Popiežiaus Jono Pauliaus II kelionės į Lietuvą 25-metis: prisimenamos vietos, kurias jis lankėnuotraukos (3)

2018 rugsėjo mėn. 04 d. 12:44:55 Perskaitė 663

Antradienį Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje tikintieji minės popiežiaus Jono Pauliaus II kelionės į Lietuvą 25-metį.

 

Popiežius Jonas Paulius II, 1993 metais aplankęs ką tik iš totalitarizmo jungo išsivadavusią Lietuvą, jos žmonėms kalbėjo apie dvasinį atgimimą, pamatus, ant kurių statydintinas laisvas gyvenimas.

Vietos, kuriose jis meldėsi, ir šiandien gausiai lankomos maldininkų. Į Jono Pauliaus vardo piligrimų kelią įtrauktos ne tik šventovės, kurias popiežius aplankė Lietuvoje, bet ir kitos jo dėmesio sulaukusios bei savo pamaldumo tradicija garsios vietos.

Sekdami Jono Pauliaus II pėdomis, tikintieji meldžiasi Vilniaus arkikatedroje bei joje esančioje Šv. Kazimiero koplyčioje, kurioje ilsisi Lietuvos globėjo šv. Kazimiero palaikai.

Aušros Vartų koplyčioje piligrimai gali pasimelsti prie visame pasaulyje garsaus Aušros Vartų Marijos Gailestingumo Motinos paveikslo, Dievo Gailestingumo šventovėje - prie gailestingojo Jėzaus atvaizdo, kuris buvo nutapytas pagal sesers Faustinos pasakojimą.

Popiežiaus Lietuvoje plėtotą Kryžiaus temą puikiai atitinka Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelias.

Trakuose maldininkai atranda seniausia pamaldumo tradicija garsėjantį Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą, glaudžiai siejamą su didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pastangomis atvesti Lietuvą į krikščioniškų tautų šeimą.

Pivašiūnuose maldininkus traukia malonėmis garsėjantis Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis vainikuotas Dievo Motinos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslas.

Marijampolės bazilikoje maldai suklumpama prie Jono Pauliaus II palaimintuoju paskelbto arkivyskupo Jurgio Matulaičio palaikų.

Kaune virš miesto dangun besistiebianti Kristaus Prisikėlimo šventovė savo istorija atspindi lietuvių tautos XX a. nueitą kelią ir tartum žymi Jono Pauliaus II jai linkėtą dvasinį atgimimą.

Kauno arkikatedroje, kurioje popiežius lankėsi privačiai pasimelsti, maldininkų dėmesį patraukia malonėmis garsėjantis Sopulingosios Dievo Motinos paveikslas.

Dvasiškai atgimstantis šv. Kazimiero seserų prižiūrimas buvęs kamaldulių vienuolynas Pažaislyje maldininkus žavi nepakartojama architektūra bei meno kūriniais. Čia maldai įkvepia sena pamaldumo tradicija garsėjantis Gražiosios Meilės Motinos paveikslas.

Šiluvoje maldininkai gali pasimelsti Apsireiškimo koplyčioje, taip pat bazilikoje prie malonėmis garsėjančio Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo.

Tytuvėnų vienuolyno ir bažnyčios ansamblis išsiskiria vienuolyno Kryžiaus kelio stotimis ir Kristaus, arba Šventųjų, laiptų koplyčia, pastatyta pagal Romos Laterano rūmų koplyčios pavyzdį.

Nuo Šiaulių katedros dažnai prasideda piligriminiai žygiai į Jono Pauliaus II visame pasaulyje išgarsintą Kryžių kalną, kviečiantį įsimąstyti į čia Šventojo Tėvo pasakytus žodžius apie Kryžiaus slėpinį.

Žemaičių Kalvarija traukia sena ir autentiška Kryžiaus kelio tradicija, malonėmis garsėjančiu Švč. Mergelės Marijos Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslu, Didžiaisiais Žemaičių Kalvarijos atlaidais.

ELTA primena, kad prieš 25 metus šias vietas lankęs popiežius Jonas Paulius II - Karolis Wojtyla - gimė 1920-ųjų gegužės 18 dieną Vadovicuose, Lenkijoje. 1946 metais įšventintas kunigu, 1958-aisiais paskirtas Krokuvos vyskupu augziliaru, 1964 metais - arkivyskupu, o 1967 metais pakeltas kardinolu.

1978 metų spalio 16 dieną išrinktas popiežiumi, jis pasirinko Jono Pauliaus II vardą. Mirė 2005 m. balandžio 2 dieną Vatikane, šventuoju paskelbtas 2014 metais.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net