respublika.lt

2018 rugsėjo 26, trečiadienis

Vitas TOMKUS: "Lietuviais esame mes gimę..."nuotraukos (462)

2009 sausio mėn. 31 d. 08:00:00

 

 

Žiūrėdamas propagandines TV laidas, žmogus vis dažniau susimąstai - kas išprotėjo? Pasaulis ar mes, pasaulio piliečiai?

Save dar galima pasitikrinti pas psichiatrą. O kaip patikrinti pasaulį? Užrašyti pas psichiatrus  pasaulio lyderius: Putiną? Bušą? Rotšildą su Rokfeleriais? Tada tikrai į psichiatrinę uždarys.

Tai ką daryti?!

Juk nebegalima ilgiau ignoruoti akivaizdžiai beprotiškų faktų. Sadamą Huseiną užpuolė dėl jo draugiškų santykių su Bin Ladenu, o pakorė - dėl kelių šimtų sušaudytų irakiečių. Retorinis klausimas: kiek kartų reikėtų pakarti G.V.Bušą, jeigu "gindami" demokratiją jo kariškiai išžudė dešimtis tūkstančių irakiečių?

Aritmetika paprasta: padalykite 10 000 iš 200 ir gausite atsakymą.

Sekant S.Huseino pavyzdžiu, G.V.Bušą reikėtų pakarti mažiausiai 50 kartų: užsmaugi - nukabini, užsmaugi - nukabini... Ir taip 50 sykių.

Juo labiau kad tas pats Bushas ir mus apgavo: "Nuo šiol Lietuvos priešai - Amerikos priešai". Tikrovėje Amerikos priešai tapo Lietuvos. Pradėjome kariauti su afganistaniečiais, irakiečiais... Aišku, ne dėl naftos - dėl Tėvynės. Tik kur ji?

Vašingtone? Izraelyje? Briuselyje?

Bet kur, tik ne čia, Lietuvoje. Pas mus ginamos visų teisės. Ir čigonų, ir žydų, ir lenkų... Tik ne lietuvių. Net ukrainiečių dujos mūsų valdžiai svarbiau nei lietuvių. Mokame brangiausiai Europoje, o rūpinamės dėl kitų.

Kaip pastebi mūsų intelektualai, nebejauku garsiai savo šalies vardą ištarti. O juk žodį "Lie-tu-va!" teatre publika atsistojusi skanduodavo. Nuvalkiotos sąvokos "Patriotas", "Tėvynė"... Net Baltijos pavadinimą kažkoks užjūrio įvaizdžio specialistas nori iš mūsų atimti. Tiesa, prieš tai jam dar privalėsime sumokėti.

Jei duosime milijoną, galėsime drąsiai vadintis ne Baltijos, o Šiaurės šalimi. Kaip čiukčiai.

Apie juos gi visi anekdotus pasakoja, o ką žino apie mūsų Lietuvą? Ar pastebėjote, kiek painiavos su Lietuvos pavadinimu: "Litva", "Litauen", "Lithuania", "Lituania" - ir vis tiek supainioja su "Letonia" (Latvija). Tai dabar dar pradės painioti su jamalais, nencais ir eskimais. Sakys: a, jūs iš Šiaurės, elnius auginate? Gal dar ir naftos turite? Neduok Dieve, išgirs koks bušas ar glušas ir subombarduos...

Gal nebeeksperimentuokime daugiau su vargše Lietuvėle. Nebesidraskykime tarpusavyje. Bent dėl šalies pavadinimo. Branginkime tai, ką paliko mums mūsų protėviai. Kiek galima pjauti vienam kitą?

Antra vertus, kas beliko daryti. Visas kitas mūsų valdžios funkcijas, regis, Briuselis jau „prichvatizavo“. Jei tik pabandome ką nors nuveikti savarankiškai, tučtuojau pasigirsta: "Tai neatitinka Briuselio direktyvų". Kažkoks absurdas: dangstomasi "ES direktyvomis", kurių niekas akyse neregėjo. Mano galva, direktyvos arba nurodymai gali ateiti tik tada, kai Briuselis pats žinos, ko jis nori. Deja, ES Konstitucija iki šiol nepriimta. Vadinasi, iki šiol Europos Sąjungoje dar nėra tarpusavio supratimo. Patys nežino, kaip toliau gyvens drauge, o mums "iš aukščiau" nurodinėja. Todėl skelbiu ultimatumą: kol tarpusavyje neišsiaiškins, man jų direktyvos negalioja. Vadovausiuosi tik Lietuvos įstatymais.

