respublika.lt

2018 rugpjūčio 22, trečiadienis

L.Jakimavičius: Šimtmetį švęs tik Lietuvos iškabanuotraukos (13)

2017 lapkričio mėn. 06 d. 07:53:40
Rimvydas STANKEVIČIUS, „Respublikos“ žurnalistas

Iki mūsų valstybės šimtmečio sukakties likus vos kiek daugiau nei trims mėnesiams, apie šimtą Lietuvos metų, apie tai, kas per juos užderėjo valstybei ir lietuvių tautai, kalbamės su poetu, kultūros ir visuomenės kritiku Liudviku Jakimavičiumi.

 

- Kaip mylinčio Lietuvą ir laikančio jos kultūrą už pulso žmogaus noriu paprašyti, idant lakoniškai mintimis prabėgtumėte kultūrinėmis, politinėmis jau veik prabėgusio Lietuvos šimtmečio dominantėmis ir reziumuotumėte, koks tas šimtmetis buvo Lietuvos žmonėms - laimingas ar pragaištingas?

- Visoks jis buvo... Pažymių istorijai it kokiai gimnazistei tikrai nesiimsiu rašyti - galiu kalbėti tik apie tam tikrus pastebėtus dėsningumus, kurie, mano nuomone, yra svarbūs, norint suprasti ir įvertinti dabartinę Lietuvos būseną bei ją lėmusius veiksnius.

Pirmasis dėsningumas, kurį būtina pripažinti - tai, kad Lietuvos politinė tikrovė nuo pat nepriklausomos Lietuvos valstybės gyvavimo pradžios buvo neatsiejamai susijusi su Lietuvos kultūrine tikrove. Maironis, aušrininkai, varpininkai - pirmiausia suformavo Lietuvą poezijoje, kultūroje, per ją ir tautos sąmonėje, o jau tada J.Basanavičius su Vasario 16-osios Akto signatarais žodį pavertė kūnu. Taigi, šitaip buvo ir su veik visais politiniais įvykiais, pirmiausia jie įvykdavo kultūroje, o jau po to izomorfiškai atsispindėdavo politiniame šalies gyvenime, neatsiejamai persipindavo su juo.

Romantizmas, kuris dvidešimtojo amžiaus pradžioje didžiosiose Europos valstybėse jau buvo suvokiamas kaip anachronizmas, Lietuvoje itin sodriai suvešėjo ir labai organiškai suaugo su nacionalinio išsivadavimo judėjimu. Tas romantinis idealizmas, romantinis siekis virto valstybės raidos varikliu ir per dvi dešimtis „smetoninės“ Lietuvos metų visuomenės sąmonėje suformavo lietuviškąją tapatybę.

Visuotinai, nuoširdžiai ir atkakliai siekti aiškiai suformuluoto tikslo - štai ko nūdienos Lietuva galėtų pavydėti anai, „smetoninei“. Dabar Lietuva, kaip valstybė, deja, jokio aiškiai suformuluoto tikslo neturi - esame likę be jokių kompasų, be jokių orientyrų gūžinėjantys įvairiomis kryptimis. Kur einame - nežinome, kur norime nueiti - nežinome, nežinome nė ko apskritai siekiame, kas padarytų mus laimingus, kas tokie esame ir kokie norėtume būti...

Kryptingi buvome tol, kol troškome nepriklausomybės. Kad jos norime - žinojome aiškiai ir visuotinai. Dabar, tą nepriklausomybę atgavę, virtome žmonėmis, kurie daugiau nebenori nieko, o tiksliau - neišmano, ką su ta atgauta nepriklausomybe veikti.

- Bet kodėl gi „smetoninė“ Lietuva išmanė, ką su nepriklausomybe veikti, o dabartinė - ne?

