respublika.lt

2018 rugsėjo 26, trečiadienis

Poetė E.Juodvalkė: Jei norime išlikti - privalome virsti bendruomenenuotraukos (28)

2016 birželio mėn. 19 d. 12:33:20
Rimvydas STANKEVIČIUS, „Respublikos“ žurnalistas

Žinoma lietuvių poetė Eglė Juodvalkė yra gimusi ir užaugusi JAV - multinacionaliniame, multikultūriniame ir multireliginiame katile, kuriame paskiroms tautoms ir kultūroms yra itin lengva ištirpti, jei tik neturi gilesnio santykio su savosiomis šaknimis ir saitų, jungiančių bendrataučius į tvirtą, vienas kitu besirūpinančių žmonių bendruomenę.

 

Kadangi dėl ES propaguojamos valstybių denacionalizacijos ir visuotinės globalizacijos lietuviai, kaip ir kitos Europos tautos, šiandien net ir savoje valstybėje jaučiasi it tremtyje, manau, galėtų ir privalėtų pasinaudoti egzodo žmonių patirtimi, padėjusia bendrataučiams nenutautėti pasaulio platybėse. Todėl poetės ir klausiame - kaip dera mums šiandien elgtis, idant neprapultume globalizacijos skersvėjuose?

- Kada pirmą kartą suvokėte, kad esate bendruomenės narė?

- Tai jutau nuo pat ankstyvos vaikystės. Lankiau šeštadieninę mokyklą, mano tėvai mane tempė į be išimties visus visuomeninius renginius, žiūrėdavau lietuviškus spektaklius, lankiau lietuvišką operą, bendruomenėje minėdavome Motinos dieną, tautines ir religines šventes...

Augau nedideliame miestelyje, kur lietuvių tebuvo vos pora šimtų žmonių, tačiau sąlygiškai netoli buvo Čikaga, kur mūsų tautiečių buvo gausybė, todėl svarbiausias šventes, kaip antai Vasario 16-oji, važiuodavome švęsti tenai, kur susitelkdavo tūkstančiai...

Taigi, kiek save atmenu, žinojau, kas esu, kam priklausau ir kuo išsiskiriu iš multinacionalinės minios. Lietuvybės jausmą man įskiepijo ir išpuoselėjo mano tėvai, todėl tvirtinu - pirmoji ir svarbiausioji žmogaus bendruomenė yra (tiksliau - privalo būti) šeima - tie žmonės, iš kurių išmoksti pirmąjį žodį, gauni pirmąsias žinias apie save ir pasaulį.

Beje, ir pačios bendruomenės dėmesys vaikams, jų švietimui bei auklėjimui (taip pat ir tautiniam) buvo itin didelis. Suaugusių žmonių karta turėjo bendrą tikslą - kaip galima geriau paruošti savuosius vaikus grįžimui į Tėvynę, idant jie ten galėtų pritapti - savo išsilavinimu, pasaulėvokos ir kultūriniu turiniu nenublanktų prieš Lietuvoje augančius lietuviukus. Nė vienas neturėjo abejonių, kad savo vaikus augina Lietuvai, - nė minties neturėjo integruotis svečioje šalyje savo nacionalinio identiteto sąskaita.

- Sakote, pirmoji ir svarbiausioji žmogaus bendruomenė - šeima. Ką tad manote apie ES politiką, sąmoningai niveliuojančią šeimos instituciją ir netgi mėginančią keisti pačios šeimos sąvokos prasmę?

- Atvirai tariant, tai, ką ES šiandien akcentuoja, yra baisu. Kiekvienas bent šiek tiek matantis ir mąstantis žmogus jums patvirtins, kad esminiai žmogui dalykai, tokie kaip šeima, moralė, tauta, religija, vaikų švietimas ir ugdymas, Europos erdvėje šiandien yra sąmoningai marginalizuojami, leidžiami pro pirštus, o į patį svarbos ir visuomenės dėmesio centrą yra pastatomos problemos ir reiškiniai, kurie ne tik nėra esmingi, bet netgi ne visada egzistuoja vienos ar kitos valstybės - ES narės gyvenime.

O šiurpiausia ir pavojingiausia lietuvių tautos išlikimui yra tai, kad vaikai Lietuvos mokyklose yra sąmoningai ugdomi ne lietuviais, jie nemokomi lojalumo savajai Tėvynei, nėra ruošiami jai dirbti, nejaučia atsakomybės dėl Lietuvos ateities, netapatina savęs su tauta, psichologiškai dezorientuojami - labiausiai pelniusiais sėkmę vadinami tie, kuriems pavyksta „gerai“ emigruoti...

