respublika.lt

Lietuvos valdovė iš Italijosnuotraukos (2)

2018 rugpjūčio mėn. 05 d. 10:21:11
Milda KUNSKAITĖ

Kas nėra girdėjęs Lenkijos ir Lietuvos valdovo Žygimanto Augusto ir gražuolės Barboros Radvilaitės tragiškos meilės istorijos? O trečiajai šios istorijos veikėjai, Žygimanto motinai Bonai Sforcai paprastai priskiriamas vien neigiamas, stereotipinis „nuodytojos“ vaidmuo. Tačiau karalienės Bonos vaidmuo Lenkijos ir Lietuvos istorijoje tuo neapsiriboja.

 

Bona Sforca d’Aragona (1494-1557) - neeilinė asmenybė Europos karališkųjų dinastijų istorijoje. Milano kunigaikštytė, ištekėjusi už Žygimanto Senojo, tapo Lenkijos karaliene ir Lietuvos Didžiąja kunigaikštiene. Ji - nepaprastai koloritinga figūra: graži moteris, gera motina, pikta anyta ir išmintinga valstybės veikėja.

Tėvai ir giminystės ryšiai


Bona Sforca (Bona Sforza) gimė 1494 m. vasario 2-ąją Italijos Pavijos provincijos Vidževano mieste. Jos tėvai giminystės ryšiais buvo susiję su turtingiausiomis Europos šeimomis, Medičiais ir Bordžijomis, kurie garsėjo ne tik turtais, bet klasta ir intrigomis. Bonos tėvas, Milano hercogas Džanas Galeacas Sforca (Gian Galeazzo Sforza), buvo oficialus Milano valdytojas, bet realią valdžią mieste turėjo jo dėdė Liudovikas Sforca, vadinamas Mauru. Bonos mama, Izabelė Aragonietė, buvo Neapolio karaliaus Alfonso II ir Ipolitos Marijos Sforcos (Ippolita Maria Sforza) dukra. Izabelės vyras Džanas Galeacas Sforca buvo jos pusbrolis, todėl abu vadinosi ta pačia pavarde. Pora susituokė 1488 m., bet jų laimė truko neilgai. Džanas Galeacas mirė 1494 m. keistomis aplinkybėmis, likus trims mėnesiams iki Bonos gimimo. Jam buvo vos 25 metai. Spėjama, kad sūnėnui iškeliauti į kitą pasaulį „padėjo“ dėdė, aistringai įsimylėjęs jo žmoną Izabelę Aragonietę. Vyrui mirus Izabelė liko viena su trimis vaikais. (Pagal vokiečių istorikų versiją 1497 m. Bonos Sforcos mama slapčia ištekėjo už Leonardo Da Vinčio. Galbūt Izabelė Aragonietė yra vaizduojama didžiausiame visų laikų tapybos šedevre - paveiksle „Mona Liza“?)

Vedybos

Prieš ištekėdama Bona įgijo puikų išsilavinimą: mergina puikiai nusimanė teisėje, matematikoje, geografijoje, filosofijoje, teologijoje, mokėjo lotynų kalbą. Ji bendravo su genialiuoju Leonardu Da Vinčiu, kuris tėvų pilyje nutapė jos portretą. Be žinių, jaunoji Bona pasižymėjo ir nepaprastu grožiu. Taigi Bona Sforca buvo pavydėtina nuotaka.

1518 m. balandžio 18-ąją ji ištekėjo už Lenkijos karaliaus Žygimanto, kuris prieš trejus metus buvo tapęs našliu. Žygimantui tuo metu buvo jau per 50 metų, o Bonai - vos 24-eri. Karalius iškilmingai atvyko sutikti jaunosios žmonos prie valstybės sienos, lydimas dešimties tūkstančių dragūnų. Kelias iki sostinės buvo nutiestas kilimais ir nubarstytas gėlėmis. Krokuvoje Bona buvo sutikta tikrai karališkai. Vestuvės buvo prašmatnios ir triukšmingos. Po devynių mėnesių Bona pagimdė pirmąjį vaiką, dukterį Izabelę. Iš viso pora susilaukė 6 vaikų:

* 1519 m. - Izabelės Jogailaitės, vėliau tapusios Vengrijos karaliaus Jono žmona;