- Dėl minėtosios jungties tarp kultūrinės ir politinės šalies tikrovės nutrūkimo. Kaip jau sakiau, kultūra buvo politinės lietuvių pozicijos formuotoja, valstybės raidos variklis, Lietuvos ir lietuvio dvasinio, moralinio, intelektualinio turinio kūrėja, o dabar - kai kultūra sąmoningai ir bekompromisiškai „patraukta į šalį“, nusvarbinta, atkirsta nuo galimybės dalyvauti valstybės gyvenime ir vaidina tik pramogaujančios visuomenės linksmintojos vaidmenį, - Lietuvos turinį bekuria vien politikai ir biurokratai. Tad nieko stebėtino, kad imame justi, kaip nyksta valstybės kelio kryptis ir prasmė, kaip seklėja mūsų pačių gyvenimai, kaip būties kontekstas keičiamas buities kontekstu, o visuomenei tampa vis vien, kokia vėliava virš jų plevėsuos.

Graudžiai pajuokausiu, kad jei būčiau verslininku Lietuvoje - prekiaučiau lagaminais. Nes tai reikalingiausia prekė ir netgi vertybė lietuviui šiandien. Nuo to laiko, kai kultūros žmonės ir šalies intelektualai apleido, išdavė, leido pragmatikams primesti savąjį pasaulio matymo būdą, į pirmąjį planą buvo iškelti ekonominiai rodikliai - svarbu ūmai tapo ne kas esame, ne taurusis pasaulio turinys, ne kas ką gero padarė ar išmintingo pasakė, bet kas kiek pelno susižėrė, kaip kas karjerą padarė. Visa tai nutaurino tikrovę, todėl ir nereikia stebėtis, kad šiomis vertybėmis išauklėta karta veik visuotinai susikrovė lagaminus. Nes net ir jiems vien jų vertybėmis grįsta tikrovė tapo pernelyg atgrasi. Labai paprastai tariant - čia tapo neįdomu gyventi.

Galime pasiginčyti, kas jei ne ta gilioji slapta visuomenės atmintis ir santykis su tautos kultūra per visą sovietmetį išsaugojo nacionalinę lietuvių tautos sąmonę ir padėjo pamatus Sąjūdžiui atsirasti? Stalino valdymo laiku (sunaikinus partizanų rezistenciją) Lietuva jau buvo paversta išdeginta žeme, tauta - įgąsdinta, išsklaidyta, palaužta. Paradoksalu, bet mūsų tautos gyvybę išgelbėjo Sibiras. Ištremtųjų, įkalintųjų lageriuose, žmonių, iš kurių atimta viskas, o mirtis - banali kasdienybė, sovietai jau nebeturėjo kuo prigąsdinti, todėl Sibire laisvės ir lietuvybės buvo likę daugiau, nei pačioje sovietų prievartaujamoje Lietuvoje. Ir štai tada, kai žmonės iš Sibiro lagerių bei tremties pradėjo grįžti, drauge su jais į Lietuvą grįžo ir nacionalinė tapatybė - Lietuva išmoko lagerio kalinių konspiracijos metodų, išmoko gyventi slaptą, nepalaužto lietuvio gyvenimą, su tvirta, nors ir nutylima pozicija, moralės kodeksu, su nacionaline sąmone ir nepalaužiamu siekiu išsivaduoti iš okupantų priespaudos.

Atsirado tam tikras užuominų, nutylėjimų, perkeltinių prasmių slaptraštis, tam tikra ezopo kalba, leidžianti lietuviams susikalbėti tarpusavyje taip, kad sovietinio režimo sargai liktų nieko nesupratę. Na, kad ir M.Martinaičio Kukutis, pavyzdžiui...

Taigi, šią kalbą labai greitai perėmė lietuvių literatūra, ypač poezija, tuojau pat iš jų - teatras. Štai iš šios ezopo kalbos, palaikančios lietuvių nacionalinę savimonę, veikiančios lietuvių protus ir širdis, nelyginant pasipriešinimo atsišaukimai - iš tiesų ir užgimė Sąjūdis.

