respublika.lt

2018 rugpjūčio 22, trečiadienis

Kompozitorius A.Bražinskas: Formuojamas globalus žmogus, pusiau lietuvisnuotraukos (8)

2017 spalio mėn. 28 d. 07:59:59
Jūratė KIELĖ, „Respublikos“ žurnalistė

Algimanto Bražinsko melodijos kadaise skambėjo visoje Lietuvoje. Gamta apdovanojo kompozitorių fantastišku produktyvumu. Dainų, operų, oratorijų, kamerinės, chorinės, simfoninės muzikos, kūrinių vaikams tiek daug, kad net pats kūrėjas nepajėgia visų atsiminti. Jį vertino profesionalai, mylėjo paprasti muzikos gerbėjai. Šiandien, spalio 28 d., Algimantui Bražinskui sukanka 80 metų. Ta proga ir kalbamės. Tačiau kūrėjas iškart įspėja, kad įprastinės jubiliejinės temos jam neįdomios. „Esminė kalba - apie Lietuvą šiandien“, - akcentuoja Maestro.

 

- Ketinau kartu su jumis apžvelgti nueitą kūrybinį kelią, paklausinėti apie tai, kaip pergudravote sovietinius transliacijų iš laisvojo pasaulio slopintuvus, apie jūsų aistrą technikai ir t.t. Sakote, tai neįdomu?

- Įdomu, bet yra dalykų, apie kuriuos kalbėti reikia. Bražinskas vienaip gyveno sovietiniais laikais, kitaip dabartiniais. Šiais laikais daug problemų ir neteisybės. Nebijau sakyti, kad anuomet man, kaip kūrėjui, buvo geriau. Klauskite, pasakysiu, kodėl.

- Kūrybinė laisvė buvo užsmaugta, menininkams privaloma šlovinti Leniną ir partiją. Kodėl tad buvo geriau?

- Visą laiką dirbau. Aš - profesionalas. Mano, kaip kompozitoriaus, karjera prasidėjo anksti. Atsisakiau darbo Kompozitorių sąjungoje, nemačiau prasmės ten gaišti laiką, kai už vieną dainą galėjau kartais gauti tiek, kiek mėnesio alga. Mano kolegos Benjaminas Gorbulskis, Algimantas Raudonikis, Vygandas Telksnys irgi buvo atsidėję vien tik kūrybai.

Sovietmečiu buvo daug kolektyvų. Prie Lietuvos radijo ir televizijos - choras, orkestras, kaimo kapela, vokaliniai ansambliai. Jų repertuaro pagrindą sudarė lietuvių kompozitorių kūriniai, dažnai patys naujausi. Beveik viskas, ką beparašydavau, būdavo nuperkama ir, svarbiausia, įrašoma bei atliekama. Tai buvo geri laikai, juk kompozitoriui svarbiausia - kad jo kūriniai skambėtų.

- Bet buvote verčiami kovoti ideologiniame fronte. Laisvą kūrėją tai žudo.

- Ir aš esu sukūręs keletą dainų apie Leniną, kažkokių ideologinių dainelių vaikams. Žinojome, kokiais laikais gyvename. Jeigu būčiau parašęs kokį antitarybinį kūrinį, tikriausiai nebūtų manęs paglostę. Ir niekas jo neatliktų. O šiandien jei sukurčiau dainą Putinui? Šiandien lygiai tas pat. Kiekviena santvarka turi savo rėmus.

Nesakau, kad viskas buvo idealu. Bet aš neturėjau savęs cenzūruoti. Su Vaclovu Daunoru prikalbėdavome tokių antisovietinių dalykų, kad prisiminęs stebiuosi, kaip mūsų nepasodino. Laviruoti, tiesa, reikėjo. Justinas Marcinkevičius parašė „Homo sum“ - „Mažąsias mišias“. Kūriau joms muziką. Supratau, kad koks durnius, kad ir iš mano kolegų, gali pasakyti: žiūrėk, Bražinskas mišias pradėjo rašyti. Ir viskas būtų sužlugę. Tai pavadinau tiesiog simfonija. Vėliau, žinoma, sugrąžinau tą pavadinimą.

