respublika.lt

2018 rugsėjo 26, trečiadienis

Vitas TOMKUS: "Kam skambina Kudirkos VARPAI?" (63)

2009 vasario mėn. 20 d. 10:00:00

Vitas TOMKUS, RESPUBLIKOS žurnalistas

“Respublikos” vardu dėkoju Valdui Adamkui už puikų pasirodymą Nepriklausomybės dienos proga ir už istorinę progą atsigręžti į Tautiškos giesmės autorių Vincą Kudirką.

“VARPAS” IR ŠIANDIEN YRA INTELEKTUALAUS IR KARTU ATVIRO LEIDINIO ETALONAS, PRIMENANTIS SĄJŪDŽIO LAIKŲ LIETUVOS SPAUDĄ. ŠTAI TOKIOS KUDIRKIŠKOS KRITIKOS ITIN PASIGENDU ŠIANDIEN. NE PIKTDŽIUGIŠKOS, NIHILISTINĖS, BESITYČIOJANČIOS IŠ MŪSŲ PAČIŲ VALSTYBĖS AR ATSKIRŲ ŽMONIŲ, O SKATINANČIOS BLAIVIAI VERTINTI SITUACIJĄ IR IEŠKOTI ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS”. (Čia ir kitur Prezidento V.Adamkaus kalba išskirta.)

Pagaliau mūsų Prezidentas davė deramą atkirti Soroso pakalikams. Profesoriai Leonidas Donskis bei Egidijus Aleksandravičius po šių karčių, bet teisingų V.Adamkaus žodžių turėjo rausti iš gėdos arba važiuoti prie Raudų sienos ir prašyti savo Dievo atleidimo.

Šitiek metų tyčiojosi iš lietuvybės, skleidė nihilistines nuotaikas bei depresiją, šaipėsi   iš mūsų valstybės  bei atskirų žmonių, pavyzdžiui, “Respublikos” autorių, kurie norėjo tiek nedaug – tik “blaiviai vertinti situaciją ir ieškoti atsakymų į klausimus.”

Kas galėtų paneigti, kad L.Donskis  ir E.Aleksandravičius, atsiribodami nuo straipsnio “Lietuviais esame mes gimę…”, netyčia atsiribojo ir nuo Vinco Kudirkos, kuris irgi gynė lietuvius nuo žydų apgavikų? Kaip jie dabar Lietuvos himną giedos? Žiopčios be žodžių… Kaip žuvys? 

O gal per iškilmes, kai visa tauta iškilmingai himną giedos, abu profesoriai “atsiskyrėliai”, susikibę už parankių, smagiai linksmai tryps “Hava nagila”?

Juk galėtų bent kartą įsiklausyti ne tik į Soroso, bet ir Adamkaus žodžius:

“SUNKIAUSIAI IŠMOKSTAMA KUDIRKOS PAMOKA – JAUSTIS ORIA TAUTA, PATIKIMAI ĮVEIKUSIA BAUDŽIAUNINKO KOMPLEKSUS…  AR MES ESAME ĮVEIKĘ BAUDŽIAUNINKĄ SAVYJE?  SAVO BAIMES, NEPASITIKĖJIMĄ, ĮTARUMĄ?

Pagaliau Lietuvos Prezidentas nedviprasmiškai konkrečiai įvardino Kirkilą ir Brazauską, Pocių ir Paulauską, Birmontienę ir Prunskienę, Paksą ir Žemkalnį, Landsbergį ir Grybauskaitę, ir dar daug daug kitų “šviesuolių”, kuriuose iki šiol tūno baudžiauninkai.

Jie lenkia kuprą prieš bet ką. Prieš svetimus stabus, Brežnevą arba Bušą; prieš santvarkas,  komunizmą arba kapitalizmą; ir net prieš miestus – Maskvą, Vašingtoną, Briuselį, Tel Avivą.

Ak, tas prakeiktas lietuviškas nuolankumas…

Kaip jaustis oria tauta, kuomet Lietuvos premjeras baudžiauninkiškai lekia į Stokholmą pas švedų bankininkus, užuot išsikvietęs juos pačius  “ant kilimėlio” - ne mes, o jie minta milijardais iš Lietuvos biudžeto, o mainais net kreditų nebeišduoda.

