respublika.lt

2018 rugsėjo 23, sekmadienis

Atrodo, kad jų gimtoji kalba - jau ne lietuviųnuotraukos (19)

2017 sausio mėn. 15 d. 10:23:00
Rimvydas STANKEVIČIUS, „Respublikos“ žurnalistas

Pasikalbėti apie senąsias prasmes ir formas prarandantį pasaulį ir vis srauniau emigruojančią Lietuvą su dainuojančiu bei autorines dainas kuriančiu trečiosios kartos „keistuoliu“ - „Atviro rato“ aktoriumi, dviejų „Auksinių scenos kryžių“ kavalieriumi Justu Terteliu (gim. 1981 m.) - panūdau kultūros renginyje išgirdęs skaudžiai ironišką jo dainą „Įstrigai tinkle, arba XXI amžiaus veiksmažodžiai“, kurioje bylojama apie vis nuožmėjančią virtualiosios realybės invaziją į mūsų gyvenimus, protus ir sielas.

 

- Pacituosiu jūsų dainos priedainį: „Čia tu „kopini“ ir „pastini“, ir „tagini“, ir „skrolini“, / Čia „laikini“ ir „postini“, ir „šierini“, ir „trolini“, / „Restartini“, „šutdaunini“ ir „mutini“, „apdeitini“, / „Editini“ ir „seivini“, „konvertini“ ir „geimini“, / „Delytini“, „komentini“, „konvertini“ ir „smailini“, / „Emailini“ ir „čekini“, ir visa tai - be perstojo - / „Taimlainai“ internetiniai atspindi tavo būsenas, / Kurias, galbūt, pajustum, jei pavyktų tau nubusti, nes / Tu įstrigai tinkle, tu pakibai tinkle...“ Išgirdęs jus ją dainuojant, akimirksniu padariau dvi išvadas - kad jaunųjų kartų „įstrigimo tinkle“ problema jums nuoširdžiai rūpi ir kad, matyt, pats gerokai buvote ten įstrigęs, jei žinote tiek specialiosios leksikos?

- Internetas, virtualusis pasaulis, socialiniai tinklai savaime nėra problema. Manau, tiksliau būtų kalbėti apie juose slypintį pavojų nejučia įklimpti ir dėl virtualiosios realybės prarasti tikrąjį - savąjį - gyvenimą. Todėl aš nesu prieš technologijas, aš už išmintingą žmogaus santykį su jomis, už sąmoningumą. Internetas ir virtualybė yra žvėris, su kuriuo jau, nori nenori, mūsų laiko žmonėms tenka pratintis gyventi, bet jeigu tą bendrą gyvenimą paliksime savieigai, jeigu to žvėries nekontroliuosime, anksčiau ar vėliau jis tikrai mus suės.

Statistika byloja, kad didžiuma prekybos centrų pirkėjų net aštuoniasdešimt procentų savojo pirkinių krepšelio turinio iš lentynų surenka mechaniškai, nė neapsvarstę. Pirkti vieną ar kitą prekę jiems jau yra virtę nesąmoningu įpročiu. Lygiai taip ir su lindėjimu internete, feisbuke, kituose socialiniuose tinkluose - tai virsta kasdieniu įpročiu, o nuo įpročio iki priklausomybės, kaip žinome, vienas žingsnis.

Jūs teisus, teko „pakyboti tinkle“ ir man, kol kažkaip, rodos, prabudau. Supratau, kad arba aš tai kontroliuosiu, arba tai kontroliuos mane.

- Anksčiau, būdavo, pakeli galvą į pro šalį važiuojantį troleibusą - žmonės šnekučiuojasi, šypsosi, pro langus į peizažus dairosi, o dabar visi akmeniniais veidais težiūri į savo kelius, ant kurių planšetiniai kompiuteriai ar išmanieji telefonai begulį...

- Netiesa. Tarp tų į savo kelius nudelbusių žvilgsnius keleivių kažkada sėdėdavau ir aš. Pro langus taip pat nesidairiau, bet ant mano kelių įprastai gulėjo ne planšetinis kompiuteris, o knyga, kad ir Fiodoras Dostojevskis, tik žvelgiant iš gatvės pro langą jos nesimato...

Na, o jei rimtai, šiuo laiku neapsakomai staigiai didėja praraja tarp kartų. Žmonija iš žodžiu paremtos kultūros, suprantama, ne be technologijų pagalbos, pereina į kultūrą, paremtą vaizdu. Jau užaugo „Google“ ir „Youtube“ karta, kuri augo, brendo ir pruso žvelgdama daugiau į kompiuterio ekraną, nei į knygą. Žinoma, negalima visko suabsoliutinti, nes tikrai yra ir daug išimčių.