Šiemet su „Poezijos pavasario“ renginiais viešėjau Pasvalio krašte, kalbėjausi su jaunimu, skaičiau jiems eilėraščius apie Lietuvos partizanus, kalbėjau apie Tėvynės dvasią... Tad štai, po renginio gavau vienos šešiolikmetės moksleivės laiškutį, kuriame ji dėkojo man už išsakytas mintis ir pridūrė: „Aš pirmą kartą gyvenime išgirdau, kad galima didžiuotis būnant lietuve.“

Pamilau tą mergaitę, šitaip parašiusią, bet labai užpykau ant jos mokytojų - juk tai tik mūsų, suaugusiųjų, kaltė, kad jaunoji Lietuvos karta nepaveldi jokio nacionalinio turinio. Patikėkite, atimdami vaikams galimybę turėti savąsias šaknis atimame jiems galimybę jaustis pasaulyje visaverčiams, išsipildžiusiems, būti laimingiems.

Labai apsidžiaugiau išgirdusi, kad apie jaunimo išsivažinėjimą, apie jaunosios kartos nenorą gyventi ir dirbti Lietuvai, apie didėjantį visuomenės abejingumą savos valstybės reikalams jau ima kalbėti ir politikai, šalies valdžia, kad jau įvardija šiuos reiškinius kaip šalies problemą... Tačiau pakanka apsilankyti Lietuvos mokyklose, kad suprastum, jog iš tiesų politikai meluoja. Manau, kad betaučius potencialius emigrantus sąmoningai ir sistemingai ruošia Lietuvos švietimo sistema, o Lietuva sąmoningai ruošiama būti „netyčia ištrinta“ didžiųjų ES valstybių.

Jeigu norime ką nors pakeisti, reikia keisti, o ne aklai priimti viską, kas mums diegiama ir primetama iš Briuselio, ir apsimesti nustebusiems, kodėl jaunimas emigruoja, kodėl tirpsta Lietuvos valstybingumas ir nyksta tautos dvasia.

Iš tiesų Lietuvos žmonės šiandien susiduria su tomis pačiomis pagundomis, problemomis ir iššūkiais, su kuriais susidūrė pokaryje į JAV emigravusių lietuvių karta. Manau, pagrindinis jų laimėjimas, pagrindinis skirtumas nuo nūdienos Lietuvos visuomenės yra tai, kad jie nelaikė savo pagrindiniu tikslu pritapti.

- Grįžtu prie jūsų minties, kad žmogus, neturintis nacionalinio turinio, neįstengia jaustis visavertis. Tai žinote iš patirties?

- Taip. Nemanykite, kad tarp pokario emigrantų nebuvo tokių, kurie vos apsigyvenę JAV sąmoningai nutolo nuo savųjų nacionalinių šaknų, laikydami save nebe lietuviais, o amerikiečiais.

Kurį laiką jiems išties buvo patogiau gyventi nei mums, nuolat aiškinantiems, kad esame lietuviai, pasakojantiems, kur ir kas ta Lietuva... Vienas tokių buvo mano pusbrolis Rimvydas, kuris tiesiog įsimylėjo Ameriką, vadino ją galimybių šalimi ir skubėjo sau vietoj prigimtojo susikurti naująjį identitetą.

Na, taip - nutautėti jam pavyko sėkmingai, jo vaikai jau ir nemoka lietuviškai, tačiau pastebiu, kaip yra dabar, - jis labai labai norėtų grįžti prie savųjų šaknų, aplankyti Lietuvą, bendrauti su bendrataučiais, jausti žmonių ir gimtosios žemės bendrystę, tačiau jaučia, kad prie viso to grįžti jau nebėra laiko - atėjo senatvė.

Neretai būna ir taip, kad Tėvynės ilgesys nubunda tokių nutolusių žmonių vaikuose, ir jie skaudžiai priekaištauja savo tėvams, nugenėjusiems jų nacionalines šaknis. Būna, kad tokių žmonių vaikai patys atranda savy tėvų atmestą tautinį identitetą ir grįžta į niekada nematytą Tėvynę gyventi.

- Šitai vyksta todėl, kad tauta, genetinė jos atmintis, gimtoji vieta, genties ir kraujo ryšiai - ne žmonių išsigalvoti, o iš aukščiau apspręsti dalykai?

