respublika.lt

2018 rugsėjo 20, ketvirtadienis

Vitas TOMKUS: "Drąsiai, draugai, koja kojon!" (74)

2009 vasario mėn. 11 d. 08:00:00

Feljetonas. IŠ STRAIPSNIŲ CIKLO: "BE PYKČIO".

Vitas TOMKUS, Žurnalistas

Kaip manot, kiek ištratina per metus viešųjų ryšių specialistai? (Turiu galvoje - pinigus.)

Milijoną? Šimtą milijonų? Milijardą?..

Nesismulkinkim.

Bent akimirkai paklausykim globalistų ir pažiūrėkim globaliai: kasmet visokioms akcijoms, įvaizdžiams, reklaminėms informacijoms bei dezinformacijoms, propagandai bei kontrpropagandai pasaulyje ištratinami trilijonai.

Turiu galvoje ne tik verslo bendroves, kaip antai "Coca Cola", kuri šiems reikalams skiria trečdalį savo biudžeto.

Trilijonus tratina politikai bei jų valdomos propagandos mašinos.

Pavyzdžiui, Rusijos arba JAV spec.tarnybos. Juk reikia kažkaip pasiaiškinti dėl Čečėnijos arba Gruzijos, Afganistano bei Irako…

Bepigu Izraeliui, traiško palestiniečius tarytum utėles. Jam pasaulio nuomonė - nė motais. Kas pasisako "prieš", iškart tampa "antisemitas", kuriam iškart pritaikomas BK straipsnis.

Žodžiu, elgiasi kaip tas vyras, kuris, grįžęs paryčiais namo, žmonai atšauna: "Pati ką nors sugalvok, aš jau tingiu meluoti."

Kas atsitiko? Iš kur tas globalus nebaudžiamumas?! Negi pasaulis visai supuvo?

Pastaruoju metu vis dažniau apraudami "dingę žurnalistiniai tyrimai": Kur jie?  Kur jie pradingo?

Atsakymas paprastas: nebėra ką demaskuoti.  Kadangi jau seniai niekas nebesimaskuoja.  Ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.  Vagia, meluoja ir žudo atvirai.  Ciniškai ir demonstratyviai.  Taip, kad visi matytų, kas jų laukia, jeigu nepaklus nusikalstamai sistemai.

JAV subombardavo Iraką dėl cheminio ginklo, kurio akivaizdžiai nerado. Taip ir parodė savo TV reportažuose - kaip nerado.  Nufilmavo kažkokius surūdijusius šovinius ir pakomentavo, kad veikiausiai jie išlikę po Antrojo pasaulinio karo.

Ta proga prisiminkim, kaip svetimas teritorijas okupuodavo rusai.  Jei kariaudavo Afrikoje, vietinėm uniformom perrengdavo "juodukus" iš Kubos. Jei darydavo perversmą Afganistane, prieš tai Maskvoje paruošdavo Babraką Karmalį - kad būtų panašus į būsimąjį afganistaniečių liaudies prezidentą.  Mat tais laikais dar buvo svarbi tarptautinė opinija.

Šiandien, ką pagalvos pasaulis, nebesvarbu.

Amerikiečiai net nemėgino "ištaisyti" savo strategų klaidų.  Kas jiems kliudė paslapčia atgabenti kokią nors cheminę bombą ir visiems pademonstruoti: va, nuo ko jus išgelbėjom!  Negi jie kvaili?  Anaiptol.

Jie labai protingi.

Ir savo tikslą pasiekė: visi pamatė, kad jie bet kada, bet ką ir už bet ką gali imti ir subombarduoti.  Netgi per klaidą.  Netyčia. Šitaip sąmoningai kuriamas nebaudžiamumo įvaizdis.

Aferistas ir klastingas spekuliantas G.Sorosas irgi nesikuklina: pavogęs milijardus iš britų, rusų, tailandiečių ir malaiziečių, kilniaširdiškai numeta skatikus "alkanai" inteligentijai (taip pat - ir Lietuvoje.)  Ne už dyką.  Mainais papirktieji ir išrinktieji turi giedoti jam ditirambus ir visais įmanomais būdais - per radiją, televiziją bei spaudą - šlovinti jo didžius darbus.  Kokius - nėra prasmės spėlioti. Jis jų neslepia.  Savo knygoje pats giriasi, kad "Rytų Europą" siekia "amerikonizuoti".

