Ūkiškumo pavyzdį rodo kunigainuotraukos

2018 liepos mėn. 21 d. 17:33:22 Perskaitė 2957

Daug kam atrodo, kad tuštėjant kaimams, prasmės netenka ne tik mokyklos, bet ir mažos bažnytėlės. Jų galima netvarkyti, laukiant kol pačios nugrius. Šakių rajono medinukėms toks likimas, regis, nebegresia. Parapijų bažnyčiomis rūpinasi jų jauni kunigai. Jie ir patys nesibijo ūkiškų darbų.

 

Prieš trejus metus į rajono pakraštyje stovinčią Slavikų Šv. Onos bažnyčią atkeltą kunigą Donatą Rolskį iš pradžių parapijiečiai žvelgė atsargiai. Pripratę, kad klebonaujant pirmtakams bažnyčia nesikeitė, tik šiuro ir nyko, žmonės ir iš naujoko daug nesitikėjo. Dabar parapijiečiai visiems pažįstamiems giriasi, kaip jų naujasis klebonas bažnyčią sutvarkė kaip paveiksliuką. Esą tokio praktiško ir ūkiško klebono jų kraštuose iki šiol nebuvo. Vos tik atėjęs į Slavikus D.Rolskis nusprendė atnaujinti gendančias medines bažnyčios vidaus sienas.

Naujink nenaujinęs, jei lubos dėl nuolatinės drėgmės įlūžusios, o drėgmė kaupiasi per kiaurą stogą nuolat sunkiantis lietui - nieko nebus. Pasitarus su specialistais, paaiškėjo, kad remontui reikia virš 40 tūks. eurų. 10 tūkst. šiam tikslui skyrė Šakių savivaldybė, tiek pat - Vilkaviškio vyskupijos kurija. Prisidėjus ūkininkams, rėmėjams pavyko perdažyti ir bažnyčios lauko sienas, pakeisti į antrą aukštą, kur stovi vargonai, vos besilaikančius laiptus, sutvarkyti špitolę, varpinę. Bažnyčioje pakeista elektros instaliacija, šviestuvai. Matydami, kaip ūkiškai klebonas naudoja pinigus, dosniau ėmė aukoti patys parapijiečiai, siūlė savo pagalbą. „Pajutau, kaip tirpsta ledukai tarp mūsų“, - džiaugiasi klebonas. Kleboną džiugina, kad į mišias ateina vis daugiau žmonių, jaunimas mielai tuokiasi, krikštija vaikučius - kas nenorės jaukioje ir šviesioje aplinkoje didžiųjų šeimos apeigų atlikti. Dabar, kai tiek daug ir per trumpą laiką padaryta, klebonas dėlioja tolimesnius planus. Norėtųsi restauruoti nuo bažnyčios pastatymo nekeistus suolus, sutvarkyti į bažnyčią vedančius cementinius laiptus. Parapijiečiai sako, kad jų klebonas nėra tik šaltas pragmatikas. Jis stengiasi, kad apeigos būtų šiltos, šventės suartintų kaimynus. „Atvykite liepos 29-ąją, per Šv. Onos atlaidus giedos Lietuvos kariuomenės choras“, - kviečia kunigas.

Panašiai mąstantis darbštus kunigas Artūras Vaškevičius vadovauja Sintautų parapijai. Šiai parapijai priklauso Švč. Mergelės Marijos Angelų karalienės Valakbūdžio bažnyčia. Tuštėjančiame kaime vis mažiau besimeldžiančių, tad pamaldos bažnytėlėje vyksta šešis kartus per metus. Pasak klebono, tai anaiptol nerodo, kad ir mažas bažnyčias reikia apleisti, palikti sugriūti. „Juk tai - šventovės“, - sako kunigas. Per karą sudegusi medinė Valakbūdžio bažnyčia, po karo atstatyta. Kada paskutinį kartą buvo remontuota Valakbūdžio bažnytėlė klebonas nežinantis. Ir daugelis vietinių neprisimena. Išorinės sienos apsilaupiusios, praradusios spalvą.

Buvo aišku, kad ją mažų mažiausiai reikia perdažyti, sutvarkyti aplinką. Pinigų nėra, tad daugelį darbų teko kunigui nudirbti savomis rankomis. Ir kunigas pasiraitojo rankoves. Laiko negailėdamas pats, padedant nedideliam pagalbininkų būreliui, kaišė nusilaupiusias lauko sienas. Šiuo metu bažnyčia ne tik nušveista, bet ir baigiama perdažyti. „Visiems žinoma, kad dvasininkai tampa ūkininkais, ūkvedžiais, nes samdyti darbininkų nėra už ką. Tokių kaštų mūsų parapija nepaneša“, - sako klebonas. Vieną darbininką visgi pasisamdė, ūkininkai dar atsiuntė savo darbininkų, savivaldybė skyrė bokštelį-keltuvą, kad būtų galima pasiekti viršutines sienas. Dažus pirko už parapijos pinigus. Kunigas iki rugsėjo 1-osios ketina savivaldybės vadovybei pateikti paraišką dėl stogo atnaujinimo. Jo skaičiavimais, tam reikia apie 4 tūkst. eurų. „Sumažėjus žmonių, pasikeitė ir požiūris į kaimo bažnytėles. Daugelis kitų mano luomo asmenų taip dirba. Aš nesusireikšminu“, - sako kunigas A.Vaškevičius. Ateity klebonas tikisi sutvarkyti Valakbūdžio bažnytėlės vidų, perdažyti sienas. „Verkiant reikia remontuoti lubas, kurias pažeidė kiauras stogas“, - sako. Pakeisti stogui reikėtų apie 4 tūkst. eurų. Viliasi, kad rudenį Šakių savivaldybė išgirs jo prašymą.

Ūkiniai darbai kunigui A.Vaškevičiui ne svetimi. Kaip puikiai besitvarkantis dvasininkas jis paliko prisiminimą Alytuje. Dirbdamas Alytaus pataisos namų kapelionu, savo iniciatyva sutvarkė daugiau nei penkiolika metų remonto nemačiusią Kristaus Karaliaus koplyčią. Tuomet klebonas darbavosi ne vienas. Jam talkino nuteistieji.

Valakbūdžio bažnyčios lauko darbus klebonas tikisi baigti iki liepos 29 d., Švč. Mergelės Marijos Angelų karalienės atlaidų. Viliasi, kad pasidžiaugti nušvitusia bažnyčia ateis ne tik vietiniai gyventojai, bet ir apsilankys iš kitur atvažiavę jų artimieji.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net