- Esama ir tokių žmonių, kurie negyvena ir neketina gyventi sąmoningo, tam tikra filosofija ir morale grįsto gyvenimo. Tokiems, deja, Tėvynė - miglota, abstrakti sąvoka, į kurią neatsiliepia širdis. Jie sau skirtą šiame pasaulyje laiką mielai praleidžia įsikūrę tarp prekybos centro, patogaus būsto ir televizoriaus. Tačiau tie, kurie pretenduoja į aukštesniąją būtį, tokiu betiksliu, beprasmiu gyvenimu nesutinka tenkintis. Štai jiems ir tampa svarbu jaustis kaži ko didesnio ir amžinesnio už vieną žmogų dalimi. Gyvenimas tautoje ir valstybėje kaip tik tokią galimybę ir suteikia - suteikia prasmę stengtis ir dirbti dėl savosios šalies ir savųjų žmonių ateities. Tai galimybė gyventi taurų gyvenimą ir tam tikra prasme neišnykti po mirties.

O Lietuvos, kaip postsovietinės valstybės, problemą šiuo aspektu pagilina dar ir tai, kad viena žmonių karta nespėjo išsilaisvinti, nespėjo net suvokti santvarkos virsmo ir iš sovietinės doktrinos vienu žingsniu peršoko į vakarietišką materializmą. Ir liūdniausia yra tai, kad būtent šios kartos atstovai dabar valdo ir formuoja Lietuvą.

- O kaip elgtis mums, paprastiems, Tėvynę mylintiems Lietuvos žmonėms, idant mūsų tauta neprarastų savojo turinio, o valstybė nesutirptų globalizuotose ES erdvėse?

- Pirmiausia pasakysiu, kad savąjį turinį rizikuoja prarasti pati ES, sistemingai griaunanti būtent tas atramas, kurios paskirų individų minią įstengtų sujungti į vieningą bendruomenę. ES stengiasi, kad šiuolaikinis europietis neturėtų vertybių, dėl kurių sutiktų paaukoti gyvybę, - neva tai išugdys visuomenės nekonfliktiškumą. Galbūt, tačiau jie pamiršta, kad toks europietis lygiai taip pat nematys prasmės užpuolimo atveju nuo priešų ginti pačią ES, taip pat ir atsidėti dirbti jos labui. Man tokia bestuburės visuomenės ugdyba atrodo gana pavojinga pačios Europos atžvilgiu.

Na, o mes - lietuviai... Manau, išmintinga būtų mums pasimokyti iš bitučių, skrajojančių po toliausias pievas, skanaujančių įvairiausių žiedų nektaro, tačiau medų nešančių būtent į savąjį avilį. Tegu lietuviai važinėja po pasaulį - tegu mokosi, semiasi patirties, uždirba pinigus, tačiau savuosius talentus ir pasiekimus lai skiria Lietuvai, lai čia - į savo sielų sostinę - parneša visą tą intelektualinį, dvasinį ir materialųjį medų, idant visa avilio šeima turėtų kuo misti.

Tikiu jaunimu. Važinėdama po Lietuvą pastebiu įsiplieskiant labai gražių jaunimo sambūrių. Antai kad ir žygeivių klubas „Ąžuolai“ Žemaitijoje, savo iniciatyva ir lėšomis statantys paminklus žuvusiems Lietuvos partizanams, budinantys nacionalinę visuomenės sąmonę...

Tokios gyvybingos organizacijos, klubai - tai ir yra bendruomenės, apie kurias kalbėjau. Tereikia joms palinkėti jungtis tarpusavyje, kol bendruomene pagaliau ir vėl taps lietuvių tauta, Lietuvos žmonių visuomenė. O tik į bendruomenę susivienijusi visuomenė tegali tikėtis, kad jos interesų ims paisyti šalies valdžia. Tik tokia visuomenė įgali pasiekti, kad valdžia tarnautų žmonėms, o ne atvirkščiai.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika"


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (28)

 • atsiprasau...FOMUOJAMES kaip ASMENYBES... 2016 birželio mėn. 21 d. 12:03:17

  TASKAS

 • skaityti...FORMUOJEMES kaip ASMENYBES... 2016 birželio mėn. 21 d. 12:01:03

  TASKAS

 • malonus REPUBLIKIECIA...ACIU,kad JUS MANE!!! suprantate...POKALBIUOSE MES!!! FORMUJAMES kaip ASMENYBES... 2016 birželio mėn. 20 d. 12:45:28