Ar skaitė jo knygą Lietuvos inteligentai?  Jei taip, ar tam pritarė? Jei taip, paaiškinkit tautai, kuo tai skiriasi nuo Lietuvos "rusinimo" politikos?  Tik tuo, kad mus pavergs aukštesnės civilizacijos atstovai?..

Tai bent Nepriklausomybės suvokimas.

Kai savo aferomis atvirai puikuojasi ir viešai džiaugiasi pelningomis "piramidėmis" milijardus pradanginęs Bernardas Madoffas, logiška, kad nėra ko gėdytis ir mūsų vietiniams ilgapirščiams.  Todėl ir klykia it pempės ant dirvono: "Gėda, gėda, gėda prieš pasaulį!"

Atseit pasaulyje jau seniai tratinami trilijonai, o mes čia vos vieną kitą milijardą per metus, kaip kažkokie vargšai...  Aišku, kad gėda žmonėms pasisakyti. Žinoma, gėda dėl tokio nepaslankumo.

Pastebės Europa ir nebeduos mums daugiau pinigo.  Sakys, jei nesugebate įsisavinti - tai ir nereikia.  Duosim aferistams iš kitų šalių.

Iš tikrųjų, kur žiūri mūsų įvaizdžio specialistai?  Kodėl netratina kaip visi?

Ogi jie labai užsiėmę: kuria niekam tikusius įvaizdžius.  Labai netikslius ir labai melagingus.

"Troškulys yra niekas - įvaizdis yra viskas" - trimituoja reklamos kūrėjai.  Ir lupa už tai velniškus pinigus.

O mano pažįstamas ekspertas, Anatolijus iš Lentvario, sukrapštęs keliasdešimt centų, susiverčia butelį ir į šipulius sumala visą įvaizdžio kūrėjų koncepciją.  Numalšinęs troškulį, jis visai nebesirūpina savo įvaizdžiu - kartais kriuksi kaip paršas, kartais žvengia it eržilas…Akivaizdžiai leidžia suprasti, kad į įvaizdį jam nusispjaut.  Svarbu, kad netroškina.

Keisti įvaizdį visuomet lengviau nei gyvenimo būdą.  Keistis pačiam visuomet sunkiau. Tam reikalingas tvirtas charakteris, kuris, deja, ne kiekvienam duotas. Čia į pagalbą ir atskuba įvaizdžio specialistai, kurie maloniai siūlo keistis ne pačiam, o pakeisti tik savo įvaizdį: "Padarysim iš tavęs prezidentą, jei ne klestinčios firmos, tai bent - prasiskolinusios Lietuvos."

Tik keista, kad brukamas įvaizdis būna diametraliai priešingas realybei.

Tarkim, įvynioja verslininką su jo gražia žmonele, dar gražesniais namais ir automobiliais į blizgantį žurnalo viršelį, ir štai jums rezultatas - sektinas verslininko paveikslas.  Sėkmės džentelmenas K. Nors vesk į susitikimą su skautais. O kai kiti specialistai pasodina jį už grotų, fizionomiją padalindami į kvadratėlius, -  paprasčiausias reketininkas Vadimas.  Imk ir veskis skolų išmušinėt.  Kuris vaizdas teisingas?  Rinkis kurį nori.

Ką jau kalbėt apie paprastus kaimo žmones: išvesk į žmones arba klubus, sušukuok moteriškai, išsukiok rankutes delnais į viršų, užkabink už parankės kokią "žvaigždę" iš Maskvos (Vasią ar Vasiljevą), ant ausies - kokį auskarą ir gausi tikrų tikriausią Dizainerį.  O primink žmonėms, kaip siekdamas populiarumo, jis pasinaudojo draugyste su garsia balerina, nuplagijavo knygą, iškoneveikė Lietuvos moteris, pasisavino Nijolės kailinių autorystę, ir išvysim atvirkščią vaizdą: ne Dizaineris, o paprastas kaip santechnikas.

Kompleksuotas vaikinukas iš kaimo.

Tiesa, reikia pripažinti, kad būtent jis paskelbė karą "Maximai" Lietuvoje.  Ar pamenat, kaip supeikė mūsų ponaites, kad šios nesirūpina savo įvaizdžiu ir, išsidabinusios brangiausiais kailiais, drįsta tampytis prigrūstus įvairių prekių "Maxima" maišelius?