Pirmiausia Lietuva man - šalis prie Baltijos, o ne prie Laptevų ar Šiaurės jūros. Čia mano namai, nes kitur gyventi nenoriu. Ne todėl, kad brangu, o todėl, kad visur kitur būsime svetimi. Nei mes, nei mūsų vaikai, nei anūkai jokiame krašte nebūsime savi...

Todėl gerbkime ir branginkime savo namus. Ar tai būtų bendrabutis, ar butas, ar namas, ar žemės lopinėlis (šalia Baltijos jūros), iškovotas mūsų protėvių krauju.

Puoselėkime savo kraštą ir mylėkime. Neleiskime savo namų nualinti.

Verslininkams, kurie nesupranta sąvokų "Tėvynė" ir "Lietuva", paaiškinsiu jų kalba.

Nekilnojamojo turto vertę sudaro trys pagrindiniai dalykai: vieta, vieta ir dar kartą vieta. Tai va - jei vieta niekam tikusi, tai ir jūsų visas turtas taps niekam tikęs.

Lietuva yra mūsų namai. Negriaukime jos. Nebetempkime iš namų (geriau atvirkščiai). Nešiukšlinkime. Nebeskurdinkime žmonių.

Žodžiu, nebūkime sau priešais. Nes jeigu Lietuvos žemėje bus nesaugu ir nebejauku, čia niekas nebenorės gyventi. O tai reiškia, kad nuvertės visas jūsų turtas. Vilos ir namai. Fabrikai ir investicijos. Patys būsite nelaimingi. Nes neįstengsite būti laimingi, kai jus sups nuskurdinti, nelaimingi ir agresyvūs žmonės. Nebegalėsite viešumoje pasipuikuoti nei savo roleksais, nei mersedesais. Ir ne tik viešumoje, bet ir namuose. Įpykusi minia nušluos jūsų tvoras ir sargybinius. Ar tikrai šito norite? Jei ne, jeigu jums nelabai patinka gyvenimas pragare, liaukitės pagaliau vogti ir grobstyti likusį Lietuvos turtą. Juk čia – Lietuvoje – tikrieji mūsų namai.

Ir dar labai svarbu savo namuose būti šeimininku. Todėl gal nederėtų persekioti jaunimo, kuris dainuoja patriotines dainas ir skanduoja "Lietuva - lietuviams!" (Negi geriau būtų, jei rėktų "Lietuva - rusams"?!). Jie ne fašistai. Jie mūsų ateitis. Užuot pasirinkę emigracijos ar narkotikų kelią, jie neša trispalves ir deklaruoja, kad dar myli savo namus, savo Tėvynę. Kas čia blogo? Negi visi privalo liaupsinti globalizmą? Juk jau prisiliaupsinome ir su komunizmais, ir su socializmais.

O dėl tolerancijos įvairioms tautoms ir lytims... Ar neatrodo, kad kažkas tyčia skiria tam opiam klausimui pernelyg daug dėmesio? Akivaizdu, kad kai kurios grupės sąmoningai provokuoja konfliktus, tenorėdamos iš fondų išpešti kuo daugiau pinigų. Gynybai. Gyventų sau ramiai kaip visi normalūs žmonės ir niekas jiems netrukdytų.

Priminsiu, kad Lietuva dar nuo Gedimino laikų buvo svetinga. Tačiau joks save gerbiantis šeimininkas neleis svečiui ar atėjūnui užlipti sau ant sprando. Juk net folkloras byloja: įsileisk kiaulę į bažnyčią, ji ir ant altoriaus užlips.

Ar pamenate, kaip mūsų Seimas įsileido tokį Zurofą, o šis, užlipęs ant tribūnos, pradėjo kriuksėti ant Lietuvos... Kas tokį paršelį gali toleruoti?

