respublika.lt
 

Vito TOMKAUS pokalbis su Leonidu Donskiu "Be pykčio" - straipsnio komentarai:

 • pamastymui 2009 vasario mėn. 09 d. 11:55:44

  Kaip matyti iš jau pateiktų pavyzdžių, komunistai pasinaudojo tuo, kad
  prasidėjo karas, ir naikino kitokių pažiūrų žmones, buvusių lietuviškų
  tautinių organizacijų narius. Kas laukė lietuvių, jei Raudonoji armija būtų
  ilgiau išsilaikiusi okupuotoje Lietuvoje, parodė Estijos pavyzdys. Beveik visi
  kaliniai iš ten buvo išvežti lėtai mirčiai į Sovietų Sąjungos lagerius, o
  Tartu kalėjime buvo sušaudyti 205 kaliniai. Bet Talino kalėjimas vis vien buvo
  pilnas. 1941 m. liepos 4 d. ten buvo 1, 2 tūkst. žmonių, kuriuos NKVD ir NKGB
  suėmė pirmomis karo dienomis ir taip pat ketino išgabenti į lagerius. Tuo tarpu
  Lietuvoje iš 6 tūkst. kalinių, kuriuos komunistinė valdžia kalino dvylikoje
  kalėjimų, devyniuose vidaus kalėjimuose ir Pravieniškių lageryje, pasinaudoję
  sukilimu ir pereinamojo iš vienos okupacijos į kitą laikotarpio sąmyšiu,
  išsivadavo mažiausiai 3336 kaliniai, tarp kurių buvo apie 2, 5 tūkst. lietuvių,
  718 lenkų, 168 žydai, 81 rusas (tai apytikriai duomenys, nes kalinių buvo
  daugiau). NKVD ir NKGB pareigūnai ir kariai nužudė apie 400 kalinių ir 1365
  išvežė į Rusiją

 • pamastymui 2009 vasario mėn. 09 d. 11:55:08

  Nuteisti komunizmą, reiškia nuteisti žydus - jo įkurėjus. Visuotinai
  žinoma, kad Hitler buvo ketvirtinis žydas, Eichmann - 100 proc. žydas, Stalin -
  Dzhiugashvili/liet. Žydaitis, iš Gruzijos žydų, Berija /tikroji pavardė Berman,
  iš Gruzijos žydų, Lenin, pagal motiną Blank, pagal Izraelio įstatymus yra
  Izraelio pilietis, kaip ir Churchill, kaip ir von Bismarck/motina Mencken, daug ir
  Lietuvoje buvo Menkes.
  Lietuvos valstybėje jie savo kruvinas rankas į Tautos kūną įmerkė padedami
  išgamų, įvardijusių save LKP. Šie kriminaliniai padugnės slopino tautos
  pasipriešinimą, naikino jos piliečius, jų lyderius, dvasininkus. Išimkite iš
  VRM archyvų pokario milicijos ir MGB darbuotojų sąrašus ir pamatysite, kad 85 %
  jų buvo vietiniai žydai, 10 % vietiniai rusai ir lietuviai, kiti komandiruoti SSSR
  MGB darbuotojai. Šie darbuotojai šaudė lietuvius, virė juos katiluose, trėmė į
  sibirą ir nė vienas nėra nuteistas. Lietuvos institucijos nė vieno piršto
  nepajudino, kad tuos išgamas surasti ir nuteisti.
  Lietuvių genocido sumanytojai ir vykdytojai už savo darbus neatsiprašė ir
  neatlygino materialinės ir moralinės žalos.Todėl jie turi sulaukti teisingo
  atpildo. Ko jie nespėjo, gali atlikti jų vaikai ar anūkai. Maža to, Tautos
  naikinimą ši teroristinė grupuotė, vadovaujama savo paskutinio oficialaus lyderio
  (keisdama savo pavadinimus kaip kojines) pratęsė ir po 1990 metų. Manau mąstanti
  tautos dalis tai supranta, belieka laukti kol išsipagirios likusioji tautos
  dalis...