Būtų žmonės jo tada paklausę, dabar gal jokių problemų nei su "Maxima", nei su Leo nebūtų.

Gaila, kad jo balsas į dangų neina.  Matyt, laikas keisti įvaizdį.

O ką daryt A.Valinskui, atvirai sakant, nežinau.  Kol kas aišku viena - kad ir ką jis darytų, bus blogai: kai ponaitis Valinskas kvailiojo televizijose, visi postringavo apie jį kaip apie visagalį prodiuserį, kuris savo produktyvumu ir išradingumu užgožia jaunus talentus, o kai ponas Valinskas nuėjo į politiką ir savo savybes pritaikė kovoje su veidmainiais bei vagimis, įvairaus plauko specialistai ėmė jam klijuoti "juokdario" etiketę.

Nepataiko A.Valinskas koja kojon su mada ir baigta.  Galėčiau jam pasiūlyti plaukus susilaižyti kaip Juozuko, deja, neįmanoma… Kaip tu susilaižysi plaukus ant pakaušio?  Liežuvis per trumpas. Šmaikštus, bet trumpas.

Ką gi, jei netinka dizainerio variantas, teks imtis kraštutinės priemonės: patupdyti už grotų - už tai, kad dainavo, dėdamas skelbimus į "Respubliką".  Ir prisegti ženkliuką: "Teistas už ypač gerus darbus". (Žodelį "ypač", aš specialiai sugalvojau - kad su Zuoku nesusipainiotų: vienas bus "ypač", kitas - "šiaip".)  Gal "aukos" įvaizdis jam padės? Asmeniškai teisme galėsiu paliudyti, kad dėjo, bet nedainavo.

Kaip šiandien prisimenu: dėjo ant Salamakino, ant Mazuronio, ant Pakso, ant Uspaskicho, ant Zuoko, ant komunistų (žiūr.  LDDP Seimo narių sąrašą), ant vagių, ant melagių… O-ooo, ant ko tik jis nedėjo!  Man lengviau juos būtų išvardinti.  O uždainavau aš, gavęs pinigus už skelbimus.  Nors kartą savo konkurentus aplenkiau.  Kaip čia žmogus neuždainuosi iš laimės. Šitoks įvykis.  Po šitiek metų.

Visa laimė, ne aš vienas linksminuosi.  Pokštus krečia visos informavimo priemonės, žūtbūt mėgindamos A.Valinsko kovą su korupcija paversti juokais.  Argi nekeista?  Man tai ne.

Kaip kitaip supuvusi sistema gali reaguoti į žmogų, kuris užsimojo perpus sumažinti Seimui algas, jų vietų skaičių Parlamente ir dar paskelbti moratoriumą vagystėms?  Kokia sistema tam nesipriešins?  Negi jos atstovas, koks nors mažiukas, su džiaugsmu prisipažins, kad, viešai įsipareigojęs sumažinti korupciją arba atsistatydinti, jis per metus pražiopsojo milijardą litų, kaip teigia ekspertai?

Žinoma, kad ne, nes tuomet visiems paaiškėtų, kad jis yra ne tik didelis melagis, bet ir dar didesnis žioplys.  O kas jeigu Profesorius jį pradės kamantinėti: "Kas galėtų paneigti, kad…Che-che-che…"

Nepadėtų nė "Respublikos" išgarsinta frazė: "Vsio zakono".  Juk jos autorius pensijoj… Riesta būtų "mažiukui".  Tektų vėl "tepti slides" ir į Alpes bėgti slėptis.  Kaip senais gerais laikais.  Po to ilgai ir nuobodžiai laukti, kas laimės: Valinskas ar korupcija?

Deja, irgi nebegalima… Negalima gadinti įvaizdžio.  Ne - "mažiuko". Šalies.  Pats kvailas, kad apskelbė pasauliui, jog "Lietuva - drąsi šalis".  Dabar pats turės ir kentėti.  Juk sunku įsivaizduoti, kad drąsios šalies ekspremjeras slėptųsi Alpėse.  Nebe tie laikai.

