Apie pateptuosius ir žemę dirbančiusnuotraukos (1)

2018 rugpjūčio mėn. 13 d. 11:11:50 Perskaitė 1371

Kam gyvenimas Lietuvoje yra geras? Politikams ir valdininkams, pasakytų dažnas sunkiai dirbantis ūkininkas. Socializmas iš dažno jų kiemo dar neišėjęs. Dirba su senais traktoriais, duria galą su galu. Šviesesnės ateities nemato, nes tiems, kuriuos išsirinko, jie nerūpi. Šit vilkaviškietis Juozas Balanevičius kartu su sūnumi, kuris pamainomis dar dirba valdišką darbą, turi 50 hektarų nuomojamos ir savo žemės.

 

Vargsta vyrai su atgyvenusiais užsieniniais traktoriais ir su jaunimui šypseną keliančiais „belorusais“. Piktinasi, kad tie besišypsantys nesupranta, kiek kas kainuoja. Kol tie mėlyni traktoriai atkeliauja į ūkininko kiemą, jų kaina užauga vos ne dvigubai, nes iš to dar reikia uždirbti - valstybei, pardavėjams. Politikoje gerai besiorientuojantis visuomenininkas prieš kiekvienus rinkimus atkunta, vis tiki ir kitus paagituoja tikėti, kad ateis į valdžią mąstantys žmonės. Bet greitai nusivilia.

- Kodėl? Kodėl žmonės nebetiki valdžia? - klausėme ūkininko, visuomenininko Juozo BALANEVIČIAUS.

- O jūs, ar tikite? Jie mums akis muilina. Dabar visas jų darbas - kas sugalvos geresnę reformą. Nebuvo ir nebus jokios reformos. Jūs man pasakykite, kur ir kiek valdininkų sumažėjo. Iki šiol jų ne mažėjo, o didėjo. Nei savivaldybėse, nei seniūnijose niekas nepasikeitė. Ministerijos taip pat pilnos, ir visi apsivertę darbu. Vieną skyrių uždarys, įkurs kitą. Jei Skvernelis per suvažiavimą sugebėjo ūkininkams į akis pasakyti „pasižiūrėkite, su kokiomis mašinomis jūs važinėjate“. O juk ūkininkas tą mašiną užsidirbęs. Tegul premjeras pats pasižiūri į savo daržą, įrodo, kaip jis už policininko atlyginimą nusipirko tokį sklypą ir namą pasistatė. Mažinkime biurokratinį aparatą apskritai, o ne kilnokime valdininkus iš kabineto į kabinetą, iš vieno pastato į kitą. Kam to popierizmo tiek reikia, jei yra kompiuteriai. Į laikmenas dokumentus įsirašei, ir viską turi. Rašai projektą - jis būtinai sąsiuvinio dydžio. Visa Lietuva dabar projektuotojais tapo, tai ir pilame visi. Aš taip pat, bet man tų popierių nereikia. Tik tam, kad parodyti. Atvažiavo vienas tikrintojas - parodyk, kitas - parodyk. Jie dirba. Pirmą projektą rašiau, ar ne pieno direktyvą, užteko trijų lapų, o dabar - trisdešimt - pažymos iš „Sodros“, Mokesčių inspekcijos, iš banko, Žemės ūkio informacijos centro. Atseit, jie nemato tų dokumentų savo kompiuteriuose. Jie viską mato, pirmiau už mus pamato, bet vis tiek reikia jiems kažką pateikti. Kokia proga už ką tuos eilinius žmones varginti? Mano darbas - aparti žemę, užauginti javus, parduoti, kad žmonės turėtų ką valgyti, o ne popierizmais užversti. Ūkininkas dar turi samdytis buhalterę, lyg be buhalterės Lietuvoje nebus pinigų.

- Taip, tarkime valdininkus išvaikysime, bet kur jiems dėtis? Jie taip pat žmonės, valgyti nori?

- Tegul važiuoja į kaimą, kuria ūkius, augina daržus, dirba statybininkais, slaugo ligonius. Jokios dramos, kad atleis, tą jau reikėjo padaryti prieš dešimt metų. Ministerijos nesugrius be jų. Ten reikia protingų, kurių vienas už penkis gali padaryti. Mažiau bus popieriaus gadintojų, Lietuvai bus geriau. Atvažiuoja valdininkai į ūkininkų susirinkimus, konferencijas ir daugiau jie nieko nepasako, kaip tik sankcijos - baudos, baudos - sankcijos. Dabar ketverius metus vadovauja vieni, kitus ketverius - kiti, po jų vėl tie patys sugrįžta. Vėl viskas nuo pradžių, vėl kalti ne jie, o buvusieji. Abejoju, ar kas po šių rinkimų pasikeis. Aš visą laiką buvau optimistas, bet dabar jau nebe. Visą laiką sakau, reikia mažinti atlyginimus valdininkams, kad jiems praeitų noras šiltoj kėdėj sėdėti.

