respublika.lt

Dešimtmečius laukiau, kol prabils jų sąžinė - straipsnio komentarai:

 • >A.S. (Toronto) 2018 birželio mėn. 13 d. 21:08:07

  butu visus zyds (neetiška, - red. past.) isnaikino

 • teva nuzude ruskiai 2018 birželio mėn. 13 d. 21:06:51

  o dukra isdulkino skakat soldatas is jo tevo zudiku genties...likimo ironija

 • Auksinis pageidavimas 2018 birželio mėn. 12 d. 08:00:23

  Nei daugiau,nei mažiau kaip laidot Vanagą su prezidento rangui priklausančiomis
  ceremonijomis.O ko tada užsiprašant galima tikėtis drg Landsbergio užkastuvėse?

 • Sazine 2018 birželio mėn. 12 d. 06:22:01

  Istikruju, jei si poniute turi nors kruopelyte sazines, turi atsiprasyti savo tevo
  nuzudytu zmoniu artimuju. Bet, tokiems sazine pasiputimas pralenkia...

 • klausimas 2018 birželio mėn. 11 d. 18:30:30

  Kada bus iaiškinti tų "partizanų" aukų kapai? Visų, aišku, neras, bet nors
  keletą.

 • A.S. (Toronto) 2018 birželio mėn. 11 d. 14:31:00

  Ne visi partizanai buvo banditai, bet visi zydsaudziai tapo partizanais.

 • pastaba 2018 birželio mėn. 11 d. 14:28:45

  Vanagas laiko rankuose ginkla... Tai sako viska! Tik kad niekas negali suskaiciuoti
  nusautu. Zmogu su sautuvu NEGALIMA garbinti. Teisus ar ne teisus. Reikia imti pavyzdi
  is GANDI!

 • Kodėl 2018 birželio mėn. 11 d. 12:41:36

  Amerikos,Prancūzijos ,Anglijos politikieriai po karo 1945 m netarė tvirto žodžio
  'Pabaltijio šalys Lietuva,Latvija,Estija yra laisvos šalys,bet paliko jas likimo
  valiai,tiksliau neprieštaravo,kad būtų TSRS sudėtyje?

 • ? 2018 birželio mėn. 11 d. 12:35:37

  kokia ginkluota kova jau po karo?Ar gali pakeisti santvarką ginkluotas žmogus
  besislapstantis miške?Ta kova buvo primityvi,įbauginti tautiečius,kad nedirbtų
  kolūkių pirmininkais,gamyklų vadovais,apylinkių
  pirmininkais,mokytojomis,traktoristais,nesimokytų,neitų į šokius
  šeštadieniais.Ar būtų buvę geriau,kad visus vadovaujančius postus,būtų
  užėmę atsiųsti veikėjai iš kitur,ar jie būtų saugoję ir išsaugoję
  lietuvybę?Tikrieji laisvės gynėjai,tai disidentai,jie padėjo pagrindą
  nepriklausomybės atgavimui.Lietuvos ,latvijos ,estijos likimą sprendė po karo
  didžiosios valstybės.Jos tarėsi su Stalinu ir dalinos mažas šalis,įtakos
  zonomis.O nutriušusios ,neturtigos jų nedomino,atidavė TSRS įtakos zonai.Ar
  Lietuva turėjo pasirinkimą,ne.Amerikos balsas tik ragino priešintis ir daugiau
  nieko,realios pagalbos nebuvo.Vyrai klausė,priešinosi kaip mokėjo ar norėjo.Vieni
  žudydami tautiečius,kiti diplomatiniu keliu,žodžiu.

 • Na 2018 birželio mėn. 11 d. 10:54:01

  ir kas,kad dori žmonės tarnavo "sovietams".Tai buvo planuotas santvarkos
  pasikeitimas.Kas ir įvyko.Ir kas tas "teisuolis",kuris gali atimti dėlto kitam
  gyvybę?Tik banditais tokie ir vadinosi.Kiek nekaltų žmonių jie išžudė.Visa
  Lietuva nuo tokių raudojo.