  TASKAS

 • skaityti...pasikirpau PLAUKUS... 2016 birželio mėn. 20 d. 12:35:59

  TASKAS

 • ne i TEMA,bet apie GYVENIMA... 2016 birželio mėn. 20 d. 12:32:58

  siandien is TOKIU MALONESNIU DALYKU,tai AS!!! pasikirpau PKAUKUS ZIRMUNU
  MOKYMOSI CENTRE...visuomet kerpuosi per PILNATI,nes LIAUDYJE yra sakoma,kad
  kai APSIKERPI per PILNATI tai su PLAUKAIS nukerpi VISAS NEIGIAMAS EMOCIJAS
  patirtas per VISA MENESI...labai IDOMIAI pakalbejau su KIRPEJA kuri
  TUREDAMA AUKSTAJI ISSILAVINIMA siekia ISSIMOKINTI ir KIRPEJA...tokiu ten
  SUTIKAU NE VIENA...LABAI IDOMU PAKALBETI...TASKAS

 • EJ 2016 birželio mėn. 20 d. 08:53:53

  Placiau apie Amerikos "demokratija" ir GMO angliskai cia:
  m.youtube.com/watch?v=5szRQoTFk44.
  Zmonems, kurie nemoka angliskai, galiu patarti paprasyti savo sunu ar anuka
  isversti i lietuviu kalba. Yra nemazai video YouTube su siuo Amerikos
  sviesuoliu
  Paul Craig Roberts - United States Assistant Secretary of the Treasury for
  Economic Policy
  Jis dirbo Prezidento Ronaldo Reigano administracijoje. Issiverskit-
  nepasigailesit. Tikrai praples jusu supratima apie Amerika. Jei
  amerikieciai atsibus is letargo miego ir atstatys demokratija, kuria
  sugriove korporacijos, Amerika ir visas pasaulis atgims.

 • EJ to Demokratija 2016 birželio mėn. 20 d. 08:33:17

  Ne ES organizuoja paradus, bet ir ne lietuviskos asociacijos. Tos
  asociacijos galva Amerikoje, o kunas Europoje. Finansai- ateina (speju)
  taip pat is spec.fondu Amerikoje. Amerikonai leidzia sugriauti savo
  visuomene is vidaus, sutikdami su iskrypeliskom idejom, ateinanciom is
  valdzios strukturu. Amerikoje nebera Demokratijos. Tai pasake buves
  prezidentas Niksonas gal pries 40 metu. Bet visi Amerikos laikrasciai apie
  tai nutylejo( isskyrus viena amerikietiska ir viena vokiska "Der Spiegel"
  berods. Ka tai reiskia? Tai reiskia, kad rinkimus itakoja didziosios
  korporacijos, finansuodamos jiems reikalingus kandidatus, inesant
  milziniskas sumas i privacius kandidatu fondus ir tokiu budu juos
  papirkdamos. Tai nera paslaptis. Tai visi Amerikoje zino. Taciau akivaizdu,
  kad tai nera liaudies (demokratine) valdzia. Va, todel jie ir valgo GMO
  maista ir nieko pakeisti negali. Ir planuoja savo pigiais GMO produktais
  uzversti Europa, tokiu budu nukonkuruojant vietinius ukininkus.

 • Safyras 2016 birželio mėn. 20 d. 07:27:48

  Pirmiausia , reikia sudaryti sąlygas mokytis ir dirbti, neprarandant
  žmogiško orumo. Jei politikai su verslininkais, žurnalistų padedami
  kiekvienais metais skurdina Lietuvoje visą gyvenimą dirbusius ir ten
  gyvenusius žmones, paprasčiausiai žmogus netiki niekuo. Istorija ir
  gyvenimas, tai skirtingi dalykai. Kam raustis po istorijos šiukšlyną,
  kišti milijonus ten, kur jie neatneša jokios naudos nei vietiniam
  žmogui, nei turistui. Ne universiteto ar politikų garbės daktarai kuria
  žmogaus ateitį, bet paprasti mokytojai ar dėstytojai , tėvai, draugai,
  o ne pažįstami. Visada atsiranda tokių, kurie bando išvesti iš kelio
  , mosikuodami saują pinigų , kol patys gauna per nosį... Viskam yra
  savas laikas. Kai žmogus pradedamas kelti ant pjedestalo, bet nesugebama
  išvardinti už kokius nuopelnus, tai darosi bjauru. Žmogui valgyti ir
  apsirengti reikia šiandien , o ne po 20 metų...

 • smilga 2016 birželio mėn. 19 d. 21:37:50

  Aciu jums uz toki puiku straipsni ,o ir Eglei uz issakytas labai svarbias
  mintis .