O dabar dar kartą apie mūsų psichiką. Skubu visus nuraminti. Niekas neišprotėjo. Bet tikrai žmogus gali išsikraustyti iš proto, jei laiku nesuvoks jo supančio pasaulio. Iš pradžių įsisąmoninkite, kaip veikia sistema ir kokie žmonės jai reikalingi.

Jokiu būdu negalima būti doram, nesusitepusiam, savarankiškam ir neprognozuojamam. Jei tave gąsdina, privalai bijoti. Jei klausia, kaip darysi, privalai atsakyti: o kaip reikia. Jei turėsi savo nuomonę, būsi beviltiškas ir sistemai nereikalingas.

Todėl nesinervinkite, kad į valdžią ateina vis daugiau "susitepusių" ir net teistų žmonių. Taip reikia. Taip sistemai juos lengviau valdyti.

Natūralu, kad pilietis X, suvažinėjęs kelis savanorius kariškius, tampa krašto apsaugos ministru.

Logiška, kad koks nors Y, pasimokęs aferų EBSW koncerne, tampa vidaus reikalų ministru, KGB rezervistas  – Lietuvos saugumo departamento šefu, o susipykęs su įstatymais pašlemėkas  paskiriamas vadovauti Seimui, t.y. kurti įstatymus.

Taigi, norint daryti karjerą, iš pradžių reikia prisidirbti. Padaryti ką nors tokio, kad vėliau būtų galima tave valdyti. Šantažuojant.

Pavyzdžiui, norint tapti Lietuvos prezidentu, būtina Konstituciją paminti. Geriausia su šlepete... Ir būsi inauguruotas!

O pabaigoje atiduosiu duoklę paskutinei madai. Keli žodžiai apie KRIZĘ. Kaipgi be jos. Ogi labai paprastai. Pabandykime papasakoti, kas atsitiko pasaulyje, nevartodami žodžio "krizė".

Apsukrūs verteivos Amerikoje prasuko finansinę aferą. Panašiai kaip Petrikas, sukūrė piramidę. Pigiai prisiskolino pinigų iš valstybės, brangiai juos perskolino - išdalijo rizikingus kreditus, perpardavė biznį fondams, o paskui skubiai atsistatydino, išsimokėję šimtamilijonines išeitines.

Tai palietė visus pasaulyje. Tarp jų ir mus, lietuvius. Nes ir mes pirkome bevertes akcijas, išpūstą nekilnojamąjį turtą, ir mūsų pinigėliai per fondus buvo išpumpuoti į užjūrio bankus. O kas nepasidavė “aukso karštligei”, už juos tai padarė mūsų valdininkai bei pensijų fondų valdytojai. Va ir viskas.

Dėl visko kalta krizė. Nes jos nenubausi. Todėl, kad krizė yra reiškinys. Sakytum „afera“ - turėtum pasodinti aferistą. Sakai „krizė“ - belieka drebėti ir melstis, kad ji kuo greičiau pasibaigtų.

O kol visi sėdime pamaldžiai sunėrę rankutes, kažkas rankutėmis trina iš džiaugsmo.

Išmušė jų laimės valanda. Pasipinigauti. Tie patys užjūrio bankai pusvelčiui atima mūsų turtą, bendroves, žlugdo verslą ir šantažuoja mūsų valdžią, versdami pumpuoti vis naujus milijardus biudžetinių pinigų. Arba skolintis su beprotiškais procentais. Tol, kol tapsime nemokūs. Nusigyvenę vergai, kurie savo namuose už centus tarnaus svetimiems. Kas bus mūsų šeimininkai? Tie, kurie turės visus pinigus. Juk pinigai niekur nedingo.

