respublika.lt

2017 gruodžio 15, penktadienis

Poetas Justinas Marcinkevičius: Kodėl taip sunku būti lietuviaisnuotraukos (12)

2015 vasario mėn. 16 d. 08:00:23
Rimvydas Stankevičius, „Respublikos“ žurnalistas

Vasario 16-ąją vis dažniau pasakoma, kad nesuprantame šios šventės, nemokame ir nenorime jos švęsti, - kviečiame dar kartą įsiklausyti į vieno Sąjūdžio pirmeivių ir svarbiausių laisvės šauklių, didžio lietuvių poeto Justino Marcinkevičiaus pačioje Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo pradžioje ištartus žodžius, kurie tebesaugo ir mūsų Tautos būties prasmę, ir iš jos ataidinčius šventus įpareigojimus mums - idant Lietuva nesibaigtų.

 

„Sunkiai ir iš toli ėjome į Vasario 16-ąją. Laisvo ir nepriklausomo gyvenimo vizija tai ryškiau, tai blausiau nušviesdavo atskirus mūsų senosios istorijos etapus. Kas pasakys, kada amžių glūdumoje ima rusenti ta ypatinga žmonių valia, jų siekimas kurti ir visomis išgalėmis ginti savo bendro (šiandien pasakytumėm - tautinio) gyvenimo formas, tvirtinti ir tobulinti jas. Manau, kad nebus per daug pasakius, jog tolima Vasario 16-osios aušra brėško jau Saulės grumtynėse ir Žalgirio mūšyje, Mažvydo „Katekizme“ ir Donelaičio „Metuose“, Maironio „Pavasario balsuose“ ir Kudirkos „Tautinėje giesmėje“ - tai vis Lietuvos gyvybės paliudijimas, kardo ir plunksnos pastangos ginti valstybę ir ugdyti tautą joje. Vadinasi, 1918 m. vasario 16-osios aktas, skelbiantis Lietuvos valstybingumo atkūrimą, remiasi į VISĄ mūsų istoriją, yra lyg ir jos tęsinys, etapinė išvada, reziumuojanti vieno laikotarpio - priklausomybės - pabaigą ir skelbianti kito - Nepriklausomybės - pradžią. Be abejo, tai yra revoliucinis aktas, jam atsirasti reikėjo ypatingų sąlygų, ir šlovė tiems, kurie jas - sakykime taip - pajuto, suvokė, o svarbiausia: panaudojo tas sąlygas lietuvių valstybės ir Tautos labui.

Sunku pervertinti Vasario 16-osios ir po to sekusių dviejų Nepriklausomybės dešimtmečių reikšmę tautinės sąmonės ugdymui, kultūros kūrybai. Kažin ar be jų mes būtumėm išsaugoję savo tapatybę, ar kalbėtumėm šiandien savo kalba, kuria kalbame. Buvo sukurta švietimo sistema (po Pirmojo pasaulinio karo 44 procentai Lietuvos gyventojų buvo analfabetai - tokį gavome palikimą iš carinės Rusijos), buvo įsteigti teatrai, bibliotekos, plėtėsi knygų leidyba, o žurnalų, almanachų, kitų periodinių leidinių gausa ir šiandien stebina to laikotarpio tyrinėtoją. Didžiulė vertybė buvo bendrinės, literatūrinės kalbos sukūrimas, su ja mūsų raštas gavo papildomų tautą jungiančių ir vienijančių galių, o lietuvių kalba, tiek amžių nuo išnykimo saugota, pati ėmė saugoti ir ginti lietuviškumą. Tai, galima sakyti, nauja kalbos funkcija, kurią ji tebevykdo ligi šiolei.