 • pamastymui 2009 vasario mėn. 09 d. 11:54:03

  Vakaruose jau 3 kartos žmonių išaugo, kurie nežino kas yra sionizmas. Totali
  informacinė blokada po 1917m. Rusijos perversmo kada žydų komisarai išskerdė 20
  milijonų rusų inteligentų ir valstiečių padėjo vertinti Tarybinę Judėją kaip
  kažką pažangaus - atvirkščiai buvo siunčiami žymūs žydomasonai kaip Romenas
  Rolanas kurie rašė romanus kaip "1937" kurie šlovino žydų vergovę
  Sovietų Sąjungoje. Iš pirmų 4000 Sovietų pagrindinių valstybės asmenų net 85
  proc buvo žydų tautybės asmenys -niekada jokios valstybės istorijoje jie nebuvo
  pilnai paėmę valdžios, tik Sovietų Sąjungoje 1917 - 1953 metais, kada rusų
  maršalas Žukovas tankais šturmavo žydo Berijos NKVD. Štai tokia valstybė
  okupavo Lietuvą. Sąjungininkai paliko pusę Europos Komunizmo vergovei, apie kurią
  sotūs Vakarai nieko nežino ir dabar. Mitas apie holokoustą padėjo įkurti
  teroristinę valstybę Izraelį ir paslėpė Sąjungininkų nusikaltimus. Tik Rytų
  Europa dar supranta kuri tauta jai dovanojo vergovę.

 • pamastymui 2009 vasario mėn. 09 d. 11:53:24

  Sovietinio KGB istorijos tyrimai turetu prasideti nuo LDK prakutusio zydelio,
  isigijusio Dzerzinovo vietoveje dvareli, kuris emesi vadintis
  "lenku"Dzerzinskiu ir kurio anukas Feliksas sukure bolsevikine CK. Zydu
  tautybes asmenys buvo cekistu nusikaltimu sumastytojai, o ruseliai ir ju valdyme
  mongolai, siu kraupiausiu nusikaltimu vykdytojai.
  Tarpukaryje Lietuvoje zydeliai turejo daug laisviu ir netilpo savame kailyje. Vieni
  ju organizavo sugrizima i Palestina, moke Lietuvoje savanorius , kaip elgtis, kad
  atimti is arabu zeme ir ikurti sionistine valstybe, kiti dalyvavo MOPR-e, buvo
  prosovietines orentacijos, renge kelius Lietuvos okupacijai. Tokie, kaip tulas
  Jacovskis tapo sovietams isduotu Lietuvos kariuomenes daliniu politrukais o veliau
  SMERS-o vedliais, kiti, kaip Todesas ar Jokubas Minkevicius-NKGB tardytojais ir
  panasiai.
  Jeigu tyrineti kai kuriu lietuviu elgesi su zydais vokieciu okupacijos metais, tai to
  negalima daryti neistyrus, kaip elgesi zydu elitas (istirti ir kiek ju elgesi
  padoriai) priskaryje ar pirmosios sovietines okupacijos metais. Reikia paklausti
  Lietuvos istoriku: ar yra zmoniu, kurie tai saziningai (apie kokius nors truskas
  nekalbu) galetu tai padaryti?