Kaip jaustis oria tauta, kuomet mūsų išrinktieji Seime yra tokie bailūs, įtarūs ir nepasitikintys savo žmonėmis, kad nebeleidžia jiems priartėti prie savęs arčiau nei per septyniasdešimt metrų? Kažin kaip vyksta darbas su rinkėjais?  Šūkaujasi per atstumą? Nepadorius gestus viens kitam demonstruoja?

O jei vėl rusų tankai atidardės?

Kaip jaustis Nepriklausomybės gynėjams, kuomet okupantų tankams prie Seimo septyniasdešimties metrų “koridorius” paliktas? Vargu, ar Seimas be liaudies su guminėmis kulkomis atsilaikys…

“NE VISKAS PRIKLAUSO VIEN TIK NUO MŪSŲ, IR PASAULYJE ESAMA GLOBALIŲ PROBLEMŲ, NUO KURIŲ LIETUVA  NIEKUR NEPABĖGS. NERETAI MŪSŲ VALSTYBĖS INTERESAI NET EUROPAI NELENGVAI SUVOKIAMI. TAČIAU JIE AKTUALŪS MUMS, MŪSŲ DABARČIAI IR MŪSŲ ATEIČIAI”.

Šių Prezidento žodžių lietuvių tauta laukė nuo 1939 metų kovo 23 dienos, kuomet  fašistinė Vokietija atplėšė nuo mūsų Pamario žemes, o Europa nepaisė Klaipėdos krašto konvencijos, kurią 1924 metais vienbalsiai priėmė Tautų Sąjungos Taryba, ir nepajudino nė pirštelio. Pagaliau V.Adamkaus lūpomis atstatytas istorinis teisingumas.

Manau, tarp eilučių  mūsų Prezidentas smagiai ir jankiams užvožė. Yra už ką – šitiek šviesių galvų paguldė Lietuvos partizanai, belaukdami Amerikos pagalbos.

Ar visi išgirdo mūsų Prezidentą?

Jei taip, kodėl Olekų Juozukas iki šiol nenugali savyje baudžiauninko ir toliau agituoja tratinti Lietuvos milijardus pasenusioms NATO geldoms bei “skraidymo valandoms” svetimais lėktuvais. Juk Kyviškėse daug pigiau galima pasiskraidyti, t.y. dešimtkart pigiau pasismaginti. Ir ne tik su lėktuvais.

Kodėl nepasimokom iš istorijos, kuri byloja: turint tokius sąjungininkus kaip Europą bei JAV, lietuviams karo atveju  efektyviau turėti ne “šauninkus”, o daug bunkerių arba termosų. Nes per karą mūsų sąjungininkai išgaruoja, mūsų kariai iškilmingai sudeda ginklus, o Lietuvą kaip visada gina partizanai iš bunkerių arba Parlamento gynėjai su termosais. Ar nelogiška būtų taikos sąlygomis, užuot švaisčius milijardus bereikalingai ginkluotei, verčiau savo nusipelniusiais gynėjais pasirūpinti?

Argi ne gėda mūsų baudžiauninkams prie valdžios lovio, kad iki šiol mūsų Valstybė nesugeba kaip pridera žuvusių už Tėvynę šeimomis pasirūpinti. Kritusių ne tik per Sausio bei Medininkų įvykius, bet ir per “Vilniaus brigados” bei “tulpinių” išpuolius, kuomet už Tėvynę galvas sudėjo Lietuvos Žurnalistas ir Lietuvos Prokuroras.

Didžiausiems entuziastams, pasiruošusiems vardan NATO galybės paleisti ubagais pusę Lietuvos, priminsiu dar vieną pavyzdį.

Ar pamenat, kaip nuklydęs nuo kurso, rėžėsi į mūsų žemelę rusų pilotas Trojanovas? Prisimenat, kiek triukšmauta, kad laiku NATO lakūnai iš Šiaulių nesureagavo, belaukdami komandos iš Briuselio. Per tą laiką rusai galėjo pusę Lietuvos subombarduoti…

Bet niekas neatkreipė dėmesio į kur kas skaudesnę detalę: kuomet kažkuri lietuviška  ministerija oficialiai kreipėsi į Briuselį dėl oro erdvės pažeidimo, sulaukėm atsainaus atsakymo, jog tai yra Lietuvos ir Rusijos… “vidaus reikalas”.