Ką daryti? Svarbiausia prisitaikius prie sistemos išlaikyti Lietuvą savo rankose. Linkiu kuo greičiau įsteigti savo nacionalinį valstybinį-komercinį banką, kuriam būtų galima patikėti Lietuvos ir lietuvių pinigus. Puoselėkime ne užsienio, o nacionalinį verslą. Nacionalinę žiniasklaidą. Nacionalinę kultūrą ir kalbą. Būkime nacionalistai, o ne internacionalistai. Ginkime tėvų tradicijas, o dar labiau - tradicinę šeimą. Juk ne šiaip sakoma, kad šeima yra visuomenės ląstelė. Sveika šeima – sveika visuomenė. Šiuo metu visuomenė pūva iš vidaus. Dėl to ir depresijos, ir nihilizmas, ir noras emigruoti. Žmonės pervargo, neturi tikslo, niekuo nebetiki, o puolę į neviltį vis dažniau žudosi. Tauta sunkiai serga, o gydytojo paieškos pernelyg užsitęsė.

Tuo tarpu Soroso samdyti šundaktariai lietuviams ruošia benamio šuns dalią, primygtinai rekomenduodami mums nebesikankinti ir kuo greičiau asimiliuotis su visu likusiu pasauliu. Globalistų receptas: atsisakyti lietuvybės ir su visa savo teritorija bei jos ištekliais atsiduoti naujiesiems pasaulio šeimininkams.

Prieš pasinaudodami jų patarimu, gerai viską apgalvokite ir apmąstykite. Negi mums žodžiai apie tėviškę - tik tuščios frazės? Jeigu jau plėšiate prie stalo susėdę “Lietuva brangi…”, tai ir branginkite ją, po galais.

Kuo greičiau nustokime parceliuoti tai, ką mūsų tėvai per amžius užgyveno. Neskubėkime atsisveikinti su nacionaline valiuta. Ir kuo greičiau liaukimės pumpavę savo pinigus į užsienį. Skubiai skelbkime moratoriumą lėšų švaistymui. Drąsiai atsisakykime "kultūros sostinės" titulo. Ir nebūtinai taupumo sumetimais. "Kultūros sostinių" per metus būna po dvi ar net po tris... O Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis - tik kartą per tūkstantį metų.

Nesigėdinkime būti lietuviais. Nieko čia blogo. Grąžinkime lietuviškus pavadinimus, pirkime prekę lietuvišką... O jei kas puls ir kaltins nacionalizmu, pasiteisinsime: "Lietuviais esame mes gimę".

Ar pamenate, kieno tai žodžiai?

Lietuvninkai mes esam gimę,

Lietuvninkai mes turim būt.

Tą garbę gavome užgimę,

Tą ir neturim leist pražūt.

Kad ir kelintas apsiėmė

Nieku paversti mus visus,

Lietuvninkų vaisinga žemė

Tik vis gimdys lietuvninkus.

Kad debesiai ir susitraukia

Ir vėtros grumzdž mus išardyt,

Kad ir kelintas pykdams šaukia
Ir kalbą mūs nor išvaryt:

Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio,
Lietuvninks nieko tikt n’atbos,

Kaip eglė ten prie Šešupėlio,
Ir vėtroj, ir žiemoj žaliuos.

Drūtai laikyk, drūtai stovėkie,

Lietuviškoji giminė!

Drąsiai lietuviškai kalbėkie,

Tegul supyksta nežinė!

Tegul supyksta, kas nežino,

Kalba senoji kaip miela,

Kuria mus ,,tėve mūs" mokino

Tėtužis miels ir motina.

Vis ciesorių viernai mylėsim,

Mylėsim ciesorystę vis,

Tikt, kas širdyj yr, iškalbėsim

Lietuviškomis lūpomis.

Lietuvninkai mes esam gimę,

Lietuvninkai mes norim būt;
Tą garbę gavome užgimę,
Tą ir nenorim leist pražūt.

Jurgis Zauerveinas, Mažosios Lietuvos himno autorius
 
P.S. O dabar atidžiai įsižiūrėkite į skandalingąjį "Respublikos" viršelį, spausdintą prieš penkerius metus. Ar tikrai pasaulio valdovus suerzino piešinėlis? O gal - anonsai, kurie itin aktualūs šiandien?