Kadangi dirbu ne tik teatre, bet ir asociacijos „Kūrybinės jungtys“ projektuose, ugdančiuose kūrybiškumą Lietuvos mokyklose bei kitur, tenka bendrauti su ateinančių kartų jaunimu, turiu pripažinti, kad jie išties yra kitokie.

Paprastas pavyzdys - kai mus mokyklose spaudė spręsti kvadratines lygtis ir mokytis apskaičiuoti diskriminantą, mes kažkaip patikėjome, kad gyvenime šios žinios mums kada nors pravers. O ateinančių kartų jaunimas nesutiks apkrauti savųjų protų ir atminties tais dalykais, kurių tikslingumo ir vertės nesuvokia. Jiems tikrai svarbu suvokti, kodėl to ar kito dalyko reikia mokytis? Jie sako: „Kai man prireiks, aš susirasiu šią informaciją, o mokytis viso to dabar nematau prasmės.“

- Na, toks proto praktiškumas, be abejo, turi savų privalumų, bet iš principo jų požiūris klaidingas. Negi žmogus lavinasi tik dėl praktinės naudos? Juk kvadratinės lygties sprendimas pirmiausia reikalingas ne tam ar anam, o mūsų protams, mūsų asmenybėms subręsti? Juk jeigu studijuojamas objektas būtų ne kvadratinė lygtis, o Lietuva, jie turbūt irgi neįžvelgtų praktinės tokių žinių vertės? Na, pavyzdžiui, tai, kad lietuvių kalbos kultūros požiūriu tie jūsų dainoje surankioti jų veiksmažodžiai - šiurpiausia barbarizmų virtinė, jiems rūpi?

- Tikrai nežinau ar jiems tai rūpėtų, bet akivaizdu, jog interneto erdvėje tautų ir valstybių įvairovė yra tokia neesminė, kad galima teigti, jog jos ten apskritai nėra. Žinoma, nesu mokslininkas, galintis savąsias įžvalgas pagrįsti, bet įtariu, kad Lietuvos kontekste jie nemąsto - nuoširdžiai nejunta jį apskritai egzistuojant. Tačiau taip yra ne tik su Lietuvoje augančiomis jaunosiomis kartomis - tai visos epochos, viso pasaulio kitimo ženklas. Visai galimas daiktas, kad jų gimtoji kalba jau yra nebe lietuvių, anglų ar vokiečių, o kažkoks mišinys greitų, virtualių žodžių, įvairiausių trumpinių ir ikonėlių...

Taip, internetas globalizuoja, niveliuoja tautas ir valstybes. Bet ką daryt? Negi jiems pasiūlysim nesinaudoti virtualybe?

- Tai, ko gero, neatsiejamai susiję ir su emigruojančio Lietuvos jaunimo srautų veržlumu?

- Kuo žmonių gyvenimas čia bus turiningesnis, kokybiškesnis, prasmingesnis, tuo sunkiau bus žmonėms ryžtis išvažiuoti kitur. Jeigu mūsų gyvenimo Lietuvoje kontekstai sukimšti vien į politiką, kriminalus ir TV šou žvaigždeles, argi verta stebėtis, kad žmonės lengva širdimi iš čia išvažiuoja, - ne kaži ką tesijaučia prarandantys.

Atkreipėte dėmesį, kad mūsų valstybėje trys sritys - kultūra, švietimas ir medicina - iš esmės ilgą laiką buvo paliktos savieigai, gyvavimui vien iš inercijos? O mano manymu, būtent šios sritys ir yra svarbiausios siekiant sukurti visuomenės gerovę. Valstybę, iš kurios žmonės nenorėtų emigruoti.

- Taip, jeigu kalbėtume tik apie asmeninius „įstrigusiųjų tinkle“ likimus, dar galėtume sakyti: „Kaip pasiklosi, taip išsimiegosi“, bet kalbame juk taip pat ir apie tautų, apie valstybių ateitį...

- Nenoriu nei kaltinti, nei teisti jaunosios kartos. Jie tikrai nekalti, kad gimę jau rado tokį pasaulį - su kompiuteriais, internetu, išmaniaisiais... Jie neturi pasirinkimo - gyvena tokiame pasaulyje, kokį mes, vyresniosios kartos, jiems sukūrėme. Bet, manau, mes, vadinamieji suaugusieji, tam ir esame, kad įspėtume juos apie jų tykojančius pavojus, pamokytume, kaip saugotis, kaip atsirinkti tai, kas vertinga, bet pradžioj mes turime gebėti visa tai padaryti patys. Tiesa?

