respublika.lt

Išgyventa tremtis sustiprino meilę Tėvynei (11)

2018 birželio mėn. 10 d. 10:00:11
Dalia BYČIENĖ

Tremtis laužė gyvenimus, blaškė šeimas, nešė kančias ir išsiskyrimus. Visa tai galima iškęsti, jei turi vilties, kad svetima valstybė vieną dieną leis sugrįžti į gimtinę. Bet kaip iškęsti neviltį, kai paaiškėja, kad tau vietos čia nelieka. Tokią lemtį patyrė tremtį Sibire pergyvenę ūkininkai Palioniai nuo Jiezno. Šeima su trimis sūneliais savo noru turėjo palikti gimtinę ir išvažiuoti ten, kur su ašaromis buvo atvežti 1945-aisiais metais. Antrą kartą Palioniai namo sugrįžo tik 1974-aisiais.

 

Jiezno seniūnijos Daukantų kaime dabar gyvenantis ir ūkininkaujantis Bronius Palionis po antrosios tremties Krasnojarsko krašte su tėvais ir broliais gyveno 18 metų, tėvai - Regina ir Mykolas Palioniai - per abi tremtis taigoje praleido beveik 30 metų. Kai po 11 metų tremties reabilituoti Palioniai grįžo į gimtinę, paaiškėjo, kad gimtinė jų nelaukė. Jiezne nuėjęs priregistruoti šeimos, tėvas išgirdo: „Iš kur, tremtiny, atvažiavai, ten ir važiuok.“ Žemė nacionalizuota, namą buvo užėmusi tėvo sesuo su partiniu savo vyru, brigadininku. Net iš seserų gautoms keturioms vištoms pritrūko vietos dideliame tėvų kieme. Ką jau kalbėti apie svetima tapusią gausią šeimą. Susirinkę menką mantą, Palioniai po metų vėl susiruošė į antrą tremtį. Šį kartą - savo noru.

Iš daržo - į nežinią

Tą dieną 92 metų Regina Palionienė prisimena tarsi tai būtų įvykę vakar. „Buvau vos 31-erių. Jau turėjome du sūnelius, trejų metų Broniuką ir pusantrų - Algelį. Žemės buvo daug, 33 hektarai. Atsikėlėme tą rytą mudu su vyru Mykeliu anksti. Vaikai mažiukai miega, tad mudu puolėme prie darbų. Vyras išleido arklius pasiganyti, ruošėsi eiti arti. Man jis buvo sukasęs už tvarto keletą lysvių, susiruošiau sodinti burokus. Tremtį mes stebėjome. Veš - neveš. Ką iš anksto nuspėsi. Su ta mintimi prie darbų išėjau ir tą rytą. Pakeliu galvą, atvažiuoja nuo miško vežimas. Įsuko į kiemą, eina į mane, kviečia eiti kartu. „Palaukit, tik pasiimsiu pintinę, nes saulėje suvys rasoda“, - nerimavau. „Kokia dar rasoda. Palik viską, kur yra, tau jos nebereiks“- išgirdo paliepimą. Kai taip pasakė, sudrebėjau. Gal mus sušaudyti veža? Bet nėra už ką. Nuo svetimų balsų mažiausiasis sūnus prabudo. Sodina mus į vežimą. Pasiėmiau mažylį ant rankų, o didysis klausinėja, kur mes važiuosime. Rėkiu, o čia stribai su šautuvais apstoję: „Nerėk“.

Jiezne jiems pavyko susitikti Reginos seserį Janiną, perduoti mažąjį sūnų ir paprašyti, kad skubintųsi pasiimti namuose likusio vyresniojo. Atbėgusi į kaimą, mergina pasikinkė arklį ir pasiėmusi vaiką išdūmė. Stribai nebesivijo, ūkininko arkliai buvo geri, o jie pabijojo per mišką vytis, kad nepakliūtų partizanams, prisimena su vyresniuoju sūnumi Broniumi jaukiame name ant Nemuno kranto dabar gyvenanti R.Palionienė.

