respublika.lt

2018 rugsėjo 26, trečiadienis

Vitas TOMKUS: "Nuvarytus arklius nušauna, tiesa?" (113)

2009 vasario mėn. 27 d. 08:00:00

Vitas TOMKUS, "Respublikos" žurnalistas

Kokia seniausia profesija yra pasaulyje?

Ne, ne žurnalistų. Prostitučių.

O kokia populiariausia profesija šiandien yra Lietuvoje?

Ne, ne prostitučių. Žurnalistų.

Ne dėl to, kad jų daugiausia paruošia universitetai. O dėl to, kad šios specialybės tarpusavy taip susipainiojusios, kad kartais net sunku atskirti: kas yra kas?

Pamenat pirmąjį viešą Rūtos G. ir Arūno V. susitikimą televizijoje? Susitikimas, kuris iškart virto susikirtimu...

"Tu prostitutė!" - pasakė Jis. "Ne, tai - tu!" - atsakė Ji.

O kas iš tikrųjų?

Tądien TV žiūrovai nebalsavo. Atsakymas iki šiol neaiškus. Matyt, paaiškės per artėjančius rinkimus. Pamatysim, kas ką ir už kiek padarys.

Nors jau dabar galima drąsiai spėti, kad labiausiai, kaip visada, nukentės mūsų vargšė Lietuvėlė.

Keisčiausia, kad nei Rūta G., nei kiti žurnalistai, besiaiškindami santykius su Arūnu Valinsku, nė karto neužprotestavo dėl jo kreipinio "kolega".

Ką jis tuo nori pasakyti?

Rūtos atveju viskas aišku. Iš pradžių Arūnas išvadina ją prostitute, o po to arogantiškai prisistato, esąs jos kolega.

O kaip yra kitais atvejais? Ką ponas Valinskas turi galvoje, spaudos darbuotojus vadindamas "kolegomis"? Kad ir jis yra žurnalistas?!

Man nepanašus. Spręskit patys: baigė teisę, koncertavo kaip artistas su "Dviračiu", uždarbiavo kaip renginių organizatorius Nidos festivaliuose bei kavinėje "Taip ir Ne", dirbo prodiuseriu televizijoje, kaip nekilnojamojo turto agentas Venesueloje, Kryžiokų soduose bei Kipre ir panašiai. Stabiliausiai užsirekomendavo kaip vedėjas: vedė ir įdainavo žmoną, vedė TV pramogines laidas, vedė artistus į Seimą, veda Seimo posėdžius ir dar žada vesti tautą į šviesią ateitį. Tikras Vedlys!

O gal net Mozė?

Bet ką turi bendra žurnalistika ir šou verslas? Kodėl tokių skirtingų profesijų atstovai tarpusavy vadina viens kitą "kolega"? Kodėl nė vienas žurnalistas dėl to neprotestuoja? Atsakymas tik vienas: Seime besimaitinantys žurnalistai save irgi laiko "šoumenais". Todėl man belieka jų viešai atsiprašyti dėl pernelyg didelio savo įtarumo. Kolegos - tai kolegos.

Tačiau yra dar ryškesnių pavyzdžių. Tarkim, Arkadijus. Ne Raikinas. Vinokuras. Tiesa, abu artistai, abu tautiečiai, tik vienas miręs, kitas - dar ne. Ačiū dievui, mūsiškis Arkadijus sveikas ir gyvas. Netgi labai gyvybingas - visur jo pilna: apsireiškia kaip politinis pabėgėlis, kaip cirko artistas, kaip politologas, kaip mažumų atstovas ir net kaip sekso gigantas.

Bet dažniausiai Arkadijus Vinokuras visuomenei prisistatinėja žurnalistu. Mat kartais į internetą parašinėja. Tik labai specializuotomis temomis, daugiausia - apie negrąžinamą žydų turtą. Ar atsišaukimai į tautą yra žurnalistika - neaišku. Mano manymu, nėra labai gražu, kuomet Lietuvos tautos vardu drąsiai kalba neaiškios pilietybės bei specialybės pilietis. Ir dar drąsiau prisistatinėja žurnalistu.

Kitas Tautos šauklys - Andrius Navickas. Irgi daug rašo savo internete, bet tik tol, kol jį kas nors - Sorošas ar Spaudos fondas - finansuoja. Arba - kol su juo kas nors nediskutuoja, nes vos tik išgirdęs lietuviškas melodijas, jis kažkodėl iškart atsiriboja ir pradeda organizuoti kolektyvinį pasmerkimą, nukreipdamas intelektualų rūstybę prieš išsišokėlį lietuvaitį. Nežinau, kaip vadinasi šis žurnalistikos žanras, bet žinau, kad labai gerai apmokamas iš dosniojo dėdės Sorošo kišenės.

