Atsisveikinant su L.Šepečiunuotraukos (11)

2017 gruodžio mėn. 17 d. 08:11:50 Perskaitė 1924

Išmintingai tarnauti Lietuvos kultūrai, jausti jos tradicijas, subtilybes, perspektyvą, išpešti pozityvią naudą kultūrai net gūdžioms sutemoms užėjus - ir kartu išsaugoti padaužiškai jaunatvišką susižavėjimą moderniomis menotyrinėmis srovėmis ir kūriniais... Būti anų laikų valdžios viršūnėse - ir neištirpti jose... Vadovauti delegacijoms - ir slaptai lakstyti po muziejus ir dailės galerijas dėl impresionistų, Pikaso ir Salvadoro Dali... Pirmajam klausytis Nidoje Jakovlevo monologų, kas yra atūžianti perestroika, ir suvokti Gorbačiovo asmenybės ribotumą, suprasti, kas neišvengiamai laukia imperinės valstybės ir koks istorinis šansas Lietuvai... Nepaliauti džiaugtis gyvenimo pilnatve ir prieštaringumu - ir skausmingai išgyventi, žvelgti olimpiškai ramiai - ir su šilta - šepetiška - ironija į kasdienybę... Nepriminti savo nuopelnų, išsaugoti tylią kultūros žmogaus laikyseną... Kaip tą paskutinį kartą spaudžiant delną po susitikimo Seimo skaitykloje... Sunku buvo, o atėjai, Lionginai, dėl naujos knygos ir žodžio autoriui.

 

Dar daug galėtų papasakoti ir, svarbiausia, parašyti Lionginas Šepetys, dar daug sukaupta asmeninio archyvo dėžėse ir likę ant darbo stalo, jei...

Jei ne tas sudėtingas gyvenimo kelias, kuris šiomis akimirkomis driekiasi prieš mūsų akis. Išlikęs per stebuklą dėl nuslėptos tikrosios gimimo datos - ir baimė, kad biografijos klastotė nušluos nuo arenos... Jauno gabaus architekto idėja - studentiška kepuraitė, aliuzija į universitetinį akademizmą, išplitusi, nešiota vėlesnių studentų kartų ir mūsų, žaibiška karjera Vilniuje... Visados kėlė nuostabą elegancija, ori laikysena nomenklatūrinio supilkėjimo fone. Mįslė, kodėl šis žmogus išlieka savimi, nenugrimzta klampiame komunistinės balos purve - lyg ir „kaip visi jie“, tačiau - „kitoks“. Tai ir erzino, ir išliko intriguojančia paslaptimi daugeliui. Kaip ir dailės parodos, meninių krypčių, braižų įvairovė, kurią lėmė šis netipiškas anų laikų veikėjas, privalėjęs niveliuoti viską, o daręs atvirkščiai, sugebėjęs susišnekėti su menininkais, jo talentingas įsijautimas į atskirų kūrėjų ir visos kultūros dramą. Tuo metu dėl suprantamų priežasčių - potekstėje ir veiksmuose. Net išrinkimas akademiku - ne dėl kėdės, o dėl menotyrinių darbų juk pelnytas buvo.

Antipatiją, apmaudą ir įtarumą mumyse ilgainiui keitė... patsai Lionginas Šepetys. Tai dėl jo drąsios rizikos atrastasis Vilniaus arkikatedros lobynas, nuslėpus atradimą nuo Maskvos, liko Lietuvoje ir šiandien grąžintas Bažnyčiai. Tai jam pritarus būdavo gabenamos kultūros vertybės į Lietuvą, imamasi kultūros iniciatyvų. Tai jis, atsisakęs rangų Maskvoje, ryžtingai pasuka su Tauta ir tampa jos valios reiškėju Aukščiausiojoje Taryboje. Visiems laikams atsisveikina su partine priklausomybe ir mato kitų - nedirbusių, negyvenusių ir žalčiu nevinguriavusių anais laikais - pasaulėžiūrinius kūlversčius. Leidžia laikui atseikėti, įvertinti save ir savo veiklą. Sudėtingoje polemikoje visados skamba išmintingas balsas. Išgirsta visus, įsiklauso nereikalaudamas sau išskirtinio dėmesio. Išlieka gilus, santūrus, kolegiškai jautrus. Nesako jauniems karštakošiams, Atgimime vertusiems jį iš postų, taip pat šį žodį tariančiajam, nerėžia į akis, kad žino. Nesikabina į naujus postus, kaip ne kurie kiti, atsižegnoja, nesusitepa rankų - ir dar kartą nustebina. Savo pavyzdžiu rodo, koks svarbus eilinio parlamentaro darbas. Įsimena kolegoms signatarams kaip pirmasis ilgametis klubo kancleris, prisidėjęs prie klubo kūrimo ir veiklos principų. Kad vis dar telkiamės - ir mūsų Lionginui už kantrybę ačiū.

Štai jau ir išsirikiavusi ilga ilga tariamos kultūros tariamų vairininkų eilutė. Ir beveik visi jie ...ministrai. Ir beveik visi - apsaugok, Visagali, - „kultūros“. Kabutėse, žinoma. Todėl mes ir nelyginame tų dosniai apdovanotųjų dvasios ir painiavos vargšų su Tavimi, su tuo, ką vienoje ar kitoje situacijoje derėtų daryti ministrui, jei jis būtų - kultūros, nors nejučia imame svarstyti, kaip elgtųsi Tavo tradiciją ir stilių gerbiantis ministras su retenybėmis - profesionalumu, garbe ir sąžine, kaip būtų sutvarkytas Gedimino kalnas, pastatytas paminklas Lukiškių aikštėj, kaip nekiltų gėdingas gaisras Rumšiškėse, kur su gražiu Tavo pritarimu veikė puikus Povilo ir Dalios Mataičių folkloro teatras.

Tai ir lenkiamės Tau, Lionginai, už ištikimą ilgametį atsidavimą Lietuvos kultūrai, už parašytas ir neparašytas knygas, o svarbiausia už tai, kad buvai su savo Tauta didžiosiomis, jos likimą lėmusiomis dienomis, kad liksi toks mūsų atmintyje - ramus ir taurus. Įžvalgus. O klaidos paklydimai, kiek jų buvo ir kuriuos besąlygiškai pripažindavai - telieka toje aštrioje, bet tolerantiškoje polemikoje, kuri lydi kultūrą. Ir paslaptys, kurias išsineši su savimi. Gal dar papasakosi mums t e n a i - tepasipildo meilės, išpažinties, būties paslaptys tenai naujomis. Tavo, Lionginai.

Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą žmonai Nijolei, sūnums Linui ir Lionginui, anūkams Tomui ir Ievai - apie Jus, mielieji, ir savo meilę Jums Lionginas kūrė legendą. Puiki ši legenda gerais užrašais ir širdingu žodžiu.

Iš čia, nuo šito kalnelio - kiti prakalbinti pasveikinti Vilniaus kalneliai, ir daug kur Tau kaimynystę palaikys kitos legendos.

Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatare, gražus Tėvynės ir jos kultūros žmogau.


Parengta pagal savaitraštį „Respublika“

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net