 • pamastymui 2009 vasario mėn. 09 d. 11:52:53

  Pavolgio badas 1921 - 1922 metai. Maskolijos komunistams atėmus
  ("išbuožinus") Pavolgio valstiečių rugių/mėsos atsargas, bado mirtimi
  mirė daugiau nei 7.000.000 (septyni milijonai žmonių). Maistas buvo išsiustas
  Maskvon ir Peterburgan bei sunaudotas Rusijos Raudonosios Armijos reikmėms.
  1929 metai. "Kulakų" - "buožių" žudymai buvo kasdienybė ...
  viso 1918 - 1929 metais komunistai nužudė 10 - 15 milijonų ( 10 000 000 - 15 000
  000) žmonių arba jų terminologija "buožių" (neskaitant mirusių bado
  mirtimi).
  1932 - 1934 metai. Ukrainoje dirbtinai sukelto badmečio metu bado mirtimi vėl
  miršta apie 6 - 7 milijonai žmonių ( 6.000.000 - 8.000.000)... nusikaltėliai iš
  Maskvos lieka nenubausti iki nūdien ... .
  1941 metai. Okupavę Lietuvos Respubliką Rusijos komunistai žiauriai žudydavo
  Lietuvos piliečius. 1940 - 1941 Lietuvoje Rusijos okupantai nužudė apie 35000
  Lietuvos Respublikos piliečių, daugiau nei 100 000 buvo ištremta į Sibirą ...
  Žudymuose ir kankinimuose dalyvavę Rusijos ir Lietuvos Komunistų partijos nariai
  (A. Sniečkus, Z. Angarietis, J. Paleckis ir t.t.) nenuteisti ir nepasmerkti iki
  šios dienos ... . Gėda broliai Lietuviai ... gėda ir skaudu ...

 • pamastymui 2009 vasario mėn. 09 d. 11:52:02

  Atsidanginę bolševikai, tie neprašyti svečiai, greitai pasijuto
  šeimininkais ir įvedinėjo savo tvarką. Atleisdavo iš tarnybų policiją ir kitus
  jiems neparankius tarnautojus, nuo mokyklos sienų nukabinėjo kryžius, pradėjo
  tuštinti parduotuves ir prekes gabenti į Rusiją. Žydai beveik visi buvo
  verslininkais, vertėsi prekyba, taigi bolševikai iššlavė visas jų parduotuves.
  Bet jie nesupyko ant bolševikų, net labai svetingai su džiaugsmu pasitiko
  "išvaduotojus", pakėlę raudoną skudurą, vadinamą vėliava, šaukė
  "ura, ura!" ir džiaugsmingai šokinėjo.Šventėmis paskelbė spalio
  revoliucijos dieną ir gegužės pirmąją. Rinkosi į mitingus, užsilipę ant
  statinės oratoriai (pagrinde buvo vieni žydai) dėstė ir aiškino naujo gyvenimo,
  vadinamo "rojaus" taisykles, žadėjo aukso kalnus.Vienu brūkšniu
  nubraukė mūsų ramų gyvenimą, uždraudė visų organizacijų veiklą:
  angelaičių, ateitininkų, šaulių ir visas kitas religines ir valstybines
  organizacijasIš mūsų kaimyninių kaimų pagavo tris vyrus: Taškūną Mykolą iš
  Margavonių k., Joną Šimkūną iš Želmeniškių k., Bernardą Augulį, gyv.
  Švedriškėje. Baisų siaubą šitie ir kiti sugautieji vyrai pergyveno rusų
  kalėjime. Vokiečiams paskelbus karą, kalėjime prasidėjo kalinių egzekucija.
  Žydai su politrukais atvežę traktorių, užvedė jo motorą, kad per jo ūžimą
  nesigirdėtų kankinamų žmonių riksmo, žiauriai juos kankinant.Neilgai teko jiems
  "darbuotis". Jau buvo aukų, o kiti laukė savo eilės, kada pasirodė
  vokiečių lėktuvai ir pradėjo bombarduoti Zarasų miestelį. Bomba pataikė į
  kalėjimo kampą, budeliai išsigandę pasitraukė, o esančius kalėjimo kamerose
  išvadavo Lietuvos partizanai. Jie jau buvo susiorganizavę, išlaužė kamerų
  duris, paleisdami kalinius.Visi trys mano paminėti kaimynai sugrįžo į namus šoko
  būsenoje, nors buvo jauni (apie 20 metų) bet pražilę per tą siaubingą
  laikotarpį.