Ne mažiau garsi įvairių fondų išlaikytinė yra Indrė Makaraitytė, kuri naikina kitaminčius it Makarovo pistoletas, o kaip žurnalistė "atgimsta" tik tada, kai jai skiria dotacijas. Baigiasi pinigai - baigiasi ir įkvėpimas. Nežinau, ar tai sutapimas, bet dažniausiai jos laikraštis "užlinksta" po to, kai ji ką nors jame parašo. Laikraštis neišeina mėnesį, du. Iki kitos finansinės injekcijos. Tada jos spauda vėl atgimsta. Ką gi, tai irgi, matyt, žurnalistika. Bet ir vėl neaiškus žanras, o ypač - leidinio periodiškumas. Įdomu, kaip jį apibūdintų pati Indrė - "nuo algos iki algos"?

Dar vienas žurnalistinis balsas yra importuotas tiesiai iš Vašingtono. Jo savininkas Romas. Ilgą laiką ilgesingu balsu mylėjęs Lietuvą iš toli, pagaliau Romas Sakadolskis įsidrąsino ir ryžosi ją pamylėti iš arčiau. Regis, patiko, nes Amerikon nebesiruošia grįžti.

Nors, tiesą sakant, kuo dažniau jis kartoja, kad myli Lietuvą - tuo labiau kyla įtarimas, kad jam iki šiol neišeina iš galvos Vašingtonas ir Jungtinės Amerikos Valstijos. Bent jau mintys pareikštos balsu yra tikrai labai proamerikietiškos. Gal, sakau, jis neemigravo? Galbūt jį iš ten deportavo? Patys žinot, kaip slaptosios tarnybos elgiasi su savo demaskuotais agentais.

Tarp kitko, jeigu kada nors mūsų gerbiamam Sąjūdžio garbės pirmininkui, Lietuvos savanoriui Nr.1, poetui, rašytojui bei publicistui, rusų priešui Nr.1A, visų mylimam ir brangiam europarlamentarui Vytautui Landsbergiui prireiktų paklusnaus šungaudžio lietuviškai šunaujai suvaldyti, neįmanoma rasti geresnio kandidato kaip Romas. Turiu galvoje - Gudaitį. Vos kas cypteli, įgeltas spaudos kritikos, Romas jau čia. Iš akies luptas angelas sargas. Ne žurnalistų, o jų rašinių "herojų". Prisistato taipogi dideliu spaudos žinovu.

Sunku išvardinti visus iškilius savo kolegas. Užsiminiau tik apie iškiliausius.

O juk dar nepaminėjau "išrinktųjų" plunksnos brolių ir sesyčių, tų, kur Seime. Jeigu Donaldą pripažinsime žurnaliste, teks pripažinti ir naują žanrą. Yra dainuojamoji poezija, turės būti ir dainuojamoji žurnalistika. O žymusis žurnalistas Rokas - kas jis, ne žurnalistas?

Rokas - žurnalistas! Juk jis dirbo televizijoje. Ne žurnalistu. Skaitė žinias. Kaip paprastas diktorius...

Nors ne visai paprastas. Žmonės šneka, kad jo kraujyje žydras kraujas teka, bet ne nuo rašalo.

Nes neprisimenu, kad būtų parašęs bent eilutę. Rokas moka žinias tik skaityti. Su sufleriu.

Nuoširdžiai tikiu, kad policija jį sulaikė prie vairo visiškai blaivų. Rokas tikrai nebuvo girtas. Policija jį sustabdė, pradėjo klausinėti, o Rokas paprasčiausiai sutriko. Reikėjo kažką atsakyti. O ką - neaišku. Žiūri Rokas nustebęs į ekraną (priekinį mašinos stiklą), o ten - jokio teksto. Jokios "bėgančios eilutės". Taip ir supakavo jį policija, kaip nesugebantį savarankiškai poros žodžių išlementi. Taip žurnalistas Rokas ir įkliuvo. Bet ar tikrai jis žurnalistas?