Bent jau būtų pridūręs, kokiais atvejais Lietuvos valdžia būna drąsi. Drąsiai ir be baimės įstojom į Europos Sąjungą.  Drąsiai pirmieji net neskaitę priėmėm ES Konstituciją.  Drąsiai ir ryžtingai įsipareigojom Ignaliną uždaryti.  Drąsiai ir nesismulkindami padovanojome "Mažeikių naftą" valkatom.  (Prokurorai iki šiol jų gyvenamosios vietos negali nustatyti.)  Drąsiai pagal komandą iš Briuselio supjaustėm savo laivyną. Drąsiai ir be gailesčio griaunam Lietuvos ūkį.  Drąsiai rizikuojame savo vaikų ateitim, beprotiškai lįsdami su milijardinėm skolom į užsienio bankus..

P.S. Nuo autoriaus: Na ką, mažiuk, dar "padarom ant drąsos" ir toliau žygiuojam smagiai pasidainuodami: "Drą-siai, drau-gai, ko-ja ko-jon…"

Bedugnė jau nebe už kalnų.


Pasidalink: Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (74)

 • lina 2009 gruodžio mėn. 07 d. 17:23:38

  megstat rusiska stiliu./ absurdas .

 • cinic 2009 gruodžio mėn. 06 d. 13:43:22

  patinka man Tomkaus rasymo stilius :)
  "Bepigu Izraeliui, traiško palestiniečius tarytum utėles. Jam pasaulio
  nuomonė - nė motais. Kas pasisako "prieš", iškart tampa "antisemitas",
  kuriam iškart pritaikomas BK straipsnis."
  100% teisybe! kazkodel visi bijo tai garsiai pasakyt, kodel?

 • Floridietis 2009 rugsėjo mėn. 23 d. 00:12:14

  Ech, kaip buvo gerai, pone Tomkau, prie komunistų, ar ne? Jokia Europa
  nieko nediktavo, jokiems įvaizdžiams nieko nešvaistėt, jokie Sorosai
  nesikišo, nereikėjo su niekuo ginčytis, niekas nenervuodavo...
  Išmintingi kompartijos ideologai, kaip drg. Č. Juršėnas, bei Glavlitas
  visus pastatydavo į vietą ir viskas būdavo aišku, niekam nereikėdavo
  burbėti, nervuotis. Tai bent būdavo smagu....

 • danusia 2009 liepos mėn. 03 d. 17:00:38

  puiku tomkau.net smagu pasidarė.manau jei tavo straipsnius skaitysiu visas
  depresijas išsigydysiu.į darbą nebeeisiu vistiek nemoka.

 • Patarimas - Pasimetusiam 2009 balandžio mėn. 01 d. 09:49:55

  Na, tuomet jie gali tapti homo-kiaulėmis. :)

 • Pasimetęs 2009 kovo mėn. 31 d. 09:05:44

  O ką daryt tiems, kurie nenori būti hetero kiaulėmis ir nenori, kad
  vištgaidžiai tvirkintų jų vaikus?