Rusų lakūno išpuolio mūsų sąjungininkai netraktavo nei kaip NATO, nei kaip ES sienos pažeidimo. Įvardino, kaip kaimyninius, beveik - šeiminius reikalus, į kuriuos net policija nesikiša.

O juk Briuselio biurokratui reikėjo tik šiek tiek savo pusrutulius pajudinti ir paprasčiausią Notą arba Įspėjimą Rusijai nusiųsti. Lietuvos interesams apginti net paprasčiausio popiergalio pagailėjo, o šiandien mūsų sūnūs dėl jų naftos okupuotose šalyse gyvybėmis rizikuoja.

Todėl visa širdimi pritariu Valdui Adamkui, kuris mūsų baudžiauninkams valdžioje atvirai prigrasino žiūrėti valstybės interesų, kurių Europa ne visada suvokia, bet kurie aktualūs mums, mūsų dabarčiai ir mūsų ateičiai.

Negalima koneveikti baltarusius dėl Lukošenkos režimo,  rusus – dėl Putino diktatūros, o lenkus - dėl broliukų Kačinskių. Diktatoriai pasirodo ir pranyksta. Komandos “iš viršaus” taip pat. O nuoskaudos tarp tautų išlieka. Negi nenorim, kad mūsų ainiai su baltarusiais, rusais ir lenkais gyventų santarvėje? Juk jie kaimynai amžiams. Kietakakčiams politikams siūlau gerai įsiklausyti į Jo Ekselencijos žodžius:

“NĖRA PAVOJINGESNĖS KRIZĖS NEI TAUTINĖS AMBICIJOS STOKA... AMBICIJA ČIA VADINU NE KSENOFOBIJOS APRAIŠKAS AR MINIOS DRĄSĄ DAUŽYTI LANGUS. TAI, MANO NUOMONE, TAIP PAT AMORALU, KAIP IR VALDININKŲ AROGANCIJA, UŽSISPYRIMAS NEPRIPAŽINTI PADARYTŲ KLAIDŲ”.

Šaunuolis, mūsų Valdas Adamkus: tiesiai į dešimtuką. Tiesiai į akį. Briuselio komisarui. Kitą kartą žinos, kaip nepripažinti padarytų klaidų. Juk dėl Ignalinos uždarymo jie akivaizdžiai apsiriko. Nepaisė mūsų nacionalinių interesų.

Kam naudinga, kad vietinė Europos liaudis kęstų badą ir šaltį? Negi tam mes, kulniuodami paskui vedlį Petrą su "Maximos" alaus buteliais, į ES įlipom? Aišku, ne.

Tai gerai, kad savo kalboje Lietuvos Prezidentas atkreipė į tai valdininkų dėmesį. Gal bent dabar Berluskonis ir Sarkozy atsikratys savo žalingo įpročio – arogancijos. Nervina visą Europos darbo liaudį. Abu labu įsivaizdinę - kaip gaidžiai, kiaušinius padėję…  Gėda dėl tokių Europos vadovų.

Gal, sakau, verta per eurokomisarę Grybauskaitę tiems arogantiškiems dabitoms perduoti linkėjimų ir tuo pačiu užsiminti, kad lietuviškos šakės ilgos, gali ir Briuselį pasiekti? O gal nepraleisti puikios progos, kaip sako prancūzai, ir verčiau patylėti?..  Ką daryt, nežinau – gal Boženai paskambint?

Ko gero, palauksiu Valdo. Grįš iš Meksikos, pasitarsim. Juolab kad yra ir daugiau svarbių valstybei klausimų, dėl kurių mūsų požiūriai sutampa.

Kad ir “ksenofobijos apraiškos”. Kuo greičiau reikia pasauliui paskelbti, kad Lietuva yra ksenofobiškiausia šalis. Pritariu V.Adamkui, kad reikia skubiai ir ryžtingai rauti ksenofobiškas apraiškas su visomis šaknimis. Kuo greičiau tai padarysim, tuo ramiau gyvensim Lietuvoje. Patikėkit, ksenofobija – dalykas rimtas.