Esu tvirtai įsitikinęs - būtent prarastas sinchronas tarp lietuvių kultūros ir istorinių šalies įvykių yra viena iš pagrindinių šiandieninio mūsų tautos silpnumo ir nelaimingumo priežasčių. Būtent dėl to net ir paminklo savajai nacionalinei tapatybei negalime pastatyti - stokojame jos turinio. Kai statai Vytį - į jo monumentą būtina sudėti visą savo meilę, atsakomybę ir tikėjimą, plakančią savo širdį, nes priešingu atveju paminklas nebus Vytis, nebus simbolis - teliks balvonu ir tiek.

- Bet juk savąja kultūra kliautis nūdienos Lietuvos valstybė atsisakė labai sąmoningai, bėgdama nuo joje tarpstančio „nacionalistinio“, „atavistinio“ ir perdėm „kaimietiško“ raugo, trukdančio savyje daiginti „naująsias, europietiškąsias vertybes“, „importuojamas“ iš Briuselio?

- Būtent, tačiau Europos tautos, o ypač valstybės - ES narės kaip tik šiuo metu išgyvena tam tikrą sąmonės sugrįžimo po nokdauno būseną: „breksito“ istorija apnuogino ES inžinierių veidmainystę, jos konstrukcijos butaforiškumą ir akivaizdų jos vadovybės priešiškumą savo pačios deklaruojamoms vertybėms. Europos valstybių visuomenės kasdien vis aiškiau suvokia, kad ES demokratija - viso labo tėra simuliakras, kad jokios žodžio laisvės, jokios tikėjimo laisvės (tiek religine, tiek ir pažiūrų prasme) nėra ir net nėra siekiama kurti, kad didžiosios Europos valstybės iš Antrojo pasaulinio karo visiškai nieko nepasimokė ir neatsisakė imperinių ambicijų. Ar kada susimąstėte, ką ES šalių tautos gavo mainais už dėl bendros sąjungos paaukotas nacionalines savastis? Ogi nykią, bendrą visiems puskalbę, sudarytą iš panašiai penkių šimtų žodžių, kurią vertimo sistema „Google translate“ be vargo ir be klaidų verčia iš vienos kalbos į kitą. Deja, visa tai, ką vadiname ES dariniu, bibline kalba tariant, viso labo tėra Babelio atstatinėjimas - vėl tolydžio augančios pražūtingos žmogiškosios puikybės ženklas. Ir kasdien vis daugiau Europos žmonių šitai suvokia.

- Vadinasi, reziumuojant mūsų štai aptartą Lietuvos šimtmetį, reikėtų sakyti, kad ratas apsisuko ir Lietuva vėl atsidūrė „priešaušrio“ epochoje, kurioje ir vėlei prireiks knygnešių bei daraktorių?

- Na, o apie ką byloja būtinybė knygnešiams ir daraktoriams atsirasti? Apie okupaciją. Naująją Lietuvos okupaciją, kurioje dabar ir gyvename. Tai - proto ir sielos okupacija. Skamba šiurpiai, bet kuo gi dar paaiškinti faktą, kad per dvidešimt septynerius metus mūsų valstybėje taip ir nesusiformavo visuomenės sluoksnis, kuris Lietuvos nepriklausomybę laikytų vertybe? Tik tuo, kad sąmoningai jam nebuvo leista susiformuoti.

O knygnešių - jų ir šiandien yra. Ir ne mažiau pasiaukojusių, nei kirilicos jungo laikais. Tik štai visuomenė, deja, - kitokia. Dabartinė Lietuvos visuomenė nepasiliko sau slaptraščio, nepasiliko galimybės turėti savąją nuomonę, todėl nūdienos knygnešius vadina propagandistais ir stengiasi patys, savo iniciatyva juos persekioti.

- Išeitų, kad, išskyrus formalią šimtmečio sukaktį, nelabai ir turime dėl ko džiūgauti ir švęsti?