 • To SS 2009 kovo mėn. 31 d. 09:01:47

  Visų įalių pederastai vienykitėsĄ

 • SS 2009 kovo mėn. 28 d. 10:34:12

  TOMKAI PRIEŠ KELETĄ METŲ LIAUPSINO GAIDJURGĮ, DABAR LIAUPSINA BOSĄ.
  KIEK ATSEIKĖJO "RESPUBLIKAI" GAIDJURGIS IR BOSAS UŽ UŽPAKALIŲ
  LAIŽYMĄ? :)))
  Ar I. Laucius buvo S. Gaidjurgio „stogas“?
  LL šaltiniai teigia, dabartinis Klaipėdos apygardos prokuratūros
  vadovas I. Laucius, turi ką slėpti. Mat aiškėja, kad net ir garsiausias
  Klaipėdos galvažudys Sigitas Gaidjurgis turi jaustis dėkingas I.
  Lauciui.
  „S. Gaidjurgio nusikaltimus ištyrė ne Klaipėdos apygardos
  prokuratūra, bet Generalinė prokuratūra, o Klaipėdos prokurorai ją
  buvo net nutraukę. - pasakojo LL šaltiniai, - Negana to, nutraukęs bylą
  S.Gaidjurgiui, I. Laucius leido su ja susipažinti „Respublikos“
  žurnalistei, kuri pagal šios bylos medžiagą parašė labai teigiamą
  straipsnį apie Gaidjurgį, neva jis yra šeimos žmogus ir yra neteisingai
  apšmeižtas“.
  Kaip žinia, S. Gaidjurgio gaują demaskuoti padėjo vienas
  "tulpinių" gaujos lyderių Virginijus Baltušis. Kai prieš
  kelerius metus pareigūnai sulaikė S. Gaidjurgį ir jo artimiausią
  pagalbininką Renatą Šadeikį, iš pradžių mažai kas tikėjo, jog šį
  kartą pavyks įrodyti nors vieną S. Gaidjurgio nusikaltimą. Šis
  Klaipėdos mafijozas bene 15 metų buvo nesugaunamas, nors apie jį ir
  sklandė legendos. Tačiau šįkart pareigūnai buvo pasirengę: jie
  surinko pakankamai įkalčių, kad būtų galima prie sienos priremti ne
  tik S.Gaidjurgį, bet ir jo gaujos narius. Todėl nieko keisto, jog
  pajutęs gresiančią atsakomybę su teisėsauga sutiko bendradarbiauti
  bene artimiausias S. Gaidjurgiui žmogus – R. Šadeikis. Jam prabilus,
  atskleista net 17 žmogžudysčių.
  Kaip išsisuko A.Bosas?
  Nors dar visai neseniai Valstybės saugumo departamentas savo pažymose
  Antaną Bosą įvardindavo kaip asmenį, palaikantį nuolatinius ryšius su
  nusikalstamo pasaulio atstovais, šiuo metu A. Bosas – klestintis
  verslininkas ir politikas, besipuikuojantis jauna ir gražia žmona
  žurnalo „Žmonės“ viršelyje ir bene kiekviename panašaus žurnalo
  numeryje pasakojantis apie egzotiškas atostogas ir savo turtus. Tačiau
  visai neseniai A.Bosui teko galvoti, kaip išvengti įkalinimo iki gyvos
  galvos bausmės.
  Mat po to, kai Vakarų pramonės ir finansų korporacijos savininkai
  pasidalino šios grupės turtą, buvo bandyta nužudyti vieną iš
  verslininkų Igorį Udovickį, dėl turto besivaidijantį su vienu iš
  korporacijos savininkų – Martynu Gusiatinu.
  Šiuo nusikaltimu įtartas 25 metų klaipėdietis Dainius Jankus, vos
  sulaikytas policijos, pareiškė, kad I. Udovickio nužudymą užsakė
  žurnalo „Žmonės“ viršelio herojus Antanas Bosas. Televizijoje
  pateiktais duomenimis, per pirminę apklausą D. Jankus prisipažino, kad
  nusikaltimo užsakovas yra Seimo narys, tuometinis Aplinkos apsaugos
  komiteto pirmininkas A. Bosas, tuo metu vadovavęs Vakarų Lietuvos
  pramonės ir finansų korporacijai.

 • Paslaptis 2009 kovo mėn. 23 d. 07:37:23

  joks zurnalistas, net pats V.Tomkus, nieko sistemoje nepakeis,kol
  neivardins,kas sieja pasaulio valdanciuosius. O sito padaryti nebeimanoma,
  nes istatymai jau yra homoseksualu puseje. Saukstai po pietu.

 • to D 2009 kovo mėn. 01 d. 22:57:09

  Ant ko daugiau deti, na nebent ant taves. O gal pats uzsidesi - juk dabar
  madinga savitarna.

 • D 2009 vasario mėn. 24 d. 15:24:20

  Toks ant tokiu deda

 • vitai 2009 vasario mėn. 24 d. 10:16:04

  maladec gerai rasai,taip ir toliau.gal zmones atsimerks pagaliau.man
  grizusiam is amerikos lietuviai panasus izombius,nes akli ir buki.tiek metu
  valdzia durnino,kad zmoneds nesugeba mastyt.

 • to 59 2009 vasario mėn. 23 d. 23:52:19

  Todel dabar nabagas Petkevicius a.t.a.

 • Nebūkit abejingi 2009 vasario mėn. 22 d. 15:37:55

  siūlome pasirašyti: www.peticija.lt/visos/1624

 • Ar ne 2009 vasario mėn. 19 d. 18:48:31

  nu bet negraziai apie Tomku A.A. Petkevicius rase savo "D.L."

