respublika.lt

2018 birželio 24, sekmadienis

Degradavęs kaimas - tik televizijos ekranuosenuotraukos (19)

2016 vasario mėn. 29 d. 08:04:34
Greta ALIŠAUSKAITĖ, „Respublikos“ žurnalistė

Ar ne jums kaimas asocijuojasi tik su žemės ūkio darbais, menką išsilavinimą turinčiais žmonėmis, pilka rutina ir ryškiomis socialinėmis problemomis? Vaizdas televizijos ekranuose ir lankantis Lietuvos kaimuose skiriasi kaip diena ir naktis. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungai tryliktus metus vadovaujanti pirmininkė Lina Kružinauskienė teigia, kad nykaus gyvenimo kaime vaizdas yra dirbtinai išpūstas.

 

- Kaip manote, kokį vaizdą apie gyvenimą kaime susidaro ten negyvenantys žmonės?

- Vienareikšmiškai galiu pasakyti - prasigėrusio, degradavusio, sunykusio kaimo vaizdą. Atrodo, kad kaime stovi tik senos, sukrypusios trobelės su plėvele trauktais langais ir ten gyvenančiais stikliukų ir kumščių kilnotojais. Gaila, kad mažai tokių laidų, kurios prarodo kitą - gražų, klestinčio kaimo - vaizdą. Be abejo, daugelyje kaimų rasime tokių - prasigėrusių gyventojų, bet šalia jų gyvena ir kaimo šviesuoliai - mokytojai, buhalteriai, ūkininkai ar tiesiog paprasti, tvarkingai savo šeimas auginantys ir auklėjantys žmonės.

Noriu pasidžiaugti, kad apsilankę daugelyje kaimų išvysite modernaus kaimo vaizdą: puikios sodybos, išpuoselėta aplinka, ūkininkų kiemuose puikuojasi pati naujausia technika. Daugelyje kaimų bendruomenių dėka įrengti sporto aikštynai, vaikų žaidimo aikštelės, parkai. Tačiau kad ir kaip būtų gaila, likę kaimelių, ypač nutolusių nuo miesto, kur keliai sunkiai išvažiuojami, žmonės geriamąjį vandenį semia iš šulinių ir t.t. Dar viena labai opi problema - vis labiau senėjantys kaimai. Didžiulės emigracijos srautai lėmė, kad daugelis senolių gyvena vieni. Manau, būtent dėl to turėtų labai skaudėti galvas mums visiems - tiek valdininkams, tiek bendruomenių žmonėms.

Kaimas nuo seno įsivaizduojamas kaip duonos, mėsos ir pieno gamintojas, tačiau šiuo metu, užsukęs į kaimą, to nepastebėsi. Matyti gražūs užsėti laukai, dar kur ne kur ganosi karvės, bet kai įsigilini, iš ko šiuo metu gyvena kaimo žmogus, tikrai pasidaro baisu. Laukus dirba ir grūdus augina labai mažai kaimo gyventojų, dauguma savo žemes išnuomoję arba pardavę, nes augindami gyvulius dėl mažų kainų neišgalėjo jų dirbti. Dauguma tapo socialinių pašalpų prašytojais, valdžia nesirūpina smulkių ūkių išlaikymu.

Sunku įsivaizduoti, kaip kaimas atrodys dar po dešimties metų, jei nesikeis politika. Gali būti, kad turėsime didelius masyvus gražiai apsėtų ir prižiūrėtų laukų, kelias gražiai aptvertas sodybas, kuriose laksto dideli šunys.

Sunku kaime išlikti. Jei turi bent kiek žemės, neturi galimybės stoti į darbo biržą, negauni medicinos draudimo, už pieną moka grašius, užaugintų kiaulių niekam nereikia ir t.t. Kaimo mokyklos uždarinėjamos, vaikams į mokyklą reikia keltis labai anksti, grįžti vėlai, blogėja jų sveikata, jei šeima neturi automobilio, vaikui užkertama galimybė užsiimti mėgstama veikla, nes visuomeninis transportas optimizuotas, kaip ir policijos nuovados, medicinos punktai ir t.t.

