respublika.lt

2018 rugsėjo 24, pirmadienis

Elvyra Žebertavičiūtė teberašo: TIESOSnuotraukos (34)

2016 vasario mėn. 20 d. 14:19:24
Danutė ŠEPETYTĖ, „Respublikos“ žurnalistė

Garsi kino ir teatro aktorė Elvyra Žebertavičiūtė kadų kadais atsisveikino su rožine Lietuvos svajone, daugelį svaiginusia Atgimimo priešaušriu ir jo metais. Galbūt nė neįmanoma, kad žmonės ir atgavę savo valstybę ją sergėtų susiėmę rankomis ir sulaikę kvėpavimą akimis lydėtų kiekvieną Trispalvės pakėlimą. Tik jai be galo skaudu, kad ir po ketvirčio amžiaus Lietuvoje vešėte veši veidmainystė, melai ir dar daugiau: paprastas pilietis, tarp jų ir tas, kuris andai atkovojo Nepriklausomybę, jaučiasi pažemintas savo gimtoje žemėje.

 

- Jei neklystu, pirmasis jūsų vaidmuo kine buvo Vytauto Žalakevičiaus filme „Vienos dienos kronika“. Ten nuskambėjo sakrali frazė, kuri jaunajai kartai gal nė nežinoma: „Kodėl tu stovėjai po medžiu, kai šalia žudė žmogų?“

- Pamenu, gerai pamenu... Herojus, kurį vaidino inteligentiškasis Algimantas Masiulis, nerasdamas ką atsakyti, teisinosi, kad lijo, bet jo vis klausė: kodėl tu stovėjai po medžiu?.. Šiandien ne visiems pavyktų šitą filmą suvirškint - šiandien kinas ir teatras yra labiau ne minčiai, o akiai skiriami, stengiantis pritrenkt daugybe efektų. Aktorius kalbėdamas turi persiverst per galvą ar ką kita sugalvot, o ilgą monologą būtinai pertraukt kokiu trenksmu, kad tik publikai netaptų nuobodu. Nors kai tikras aktorius kalba scenoje, akių negali atitraukt nuo jo...

- Tokių dabar mažai.

- Muzikos ir teatro akademija kasmet leidžia aktorius ciūgais, nežiūrėdama, reikia ar nereikia, perpildyta ta rinka ar dar ne. Paleidžia juos ir eikit kur norit. Ką jie, priversti kovoti dėl vietelės po saule, darys? Lenda į tą „dėžę“ (televiziją - red. past.), kur duoda jiems bent kiek uždirbt, bent kiek save parodyt... Baisiausia, kad jie priversti murkdytis žemo lygio literatūroje - tai ne Čechovas, tai ne Dostojevskis. Būdavo, rengi vaidmenį geroje pjesėje, tai vien skaitydamas jos tekstą turtėji, Dieve mano, tu pats šviesėji, gauni dvasios paskatų. Televizijoje nėra ant ko jiems augt. Nei medžiagos nėra. Poreikio nėra. Ir publika atpratinama nuo tikro gražaus turinio ar jausmų, jai kemšami bukiausi konkursai, pasirodymai, pasismaginimų šou. Ko norėt: ketvirtį amžiaus tiek parlamentui, tiek Vyriausybei menkai terūpėjo kultūra, dvasingumas visais parametrais nyko ir nyko... Paleido popsus šmopsus, ir gerai.

- Elvyra, nemažai pasiturinčiųjų tartų, kad Lietuva šiandien iš tiesų gyvena taip gerai kaip niekada.