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (462)

 • 30 metu tas pats per ta pati 2018 balandžio mėn. 07 d. 12:13:24

  O rinkejai kaip buvo durni taip ir liko

 • D. 2017 rugpjūčio mėn. 19 d. 16:09:38

  Gaila, bet Lietuvos versija nacionalizmo yra labai bjauri. Ši versija ne
  tik neturi demokratinės visuomenės pagrindų, tačiau pagal jūsų
  šeimos suvokimą niekona ar kitaip bando marginalizuoti mažumas. Taip pat
  ignoravimas internacionalizmo ir globalimzo svarbos šiek tiek iškreipia
  Lietuvos vietą pasaulyje. Tačiau sutinku kad reikia skatinti nacionalinį
  verslą, kultūrą, ir daryti taip, kad žmonės Lietuvoje galėtų
  vaikščioti iškelta galva. Tačiau be tarptautinių santykių, be
  integracijos į didesnę visumą, Lietuva taptų bananų šalimi. 21
  amžiuje užsidarius neišgyvensi, reikia bendradarbiauti. Tačiau sutinku,
  kad reikia kurti savo stiprią tapatybę kaip kad Vokiečiai tai padarė.
  Tačiau ši tapatybę neturi būti paremta neapykanta, ar blogom emocijom,
  ši tapatybė turi būti paremta siekimo kažko aukštesnio už mus visus,
  ir siekimo sukurti Lietuvą tokią kuri sukurtų vertę ir už valstybės
  ribų. Taip pat sutinku, emigracija Lietuvoje atsiranda nes lietuviai savo
  šalyje tapo svetimi.

 • aidis 2009 gruodžio mėn. 29 d. 16:29:27

  na as pilnai sutinku uz lietuvybes zadinima, bet manau tai daryti dar per
  anksti... daug prasmingu zodziu parasyta.... pirk preke lietuviska...
  Mažosios Lietuvos himnas viska dar graziau nuspalvina...
  bet dar per anksti... manau tai turi daryti kazkoks lyderis... dar Lietuva
  turi sulaukti savo Fiurerio, o tada....

 • Suinteresuotas 2009 gruodžio mėn. 21 d. 10:08:06

  Gerai parašyta

 • hm 2009 lapkričio mėn. 27 d. 13:50:06

  Lietuviais esame mes gimę? Vitas Tomkus labai nemėgsta gėjų, bet
  lietuvių tarpe visais laikais buvo gėjų. Kadangi gėjus yra ne
  profesija, o seksualinė orientacija, gėjų galima ieškoti ir rasti ne
  tik tarpe kunigų ar komunistų tarpe, bet ir savanorių, tremtinių,
  lietuvininkų.
  Nejaugi savanoris gėjus lietuvis, žuvęs už Tėvynės laisvę nėra
  lietuvis?

 • inge 2009 lapkričio mėn. 15 d. 16:54:38

  senos tiesos, bet vistiek reikia kai kam samoninguma lavinti/zadinti . Jei
  krislelis uzsimirsusiems sujudins mastysena, tai bus daug.

 • Vygantas 2009 lapkričio mėn. 13 d. 08:53:02

  Pone Vitai Tomkau,
  Puikiai suprantate kas vyksta Lietuvoje. Vyksta Naujosios Pasaulio Tvarkos
  ivedimas. Noreciau patarti jums patyrineti Bilderbergo grupe ir pradeti
  koki tai straipsniu cikla Respublikoje.
  O jums rekomenduoju Alex Jones dokumentini filma ENDGAME ir naujausia THE
  FALL OF THE REPUBLIC. Visos musu bedos ateina juk is ten... JAV, o tiksliau
  FRS ( The Federal Reserve ). Jie juk tikrieji planetos architektai.
  As ka tik grizes is JAV, kurioje praleidau 8 metus. Ten labai stipreja
  antiglobalizmo nuotaikos,nes ir nutuke amerikieciai pradeda kelti logiskus
  klausimus kodel jie gyvena vis blogiau ( tiksliau ju vidurinioji klase )
  Su pagarba

 • kukas 2009 lapkričio mėn. 02 d. 16:20:04

  nors vienas žmogus normaliai pasako, kad krizė - tai pasaulio
  “išdūrimas“ ir išprievartavimas, kurį atliko konkretūs žemėje
  gyvenantys žmonės, o ne dievas, stichija ar dar kas nors neapibrėžto,
  dėl ko teliktų skėsčioti rankomis....

