respublika.lt

2018 sausio 22, pirmadienis

Lietuvybė bunda?nuotraukos (16)

2015 vasario mėn. 28 d. 13:41:36
Rimvydas STANKEVIČIUS, „Respublikos“ žurnalistas

Pristatydamas neseniai Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos išleistą Lietuvos filosofo, kultūrologo ir poeto Vytauto Rubavičiaus knygą „Vėluojanti savastis“ ką tik praūžusioje Vilniaus knygų mugėje literatūros kritikas Valentinas Sventickas surengė diskusiją „Moderniosios lietuvybės ypatumai“, kurioje drauge su knygos autoriumi apie lietuvybę ir skaudžiausias jos problemas diskutavo vienas įžvalgiausių ir svarbiausių šalies filosofų Vytautas Radžvilas bei filologas, kalbos tyrinėtojas Naglis Kardelis.

 

Be abejo, dėl tvirtos renginio kalbėtojų pilietinės pozicijos ir jų apsisprendimo tarnauti lietuvių tautai bei Lietuvos valstybei abejonių nekyla - šios asmenybės deklaruoja tuos pačius prioritetus kaip ir prieš dešimtį, prieš dvidešimtį metų... Tačiau prisiminkim, kas gi prieš dešimtį metų teikdavosi jų klausyti? O štai dabar - į ne tokią jau ankštą renginio salę niekaip neįstengė sutilpti visi, kuriems lietuvybė pasirodė užtektinai svari priežastis čia ateiti: žmonės iš aplinkinių salių nešėsi papildomas kėdes, sėdosi ant grindų, spaudėsi pasieniuose... Beje, didesnioji publikos dalis - jaunimas...

Argi tai nėra pats tikriausias lietuvių Tautos budimo ir sąmonėjimo įrodymas, svarbesnis net ir už pristatomoje knygoje bei scenoje išsakytas įžvalgas? Argi tai nėra pati šviesiausia viltis, tvirtinanti, kad nors ir vėluodama, bet mūsų savastis visgi ateina - ir šios knygos puslapius, ir renginyje susirinkusiųjų protus bei širdis ji pasiekė dar ne pernelyg vėlai.

V.Rubavičius apie savąją knygą kalbėjo: „Vėluojanti savastis“... Manau, šis pavadinimas gerai atspindi sankabą tarp lietuvybės ir mano asmeninės patirties. Juk viskas, ką mes stengiamės suvokti, kyla ne iš kur kitur, o iš asmeninių atverčių. Net ir tuos dalykus, kuriuos jau tareisi supratęs, jau pasisėmęs, dar reikia savyje sunokinti, jie turi kaži kur giliai nugulti, kad staiga nušvistų sąmonėje. Jau senokai gilinuosi į asmeninės patirties aspektą, atminties veikimą, mėgindamas išsiaiškinti, kas mes esame savo pačių, kokie išliekame kitų žmonių atmintyje... Visas šias atmintis derėtų paversti vientisu audiniu, idant galėtumei pamatyti tikrąjį savo paveikslą.

Štai taip save tirdamas, neišvengiamai priartėji prie gimtosios kalbos ir Tautos kontekstų, nes tai - kiekvieno žmogaus giliausieji šakniniai dalykai. Juk pirmiausia, ką suvokiau apie save šiame pasaulyje, - kad esu lietuvis. Ši prigimtinė savastis ir yra pagrindinė manosios knygos tema, vingiuojanti per sovietines patirtis, nušviečianti nūdienos situaciją...

Su Tauta ir valstybe susiję klausimai Lietuvos žmonėms rūpėjo nuo pat išsivadavimo iš sovietų imperijos laikų, manėme, kad pirmoji visų mūsų bendra užduotis, atgavus Nepriklausomybę, darniai suremti pečius ir imti kurti stiprią valstybę. Deja, buvo padiriguota kitaip - pasirodė, kad svarbiausia kuo skubiau Lietuvą privatizuoti, suraikyti ją sklypais, paversti privačios nuosavybės lopinėliais ir atsitverti vieniems nuo kitų tvoromis. Nenoriu nuteikti pesimistiškai, bet išties po Nepriklausomybės atgavimo lig šiol valstybės dar nė nepradėjome kurti - tiesiog pakeitėme atributiką, perėmėme valstybinį mechanizmą ir išmokome jį administruoti. Viskas. O apie kokius nors žingsnius, kuriuos galima būtų pavadinti valstybės kūrimu, nė kalbėti nėra ko.

