Algimanto apygardos vadas Antanas Starkus-Montėnuotraukos

2012 sausio mėn. 28 d. 08:19:08 Perskaitė 3883

Būsimasis partizanų vadas Antanas Starkus gimė 1919 m. spalio 29 d. Panevėžio apskrities Šimonių valsčiaus Zubiškių (dab. Vairiškių) kaime. Į Lietuvos kariuomenę išėjo savanoriu. Dalyvavo 1941 m. birželio sukilime. Ne visai tiksliais duomenimis, Antrojo pasaulinio karo metais A.Starkus kovojo nacistinės Vokietijos kariuomenės gretose prieš Raudonąją armiją. 1944 m. pabaigoje, sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, A.Starkus išvyko į Abvero žvalgybos mokyklą Nr.203, dislokuotą Rytų Prūsijoje, netoli Šlezbergo miesto. Ten būsimasis Algimanto apygardos partizanų vadas mokėsi keturis mėnesius.

1945 m. sausio 21 d. su 8 desantininkais jis buvo nuleistas Kupiškio apylinkėse. Sausio 22 d. ši grupė susidūrė su Raudonosios armijos daliniu. Per susišaudymą sužeistas ir suimtas desantininkų grupės vadas Antanas Gogelis (slapyvardis - Jonas Laukaitis). Jo pavaduotojas A.Starkus (slapyvardis - Antanas Rickus) sėkmingai pasiekė gimtinę ir ten suorganizavo partizanų būrį, kuris vėliau įsiliejo į Šarūno rinktinę. 1946-1947 m. jis vadovavo Šimonių, Kupiškio ir Svėdasų valsčiuose veikiančiai Algirdo kuopai. 1947 m. sausį jau buvo suformuoti 8 būriai su 93 Antanui Starkui-Blindai, Montei pavaldžiais partizanais.

1947 m. birželio 30 d. Montė paskirtas Šarūno rinktinės vadu, o 1948 m. balandžio 15 d., suformavus naują Algimanto apygardos štabą, - jo viršininku. Pagal suimto Šarūno rinktinės štabo viršininko F.Niauros-Cipro parodymus, A.Starkus apygardos vadu paskirtas tik 1949 m. liepą.

A.Starkaus brolis Feliksas, Birželio sukilimo Šimonių miestelyje vadas, Algimanto apygardos partizanas, žuvo 1947 m. rugsėjo 29 d. Okupantų persekiojama brolių Starkų motina savo namuose nebegyveno. Tą žinodamas, Montė šeimos sodybą užminavo. Tad keli okupacinės valdžios atstovai, norėję patekti į namą, buvo sužeisti. Vėliau namas sudegintas.

Tarp partizanų Montė garsėjo kaip bebaimis karys. Ne vieną kartą tik dėl jo sumanumo, geros orientacijos ir taiklios rankos partizanams pavyko išsiveržti iš okupantų kariuomenės apsupties. Be to, Montė sugebėjo organizuoti aktyvią pasipriešinimo kovą, nuolatos rengdavo pasalas ir panašias akcijas. 1949 m. lapkričio 1 d. Antanas Starkus-Montė žuvo MGB kareivių apsuptame apygardos štabo bunkeryje Šimonių girioje prie Priegodo ežero. Jis, po atkaklių kautynių sužeistas ir nenorėdamas pasiduoti gyvas, kartu su kitais kovos draugais susisprogdino.

Partizanų artimieji žuvusiuosius slapta palaidojo Adomynės miestelio kapinėse. Čia jų atminimui įamžinti 1989 m. lapkričio

1 d. atidengtas paminklinis akmuo. 1999 m. narsiam kovotojui A.Starkui suteiktas kario savanorio statusas ir pulkininko laipsnis (po mirties).

Parengta pagal dienraščio "Respublika" priedą "Nacionalinių vertybių rinkimai 2012"

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net