 • x 2009 spalio mėn. 10 d. 10:40:57

  Šaunuolis

 • Jo 2009 spalio mėn. 09 d. 22:11:50

  Juokdarys tas tomkų benkartas. Lietuviais esame męs gimę,bet kuo esame
  dabar? Geležinkelio stoties prostitutėmis.

 • Floridietis Dariui G 2009 rugsėjo mėn. 25 d. 23:30:04

  Po kuria ideologine vėliava siūlote visiems lietuviams vienytis? Po
  konservatorių, ar liberalų, socialistų, komunistų, ar rinkos
  kapitalistų? Katalikų, protestantų, musulmonų, agnostikų, ateistų?
  Jei vienybė būtų įmanoma pasiekti, visas pasaulis jau seniai būtų
  susivienyjes.

 • Floridietis Dariui G. 2009 rugsėjo mėn. 25 d. 23:24:15

  Jūsų pasiūlymas reikštų visos dvidešimtmetės interneto tradicijos
  panaikinimą. Nikais pasirašinėja tur būt nemažiau kaip 99% visų
  interneto dalyvių. Deja, net ir mikroskopinės dalies internautų,
  pasirašinėjusių savo tikru vardu ir pavarde tarpe yra palyginti nemažai
  žuvusių ar sužeistų dėl to kad kai kam nepatiko jo ar jos pareikšta
  nuomonė. Aš pats esu gavęs baisių susidorojimo grąsinimų vien už tai
  kad kai kam nepatiko mano visai mandagiai pareikšta nuomonė. Kol žmonės
  nėra taikūs žolėdžiai, patikėkit, saugiau yra pasirašyti niku.
  Netikite - prisiminkite žurnalistą Vitą Lingį arba įrašykite "list of
  journalists killed" į google. Pamatysite kiek yra pavojinga atvirai
  reikšti kitokią, negu pilkų masių palaikomą nuomonę.

 • Darius Gimžauskas 2009 rugsėjo mėn. 25 d. 23:10:44

  Visų pirma, pradėkime nuo to, kad kiekvienas iš mūsų, reiškiant savo
  nuomonę, parašytų savo vardą ir pavardę, o ne slėptusi už "niko".
  Bailiais būdami, nieko nepasieksite (žinoma, jei norima kažko pasiekti,
  o ne tiesiog kritikuoti ir neigti viską. Kodėl Sąjudžio laikais mus
  vienijo bendras tikslas? Todėl, kad buvo įvardintas aiškus blogis -
  sovietų okupacija. Šiandien reikia vienytis, nes blogis, su kuriuo reikia
  kovoti, yra dar baisesnis - parsidavusios politinės partijos,
  prisitaikėliai, susireikšminę politikai ir abejingi viskam valdininkai.

 • Floridietis 2009 rugsėjo mėn. 22 d. 15:58:40

  "Nei mes, nei mūsų vaikai, nei anūkai jokiame krašte nebūsime savi..."
  Nesuprantu kaip gali mūsų užsienyje gimę vaikai jaustis ne savi savo
  gimtąjame krašte? Mano JAV gimęs sūnus 6 savaites lankėsi Lietuvoje
  kai jam buvo 17 metų, tai sakė kad baisiai nusibodo ir negalėjo sulaukti
  kada važiuos namo, į Ameriką. O aš irgi puikiai, jaukiai Amerikoje
  jaučiuosi ir labai čia esu savas. Malonūs, draugiški, blaivūs žmonės
  čia visur aplink mane.

 • daktaras 2009 rugsėjo mėn. 17 d. 17:24:29

  bushas tai geroookai baisesnis nusikaltėlis, nei visi afganai, irakiečiai
  kartu sudėjus. kiek per jo užmačias žuvo nekaltų žmonių? o mes dar
  džiaugdamiesi jį kažkada Lietuvoje sutikom...

 • Milda 2009 rugsėjo mėn. 16 d. 13:04:36

  Gaila, kad šis straipsnis ne pirmame puslapyje...Apie tai kalbėti
  reikėtų kasdien, kad pasiektų pasimetusius ir abejojančius, kad
  pažadintų iš globalaus letargo...