Lietuvybės ir Lietuvos valstybės klausimai ypač aktualūs, skaudūs ir gyvybiškai svarbūs man tapo po Lietuvos įstojimo į ES, supratus, kokiomis nuostatomis šis darinys vadovaujasi ir koks likimas jame numatytas mažoms tautoms. Ypač tada, jei jos dar ir nesuvokia savosios integracijos kaip galingo iššūkio, reikalaujančio tuojau pat susitelkus ieškoti atsako - pagal galimybes gintis tiek politinėmis, tiek kultūrinėmis priemonėmis.

Ši knyga - tai mano nenoras susitaikyti su tuo, kad kitados palaužti ir suniokoti lietuviai, netekę net Tautos statuso, lenkų suniekinti iki tiesiog „liaudies“ apibrėžimo, vėliau stebuklingai nubudę, susivieniję, per labai trumpą laiką tapę ne tik Tauta, bet - valstybę turinčia Tauta - istorijos subjektu, kas yra didžiulė pergalė ir didžiulė Dangaus dovana, šiandien laisva valia vėl nori atsižadėti savojo valstybingumo ir vėl vietoj Tautos tapti nuo kitų sprendimų ir malonės priklausančia „liaudimi“. Aš to nenoriu - noriu būti istorijos subjekto, valstybinės Tautos lietuviu“.

Profesorius V.Radžvilas, kalbėdamas apie knygą „Vėluojanti savastis“, patikino, kad ginčytis su V.Rubavičiaus teiginiu apie taip ir nepradėtą po Nepriklausomybės atgavimo kurti Lietuvos valstybę - neįmanoma, įmanoma tik paaiškinti, kodėl: valstybė nė negali būti sukurta, kol nėra esminio jos steigėjo - Tautos. Pasak filosofo - lietuviškai kalbantys, laisvalaikiu dainuojantys lietuvių liaudies dainas ir šokantys tautinius šokius žmonės dar nėra Tauta, jeigu Tautą suprantame kaip politiškai suorganizuotą žmonių bendriją. Tokie lietuviakalbiai ir lietuviakultūriai žmonės jau sykį gyveno buvusios Prūsijos žemėse. Kur jie dabar? Be pėdsako - ištirpę. Jie nebuvo susiorganizavę savigynai - nebuvo virtę Tauta ir kaip tik todėl kitų tautų buvo „sunaudoti“ kaip abstrakti žmogiškoji biomasė - žaliava jų tautų kultūrai, galiai ir šlovei kurti. Privalome suvokti, kad šiandien lygiai tas pats yra mėginama padaryti su mumis - Lietuvos visuomene, neįstengiančia virsti sąmoninga, vieninga Tauta.

„Kaip jums atrodo, kodėl tokių knygų, kaip šiandien aptariama „Vėluojanti savastis“, Lietuvoje labai reta? Ogi todėl (nors ir liūdna tai pripažinti), kad sovietų okupantams vis dėlto pavyko nukirsti autentišką mūsų kultūrinę tradiciją ir vietoj jos išugdyti „tarybinių kultūrininkų“ sluoksnį, tebevešintį ir šiandien. Beje, šį sluoksnį sudaro daugiausia nuoširdūs ir geranoriški žmonės, tačiau visi jie išsiskiria tuo, kad visiškai neturi politinės ir valstybinės sąmonės. Štai kodėl, atgavus Nepriklausomybę, valstybinę sąmonę turinčių žmonių skaičius pasirodė katastrofiškai mažas. Įvyko paprastas dalykas - tie kultūrininkai, kurie buvo įpratę prie „tarybinės kultūros“ modelio, akimirksniu tapo „europinės kultūros“ kūrėjais. Tad pasikeitė labai ne daug kas, vietoj demono, kuriuo sovietiniu laikotarpiu buvo vadinami Vakarai, šiandien demonu įvardijami Rytai, o lietuviško autentiško požiūrio į pasaulį kaip nebuvo, taip ir nėra“, - sakė V.Radžvilas.