- Ką keičia tai, kad kuriasi vis daugiau bendruomenių?

- Su bendruomenių atsiradimu kaimai atgijo. Iširus kolūkiams, kaimuose neliko kultūros namų, bibliotekų, vėliau uždarytos mokyklos. Kaimo bendruomenės tapo tuo šviesuliu, kuris būrė kaimo žmones, organizavo renginius, talkas. Bendruomenių judėjimas atsirado labai neseniai, todėl jis neturi gilių šaknų ir tradicijų. Natūralu, kad per 13 bendruomenių gyvavimo metų (prieš 13 metų susikūrė dauguma Vilkaviškio rajono bendruomenių) nėra dar labai gausios savanorių gretos. Bendruomenių nariais nori tapti daugelis, bet aktyviai veikia tik dalis gyventojų. Ne visi žmonės gali būti idėjiniai lyderiai, todėl kai kurie nariai dalyvauja talkose, akcijose tik paprašyti. Džiaugiamės tuo, kad dalyvauja. Manau, tikruosius savanorius dar tik auginamės savo veikloje, kviesdami dalyvauti vaikus ir jaunimą. Kita vertus, bendruomenės ant savo pečių pradeda nešti vis didesnę atsakomybę - įgyvendinami projektai. Pirmininkui nebeužtenka būti vien „geru žmogumi“, reikia domėtis, išmanyti įstatymus. Matome vis didėjančią pirmininkų, bendruomenės narių kaitą, nes žmonės tiesiog pavargsta. Be abejo, ir sudėtinga šalies finansinė situacija žmones verčia ieškoti papildomų uždarbių ir skirti laiko savanorystei.

- Kuo bendruomenės gyvena, užsiima Vilkaviškio rajone? Gal matyti skirtumai, jei lygintume su kitais rajonais? Juk Suvalkija, ir ypač Vilkaviškio rajonas, vadinami ūkininkų kraštu.

- Vilkaviškio rajone registruotos 58 kaimų bendruomenės, vienijančios apie 4 tūkst. narių. Visos jos veikia ir kelia sau skirtingus tikslus. Vienos bendruomenės - aktyvios, puoselėja amatus, dainuoja ir šoka, keliauja ir t.t. Jau turime susibūrusių vokalinių ansamblių, vaikų ir suaugusiųjų šokių kolektyvų. Kai kurios bendruomenės jau žengia pirmuosius verslo žingsnius, kuria amatų centrus, kepyklėles, užsiima socialine pagalba silpnesniems. Bendruomenės - pagrindinės savo kaimo aplinkos puoselėtojos, tvarko apleistas teritorijas, pjauna viešosios paskirties plotus, pakeles. Vilkaviškis - ūkininkų kraštas, tačiau, kad ir kaip būtų gaila, ūkininkai (valdantys didžiausius ūkius rajone - aut. past.) nėra aktyvūs bendruomenės nariai, padėjėjai ir rėmėjai.

- Kas geriau mato gyvenimą - bendruomenės ar valdžia?

- Norėčiau išskirti vieną pavyzdį. Tai buvo Gudkaimio kaimo bendruomenės iniciatyva atstatyti sudegusį daugiabutį, kai žiemą dėl gaisro žmonės buvo išvyti iš savo namų, o rudenį jau grįžo į atnaujintus butus. Bendruomenė priėmė sprendimą rinkti aukas, organizuoti darbus, kad nelaimės ištikti žmonės nesikapstytų kiekvienas atskirai, o pagalba būtų suteikta visiems. Specialistų siūlymai buvo nieko nedaryti arba tiesiog nugriauti ir šeimoms skirti socialinius butus. Pirmininko užsispyrimas ir žmonių telkimas bendrai veiklai davė puikų rezultatą. Taip pat iš labdarų turime sukaupę įvairių priemonių neįgaliesiems ir skubiai prireikus dalijamės vieni su bendruomene. Tik ji gali padėti bėdon pakliuvusiems savo žmonėms. Tik ji geba prižiūrėti viešųjų darbų gavusius asmenis.