Per Vasario 16-ąją mes susiejame save su visa lietuvių tautos istorija, su pagrindine jos darbų ir žygių idėja, žvelgiame į savo praeitį kaip sąmoningi jos paveldėtojai, tampame atsakingi už Tautos valstybingumo likimą. Šiandien ypač norėčiau akcentuoti sąmoningumo ir vienybės reikalą. Todėl sakau: kai tu pasitrauki nuo manęs - aš silpnesnis ir tu negalingesnis. Ir mažiausia Lietuvos šakelė, ir menkiausias jos lapelis, virpantis istorijos saulėje, gyvas tik todėl, kad yra sujungtas su visais. Mane visuomet jaudino žmonių brolybės, artimo meilės pasireiškimas. Argi vis dar neužtenka žiaurumo, aklos klasinės, nacionalinės, religinės neapykantos? Juk yra ir bendražmogiški dalykai, apie kuriuos dabar vis garsiau kalbame. Be jų žmogaus gyvenimo negalime laikyti išsipildžiusiu, įvykusiu gyvenimu. Be jų, be tų bendražmogiškųjų dalykų, įmanomas tik vergo ir pavergėjo gyvenimas. Tačiau nei vergo, nei pavergėjo gyvenimas nėra ŽMOGAUS gyvenimas. Šiandien, kaip ir visada savo istorijoje, mes tiesiame ranką visoms Lietuvoje gyvenančioms tautoms, sakydami: Vasario 16-osios šventė - tai didžiausios bendražmogiškosios vertybės - LAISVĖS - deklaravimas, joje nėra nė kruopelės klasinio, tautinio ar kokio kitokio egoizmo.

Lietuvai nuo jos istorinės gyvenimo pradžios aktualiausia ir dramatiškiausia buvo valstybės problema. Nuo šios problemos turbūt ir prasideda kiekvienos tautos istorija, tas kelias, kuriuo ji, klupdama ir klupdoma, kildama ir keldama, eina ir eina paskui širdies ir kraujo šauksmą, deklaruodama visiems, kas ją girdi, savarankiško, laisvo, teisingo gyvenimo principus. Valstybę aš suprantu kaip Tautos formą, ji negali būti primesta turiniui, turinys pats turi rinktis sau formą. Šitą gerai suprato Vasario 16-osios akto kūrėjai, kalbėdami apie „demokratiniais pamatais sutvarkytą valstybę“ ir „demokratiniu būdu išrinktą Seimą“. Būtent per renkamuosius organus funkcionuoja tautos (t.y. turinio) ryšys su valstybe (forma). Deja, šis ryšys praktikoje dažniausiai sutrinka, forma uzurpuoja turinį. Šia prasme anaiptol ne be priekaištų buvo ir pirmosios Respublikos dvidešimtmetis, šia prasme ir šiandien mūsų Tautos ir valstybės ryšys dar nėra idealus.

Istorikai, ekonomistai, politikai ne sykį vertino ir vertins Nepriklausomybės akto reikšmę. Konstruktyviausias čia būtų blaivus požiūris, kuris reikalauja moksliško, objektyvaus tyrinėjimo ir, kiek įmanoma, kuo mažiau ideologizuotų išvadų. Vasario 16-oji, kaip žinoma, buvo tapusi prakeikta diena. Užrakintomis lūpomis, užrištom akim. Ačiū Dievui, praregėjom, prakalbom. Ir mes, ir ši diena. Linkėtina, kad įsiklausytumėm į jos balsą, apmąstytumėm jos patirtį, pasistengtumėm suprasti jos reikšmę ir Tautai, ir valstybei.

Vartydami Lietuvos istoriją, mes turbūt ne sykį esame klausę savęs: kodėl taip sunku BŪTI lietuviais, kodėl ir už kokias kaltes mums teko tragiška lemtis būti puolama ir persekiojama Tauta? Atrodo, jog visas istorijos blogis jau keli šimtai metų griūva ant mūsų, ardydamas ir naikindamas pagrindines nacionalines raiškos formas: kalbą ir raštą, papročius ir kultūrą, tikėjimą ir buvimo pasaulyje būdą...

Aišku, kad gyvenimas tautoje, jeigu jis liks neapgaubtas ir neparemtas gyvenimu valstybėje, visada bus dramatiškas, nesunkiai pažeidžiamas ir anksčiau ar vėliau sunaikinamas. Štai kodėl jau du šimtai metų didžiausias lietuvių tautos rūpestis ir tikslas yra valstybės atkūrimas. Šitą darbą pradėjo Vasario 16-osios aktas, jį šiandien tęsia visa Tauta. Teneužgęsta vienybės ir pasiryžimo šviesa, gaubianti išvargintą ir iškankintą, tačiau nenulenktą Lietuvos galvą.“


Justinas Marcinkevičius, „Vasario 16-oji ir mes“ (sujungti į vieną Poeto pasisakymai minint Vasario 16-ąją Vilniaus akademiniame dramos teatre 1989-aisiais ir Vilniaus operos ir baleto teatre 1991-aisiais). Cituota iš Justino Marcinkevičiaus knygos „Pažadėtoji žemė“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009).