Terminas “ksenofobija” vartojamas siekiant apibūdinti baimę ar nepasitenkinimą užsieniečiais, nepažįstamaisiais ar asmenimis, besiskiriančiais nuo didesnės visuomenės dalies. Žodis “fobija” yra suprantamas kaip smarkus nerimas. Ksenofobijos atveju – tai asmenų grupė, kuri nėra pripažįstama konkrečios visuomenės dalimi. Ksenofobija gali būti nukreipta į asmenų grupę, kuri egzistuoja kelis šimtmečius. Tokia ksenofobijos forma gali sukelti smurtines reakcijas visuomenėje, net iki žiauriausios formos – genocido.

Kas seka įvykius, supras, kad kalbama apie RESPUBLIKOS žmones. O ką čia slėpti, jeigu teisybė akis bado.

Metas viešai prisipažinti: taip, jaučiam baimę ir nepasitenkinimą. Kartais taip būna neramu, kad, garbės žodis, jaučiamės kaip kažkokie asmenys, besiskiriantys nuo didesnės visuomenės dalies.

Kai iškiliausi žydai Lietuvoje ir Europoje, neretai apsimetę gentainiais, nuo “Respublikos” viešai atsiriboja ir siūlo jų pavyzdžiu sekti mūsų inteligentiją, tiesą sakant, jaučiamės labai nejaukiai. Kaip ne namie. Toks smarkus užeina nerimas – dėl savęs, dėl Tėvynės. Dėl vaikų ateities.

Blogiausia, kad panašiai jaučiasi labai daug lietuvių, gana didelė asmenų grupė, gyvenanti čia jau daugiau kaip kelis šimtus metų. Visi kažko bijo. Bijo pačių juokingiausių dalykų: telefonu kalbėti, garsiai nuomonę pareikšti, saugoti savo pinigus, apginti savo buveinę, išsaugoti protėvių kalbą, papročius, tradicijas, tradicines šeimas, Dievą, pagonybę…

Pritariu savo Prezidentui, kad tokios ksenofobijos apraiškos gali sukelti smurtines reakcijas visuomenėje.

Ne tik gali, bet jau ir sukėlė.

Visi prisimena, kaip kažkoks valkata, panašus į rabiną, prie Vilniaus Sporto rūmų apdaužė fotoreporterį, kuris bandė įamžinti sukčius, kurie su virgulėmis ar tai kapų, ar tai sliekų ieškojo, o mūsų valdžia jiems už aferą trečdalį milijono suplojo. Akivaizdi ksenofobijos apraiška, o mūsų prokurorai tik apsijuokė. Iki šiol nesugeba rasti užpuoliko, kuriam valdžia trečdalį milijono sumokėjo.

Negi sunku pažiūrėti į algalapį, kas už pinigus pasirašė? Kaip mat visi įtariamieji būtų nustatyti.

Juk kalbama ne tik apie ksenofobijos apraiškas, bet ir apie išpuolius prieš laisvą žodį. Jeigu ir toliau taip tęsis, tikrai iki genocido prisigyvensim.

Ta proga pacituosiu  mūsų Prezidento Valdo Adamkaus žodžius:

“MUMS LABAI REIKIA KUDIRKIŠKOS STIPRYBĖS ŠIANDIEN, KAI LIETUVA IR VISAS PASAULIS GYVENA GLOBALINĖS FINANSŲ KRIZĖS, KOKIOS NEMATĖ MŪSŲ KARTA, AKIVAIZDOJE... TOKIOS LAIKYSENOS PAVYZDYS MUMS GALI BŪTI VINCAS KUDIRKA... BŪTENT TOKIOS LAIKYSENOS IDEALUS JIS IR IŠDĖSTĖ TAUTIŠKOJE GIESMĖJE”.

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Pasirašau po kiekvienu Vinco Kudirkos žodžiu.

P.S. Tik kas paaiškins, kodėl pirmoji Vinco Kudirkos publikacija vadinosi: “Kodėl žydai nevalgo kiaulienos”.


Pasidalink: Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (63)

 • Tai kad Kudirka rase taip 2018 balandžio mėn. 07 d. 13:30:18

  Tegul saulė Lietuvos
  Tamsumas prašalina,

 • tikras lietuvis 2009 rugpjūčio mėn. 29 d. 09:57:26

  ZB!

 • DAL 2009 rugpjūčio mėn. 07 d. 14:02:00

  Žydai nevalgo kiaulienos, nes buvo po statine pakišę vieną iš
  saviškių... ;) Das Arbait mach Das...