* 1520 m. - Žygimanto Augusto, iš tėvo paveldėjusio Lenkijos sostą ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą;

* 1522 m. - Sofijos Jogailaitės, ištekėjusios už vokiečių Braunšveigo kunigaikštystės valdovo Henriko;

* 1523 m. - Onos Jogailaitės, kuri tapo Lenkijos karaliene, susituokusi su Steponu Batoru;

* 1526 m. - Kotrynos Jogailaitės, kuri ištekėjo už Švedijos karaliaus Jono III Vazos;

* 1527 m. - Albrechto, kuris gimė neišnešiotas ir po dienos mirė. Mat Bona Sforca medžiodama nukrito nuo žirgo ir jai prasidėjo priešlaikinis gimdymas.

Išmintinga valstybės veikėja


Bona nė nemanė tenkintis vien karalystės valdovo vaikų motinos vaidmeniu. Ji, veikli ir ambicinga, siekė aktyviai dalyvauti valstybės valdyme. Puikiai išsilavinusi Bona iš Italijos atsigabeno ne tik didžiulį kraitį, bet ir prisikvietė gabių italų menininkų, architektų; ji daug prisidėjo prie to, kad jos naujoji tėvynė taptų tikra europietiška valstybe. Italė karalienė išmokė lenkus madingai rengtis, rūmų etiketo, ruošti pokylius, gaminti rafinuotus patiekalus, valgyti naudojantis šakutėmis, vilkėti sukneles su iškirptėmis, bajorų vaikus siuntė mokytis į užsienį. Taip pat Bonos dėka vietos virtuvėje prigijo anuomet buvę egzotiški produktai - citrinos, vynuogės, apelsinai, figos, migdolai.

Per visą savo karaliavimo laiką Bonai pavyko sukaupti nemažą turtą. Brangias dovanas jai dažnai dovanodavo karalius, ir ji pati pasitaikius progai supirkinėdavo Lenkijos ir Lietuvos didikų žemes. Faktiškai ji bandė šalyje sukurti itališką modelį, kai žemės ūkio naudmenos būdavo superkamos ir dalijamos artimiausiems patikėtiniams. Bajorams tokie Bonos veiksmai nepatiko. Nežiūrint jų nepasitenkinimo, ji tęsė žemės reformą, rūpinosi miestų ir miestelių plėtra - prasidėjo jų klestėjimo laikotarpis. Bet lenkų didikų antipatija Bonai nemažėjo, todėl apie ją sklandė įvairiausi bjaurūs gandai, pavyzdžiui, kad norėdama išlaikyti jaunatviškumą, ji maudosi jaunų mergaičių kraujo voniose.

Gera motina

Bona Sforca sumaniai derino vaikų auklėjimą su valstybės reikalais. Kai Žygimantas Senasis paseno, šalį faktiškai valdė Bona, niekaip negalėjusi rasti bendros kalbos su lenkų bajorija. Bona svajojo Lenkijoje įvesti dinastinį valdymą, kad karališkąją valdžią iš tėvo paveldėtų sūnus. Ir intrigomis, ir klasta savo pasiekė. Žygimantui Augustui buvo vos 8 metai, kai tėvui dar esant gyvam jis paveldėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą. O netrukus buvo paskelbtas ir Lenkijos karaliumi, nors faktiškai karaliumi tapo tik mirus tėvui, 1548 m. Tačiau motinos nuolatos kontroliuojamas ir griežtai auklėjamas sūnus tapo neryžtingu ir silpno charakterio vyru. Net Žygimantui Senajam mirus, nuo 1548 m. šalį faktiškai valdė Bona, o sūnus didžiąją dalį laiko leido dykinėdamas ir linksmindamasis, labai domėjosi menu.

