respublika.lt

2018 rugpjūčio 17, penktadienis

Atsisveikinant su L.Šepečiunuotraukos (11)

2017 gruodžio mėn. 17 d. 08:11:50
Romas Gudaitis, rašytojas

Išmintingai tarnauti Lietuvos kultūrai, jausti jos tradicijas, subtilybes, perspektyvą, išpešti pozityvią naudą kultūrai net gūdžioms sutemoms užėjus - ir kartu išsaugoti padaužiškai jaunatvišką susižavėjimą moderniomis menotyrinėmis srovėmis ir kūriniais... Būti anų laikų valdžios viršūnėse - ir neištirpti jose... Vadovauti delegacijoms - ir slaptai lakstyti po muziejus ir dailės galerijas dėl impresionistų, Pikaso ir Salvadoro Dali... Pirmajam klausytis Nidoje Jakovlevo monologų, kas yra atūžianti perestroika, ir suvokti Gorbačiovo asmenybės ribotumą, suprasti, kas neišvengiamai laukia imperinės valstybės ir koks istorinis šansas Lietuvai... Nepaliauti džiaugtis gyvenimo pilnatve ir prieštaringumu - ir skausmingai išgyventi, žvelgti olimpiškai ramiai - ir su šilta - šepetiška - ironija į kasdienybę... Nepriminti savo nuopelnų, išsaugoti tylią kultūros žmogaus laikyseną... Kaip tą paskutinį kartą spaudžiant delną po susitikimo Seimo skaitykloje... Sunku buvo, o atėjai, Lionginai, dėl naujos knygos ir žodžio autoriui.

 

Dar daug galėtų papasakoti ir, svarbiausia, parašyti Lionginas Šepetys, dar daug sukaupta asmeninio archyvo dėžėse ir likę ant darbo stalo, jei...

Jei ne tas sudėtingas gyvenimo kelias, kuris šiomis akimirkomis driekiasi prieš mūsų akis. Išlikęs per stebuklą dėl nuslėptos tikrosios gimimo datos - ir baimė, kad biografijos klastotė nušluos nuo arenos... Jauno gabaus architekto idėja - studentiška kepuraitė, aliuzija į universitetinį akademizmą, išplitusi, nešiota vėlesnių studentų kartų ir mūsų, žaibiška karjera Vilniuje... Visados kėlė nuostabą elegancija, ori laikysena nomenklatūrinio supilkėjimo fone. Mįslė, kodėl šis žmogus išlieka savimi, nenugrimzta klampiame komunistinės balos purve - lyg ir „kaip visi jie“, tačiau - „kitoks“. Tai ir erzino, ir išliko intriguojančia paslaptimi daugeliui. Kaip ir dailės parodos, meninių krypčių, braižų įvairovė, kurią lėmė šis netipiškas anų laikų veikėjas, privalėjęs niveliuoti viską, o daręs atvirkščiai, sugebėjęs susišnekėti su menininkais, jo talentingas įsijautimas į atskirų kūrėjų ir visos kultūros dramą. Tuo metu dėl suprantamų priežasčių - potekstėje ir veiksmuose. Net išrinkimas akademiku - ne dėl kėdės, o dėl menotyrinių darbų juk pelnytas buvo.

Antipatiją, apmaudą ir įtarumą mumyse ilgainiui keitė... patsai Lionginas Šepetys. Tai dėl jo drąsios rizikos atrastasis Vilniaus arkikatedros lobynas, nuslėpus atradimą nuo Maskvos, liko Lietuvoje ir šiandien grąžintas Bažnyčiai. Tai jam pritarus būdavo gabenamos kultūros vertybės į Lietuvą, imamasi kultūros iniciatyvų. Tai jis, atsisakęs rangų Maskvoje, ryžtingai pasuka su Tauta ir tampa jos valios reiškėju Aukščiausiojoje Taryboje. Visiems laikams atsisveikina su partine priklausomybe ir mato kitų - nedirbusių, negyvenusių ir žalčiu nevinguriavusių anais laikais - pasaulėžiūrinius kūlversčius. Leidžia laikui atseikėti, įvertinti save ir savo veiklą. Sudėtingoje polemikoje visados skamba išmintingas balsas. Išgirsta visus, įsiklauso nereikalaudamas sau išskirtinio dėmesio. Išlieka gilus, santūrus, kolegiškai jautrus. Nesako jauniems karštakošiams, Atgimime vertusiems jį iš postų, taip pat šį žodį tariančiajam, nerėžia į akis, kad žino. Nesikabina į naujus postus, kaip ne kurie kiti, atsižegnoja, nesusitepa rankų - ir dar kartą nustebina. Savo pavyzdžiu rodo, koks svarbus eilinio parlamentaro darbas. Įsimena kolegoms signatarams kaip pirmasis ilgametis klubo kancleris, prisidėjęs prie klubo kūrimo ir veiklos principų. Kad vis dar telkiamės - ir mūsų Lionginui už kantrybę ačiū.