- Teigiate, kad vienus antpečius pakeitėme kitais. Kas mums neleidžia galutinai išsivaduoti, patiems atsakyti už savo likimus?

- Ilgus metus buvome po caro jungu, vis laukiame, kol atsiras geras ponas ir mums padės. Ta baudžiauninko natūra giliai įleidusi šaknis. Jeigu tokios nesąmonės, kurias politikai išdarinėja su mumis, vyktų kur nors Ispanijoje, Turkijoje, ten viskas būtų išvartyta, neliktų akmens ant akmens. O pas mus tik vieną sykį Seimo langus išdaužė. Bendra valstybės nuotaika bloga, žmonės nepatenkinti. Visuomenė nušalinta nuo valstybės valdymo, keikia valdžią, bet nieko nedaro. Gal iš bejėgiškumo, netikėjimo, kad gali kažką nulemti?

- Iš kur tas nykumas? Gal tiesiog nemokame džiaugtis tuo, ką iškovojome?

- Žeidžia neteisybė. Tas jausmas atsirado pačioje Nepriklausomybės pradžioje, ir jis tik stiprėja. Kuriantis naujai valstybei buvo padaryta daug klaidų, privelta neteisybės. Kad ir žemių perkėlimas, tiek žmonių sužalota, pakirstas tikėjimas valstybe, bet ar kas už tai atsakys? Tas kaupėsi kaupėsi, ir šiandien žmonės jau niekuo netiki.

Mūsų verslas išaugo iš Gariūnų berniukų, iš visokių mafiozų. Žinoma, yra ir atsakingų verslininkų, bet skaitau, žmonės skundžiasi, kad bosas blogai elgiasi, algos mažai moka. Ar gali bosas mužikas staiga tapti ponu? Jo mentalitetas liko kaip Gariūnų laikais. Ir tik patys žmonės gali priversti juos elgtis kitaip. Bet jie bėga į užsienius, nes netiki, kad čia bus geriau.

Didžiausias blogis - vis didėjanti pajamų nelygybė. Kuo valstybė turtingesnė, tuo skirtumas turėtų būti mažesnis. Pas mus atvirkščiai. Tiek metų kovojame su korupcija, ir niekas nieko. Tai kurių velnių visa valdžia sėdi? Kad gražiai kalbėtų?

- Nepykite, Maestro, bet galbūt anie laikai jums šviesesni nei dabartis dėl labai proziškos priežasties: pagal ano meto standartus, gyvenote gana pasiturimai, dabar - kaip visi.

- Jei jau kalbame apie pinigus, aš juos užsidirbdavau. Turėjau galimybę kurti įvairiems kolektyvams, viskas buvo atliekama ir apmokama. Rašiau greitai, man sekdavosi, nes žinojau savo galimybes. Ir visi buvo patenkinti.

Atėjo Nepriklausomybė. Tai buvo tarsi revoliucija. Su dideliais iškovojimais, bet, deja, ir su praradimais. Tie pokyčiai, kurie turėjo įvykti, galėjo būti ne tokie skausmingi. Visi džiaugėmės ir tikėjome ateitimi, bet kai reikalo ėmėsi karštakošiai, uolūs vykdytojai, prasidėjo ne pertvarka, o tikrų tikriausias griovimas. Švietimas, kultūra buvo išblaškyti, jau nekalbu apie ekonomiką, žemės ūkį.

Mes tą labai greitai pajutome savu kailiu. Vieną dieną ėmė ir išnyko LRT choras, visi ten buvę ansambliai, kaimo kapelos. Ilgiausiai marino lengvosios orkestrą, vadovaujamą Jaroslavo Cechanovičiaus. O buvo puikus kolektyvas, su ilgametėmis tradicijomis. Taip viskas baigėsi.

O man? Nėra kolektyvų - nėra ir užsakymų, ir honorarų. Amen! Per porą metų viskas apsivertė. Kas man beliko? Kadangi visą laiką domėjausi technika, buvau vienas pirmųjų, pradėjęs dirbti kompiuteriu, sugalvojau imtis natų leidybos. Gavau iš Amerikos specialią programą ir pradėjau spausdinti. Pageidaujančių išleisti savo natas atsirado visai nemažai. Kažkaip prasmukau pro patį juodžiausią laikotarpį.