 • taip 2018 birželio mėn. 11 d. 10:25:15

  pagarba kovojusiems ir savo gyvenimus už Lietuvos nepriklausomybę atidavusiems
  vyrams ir moterims.O visi auštrevičiai kubiliai ir landsbergiai su pareiškimais
  apie Lietuvą Europos federacijoje,turėtų jausti gėdą,kad išduoda kovojusių
  atminimą

 • $ 2018 birželio mėn. 11 d. 10:15:18

  O ponia ,kaip miškinio dukra,ar nejaučia sąžinės graužimo prieš miškinių
  aukų palikuonis?Gal jie l irgi dešimtmečius laukia,kad ji atsiprašytų, tėvo ir
  jo bendrų nuskriaustų,o gal ir nužudytų žmonių palikuonių?

 • šį ,,didvyrį,žmonių naikintoją ,,tegul Dievas teis.Nes tik jo valioje kovoti su nusikaltėliais. 2018 birželio mėn. 10 d. 22:54:01

  Labai keistai atrodo,kaip kgb dinastiniai agentai stato paminklus banditams.Grubus
  klausimas ,bet Tautai labai svarbus.Užuojautos nereiškiu,nes šis klaikus žmogus
  1945.o5.o9.dieną Balkasodžių kaime,Alytaus rajone nužudė du kaimo taikius
  žmones.vIENO IŠ JŲ NAŠLAIČIAIS LIKO DU SŪNŪS---VIENA TRIJŲ METŲ,KITAS
  SEPTYNIŲ SAVAIČIŲ.jūsų tėvas tuo metu vadovavo Nemunaičio apygardos
  rinktiniai.Jūs skelbėte tėvo dienoraštį ,kur klaidingai aprašėte,kad dori
  kaimo žmonės buvo tarnaujantys sovietams.TAIP ELGTIS GALĖJO TIK KRAŠTUTINIAI
  NIEKŠAI.jŪSŲ VIETOJE,BŪČIAU KUKLESNĖ.vIETINIAI ŽMONĖS KITAIP JO NEVADINA TIK
  BANDITU.

 • < reikalaukime panteono 2018 birželio mėn. 10 d. 22:16:56

  Kadangi panteonas yra pastatas ,graikiškai "pantheion" reiškia Dievų šventykla
  ,tai gal geriau mauzoliejus ?
  O kodėl neskirti pinigų žydų palaikams ? Juk kai kurie lietuviai "didvyriai" -
  buvo žydšaudžiai ? Kiek daug apie tai rašė žiniasklaida ? Skriaudas reikia
  atlyginti !
  Kodėl galvojate, kad palaidojimas visų kovotojų už laisvę Prezidentų kalnelyje
  būtų išniekinimas ?
  Kažkada ten atguls ir kiti prezidentai ? Juk jie beginklių žmonių ir vaikų
  nešaudė ? Vietos visiems užteks !

 • Reiklaukime panteono 2018 birželio mėn. 10 d. 20:00:35

  Matai šie ypatingi.Atrasti 1863 m sukilimo vadų ir partizaninio pasipriešinimo
  didvyrio palaikai.Bet kiek dar jų-pamiškėse, palaukėse?
  Skirta žydų palaikams 90000 Eur, o lietuvių? kada susitvarkysime,kada palaidosime,
  pagerbsime, nusilenksime Ir kur?
  nereikia laidoti prezidentų kalnelyje prie Brazausko, tai būtų -išniekinimas
  .Pareikalaukime didvyrių verto panteono, nes Lietuviams-gėda.

 • jau link pabaigos 2018 birželio mėn. 10 d. 18:19:37

  fašistų ir šlėktų nerštas. Garbė Aukščiausiajam

 • Taigi 2018 birželio mėn. 10 d. 16:40:18

  Anksčiau buvo sąvoka banditizmas,dabar- terorizmas.Kas yra teroras?Tai bauginimo
  politika,klasinių ir politinių priešininkų slopinimas prievartos,smurto
  priemonėmis iki pat jų fizinio sunaikinimo.Teroristų nieks nemėgsta.Jie
  naikinami.O banditai aukštinami,garbinami,teisinami.Keista.