O ko vertas Dainius Radzevičius su savo "žinių anatomija" ir amžina kova su spaudos oligarchais. Sėdi sau patenkintas senuko Rakausko kišenėje, švaistosi fondų arba Teisingumo ministerijos pinigais ir be atvangos ragina visus žurnalistus neklausyti savo tiesioginių viršininkų - leidėjų bei redaktorių. Tikras provokatorius, o ne kolega - pats sėdi be darbo, nori, kad ir kiti bedarbiai būtų.

Jam retsykiais telefonu antrina toks Rytis Juozapavičius, buvęs korupcijos specialistas, o nūnai - viešųjų ryšių darbininkas. Vis pasiskambina ir pasiteirauja, ar viskas gerai su korupcija? Išgirdęs, kad viskas gerai, kad jo dar niekas neieško dėl savivaldybių reketavimo, laimingas išgaruoja iš eterio.

Kas sieja aukščiau išvardintus "kolegas"? Neapykanta spausdintam žodžiui? Darbdaviams? O gal juos jungia meilė, pavyzdžiui, svetimiems pinigams. Už kuriuos nieko nereikia dirbti. Tik plakti liežuviu. Nuo ryto iki vakaro raginti kitus dar daugiau dirbti, daugiau rašyti apie korupciją - tikri Sorošo samdiniai, nuostabūs opinijos važnyčiotojai. Bet kiek galima raginti "darbinius arklius" iš didžiųjų laikraščių. Ar jie patys bent vieną konkretų korupcijos atvejį yra išvilkę į dienos šviesą?

Žinoma, pačiam arti - sunkus darbas. Kur kas lengviau raginti kitus. O dar jei už tai pinigėliai mokami.

Pavydėtina "žurnalistika" - kiaurą dieną per radiją kolegas koneveikti. Tik įtarimą kelia tai, jog kaip berašytum - Sorošo trubadūrams vis tiek neįtiksi. Po kritikos, sako, nupirko. Po giriamojo straipsnio, aiškina, kad nėra užsakymo numerio.

Ko siekia didieji kovotojai su korupcija? Ko gero, jų užduotis žūtbūt sukompromituoti laisvąją spaudą, kad lemiamu momentu, kai pagaliau paaiškės jų šeimininkų pagrindiniai tikslai, Lietuva nebegalėtų pasipriešinti naujam okupantui. Iki to laiko neturi likti nė vieno nepriklausomo leidėjo, kuris galėtų ginti laisvę ir laisvą žodį.

Sprendžiant pagal situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, chaoso valanda artėja. Totali finansinė suirutė. Nepasitikėjimas valdžia. Nuolatiniai gąsdinimai valstybės bankrotu. Kreditų blokavimas. Masiniai neramumai ir nedarbas. Riaušės. Eurokomisarų sugrįžimas...  Idealus metas diktatūrai.

Belieka užčiaupti spaudą. Ekonomiškai ji jau parklupdyta, bet "sarginiai šunys" iš įvairių leidinių dar amsi, o "darbiniai arkliai" dar rėžia spaudos vagą...

Matyt, todėl Sorošo globalistinių idėjų propaguotojai vėl tapo aktyvūs ir skuba kuo labiau numušti spaudos reitingus, kad tauta nebepasitikėtų savo tautine žiniasklaida. Kad Lietuvoje nebeliktų nė vieno autoriteto, kuris pavojaus akimirką galėtų sutelkti žmones pasipriešinimui. Ko gero, juos pačius ragina skubėti naujieji pasaulio šeimininkai. Koks skirtumas - ar jie taip daro sąmoningai, ar ne... Juk nuvarytus arklius nušauna, tiesa?


Pasidalink: Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (113)

 • vaja 2009 rugpjūčio mėn. 10 d. 00:19:39

  saunuolis V.Tomkus!Sekmes,istvermes ir daug geru straipsniu!

 • karolina 2009 birželio mėn. 28 d. 19:48:15

  Kaip paprastai lengva kritikuoti, nepadarius pačiam nieko tokio, kuo
  būtų galima pasigirti.

 • Danguole31 2009 birželio mėn. 04 d. 19:17:17

  Hi hi hi, juokas per asaras, kazkokias nesamones peza, net neidomu
  skaityti, bent jau kazka aktualaus parasytu, o ne blevyzgotu. BANALU IR BE
  GALO NEIDOMU, kaip jau atsibodo tos samokslo teorijos, zmogus gyvena kitame
  pasaulyje, neveltui atrodo kaip atskrides ir Marso ar kokio Urano planetos
  :-DDD

 • miu>Tomui 2009 balandžio mėn. 10 d. 18:56:00

  Tomai, tu kaip visada viską fabrikuoji. Pirma ištrynei savo komentarą,
  dabar jis vėl atsirado, o kitas dingo. Nekurk savo šaunaus ir
  nepargriaunamo žmogaus įvaizdžio. Esi pargriaunamas, ir dar kaip. O kad
  žmonės tau šiukšlės - be abejonės...

