro dantis iškošia: „Na ir gerai - pagaliau tų prakeiktų žiurkių nebeliks.“

Prisipažinsiu, kuo toliau, tuo dažniau, kaip anuomet į liepsnojantį svirną žvelgiantis senelis, jaučiuosi žvelgdamas į Lietuvą. Ir žinot - dažniausiai guodžiuosi lygiai ta pačia fraze: „Ko gero, jau nebeliks nei mūsų, nei mūsų Lietuvos - bet pagaliau ir tų prakeiktų žiurkių nebeliks.“

Turiu ir šviesesnių vilčių. Viena jų, pavyzdžiui, - naujoji Lietuvos valdžia. Dar apie juos nė aiškesnės nuomonės neturiu susidaręs, bet pastebėjau, kad iš jų labai garsiai ir aršiai tyčiojamasi. O jei jau tyčiojamasi, vadinasi, jų bijoma. O jeigu jų bijoma, vadinasi, jie kitokie, jie neparankūs toms minėtosioms „žiurkėms“. Akivaizdu, kad valdžioje jie nebuvo numatyti. O tai leidžia manyti, kad jie turi galios šį tą pakeisti ar bent jau valios savoje šalyje tvarkytis patys.

- Ko palinkėsite Lietuvai, artimiausiai jos ateičiai?


- Nieko nepalinkėsiu - patylėsiu ir pakviesiu visus patylėti drauge. Atsišnekėjome jau. Daugiau, nei reikia. Dabar metas nustoti be saiko ryti, nustoti skaičiuoti pinigus, nustoti be atokvėpio postringauti ir diskutuoti - metas nutilti ir imti gyventi - gyventi iš tikrųjų, turint tikslą, krypti, su laisva valia ir laisvo žmogaus orumu, drauge su žmonėmis ir su Dievu.

Todėl pakaks, jei pakartosiu paskutiniuosius Johano Volfgango Gėtės ištartus žodžius: „Daugiau šviesos!“ Ir turėkit omeny, jog tai - ne tik palinkėjimas, bet taip pat ir raginimas, imperatyvas.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (44)

 • Kaimietis 2016 gruodžio mėn. 29 d. 15:25:18

  Kol gyvas lansbrazizmas ir lansbrazistai, tol Lietuvos ir žemė ir
  žmones nebus savo tėvynės šeimininkai! Jau jie kaip šunį blusos taip
  užėdė, kad buvo aprimę ir manė šantažais ir prorusiška kontora,
  kaip Paksą, patvarkys Karbauskio "atskalūnus" su kokio nors teismo ar
  strazbūro pagalba, bet kažkas užstrigo... Nemanau, kad jau mieravusieji
  ir Premiero kėdę jie tai jau ir aprimo. Tai tik pauzė. Jų žinioje ir 2
  pulkai ir teisėsauga ,tebegaunanti antikonstituciškas algas ir
  valdininkų švogerinių kachorta! Žmones ,būkim budrųs...

 • poniai romaldai 2016 gruodžio mėn. 29 d. 13:28:07

  dar reikės nueiti ilgą kelią iki susitaikinimo su Dievu.

 • romalda 2016 gruodžio mėn. 28 d. 22:46:36

  tik nekiškite visur tos supuvusios religijos... ji ir jos sistema
  subujojus žmogui išnaudoti, pakankamai. tik db kitais vardais..
  bažnyčių sukurta vogimo prievartavimo sistema gyva ir gyvena iki šių
  dienų.. tik anksčiau žmonės tamsesni buvo nesigilino per daug.. dabar
  jau beveik nieko nepasleosi po,, dievo vardu,, sąmoningam žmogui būti
  žmogumi jokie,, dievai,, nereikalingi.. su visa pagarba Jūsų darbams..
  bet nekliedėkit religijos gerumu..

 • Deja, 2016 gruodžio mėn. 28 d. 00:52:47

  ne sovietmetis nuvijo žmones nuo žemės, o Briuselio politika, jiems gi
  reikia darbo jėgos, o ne dirbančių savo žemę, nepainiokit, gerb. Pone.

 • dnrty 2016 gruodžio mėn. 27 d. 22:09:41

  sazine...........ĄĄĄ

 • Bleka 2016 gruodžio mėn. 27 d. 18:18:36

  1.Bet ar kada lietuviui buvo geriau?Mes lietuviai Zmonijai kaip auksas
  deimantai:turim viska ko reik Protingam Pasauliui:grazus protingi,dvasiskai
  stiprus,darbstus ...turim grazu gamtos kampeli...kuris labai patinka
  pvz:zydams...tie tinginiai be morales sazines...valdo ir nori valdyt...per
  mela ,represijas...gal cia va ir atsakymas...