 • pamastymui 2009 vasario mėn. 09 d. 11:50:23

  Man suprantama žydų tautos tragedija, bet labai norisi žinoti ir įvykusios
  tragedijos priežastis. O priežastys glūdi istorijoje. Niekas negali paneigti, kad
  prie 1940 ir 1945-1952 m. lietuvių tautos naikinimo ir tremties labai aktyviai
  prisidėjo žydų tautybės asmenys, kurie buvo aktyvūs žydų tautybės asmenų
  suorganizuoto perversmo Rusijoje, vadinamos socialistinės revoliucijos importuotojai
  į Lietuvą.To pasėkoje jau 1940 m.aktyvūs žydų vykdytojai šaudė, ir tremė
  lietuvius į Rusijos Sibirą, o vienas žydas net sugalvojo, kad lietuvius galima
  išvirti metalinėse bačkose Telšių rajono Rainių kaime.Argi šitaip turi elgtis
  tauta, kuriai lietuviai suteikė teisę gyventi savo žemėse?

 • pamastymui 2009 vasario mėn. 09 d. 11:48:11

  Tikrų žydų achke - nazy (aisčių tautos) Dovydo giminės palikuonių Israel
  - yje tik 15 proc. Jie mėlynakiai ir žaliaakiai šviesios odos. Visi kiti per
  tūkstančius metų arabų apsėklintų žydžių palikuonys. Palestinos gyventojai
  irgi arabai semitai. Tačiau Palestinoje islamo tikėjimas, o Israelyje - judėjų.
  Todėl ir kariauja. Jei Israelio žydais vadinami, o ištikro arabų semitų genus
  turintieji priimtų arabų šalių siūlymą - iš judėjų tapti islamistais
  baigtūsi karas. Tačiau mažiau nei milijonui tikrų žydų tektų staigiai spausti
  kur nors. Gal gautų arabų pinigų, kad greičiau spaustų iš ten be kovų. Jie
  planuoja spausti į Lietuvą, į Vilnių - Šiaurės Jerusalimą. Tam čia ir plečia
  savo sinagogų atstatymo programas, žydų mokyklos, žydų muziejai, žydų
  kvartalai, žydų ligoninė, žydų bendruomenė ir t.t. Plečiamas žydiškasis
  nacizmas.
  Kad lietuviai negalėtų priešintis žydai organizuoja ir finansuoja lietuvybės
  sunaikinimą - paleistuvizmo ir svetimtaučių apsėklinimo skatinimą per
  žiniasklaidą, seksualias kalbas ir vaizdus, emigracijos kurstyme, nutautėjimą,
  anglų kalbą, tautinių simbolių ignoravimą, papročių iškreipimą ir kt.
  Ypatingą dėmesį žydai skiria lietuvių kvailinimo ir norų iki gyvulių lygio
  pagal Maslov piramidę programoms. Labai stengiasi teisės aktais sudaryti sąlygas
  ir prikveisti kitų tautų kolonistų. Kad jie čia kurtų savo bendruomenes -
  tiksliau kolonijas. Žydų kolonijai tarp kitų kolonijų būtų saugiau. Mažiau
  grėstų vietiniai patriotai.
  Imigrantų integracija - propagandos apgaulė. Jokia integracija nevyksta. Netgi nei
  seniai gyvenančių nei čigonų, nei tų pačių žydų. Jie tarp vietinių ne tik
  neištirpsta, bet dargi ir žymiai plečiasi. Plečia įtakos galias.
  Be to ir USA yra labai didelė įtampa tarp socialinių grupių. Įtemptą režimą
  išlaiko tik griežtai organizuota policija ir teisinė sistema. Tačiau nuo spaudimo
  įtampa tik didėja. Kai/jei prasiverž gali būti baisiau negu per Rusijos
  revoliuciją. Ir tuo atveju Israel nebegautų paramos ir ir tuo atveju Israel žydams
  tektų spausti iš arabų krašto.
  Analitikai prognozuoja žydams naują genocidą iki visiško išnaikinimo ir USA ir
  kitose šalyse. Išnaikinimą dėl daugelio tautų klaidinimo, kiršinimo ir
  išskaidymo neva dėl PASAULIO GLOBALIZACIJOS. Tiksliau dėl žydų valdomų fondų
  investavimo sąlygų nebevieningose ir sugriautose šalyse. Tolygiai kaip, kad
  pelningiau investuoti Šnipiškėse po vietinių namų sudeginimo, po gyventojų
  demoralizavimo ir dezorganizavimo.
  Tai pagrindžia prognozes, kad nacionalsocializmas visose kitose tautose tikėtina,
  kad baigtusi klajoklių žydų tautos sunaikinimu.