Įdomi, drąsi ir ugninga diskusija plito, apimdama vis naujus nacionalinės svarbos kontekstus, apnuogindama tikrąją Lietuvos valstybės ir lietuvių Tautos padėtį „tolerantiškajame“ ES glėbyje, mūsų politikų ir šalies vadovų bestuburiškumą, absoliutų neišmanymą, ką išties reiškia ir kam apskritai yra reikalinga valstybė - kol galiausiai iš V.Sventicko lūpų išsprūdo, ko gero, neplanuotas, bet pats nuoširdžiausias ir aktualiausias klausimas: „Tad ką gi privalome daryti, kaip iš esamos padėties mums reikėtų kapstytis?“

Atsakydamas knygos autorius savąjį žvilgsnį nukreipė į jaunimą, tvirtindamas, kad Lietuvos ateitis vis dėlto yra jų, o ne nūdienos politikų rankose. Svarbiausia, pasak jo, idant būtų kas jaunimui pasako, kad lietuviškai mokančiu kalbėti žmogumi, gebančiu kurti meninius, intelektualinius ar kitokius dalykus kiekvienas galime būti bet kurioje pasaulio šalyje ir daugiau ar mažiau sėkmingai integruotis svetimoje aplinkoje bei kultūroje, tačiau turėti savąją valstybę, kaip savosios kultūros versmę ir sostinę, galime tik čia, paties Dievo mums skirtoje vietoje. Todėl, pasak V.Rubavičiaus, kuo skubiau dera susirūpinti kultūros politika ir švietimu, kaip institucijomis, privalančiomis formuoti jaunų žmonių sąmonės, moralės ir pasaulėjautos stuburą, kad pagaliau būtų siekiama ugdyti savajai Tautai ir savajai valstybei moraliai atskaitingus žmones, o ne vien administruoti „moksleivių krepšelius“.

„Juk svarbiausioji mūsų visų ir kiekvieno asmeninė misija - nepaliaujamai kurti save kaip lietuvius, išlaikant savo sąmonėje gimtinės svarbą, žemės svarbą, gimtosios kalbos svarbą ir suvokiant, kad kaip tik nuo šios pajautos prasideda mūsų autentiškumas, nacionalinė pasaulėjauta, unikali lietuvių kultūra“, - sakė V.Rubavičius.

Na, o profesorius V.Radžvilas į šį baigiamąjį klausimą atsakė trumpai ir tiksliai: „Svarbiausia mūsų Tautos užduotis šiandien - sąmonėti, o tai reiškia - skaityti tokias knygas“.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (16)

 • Žmonės, kai ryt eisite balsuoti, tai nebalsuokite už konservatorių-liberalų partijų vagis 2015 vasario mėn. 28 d. 22:20:08

  Dėl D.Grybauskaitės, A.Kubiliaus, I.Šimonytės, V.Vasiliausko ir kitų
  konservatorių - liberalų partijos aktyvistų, įvykdyto neteisėto
  privačios nuosavybės užgrobimo bei banko Snoras tyčinio sužlugdymo,
  nukentėjo ir virš 14 tūkst. indėlių sertifikatų bei obligacijų
  turėtojų , kuriems valstybė visiškai nekompensavo jų prarastų
  piniginių lėšų. Jei būti visiškai tiksliam, tai po Snoro tyčinio
  subankrotinimo, 4390 indėlių sertifikatų turėtojai neteko per 94
  milijonus eurų ir 9759 obligacijų turėtojai neteko virš 73 milijonų
  eurų savo investicijų!

 • Ramutė 2015 vasario mėn. 28 d. 21:46:41

  Džiaugiuos, kad Lietuvoje dar yra tokių didžių žmonių, budinančių
  Tautos merdijančią dvasią.

 • Lietuvybie bunda 2015 vasario mėn. 28 d. 20:47:55

  Labai teisyngas ir geras strapsnis is dzeuksmo uzkibau ir as paraseu savo
  komentarus betlabai nusivyliau skaitydamas apie balsavima jaigu pakritikoji
  arba nesutinki su klanu tai greitai tampi kremliniu baisu nieksu nors esi
  daug iskentiejes nuo savu nieksu bet baisu pagalvoti kas vyksta musu
  brangioj tievynei kaip zemai ir kokioje gilioje dobieja esame kur einame?
  kadtapome tuokie menkystos be sazinies be garbies tokie pigus kad galima
  nupirkti zmogu uz trys eurus as manau kad tai jau ne zmogus o negalvojantis
  prasigieres alkagolikas zemes kirminas tynginys veltjiedis kuris gauna
  pasalpa ir ja pragere neturime vireusybies neturime seimo kad niera
  tvarkos tokius nieksus palaikytu nevalgiusius rastu darba nustotu gerti
  susitvarkyti dabar gauna pasalpas didesnes negu darbininkas saziningas
  uzdyrba taip kad nebus prabudimo kol valdzia mokies veltedzems tinginems
  alkogolikams pasalpas is musu tautos pinigu geri pasalpos niera vaikams
  izdoti maistu gal nebutu taip kai dabar turime.

