Laikas taupyti savo tautos žmonesnuotraukos (1)

2018 birželio mėn. 09 d. 15:36:52 Perskaitė 2366

Šie lietuvių geografo Kazio Pakšto žodžiai, pasakyti praėjusiame amžiuje, šiandien pataiko į patį Lietuvą užgriuvusių grėsmių epicentrą. Kaip ir daugelis kitų jo ištarmių, kurias primena Lietuvos geografų draugijos prezidentė Genovaitė Kynė, pranešdama apie dar vieną šio garsaus XX amžiaus lietuvių mokslininko, mąstytojo, įžvalgaus visuomenės veikėjo, didelio patrioto įkvėptą ekspediciją „Brydė per pasaulį 2018“.

 

Sakysim, kad ir K.Pakšto mintys emigracijos tema; žmonės, sakė jis, yra kaip prekė: eina ten, kur jie reikalingi. Eina ten, kur už jų darbą daugiau mokama, eina iš ten, kur mažiau reikalingi, kur jų darbas pigiausias. Emigracija, sakė jis, didžiausia netektis lietuvių tautai, laikui bėgant, iš jos gali likti tik skeveldros.

Liepos 23-iąją prasidėsiantį keliautojų žygį organizuoja Lietuvos geografų draugija ir Lietuvos žurnalistų sąjungos kelionių klubas. Ji skiriama atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui ir tarpukario Lietuvos išeivijai atminti. Kelionės maršrutą bus padiktavę du lietuvybės Jungtinėse Amerikos Valstijose ramsčiai ir puoselėtojai: Lietuvos geografų draugijos įkūrėjas profesorius K.Pakštas, kurio 125-osios gimimo metinės minimos šiemet, ir poetas Kazys Bradūnas; jo 100-ųjų metinių garbei 2017-uosius buvome pavadinę jo vardu.

Ekspedicijos pavadinimui pasitelkta K.Bradūno poetinė brydės metafora lydės dvylika ekspedicijos dalyvių, ieškančių tautiečių pėdsakų pasaulyje, už Atlanto, nuo Čikagos, kur yra K.Pakšto kapas, Los Andželo, kur Kalifornijos universitete jo skaitytas paskaitų ciklas, Havajų link iki lietuvių bendruomenių Tokijuje ir Singapūre. Lydės ir jaudinančios K.Bradūno eilutės: „Įkalti į Sibiro gruodą,/Įbridę į stepių smėlį,/Užkopę į Alpių pašlaites/Ir Škotijos kalvas,/Prie Amerikos Didžiųjų ežerų,/Pacifiko pakrantėje,/ Žemės gale-Australijoj/Ir Čiurlionio „Žemaičių kapinaitėse“/Stovi lietuviški kryžiai/Ir pasaulio platybėse/Lengvai susišaukia.“

Ekspedicijos garbės ambasadore ir globėja sutiko būti poeto dukra Elena Bradūnaitė-Aglinskienė.

Ekspedicijos vadovė G.Kynė tikina - keliaudami ieškosią lietuvybės pėdsakų ir viliasi surinkę šimtą lietuvių linkėjimų jubiliejų švenčiančiai Lietuvai, gal net linkėjimų autorius paskatinti sugrįžti į Lietuvą. Tai jau trečioji šio organiztorių dueto rengiama ekspedicija. Žurnalistų kelionių klubo pirmininkas Gerimantas Statinis pasakoja apie kitą gana netikėtą ekspedicijos žymenį- Vilniaus mažąjį teatrą, pastačiusį Mariaus Ivaškevičiaus pjesę „Madagaskaras“, kurio vienas personažas yra K.Pakšto prototipas. Vieną žiūrimiausių Mažojo teatro spektaklių 2004 metais pastatė režisierius Rimas Tuminas, jis jau buvo suvaidintas daugiau kaip tris šimtus kartų.

Jame įpinta romantinė ir net apjuokta K.Pakšto mintis svetur sukurti autonominę, pusiau nepriklausomą valstybę lietuvių kalbai ir kultūrai išgelbėti, kurią jis buvo pavadinęs Dausuva. K.Pakštas dairėsi vietos „atsarginei“ Lietuvai ir jau buvo ją radęs Britų Hondūre, su kuriuo buvo gana gerai susipažinęs.

„2015 metų ekspedicija į Centrinę Ameriką „Prof. Kazio Pakšto „Dausuva“. Belizas“ - pasakoja G.Statinis, - irgi buvo pristatyta Mažajame teatre. Tuomet vykome į Meksiką, Gvatemalą, Belizą ir buvome net įpareigoti pristatyti spektaklį „Madagaskaras“ Belizo, buvusio Britų Hondūro, kur jis buvo numatęs steigti vadinamąją Dausuvą, vyriausybei. Ta proga Belizo gubernatoriui įteikėme K.Pakšto medalį, geografų draugijos paprastai teikiamą nusipelniusiems šios srities atstovams. Pasakyčiau dar daugiau, mes einame koja kojon teatro ritmu: Mažasis teatras ruošiasi statyti spektaklį pagal Julijos Žemaitės apsakymą „Marti“, o Žemaitė taip pat rašė kelionių reportažus; savo žurnalistikos magistriniame darbe „Kelionių reportažai tarpukario Lietuvoje“ esu minėjęs jos aprašytus kelionės į Ameriką įspūdžius“.

Nors iki kelionės pradžios dar geras laiko gabalas, tačiau ekspedicijos dienoraščio pratarmėje jau rikiuojasi dvi dešimtys linkėjimų, - pirmąjį parašė valstybės vadovė.

Na, o profesorius K.Pakštas praėjusiame amžiuje tiesiog rašė mums: „Nėra Europoje antros tautos, kuri būtų taip išstatyta ištautėjimo ir svetimos kultūros užgožėjimo pavojams, kaip Lietuva, gulinti svarbiųjų Europos arterijų kryžkely. Lietuvą reikėtų vadinti kraštu, kuriame labai pavojinga gyventi mažai tautai. Būtų neatsargu manyti, kad amžinai išlaikysime savo nepriklausomybę... Galbūt mūsų nepriklausomybė yra tik meteoras istorijos šimtmečiuose, todėl labai svarbu nepriklausomybės momentus tikslingai sunaudoti tautai stiprinti“.

„K.Pakštas buvo didis geopolitikas, strategas, - sako G.Statinis, - jo ne tik nesuprato amžininkai, bet ir šiandien, manau, jis nėra deramai įvertintas, nors jo kelta „Baltoskandijos“, t.y., šiaurės šalių sąjungos idėja verta apmąstymų jau vien todėl, kad Europos Sąjunga eina subyrėjimo link...“

K.Pakštas manė, jog vienintelis šansas Lietuvai išlikti nepriklausoma - pasiekti aukštą kultūros ir civilizacijos lygį: „Kuo mažesnė tauta, tuo labiau ji turi būti išmokslinta. Kitaip jai gresia lėta mirtis, ištirpimas. Galingas protas, susijungęs su aukšta religine dora, nežino pralaimėjimų“.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net