 • pamastymui 2009 vasario mėn. 09 d. 11:46:58

  Kardelio knyga uždrausta daugelyje šalių,joje daug tiesos.Bet kokioje tik žydams
  skirtoje spaudoje ne kartą yra minima tikroji 2 pasaulinio karo priežastis -
  "2 pasaulinis karas yra judaizmo pagrindų įtvirtinimas".Rezultatai:
  1) Nuslėpimas pagrindinės tiesos,kad JAV žydai pilnai finansavo Hitlerį nuo 1933
  metų 2) Teroristinės Izraelio valstybės sukūrimas
  3) Mitas apie holokoustą ir dujų kameras sukūrimas, Europoje panaikinant bet kokį
  patriotizmą ir nacionalizmą išskyrus žydų (kare težuvo pusė milijono žydų
  lageriuose nuo bado ir ligų, nes juose atsidūrė kaip parazitai nedirbantys fizinio
  darbo ir komunistuojantys elementai ruošiantys revoliuciją).
  4) Kare žuvo 50 milijonų arijų (gojų) žmonių, ypač daug rusų, kurie
  patręšė Europos laukus kovodami už žydus įsitaisiusius Kremliuje ir
  penkiakampę žvaigždę, kuri simbolizavo kad tai vergai nesuprantantys už ką
  kovoja, atnešdami Rytų Europai naują žydų Komunizmo vergija.

 • pamastymui 2009 vasario mėn. 09 d. 11:45:47

  Butu neprosal Jums perskaityti nors J.B.Pranaicio "The Unmasked
  Talmud" tada reiksti savo nuomone ar abejones del zydu tikslu, kad yra 'sunku
  patiketi', suzinosite realijas, suprasite, kodel niekuomet nebus isverstas Talmudas,
  viso 63 knygos, ne be reikalo ten sakoma, kad perskaites Talmuda gojus turi apakti.
  Kiek Talmudas yra taisytas isbraukiant, kai paaiskeja kokia paprasciausia juodziausia
  tiesa, patekusi goju pasauliui. "Shulchan Aruch" Padengtas stalas yra
  tiesiog viso judaizmo ieties smaigalys ar kardo asmenys.
  Musu Vytautas Didysis isgelbejo zydu tauta nuo isnaikinimo viduramziais, ta
  pripazista patys zydu istorikai, bet zydai nepagailejo LDK 1792 - 1795 metais,
  nepagailejo ir 1940 metais, o kokius grazius planus turejo 1941.06.14 - 15 dienomis
  ir artimiausiam laikui - anot vieno zydo komunisto NKVD darbuotojo mano giminaiciui
  tomis dienomis: "Pakeliausite lietuviai po Sibira kokius du tukstancius metu,
  kaip zydai po pasauli, jei isliksite kaip tauta, tai sugrisite i Lietuva".Kazin
  ar zinoma, kad BAM magistrale, vadovas zydas Frenkel is Odesos, nutiesta pries 1941
  metus, pareikalavo virs 3 mln. auku, po viena lavona i begini metra, zmones gule lyg
  pabegiai.