- Aš irgi kiek laiko buvau gera konservatorė. Man buvo šventa, ką pasakė konservatoriai, Landsbergis buvo dievas, ir staiga lyg būtų nukritęs šydas nuo akių. Pirmiausia valdžia su tauta visiškai nesikalba, neįsiklauso į jos nuomonę arba ją visiškai ignoruoja. Dievuliukai, juk valdžia, apvogusi pačius biedniausius Lietuvoje, vargu ar gali vadintis moralia. Kodėl neatėmė daugiau iš turtingųjų? Todėl kad jie lobistai, todėl kad bijo: pinigų rinkimams neduos? Maža to, savimi pasirūpinusi valdžia nugnybtos pensijos grąžinimą išbarstė per kelerius metus, kad kuo daugiau senukų išmirtų, ir neleido paveldėti atimtos dalies jų palikuonims, kad tik mažiau reikėtų jiems mokėt. Argi tai ne pasityčiojimas? Jėzau, jis visur, kone kiekviename žingsnyje. Juk žmonės mato ir supranta esą žeminami. Kad ir Kusaitės byla: nuo 12 metų terorizmu kaltinta mergaitė prarado sveikatą ir kai pagaliau po šitiek laiko buvo išteisinta, nes byla pasirodė sukurpta, dabar nėra kam atsakyt. Lietuvoje niekas už nieką nėra atsakingas. Milijonai dingsta, nėra kam atsakyt; žmonės apie tai kalba, jiems niekas nieko nepaaiškina. Kai žiūri į tokias rezonansines bylas ir kai matai, kaip yra suplanuota žmogų sužlugdyti demokratinėj valstybėj, o pats nieko negali padaryti, apima ir pyktis, ir bejėgiškumas. Ir niekur negali pasiskųst. Teisėsauga be teisybės, įstatymus parlamentarai leidžia, kokie jiems naudingi, - melas valdo mūsų valstybę.

- Tąsyk kodėl taip ir neišvystame galingos minios prie Seimo, reikalaujančios atsakomybės?

- Žmonės nusivylę. Jie galvoja, ką aš vienas padarysiu, ką gali mano vienas balsas. Žmonės dar miega.

- Ar Sąjūdžio priešaušriu buvo kitaip?

- Žinoma, ir tada sakė, ką aš vienas galiu, bet vieno tikslo vedami ėjo po vieną ir atėjo minia.

- Dabar tikslai turbūt kiti.

- Supranti, kas pasidarė: mes buvom užspausti, dusinami komunistinės propagandos, ir tas dusinimas prasiveržė į Sąjūdį; langas prasivėrė, durys atsiknojo ir daugumai sužibo akys nuo daiktų gausybės - nieko neturėjo, o dabar tik turėk pinigų, kad gautum tą, aną, ką seniai turi pasaulis. Na, ir prasidėjo... Jau tada, kai mes dar idealistiškai sergėjome ateities Lietuvos vartus, buvusi tarybinė chebra jau raitojosi rankoves ir šmaižiojo valdžios koridoriais lipdydama gerovę sau ir savo šeimos nariams...

Tiesa, dabar ir miesteliai išgražėjo, ir Vilnius išgražėjo, bet aplink - dvasinio puvimo ženklai. Kai nutinka bėda, kad ir dėl tų nelaimingų vaikelių Kėdainių rajone, aiškėja, kad policija nekontaktuoja su tuo, tas nekontaktuoja su anuo, kiekvienas savo įstatymu apsitvėręs ir atsitvėręs... Kiekvienas nori turėti kuo mažiau rūpesčių ir kuo maloniau gyventi. Europoje Dievą pakeitė pinigai ir seksas, jai jau nesvarbu, tuoksis vyras su vyru ar moteris su moterim, gims vaikai ar negims. Toleruojama siaubinga paleistuvystė, o homoseksualų, gyvenančių savo malonumui, tiek prisiveisė, kad jie lipa ant altoriaus įrodinėdami, jog jų sanguliavimas prilygsta šeimos kūrimo aktui...

- Jūsų pavardę mačiau tarp pasirašiusiųjų Vilniaus forumo deklaraciją, tarp tų, kurie yra vienos minties - išsaugoti Lietuvos valstybę ir XXI amžiuje...