 • Gena 2009 liepos mėn. 13 d. 19:35:55

  P. Tomkus gerus straipsnius ir pamastymus raso .Aciu jums.

 • Vincas Kudirka 2009 birželio mėn. 10 d. 10:44:36

  Lietuva, tu kekshe musu,
  tu niekingu vergu zeme,
  tegu tavo vaikai sliauzo
  tik vagiu ir landsbergiu takais,
  tegu plusa zydu labui ir gerovei...

 • 2009 balandžio mėn. 08 d. 00:34:26

  šaunuolis Tomkus. Geri straipsniai. Pagarba.

 • Alius 2009 balandžio mėn. 07 d. 23:09:02

  "Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio
  neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti
  toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus
  suteiksime jūsų duomenis."
  Štai tokia pastaba Vakaro žinios palydi komentarus. Todėl dabar mikliai
  - perduodate specialiosioms tarnyboms Tomkaus duomenis. Už tautinės ir
  kitokios neapykantos kurstymą.

 • Deribity 2009 balandžio mėn. 07 d. 22:57:22

  Ak tu išsigimėli, nesiblatink prie Adamkaus. Manau, Adamkaus nuomonę
  apie tave ir tavo laikraštieną keikvienas nesunkiai gali atspėti.
  P.S. Vagie, atiduok Sąjūdžiui jo kompiuterius!

 • SS 2009 balandžio mėn. 02 d. 09:09:27

  liaupsino Tomkai ir gaidjurgį, liaupsina ir Bosą ir kt. šungaidžius:))
  Ar I. Laucius buvo S. Gaidjurgio „stogas“?
  LL šaltiniai teigia, kad ir minėto skundo autorius, dabartinis Klaipėdos
  apygardos prokuratūros vadovas I. Laucius, turi ką slėpti. Mat
  aiškėja, kad net ir garsiausias Klaipėdos galvažudys Sigitas Gaidjurgis
  turi jaustis dėkingas I. Lauciui.
  „S. Gaidjurgio nusikaltimus ištyrė ne Klaipėdos apygardos
  prokuratūra, bet Generalinė prokuratūra, o Klaipėdos prokurorai ją
  buvo net nutraukę. - pasakojo LL šaltiniai, - Negana to, nutraukęs bylą
  S.Gaidjurgiui, I. Laucius leido su ja susipažinti „Respublikos“
  žurnalistei, kuri pagal šios bylos medžiagą parašė labai teigiamą
  straipsnį apie Gaidjurgį, neva jis yra šeimos žmogus ir yra neteisingai
  apšmeižtas“.

 • to_Konkursas oriai tautai 2009 kovo mėn. 31 d. 13:14:06

  Kazi kuo jums neitiko paprastas konkursas skirtas vyriskajai zurnalo pusei?
  Lietuviai nemyli, nesimyli, vaikai negimsta? Nebeturite kaip prisikabinti
  tai normalu erotini teksta ir sveika suaugusiuju konkursa prikergiate prie
  sio straipsnio kaip deme lietuviskam orumui? Gal oruma lyginate su peniu.
  Ir jus piktina uzsienietes autores aprasyta uzsienietisko "orumo"
  kulminacija. Seksas tarp dvieju lietuviu taip svetima ir taip nenormalu
  tikriausiai, kad daug purviniau pvz uz lesbietiska svaru sexa? Man kaip
  normaliai sveikai moteriai, tokie konkursai neatrodo iskrype, zeidziantys
  oruma ar kaip kitaip nenormalus.

 • To ss 2009 kovo mėn. 31 d. 08:56:21

  Tomkai apie vištgaidžius rašė, apie gaidžius irgi, apie kaimo jurgius
  taipogi, bet apie gaidjurgius tikrai nerašė. Gal, ponulis, sumaišė su
  kokiu kitu parsidavusiu žurnalistu?