 • UPUOP 2015 vasario mėn. 28 d. 18:39:13

  NETIK BUKEJA BET IR DEBILEJA NETIK RASYT NEBEMOKA IR PADORUMO IR MANDAGUMO
  PAS VAIKU NEBERA O JAUNIMAS VISAI NUSIVAZIAVO SU ZOLIA CIGARETES SPJAUDOSI
  KAIP TUPERKULIOZININKAI KEIKSMAZODZIAI ARBA SEDI VISA DIENA PRIE
  KOMPIUTERINIU ZAIDIMU NATAI IR ISKUR JUMS MOKES DAILIAI IR RISLIAI RASYTI
  KAD JIE KALBET RISLIAI MEMOKA

 • pastaba 2015 vasario mėn. 28 d. 18:19:14

  neaisku kas bunda... juk liaudis issilakste... jaucia kaip lokys is rytu
  alsuoja... ir staiga bunda! nejaugi nemato karcios ateities... dugna! danu
  kiauliu srutu dugna.

 • Alytė 2015 vasario mėn. 28 d. 18:10:50

  Neteko skaityti dar, manau, bent kažkiek paskaitinėti bus verta

 • Brangus tautieciai 2015 vasario mėn. 28 d. 17:27:51

  Niekas negali jusu priversti ka reikia jums daryti pas kiekviena sava galva
  elkites kaip jums liepe jusu sazinie jus savos salies narei ir turite
  protauti kaip sako jusu paciu sazinie su kuo uz ka.As zinau kad lietuvoja
  jau gime jaunolei merginos turi net 25 metu amziu kurie jau turi teise
  valdyti savo sali dar jie nesusitepe ir neizdave nepardave savo tievynes ir
  turi teise tarti savo zodi nes mes jau einame i pabaiga kelio kurie
  gyvenome prie okupantu savu nieksu isdavusiu pardavusiu tievyne gretose
  grizus is sibiro daug kartu lainkie ankavadistai ne rusai bet savi lietuvei
  saugodami savo ramybe Prosenelis.

 • Tautos nelaimie 2015 vasario mėn. 28 d. 17:11:10

  kad tauta neatsijavo pelus nuo grudu ir buvusius tautos isdavikus nieksus
  kurie lindo okupantams i uzpakali be muilo isdaviniejo pardaviniejo savo
  lietuvius triemie saudie sodino o atgave laisve tie patis nieksai padieja
  partinius bilietus nusisege kagebistu antpecius isverte savo kalius soko
  laizyti uzpakalius europos ir amerikos ponams padovanoje mazeikiu naftos
  gamykla telekoma danams fermas pardave savo sali kad isgelbietu kaili
  isvoge isporceleve lietuva sunaikine snoro banka tape milijoniereis klanu
  su masonu zenklais atlapose nuskurdine istrieme lietuvis i svetimas salis
  bet turi ateiti tiesa turi tauta nubausti nieksu gauja karo kurstitojus
  istroskusius tautos sunaikinimo kraujo kad isaugotu savo gyvasti,bet as
  senas zmogus suprantu kad atpildas ateina ir nieksai brangei sumokies uz
  tautos naikinima karo troskima turi buti tos ju pradzios pabaiga norieciau
  dar sulaukti tos valandos kada visi nieksai turies atsakyti o ju pavardes
  visiems zinamos Prosenelis

 • iš provincijos. 2015 vasario mėn. 28 d. 17:06:48

  Džiaugiuosi šia V. Rubavičiaus knyga, jaučiu, kad atbundame, o tai
  parodo pilnėjančios auditorijos, linkiu visiems Lietuvos šviesuoliams
  burtis ir vienytis. Ačiū, kad Jūs esate.

 • Jonis 2015 vasario mėn. 28 d. 16:53:40

  "Prezidentūroje, valdžia puošiasi medaliais ..."
  Na, ir kas? Jie užsidirbo tuos medalius.