- Negaliu sakyti, kad dalyvauju toje veikloje, - greičiau maišausi tarp tų šviesių žmonių, kurie nenori apleisti Lietuvos. Man įdomu jų paklausyt. Galbūt jų mintys pasės vilčių grūdelius visuose Lietuvos miesteliuose ir jie paskui išsilies vienu srautu. Juk Sąjūdis irgi atsirado iš ko - irgi buvom prieš partijas, irgi nežinojom, ką daryt, irgi manėm, kad amžiams pasmerkti, ir aš nebuvau kažkokia kovotoja, bet mintys knibždėjo, kaupėsi ir kada pribrendo, išsiveržė didelė jėga. Ir kaip dabar matau: iš ryto skambina nepažįstamas žmogus, kelkis greit, eikit prie Seimo (jau miegodavom su rūbais), išeini ir įsivaizduojat, koks grožis - iš visų pasviečių ir iš pavarčių takeliais žmonės plūsta į Gedimino gatvę, ir tavo akyse upeliukai išvirsta į upę. Todėl kad buvo užsidegimas, energija, valia. Tai va visų šitų šviesuolių tikslas - pasakyt, kad mes jau yram kaip tauta, pažadint viltį, kad visi drauge dar galim išlaikyti Tėvynę.

- Viena studentė tam forume gražiai kalbėjo, sakė, nežinau, ar šįkart pavyks, bet tam, ką čia girdėjau, visa širdim pritariu...

- Gaila, dalis šviesuomenės išvažiavo, gal kuriam širdelė dėl Lietuvos ir paskaudės, bet augs vaikai, ir skausmas atlėgs. Kita dalis jaunimo šiuo atžvilgiu nepasikausčiusi, ji nežino, ką reiškia gimtinė ir kad ją reikia saugoti. Liko žilos galvos: įlipu į troleibusą - žilos galvos, nueinu į koncertą - žilos galvos...

- Jų vieton valdžia pakvies dar daugiau pabėgėlių.

- Aš labai mielaširdinga ir dėl tų „ateivių“ nusiteikusi geranoriškai, bet pasakysiu atvirai: dūšioj virpu. Šitokia armija jaunų stiprių vyrų su skirtinga tikyba, papročiais, prieš kuriuos mūsų kultūra neturi jokių galių. Su šita armija ne tik negali susitvarkyti tokia disciplinuota valstybė kaip Vokietija, prisikvietė ir neapžioja, bet ji jau nesusigaudo, ką daryti. Žinoma, tarp tų, kaip sakau, ateivių yra visokiausių; negalima sakyti, kad diduma teroristų arba tų, kurie nori primesti mums savo tvarką...

- Tačiau juk nekrikščioniška prieš vežant juos Lietuvon atsirinkti tuos, kurie, sakysim, linkę dirbti, gerbti kitą kultūrą, - girdėjau, kaip eurokomisaras Vytenis Andriukaitis tokią praktiką suniekino vienu žodžiu, pavadindamas ją žmonių rūšiavimu, kitaip tariant, rasizmu...

- O išskirtinių sąlygų kūrimas nėra rasizmas savo žmonių atžvilgiu? Mačiau, kaip mėto duoną tie ateiviai, o europiečiai net nedrįsta sudrausti, kad taip svečiuose elgtis nevalia. Dar kas man baisu: kaip užtvenkt tą upę, kurios net žiemos šalčiai nepristabdo. Milijonais eina ir milijonais dar ateis. Jie mato, kad Europoj gerai gyvenama, ir veržiasi į tą Europą, išversdami vielų tvoras, kaip nesyk mačiau per televizorių darant gyvulių bandas. Pavasarį jų dar padaugės, o šaudyt negali, nekrikščioniška, nes veržiasi tavo kieman be šautuvų... Šiuo atžvilgiu Lenkiją pateisinu visiškai, nes ji nori apsaugot savo šeimas, savo tradicijas, savo valstybės sienas.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (34)