 • SS 2009 balandžio mėn. 02 d. 09:18:36

  Na, kas bent kiek pažįsta klaipėdos šungaidžius žino, kad
  Gaidjurgis turėjo tokį draugelį "Šlemurką"- aktyvų
  pida-ras-tą:)) Už kurį siena stovėjo- labai jau tvirta vyriška
  draugystė nuo zonos laikų juos rišo:)) Kai kažkas tą
  "Šlemurką" "apiformino" už šiknų mylėjimą,
  labai jau gaidjurgis verkė dėl savo draugo:)) p.s. ....nutraukęs
  bylą S.Gaidjurgiui, I. Laucius leido su ja susipažinti
  „Respublikos“ žurnalistei, kuri pagal šios bylos medžiagą
  parašė labai teigiamą straipsnį apie Gaidjurgį, neva jis yra
  šeimos žmogus ir yra neteisingai apšmeižtas“. ...Tomkai ir daugiau
  paskelbė tą šūdgaidžį gaidjurgį liaupsinančių straipsnių
  "respublikoj" ir "VE"...:))

 • To ss 2009 kovo mėn. 31 d. 09:09:52

  V. Tomkus rašė apie vištgaidžius, gaidžius, kaimo jurgius, o apie
  gaidjurgius ne. Gal spaudoje pasiklydot ir supainiojot su parsidavusiais
  žurnalistais?

 • SS 2009 kovo mėn. 28 d. 10:33:41

  TOMKAI PRIEŠ KELETĄ METŲ LIAUPSINO GAIDJURGĮ, DABAR LIAUPSINA BOSĄ.
  KIEK ATSEIKĖJO "RESPUBLIKAI" GAIDJURGIS IR BOSAS UŽ UŽPAKALIŲ
  LAIŽYMĄ? :)))
  Ar I. Laucius buvo S. Gaidjurgio „stogas“?
  LL šaltiniai teigia, dabartinis Klaipėdos apygardos prokuratūros
  vadovas I. Laucius, turi ką slėpti. Mat aiškėja, kad net ir garsiausias
  Klaipėdos galvažudys Sigitas Gaidjurgis turi jaustis dėkingas I.
  Lauciui.
  „S. Gaidjurgio nusikaltimus ištyrė ne Klaipėdos apygardos
  prokuratūra, bet Generalinė prokuratūra, o Klaipėdos prokurorai ją
  buvo net nutraukę. - pasakojo LL šaltiniai, - Negana to, nutraukęs bylą
  S.Gaidjurgiui, I. Laucius leido su ja susipažinti „Respublikos“
  žurnalistei, kuri pagal šios bylos medžiagą parašė labai teigiamą
  straipsnį apie Gaidjurgį, neva jis yra šeimos žmogus ir yra neteisingai
  apšmeižtas“.
  Kaip žinia, S. Gaidjurgio gaują demaskuoti padėjo vienas
  "tulpinių" gaujos lyderių Virginijus Baltušis. Kai prieš
  kelerius metus pareigūnai sulaikė S. Gaidjurgį ir jo artimiausią
  pagalbininką Renatą Šadeikį, iš pradžių mažai kas tikėjo, jog šį
  kartą pavyks įrodyti nors vieną S. Gaidjurgio nusikaltimą. Šis
  Klaipėdos mafijozas bene 15 metų buvo nesugaunamas, nors apie jį ir
  sklandė legendos. Tačiau šįkart pareigūnai buvo pasirengę: jie
  surinko pakankamai įkalčių, kad būtų galima prie sienos priremti ne
  tik S.Gaidjurgį, bet ir jo gaujos narius. Todėl nieko keisto, jog
  pajutęs gresiančią atsakomybę su teisėsauga sutiko bendradarbiauti
  bene artimiausias S. Gaidjurgiui žmogus – R. Šadeikis. Jam prabilus,
  atskleista net 17 žmogžudysčių.
  Kaip išsisuko A.Bosas?
  Nors dar visai neseniai Valstybės saugumo departamentas savo pažymose
  Antaną Bosą įvardindavo kaip asmenį, palaikantį nuolatinius ryšius su
  nusikalstamo pasaulio atstovais, šiuo metu A. Bosas – klestintis
  verslininkas ir politikas, besipuikuojantis jauna ir gražia žmona
  žurnalo „Žmonės“ viršelyje ir bene kiekviename panašaus žurnalo
  numeryje pasakojantis apie egzotiškas atostogas ir savo turtus. Tačiau
  visai neseniai A.Bosui teko galvoti, kaip išvengti įkalinimo iki gyvos
  galvos bausmės.
  Mat po to, kai Vakarų pramonės ir finansų korporacijos savininkai
  pasidalino šios grupės turtą, buvo bandyta nužudyti vieną iš
  verslininkų Igorį Udovickį, dėl turto besivaidijantį su vienu iš
  korporacijos savininkų – Martynu Gusiatinu.
  Šiuo nusikaltimu įtartas 25 metų klaipėdietis Dainius Jankus, vos
  sulaikytas policijos, pareiškė, kad I. Udovickio nužudymą užsakė
  žurnalo „Žmonės“ viršelio herojus Antanas Bosas. Televizijoje
  pateiktais duomenimis, per pirminę apklausą D. Jankus prisipažino, kad
  nusikaltimo užsakovas yra Seimo narys, tuometinis Aplinkos apsaugos
  komiteto pirmininkas A. Bosas, tuo metu vadovavęs Vakarų Lietuvos
  pramonės ir finansų korporacijai.