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (12)

 • ADAS 2015 vasario mėn. 26 d. 18:20:33

  Kad SIs sviesus zmogus siandien butu Lietuvos prezidentas...Bet Lietuva
  turbut ir toliau tes savo dramatiska istorija...

 • Na 2015 vasario mėn. 17 d. 21:05:09


  Tai kas ten Bražuolės tiltą susprogdint davė įsakymą? Jeigu jau sakom
  tiesą ir stabdom melą!

 • pagarba Rimvydui 2015 vasario mėn. 17 d. 19:27:03

  nuoširdžiai DĖKUI abiem lietuviams, vienodai dainuojantiems LIETUVĄ.

 • Sraigė 2015 vasario mėn. 17 d. 11:17:42

  Rimvydai, šią dieną tikėjau ir laukiau Tavo straipsnio. Ačiū.
  "Išmokau mintinai upes ir kalnus,
  pagarbinau Gyvenimus
  ir paukščių ir žvėrių,
  vienų - gražius, kitų - piktus ir alkanus.
  O skauda tiktai tą, kurį turiu.
  Gyvenimą..."
  /Justinas Marcinkevičius/

 • ANTIKORUPCINE KONSTITUCINE PARTIJA 2015 vasario mėn. 16 d. 21:13:30

  To:LIETUVOS PATRIOTUI. ............. PADEKIME PREZIDENTEI BUTI GARANTU
  PRIES KORUPCIJA. STOP STOP STOP STOP ................. . KVIECIAME BUTI
  NAUJOS LEGENDINES ISTORIJOS LIUDININKU. 1.Kvieciame Lietuvos ir Regionu
  Patriotus (is karto atsiribojame nuo fasistiniu ir nacistiniu judejimu ir
  provokatoriu) NUKENTEJUSIUS nuo valstybes ir teisetvarkos korupcijos i
  KAUNAi Laisves aleja 103 KOVO 7D. -13v kuriame bus paskelbtas NACIONALINIS
  STREIKAS ( MAIDANAS) PRIES POLITINE IR TEISETVARKOS KORUPCIJA 2. SIEKSIME
  pavasaryje NACIONALINIAME STREIKE PER 72 VAL ISSPRESTI VISAS PROBLEMAS TO
  KO SEIMAS NEISSPRENDE PER 22 METUS. 3.VADOVAUJAMES LR KONSTITUCIJOS 51 str.
  4.Dalinai susipazinkite W ANTIKORUPCINISSTREIKAS LT

 • islikime lietuviais, 2015 vasario mėn. 16 d. 21:00:18

  kovokime uz laisva Tevyne, uz jos islikima zemelapyje... Pasirasykime
  peticijos.com/kreipimasis_vardan_lietuvos

 • Kęstas 2015 vasario mėn. 16 d. 19:40:46

  Tautos nėra?
  Kai užsieny susitinkame lietuviškai kalbančius žmones, sakome: tauta.
  Dėja, krizė rodo, kad tautos jau nėra, arba ji miega.Yra keleto
  turtingų žmonių ir Lietuvos valdžios konglomeratas, kurio interesai
  dominuoja diskusijas spaudoje (įskaitant portalus). Yra dar to
  konglomerato mulkinama dauguma, kuriai teigiama, kad kiekvienas tos
  daugumos atstovas yra pats asmeniškai kaltas dėl jo skurdo ir,
  paradoksaliai, dėl pasaulinės krizės (žiūrėkite čia).
  Kai kiekvienas pats sau yra visiškai atsakingas už savo likimą, tai yra
  ne tauta, o galvijų banda, kur ariama, panaudojant kiekvieną atskirai,
  kad išeitų pigiau.
  Todėl prie asmeninės atsakomybės už kiekvieno darbus turime pridėti
  asmeninę atsakomybe susirūpinti kiekvieno iš mūsų tauta.
  Daugiau apie tai - guglinant žodžius: mokslas-studijos-ekonomika.