 • Vaidilosvainis 2009 rugsėjo mėn. 14 d. 17:25:00

  Sigutės ir kiti gėjai, Vitas- savas, o savo tėvynėje ne tik joks
  lietuvis- joks žydas dar netapo, net pats Jėzus, ką jau ten kažkoks
  Tomkus. Tai jūs pasiskaitykite kitų, tokių, kaip John Perkins
  "Confessions of an Economic Hit Man" ir pasidarykit išvadas sau tyliai,
  neafišuodami savo nejautros tam, kas dedasi jūsų panosėje...
  Pagarba, Vitai. Apmaudu už iš Lietuvos išpirktą žiniasklaidą, kuri
  apie patį rodo maždaug tokius reportažus, kaip likusi sionistinio
  kapitalo ir pakraipos žurnalistika apie M.Achmadinežadą,- svarbu
  parodyti šalia jo kokį nors klouną, o po to koks skirtumas, ką jis ten
  kalba...

 • is UK 2009 rugsėjo mėn. 09 d. 10:58:08

  super...........

 • Dalia 2009 rugpjūčio mėn. 19 d. 16:40:41

  Tokia jau ta pasimetusi musu Lietuvele...Seimunai kuriuos uzaugino ju tevai
  dabar yra pensininkai, ta amziaus grupe zmoniu kuri yra prisikiriama prie
  pazeidziamiausiu, tai dabar rodos specialiai grasinama pensiju mazinimu...
  be reikalo svaistomasi zodziai viskas del teviskes, kai nagai tik i save
  uzriesti...

 • rekomendacija 2009 rugpjūčio mėn. 12 d. 18:42:35

  Rekomenduoju paskaityti Google: Europeanvoice.com Leonidas Donskis The
  inflation of genocide

 • :) 2009 liepos mėn. 28 d. 17:00:47

  Ponas Tomkau, jei pasitikrinai tai paskelbk skaitytojams psichatrų
  patikros rezultatus.

 • siulau 2009 liepos mėn. 27 d. 14:29:13

  Gerb Respublikos redakcija
  Siulau pasidometi strapsniu... nenusivilsite
  The inflation of genocide
  By Leonidas Donskis
  24.07.2009 / 16:01 CET
  A Lithuanian philosopher rejects political calls for the Soviet Union's
  slaughter of Lithuanians to be labelled an act of genocide.

 • ppnyt 2009 liepos mėn. 17 d. 00:36:22

  ikvepiantys zodziai ir verciantys susimastyti

 • V..s... 2009 liepos mėn. 13 d. 10:44:28

  Is pradziu pasitikrinkite pats pas psichiatra,po to nebereikes pasaulio
  tikrinti...

 • ui,ne zydas 2009 liepos mėn. 06 d. 22:14:19

  su Lietuvos tukstntmeciu RESPUBLIKA ir Vita,sekmes jums ir toliau
  puselejant lietuviu sirdyse patriotizma ir lietuvybe

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • RANKINIS: Lietuvos vyrų rankinio lygos rungtynėse antradienį Vilniaus „Šviesa“ namuose užtikrintai 40:20 (22:9) nugalėjo Utenos „Utenos“ rankininkus.
 • IŠKRITO: Didžiojoje Britanijoje vykstančio „Futures“ serijos turnyro „GB Pro Series Barnstaple“ vienetų varžybų pirmajame rate antradienį lietuvis Simonas Žukauskas po beveik 3 val. trukusios kovos 6:7 (5-7), 6:3, 6:7 (3-7) nusileido britui Danieliui Martinui.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar dar vis turite neiškeistų litų?

balsuoti rezultatai

Ar jums su darbdaviu pavyksta susitarti dėl atostogų datos ir terminų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +2   +10 C

   +8   +13 C

 

   +10  +12 C

  +9  +13 C

   +16  +17 C

 

   +13  +15 C

  15-18 m/s

 3-7 m/s

 

    2-6 m/s

 

reklama
Sveikata Grožis