 • wwa 2009 kovo mėn. 18 d. 10:09:12

  90.89.aukso zodziai

 • Pastebėjimas 2009 kovo mėn. 12 d. 22:29:20

  Jeigu Tomkus - lietuvybės puoselėtojas, tuomet Donskis -
  palestiniečių "Hamas" kovotojas... :))

 • lusy 2009 kovo mėn. 06 d. 15:58:54

  ponas Vytai,jei su manim susisieksi tel.711607 as papasakosiu kaip SAROSA
  su savo bendrininkais persekioja mane 18menesiu nuo JAV iki Lietuvos ,kaip
  papirko KAUNO medikus.ir religines org,kaip as turiu kasete .Mano
  adresas;Kaunas,gelezynio vilko26bt6

 • ? 2009 kovo mėn. 03 d. 02:33:52

  Kumeliai? Kodel ne zirges?

 • OJE! 2009 kovo mėn. 02 d. 23:12:56

  kiek komentaru! panasiau, kad arkliskus rastus kumeliai teskaito. o
  pastaruju rastingu nedaug...

 • smalsutis 2009 kovo mėn. 02 d. 22:53:41

  Perskaiciau straipsni - labai juokingas. O jo pavadinimas yra labai
  gresmingas. Taip ir nesupratau, ka nusaus. Kokius arklius? Kol kas ponas
  Tomkus visus ant triju raidziu varineja, kam po to juos saudyti? Niekaip
  nesuprantu.

 • Sigitui, 2009 kovo mėn. 02 d. 19:35:10

  O kas tas Vajinskas - Vainauskas ar Valinskas?

 • to šiaip 2009 kovo mėn. 02 d. 19:32:33

  turbūt jums pasivaideno... O jei rimtai VŽ redakcija komentarų
  kurstančių tautinę ar kitokią nesantaiką netoleruoja.

 • čia šaip... 2009 kovo mėn. 02 d. 19:04:37

  pasigedau vieno tavo, Tomai, komentaro. Bet čia šiaip, matyt, klaida:)

 • edita to edita 2009 kovo mėn. 02 d. 19:02:21

  kai norėsi pareikšti savo nuomonę, susigalvok savo vardą, tai tiek...

 • Sigitas 2009 kovo mėn. 02 d. 19:01:08

  Kodėl spaudai ir asmeniškai jums vis užkliūva Vajinskas? man netelpa
  galvoje, kaip galima žmogų dar jo nepažinus dėti į šuns dienas.
  Negražu, oi negražu ,tomkau. Peršasi nuomonė, kad straipsniai
  nupirkti.Ir kada jūs nustosite būti pinigų vergais ir ar jums kartais
  nebūna gaila žmogaus.Taip irryškėja Pakso scenarijus.Lietuviai, baikime
  vienas kitą ėsti vardan lito nusususio.Mano nuomone ir aš tai jau
  pastebiu,būtų visai neblogas prezidentas,nes dar niekur neprasikišo.O
  užkliuvo jis oligarchams.Pamatė,kad jų reikalų negins. Ne iš tos
  aplinkos.Turto mokestį žada įvesti,o tai oligarchams peilis po
  kaklu.Prižadėjo kovą su grobstymu.Tur būt
  skaitėte.Galvokite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Edita, 2009 kovo mėn. 02 d. 18:18:48

  Ar matėt filmą "Nuvarytus arklius nušauna, tiesa?" Made in
  USA. Senas geras filmas ir apie žirgus, ir apie darbinius arklius, ir apie
  pusdievius pasipūtėlius - visi jie baigė šokius vienodai.