 • senis 2018 birželio mėn. 10 d. 16:06:48

  dabar tokie vanagai valdzioje. Gal kas girdejo, kad nors vienoje gyvenimo srityje jie
  butu ka norspagerine? Pasiklausykit algio greitai, kasciuno, pavilionio, kubiliaus,
  broilerio, magnolijos, kalbu. Greitai bus rezidentes metinis pranesimas seimui,
  paklausykite ir ivertinkite. Vien tos, skia, dydvyrio dukters pavadinimas sako labai
  daug. Auksute, ne vardas, pavadinimas. Ji tokia pati, kaip tevelis. Godi devyndarbe.
  Jai devyni darbai, alga uz tai, Lietuvai desimtas badas. Pasiziurekite, kiek kunigu,
  tremtiniu, soka rateliu apie Rusijos valstybes paslapti, gosdepo rezidente Lietuvai,
  Magnolija. Gal jie nesupranta ka daro? Puikiai supranta. Judo sidabriniai nekvepia.
  Bezdzionzmogiai.

 • Irena 2018 birželio mėn. 10 d. 16:03:43

  Tikėjimas mus moko atleisti ,bet ar viską galima atleisti ?? Be reikalo mes
  keliam praeitį ,tuos baisius pokario metus . Daug nekaltų žmonių žuvo nuo tų
  partizanų. Konkrečiai ir nuo čia minimo didvyrio . Istorikai svaičioja buvo karo
  lauko teismas . Koks teismas , taikos metu ? Naktį miškiniai ,o dieną stribai ,o
  žmonės kentė . Išvežtieji į Sibirą sugrįžo ,o darbštūs žmonės sugrįžę
  ir namus nusipirko ,o miškiniai atėję išžudė ,nei senų ,nei vaikų
  nepagailėjo.

 • buvo 2018 birželio mėn. 10 d. 15:09:45

  rasyta spaudoje,kaip partizanai''laipsnius''gaudavo.Labai idomiai-susirinke keli
  vadai ir suteikdavo.Kad uzsitarnaut generola,reikejo daug geru darbu.Ju gal ir
  buvo,bet kad nutylima,kazkaip nesmagu.Sia proga prisiminkim TEVA STANISLOVA,kuris
  zmoniu isrinktas sirdziu generolu.Juk jo METAI.

 • Kaunietei 2018 birželio mėn. 10 d. 14:44:20

  Pritariu jūsų mintims.Kiek nekaltų nužudyta žmonių,jaunimo nuo tų
  partizanų..Kiek vaikų liko našlaičiais arba suluošinti likę dar šiandien.Nes
  visada yra dvi tiesos.Ir tos tiesos yra priešingos.Ramus žmogus gyvena su savo
  tiesa ir blogo niekam nedaro. O piktoji dvasia imasi ginklo.Bet dangus viską
  registruoja.Ir po mirties atsiskaitymo valanda ateina.

 • ggg 2018 birželio mėn. 10 d. 12:48:45

  Mano a.a.Mamytė sakydavo, kad Lietuvos partizanai buvo pasiaukoję Lietuvai, nes
  jiems teko iškentėti tokius vargus, tokius baisumus. Mama pasakojo, kad ir pas juos
  (pas mano Senelį) jie ateidavo, bet nieko blogo nedarydavo. Senelio šeima juos
  apskalbdavo, pavalgydindavo, įdėdavo valgio. Reikėjo labai bijoti tame kaime
  gyvenusių sentikių, nes jei ką suuosdavo, tuoj pat pranešdavo stribams. Jų
  palikuonys nors ir gimę Lietuvoje, bet lietuviškai net ir dabar nesistengia
  kalbėti. Toks buvo tada laikas. Jei nebūtų buvę okupacijos, tai taip nebūtų
  buvę.