Šiandien žmonija dar tik pratinasi prie suvokimo, kad esama dviejų tarpusavyje konkuruojančių pasaulių - virtualybės ir realybės. Mes tik žengiam pirmus žingsnius. Ateinančių kartų užduotis bus atrasti tą pusiausvyros tašką, išmokti gyvenime jas harmoningai derinti.

Rimti iššūkiai jų laukia - juk jūsų minėti troleibusų keleiviams ant kelių gulintys išmanieji yra tik juokas, palyginti su jau vis plačiau pasklindančiais virtualiaisiais akiniais. Pastarieji juos užsidėjusį žmogų net ne prijungia, o meste įmeta į virtualią realybę, kuri, beje, jau nebe ekrane, o visur aplink jį, - saitų su tikrąja realybe iš esmės nebelieka... Tad štai - troleibusų keleiviai su išmaniaisiais, palyginus su tokiais „akiniuočiais“, ateity, ko gero, atrodys jums kaip tas F.Dostojevskio tomelis ant manųjų kelių...

- Iššūkis tikrai rimtas, tik kas turėtų jį priimti? Vaikus auginantys tėvai? Mokykla?


- Visi, o mokykla - pirmiausia. Liūdna, bet akivaizdu - dabartinė mokymo sistema yra pritaikyta XX a. žmogui - ruošianti gyventi pasaulyje, kurio jau nebėra. Privalu iš principo ją pakeisti, pirmiausia iš esmės keičiant ir tobulinant pedagogų ugdybą. Švietimas juk vyksta ne ministerijose, ne programose ir metodiniuose kabinetuose, o klasėse, kuriose stovi konkretus mokytojas ir sėdi konkretūs moksleiviai.

Mokytojus, manau, reikia ugdyti taip pat, kaip ugdome kūrėjus - aktorius, skulptorius, rašytojus...Mokytojas turi žinoti ne tiesiog teisingus atsakymus, o gebėti sukurti erdvę, klimatą, kurioje mokinys galėtų ir norėtų mokytis.

Mokytojas juk visų pirma turi būti laisvas kaip asmenybė, nebijoti savęs, kad patrauktų, sudomintų ir ugdytų laisvai mąstančius žmones. Juk mokiniai bet kokį melą ar baimę iškart pajunta. Dėl laisvės, savęs suvokimo, empatijos, kūrybiškumo ir daugybės kitų dalykų mokytojus reikia ugdyti kaip menininkus-kūrėjus, gebančius valdyti savo amatą, t.y. mokyti savo dalyko.

- O kas gi turėtų išugdyti tokius naujosios kartos mokytojus?

- Matyt, pirmiausia mums derėtų formuoti naują požiūrį į pedagogo profesiją, kad tai skatintų gabius, kūrybingus žmones imtis šios profesijos. Juk tai kūrėjo profesija. Tai - misija, tik reikia tai pamatyti ir parodyti. Žinoma tik požiūrio neužtenka, reikia keisti ir pačias ruošimo programas.

Nežinau, kaip yra dabar, tačiau ne taip seniai - mano abitūros laikais - į Pedagoginį universitetą testojo tie, kuriems nepavyko įstoti ten, kur svajojo. Argi ne pakankamai tai pasako apie jų pašaukimą, motyvaciją ir talentus? Manau, kai pavyks sudėlioti valstybės prioritetus, kad mokytojo specialybės imtų siekti geriausieji, tada turėsime ir visai kitokią Lietuvą, ir kitokias jos ateities galimybes.

Parengta pagal savaitraštį  „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (19)

 • deinis 2017 sausio mėn. 18 d. 10:52:51

  Buvo laikai ,kai kalbėdavai rusiškai ,tai sakydavo lendi į rusų subinę
  ,odabar kai kalba arba dainuoja angliškai į kieno užpakali sulindome
  ,kai lietuvė nemokėjo rusiškai ir kalbėjo lietuviškai ,tai ruselka
  sakė ,kad ji kalba NEPOČELOVIEČESKI o dabar aš kai girdžiu angliškai
  ir nesuprantu ,tai sakau čia kalba nepočeloviečeski.