- Ką duos paprastiems žmonėms ligoninių naikinimas rajonuose? Kai kurių skyrių jau nelikę. Pirmiausia uždaryti - gimdymo skyriai.

- Moterys provincijoje ir negimdo, jos jau seniai išvažiavusios į užsienį ar į didmiesčius. Ir vaikų periferijose mažai likę. Užsienyje gimę, jie ten ir gydomi. O kam pensininkui ta ligoninė? Lova slaugos skyriuje pensininkui reikalinga arba, atleiskit už tiesmukumą, lavoninė reikalinga.

- Bet juk yra dar jaunų, kaime likusių. Šit ir jūsų sūnus čia gyvena, vaikučius augina.

- Pasakysiu atvirai - mano sūnus gyvenimu Lietuvoje nebesidžiaugia. Buvo laikas, kai džiaugėsi. Tik ne dabar, kai tiek melo. Labai jau jis norėtų išvažiuoti.

- Pykite nepykęs, bet Lietuva gražėja, alkstančių nebėra, alkoholikų mažėja...

- Gražėja, sakot? O kad pusė tų gražių namų, automobilių, tų galingų traktorių užstatyti užsienio bankams to niekas nemato? Žmonės skolinosi iš bankų ir statėsi. Aš taip pat vienas tų skolininkų. Kas nors atsitiktų ir išeitum švilpiančiomis kišenėmis. Neskolingi bankams tik tie, kurie gyvena sukrypusiuose nameliuose su šiferiniu stogu. Po karo, iki nepriklausomybės mūsų kaime buvo nutiesta du kilometrai asfalto, o po nepriklausomybės iki šių dienų - 170 metrų. Juokdariai mes esame. Visi kalba Kaunas, Kaunas pasikeitė. Tikrai pasikeitė. Kas prie Kupčinsko Kaune aštuonerius metus darėsi - švaistė pinigus nežinia kur, o atėjo Matijošaitis - žiūrėkite, kaip Kaunas atrodo. Pinigais, rodos, nepasnigo, viskas už tuos pačius, bet miestas per kelerius metus neatpažįstamai pasikeitė. Tinkamus prie Lietuvos vairo matau tik du vyrus - Matijošaitį ir Malinauską. Pažiūriu į žmogų ir jei tik išgirstu iš jo žodį „Rusija puola“, tuo viskas ir baigiasi. Nerinkčiau prezidento taip žodžiais besišvaistančio. Jei už tvoros stovi pulkas šunų su iššieptais nasrais, kam juos erzinti? Juk negali žinoti, ar vartai tvirtai uždaryti.

- Kokių reformų reikia Lietuvai? Ką jūs darytumėte?

- Pirmiausia reikia pradėti nuo Seimo. Jei iš 141 neina suvaldyti 50, tai tų 50 ir nereikia. Jeigu seimūnai galvotų apie Lietuvą, pasiginčiję gali konsensusą surasti, bet kai kiekvienas traukia virvelę į save... Niekaip nesuprasiu, kas Seimo narį padaro pateptuoju? Sėdžiu ne taip seniai vienoje didelėje klinikoje prie gydytojo durų, ateina vienas gerai mums žinomas seimūnas, atsisėda į bendrą eilę. Tik neilgai sėdėjo. Mes visi kaip šuneliai laukiame, kol padarys kardiogramą, o jį atėjęs gydytojas už rankutės ir nusivedė. Tai palaukit, ar yra garbės pas medikus?

- Nenorėčiau sutikti, kad šiuo atveju kalti medikai. Juk tas gerbiamas Seimo narys galėjo neiti, niekas jo nenutempė.

- Nuo to mes dar neatpratę. Veda ir einame. Nesvarbu, ar karti, ar pamaitinti, ar sodinti ves, vis tiek eisime. Kaip avių banda. Buvo Seimo nariams atskira ligoninė. Kodėl ją reikėjo uždaryti, jei privilegijų liga vis dar sergame. Bent kitų savo pirmenybėmis nenervintų. Žinote, kas mane dar labai piktina - kad medikai skundžiasi mažais atlyginimais. Jie ima kyšius ir nesijaučia įsipareigoję gavę papildomai.