 • Marija 2016 kovo mėn. 03 d. 23:40:19

  Ak, tiesos, tiesos, - norisi saukti kiekviena diena, kiekvienoj situacijoj,

 • Rašytojai A. 2016 vasario mėn. 25 d. 01:41:34

  Jei ji ir rėkia, ją į studiją kviečia..... Jos EQ yra aukštas. O
  tamsta nors ir nerėki, bet niekas tamstos nei į studiją pakviečia, nei
  kur nors kitur... Matyt, EQ=0! Gal kokia (koks) psichiškai nesveika(s)
  esi?

 • Elena 2016 vasario mėn. 23 d. 15:00:34

  Labai geros ir teisingos mintys. Tai mano mintys, ir aš taip galvoju.

 • ajai 2016 vasario mėn. 23 d. 10:42:10

  prichvatizavimas prasidėjo nuo dėdulės tvartelio...antras landsbergis
  jau eina iš Briuselio,grįš, kai tik Austėja prichvatizuos
  ikimokyklinukų įstaigas.

 • suprantama 2016 vasario mėn. 23 d. 10:39:22

  Vogti-nusikaltimas, daug vogti-biznis, plėšti tautą-politika.

 • Arne 2016 vasario mėn. 23 d. 07:39:43

  Dėkui, kad esate, sveikatos. „Ir publika atpratinama nuo tikro gražaus
  turinio ar jausmų, jai kemšami bukiausi konkursai, pasirodymai,
  pasismaginimų šou. Ko norėt: ketvirtį amžiaus tiek parlamentui, tiek
  Vyriausybei menkai terūpėjo kultūra, dvasingumas visais parametrais nyko
  ir nyko... Paleido popsus šmopsus, ir gerai“.

 • Tadas 2016 vasario mėn. 22 d. 14:07:43

  Tiesiog negaliu nepritarti pasakytam! Tada ,Vilniuje , buvom per daug
  norintys tos Nepriklausomybės, kad net nepastebėjom, kai iš Sąjūdžio
  programos vadukų išbraukta buvo ir teisybė ir padorumas ir moralė, o
  Sąjūdžio nomenklatūra meiliai susijungė su lkp nomenklatūra! Lietuvos
  piliečiai buvo paversti tik beteisiais statistais ,beviltiškai
  stebinčiais mankurtinę rują...

 • aja 2016 vasario mėn. 22 d. 12:55:33

  Nudvasejimas vyksta kai sumaterialeje zmones renka komunistus.Didziausias
  smugis buvo padarytas Lietuvai,kai i pirma seima isrinko brazauskinius
  komunistus,kurie viska ir PRICHVATIZAVO.Dabar ju rankose visas turtas ir
  visa valdzia,kuri niekina Nepriklausomybe,Lietuva ir tautos dvasia.
  Komunistai visada buvo materialistai.Reikalingas zmogus,kaip
  Landsbergis,kuris sugebetu prikelt Lietuvos dvasia.

 • Benas 2016 vasario mėn. 22 d. 11:32:58

  Na ka gi, norejote Europos sojuzo, balsavote uz ja, tai dabar ir dziaukites
  ja ir pradekite valgyti jos vaisius, o vaisiai ateityje bus oi kartus, oi,
  oi kokie kartus.
  As visada sakydavau, Dievas leido nusimesti rytu "pacius", tia kodel mes
  sava valia, melo dezinformacijos paveikti, lendame i vakaru "pancius",
  kodel mes vaidindami, kokie mes iskylus, garbingi ir protingi negalejome
  buti tikrais nepriklausomais pilieciais gyvendami TIKROJE suverenioje
  Lietuvoje ir kurdami bei vystydami gerus kaiminystes santykius tiek su
  vakarais, tiek su rytais???