 • too Bleka 2015 vasario mėn. 16 d. 17:00:57

  ačiū už gražius ir teisingus žodžius lietuviui. Pagarba.

 • Su Vasario 16 ! 2015 vasario mėn. 16 d. 14:16:38

  O Poetas buvo tikrai malonus ismintingas ir pagarbos vertas zmogus-teko
  pazinoti.

 • Bleka 2015 vasario mėn. 16 d. 11:07:32

  1.Gamta -kosminis Vadas -Dievas sukure lietuvi, kaip Deimanta zemes
  visatoje!Dave grozi,meile,prota ir Zemes gabaleli!Esam laimingi viduje,esam
  mylimi Pasaulyje . Mus panaudoja Didesni savo skaiciumi!Prisidengia
  lietuvio geriu ir ismintimi,kai reik ka nors sugriaut(TSRS),lietuviui
  pasakydami dalele tikro tikslo...Dabar Ukraina:ir vel lietuvio vardas,nes
  Pasaulis!Zino -tai dorybes isikunijimas ir jo teist nereik!Tik-nezino ,kad
  lietuvio vardas-lietuvio prieso jo naikintojo lupose!Ar lietuvis nori
  karo?Ar lietuvis bijo ruso!Nebijo gyvenkim graziai -kaimynai jug!Bet yr
  "protingesniu"pateptu vazelinu,spauzdinanciu $ ir sedinciu Kitu Tautu
  Valdovu kedese!Kaip tranai-biciu aqviliuose!Ka darysi ,jie jau ten 100
  meteliu ir daugiau,bet viskam yra pabaiga!Ukraina-46.000 000 ir bijo keliu
  zydeliu...lietuviu buti tikrai nesunku ,nes Tave vertina ir bijo...Bijo
  Tiesos,teisybes -todel pasdislepe po pavarde kalba,o dauguma ir
  Spec.tarnybose!Lietuvis buvo yra ir bus!Grazus Pasaulio tvarinys!Iki.

 • samogitas 2015 vasario mėn. 16 d. 09:32:21

  Aš manau,kad J.Marcinkevičius buvo bene vienintelis įžymus Lietuvos
  pilietis nepasinaudojęs eiline Lietuvos nepriklausomybe ir nesukūręs sau
  materialinę gerovę...

 • SIGNATARŲ KREIPIMASIS VARDAN LIETUVOS 2015 vasario mėn. 16 d. 09:24:05

  “Tautos ir valstybės išlikimui pražūtingo pavojaus akivaizdoje
  būtinas
  visuotinis Lietuvos susitelkimas bei susivienijimas.”
  Signatarai pasirašo kreipimąsi,
  o mes vieningai pasirašom peticiją
  va čia
  peticijos.com/kreipimasis_vardan_lietuvos

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • ATSISAKĖ: Helsinkio valdžia galutinai atsisakė planų statyti mieste didelę mečetę; projekto autoriai atsiėmė savo paraišką, kai Helsinkio savivaldybės Aplinkos komisija atsisakė skirti sklypą mečetei statyti.
 • STATISTIKA: per savaitę, gruodžio 8-14 dienomis, Lietuvos keliuose įvyko 73 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės; žuvo 2 žmonės: 52-ejų ir 53-ejų metų automobilių vairuotojai; sužeisti 88 žmonės; tarp įvykiuose nukentėjusiųjų - 38 pėstieji
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas

Ar reikėjo nušalinti A.Verygą?

balsuoti rezultatai

Ar pritariate donorystei?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

   -1  +2 C

   +2  +1 C

 

   -1  0 C

    +1  +4 C

   0  +3 C

 

   -1  +2 C

    6-11 m/s

    1-2 m/s

 

      2-3 m/s

 

USD - 1.1845 PLN - 4.2220
RUB - 69.6190 CHF - 1.1686
GBP - 0.8816 NOK - 9.7783
reklama
Prenumerat 2018