 • Alva 2017 sausio mėn. 16 d. 15:46:40

  Labai paprašyčiau kalbos sergėtojų,kad labiau domėtųsi mūsų Seimo
  narių ir aukštų valdininkų gimtosios kalbos vartojimu.Kažkas pasako
  kokią nesąmonę visi tą žodį vartoja kuo dažniau.Dabar tokiu tapęs
  yra žodis perkrauti.Linas Likevičius nori perkrauti santykius su
  Lenkija,bet jis nežino,kad perkrauti galima tik malkas iš vienos vietos
  į kitą.Žiniasklaida irgi netinkamai vartoja šį žodį.Greit viską
  pradėsime perkrauti,nes žodžio vartojimas plinta.Paaiškinkite dažniau
  vartojamų žodžių reikšmes ,sąvokas,o dažną žodį dialogas
  išmokykime taisyklingai kirčiuoti.Ačiū.

 • mano nuomone 2017 sausio mėn. 16 d. 15:03:50

  vis tik didelė klaida,kai vienoje klasėje mokosi ir stiprūs mokiniai, ir
  tie,kuriems mokslai sunkiai sekasi. Su 2-3 silpnai besimokančiais
  mokiniais mokytoja dirba apie pusę pamokos,tuo tarpu kiti paliekami dirbti
  savarankiškai. Gabesni užduotį įveikia per keletą minučių ir
  nuobodžiauja, ir jei tai tęsiasi 2-3metus,garantuotai daugumai dings
  noras mokytis intensyviai,nes jie įprato tempti laiką. Tikrai būtų
  geriau,kad gabesni būtų mokomi atskirose klasėse,jiems būtų taikomas
  didesnis pamokų krūvis,ir klasės galėtų būti didesnės.Tuo tarpu
  silpnesnių mokinių klasės galėtų būti mažesnės,pamokų krūvis irgi
  atitinkamai mažesnis, svarbiausia,kad vaikai išmoktų,o ne "prastumtų".
  O tais visų nekenčiamais 1960-1980metais žmonės skaitė tikrai daug.3-4
  pradžios mokyklos skyrius baigęs kaimo žmogelis prie žibalinės lempos
  romanus skaitė iki paryčių... Kiek mokinių dabar gali pasigirti per
  metus perskaitę 100 ir daugiau knygų? Ir nesakykit,kad tuomet visa
  literatūra buvo tik sovietinių rašytojų.

 • Nepasirašysiu 2017 sausio mėn. 16 d. 14:38:34

  Tipiškas lietuvis menininkas - nori kažką pasakyti apie visuomene (o gal
  tik patogiai apsimeta), bet is tikro nei mu, nei be. Problema neuzciuopta,
  nesuprasta.

 • S 2017 sausio mėn. 16 d. 13:29:58

  Dėkoju Dievui, kad Lietuvoje yra dar Žmonių (Kalbos Komisijoje), kurie
  saugo mūsų kalbą visomis išgalėmis. Yra visų puolami, o ypač
  žurnalistų, kuriems labai norisi kalbėti bet ką ir bet kaip. Stiprybės
  Jums, kurie dar nepraradote savigarbos, įžvalgos ir atsakomybės už savo
  darbą.Ir tuo pačiu už Lietuvos išlikimą.

 • Cia 2017 sausio mėn. 16 d. 08:07:19

  niekuomet nieko nebuvo,todel ir lieka tik dvasine,kulturine ir tautine
  dykyne.Gelbejasi kas ir kaip ismano pamirsdami kalba,rasta,vengdami plesriu
  gentainiu....

 • Gaila 2017 sausio mėn. 15 d. 23:04:36

  bet, kai buvome okupuoti, Lietuvių kalbą girdėjome dažniau nei dabar ,
  gyvendami laisvėje. Per tv. nebėra ką žiūrėti, nei dainų, nei
  filmų, vien tik anglų kalba ir maivymasis, kad ją gerai moka. Kada LRT
  pradės gerbti Lietuvą.

 • oo 2017 sausio mėn. 15 d. 20:25:01

  fiodaras dostojevskis?ji girdejau skaito rusu agentai

 • Manau 2017 sausio mėn. 15 d. 19:55:55

  kad nuo kokiu desimties metu reiktu pradeti mokyti ir filosofijos
  pagrindu-kitaip tariant iduoti ,,instrumentus" kritiskai mastyti.Istorija
  irgi be galo svarbi.O kalba ? Mokslininku irodyta ,kad tautu pasauleziura
  lemia kalba.Deja...Mano giminaitis dirbo JAV mokytoju-ten kai kur klasese
  mokytojams irengti skambuciai kviestis pagalba nuo mokiniu smurto...Ar mus
  irgi tai istiks ?