 • Bendraamžis 2016 vasario mėn. 21 d. 14:47:50

  Talentinga Aktorė,padorus žmogus.Žavėjausi Jūsų spektakliais
  ,žaviuosi Jūsų ryžtu ir mintimis.Žmogui privalu tikėti gėriu.

 • Čia 2016 vasario mėn. 21 d. 13:26:30

  tik vapezojimai.O Lietuva rieda į bedugnę su dideliu pagreičiu.Kokia ta
  galinė stotelė galima tik įsivaizduoti, bet tikrai ne Lietuvos ir
  lietuvių naudai.Mes stebime tarsi tą visą vaizdą pro langą, burnojame
  ir nieko pakeisti negalime(gal nenorime)nežinau, bet procesas vyksta, nes
  mano manymu Lietuvos išnykimas užprogramuotas.Aš manau
  susitelkimo,pečių surėmimo vienas su kitu mes turėtume pasimokyti iš
  kaimynės Rusijos.Kiek karų praėjo, negandų, o jie išstovėjo ir su
  pergale.Pasižiūrėkime koks susipriešinimas mūsų liaudyje-tu ponas-
  aš ubagas,tu prie lovio aš šalia lovio, tu valdai 1000 ha žemės, o aš
  3ha arba blogiausiu atveju nieko,tavo vaikai užsienyje mokosi, o mano su
  suplyšusia kuprine Lietuvoj ir t.t....

 • Na, o jei mane 2016 vasario mėn. 21 d. 10:55:52

  paklaustų : "kodėl stovėjai "po medžiu"?"-, žinoma jei būčiau buvęs
  sovietmečiu rudnosiuku. Atsakyčiau-brangusis-(ioji), kad taip greitai
  pakeitus mundurą ar suknelę baugu išlysti iš "po medžio"iš karto su
  trispalve peteliške ar trispalve suknele, nes vis tiek visa Tauta ir
  anksčiau , manau, matė mano "aprėdus".

 • ISTORIJA 2016 vasario mėn. 21 d. 08:18:32

  Kol tauta tyli ir kencia.valdzia sneka ir daro ka nori.tokia
  realybe.paskaitykite istorija. mano nuomone

 • RAUS 2016 vasario mėn. 21 d. 07:18:35

  Netikėk aktoriais,kunigais ir Landsbergiais.Tikėk savimi ir viskas bus
  gerai.

 • benamis 2016 vasario mėn. 21 d. 07:05:53

  "Kai žiūri į tokias rezonansines bylas ir kai matai, kaip yra suplanuota
  žmogų sužlugdyti demokratinėj valstybėj, o pats nieko negali padaryti,
  apima ir pyktis, ir bejėgiškumas. Ir niekur negali pasiskųst.
  Teisėsauga be teisybės, įstatymus parlamentarai leidžia, kokie jiems
  naudingi, - melas valdo mūsų valstybę."
  Dabar atimines automobilius, pradziai is bedniausiu, kurie neturi kur
  prisiglausti, o poto jau truputi atkute Valio, kaip puiku gyventi!

 • Na ir na. 2016 vasario mėn. 20 d. 23:04:46

  nusipaistė kažkokia ponia ar ponas apie komjaunimą ir ideologiją. Jos
  ideologija visą gyvenimą buvo ir yra - teisybė.

 • Aurelija 2016 vasario mėn. 20 d. 22:53:08

  Ačiū aktorei už tiesą. Reikia Lietuvai Maidano, bet mes nusilpę,
  pavargę, nukraujavę per emigraciją ir vargu ar turėsime jėgų pakilti
  kad ir po 50 - ties metų.

 • Žebertavičiūtė 2016 vasario mėn. 20 d. 22:12:35

  pirmaisiais pokario metais Kauno Aušros mergaičių gimnazijoje viena iš
  pirmųjų įstojo į komjaunimą ir buvo pati aršiausia ideologė. Tada
  jos dievas buvo Stalinas. Sąjūdžio metais, kaip pati prisipažįsta, ji
  dievino Landsbergį. Dabar bando šlietis prie Vilniaus forumo.

