Dvi įžūlios idėjos Lietuvainuotraukos (21)

2017 gruodžio mėn. 16 d. 12:31:43 Perskaitė 3250

 

 

1. Kaip padidinti pensijas ir pristabdyti emigraciją

Šios Idėjos veiksnumas patikrintas gyvenime. Ją sugalvojęs buvau kiek ankstėliau, tik vis nerasdavau progos atlikti jos patikrą. Ir proga atėjo pati...

Važiavau traukiniu iš Palangos. Priešais mane sėdėjo dvi dailios moterys. Viena dar ne pensininkė, antroji - dar tik studentiško amžiaus. Plepėjome su bendrakeleivėmis apie šį bei tą. Supratau, kad tai motina su dukra. Suvalkietės. Motina gyvena Vilniuje, dukra po studijų Anglijoje jau suspėjo ten sėkmingai įsidarbinti ir dar sėkmingiau ištekėti už bendramokslio iš turtingos Londono šeimos. Taigi atostogauti galėtų gražiausiuose pasaulio pajūriuose ir „pavandenynuose“. Bet labai myli Lietuvą ir jai esą nieko nėra jaukesnio už Palangos paplūdimį. Kasmet, sugrįžusi po atostogų į Londoną, visiems pasakoja apie lietuviškus saulėlydžius, už kuriuos gražesnių nesą pasaulyje.

Staiga, mintis man tik trinkt į galvą - taigi tokia proga eksperimentui daugiau gali nepasikaroti. Ir imu joms... meluoti. Ne iš gero - jeigu pasakysiu, kad tai mano idėja, gali apipilti kava, kurią abi ką tik pradėjo gerti... Paprastai žmonės yra linkę vogti idėjas, o aš - atvirkščiai: savo idėją „atidaviau“ Seimui. Neseniai, sakau, užregistruotas naujas įstatymo projektas, kuris gali paliesti ir judvi. Moteriškės sukluso... Toliau „kabinu makaronus“: įstatymo projekte yra tokia labai akiplėšiška nuostata - nutraukti pensijos mokėjimą tėvams, kurių vaikai yra emigravę.

Kad šoks abi, net motinos kava išsipylė. Ant jos pačios. Imu raminti: atimta, sakau, bus ne visa pensija - jeigu, pavyzdžiui, turite iš viso 3 pilnamečius ir jau dirbančius vaikus, bet iš jų tik ši jūsų dukra gyvena svetur, tai jūs, sakau, labai nepergyvenkit - du trečdalius pensijos vis tiek gausite. Ir staiga - vienu metu abi: „Bet aš esu vienturtė“ ir „Man dar ne laikas į pensiją“! Tai jūs, sakau vienturtei, turėsite siuntinėti kas mėnesį motulei pensiją, nes atėjus pensiniam amžiui ji jos iš Lietuvos valstybės negaus... Visi suaugę dirbantieji, aiškinu, Lietuvoje per „Sodrą“ moka pensijas savo tėvams ir jų kartai. Aš irgi, sakau, tokiu būdu mokėjau pensiją savo tėvų kartai, o mano vaikai dabar moka mano kartai. O jūsų dukra, tikslinu jos situaciją, jums ir jūsų kartai nemoka. Tai kodėl mūsų valstybė jums turėtų mokėti pensiją?.. Tik, prašau jos, ant manęs neširskite, čia ne aš jums taip kalbu, čia, sakau, tas įstatymo projektas tokią žinią jums siunčia.

Motina su dukra susmeigia žvilgsnius pirmiausiai į mane, paskui viena į kitą. Gal kokias 10 sekundžių truko tas žiūrėjimas, o abiejų žvilgsniai rėkte rėkė: tai ką dabar mes darysime? Kai moteriškės kiek atsitokėjo, mūsų kalba jau nebesimezgė. O ir Vilnius jau buvo čia pat. Traukinys sustojo. Atsisveikindama motina liūdnai paklausė, kas gi tokį juodą įstatymo projektą galėjo pasiūlyti. Pakišau joms pavardes, kurios kalbant apie pensijas dažniausiai yra minimos: Sysas ir Dagys... Atsiprašau gerbiamų Seimo narių - pakišau juos idėjos labui.

Su savo šeimyna pasukome stoties durų link. Atsigręžęs mačiau ir net girdėjau, kaip mūsų bendrakeleivės kažką labai energingai aiškino prie vagono jas sutikusiam vyriškiui, iš pažiūros irgi dar ne pensininkui. Motina, labai aistringai mojuodama rankomis, linksniavo žodį „Dagys“, o jaunesnioji, dar aistringiau mojuodama - „Sysas“...

Taigi ši Idėja Lietuvai savo neakivaizdinį egzaminą jau išlaikė! Bet derėtų ją vos vos papildyti.