Tik ji gali išspręsti probleminių šeimų problemas. Tačiau seniūnijos žmonės mano, kad jie geriau žino. Tikrai ne taip turi būti dirbama su tokiomis šeimomis. Bendruomenė turėtų būti šios „muzikos užsakovė“, bendruomenės sprendimas turėtų būti lemiamas ir duodant pašalpas, maisto davinius, nes mes tikrai esame šalia ir matome situaciją, kokia ji yra iš tikrųjų.

- Kokias funkcijas atlieka kaimo seniūnaičiai? Tikriausiai teko ne kartą susidurti su valdininkais. Kaip jie reaguoja į visuomeninių organizacijų, bendruomenių keliamas problemas?

- Seniūnaičiai - dirbtinai sukurta pareigybė, todėl ir funkcijos jų dažnai popierinės. Smagu, kai seniūnaitis ir bendruomenės aktyvas žiūri viena kryptimi, kartu priima sprendimus, dirba, tačiau, deja, dažnai taip nėra...

Valdininkai į mūsų darbus ir keliamas problemas reaguoja įvairiai (šypsosi), t.y. kaip jiems patogiau ir priklausomai nuo to, kada ta problema būna iškelta. Prieš rinkimus galima nuveikti daugiau su mažesnėmis pastangomis, po rinkimų reikia daugiau kovoti, aiškinti ir įrodinėti, kad mes nesame kažkokie priešai. Per šiuos trylika metų esu girdėjusi įvairiausių pamokymų ir pasakymų, net ir tokių, pvz.: „Kodėl mes turėtume dirbti jums, bendruomenėms, prisirašote įvairiausių projektų, o mums reikia dirbti.“ Buvo atvejų, kai valdininkai nėra patenkinti, kai į juos kreipiasi bendruomenės pirmininkas dėl paprasto kaimo gyventojo. Dažnai prisidengiama įstatymais ir formalumais bei lieka klausimas, kas tu čia toks, kas tave įpareigoja kažką kažkur daryti. Gerai, jei sutinki žmonių, kurie dirba savo vietoje, tada viską gali sutarti ir išspręsti, o jei ne, tai kaip į sieną.

Valdininkams bendruomenės tikrai nėra palankios, nes mes susikūrėme iš apačios, vedami tikslo gyventi geriau, o kad nesustiprėtume, mėginama nuleisti įvairių institucijų, galinčių daryti mums įtaką. Taip atsirado seniūnaičiai, vietos bendruomenių tarybos. Nors visi suprantame, kad šias funkcijas puikiai atliktume mes patys. Kiekviename rajone yra skirtingų sričių koordinatorių su atlyginimais. Juokinga, kai gauni pildyti anketą ar ataskaitą, ką nuveikei šiose srityse. Nepildysi - sakys, nieko neveikia. Užpildai, žiūrėk, jau susirašę pliusus kaip savo veiklos rezultatą. Lietuvoje labai trūksta pilietiškumo, palaikymo ir supratimo. Valdžia tai matydama daug kur manipuliuoja mumis.

Nors matome šias blogas ypatybes, su vietos valdžia stengiamės kiek įmanoma glaudžiau bendrauti ir bendradarbiauti. Vis dėlto manome, kad neturime būti prašytojai, turime būti lygiaverčiai partneriai ir vieni kitų pagalbininkai.

- Kas jus pačią motyvuoja užsiimti visuomenine veikla? Juk tai nėra jūsų oficialus pirmasis darbas, iš kurio turite pragyventi su šeima.