 • to 2016 gruodžio mėn. 27 d. 16:59:01

  kvailas bus tas zydas, kuris nores sukurti versla Lietuvoj... kodel?
  Pasaulis didelis...

 • S 2016 gruodžio mėn. 27 d. 16:06:57

  Dėkoju už straipsnį.

 • Demokratija 2016 gruodžio mėn. 27 d. 12:47:51

  Google susiraskite "Jonas Mikelinskas: Globalizmas ar naujas komunizmas"
  straipsnį parašytą 2008 m.,kur nevyniodamas žodžių į vata paaiškino
  kas yra globalizmas ir finansinė oligarchija. Ir kas iš to? Lietuvos
  bolševikai(pusė Lietuvos) renkasi vėl valdžia iš finansinės
  oligarcijos,tapusios prichvatizacijos aferų dėka,tarpo.

 • >Demokratija 2016 gruodžio mėn. 27 d. 11:11:13

  Pritariu.Žmogus aiškiai paprastai, nevyniodamas žodžių į vatą
  paaiškino, kas vyksta Lietuvoje...Svarbiausia liaudiškai ir
  suprantamai,be visokių tralialia...

 • sandrana 2016 gruodžio mėn. 27 d. 10:59:23

  Jums reikia pinigų skolinimo tarp individų susidoroti su finansiniais
  sunkumais, kad pagaliau išeiti iš aklavietės, kad sukelti bankai. Miss
  sandrana įmonė gali padaryti paskolą suma, kurią reikia ir su
  sąlygomis, kad padarys jūsų gyvenimą lengviau. Taigi, susisiekite su
  manimi daugiau sužinoti apie mūsų labai palankiomis sąlygomis.
  Mes teikiame už kurios grąžinimo terminas yra 5 metus 25 metų, esant 2%
  per an.Vous galite susisiekti su manimi norma:
  sandrana_credito@hotmail.com

 • viskas tiesa 2016 gruodžio mėn. 27 d. 09:06:40

  Rusenti "svirnas" pradėjo nuo Landsbergio sukurto įstatymo SAU ir
  panašiems: nekilnojamo turto – žemės perkėlinėjimo. Tai buvo
  Lietuvos griūties pradžia. Po to – jau ritosi: prichvatizacija,
  vagystės, korupcija ir t.t. ir t.t.

 • Safyras 2016 gruodžio mėn. 27 d. 07:56:51

  Demokratija yra tik graži svajonė, nes turtuoliai nusiperka straipsnius
  žiniasklaidoje ir bando pateisinti visus savo gerus ir blogus darbus. Kam
  skaityti meninius kūrinius, jei užtenka pokalbių šou, kur dalyviai
  atrodo kaip peraugę mokinukai su žurnalistais priešakyje....Kam
  reikalingi poetai, jei užtenka beprasmiškų žodžių kratinio ir daina
  jau baigta... Kam ieškoti talentų po kaimus, jei galima į sceną
  įstumti bebalsius, bet reikalingų žmonių atžalas... O žmogus savo
  šalyje tampa reikalingas tik patarnavimui ponams, nes jų mažiau ir jie
  moka už muziką pagal savo skonį. O skonis kartais būna labai
  šlykštus...

 • ! 2016 gruodžio mėn. 27 d. 03:35:14

  Ir demokratinio pliuralizmo komentarus į kuriuos "laisvos" ir premijuotos,
  už nuopelnus Lietuvai, ordinais žiurkės nereaguoja.