 • SIŪLAU 2015 vasario mėn. 28 d. 16:01:02

  Skaitykite straipsnį laisvaslaikrastis. SNORO akcininkai prieš
  Grybauskaitę. Rimti kaltinimai.

 • SIGNATARŲ KREIPIMASIS VARDAN LIETUVOS 2015 vasario mėn. 28 d. 15:34:13

  “Tautos ir valstybės išlikimui pražūtingo pavojaus akivaizdoje
  būtinas
  visuotinis Lietuvos susitelkimas bei susivienijimas.”
  Signatarai pasirašo kreipimąsi,
  o mes vieningai pasirašom peticiją
  va čia
  peticijos.com/kreipimasis_vardan_lietuvos
  “Mes, pasirašiusieji, atsiribojame nuo tokio Lietuvos valdžios elgesio
  su Tauta ir valstybe.”

 • aptverta spygliuota viela, Lietuva būtų panaši į konclagerį 2015 vasario mėn. 28 d. 15:33:46

  Žmonės išniekinti. Konstitucija išniekinta. Lietuvos beliko tik
  vėliava ir himnas. Daugiau nei trečdalis žmonių yra priversti gyventi
  svetur. Prezidentūroje, valdžia puošiasi medaliais
  va kaip
  youtube.com/watch?v=FYst5oENubk
  Labai blogai

 • aptverta spygliuota viela, Lietuva būtų panaši į konclagerį 2015 vasario mėn. 28 d. 15:32:29

  Lietuvoje maisto ir daiktų kainos yra kaip ES vakaruose,
  o algos ir pensijos yra bemaž keturis kartus mažesnės nei ES vakaruose.
  Ši klaiki aplinkybė priverčia Tautą išsikraustyti iš namų ir gyventi
  svetur. Daugiau nei trečdalis lietuviškos bendruomenės žmonių dingo
  iš Lietuvos.
  Valdančiųjų partijų lyderiai sutarė nuo 2014 spalio didinti minimalią
  mėnesio algą (MMA) 35 litais, iki 1035 litų.
  Išvada.
  Jei Lietuvoje tokiu dydžiu ir kasmet būtų didinama MMA,
  tai susivienodintų su ES vakarų MMA
  per 873 metus!!!
  Labai blogai

 • Vytautas 2015 vasario mėn. 28 d. 14:56:32

  Galima tokias knygas skaityti iki kol apsišvilpsi,bet kol Lietuva bus
  skaldoma šimto partijų ir antra tiek visokių privačių judėjimų,per
  kuriuos į valstybės valdžią patenka korumpuotų gaujų atstovai,kalbos
  apie lietuvybės atbudimą skambės anekdotiškai.Kol įstatymus
  leidžiamoji ir valstybės administracija bus vienose,per rinkimus daugumą
  laimėjusios partijos,rankose ir nebus atskirtos,tol Lietuva bus valstybės
  administracijos valdoma totalitariniai.Ją valdo suhibridintas valstybinis
  su privačiu energetinis ūkis,kur jo didesnę pelno dalį pasisavina
  privatininkai, nors visa energetinio ūkio infrastruktūra priklauso
  valstybei-tautai.

 • Baltas 2015 vasario mėn. 28 d. 14:50:34

  Būtinai reikės nusipirkti ir paskaityti. Labai reikia daugiau panašių
  knygų.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • NAUJAS: praėjusią savaitę iš pareigų atleidus Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovą Eriką Bėrontą, jį laikinai pakeitė Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktorius Vaidas Timinskas.
 • GIMTADIENIS: šią savaitę, sausio 25-ąją, ketvirtadienį, Vilniui sukanka 695-eri; ta proga sostinės savivaldybė paruošė gausybę staigmenų vilniečiams ir miesto svečiams, viena iš jų - per Vilniaus gimtadienį gimusiems mažyliams bus padovanoti smėlinukai su Vilniaus gimtadienio atributika ir užrašu „Vilnius myli tave“.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar žiemą lipate ant sušalusių vandens telkinių?

balsuoti rezultatai

Ar dažnai lankotės muziejuose?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

   -14   -8 C

   -17  -12 C

 

   -12  -10 C

    -5   -7 C

   -6   -8 C

 

   -3  -2 C

    2-4m/s

    2-3m/s

 

      6-8 m/s

 

USD - 1.2255 PLN - 4.1716
RUB - 69.3324 CHF - 1.1758
GBP - 0.8837 NOK - 9.6243
reklama
Kaleda 2017