Gimtinė nelaukė

Nuo tėvų atplėštus brolius augino Reginos mama. Vaikai varganai gyveno, griežtai buvo auklėjami, bet buvo prižiūrėti ir pavalgę. O Sibire tėvai labai ilgėjosi nuo jų atplėštų sūnų, mąstė, kaip juos atsivežti. Patys atvažiuoti į Lietuvą tada dar negalėjo, todėl įtikino vaikus nuo nežinios svetimame krašte išgelbėjusią Janiną atvežti juos į Sibirą. Bronius Lietuvoje jau buvo baigęs penktą klasę. Palioniai Rusijoje pasiskolino pinigų, išsiuntė į gimtinę seseriai, kad ši turėtų už ką sau ir vaikams nupirkti bilietus.

„Iki šiol man nesuprantama, kaip Janė, būdama piemene, nemokėdama rusų kalbos, ryžosi leistis į tokį ilgą kelią. Iš Kauno nuvažiavome į Maskvą, ten kitoje stotyje susiradome traukinį į Krasnojarską, po to keletu laivų plaukėme į savo pavadinimo neatitinkančią vietovę - Novyj Gorodok. Kaimas nepriminė nei miestelio, nei jaunatvės“, - dabar šypsosi B.Palionis. Tuo metu jam jau buvo 12 metų, brolis - dvejais metais jaunesnis. Tėvai jau buvo nusipirkę karvę, gavę porą kambariukų barake. Namuose krykštavo niekad nematytas broliukas Viktoras. Susirinkus šeimai, praėjo vos metai, kai Palionius reabilitavo ir jiems leido išvažiuoti. Nedelsdama šeima susirengė į gimtinę. Bet čia ištvėrė vos metus. Nebuvo nei kur, nei už ką gyventi. Savame krašte jie jau buvo tapę svetimi. Galiausiai kantrybės taurė persipildė, kai vietos valdžia atsisakė šeimą priregistruoti ir liepė važiuoti ten, iš kur atvažiavo. 1958 m. metų spalį. Palioniai, šįkart su visais vaikais, nusipirko bilietus atgal į Sibirą.

„Tėvai buvo geri darbininkai ir be vargo gavo darbą ankstesnėje darbovietėje. Davė jiems butą. Mama nuo pirmos dienos kaip paėmė į rankas kirvį, taip juo ir mosavo iki pat pensijos. Tėtis buvo protingas žmogus, baigęs aštuonias klases, bet niekas to nevertino. Dirbo tą patį darbą, kaip ir visi lietuviai. Abu dirbo sunkiai, bet užsidirbo gerą pensiją. Bent tiek“, - prisimena Bronius.

Gyvenimas buvo sunkus

„Sunkiai dirbdami tėvai sulaukė pensijos. Vaikai jau buvo baigę mokslus, su Sibiru mūsų niekas nebesiejo. Nutarėme antrą kartą bandyti pritapti gimtinėje. Traukė didžiulis ilgesys, o ir požiūris į tremtinius buvo pasikeitęs. Kai grįžau ir papasakojau savo vargus svetimame krašte, žmonės traukė pečiais ir sakė: „Regina, rašyk knygą.“ Ta knyga būtų buvusi ašarų pakalnė“, - su ašaromis akyse pasakoja moteris.

Kaip jie Sibire išgyveno? „Labai sunkiai. Gerai, kad buvome dar jauni. Į viename barako kambarį sugrūdo apie 20 šeimų. Lovų nebuvo, jas atstojo iš lentų sukalti gultai. Buvo metalinė krosnis vidury kambario, ji apšildė baraką, ant jo gamindavomės maistą“, - visa tai B.Palionienei teko iškentėti.

Bet pamažu gyvenimas keitėsi ir Sibire. Ilgainiui lietuvių šeimos gavo atskirus barakus, sunkiai dirbdami prasikūrė. Augino daržovių.

„Neteko girdėti, kad lietuviai tarpusavy pyktųsi. Su jaunais būdavę visko, susipliekdavo vyrai, bet niekas nieko neužmušė, nesužeidė. O juk buvome jiems svetimi. Ten mūsų niekas nevadino banditais, kaip kartais tenka išgirsti iš kitur nutremtų lietuvių. Dažniausiai būdavome apšaukti buržujais. Gal dėl to, kad mums sekėsi. O sekėsi todėl, kad buvome darbštūs, kad sugebėdavome išsiversti ir su menku“, - prisimena paauglystę ir jaunystę Sibire praleidęs B.Palionis.