 • Leopoldui 2009 kovo mėn. 02 d. 18:05:11

  "žytj", bet ne vogt "družno", nes jau beveik nieko
  nebeliko. Tikiuosi, tu, Leopoldai, ne iš VEKS?

 • čia šiaip... 2009 kovo mėn. 02 d. 18:03:55

  "Yra žmonių, - teigė šv. Pranciškus Salezietis dar tais laikais,
  kai nebuvo automobilių, - kurie, jodami ant gero žirgo, jaučiasi esą
  pusdieviai“, tai labai kvaila ir įžūlu, nes "didžiuotis ir
  pūstis galėtų vien tik žirgas“.
  Nuoširdžiai,
  Edita

 • Leopoldas 2009 kovo mėn. 02 d. 18:01:08

  rebiatos, davajte žyt družno...

 • čia irgi šiaip 2009 kovo mėn. 02 d. 17:28:26

  ir ne visada lietuvis lietuviui yra lietuvis

 • TOMAS VITKUS 2009 kovo mėn. 02 d. 17:18:39

  Mielas senuliuk,(ar ne juokinga - kreipiamės viens į kitą kaip seni
  pirdylos) ačiū už rūpestį ir patarimus. Viską mes matom ir suprantam.
  Deja, niekaip negaliu pasinaudoti Tamstos patarimu - "nestovėti po
  kopėčiom, kuriomis visokie parazitai laipioja netyčiom" arba
  tyčiom. Priežastis paprasta: neįmanoma nugalėti blogio prieš tai jo
  neįvardijus. Juk JIE veikia kaip partizanai: apsimeta intelektualais,
  lietuviais, įvairiomis mažumomis, kurių nevalia skriausti. Žmonėms jų
  gaila ir jie smerkia tokius kaip mudu, agresyvius išsišokėlius. O jie
  tuo naudojasi - toliau grobsto mūsų tautos turtą, patys muša - patys
  rėkia ir per pasaulines organizacijas reikalauja, kad mūsų tauta mus ir
  nubaustų. Po to aiškina, kad jie nieko dėti, kalti patys lietuviai,
  nesutariantys tarpusavy. Jie profai kariauti svetimomis rankomis. Puikiai
  išmano principą: skaldyk ir valdyk. O aš nemanau, kad jie lygesni už
  mus ir kad jiems negalioja įstatymai ir bendražmogiškumas. Todėl ne tik
  stovėsiu po kopečiom, bet kai vel lips kitiems ant galvos stipriai
  kopėčias pakratysiu. Lai gerbia žemę, kuri juos nešioja. Čia ne vien
  jų prosenelių kaulai ilsisi...

 • čia šiaip... 2009 kovo mėn. 02 d. 17:08:54

  "Ne visada tas draugas, kuris gražiai su tavimi elgiasi, ir tas,
  kuris muša, ne visada yra priešas", - šv. Augustinas.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • NELAIMĖ: lankantis gimtojoje Italijoje buvusią Belgijos karalienę Paolą ištiko insultas; transliuotojo duomenimis, insultą moteris patyrė naktį, viešėdama Venecijoje.
 • KANDIDATĖ: Seimo Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Agnė Bilotaitė sieks Klaipėdos miesto mero posto.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar norėtumėte, kad jūsų name jau būtų įjungtas šildymas?

balsuoti rezultatai

Ar jums su darbdaviu pavyksta susitarti dėl atostogų datos ir terminų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +2   +10 C

   +8   +13 C

 

   +10  +12 C

  +9  +13 C

   +16  +17 C

 

   +13  +15 C

  15-18 m/s

 3-7 m/s

 

    2-6 m/s

 

USD - 1.1777 PLN - 4.2930
RUB - 77.3603 CHF - 1.1376
GBP - 0.8943 NOK - 9.5713
reklama
Ukis 2018