 • Pritariantis 2016 gruodžio mėn. 27 d. 01:30:53

  Ačiū už gerą straipsni

 • o-o-o 2016 gruodžio mėn. 26 d. 23:20:06

  Ir dar.Stebinate jūs,žmonės,savo naivumu.Pergyvenate dėl premijos
  tapkei ir kuprai. O kodėl tos premijos jiems neturėtų duoti?Tie, kas ją
  sugalvojo iki grabo lentos dėkingi tautos išdavikams,nes jie sukūrė
  tokią sistemą, kuri leidžia nebaudžiamai
  grobstyti,"įsisavinti",korumpuotis iki beprotybės ir už nieką
  neatsakyti.Jie už tai atsidėkoja.Arba aimanavimai-leiskite vyriausybei
  dirbti.Nejuokinkite.Negi nesimato sekos?Varliaakis yra chalato žmogus,
  chalatas kuprelio. Ir jūs tikitės, kad šita valdžia dirbs žmonių
  labui?Kiti snukiai,esmė ta pati.Kodėl išlindo feodalai ir
  latifundininkai? Rinkimai ir žmonių valia?Vamzdec galvoms, kurios dar tuo
  tiki.Ne rinkimai, bet skirtingų finansinių grupių kova nulėmė
  rezultatus.Bus taip,kaip naudinga investavusiems į šitą chebrytę.Ir
  kodėl jums atrodo,kad jie turi duoti pinigų socialinėms reikmėms.Tai
  neduoda jokios grąžos,vien tik nuostolius.Gyvenam gi ne valstybėje,o
  privačiam uabe.Kur matėte uabą,kuris nesiektų pelno ir mėtytų pinigus
  labdarai?

 • Demokratija 2016 gruodžio mėn. 26 d. 23:19:51

  >O-O-O,prie ko čia rinkėjas? Kokia valdžia būtų išrinkta jos politika
  ir ekonomika privalo būti demokratiškomis-tokiomis, kaip nurodo tautos
  priimta Konstitucija. Ji teisinėje valstybėje negali būti nei
  burzuažinė, nei žiurkinė. Tačiau valdžia to nepripažindama tampa
  kriminaline, buržuazine ir žiurkine.

 • Demokratija 2016 gruodžio mėn. 26 d. 22:59:16

  Lietuviški "obliai" ar "Laisvės" premijoje Lietuvos laisvės esmė. Esmė
  - tame,kad Lithuanija tapo besmegenių "oblių" valstybe,kur už menką
  algele Lietuvos "oblius" visokios riebios žiurkės išnaudoja. Leninas
  tokias žiurkes vadino "buržujais" arba "kontra". Atsigavę buržujai
  vėl projektuoja visame pasaulyje visokius "demokratinius" karus,kad savo
  kolekcijas papildyti Artimųjų Rytų muzijinėmis trafėjomis. Jų
  gyvenimo vertė-trilijardinė. Neatsilikti stengiasi ir Lithuanijos
  elitinis partinis žiurkynas-buržuazynas. Čia yra Lithuanijos
  tragedija,kad įsigali kriminalinis partinis buržuazynas,kuriam jokie
  įstatymai negalioja. 1991 m.Sausio 13 pralietas kraujas ne tam,kad
  įsigalėtų tolitaritarinė buržuazijos diktatūra,kuri su "obliais"
  visiškai nesitaria, bet elgiasi taip kai jai naudingiau-riebiau.
  Reikalauti reikia ne premijas anuliuoti,bet reikalauti likviduoti
  kriminalinį totalitarizmą,kad tokie straipsniai ir komentarai patektų
  kriminalinei valdžiai,nes ji skaito JAV ir ES propagandinius

 • o-o-o 2016 gruodžio mėn. 26 d. 22:49:24

  Žemė ir žmogus yra nelygioje padėtyje. Mes galim ją išduoti, o ji
  mūsų – ne. Nes ji žemė ir nieko daugiau.Kodėl?Todėl,kad žemė–
  tai ant ko gyvenama.Tauta be žemės gyventi negali.Kiek tautų,tiek ir
  žemių.Bet be žemės yra ir dar kažkas.Žmonės ne už žemę kovoja ir
  lieja kraują.Dar yra tėvynė ir gimtinė.Gimtinė gyvena ir
  okupacijoje,ir priespaudoje,ją mindo svetimi,ją degina ir pjauna metais
  ir amžiais,ji springsta ašaromis ir krauju,ją apspjauna savi,ją
  palieka.Bet vis tiek ji išlieka gimtine.O tėvynė yra kitaip. Tėvynė–
  tai ten kur tauta gyvena pagal jai priklausančią teisę,kurią iškovojo
  tėvai ir seneliai.Todėl ir vadinasi tėvyne.Gimtinė – tai, kur
  gyvenama,o tėvynė– tai,kaip gyvenama.
  Tereikia apsispręsti gyventi - ant ko, kur ar kaip. Lietuviai,nebalsavę
  referendume,nusprendė, kad turime gyventi ant jau nesavos žemės ir
  paspartino tautos nykimą.

 • visiems 2016 gruodžio mėn. 26 d. 22:30:55

  Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
  plus.google.com/104930148289526971655/posts

 • Tik taip 2016 gruodžio mėn. 26 d. 21:53:14

  Vytas teisus! Uzteks tyciuotis!
  Visiems rasyti laiska-kreipimasi-reikalavima naujai valdziai ir
  pareikalauti anuliuoti premijas!!!!