Internatų laikai

Anot Broniaus, sunkiausia buvo tai, kad ir susitikęs su tėvais Sibire, daug laiko praleido ne su jais. Į mokyklą neteko vaikščioti iš namų. 6-7 klases baigė viename internate, 8-tą klasę - kitame internate, už 150 kilometrų nuo tėvų, vidurinę - Jarceve, o studijuoti išvažiavo į Krasnojarską, kuris buvo už 750 kilometrų. Sibiro technologijos universitete įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę ir grįžo į kaimą pas tėvus. Ten gavo darbą. „Buvau pirmasis jaunuolis tame kaime, baigęs aukštąjį mokslą“, - didžiuojasi. Dvejais metais jaunesnis brolis aukštosios baigimo diplomą gavo antras. Jam labiau pasisekė, nes galėjo mokyklą lankyti iš namų.

Tremtiniai ne visiems tiko

Grįžęs Bronius nemokėjo kalbėti lietuviškai. Tačiau neilgai trukus, kalbą išmoko, bet pagaudavo save mąstantį rusiškai. Patyręs tėvų pamoką, galvojo, kaip jį Lietuva priims? Nesitikėjo, kad pavyks užkopti taip aukštai - gavo kvietimą vadovauti Kauno specializuotai transporto įmonei, turėjusiai daugiau nei pusantro tūkstančio darbininkų. Vėliau iš tos įmonės vadovų buvo išspirtas. Anot Broniaus, pagrindinė priežastis - posto prireikė „savam“, o buvusį tremtinį išvijo. Bet darbštus vyras neprapuolė. Tuo metu jis jau buvo išmokęs skraidyti „Vilga“, „Anbo“, „Jak - 52“. Pritapo aeroklube ir net buvo paskirtas jam vadovauti. Išėjęs į pensiją, grįžo į gimtajame kaime krikšto tėvo užrašytą apleistą namelį, jį susitvarkė ir pradėjo ūkininkauti. Turi 20 hektarų žemės, 20 karvių, 20 bičių šeimų.

Išėjęs į pensiją mieste, Bronius gyvena kaime. Prie Nemuno. Virš galvos skraido aeroklubo lėktuvėliai. Bet galvoja dabar jau ne apie juos, o kaip greičiau suvežti šieną, kiek medučio prineš bitelės, kiek pieno duos karvutės. Anksčiau kaimo darbų nebuvo tekę dirbti, bet išmoko. Tiesa, sunkumų kaime pilna, nes nėra kam dirbti. „Vieni girtuokliai“, - pyksta ūkininkas.

Nuvylė lietuviai, bet ne Lietuva

Bronius sako, kad Lietuva nenusivylęs ir niekada nenusivils, nes visą laiką žinojo, kad čia yra jo Tėvynė. Nusivylė tik žmonėmis. „Gyvendamas Sibire, išgirdęs autobuse ar institute lietuviškai kalbantį, norėjau jį apkabinti. O dabar? Gaila, kad kiekvienas bando kuo aukščiau užlipti, nustumdamas kitą, žemiau stovintį. Ir niekas negali uždrausti“,- mąsto buvęs tremtinys.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (11)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • ORO SĄLYGOS: pavakarę šalyje be kritulių; oro temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šalčio; naktį nepastoviai debesuota, be žymesnių kritulių, formuosis plikledis, žemiausia oro temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šalčio, vietomis iki 20 laipsnių šalčio.
  • ŽUVO: Afganistane žuvo JAV kareivis; amerikietis žuvo nuo „mažo kalibro priešiškos ugnies“, Kabule pranešė NATO misija „Tvirta parama“ („Resolute Support“).
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
ansamblis

Ar darbo skelbimuose turi būti nurodomas siūlomas atlyginimas?

balsuoti rezultatai

Ar jūsų pažįstami pateko į šauktinių sąrašus?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

-14      -7 C

  -16     -8     C

 

 -16   -11  C

-10      -4  C

  -11      -7     C

 

   -9     -8    C

3-8 m/s

2-3 m/s

 

2-3 m/s

 

USD - 1.1354 PLN - 4.2827
RUB - 75.4433 CHF - 1.1326
GBP - 0.8800 NOK - 9.7628
reklama
Kalėdos 2018