 • Kęstas 2016 birželio mėn. 19 d. 21:07:23

  Ar išsilaikyssime mes, lietuviai, prieš didžiulę migrantų bangą?
  Vytautas Radžvilas teigia, kad cinizmo ir korupcijos nunuodyta Lietuvos
  valstybė masiškai nukraujuoja joje negalinčius išgyventi žmones ir
  todėl Lietuvos valstybė stovi prie kolapso ribos (aptariama čia).
  Remigijus Sakas atsišaukia, kad, taip, Lietuvos valstybė yra cinizmo ir
  korupcijos nunuodyta, todėl būtina įvesti tiesioginius kiekvieno Seimo
  nario rinkimus be partijų sąrašų (nurodyta čia).
  Remigijaus Sako pasiūlymas panašus į vėžio gydymą pleistru nuo
  įdrėskimų. Jeigu nuperka partijas, nupirks ir kiekvieną Seimo narį
  atskirai. Naivu.
  Vienintelė išeitis: neleisti atvežti į Lietuvą ekonominių migrantų
  ir pavojingų politinių pabėgėlių. Darbo jėgos trūkumas privers
  darbdavius kelti atlyginimus ir gerinti darbo sąlygas. Atsiras vidurinė
  klasė. Ji ir įves tvarką Lietuvoje.
  Daugiau apie tai - guglinant žodžius: mokslas-studijos-ekonomika.

 • Demokratija 2016 birželio mėn. 19 d. 18:25:01

  Ne ES organizuoja Lietuvoje gėjų ar kitokius paradus.Juos organizuoja
  lietuviškų asociacijų prezidentai, remiami Lietuvos parlamentarų ir
  partijų.Kad nemokame gyventi demokratijoje,kad niekas nemoko kaip gyventi
  demokratijoje - ne ES kalta. Kalta nacionalinė valdžia,kuri
  išsiskirsto-išsidalina tą ES naudą,kurią neuždirbo. Kad tamsi
  Lietuvos liaudis nesuprastų,kad valdžiažmogiai pavertė tautą
  biurokratine veltėdžių valstybe tautos išlaikomą,karts nuo karto
  paskleidžiamas gandas,kad ES kalta,kad ES paramos nepasiekia tautos
  eilinių. Bendruomene greitai nevirstama tam reikia šimtmečių.
  Komunizmas sugriovė J.Basanavičiaus,V.Kudirkos ir kitų varpininkų
  sukurtas bendruomenes,o komunistinės ideologijos nacionalinė valdžia
  visiškai nesistengia ją atgaivinti,nes protingą bendruomenę durninti
  -sunkiau.Bendruomenė turi kurtis iš apačios,iš tautos,o ne iš
  valdžios. Lietuva paversta socialistiniais tinginiais net negalvoja virsti
  kapitalistine bendruomene,kur pajamas reikia užsidirbti,o ne gauti.

 • Gediminas 2016 birželio mėn. 19 d. 17:39:19

  Gerb.Poete, dėkoju už protingas,nuoširdžias mintis.Būkite laiminga ir
  toliau švieskite Lietuvą.

 • Demokratija 2016 birželio mėn. 19 d. 17:37:39

  LTSR laikmečiu dirbę prievartos
  organizacijose-TSKP,komjaunimo,profsąjungų centro,rajonų,miestų
  komitetuose,milicijos ir teismų darbuotojais,labai greitai per atkurtos
  valstybės nepriklausomybės privatizaciją tapo turtuolių
  klase,multimilijonieriais-valstybės elitu. Jie greitai tapo sąrašiniais
  seimūnais,ministrais,savivaldybių merais-nuosavų naturalių monopolių
  valstybėje ir savivaldybėse valdytojais.Pagrindinių asociacijų
  prezidentais,politinių partijų savininkais.Jie vėl tapo
  prievartautojais-diktatoriais. Jie suformavo Lietuvoje savo daugumos
  antidemokratinę demokratiją-"pliuralistinę" diktatūrą, ginančią tik
  turtingųjų interesus. Todėl Lietuvoje yra bendruomenė - turtingųjų
  bendruomenė, kuri neleis susidaryti kitokioms laisvoms
  bendruomenėms,kurioms jie negalėtų diktuoti ir nurodinėti kaip jos turi
  gyventi ir tarnauti buržujų visuomenei-klasei. Visos Lietuvos iškovota
  nepriklausomybe vėl centralizuotai naudojasi komunizmo mokyklos
  auklėtiniai ir jų anūkai.Neverskime viską ant ES.