 • pamastymui 2009 vasario mėn. 09 d. 11:44:33

  Nacizmas iš SSRS atėjo kartu su žydais į Lietuvą 1940 metais ir ju
  daugiausia Lietuvoje krito kovoje už tarybų valdžią (Taip buvo rašoma ant
  paminklų) .Dabar jau jie ne kovotojai už tarybų valdžią, o nacizmo aukos.
  Geriausias atsakas į melą - tai juokas, karikatūra. Išgirtųjų vakarų
  pagrindas, pagrindinė platforma - tai melas apie holokoustą, kuris vėliau padėjo
  uždrausti bet kokį nacionalizmą - išskyrus žydų. Padėjo įkurti teroristinę
  valstybę Izraelį. Karo metu žuvo pusė milijono žydų, vietoj skelbiamų 6
  milijonų, kas yra įžūlus sionistų melas, nes jau 100 veikalų išleista apie
  šį melą, o 1988 m. Kanados Aukščiausiajam Teisme Teksaso valstijos dujų kamerų
  vyr inžinierius JAV pilietis Liaichteris visiems laikams įrodė, kad tokiose
  barakuose statytuose po karo, kaip Osvencime NIEKADOS NEGALĖJO BŪTI ŽUDOMI CIKLONU
  B ŽMONĖS, nes tai techniškai neįmanoma, tai yra žydai apsimelavo taip, kad net
  Osvencime patyliukais prieš 5 metus lentelę kad čia "žuvo 4 milijonai",
  pakeitė į lentelę "čia žuvo 1 milijonas". Į taip vadinamą
  holokoustą reakciją tik viena - juokas žydeliams į akis. Karo metu žuvo 50
  milijonų žmonių iš kurių 1 proc. arba pusė milijono buvo žydai. Taip iškelti
  ir išsiskirti paniekinant kitas karo aukas tai jau žydelių menas.

 • LAF 2009 vasario mėn. 09 d. 11:42:51

  LAF antisemitinis atsišaukimas
  1941 m. birželio pradžioje LAF štabas Berlyne išleido atsišaukimą, raginantį
  persekioti visus Lietuvos žydus :
  “Broliai ir seserys lietuviai!!!“
  Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti
  išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos
  jungo.
  Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai
  pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė
  žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos
  žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3.
  Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir
  lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus
  traukiami atsakomybėn ir užpelno tinkama bausmę. Jei paaiškėtų, kad lemiamą
  atsiskaitymo ir Lietuvos atgimimo valandą ypatingai nusikaltusieji žydai randa
  galimumų slaptomis kur pasprukti, visų dorųjų lietuvių bus pareiga imtis
  nuosavų priemonių tokiems žydams sulaikyti ir, svarbiam atvejui esant, bausmei
  įvykdyti.
  Naujoji Lietuvos valstybė bus atstatyta pačios lietuvių tautos narių jėgomis,
  darbu, širdimi ir išmintimi. Žydai iš jos pašalinami visiškai ir visiems
  laikams. Jei kuris nors iš jų išdrįstų tikėti naujojoje Lietuvoje vis dėlto
  susirasti šiokią tokią užuovėją, tegu jis jau šiandien sužino neatšaukiamą
  sprendimą žydams: naujai atsistačiusioje Lietuvoje nė vienas žydas neturės nei
  pilietinių teisių, nei pragyvenimo galimumų. Tuo būdu bus atitaisytos praeities
  klaidos ir žydų niekšybės. Tuo būdu bus padėti stiprūs pagrindai mūsų arijų
  tautos laimingai ateičiai ir kūrybai.
  Tad visi ruoškimės į kovą ir pergalę – už lietuvių tautos laisvę, už
  lietuvių tautos apsivalymą, už nepriklausomą Lietuvos valstybę, už skaidrią ir
  laimingą ateitį.
  “Lietuvių aktyvistų frontas

 • v 2009 vasario mėn. 09 d. 11:37:50

  niekaip neina suprasti kodel RESPUBLIKA neturi internetinio portalo???