Štai jau ir išsirikiavusi ilga ilga tariamos kultūros tariamų vairininkų eilutė. Ir beveik visi jie ...ministrai. Ir beveik visi - apsaugok, Visagali, - „kultūros“. Kabutėse, žinoma. Todėl mes ir nelyginame tų dosniai apdovanotųjų dvasios ir painiavos vargšų su Tavimi, su tuo, ką vienoje ar kitoje situacijoje derėtų daryti ministrui, jei jis būtų - kultūros, nors nejučia imame svarstyti, kaip elgtųsi Tavo tradiciją ir stilių gerbiantis ministras su retenybėmis - profesionalumu, garbe ir sąžine, kaip būtų sutvarkytas Gedimino kalnas, pastatytas paminklas Lukiškių aikštėj, kaip nekiltų gėdingas gaisras Rumšiškėse, kur su gražiu Tavo pritarimu veikė puikus Povilo ir Dalios Mataičių folkloro teatras.

Tai ir lenkiamės Tau, Lionginai, už ištikimą ilgametį atsidavimą Lietuvos kultūrai, už parašytas ir neparašytas knygas, o svarbiausia už tai, kad buvai su savo Tauta didžiosiomis, jos likimą lėmusiomis dienomis, kad liksi toks mūsų atmintyje - ramus ir taurus. Įžvalgus. O klaidos paklydimai, kiek jų buvo ir kuriuos besąlygiškai pripažindavai - telieka toje aštrioje, bet tolerantiškoje polemikoje, kuri lydi kultūrą. Ir paslaptys, kurias išsineši su savimi. Gal dar papasakosi mums t e n a i - tepasipildo meilės, išpažinties, būties paslaptys tenai naujomis. Tavo, Lionginai.

Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą žmonai Nijolei, sūnums Linui ir Lionginui, anūkams Tomui ir Ievai - apie Jus, mielieji, ir savo meilę Jums Lionginas kūrė legendą. Puiki ši legenda gerais užrašais ir širdingu žodžiu.

Iš čia, nuo šito kalnelio - kiti prakalbinti pasveikinti Vilniaus kalneliai, ir daug kur Tau kaimynystę palaikys kitos legendos.

Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatare, gražus Tėvynės ir jos kultūros žmogau.


Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (11)

 • jonis 2017 gruodžio mėn. 17 d. 16:50:08

  Nelengvais laikais L. Šepetys Lietuvos kultūros lauke buvo asmenybė,
  kurią iš dalies galima lyginti su Andre Malraux, pirmuoju Prancūzijos
  kultūros ministru 1960-1969m. de Golio laikais. Tik lieka didelė mįslė,
  kas L. Šepetį vertė adoruoti V.Landsbergio šeimynėlei. L. Šepetys
  G.Landsbergienę išleido į Australiją,o svarbiauia - jis garsiajam
  Vingio parko mitingui vietoj numatyto V. Petkevičiaus pavedė vadovauti V.
  Landsbergiui. Ar taip pasielgta spaudžiant KGB, ar taip atsidėkota
  Landsbergiui už jo žinotą ir neatskleita sovietams paslapti, kad
  L.Šeepečio asmens dokumentuose pertaisyti gimimo metai - iš 1926 į
  1927? Nuo šio mitingo ir prasidėjo Landsbergio politinė karjera. Deja ,
  ne patriarchas, o R. Gudaitis parašė gražų nekrologa.

 • Alva 2017 gruodžio mėn. 17 d. 16:11:22

  Ačiū rašytojui Romui Gudaičiui už tokį teisingą ir pelnytą Liongino
  darbų ir asmenybės įvertinimą.Lietuvos kultūrai labai reikia tokio
  erudito,kurio autoritetas suderintų įvairias nuomones ir visados priimtų
  tokius sprendimus,dėl kurių nebūtų gėda prieš ateities kartas.

 • Suvalkiotas 2017 gruodžio mėn. 17 d. 13:27:55

  Ačiū žemiečiui R.Gudaičiui už teisingus ir nuoširdžius žodžius
  apie a.a L. Šepetį. Tai buvo aukščiausio kultūros ir didelis Lietuvos
  patriotas tais nelengvais tarybiniais laikais. Tik gerbiamo L.Šepečio
  dėka Lietuvos kultūra sukūrė tai, ką šiuolaikiniai amerikoniškų
  užpakalių trintukai, dirbantys pagal V.I.Lenino mokymą, kad kiekviena
  virėja gali valdyti šalį, per 25-rius nepriklausomybės metus neįveikė
  sunaikinti. Pagarba tikriems lietuviams net ir sunkiausiais gyvenimo
  laikotarpiais neužmirštančiais savo kilmės ir valstybės ir jos
  žmonių. Ir noriu pareikšti "gilią" užuojautą prašaliečiui už
  čigoniško nuotykio įsisąmoninimą - nudegęs liežuvį nuo kopūstų
  sriubos, net ir eidamas pro kopūstų lauką pučia.

 • VGA 2017 gruodžio mėn. 17 d. 11:42:42

  Teisingas straipsnis.