 • Papa Borgia 2017 sausio mėn. 15 d. 19:33:09

  "Nežinau, kaip yra dabar, tačiau ne taip seniai - mano abitūros laikais
  - į Pedagoginį universitetą testojo tie, kuriems nepavyko įstoti ten,
  kur svajojo. Argi ne pakankamai tai pasako apie jų pašaukimą,
  motyvaciją ir talentus?" - o moksliukai, aukso medalininkai, raudonais
  diplomais baigę VU sudrapalino viską, ką tik galėjo. Kiek Seime būta
  rektorių, o naudos jokios - tik nuotolis. Beje, nemažai moksliukų dirbo
  "stukačiais" ir ištikimai tarnavo Blogio imperijai, nežinai, gudročiau,
  ką?

 • senis 2017 sausio mėn. 15 d. 18:54:51

  Seime gi niekas nesikeicia, kaip valde prie ruso komunistai, taip ir valdo.
  Lansbergiui, Kremliaus isakymu, prastumus antikonstitucini Seimo rinkimu
  istatyma, Lietuvos Komunistu partija pasidalino i konservatoriu, lyberastu,
  socdemu frakcijas, eina i rinkimus trimis frontais ir jau 26 metus turi
  absoliucia valdzia Lietuvoje. Jeigu prie ruso LKP vogti bijojo, rusai turi
  sauletaji Magadana, tai dabar nebijo nei Dievo, nei Velnio, nei Magadano.

 • aha 2017 sausio mėn. 15 d. 17:56:37


  visus 26-metus Lietuvos žmonės bukinami pasitelkus visas MIP galias,tam
  skiriamos didžiulės lėšos iš įvairių fondų,kurių kilmės ir
  tikrųjų tikslų viešai neskelbiama,mokyklose bandoma įvesti genderinį
  vaikų švietimą,darželiuose bandoma įdiegti lytinį švietimą
  perjuostą žydra gėjų-lesbiečių vėliava,jaunimas skatinimas
  nepaklusti tėvams,mokytojams ir skatinamas bet koks jaunų žmonių
  įnorių skatininimas,toleruojamas bet koks atsakomybės vengimas ir t.t.
  Tereikia tik paskaityti senus laikraščius ir be vargo galima
  įsitikinti,kad viskas buvo daroma tendencingai einant link tautos
  mentaliteto,pilietiškumo sunaikinimo visa tai pridengiant blizgančia melo
  skraiste....tačiau retas kuris tai supranta,nes didžioji dauguma
  neprisimena ką vakar valgė pietums,o kad taip yra tai akivaizdžiai
  parodo seimo rinkimai,nes po kiekvienų rinkimų vis tas pats
  išlieka,pavardės ir pareigos pasikeičia,o žmonės kaip bėgo iš
  LT,taip ir bėga...

 • vualia 2017 sausio mėn. 15 d. 17:53:22

  užtektų stiprios Saulės magnetinės audros ir visas šitas babilono
  bokštas sugriūtų.

 • SENIUI 2017 sausio mėn. 15 d. 17:40:14

  straipsnis sumaniai suregztas,bet vis vien prasišviečia globalistų
  ideologija,tačiau kai valdantiesiems Sorošas yra aukščiausia jėga ir
  nepamatuotas gėris,tai ko norėti....o po SENIO apačioje trys
  komentatoriai turbūt išvis nesupranta kas kaip ir kodėl taip vyksta

 • senis 2017 sausio mėn. 15 d. 17:18:00

  apie Dostojevski uzsimine... pasiziurekit kas aukstosiose mokyklose desto,
  jiems iki Dostojevskio, kaip iki menulio pesciomis. Kaip gyresi dvi damos,
  uzimancios auksciausius postus valstybeje, kad skaite viena knyga. Senis ir
  jura. Kazkodel tai nepasigyre, kuri skaite apie seni, kuri apie jura. Musu
  dabartiniam elitui pilnai uztenka Delfio ir LRT. Sorosas jiems Dievas.

 • >liūdna 2017 sausio mėn. 15 d. 15:15:48

  Taiklus pastebėjimas, jog neužmirštuolės greitai pavirs užmiršta
  Lietuva ir užmiršta lietuvių kalba... Labai gaila, bet ir džiugu - to
  nematysiu ir negirdėsiu, nes gyvenimas arti pabaigos. O dėl jaunimo -
  jie jau kosmopolitai...