 • Zmogus 2016 gruodžio mėn. 26 d. 21:42:03

  Aciu uz toki straipsni,patikekit taip mastanciu zmoniu yra daug,tik kaip
  saket ziurkes garsiakalbiu laidus nugrauze,daugiau tokiu pamastymu ir
  lietuva neisnyks,dar karta aciu

 • Vytas 2016 gruodžio mėn. 26 d. 21:26:12

  Įteikta „Laisvės" premija V.Landsbergiui ir V.Adamkui - tikras
  pasityčiojimas iš Lietuvos.

 • Demokratija 2016 gruodžio mėn. 26 d. 21:08:04

  Naminės koloborantinės žiurkės, šeriamos ES paramomis,yra pačios
  pavojingiausios. Pan Litwin,koks žydas Lietuvoje sukūrė verslą?
  Persotintoje prekėmis Lietuvos rinkoje apie verslo sukūrimą gali
  kalbėti tik į Seimą einantis beprotis ekonomistas,arba toks, kaip pan
  Litwin. Lietuvą nuo bado gelbsti tik biudžetinės parazitinės
  biurokratų darbo vietos. Tokios parazitinės darbo vietos,finansuojamos
  iš valstybės kolchozinio biudžeto, sudaro rinkėjų daugumą,kuri ir
  renka tokią valdžią,kuri jiems suteikia darbą. Ar gali būti rinkimai
  demokratiški, kai dauguma rinkėjų vyriausybės nupirkti- dirba
  vyriausybinėse ir savivaldybinėse biurokratinėse institucijose. Tame
  skaičiuje ir dauguma visų čia komentuojančių. Litchuanija nebus
  kitokia kol jos milijoninė kolchozinė LTSR biurokratija nekurs BVP, o
  gyvens iš BVP. Parazitinė SSSR subyrėjo ir byra ES, nes biurokratinių
  parazitų epidemijos viską sugraužia.Net demokratijas.`ES neišgelbės ir
  24 valandas be perstojimo štampuojami eurai-ES parama.

 • LL 2016 gruodžio mėn. 26 d. 20:13:28

  Gaila,kad daug lietuvaiciu nesupranta,kad mes tapom senosios europos
  kolonija,tik tam,kad jie galetu dar 30 metu sociai pagyvent rytiniu
  valstybiu ir zmoniskojo resurso saskaita iki islamizacijos i kuria
  supederastejusi senoji europa bega septinmyliais zingsniais ir savo vaiku
  ir anuku busimus zudikus sere savo rankom.Ar gali kapitalistai ir
  kolonistai darmai rupintis nacionalinemis valstybemis ir ju tautomis kurias
  itrauke i savo new CCCP.Visi mano,kad jewrosajuzas dave keliolika milijardu
  uz dika,bet kiek milijonas darbsciu baltu lietuvaiciu kasdien duoda
  jewrosajuzui?Ka dave jewrosajuzas sukista i kelius ir saligatvius,kad kai
  musu tauta isgres iki paskutinio laso,kad galetu musu naujais keliais
  brautis toliau i rytu gyluma per musu lavonus i tas salis kuriu dar nespejo
  iki galo apiplesti sionistu ir anglosaksu kolonistu kruvinos ziurkes.Musu
  mastymas kaip kaimieciu toliau savo b..... nematom o sionistu ir anglosaksu
  tarpusavi persip.... ziurkes viska planuoja 100 metu i prieki!!!!!

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PASIRINKO: iš populistinių „Penkių žvaigždučių“ judėjimo ir partijos „Lyga“ sudaryta koalicija kandidatu į Italijos premjero postą pasirinko 54-erių politikos naujoką, teisės profesorių Giuseppę Contę.
 • UGNIKALNIS: pirmadienį antrą kartą per mėnesį Indonezijoje išsiveržė Merapio ugnikalnis; kaip pareiškė Nacionalinės kovos su stichinių nelaimių padariniais agentūros atstovas Sutopas Purwas Nugrohas, ugnikalnis išmetė pelenus į 1200 metrų aukštį, iš jo išsiliejusi lava sunaikino kelis kaimus.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Kas, jūsų manymu, užtikrina saugumą keliuose?

balsuoti rezultatai

Kur šiais metais atostogausite?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +6   +7 C

   +10  +12 C

 

   +9  +10 C

  +20   +23 C

   +17  +20 C

 

   +23   +24 C

     6-9 m/s

    7-10 m/s

 

     4-9 m/s

 

reklama
Vėlykė 2018