- Kai pradėjau šią veiklą, turėjau dvi paaugles dukras. Norėjosi, kad tiek jos, tiek kiti kaimo vaikai turėtų kur leisti laisvalaikį. Neturėjome kaime apšvietimo, vaikai į mokyklą eidavo pėsčiomis. Ir buvo dar daugybė problemų, kurias galėjome spręsti tik susibūrę. Sukūrus bendruomenę iškilo ir kita problema, kad po vieną nieko nepadarysime, reikia burtis visoms rajono bendruomenėms.

Parengta pagal savaitraščio „Respublika“ priedą „Gyvenimas“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (19)

 • Vilma 2016 kovo mėn. 02 d. 09:15:07

  Sveiki, pritariu šiam straipsniui visu šimtu procentų.

 • VytautasV 2016 vasario mėn. 29 d. 20:36:00

  O mano kaimo jau nuo 1986-ųjų nebėra - tik šabakštynais užaugę
  dykros. Aišku, galite ir mane kaltinti, bet... per tuos mokslus tapau
  miestiečiu. Tačiau kiti iš jo šiaip sau bėgo, nes matė neviltį, o
  komunizmas kaip horizontas - buvo per toli. O dabar dar Tetukas su Ambalo
  pasekėjais duetu suuokė: Kursim šviesią ateitį liberaliai...

 • VytautasR 2016 vasario mėn. 29 d. 20:33:53

  Aš galiu papasakoti apie Vokietijos kaimą,bet nėra prasmės, nes tenai
  valdomos bendrovės protingų žmonių,o ne partijai lojalių statytinių.

 • kala-vyjas 2016 vasario mėn. 29 d. 20:23:11

  Ne vien duoną žmogus sotus reikalingi ir žaidimai,ne mano
  mintis.Pasidairykime po Danijos Karalystes kaimą.Seni vienkiemių pastatai
  pastatyti, išplanuoti taip pat kaip ir Lietuvoje.Kaime visi gyventojai
  turi darbo,ūkiai maži,bet jie yra išradingi.Kas užauginama kaime visas
  gerybes kurie turi noro parduoda vyriausybei.Užaugino jautuką iki metų
  paskambino ž.ū m.atsakingam tas atvyko apmokejo ir pats
  išsiveže.Pvz.metinis jautukas $1000.Augina šunis medžiokliai,labai
  daug ūkių augina žirgus,brangiakailus žverelius šimtais
  tukstančių.Kopenhagoje pasaulinio garso aukcijonas.Dailioji lytis
  treniruoja žyrgus,po darbo iš miesto kontorų renkasi žyrgų
  raiteliai.Jie pasakojo,kad nera pagamintas dar raumenų treniruoklis kaip
  begantis žyrgas.Savininkui l. geros pajamos.Daug ūkių auginančius
  galingus jaučius.Mačiau vasarą vaizdą,kaip karštą dieną subride į
  upę jie gere vandenį ir tuštinosi.Del to skandalo nera jie sako čia ne
  cheminiai nuodai.Pieno femros praeityje išgyveno tokius pat sunkumus.

 • perlinė mintis 2016 vasario mėn. 29 d. 20:03:28

  Valdžios požiūrį į kaimą atskleidžia įdomus faktas, kad pragyvenimo
  minimumas kaime mažesnis... Suprask kaimiečiui mažiau reikia.

 • nema 2016 vasario mėn. 29 d. 18:12:14

  Aš gyvenu mieste, o jau 15 metų dirbu kaime, durpių įmonėje.
  Tai va, apie kaimą susidariau tik gerą įspūdį, net jau ir pats
  prisistatinėju kaip kaimietis, nes būti kaimiečiu yra garbingiau.
  Nesąmonė, kad mūsų kaimai prasigėrę ir pan. Kaimas tai pati
  šviesiausia ir švariausia vieta. Juk ir Lietuvą visada gelbėdavo kaimo
  žmonės - o ne vilniečiai ...