- Kas ūkininkui yra blogiausia?

- Pasakysiu, kas blogai, sakysit, kad ūkininkai tik dejuoti sugeba. Išties, gero nedaug. Darbininkų kaime nebėra. Dėl to valstybė turėtų prisiimti kaltę, kad juos išvijo. Vienas pažįstamas ūkininkas seniai kalba parduosiąs karvių bandą. Apie 70 jų dar laiko. Vis dar neapsisprendžia, nes širdį skauda. Sunku žmogui visą gyvenimą su gyvuliais dirbusiam šią šaką nukirsti. Jo gyvuliai gražūs, prižiūrėti, sveiki, todėl lenkų pirkliai vis į kiemą suka. Nesusidera, ūkininkas kainos nenuleidžia, bet susiderės. Ir niekam neskaudės, tik jam. Nereikia Lietuvai žemės ūkio. Sužlugdėme kiaulininkystę, sužlugdėme gyvulininkystę, sužlugdysime ir augalininkystę. Ministrai patarėjais, padėjėjais apsistatę, o patys nieko neišmano. Tegul mane paskiria žemės ūkio ministru, nė vieno patarėjo neliks. Nebijočiau ateiti pas gyvulių šėrėją, karvių melžėją ir paklausti, kaip kam sekasi. Sakysit, nieko nepakeisčiau? Galima pakeisti, jei žinai ką keisti. Ministerija gali priimti kai kuriuos sprendimus pati, teikti juos Seimui svarstyti. Nieko nepadaro, nes jiems neįdomu. Ką daryti, kad ūkininkams būtų gerai? Nieko ypatingo. Pirmiausia produktų perdirbimo įmonės turi būti. Reikia grūdus malti, pyragus kepti ten, kur jie užauginti, o ne plukdyti jūromis, kad kiti pelno turėtų. Kurkime darbo vietas savo namuose, nereikės darbininkams išvažiuoti svetur dirbti. Jeigu veža į Skandinaviją mūsų medieną, o iš Skandinavijos pačių lietuvių pagamintus baldus atgal į Lietuvą, ar ne juokas? Pieną taip pat išveža į Lenkiją, bet už tai Lenkijos supirkėjai moka 39 centus, o Lietuvos - 21 centą.

- Ne visiems blogai Lietuvoje gyventi. Kai kurie nesiskundžia, renčia pilaites gražiausiuose kampeliuose, augina solidžias sąskaitas bankuose?

- Lietuva turi pinigų, bet kiek ir iššvaisto. Visos statutinės struktūros švaisto pinigus ten, kur to visai nereikia. Pabandykite uždaryti kalėjimuose parduotuves, ir pamatysite, kaip nusikalstamumas sumažės. Kaliniai maistą, patalynę gauna, stogą turi, už elektrą mokėti nereikia. Kam tos parduotuvės zonoje. Kad galėtų prisipirkę kruopų raugą raugti? Nebus parduotuvės, nereikės pinigų, nebus ir „alio, mama, tavo sūnus į avariją papuolė“. Nemažėja nuteistųjų, jų dar daugės, kai tokie dalykai Pataisos namuose vyksta. Ne Pataisos namų vadovų galvas kapoti reikia, o šluoti visą Kalėjimo departamentą ir Teisingumo ministeriją. Visus iki vieno, jei jie nesugalvoja, kaip dykų eržilų bandą suvaldyti.

- Žvilgteli į policijos suvestines ir atrodo, kad Lietuvoje vieni mušeikos, girtuokliai ir chuliganai...

- Norisi kvatotis, girdint nusikaltusiojo charakterizavimą - policijai gerai žinomas. Žinomas ir laisvas. Sovietiniais laikais visuomeninis apylinkės inspektorius turėjo didesnes teises nei dabar policininkas. Jei įgaliotinis atvažiuodavo į kaimą, visi žinojo, kad įgaliotinis atvažiavo. Buvo pagarba ir baimė. Dabar policininkas prieš nevaldomą paauglį negali imtis jokių priemonių be Vaiko teisių apsaugos atstovo. Paauglys gali spjaudyti ant policininko, tyčiotis, kol neatvažiuos švelni moteris iš Vaiko teisių. Kokia gali būti pagarba policininkui, kai neblaivus paauglys pareigūną ant vienos raidės varo, o tas tegali stovėti rankas nuleidęs. Žmonės tai mato. Auginame jau kelintą kartą cinikų ir dykaduonių, tad ko stebėtis, kad kalėjimai sausakimši.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net