 • Safyras 2017 gruodžio mėn. 17 d. 11:31:14

  Dabar daugelis bando pavaizduoti tuos tarybinius laikus, kaip kažkokį
  didelį blogį. Tačiau tie, kurie gimė po visų karų, mokėsi veltui
  mokyklose , institutuose , kai buvo vertinamas žmogaus protas, darbas, o
  ne jo piniginė, tai ir susikrovė tikrus dvasinius turtus per knygas,
  teatro spektaklius, kino filmus, parodas, ekskursijas. Daugelis neturėjo
  progos pamatyti paveikslų kapitalistinėse šalyse, bet su dailininkais
  susipažindavo per knygas, fotografijas , kur knygos buvo parašytos su
  didele meile.Pasakų spektakliai dramos teatre ar muzikiniuose ne tik
  džiugino vaikus, bet ir atvėrė tuos didelius meno vartus į pasaulį per
  muziką, šokį, dainą, poeziją ar prozą... Todėl labai gaila, kad
  dabar politikai tapo labai siaurų pažiūrų savo šalies atžvilgiu, bet
  labai plačių-kitų šalių, kur vis eksperimentuojama, o ne dirbama su
  planu, turint tvirtą nuomonę, o ne tik pataikaujant biurokratams, kurie
  visais laikais buvo...

 • prasalieciui 2017 gruodžio mėn. 17 d. 11:16:59

  parasei kaip i lazda paperdei

 • anti kultūros laikai 2017 gruodžio mėn. 17 d. 10:41:59

  Apie tokius kultūros ministrus, kokie buvo šviesios atminties Dainius
  Trinkūnas ir Lionginas Šepetys, šiandien galime tik su pavydu pasvajoti.
  Jie buvo kūrėjai, o ne griovėjai. Deja. Šiuo metu kiekvienas ministras
  ateina į šį postą vis prastesnis ir prastesnis, todėl tokie "prasti
  popieriai"mūsų kultūroje, dėl to toks didžiulis nuosmukis visose
  kultūros sferose.

 • O 2017 gruodžio mėn. 17 d. 10:32:24

  Prašalaitis prašovė pro šalį,lygindamas komunistus ir kegebistus.
  Pasiskaitykite kokioje ENCIKLOPEDIJOJE. Ir dar - ar g alite prilyginti
  šiulaikinį,šių laikų, kultūros ministrą A.A. L.šEPEČIUI?

 • komunistu 2017 gruodžio mėn. 17 d. 10:05:13

  siknalaizys

 • Gedas 2017 gruodžio mėn. 17 d. 09:14:05

  Ačiū autoriui už straipsnį, niekas Lietuvos kultūriniam gyvenime
  nepadarė tiek gero kiek gerb. L.Šepetys.

 • Prašalietis 2017 gruodžio mėn. 17 d. 08:59:03

  Romas Gudaitis rašytojas,šiame
  straipsnelyje"pamokslininkas"fantazuoja:"Būti anų laikų valdžios
  viršūnėse - ir neištirpti jose... Vadovauti delegacijoms - ir slaptai
  lakstyti po muziejus ir dailės galerijas dėl impresionistų, Pikaso ir
  Salvadoro Dali"...Maskvos pastatytas komunistinės ideologijos vyriausias
  prievaizdas Lietuvoje L.Šepetys,jam šaunaus komunizmo statybos
  laikais,"slaptai palakstęs"po muziejus,pasidarė toks"kultūros
  veikėjas",kuriam,pagal"rašytojo"Gudaičio išskirtines šepetines
  kultūriškumo sapaliones,Kristijonas Donelaitis,Maironis,Kudirka betiktų
  su savo kūrybiniu palikimu nebent pieštukus uždrožinėti tokiam
  L.Šepečio"kultūriškumo genijui"."Pamiršo rašytojas"Romas Gudaitis
  paminėti ir"neslaptus"šio ilgamečio komunizmo statytojo darbus
  Lietuvoje,esant jam išskirtinio atsakingumo vyriausio komunistinio
  ideologinio prievaizdo pareigose.Visas jo"nuopelnas"šiandieninei
  eurokolchozinei Lietuvai,kad jis KGB padėjo įtaisyti į sąjūdžio
  vadovybę KGB patikėtinį V.Lansbergį.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • NELAIMĖ: mažiausiai 12 žmonių nukentėjo, kai smarkus vėjas sugriovė didelę palapinę Alabamos valstijos Heideno miesto parke.
 • VERTĖ: metinė infliacija euro zonoje 2018 metų liepą sudarė 2,1 proc. ir paspartėjo nuo 2,0 proc. 2018 metų birželį, praneša Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūra „Eurostat“.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar jums trukdo viešai vaikus žindančios moterys?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate naująją Vilniaus miesto reklamą "G taškas"?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +11   +16 C

   +15  +17 C

 

   +15 +17 C

  +23  +25 C

   +24  +27 C

 

   +21  +24 C

   3-8 m/s

  1-2 m/s

 

    1-3 m/s

 

USD - 1.1370 PLN - 4.3142
RUB - 76.2551 CHF - 1.1299
GBP - 0.8950 NOK - 9.6130
reklama
Ukis 2018