 • Liūdna 2016 vasario mėn. 29 d. 16:05:45

  Juk visais laikais buvo taip, kad kaimo žmogus pragyvendavo iš laikomų
  gyvuliukų ir žemės. O dabar visa tai iš jų atimama ir kuo toliau, tuo
  grėsmingiau. Duodama pašalpa iš kurios jis turi pragyventi nekurdamas
  nieko. Tokie žmonės tampa panašūs į zombius, kuriuos be abejo labai
  nesudėtinga valdyti.

 • Bendruomenės 2016 vasario mėn. 29 d. 16:05:44

  valdžiai pavojingos,nes veda į savivaldą

 • kriste 2016 vasario mėn. 29 d. 13:58:03

  Kas kuria pinigeli is priklausomybe turinciu zmoniu.Manau jie turi but
  baudziami nes tas pats kaip butu mano sveikatos viesinimas.

 • irena 2016 vasario mėn. 29 d. 12:17:46

  idomu kas padare tuos kaimus prasigerusius,ar ne pati valdzia?

 • je 2016 vasario mėn. 29 d. 11:50:31

  bobuciu pasakos

 • nuomone 2016 vasario mėn. 29 d. 10:59:47

  o tos visos televizijos parsidave, kuri partija uzmoka kad rodytu,NAISIU
  KAIMA, NES YRA NORINCIU IS TEN Y SEIMA RODO GRAZIAI GYVENANCIUS KITA
  PARTIJA SUMOKA KAD RODYTU IR DEGRADUS IR NORINTIS Y SEIMA SUDA MALA,KAD JIS
  ATEIS y valdzia viska sutvarkys pakeis vietoij langu ploviklio gers obuoliu
  sultis, ir parkuose soks kepurines, o ta lietuvos tv tai jau galingesne uz
  ta vyriausybe, kaip nori tai vyniopji visus ant pirsto ir net sudaro
  sandorius su prvivaciom tv,kompanijom.va rtr rusu kanalas buvo kirsintojas
  lietuva su rusija kirsino. tik sumokejo lietiviai kitom kompanijom po 1,50.
  po 2 er gali ziuret ner jokios propogandos,tik slykstus pinigu melzimas is
  ziurovu,ir atrodo kad vcisi debilai ir nesupranta kodel tuos kanalus
  isjunge ,nugi mokam , pinigus uz tuos kurie isvazeve, nes daug uz ka mokam
  mokescius uz isvykusius tautiecius butu lietuviu 4milijonai moketume
  maziau,moterims norejo spirales sudeti,kad negimdytu, pabugo, tai sudes,
  cipus gyvunam po 40er, tai ir uz sirales atsipirks

 • Pensininke 2016 vasario mėn. 29 d. 10:52:43

  Lietuvoje mazai bendruomeniu gebanciu ka gero daryti savo aplinkai. Visu
  blogybiu priezastys KULTUROS ir SVIETIMO ministeriju klerkai, kurie be
  jokios kompentencijos sedi ir miega neziuredami ka rodo televizijos
  kanalai. Juose bevertes, slykscios rodomos laidos, o juo labiau menkavertes
  reklamos, anonsai.Gerai, kad galima matyti Rusijos kanalus.

 • Mix 2016 vasario mėn. 29 d. 10:31:19

  Siūlau šį pirmininkės Linos Kružinauskienės interviu susieti su prie
  apskritojo stalo diskutavusių protingų žmonių įžvalgomis dėl
  Lietuvos valdymo politikos ir jums atsiskleis labai aiški, sukurta
  valdančiųjų interesams tarnaujanti valdymo sistema, kuri nuolat
  plėtojama. Nepasiduodantys, pilietiška visuomenės dalis, tikslingai
  naikinama, taikant metodus, kuriuos išdėstė pirmininkė. Kada atsibusime
  visi?

