Bronzinė arklio galva - romėnų epochos liekananuotraukos

2018 rugsėjo mėn. 02 d. 10:17:11 Perskaitė 485

Po ilgai trukusios restauracijos publikai neseniai buvo pristatyta paauksuota bronzinė arklio galva, kurią archeologai rado 2009 m. prie Valdgirmeso kaimo Centrinėje Vokietijoje. Dabar ją gali pamatyti Zalburgo romėnų forto muziejaus, esančio netoli Bad Homburgo miesto (Heseno žemė), lankytojai. Vieta, kurioje buvo rasta arklio statulos galva, yra žinoma kaip „Valdgirmeso forumas“. Tai yra nebūdingas Vokietijai romėnų epochos archeologijos paminklas.

 

Valdgirmesas yra rytiniame Reino krante, tai yra, teritorijoje, kurią romėnai kontroliavo labai neilgai. Be to, paprastai Romos užkariautose žemėse archeologai randa karinių stovyklų, kai kada spėdavusių virsti nuolatinėmis gyvenvietėmis, liekanų, bet Valdgirmesas (jo senovinis pavadinimas yra nežinomas) buvo ne karinis, o prekybinis Romos forpostas Vokietijos žemėse. Archeologai jį aptiko 1993 m.

Iš išorės jis buvo panašus į romėnų legiono stovyklavietę: apjuostas medine rąstų tvora ir dvigubu grioviu, su trejais vartais vakaruose, šiaurėje ir pietuose. Bet viduje jis atrodė visiškai kitaip. Tai išties forumas, tai yra, atvira aikštė, tinkama prekybai. Taip pat viduje buvo dvi pagrindinės gatvės, susikertančios stačiu kampu, arklidės, sandėliai, smuklės, šulinys. Įdomu, kad nėra nė vienos šventyklos. Iš archeologų rastų monetų galima spėti, kad gyvenvietė egzistavo laikotarpiu tarp 5 m. pr.m.e. ir 9 mūsų eros metų. Dendrochronologiniai tyrimai rodo, kad Valdgirmese rastieji rąstai buvo nukirsti 4 m. pr.m.e.

Datos paaiškina Valdgirmeso forumo mįslę. Maždaug 7 m. pr.m.e. karvedys Tiberijus (būsimasis imperatorius) nukariavo germanų tautas, gyvenusias tarp Reino ir Elbės. Dešinį Reino krantą romėnai kontroliavo ir anksčiau, o čia buvo nauja teritorija, kurioje gyveno pavojingi Romos priešininkai, bet Tiberijus vis dėlto, kaip rašo Antikos istorikas Gajus Velėjus Paterkulas, „galutinai sutramdė germanus, kone pavertė jų valdas provincija, apdėdama mokesčiais“.

5-ais mūsų eros metais apie tokios provincijos įkūrimą buvo pranešta oficialiai. Ji buvo pavadinta Germania Magna. Bet provincijos atsiradimas buvo daugiau deklaracija negu įvykęs faktas. Naujoms teritorijoms kontroliuoti buvo skirti keli legionai, kurie daugiausia buvo dislokuoti kairiajame Reino krante ir vis rengdavo žygius į dešinį krantą, bandydami sutvarkyti mokesčių surinkimą ir kitas administracines funkcijas. Istorikai ilgai abejojo, ar Germania Magna egzistavo kokios nors nuolatinės romėnų gyvenvietės. Nors Kasijus Dionas rašė apie pavienius romėnų forpostus: „Čia (už Reino) romėnams priklausė atskiros išsibarsčiusios teritorijos ten, kur pavyko ką nors užimti, dėl to ir istorijoje tai neminima. Ten likdavo žiemoti Romos kariai, buvo kuriami miestai ir barbarai pradėjo keisti savo gyvenseną pagal romėnų pavyzdį, perėmė paprotį prekiauti turguose ir rengti taikius susirinkimus“ („Romos istorija“, LVI, 18). Matyt, Valdgirmesas ir buvo viena iš tokių vietų, kurioje vyko prekyba su vietos gyventojais ir būdavo aprūpinama Romos kariuomenė. Vieta prekybinei gyvenvietei buvo parinkta tinkama. Šalia tekančia Lano upe romėnai galėjo lengvai pasiekti Reiną, vadinasi, ir teritorijas, kuriose romėnų valdžia buvo įsitvirtinusi. Matyt, upe prekės būdavo tiekiamos ir į Valdgirmesą. Svarbus yra ir momentas, kai gyvenvietė Valdgirmese buvo palikta - 9-ais mūsų eros metais. Tai mūšio Teutoburgo miške metai, kai germanai, vadovaujami Arminijo, sutriuškino romėnų kariuomenę, kuriai vadovavo Kvintilijus Varas, pakeitęs atšauktą Tiberijų. Tris dienas trukusiame mūšyje buvo sunaikinti trys legionai ir kelios pagalbinės karinės dalys. Žuvusių romėnų skaičius, įvairiais duomenimis, siekė nuo 18 iki 27 tūkst. žmonių. Žuvo ir pats Kvintilijus Varas.

Oktavianas Augustas Romoje skubiai surinko naują kariuomenę (kaip žinoma, vis sušukdamas „Kvintilijau Varai, sugrąžink legionus!“). Kariuomenė buvo surinkta, ir kitais metais Tiberijus net išžygiavo prie Reino ir sutriuškino kai kuriuos germanų vadus. Bet šis žygis tik užkirto kelią germanų veržimuisi už Reino, kurį planavo pergalės įkvėptas Arminijus. Nieko kardinaliai nepakeitė ir Germaniko ekspedicija, surengta 15 metais. Žemės rytiniame Reino krante imperijai buvo prarastos visam laikui. Praradus šias teritorijas, buvo palikta ir gyvenvietė Valdgirmese. Jos likimą gerai iliustruoja archeologų radinys, nuo kurio ir pradėjome šį pasakojimą. Bronzinė paauksuota žirgo galva yra viena iš daugiau kaip 200 milžiniškos arklio statulos nuolaužų. Labai gali būti, kad ji vaizdavo imperatorių Augustą ir buvo pastatyta ant vieno iš Valdgirmeso pastatų. Kai romėnai buvo išvyti už Reino, germanai sudaužė statulą, jų akyse simbolizavusią Romos valdžią. Nuolaužos buvo sumestos į šulinį. Ten, daugiau kaip 10 m gilumoje, galva 2009 m. ir buvo rasta. Jos ilgis yra apie 60 cm, o sveria ji maždaug 15 kg.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net