Iš kūrybos dar buvo galima gyventi metus kitus, kol nebeliko nieko. Tie laikai pasibaigė negrįžtamai. Visiems, ne vien man. Šiandien vien tik popsistai sugeba verstis iš visai nemažų honorarų.

- Tai tik rodo, kad toks žanras irgi reikalingas.

- Žinoma, kad reikalingas. Bet prisimenu pačią pradžią, kai kūrėsi lietuviška estradinė muzika. Profesorius Eduardas Balsys buvo didelis jos entuziastas, paskui įsitraukė Benjaminas Gorbulskis, Teisutis Makačinas, Vygandas Telksnys, Algimantas Raudonikis, Rimvydas Racevičius, Mikalojus Novikas, Mikas Vaitkevičius - visa plejada puikių kūrėjų. Per kelis dešimtmečius buvo sukurtas populiariosios lietuviškos muzikos, kurią mylėjo, klausėsi, dainavo, aukso fondas.

Ir tai jau nebepakartojama. Mūsų estrada, tikra lietuviška estradinė daina, kuri buvo be galo populiari, nunyko kartu su J.Cechanovičiaus orkestru. Orkestras įpareigoja būti tam tikro lygio, jis sukuria tokią atmosferą, kad ne kiekvienas gali lipti į sceną kartu. Šiandieninių vadinamųjų dainininkių niekas prie jo nė iš tolo neprileistų.

Bet gamta nemėgsta tuštumos. Prasidėjo saviveikla, iš visų pakampių ėmė lįsti kas netingi.

- Ir ką mes turime dabar?

- O dabar turime bumčikus. Kažkada vienas gerbiamas profesorius pasakė, kad mes su Raudonikiu teršiame eterį. Tai dabar eteris virto šiukšlynu. Kai tik išgirstu šiandieninę dainą, iškart išjungiu radiją - man bloga darosi. Dabar vyksta Šimtmečio dainos rinkimai. Sugalvojo naujai perdainuoti populiarias estradines dainas. Klausausi „Vilniaus stogų“ - tempas ne tas, instrumentacijos baisios, išsityčiota iš dainos charakterio. Ją net sunku atpažinti.

Per visą Nepriklausomybės laiką sukurta tik viena kita vertinga daina. Visa kita - pilka masė, kaip tapetai ant sienų, mėgdžiojimas amerikoniškų bumčikų.

Jeigu taip įnirtingai kovojame dėl trijų svetimų raidžių, giname nuo jų savo abėcėlę, kodėl niekam nerūpi, kad 50 proc. per radiją, televiziją einančių dainų skamba anglų kalba? Atsirado sakančių, kad angliškai galima geriau pasakyti negu sava gimtąja. Pasikeitė kai kurių televizijos diktorių kalbėjimo maniera, jų net fonetika nelietuviška. Mane tas tikrai erzina.

- Tai imkit ir jūs sukurkit, nušluostykit nosį dabartiniams dainų rašytojams. Bet tylit ir jūs, ir kiti jūsų kartos autoriai.

- Kam to reikia? Į mane tik pažiūrėtų kaip į kokį keistuolį iš anų laikų. Kartą parašiau penkių minučių trukmės baladę. Mane sukritikavo, esą penkių minučių daina per ilga, neatitinka trijų minučių dainos formato. Iš kur jie visa tai traukia? Gal aš, visą gyvenimą rašęs dainas, žinau, kokio ji turi būti ilgio? Visose srityse atsirado komsomolcų, pasiruošusių uoliai tarnaut. Net muzikoje.

Apie muziką vaikams apskritai sunku kalbėti. Šiai auditorijai skirta muzika tokio žemo lygio, kad prasčiau jau būti nebegali, ją kuria muzikos mokytojos, darželių auklėtojos. Pernai vyko Moksleivių dainų šventė. Repertuaras daug kur stebino. Pavyzdžiui, Dzūkijos partizanų himnu laikoma „Palinko liepa šalia kelio“ paverčiama bumčiku ir duodama dainuot vaikams. To dar nebuvau regėjęs.