 • nihil novo 2009 vasario mėn. 18 d. 12:41:26

  argi nesuprantat.Vagių yra kiekvienoj valdžios partijėlėj.Kitokių
  neišrenka.Į tas partijas nepriima.. doro,be to jis pats neis.Skirtumas
  tik toks-yra protingi vagys,yra vagys -kvailiai.Protigas neišneša visko
  iš karto,dar palieka ateičiai.Tačiau kvailys-jis,ko nepakels-sunaikins.

 • konformistams 2009 vasario mėn. 18 d. 12:30:26

  atgimimas?Kas tai per daiktas?Kažkaip seniai nesigirdi ponios pcypimų.

 • vanita vanitatis 2009 vasario mėn. 18 d. 12:25:47

  tuštybės mugė-amžina kaip pasaulis,su juo užgimė,su juo ir mirs.

 • "MAFIJA" 2009 vasario mėn. 17 d. 22:53:39

  Duok žmogui valdžią, pinigus ir pamatysi jo tikrąjį veidą. Tomkus
  visa tai turi, tik nedidelis skirtumas, nieks jam to nedavė,- viską
  pasiekė pats! Plius - drąsus, energingas ir talentingas.
  Pažįstu jį dar nuo studentiškų laikų, koks buvo toks ir liko,plius
  turi daugiau gyvenimiškos patirties,kuri netrukdo išlikti bekompromisiu
  abejingumui,antraip nebūtų tokia "Respublika"!
  Budink, Vitai tautą! Ko ėmeisi, tą padarydavai. Lai šiais, Lietuvos
  vardo tūkstantmečio metais, tebūnie tai,"Respublikos"
  misija!Misija įmanoma!

 • nuomone 2009 vasario mėn. 17 d. 11:45:02

  Mintis neblogai reiskia. Tik galetu dar ir pats parasyti, kaip is musu visu
  pavoge Respublika, tegu paziuri ir i savo sazine.

 • jakaas 2009 vasario mėn. 16 d. 23:28:15

  Negaliu tverti.Tokia plirpalynė,be proto ir logikos.Tomkus daro gerą
  darbą.Šitie šikniai tiek suįžūlėjo,kad vietiniam žmogui nebėra
  vietos.Girdit kaip baugina,grasina,pjudo.Tomkau nepasiduok,pakėlei kardą
  ir šveisk.Tegu visokie fondininkai,svetimų slaptų draugijų šaikos
  lekia skiedromis.Jie sąžinės neturi ir pripažįsta tik baimę.Tauta
  Tave Palaiko,sutelk visus į vieną kumštį.

 • tttt palaikau valinska 2009 vasario mėn. 16 d. 12:18:49

  nes jo komanda nors ir nepatyrus,bet dori zmones.elito sprendimai kenkia
  lietuvai,o vadinamieji specialistai sudaro pagrindus grobstyti ir toliau
  tyciotis is lietuvos ir gyventoju.usackas turi atsistatydint kadangi daro
  sprendimus nepasitares su zmonem.

 • art 2009 vasario mėn. 16 d. 11:05:52

  Valinskas?Nežinau.Pamatysime greit.Bet jo seimo "kapela"-tai
  atleiskite.Baū.

 • Vyt 2009 vasario mėn. 16 d. 10:47:24

  Vitai,visada žavėjausi Tavimi.

 • jonas 2009 vasario mėn. 16 d. 10:10:18

  Gana pliurpalu,tai nieko nepakeis-LAIKAS TAUPYTI IR PIRKTI
  KALASNIKOVUS!!!!!!!

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PASVEIKINO: Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius pasveikino metinės augančio smulkiojo ir vidutinio verslo konferencijos „Gazelė 2018“ apdovanojimų ceremonijos dalyvius.
 • STABDYS: per popiežiaus vizitą bus stabdoma dalis darbų keliuose
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar stebėsite su popiežiaus Pranciškaus vizitu Lietuvoje susijusius renginius?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +11 +16 C

   +13  +15 C

 

   +12  +13 C

  +23  +26 C

   +24  +26 C

 

   +16  +17 C

  4-8 m/s

 2-5 m/s

 

    3-5 m/s

 

USD - 1.1667 PLN - 4.2951
RUB - 78.0688 CHF - 1.1304
GBP - 0.8881 NOK - 9.5470
reklama
Ukis 2018