 • patriotė 2016 vasario mėn. 20 d. 21:50:36

  Šventa tiesa.

 • taigi, 2016 vasario mėn. 20 d. 21:23:03

  vogė ir toliau vagia iš varguolių,dvigubai ar trigubai
  ,,pirkdami,,kruopas ir miltus ,o ar buvo kas nors nubaustas už tokį
  sunkų nusikaltimą?

 • manau,kad 2016 vasario mėn. 20 d. 21:13:19

  iš ubagų lengviausia atimti,kur gi jis pasiskūs? o turtingiausi vis
  stato krautuves,vis stato....neapmokestina jų,gal nesugeba,gal naudos iš
  jų turi...

 • šventa tiesa 2016 vasario mėn. 20 d. 21:10:30

  šventa tiesa.

 • svilainis 2016 vasario mėn. 20 d. 19:51:18

  Ne pavyzdys Šustauskas,bet jis teisus-tik kalašnikovas pažadintų ir
  išblaivytų tą seimo dykaduonių gaują,nūnai ir toliau tebekepančius
  niekinius įstatymus,kuriais besivadovaujant ir turime tai kas šiandie
  yra.Ką galėtų pasakyti į tai valdžiukės įsikibėliai,jei pamatytų
  parašus jie po nauju sąrašu-uzurpatorių ir erkių dezinsekcijos akcija
  ir po ją pasirašantys padoraus gyvenimo išsiilgę tautiečiai...

 • Nerašytoja neB 2016 vasario mėn. 20 d. 18:36:54

  Aktorė dėl visko teisi.
  DURNI mūsų žmonės:neina balsuoti,arba balsuoja už
  TUOS PAČIUS sąrašinius.
  TSKPistų[ persidažiusių į sasaldemokratus]reitingai
  aukščiausi-juos išrinkus kas nors pasikeis?
  Tas pats su paxistais,uspisistais,liberalistais.
  Balsuokime už
  NEDABARTINIUS-žaliuosius,valstiečius,tautininkjus............

 • Kai 2016 vasario mėn. 20 d. 18:22:41

  kur ir nusikalbejo Elvyra.Atbegeliai,tai ne karo pabegeliai.Jie agresyvus
  ir Lietuva su jais nesusitvarkys.Jie atnes daug blogio ir isniekins musu
  moteris,kurios yra labai naivios ir pasiilgusios muslimu,kurie yra ne
  darbui auginti,bet tik buti dzigitais.Toks ju mentalitetas ir kas apsvies
  musu mergaiciu protelius,kai tevai paskende alkoholio liune...

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PATEKO: Didžiojoje Britanijoje vykstančio Tarptautinės teniso federacijos (ITF) „Futures“ serijos turnyro vienetų atrankoje lietuvis Simonas Žukauskas 2:6, 1:6 pralaimėjo atrankos favoritui 20-mečiui amerikiečiui Roy'ui Smithui (1378-oji pasaulio raketė), tačiau pateko į pagrindines varžybas kaip „laimingas pralaimėjusysis“ (lucky loser).
 • VADOVAUS: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų kuriamam Verslo kompetencijų ir paslaugų centrui nuo pirmadienio vadovauja ilgametę patirtį turinti Ramunė Vaičiūnienė.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar savo akimis matėte popiežių Pranciškų?

balsuoti rezultatai

Ar jums su darbdaviu pavyksta susitarti dėl atostogų datos ir terminų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +6   +9 C

   +3   +4 C

 

   0  +2 C

  +11  +12 C

   +8  +9 C

 

   +7  +9 C

  1-6 m/s

 4-5 m/s

 

    3-6 m/s

 

USD - 1.1759 PLN - 4.2946
RUB - 78.5108 CHF - 1.1228
GBP - 0.8940 NOK - 9.5793
reklama
Sveikata Grožis