Kitados keistai atrodė „Chorų karai“, tie staipymaisi, Amerikos juodaodžių chorų mėgdžiojimas. Viskas išbalansuota, kas sava, lietuviška - pamiršta. Visos tos svetimybės formuoja kitokį žmogų, globalų, tokį tik pusiau lietuvį. Ir tas vyksta ne tik muzikoje, visose kitose srityse taip pat. Daromas nusikaltimas. Aš norėčiau, kad atsirastų žmogus, kuris vieną sykį surašytų rekordininkus kabutėse, kas daugiausia pridirbo mūsų kultūrai, švietimui ir ekonomikai. Reikia išstatyti juos į gėdos lentą, kad jie niekur daugiau gyvenime negalėtų pasirodyti.

- Ar šiandien tebekuriate?

- Kažkada, kai manęs paklausė, vienam tokiam pasiūliau į snukį. Paklauskit manęs, mano kolegų, ką mes darome su savo kūriniais. Kišame į stalčių! Visi tą patį pasakys. Nėra jokių galimybių, kad tai, kas sukuriama, būtų atlikta.

Dabar mano stalčiuje guli miuziklas, opera vaikams, didelis ciklas chorui ir daug kitų kūrinių. Bandžiau tartis su vienu profesionaliu choru, tai manęs klausia: o kas mums mokės? Dabar visi klausia, kas mokės.

- Gal nemokate šiuolaikinių taisyklių - eikite į Kultūros tarybą, pateikite projektą ir t.t.

- Buvo kreiptasi. Bet neparėmė. Vadinasi, nereikia. Velniai juos žino, ko jiems reikia ir ko nereikia.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (8)

 • Apolinaras J. 2017 lapkričio mėn. 02 d. 21:41:47

  Gerbiamas ir mielas A. Bražinskai, perskaičiau Jūsų skausmingą
  išpažintį. Tikra tiesa! Bet kas per velniava, kad tokių išpažinčių,
  tokių tiesių šūvių į konkrečius taikinius nei girdisi, nei matosi?
  Bijomasi tų suskių, kurie šiandieninę kultūros politiką kuria, remia,
  šefuoja? Aštrus, tiesus kritiškas žodis spaudoje ar per TV tai irgi
  būtų, Jūsų žodžiais tariant, smūgis į snukį. Klausau Lietuvos
  radiją (tasai LRT mane siutina - net žodis LIETUVA kažkam gerklėje
  stringa) ir tikrai susinervinu: miaukia ir miaukia angliškai, dainomis
  vadinami "kūriniai" nei į tvorą, nei į mietą, mat jų autoriai - ir
  "poetai", ir "muzikai", žinoma, su kabutėmis. Tad ko norėti. Tikrajai
  Reformacijai 500 metų, o dabartinės reformos ekonomikoje, švietime,
  kultūroje - pasityčiojimas, juodos katės gaudymas tamsiame kambaryje.
  Todėl suprantama, kad daugeliui tikrų kultūros šviesuolių svyra
  rankos, juos apima neviltis ir apatija.

 • .. 2017 spalio mėn. 28 d. 18:51:29

  Reikėtų surašyti ir politikus rekordininkus, sumindžiusius Lietuvą.
  Tuos gal net pirmiausia, nes visi mindė iš paskos.

 • Mix 2017 spalio mėn. 28 d. 11:42:05

  Tikra tiesa, su jaučiama širdgėla, pasakyta. Tais "moderniųjų
  europiečių" peikiamais tarybiniais laikais menas bei kultūra žadino
  meilę Tėvynei Lietuvai, dvasinius išgyvenimus. O dabar - didžiausias
  nusivylimas. Pvz.,praėjusios Dainų šventės (dainų dienos) pabaigos
  nesulaukėme, nusivylę išėjome namo.Aplinkui mus įsikūrę kiti
  žiūrovai taip pat, matomai, neklausė dainų, o valgė, gėrė,
  šnekučiavosi.