 • SS 2009 kovo mėn. 28 d. 10:33:55

  TOMKAI PRIEŠ KELETĄ METŲ LIAUPSINO GAIDJURGĮ, DABAR LIAUPSINA BOSĄ.
  KIEK ATSEIKĖJO "RESPUBLIKAI" GAIDJURGIS IR BOSAS UŽ UŽPAKALIŲ
  LAIŽYMĄ? :)))
  Ar I. Laucius buvo S. Gaidjurgio „stogas“?
  LL šaltiniai teigia, dabartinis Klaipėdos apygardos prokuratūros
  vadovas I. Laucius, turi ką slėpti. Mat aiškėja, kad net ir garsiausias
  Klaipėdos galvažudys Sigitas Gaidjurgis turi jaustis dėkingas I.
  Lauciui.
  „S. Gaidjurgio nusikaltimus ištyrė ne Klaipėdos apygardos
  prokuratūra, bet Generalinė prokuratūra, o Klaipėdos prokurorai ją
  buvo net nutraukę. - pasakojo LL šaltiniai, - Negana to, nutraukęs bylą
  S.Gaidjurgiui, I. Laucius leido su ja susipažinti „Respublikos“
  žurnalistei, kuri pagal šios bylos medžiagą parašė labai teigiamą
  straipsnį apie Gaidjurgį, neva jis yra šeimos žmogus ir yra neteisingai
  apšmeižtas“.
  Kaip žinia, S. Gaidjurgio gaują demaskuoti padėjo vienas
  "tulpinių" gaujos lyderių Virginijus Baltušis. Kai prieš
  kelerius metus pareigūnai sulaikė S. Gaidjurgį ir jo artimiausią
  pagalbininką Renatą Šadeikį, iš pradžių mažai kas tikėjo, jog šį
  kartą pavyks įrodyti nors vieną S. Gaidjurgio nusikaltimą. Šis
  Klaipėdos mafijozas bene 15 metų buvo nesugaunamas, nors apie jį ir
  sklandė legendos. Tačiau šįkart pareigūnai buvo pasirengę: jie
  surinko pakankamai įkalčių, kad būtų galima prie sienos priremti ne
  tik S.Gaidjurgį, bet ir jo gaujos narius. Todėl nieko keisto, jog
  pajutęs gresiančią atsakomybę su teisėsauga sutiko bendradarbiauti
  bene artimiausias S. Gaidjurgiui žmogus – R. Šadeikis. Jam prabilus,
  atskleista net 17 žmogžudysčių.
  Kaip išsisuko A.Bosas?
  Nors dar visai neseniai Valstybės saugumo departamentas savo pažymose
  Antaną Bosą įvardindavo kaip asmenį, palaikantį nuolatinius ryšius su
  nusikalstamo pasaulio atstovais, šiuo metu A. Bosas – klestintis
  verslininkas ir politikas, besipuikuojantis jauna ir gražia žmona
  žurnalo „Žmonės“ viršelyje ir bene kiekviename panašaus žurnalo
  numeryje pasakojantis apie egzotiškas atostogas ir savo turtus. Tačiau
  visai neseniai A.Bosui teko galvoti, kaip išvengti įkalinimo iki gyvos
  galvos bausmės.
  Mat po to, kai Vakarų pramonės ir finansų korporacijos savininkai
  pasidalino šios grupės turtą, buvo bandyta nužudyti vieną iš
  verslininkų Igorį Udovickį, dėl turto besivaidijantį su vienu iš
  korporacijos savininkų – Martynu Gusiatinu.
  Šiuo nusikaltimu įtartas 25 metų klaipėdietis Dainius Jankus, vos
  sulaikytas policijos, pareiškė, kad I. Udovickio nužudymą užsakė
  žurnalo „Žmonės“ viršelio herojus Antanas Bosas. Televizijoje
  pateiktais duomenimis, per pirminę apklausą D. Jankus prisipažino, kad
  nusikaltimo užsakovas yra Seimo narys, tuometinis Aplinkos apsaugos
  komiteto pirmininkas A. Bosas, tuo metu vadovavęs Vakarų Lietuvos
  pramonės ir finansų korporacijai.