- Kaip yra pasakęs šviesaus atminimo poetas M.Martinaitis - švęsti tegali tai, kas tau yra šventa. O Lietuvos šimtmečio šventės turinys atiduotas į rankas žmonių, kuriems Lietuva - ne šventa, kuriems tai tik vienas iš daugybės verslo projekčiukų. Todėl jų surengtos šou programos ir saliutai man nereikš jokios šventės. Be to, kaipgi įmanoma švęsti sukaktį valstybės, kurios nebėra? Na, taip - Lietuvos iškaba dar išlikusi, bet Lietuvos, kaip kultūrinės tikrovės, Lietuvos kaip dvasinės tikrovės - nebėra. Savarankiškos valstybės funkcijų ji taip pat neatlieka, o kaip sako Vytautas Radžvilas - nebeturi jau net ir valstybės ambicijų.

Širdimi Lietuvos šimtmetį, žinoma, švęsiu - švęsiu linkėdamas sau ir visai Lietuvai atgimimo. Neapsimetinėkime patys prieš save - mes visi ligi vieno to atgimimo ilgimės. O jeigu tauta trokšta atgimti, vadinasi, jaučiasi esanti arti mirties.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (13)

 • s 2017 lapkričio mėn. 27 d. 11:28:12

  kad Lietuva išliktų išmokinta, reikia finansuoti mokyklas iš
  paskutiniųjų. Algos turi būti tokios, kad mokytojas nebevažiuoti
  montuoti gipso kartono plokščių į Norvegiją. Dabar valdžia jau
  sujunginėja informatikus su matematikais, paskui sujungs universitetuose
  lubas su grindim. mokytojų neliks. Mokinių greitu laiku nebebus, nes
  uždarys mokyklas. Dabar studijuoti masiškai bėga į užsienius, greit
  bėgs ir moksleiviai, kurie turi galvosi proto...

 • Dieve 2017 lapkričio mėn. 06 d. 21:01:11

  kaip panasi musu valstybe i griuvanti Gedemino kalna.Tai lyg Dievo pirstas
  ,ziurekite jei neismoksite tvarkitis savo valstybeje,bus taip kas atsitiko
  su kalnu del neprotingu sprendimu,tvarkant ji.

 • Anei 2017 lapkričio mėn. 06 d. 20:56:36

  valstybele,anei pilietelis neivyko.Minios ubageliu,minios vaikeleliu,minios
  nabageliu JIE pasklido po pasauleli.Vargas visiems,ir likusiems melo ir
  vagiu liune,nesvarbu,kad ir SAVU tautiniu,vargas ir isvykusiu
  ilgesyje....bet liunas semia,semia jau pusiau,arteja prie
  krutines....pasieks ir burnas....KAS TADA,KAM TOKIA PSEUDOVALSTYBE BUVO
  SVAJOTA,LAUKTA,APDAINUOTA....

 • Jonui 2017 lapkričio mėn. 06 d. 17:06:43

  "Lietuvos žmonių gyvenimo kokybė, kaip Lietuva niekada dar taip gerai
  negyveno. Šito nematyti gali tik labai piktas žmogus."
  Matyt esi labai piktas žmogus, jei nematai, jog paprastas žmogus tiek
  nuskurdintas, jog iš ensijos pragyventi negali, dirbantis negali
  pragyventi iš algos, jaunimas, už savo pinigus baigęs aukštuosius
  mokslus gali įsidarbinti tik kroviku. Esi ne tik piktas, aklas, bet dar ir
  bedvasis žmogus, tikras Jonelis-durnelis.

 • !! 2017 lapkričio mėn. 06 d. 17:04:38

  Užtenka šito vieno šitos bobos poelgio. Švaistė ji dar ką ar
  nešvaistė, neturi reikšmės. Bet koks šmeižikas yra žemiau plintuso.

 • > Jonui 2017 lapkričio mėn. 06 d. 14:22:11

  Vilnius-kultūros sostinė,iššvaistyti dideli pinigai,ar tikrai juos
  švaistė Vanagaitė? Atmintyje kitos pavardės,gal klystu?