 • s 2009 vasario mėn. 09 d. 11:21:31

  Tomkus chuliganas. Taip ad hominem argumentais nesisvaidoma.

 • pretendentas 2009 vasario mėn. 09 d. 11:07:49

  ar tai ne dėl to, kad Donskis bus Liberalų sąjūdžio kandidatas į prezidentus?

 • vidui 2009 vasario mėn. 09 d. 09:58:58

  kam esate lojalusFeodaliniam išnaudojimui.Matyt esat vienas iš jų.

 • konformistui donskiui 2009 vasario mėn. 09 d. 09:53:05

  visų pirma,atrodo,donskis visiems žinomos tautybės atsovas.O jie labai nepakantūs
  kitai nuomonei.Kaip voras voratinklyje,atrodo toks nekaltas..

 • kausas 2009 vasario mėn. 09 d. 09:38:32

  V.TOMKUS jega.ir toliau taip laikik

 • komisija 2009 vasario mėn. 09 d. 09:10:56

  kad suprasti kodel L.Donskis visais budais palaiko VEKS, reikia siusipazinti su siuo
  dokumentu:
  LR Ministro pirmininko POTVARKIS
  2006 m. rugsėjo 25 d. Nr. 296, Vilnius
  DĖL KOMISIJOS NACIONALINĖS PROGRAMOS „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ
  2009“ ĮGYVENDINIMUI KOORDINUOTI PERSONALINĖS SUDĖTIES
  Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr.
  440 „Dėl komisijos Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros
  sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“
  (Žin., 2006, Nr. 53-1940, Nr. 88-3471) 2 punktą, tvirtinu šios sudėties komisiją
  Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“
  įgyvendinimui koordinuoti (toliau vadinama – komisija):
  Gediminas Kirkilas – Ministras Pirmininkas (komisijos pirmininkas);
  Jonas Jučas – kultūros ministras (komisijos pirmininko pavaduotojas);
  Artūras Zuokas – Vilniaus miesto savivaldybės meras (komisijos pirmininko
  pavaduotojas);
  Elona Bajorinienė – teatro kritikė, viešosios įstaigos Europos kultūros
  programų centro direktorė;
  Zigmantas Balčytis – finansų ministras;
  Vilija Blinkevičiūtė – socialinės apsaugos ir darbo ministrė;
  Romualdas Budrys – muziejininkas, Lietuvos dailės muziejaus direktorius;
  Algirdas Butkevičius – susisiekimo ministras;
  Leonidas Donskis – filosofas, kultūrologas, Vytauto Didžiojo universiteto
  Politikos mokslų ir diplomatijos instituto direktorius;
  Vitas Karčiauskas – Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas;
  Steponas Kulbauskas – laikinai einąs Jaunimo reikalų departamento prie
  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pareigas;
  Arūnas Kundrotas – aplinkos ministras;
  Faustas Latėnas – kompozitorius, Ministro Pirmininko patarėjas;
  Alvitis Lukoševičius – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos
  direktorius;
  Alfonsas Macaitis – Vilniaus apskrities viršininkas;
  Vytautas Martinkus – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos pirmininkas;
  Vytas Navickas – ūkio ministras;
  Antanas Petrauskas – Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos
  Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius;
  Rūta Prusevičienė – muzikologė, Lietuvos nacionalinės filharmonijos
  direktoriaus pavaduotoja;
  Gintaras Sodeika – kultūros viceministras;
  Arvydas Šaltenis – dailininkas, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros,
  švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
  Irena Vaišvilaitė – Respublikos Prezidento patarėja kultūros klausimais;
  Petras Vaitiekūnas – užsienio reikalų ministras;
  Roma Žakaitienė – švietimo ir mokslo ministrė.
  Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas

 • xx 2009 vasario mėn. 09 d. 09:06:53

  to 31.Tu panasus ilietuviska runkeli,tik su didelemis ausimis.TOMKAU,tau
  stiprybes.Bus sunku kautis su zulikais

 • lp 2009 vasario mėn. 09 d. 00:53:27

  Vitas saunuolis. Gerbiu ir lenkiuosi. Dar nors bent keleta tokiu zmoniu atsirastu

 • hehe 2009 vasario mėn. 08 d. 22:52:18

  gerai ZyDonskiui uzvaziuota , bo jau visai pastarasis isisiautejo

 • bla 2009 vasario mėn. 08 d. 21:13:31

  super straipsnis...

 • :) to 29, 31, 32, 33 2009 vasario mėn. 08 d. 20:05:39

  Vienas autorius, vienas IP, vienas laikas. Kaip donskiska, kaip kilnu, ir viskas be
  pykcio!

 • gaspadorius 2009 vasario mėn. 08 d. 19:47:06

  netycia aptikau ta straipsni, nes tikrai stengiuos neskaityt tokio nekokybisko
  bulvaro ir purvasklaidos, kokia raso Tomkus and co.. perksites galiu tik dar labiau
  pasibjaureti respublika, vakaro ziniomis ir paciu Tomkumi. iki Leonido Donskio toloka
  tau vitai, o jei reikia tarptautiniu zodziu zodyno, ziurint laidas, tai esi dar
  silpnesnis nei maniau.. eilinis uzsakomas :) kaip ta seniausia profesija, irgi ten
  kazka uzsakineja ir perka ..

 • donskis 2009 vasario mėn. 08 d. 19:32:12

  viespatie,juk ir tos komentarus pats tomkus rasineja,ziurekit juk respublikos ID

 • Justinas is Kelmes 2009 vasario mėn. 08 d. 19:29:57

  tomkau,tomkau,tau iki Donskio milijonas metu evoliucijos.Bulvare,tu
  bulvare,laikrastininke darzovems....

 • xxxl 2009 vasario mėn. 08 d. 19:29:24

  Tokie kaip Tomkus kelia pavoju smegenu plovejam Donskiam.

 • Vidas 2009 vasario mėn. 08 d. 16:56:42

  Tokios ar panasios rasliavos gimsta is nuojautos apie artejancius pasikeitimus...:),
  kurie jau senai bresta ir ne vien tik p. Donskio pamastymuose jo laidose "Be
  pykcio". Gaila, kad nelojaliu buvusiems... yra kur kas maziau, nei lojaliu,
  kitaip apie galimus pasikeitimus jau butu rasoma ir spaudoje.

 • Kuzia 2009 vasario mėn. 08 d. 16:19:22

  maladec Vitas :)

Parašykite savo komentarą:
  Grįžti į straipsnį
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • ATIDARĖ: baldų gamybos bendrovė „IKEA Industry Lietuva“ ketvirtadienį atidarė atnaujintą baldų gamyklą Kazlų Rūdoje; investicijos į ją siekė 63 mln. eurų.
 • STATISTIKA: praėjusią parą, trečiadienį, Lietuvos kelių policijos tarnybos pirminiais duomenimis, mūsų šalies keliuose užregistruoti 79 eismo įvykiai, iš jų 7 eismo įvykių metu buvo sužeisti 7 žmonės; tarp sužeistųjų - nepilnametė.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
Tobago Anthony Joseph.

Ar visuomenė turi žinoti apie Seimo narius, kuriems negalima dirbti su slapta informacija?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate tai, kad Vilniuje stadionas „statomas“ jau 30 metų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+5 +7 C

 +3 +5 C

 

 +1 +2 C

+11 +12 C

+8 +10 C

 

 +11 +13 C

3 m/s

 4 m/s

 

3-5 m/s

 

USD - 1.1053 PLN - 4.3370
RUB - 70.9405 CHF - 1.0999
GBP - 0.8872 NOK - 9.8905
reklama
Ūkis