1. Puikiai suprantu, kad tokia Idėja nesugrąžins beveik milijono tėvus palikusiųjų. Bet susimąstyti privers visą milijoną - kol (jei) Idėja pasieks „dievo ausį“, tikiuosi, jau būsime perkopę šį skaičių. Tik pabandykime įsivaizduoti kokį erzelį TEN, už jūrų marių, sukeltų vien gandas apie tokią idėją pasklidęs. Kiek mūsų tautiečių visu rimtumu iškart imtų sverti savo vaidmenį tėvų, neretu atveju Lietuvoje galo su galu imančių nesudurti, likime. Ir esu tikras, bent jau kas dešimtas iš to milijono, pradžioje jau prakutusių arba ir šiaip padoresnių, žiūrėk, gal ir imtų krautis mantą, svarus, dolerius ar euriukus ir suktų ienas Lietuvos link, kad ČIA imtųsi „verslą daryti“.

2. Idėjai realizuoti nereikalingas joks finansavimas. Užtat kiek šimtų milijonų eurų papildytų Lietuvos biudžetą. O „Sodros“ biudžetą?.. Vadinasi, net ir mūsų pensininkų kišenę!?.

3. O štai ir svarbiausias šios idėjos efektas. Lietuvoje jauni tėvai iš pat savo vaikų mažumėlės imtų jiems diegti įsitikinimą, kad savo tėviškę ir Tėvynę visai nesunku mylėti ir iš arti. Kad visai nebūtina tai daryti iš užu jūrų, iš užu marių, kaip kad dažnu atveju mylima šiandien. O Lietuvos vaikų darželiuose pypliai, vos pramokę kalbėti, jau bando vienas kitam girtis, kad užaugę važiuos gyventi į Londoną.

2. Idėja, be kurios visos kitos - utopija

Mano pirmoji Idėja, kaip ir šimtai kitų jau pasiūlytų Idėjų Lietuvai, liks negyva, jeigu nebus įgyvendinta... manoji, pastaroji!

Deguto šaukšto, supilto į dar skysto geriausio bičių medaus statinę, neiškrapštysi jokiu pincetu. Mesk lauk su visa statine. Tas pats su mūsų valstybe - jauna, šviežia, dar skysta. Kiek į jos saldžias viltis buvo supilta juodo korupcijos deguto... Ne šaukštas. Net ne samtis. Kibirais pylė! Iki šiol pila. Ir esu linkęs manyti, kad nemažiau dviejų trečdalių to deguto vienaip ar kitaip yra susiję su partijų finansavimu.

Pats pavojingiausias Lietuvai tas juodas degutas tuo, kad partijos ima atidirbinėti verslui, vykdo pažadus, duotus keliems rėmėjams, o ne keliems šimtams tūkstančių rinkėjų. Nes rėmėjas prieš kitus rinkimus gali neparemti, o rinkėjas... Rinkėjas juk be atminties. Jis jau seniai nebeprisimena ką jam esi žadėjęs - vis tiek rinks. O rėmėjas - oi, kokia bjauri jo atmintis.

Prezidentė ne kartą yra kritikavusi politinių partijų ir politinių organizacijų finansavimo praktiką ir pati yra teikusi Seimui politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pataisas, o 2011-ųjų, trečiųjų savo kadencijos metų, prioritetu netgi įvardijo „politinės korupcijos užkardymą“. Kardė ji, kardė tą prakeiktą korupciją, o toji, it Sosnovskio barščiai, vis labiau veši. Gal, sakau, ne tuo kardu kardė...

O kardas yra. Oi, galingas. Ir visai negiliai paslėptas - Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo 19 straipsnyje. Jo 6 dalis labai santūriai primena, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę savo pasirinktai partijai skirti 1 procentą savo sumokėto metinio pajamų mokesčio.

Ir kas iš to procentėlio? Lietuvoje nuolat gyvenantis žmogus, pasakysite, mieliau savo procentus skirs vaikų globos namams, o ne partijai. Ot ir ne! Štai čia ir slypi didysis stebuklas. Tereikia tik kad valstybės biudžeto milijonai, skiriami partijoms, būtų skirstomi ne pagal Seimo, Europos Parlamento ar savivaldybių rinkimų rezultatus, o tuo santykiu, kuriuo savo pajamų mokesčio 1 procentą kiekvienai partijai skyrė Lietuvos žmonės.

Partijos būtų tiesiog priverstos dirbti ne tik Vilniuje, šalies miestuose ar rajonų centruose. Jos nertųsi iš kailio ir Krosnoje, ir Turgeliuose, ir Nemenčinėje. Ir dirbtų ne rėmėjui ir ne rinkimams. Pagaliau imtų dirbti Lietuvos žmogui ir Lietuvai. Ir dirbtų kasdien. Partijoms, norinčioms išlikti politiniame gyvenime, kito kelio neliktų. Net Seimas imtų dirbti Lietuvai! Prasidėtų tokios partijų lenktynės, kad prieš penkerius metus prezidentės ištarti žodžiai: „kad partijos konkuruotų idėjomis, o ne pinigais“ pagaliau virstų kūnu. Tik aš dar drįsčiau po prezidentės žodžių kyštelėti ir savo triskatikį: „ne tik idėjomis, bet ir konkrečiais darbais Lietuvos žmogui“. Tai kas, kad irgi dirbtų už pinigus. Bet užtat švarius. Ir ne tik dirbtų - nertųsi iš kailio!

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net