 • lr 2016 vasario mėn. 29 d. 10:27:45

  Vakar ziurejau laida" demesio cenrte"na toks zurnaliuga visada vaidinantis
  elitini typeli,rachlevicius ar kaip ji ten,laukia ,kad kaimas ismirtu,nes
  kitaip nieko nebus.O pagalvojus kas jis toks,ka jis duoda lietuvai,na kaime
  nors pijokas,bet pas ji bulviu vistiek gali nusipirkti.Na mieste ,kur
  gyvenu,siuksliu konteneriai visi privatizuoti.Beda tame,kad nera darbo
  ,dauguma nevilty.O del tu pasalpu 50euru,kai kas gauna tik 17euru tiek
  sneka per visas televizijas jau net koktu,tai atimkit ir pasiimkit
  sau.Man,kaip pilietei, butu geriau,kad rodytu ir sneketu apie pavogtus is
  lietuvos milijonus,privatizuotas paezeres,o neskaiciuotu keliu euru.Durniai
  ubagai,kad vaiksto i televizijas,kad is ju pasijuoktu.

 • Tokio kaimo likimo,kaip 2016 vasario mėn. 29 d. 10:01:38

  dabar Lietuvos istorijoje,niekas nežinojo,kad kaimo vagys iš miesto
  mokytoja su pataisos inspekcijos viršininku,kurie sugebėjo pavogti visą
  Lietuvos policiją ir dar dalį teisėsaugos,o nepilnamečiai tapo likimo
  aukomis su kaime gyvenančiais seneliais.Tokia dabartinė padėtis
  Lietuvoje, ES sudėtyje.

 • Tarp kaimų skirtumas daug 2016 vasario mėn. 29 d. 09:32:01

  kartų didesnis,nei tarp miestų ir viską nulėmė ne žmonės,o Vilniuje
  priimti įstatimai,nes kai įstatymais atskyrė žemę nuo gamybos
  priemonių ir apyvartinių lėšų,darbo našumas sumažėjo tikrame
  kaime,net 300 kartų.O tai rodo,kad už tas pačias socialines garantijas
  darbininkas privalo įstatymais mokėti,300 kartų brangiau.Dabar trėmimo
  nebebus,nes žmonės iš kaimo pabėgo patys,kaip pelės iš skęstančio
  laivo ir nebe svarbu kur.

 • Taip 2016 vasario mėn. 29 d. 08:27:53

  Štai kur tikslus šiuolaikinio kaimo apibūdinimas, reikia kad tą
  straipsnį miesčionys perskaitytų. Miestuose kiekvienas konteineris turi
  savo skarmaluotą "šeimininką" ,kaimuose to tikrai nepamatysi.

 • yra BAMBALINIU tiek KAIME tiek MIESTE,tiek AUKSTAS PAREIGAS uzimanciu ZMONIU TARPE... 2016 vasario mėn. 29 d. 08:14:34

  tema LABAI NEMALONI,TODEL!!! placiau AS!!! JOS NENAGRINESIU...TASKAS

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • NELAIMĖ: šeštadienį Kauno Aleksoto aerodrome avariniu būdu privalėjo leistis lėktuvas „Jak-52“; į ligoninę išvežta lėktuvo pilotė Rita Eriksonienė; ji - akrobatinio sporto meistrė bei Lietuvos čempionė; kartu su ja skridusiam vyrui medikų pagalbos neprireikė.
 • MOLDOVA: Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja penktadienį palaikė Didžiosios Britanijos, Kanados, Lenkijos, Lietuvos ir dar septynių šalių raginimą Rusijai išvesti savo pajėgas iš atsiskyrusio Moldovos regiono.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas spaudoj

Ar švenčiate Jonines?

balsuoti rezultatai

Ar kada buvote apgauti, kai nuomojotės būstą?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +8   +12 C

   +8  +12 C

 

   +8  +12 C

  +17   +21 C

   +16  +18 C

 

   +14   +18 C

    1-3 m/s

   1-4 m/s

 

    1-3 m/s

 

reklama
Ukis 2018