 • liudna 2017 sausio mėn. 15 d. 12:26:59

  ,bet tai tiesa,dekui uz autoriaus izvalgas.praejo beveik 3 desimtmeciai,
  atrodo jauni zmones nei mate nei girdejo sovietinio gyvenimo budo,bet kai
  iseini i gatve,ar isijungi Tv laidas,tai matai koks skurdus apgailetinas
  kalbos zodynas isigalejes, gatveje rusiski keiksmazodziai is mokiniu
  lupu,angliskas slengas,komerc pramog laidose banalybes ir daug kartu
  kartojamas zodis sudas,s malti ir t toliau,manau,kad i tai reiketu kreipti
  didesni demesi,nes lietuviskumo mazeja ir jokios neuzmirstuoles
  nepades,reikia geru pavyzdziu ir demesio

 • doleroza 2017 sausio mėn. 15 d. 11:25:49

  Puikus straipsnis, įzvalgios mintys. Virtualios erdvės pavojus
  akivaizdus, bet kaip kovoti, kaip suvaldyti vaikus dar tik mokomės.
  Realiausia - surasti patrauklią alternatyvą.Ieškokime...

 • bemokslis 2017 sausio mėn. 15 d. 09:06:57

  Be matematikos nebūsi geras artileristas ar PVM grobstytojas.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PASIEKIMAS: sekmadienį Austrijoje prasidėjusio pasaulio dviračių plento čempionato moterų komandų atskiro starto lenktynėse Italijos „Ale Cipollini“ ekipa, kuriai atstovauja lietuvė Daiva Ragažinskienė, užėmė devintąją vietą.
 • VYRIAUSYBĖ: Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys sekmadienį prasidedančioje neformalioje Žemės ūkio taryboje Austrijoje aptars priemones, kurios galėtų padidinti regiono žemdirbių konkurencingumą, skatinti aukštos kokybės produkcijos gamybą ir pan.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
1. V.Tomkus: nuo atgimimo iki išsigimimo
2. V.Vyšniausko kalba, pasakyta Seime, Sąjūdžio jubiliejaus proga
3. Disidentė, vienuolė Nijolė Sadūnaitė: Abu popiežiai suprato mūsų kančią
4. Įstatymai rašomi „iš pilvo“
5. Į politiką eina jau prasiskolinę žmonės
6. Rolandas Paksas. Neturi likti ginklų ir kariuomenių Baltijos šalyse bei Karaliaučiuje
7. Prezidentei krizė buvo pelninga
8. Vilniečiai atvykstantį popiežių pasitiks užversti kalnais šiukšlių
9. O.Strikulienė: Kas verks sumažinus Seimo narių skaičių?
10. Parlamentas tirs žinomų šviesuolių KGB šmeižto istoriją
11. Už vizitą pas gydytoją mokėti teks ne visiems
12. Arvydas Juozaitis stoja į kovą
13. Iš Žmogaus teisių komiteto pirmininko posto varomas P.Gražulis: Esu labiausiai tinkamas ginti žmogaus teises
14. O.Strikulienė: Žmonės patys neina balsuoti, o paskui bloga valdžia piktinasi!
15. T.B.Burauskaitė: Padarėme tai, ką liepė Seimas
16. Nekultūringa politika
17. O.Strikulienė: Du politikai, taikos balandžiais lakstantys
18. F.Kauzonas: Parduodamas Europos vidurys!
19. Bausti reikia tikruosius žudikus
20. Perki internetu, malonėk susimokėti... už orą
21. Sumindžiotos mūsų istorinės relikvijos
22. Ar ne laikas grąžinti skolą Mažvydui?
23. Vaidindami demokratišką valstybę pamiršome, kas ta demokratija yra
24. „Auksinių šaukštų“ istorija dar nebaigta
25. O.Strikulienė: Nieko naujo. Valdžios fikusai tik kaitaliojasi su kaktusais
reklama
darbas vadyb

Ar jums yra tekę gauti padirbtų pinigų?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +6 +9 C

   +6  +9 C

 

   +5  +8 C

  +11  +15 C

   +12  +11 C

 

   +10  +12 C

  1-6 m/s

 0-4 m/s

 

    1-6 m/s

 

USD - 1.1759 PLN - 4.2946
RUB - 78.5108 CHF - 1.1228
GBP - 0.8940 NOK - 9.5793
reklama
Ukis 2018