 • buras 2018 birželio mėn. 10 d. 11:07:01

  filmas niekas nenorejo mirti viska p[asako apie tu laiku bandsitus

 • buras 2018 birželio mėn. 10 d. 11:04:54

  turi simta darbu kuriu dirbt nereikia tik uz tai pinigus pasiimt rei kia nes ji
  dukte to kuris zude zmones o dabvar kitaip jie nezudo jie isvaro milikjona isvare i
  anglijas nes nutare kad lietuva priklaquso tik jiems o tarnu kyrie dirbtu jiems
  veltui atsives atsioveze bet anie pabego nediorbo jiems veltui o anglija dziaugiasio
  gavusi daug labai geru darbuotoju jiems labai gerai mokauz darba

 • Kaunietė 2018 birželio mėn. 10 d. 10:34:57

  Nesuprantu tų buvusių partizanų kovos už laisvę. Ar tai, kad žudė tautiečius,
  įstojusius į kolūkį,traktorininkus, mokytojus, bibliotekininkus, komjaunuolius ir
  kitus, tai jau buvo kova už laisvę? O kuo dėti šioje kovoje buvo jų vaikai ir
  net maži kūdikėliai, kurie irgi buvo nagailestingai žudomi.Iš ko gyveno tie
  partizanai? Ką jie valgė? Tai žinau iš savo vyresnės kartos giminių
  pasakojimų.

 • keidanskas 2018 birželio mėn. 10 d. 10:13:29

  Visos epochos privalėjo turėti savo didvyrius.Komunistinė mums dribtelėjo
  Melnikovą Mariją ir Kauno banditėlius ,kurie hitleriniu laikotarpiu buvo
  ,,daktarinių ''pirmtakais.Žiūrėkim tik,kad ir Henytė su laiku netaptų
  herojumi.Ir niekas nekalba apie šių ,,didvyrių''aukas,kurios galvas sudėjo dėl
  žudikų savivalės.

 • man 2018 birželio mėn. 10 d. 08:15:55

  kaip tremtiniui geda, kad garbingo zmogaus dukte konservu sutveje,kqartu su
  landzberkiais, kubiloidais, raseliamis......

 • Kelmas 2018 birželio mėn. 10 d. 07:29:08

  Va kaip būna gyvenime.
  Tėvas kovotojas už laisvą Lietuvą,o duktė, būdama TS-LKD partijos nare
  MELDŽIASI-kelia į prezidentus, vieną iš TĖVO budelio TARNŲ, Grybauskaitę.
  Vanagui turėtų būti gėda už tokią dukrą.

 • nuomonė 2018 birželio mėn. 10 d. 02:09:22

  Žmonės spindintys šiluma ir draugiškumu visada yra patrauklūs, deja Auksutė
  spindi neapykanta ir agresija, todėl atitinkama žmonių reakcija ir komentarai,
  veiksmas sukelia atoveiksmį. Manau šita veikėja tipiška Landsbergio kopija ir
  mielai sukeltų trečią pasaulinį karą.

 • džiugas 2018 birželio mėn. 10 d. 00:02:57

  Keisti nutikimai. Kai Vanagui šimtmetis - "surandami" ir jo kauleliai.
  Ir juos tikriausiai kaip šventas relikviujas bus stengiamasi su odeozine procesija
  palaidoti Lukiškių aikštėje šalia Labašausko sukurptos kalvelės.

Parašykite savo komentarą:
  Grįžti į straipsnį
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • STREIKAS: „Audi“ gamyklos Vengrijoje darbuotojai ketvirtadienį pradės savaitės trukmės streiką, reikalaudami didesnių atlyginimų, valstybinė šalies naujienų agentūra MTI cituoja profsąjungos AHFSZ pirmininką Sandorą Nemethą.
 • ŽUVO: Afganistane žuvo JAV kareivis; amerikietis žuvo nuo „mažo kalibro priešiškos ugnies“, Kabule pranešė NATO misija „Tvirta parama“ („Resolute Support“).
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
ansamblis

Ar darbo skelbimuose turi būti nurodomas siūlomas atlyginimas?

balsuoti rezultatai

Ar jūsų pažįstami pateko į šauktinių sąrašus?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

-14      -7 C

  -16     -8     C

 

 -16   -11  C

-10      -4  C

  -11      -7     C

 

   -9     -8    C

3-8 m/s

2-3 m/s

 

2-3 m/s

 

reklama
Kalėdos 2018