Pikta anyta

Bona patologiškai pavyduliavo sūnaus išrinktosioms, nors pirmąją žmoną jam išrinko pati - Austrijos princesę Elžbietą, imperatoriaus Ferdinando I dukterį. 1543 m. įvyko vestuvės, bet santuoka truko neilgai, silpnos sveikatos Elžbieta 1545 m. mirė. Bona Sforca dvejus metus laukė anūkų, Jogailaičių giminės tęsėjų, bet marti taip ir nepastojo. Kol Bona ieškojo sūnui kitos tinkamos partijos, jis slapta susituokė su mylima moterimi, garsia gražuole Barbora Radvilaite, vaivados Stanislovo Goštauto našle. 1548 m. Žygimantas Augustas viešai paskelbė apie savo vedybas ir pareikalavo, kad lenkų didikai pripažintų Barborą Lenkijos karaliene. Tam priešinosi visi - ir bajorai, ir ypač motina. Vis dėlto 1550 m. gegužę Barbora buvo karūnuota. Po metų, baisiai kentėdama, ji mirė, kaip buvo įtarinėjama, nunuodyta Bonos, nors jokių šio nusikaltimo įkalčių nebuvo rasta. Istorikai dabar mano, kad greičiausiai Barbora sirgo onkologine liga. Tačiau nunuodijimo tema ilgą laiką buvo labai populiari, buvo kalbama, kad Bona Sforca pasinaudojo firminiu Bordžijų receptu, obuolio pusele: stiprių nuodų būdavo suleidžiama tik į vieną obuolio pusę. Vieną pusę atseit suvalgė pati Bona, o kitą davė nieko nenujaučiančiai marčiai. Apie įsimylėjėlius - Barborą ir Žygimantą - prirašyta daug knygų, eilių, sukurta pjesių ir filmų, o Bonai šioje istorijoje tenka piktadarės vaidmuo.

Grįžimas į Italiją


Karalienei Bonai nepavyko įgyvendinti savo ambicingų planų per dinastines dukterų vedybas savo valdžiai pajungti vos ne visą Europą. Bet dėl vedybų su Barbora Radvilaite ir jos mirties Žygimantas Augustas susipyko su motina. Jis dar bandė trečią kartą sukurti šeimą, vesdamas pirmosios sutuoktinės seserį, Kotryną Habsburgaitę. Bet šioje santuokoje vaikų taip pat nesusilaukė, ir su Žygimantu Augustu Jogailaičių giminė baigėsi.

Galutinai susivaidijusi su sūnumi, Bona Sforca nutarė palikti Lenkiją ir grįžti į gimtąją Italiją. Sūnus jai to neleido, bet paskui sutiko su sąlyga, kad motina oficialiai atsisakys viso turto. Vis dėlto gudrioji Bona į Italiją išvažiavo ne tuščiomis rankomis, o su keliomis dešimtimis vežimų, prikrautų brangenybių, baldų, indų ir kilimų. Ji iš savo valdytų pilių išsivežė viską. Iki pat Italijos ją lydėjo didelis būrys šarvuotų karių.

Mirtis

Likus nedaug laiko iki Bonos Sforcos mirties, Ispanijos karalius Pilypas II pasiskolino iš jos 420 tūkst. aukso dukatų, o tai, ko gera, ir tapo karalienės mirties priežastimi. Puiki intrigantė padarė lemtingą klaidą, pati pasirašydama sau mirties nuosprendį. Skolos ispanas atiduoti nenorėjo ir pasamdė žmones, kurie „padėjo“ Bonai palikti šį pasaulį. Regis, Boną nunuodijo jos asmeninis sekretorius. 1557 m. lapkričio 19-ąją 63 metų Bona Sforca mirė. Ji buvo kukliai palaidota gimtinėje - Italijos Bario mieste, Šv. Mikalojaus bazilikoje. Sūnus motinai neatleido ir į jos laidotuves neatvyko.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (2)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • NUGALĖJO: Slovakijoje vykstančio pasaulio vyrų ledo ritulio čempionato septintojo turo rungtynėse B grupėje antradienį Latvijos rinktinė 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) nugalėjo Norvegijos ledo ritulininkus.
  • KELIUOSE: per praėjusią savaitę vykusius reidus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos pareigūnai išaiškino 12 automobilių vairuotojų, kurie vairavo būdami neblaivūs.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar balsuosite EP rinkimuose?

balsuoti rezultatai

Ar bijote skraidyti lėktuvais?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

 +16 +18 C

  +14 +16 C

 

 +11 +12 C

+25 +28 C

 +25 +26 C

 

+21  +23 C

6-7 m/s

 2-3 m/s

 

 2 m/s

 

reklama
Ūkis
reklama
Sveikata ir grožis