 • Konkursas oriai tautai 2009 kovo mėn. 25 d. 19:32:21

  "RESPUBLIKOS" IR "VAKARO ŽINIŲ" KONKURSAS:
  "Siūlome jums pasinerti į aistringą ir kraują kaitinančią
  avantiūrą, kuri tęsis iki šių metų gruodžio mėnesio: pasitelkę
  vaizduotę arba patirtį (!) rašykite erotines scenas ir siųskite
  “Juliui”. Na, o jei neturite nei vieno, nei kito, paieškokite tokių
  epizodų lietuviškuose romanuose, apysakose, apsakymuose (siųsdami
  ištraukas, nepamirškite nurodyti, iš kur jos). Metų pabaigoje
  aistringiausios scenos autorius bus apdovanotas neką mažiau aistringu
  prizu, kuris kol kas tebūnie paslaptis. Neliks nuskriausti ir aktyviausi
  literatūros scenų “medžiotojai”. - - - - - - - - - - - Šiandien
  Jūsų dėmesiui - ištrauka iš Palmiros Mart romano “Du
  portretai”: Susikibę už rankų perėjome gatvę ir patekome į dar
  vieną skverelį. Čia Emanuelis stipriai, net šiurkščiai apglėbė
  mane ir staigiu judesiu atsuko į save: "Aš nebegaliu kentėti, tu
  turi man padėti", - prisitraukęs mane kaip galima arčiau,
  ištarė užkimusiu balsu, ir aš savo tarpukojyje pajutau lyg akmuo
  sukietėjusį jo pasididžiavimą. Mane išpylė prakaitas, pajutau,
  kaip akimirksniu sudrėko ten, kur ir turėjo sudrėkti. Troškau jo
  beprotiškai, taip, kaip nieko niekada nebuvau troškusi, taip pat, kaip
  trokšdavau jo, kai vakarais, gulėdama lovoje, siuntinėdavau jam
  aistringas žinutes. Atpažinau tą patį kosminį jausmą, apėmusį
  mane parodoje ir privertusį iš jos pabėgti. Bet dabar aš neturėjau
  kur bėgti. "Mažiuk, mes čia negalim", - ištariau
  bejėgišku balsu, o apsižvalgiusi pamačiau, jog esame vienui vieni.
  Tada stumtelėjau Emanuelį prie medžio, į šešėlį, toliau nuo
  gatvės pusės, atrėmiau jį į didžiulio klevo kamieną ir
  pažiūrėjau jam į veidą - jis buvo panašus į žmogų, bet kurią
  minutę pasirengusį nualpti. Ir aš apsisprendžiau - greitai, net
  neatsegusi džinsų, užkišau ranką už jo kelnių juosmens, staigiu
  judesiu nuslydau žemyn, įlindau į apatines kelnaites... To užteko -
  mano ranka bemat prisipildė lipnaus skysčio, o Emanuelis, gerkliniu
  balsu kažką nesuprantamo sumykęs, atšoko. "Imk", -
  padaviau jam popierinę nosinaitę, ištrauktą iš užpakalinės savo
  džinsų kišenės. Kita nosinaite nusišluosčiau savo ranką, ir tą
  pat minutę pajutau, kad man reikia dar vienos - aš irgi kažkokiu
  neįtikėtinu būdu sugebėjau baigti... - - - - Parengta pagal
  "Respublikos" priedą "Julius/Brigita". - - - - Cit.
  iš "VIENINTELIO TEISINGO INTERNETO PORTALO LIETUVOJE, KURIS UGDO
  LIETUVYBĘ, TAUTOS IR ŠEIMOS VERTYBES, SENOLIŲ PAPROČIUS" -
  www.vakarozinios.lt - - - - - Tiksli nuoroda:
  www.vakarozinios.lt/lt/naujien os/pramogos/intymios_paslapty s
  /kaip_tapti_sekso_gigantu

 • Tapkiniui 2009 kovo mėn. 23 d. 07:44:49

  tamstos tuscia kalba apgailetina ir pilna pompastikos. Nuostabu, kad
  Lietuvoje yra bent vienas normalus zmogus, kuris pasako, kad karalius yra
  nuogas. Vitai Tomkau, aciu tau uz tai, kad ne tik gimei, bet ir islikai
  lietuviu. Lietuviai tavimi tikrai didziuojasi, nes garsiai issakai tai, ka
  dauguma turi savo galvose. Nepyk ant savo tautieciu, jie pavarge,
  apiplesti, issigande ir isblaskyti. Kasdien matau, kaip po tavo straipsniu
  vis daugiau ir daugiau lietuvaiciu atbunda. Tavo zodis juos gydo. Laikykis,
  didvyri.