 • Monika, 2017 lapkričio mėn. 06 d. 14:17:32

  L.Jakimavičius teneįsižeidžia, bet atkartojo mano mintis : atgavę
  nepriklausomybę, NEŽINOJO ką su ja veikti. Tik vėliau susiprotėjo, kad
  NATO pašonėje, ES už balos, bus linksmiau gyventi, o lietuvybė kaip
  pelenei nuskils ar nenuskils geroji fėja su moliūgo karieta??? Taigi, 27
  metus laukia ir nesulaukia listuvybė tos stebuklingos fėjos, nes raganų
  liokajai su šluotomis tik ir sukasi, kaip tą fėją pagauti...Pasirodo
  Lietuvoje raganų net per daug, o jos įsikūrusios rūmuose, o ne miško
  trobelėse ir važinėja su karietomis. Štai kas Lietuvoje nesnaudė ir
  žinojo ką veikti atgavus nepriklausomybę...

 • 2018 vasario 16 misterija 2017 lapkričio mėn. 06 d. 13:09:04

  Susirenka žmonės Gedimino kalno papėdėje ir degina laužus-šoka nuogos
  vaidilutės-ir pagaliau Gedimino bokštas nugriūva žemyn.Tiems kurie
  nuplovė milijoną ir iškirto medžius ant kalno nukertamos
  galvos.Liandsgrybis iš Vasario 16 balkonėlio paskelbia žviegdamas kad
  sprogo Astravas ir rusai su tankais perėjo Lietuvos sieną.Lietuvos elitas
  išskrenda iš Vilniaus oro uosto.

 • Tarabilda Jonui 2017 lapkričio mėn. 06 d. 13:04:16

  Keista tamstos argumentacija. Pilvo reikalai gal ir pagerėjo, bet dvasinis
  skurdas šimteriopai.

 • Jonas 2017 lapkričio mėn. 06 d. 12:49:34

  "Todėl šou programos ir saliutai man nereikš jokios šventės. Be to,
  kaipgi įmanoma švęsti sukaktį valstybės, kurios nebėra?" Šou
  programos ir man nereikš jokios šventės. Tai bus tik mokesčių
  mokėtojų eilinis pinigų švaistymas, panašus į tą, kai tautos
  išdavikė Vanagaitė iššvaistė milijonus Vilniaus - kultūros sostinės
  proga. Tačiau nesutinku, kad Lietuvos valstybės nebėra. Man ji yra, ja
  didžiuojuosi, stebiu, kaip neatpažįstamai pagerėjo per šimtmetį
  Lietuvos žmonių gyvenimo kokybė, kaip Lietuva niekada dar taip gerai
  negyveno. Šito nematyti gali tik labai piktas žmogus.

 • Žmogus 2017 lapkričio mėn. 06 d. 11:30:46

  Neapsimetinėkime patys prieš save - mes visi ligi vieno to atgimimo
  ilgimės.

 • Žmpgus 2017 lapkričio mėn. 06 d. 11:12:53

  Neapsimetinėkime patys prieš save - mes visi ligi vieno to atgimimo
  ilgimės.

 • Sibiro madona 2017 lapkričio mėn. 06 d. 09:48:05

  Liudvikai, steik draugystės su Jakutija bendriją. Sibiro lietuviai buvo
  dori žmonės. Skaitykime mūsų išsaugotus artimųjų laiškus,vokai
  pažymėti žodžiu Aviopočta.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • GINKLAI: Izraelio vyriausybė leis šimtams tūkstančių piliečių įsigyti ginklus. Remiantis naujomis taisyklėmis, leidimo laikyti ginklą galės prašyti iki 600 000 izraeliečių - iki šiol šis skaičius buvo 140 000.
 • TAIFŪNAI: Japonijos link artėja iš karto du taifūnai; nacionalinė meteorologijos tarnyba perspėjo dėl smarkių liūčių, stipraus vėjo ir didelio bangavimo.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar jums teko kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą?

balsuoti rezultatai

Ar dalyvaujate klasės susitikimuose?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13   +17 C

   +6  +13 C

 

   +11  +15 C

  +20  +23 C

   +21  +23 C

 

   +25  +27 C

  7-11 m/s

  1-2 m/s

 

    2-4 m/s

 

reklama
Ukis 2018