 • toks LIUDESYS APEME ir NE VISKA dar pasakiau...PYST1!!! ir praejo DIENA...tarsi JOS ir NEBUTU BUVE... 2016 birželio mėn. 19 d. 16:34:18

  TASKAS

 • viskas KAS STIMULIUOJA KURYBA BAIGESI...todel TAM KARTUI dedu TASKA...IKI!...IKI!!! MALONIU KONTAKTU... 2016 birželio mėn. 19 d. 16:22:29

  TASKAS

 • megstu pakalbeti apie ORUS,GAMTA,GRAZZIAS MOTERIS ir NIEKA...kai tai!!! padarau jauciuosi visai KITAIP... 2016 birželio mėn. 19 d. 16:16:48

  TASKAS

 • visiskai NE i TEMA,bet...bet ZMOGISKAI apie GYVENIMA artimesneje APLINKOJE...MANE!!! liudina TAI!!!,kad NATALKAI labai NEPASISEKE... 2016 birželio mėn. 19 d. 16:13:02

  TASKAS

 • atsiprasau uz SPAUSDINIMO KLAIDAS,nes...nes DEMESYS su AMZIUMI vis SILPNEJA... 2016 birželio mėn. 19 d. 16:05:14

  TASKAS

 • kartais AS!!! apsireiskiu RYSKIAU,kartais BLANKIAU tai priklauso nuo NUOTAIKOS ir ATMOSFERINIU SALYGU,bet... 2016 birželio mėn. 19 d. 15:57:03

  bet SVARBIAUSIA yra TAI!!!,kad...kad TAVE!!! tos PROBLEMOS JAUDINA...
  TASKAS

 • nezinau ar AS!!! pataikiau i TEMA ar NEPATAIKIAU???...bet...bet bent jau STENGIAUSI TAI!!! padaryti... 2016 birželio mėn. 19 d. 15:47:59

  TASKAS

 • jeigu TAIP truputi PLACIAU...tai!!!... 2016 birželio mėn. 19 d. 15:44:53

  jeigu NETURI GILUMINIO ir VISUMINIO MASTYMO apie GYVENIMA VISUMOJE...tai
  NEPADES nei BENDRUOMENE,nei PARAPIJA... TASKAS

 • dar pataisysiu... DAUGIAKULTURINEJE APLINKOJE isaauga DAUG RYSKIU ASMENYBIU,... 2016 birželio mėn. 19 d. 15:39:57

  TASKAS

 • skaityti...nezinau ka cia ir PASAKYTI i TEMA???...toliau VISKAS kaip ir GERAI... 2016 birželio mėn. 19 d. 15:33:57

  TASKAS

 • zinau ka cia ir PASAKYTI i TEMA???...nebent TAI!!!...kad...kad DAUGIAKULTURINEJE APLINKOJE isaugau DAUG RYSKIU ASMENYBIU,nei sakysim KUR NORS KAIME DZUKIJOJ ar ZEMAITIJOJ prie UPELIO ar EZERO???... 2016 birželio mėn. 19 d. 15:31:21

  TASKAS

 • EJ 2016 birželio mėn. 19 d. 15:24:19

  Tas oo smirdi kiekviename puslapyje. Redakcijai siulyciau ji ismesti.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • SIŪLYKITE: Seimo Laisvės premijų komisija kviečia visuomenines organizacijas ir asociacijas, kūrybines sąjungas, bendruomenes, akademinę bendruomenę, valstybės ir savivaldybių institucijas, visus Lietuvos Respublikos piliečius iki šių metų spalio 31 d. teikti prašymus su siūlomais pretendentais 2018 metų Laisvės premijai gauti.
 • PRADĖS: artimiausiu metu teisingumo ministro Elvino Jankevičiaus patarėju pradės dirbti buvęs Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Žydrūnas Plytnikas.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas spaudoj

Ar norėtumėte, kad jūsų name jau būtų įjungtas šildymas?

balsuoti rezultatai

Ar jums su darbdaviu pavyksta susitarti dėl atostogų datos ir terminų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +2   +10 C

   +8   +13 C

 

   +10  +12 C

  +9  +13 C

   +16  +17 C

 

   +13  +15 C

  15-18 m/s

 3-7 m/s

 

    2-6 m/s

 

USD - 1.1777 PLN - 4.2930
RUB - 77.3603 CHF - 1.1376
GBP - 0.8943 NOK - 9.5713
reklama
Ukis 2018