 • Nesityčiokime... 2009 kovo mėn. 15 d. 13:58:47

  Juk galėtų bent kartą įsiklausyti (...) į Adamkaus žodžius:
  “SUNKIAUSIAI IŠMOKSTAMA KUDIRKOS PAMOKA – JAUSTIS ORIA TAUTA,
  PATIKIMAI ĮVEIKUSIA BAUDŽIAUNINKO KOMPLEKSUS… AR MES ESAME ĮVEIKĘ
  BAUDŽIAUNINKĄ SAVYJE? SAVO BAIMES, NEPASITIKĖJIMĄ, ĮTARUMĄ?“.
  ______Apmaudu, kad Autorius nesuprato ir teigia: ”Pagaliau Lietuvos
  Prezidentas nedviprasmiškai konkrečiai įvardino Kirkilą ir Brazauską,
  Pocių ir Paulauską, Birmontienę ir Prunskienę, Paksą ir Žemkalnį,
  Landsbergį ir Grybauskaitę, ir dar daug daug kitų “šviesuolių”,
  kuriuose iki šiol tūno baudžiauninkai“ - kuo prasikalto Autoriui ir
  Lietuvai trys paskutiniai tautiečiai?

 • Petras 2009 kovo mėn. 09 d. 13:44:28

  Gerbiamas Tomkau,Tu uzduodi vaikiska klausima, kodel zydai nevalgo kiaules
  kuna. Tai juk tik kanibalai eda i save panasius...

 • mikas 2009 kovo mėn. 05 d. 16:38:15

  Saunuolis V.Tomkus!Pasirodo dar yra padoriu zmoniu Lietuvoje!!!!!!!

 • 55555 2009 kovo mėn. 01 d. 13:39:37

  SEKMES,VITAI.BuK IR TOLIAU TVIRTAS.Nes komjaunimo tiesa su valatka
  isdavikai,

 • rimai, 2009 vasario mėn. 28 d. 23:56:26

  ar tai isakymas? Kaip blaivinsit - ar bus labai skauda?

 • rimas 2009 vasario mėn. 24 d. 11:55:14

  Tomku reikia isblaivint,ir skubiai...

 • In Westen nicht neues 2009 vasario mėn. 24 d. 09:06:33

  Na jau laikas risht su tais gerimais, nes ryte zmoniu geda

 • In Westen nicht neues 2009 vasario mėn. 24 d. 09:04:56

  Siaip blaivus as ir vokiskai nesuprantu. Gal kas galit isversti ka reiskia
  tas "In Westen nicht neues"

 • In Westen nicht neues 2009 vasario mėn. 24 d. 09:02:03

  Na vakar ir prisisprogau, negali buti, kad tokia nesamone parasiau. Blaivus
  tikrai taip neparasyciau

 • to 34 2009 vasario mėn. 23 d. 22:48:54

  Prasimasazuok sau galva, pusproti.

 • To In Westen nicht neues 2009-02-23 12:34:27 NUO MAFIJOS 2009 vasario mėn. 23 d. 22:11:18

  Be abejonės, pats būdamas apsidergęs nuo galvos (nors abejoju ar tokią
  kūno dalį turi) iki kojų, sieki apdergti kitus, berodydamas savo
  "intelektą".

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PERMOKĖJO: Pravieniškių pataisos namai - atviroji kolonija dėl neteisingai apskaičiuotų šilumos gamybos sąnaudų bendrovei „Prasila“ už tiekiamą šilumą permokėjo 126,1 tūkst. eurų.
 • RINKIMAI: TS-LKD trečiadienį pristatė partijos kandidatą į Vilniaus miesto merus; sostinės meru sieks tapti Seimo narys Dainius Kreivys.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas spaudoj

Ar norėtumėte, kad jūsų name jau būtų įjungtas šildymas?

balsuoti rezultatai

Ar jums su darbdaviu pavyksta susitarti dėl atostogų datos ir terminų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +2   +10 C

   +8   +13 C

 

   +10  +12 C

  +9  +13 C

   +16  +17 C

 

   +13  +15 C

  15-18 m/s

 3-7 m/s

 

    2-6 m/s

 

USD - 1.1777 PLN - 4.2930
RUB - 77.3603 CHF - 1.1376
GBP - 0.8943 NOK - 9.5713
reklama
Sveikata Grožis