 • Anatolijus Lapinskas 2017 spalio mėn. 28 d. 10:30:49

  Sveikas, Algi, šis interviu - tai tavo širdies skausmas, tai rūpestis
  Lietuva Tėvyne, šįkart išlietas ne muzikos garsais, bet paprastais, bet
  kartu ir nepaprastais, deja, vis rečiau mūsų padangėje girdimais
  žodžiais. Bet svarbiausia - ar juos išgirs mūsų valdžia? Ir ne tik
  valdžia, bet net ir kolegos - kultūros žmonės, inteligentai, radijas,
  televizija, dainų švenčių organizatoriai. O dėl tavo paminėto "vieno
  profesionalaus choro", jam atnešus žymaus lietuvių kompozitoriaus
  kūrinį, turiu omenyje, aišku, tave, pirmiausia klausia - kas sumokės,
  tai čia jau pasaulio pabaiga. Tam chorui juk moka Lietuva. Bet jeigu tas
  choras reikalauja iš kompozitoriaus pinigų, tai reiškia, kad to choro
  vadovai žiūri į choro meną - jų tiesioginį darbą tik per pinigų
  stiklą. Gaila, kad nusiritome į tokį liūną. O dabar sveikinimai:
  Sveikinu, Algi, su jubiliejumi, turtingu kūrybos kraičiu, kad gyvenimo
  džiaugsmas tave lydėtų dar ilgus metus, kad nesustotų mūsų nuoširdus
  bendravimas.

 • Safyras 2017 spalio mėn. 28 d. 09:36:53

  Sukurti gerą melodiją, kuri nenusibostų ir po 50 metų, tai reikia
  talento, o ne pažinčių ir pinigų...Dabar į sceną lipa bet kas , nes
  nėra tikro, meninio filtro. Net senas dainas perdainuodami taip
  sudarko, kad klausytis neįmanoma. Kai laidų vedėjai pradeda kalbėti
  gatvės žargonu, tai net nejuokinga, nes matosi, kiek kultūra nusirito...
  Bet koks meninis filmas ar spektaklis negali apsieiti be muzikos... Tačiau
  jos negali sukurti be žinių, talento ir ...darbo. Kam reikalinga poezija,
  jei kai kam ir beprasmiškas žodžių kratinys yra gražu, kai treningai
  ar suplyšę džinsai su žinomos firmos etikete yra gražiau už sceninius
  rūbus... O ir dekoracijų kai kuriems spektakliams nereikia-tai ir noro
  daugiau nėra mokėti už tokį "meną", kai ateinama savo rūbus ar
  asmenybę pademonstruoti, o ne pamatyti tikrą meno šedevrą..

 • ... 2017 spalio mėn. 28 d. 09:04:28

  turėjau galvoje kompozitorių, ne pirmą komentarą.

 • ... 2017 spalio mėn. 28 d. 09:03:29

  ...ir tuo pasakyta viskas.

 • selva 2017 spalio mėn. 28 d. 09:01:05

  dabartines saviveiklines "dainas" na kad ir mikutaucikines ar
  maciulaiciukines dainomis as seniai nevadinu - vadinu reklomis, tai
  zveriskas rekimas nesvarbu apie ka, svarbu perrekti visus ir viska. Tai
  REKLOS: klausykites Mi...reklos ....milijonai

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • GINKLAI: Izraelio vyriausybė leis šimtams tūkstančių piliečių įsigyti ginklus. Remiantis naujomis taisyklėmis, leidimo laikyti ginklą galės prašyti iki 600 000 izraeliečių - iki šiol šis skaičius buvo 140 000.
 • TAIFŪNAI: Japonijos link artėja iš karto du taifūnai; nacionalinė meteorologijos tarnyba perspėjo dėl smarkių liūčių, stipraus vėjo ir didelio bangavimo.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar jums teko kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą?

balsuoti rezultatai

Ar dalyvaujate klasės susitikimuose?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13   +17 C

   +6  +13 C

 

   +11  +15 C

  +20  +23 C

   +21  +23 C

 

   +25  +27 C

  7-11 m/s

  1-2 m/s

 

    2-4 m/s

 

reklama
Ukis 2018