respublika.lt

2018 rugsėjo 18, antradienis

Tomkaus ultimatumas valdžiai (404)

2009 kovo mėn. 04 d. 09:00:00

TOMKAUS ULTIMATUMAS VALDŽIAI,

arba Atviras laiškas Sąjūdžio bendražygiui Andriui

Pone Lietuvos premjere Andriau Kubiliau, šį atvirai grėsmingą laišką aš adresuoju pačiam, nes į Seimą kreiptis nebėra prasmės.

Po viešo ir tautai gėdą darančio algų “susimažinimo”, kurį visiems pademonstravo mūsų televizija, niekaip negaliu pritarti Seimo nariui Sauliui Pečeliūnui, kuris demonstratyviai save sulygino su kiemsargiu. Jeigu ir galima Seimo narius lyginti su kiemsargiais, tai tikrai ne algų dydžiu, o mentalitetu. Tik tokiu atveju sutiksiu, kad absoliuti Seimo dauguma yra kiemsargių lygio. Tačiau pagal darbines savybes bei pasiektus rezultatus Lietuvos kiemsargiai yra visa galva aukščiau už mūsų išrinktuosius – po jų naktinio darbo bent tvarka šalyje lieka, o ne chaosas ir betvarkė, kaip atsitiko po naktinių Seimo įstatymų priėmimo. Ką jau kalbėti apie moralines savybes. Net paskutinis gatvių šlavėjas nesugebėtų taip primityviai meluoti kaip mūsų Seimas – šitaip akiplėšiškai žmones apgaudinėti, kad jų algos sumažėjo penkiolika procentų, kai net šeštokas be vargo suskaičiuotų, jog maždaug tiek jų atlyginimai pakilo, lyginant su praėjusiu Seimu. Šis Seimas yra apskritas nulis. Derėtų jį atriboti nuo tautos ne per septyniasdešimt metrų, o per kilometrą, kad ne taip dvoktų.

Todėl, apeidamas jį dideliu lanku, kreipiuosi asmeniškai į premjerą. Tik prieš tai noriu nustatyti subordinaciją. Andriau Kubiliau, Sąjūdžio bendražygi, šiandien ne aš, o tu esi mano tarnas. Kalbu ne kaip redaktorius, o kaip Lietuvos pilietis. Tokių kaip aš, lietuvių, dar yra trys milijonai. Jeigu nori, kad tauta išliktų, tu privalai veikti drąsiai ir ryžtingai. Jeigu ne – būsi nušluotas. Negąsdinu. Kalbu ryžtingai. Nes kiekviena tuščiai praleista diena lietuvius stumia į pražūtį.

Pasiimk kovo 3-iosios dienos “Respubliką”, atsiversk vienuoliktą “Pasaulio” puslapį ir atidžiai įsiskaityk pradžioje bent jau į pagrindinio straipsnio antraštę, kuri nedviprasmiškai skelbia:”LATVIJOJE ŠEIMININKAUJA TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS (TVF)." Nebūk kaip Adamkus, neskubėk mesti laikraščio į šalį, atidžiai įsiskaityk į vieno žymiausio Latvijos sociologo Aigaro Freimanio skaudžius žodžius, kurie itin aktualūs Lietuvai: ”Jeigu Vakarai duoda didžiulę pinigų sumą, jiems nėra jokio reikalo gilintis į Latvijos įstatymus.TAI DIKTATAS. LABAI DIPLOMATIŠKAS IR KARTU LABAI GRIEŽTAS." Kaip graudžiai prisipažįsta šių eilučių autorius, nieko panašaus latviai nematė nuo Sovietų Sąjungoje vykdytos kontrolės iš Maskvos laikų. TVF pinigai mainais už suverenitetą? Žinodamas, kas konkrečiai vadovauja tarptautiniam valiutos fondui, aš negaliu garsiai įvardinti, nes vėl būsiu apkaltintas antisemitizmu.

Verčiau dar kartą, Andriau, įsiskaitykim į kovo 3-iosios dienos “Respublikos” vienuoliktąjį puslapį, jo dešinėje pusėje latvių ekonomistas Dmitrijus Smirnovas, kuris dėl savo nuomonės apie šalies finansus praėjusių metų pabaigoje kelioms dienoms buvo patupdytas už grotų, maldauja:”LIETUVIAI, NEIKITE MŪSŲ KELIU."

Savo interviu “Respublikai” Latvijos aukštojoje mokykloje dėstantis analitikas lietuvius perspėja apie grėsmę.

Pasak jo, kai rudenį baigsis TVF pinigai, bus tik dvi galimybės – reikės naujos paskolos arba skelbti valstybės bankrotą, nes politikai tekalba, kaip išleisti užsienio paskolą, bet niekas nešneka, kaip ją reikės grąžinti. TVF latviams siūlo didinti mokesčius, kai tuo tarpu Vakaruose jie mažinami. “Mūsų verslui ir taip blogai,- liūdnai pastebi latvis ekonomistas,- o einama tuo keliu, kad jam būtų dar blogiau.” O baigdamas interviu atvirai mus agituoja: ”Lietuvos situacija yra geresnė – tikrai nesiūlau jai sekti Latvijos keliu ir imti paskolas iš užsienio. Tokie kreditai tik dar labiau padidina krizę. Jeigu Lietuva paimtų paskolą iš TVF, iš jos kaip ir iš mūsų būtų pareikalauta sumažinti išlaidas švietimui ir sveikatos apsaugai… Senosios Europos Sąjungos narės jau įgyvendina protekcionizmo politiką, todėl ir latviams, ir lietuviams būtina kartą ir visiems laikams įsisąmoninti:

SAVO PROBLEMAS PRIVALOME SPRĘSTI PATYS!

 

Andriau, mus draugiškai perspėja “braliukai”, kurie iki ausų jau įklimpę į tarptautinių aferistų tinklą. Protingi mokosi iš svetimų klaidų. Kodėl mes mokytis pritingim? Kada tu pagaliau pradėsi tarnauti tautos, o ne svieto perėjūnų interesams?

Jeigu neužtenka dvasinės stiprybės, išskleisk, Andriau, prašau, kovo 4-osios dienos “Respubliką”, - 14-15 puslapius, ir ramiai, be pykčio, pagalvok - kieno nuomonė tau svarbesnė: kairėje esančių apgailėtinų VEKS veikėjų, kurie įvairiai prisidėjo prie nelabai kultūringų vagysčių; ar - didžiai nusipelniusių menui ir kultūrai tautiečių (ir ne tik – žr. Iljos Bereznicko nuotrauką), kurie stebisi ir negali atsistebėti vykdomu kultūros genocidu…

O dabar, jeigu jau tvirtai apsisprendei, užsimerk ir prisimink savo Tėvą, šviesaus atminimo lietuvių literatūros profesorių Vytautą Kubilų, kuris garsėjo kaip iškilus kultūrologas. Ar jis pritaria savo sūnui? Ar didžiuojasi?

Jeigu JIS iš aukštybių laimina tavo pasirinkimą, tada, Andriau, būk vyras ir veik drąsiai.

Tučtuojau ryžtingai atsisakyk visų suplanuotų VEKS renginių. Dabar ir nedelsdamas. Gana erzinti žmones. Vagys jau perėjo į kontrpuolimą ir reikalauja, kad “Respublika” paneigtų faktus apie jų prašvilptas lėšas. Jie jau prisigrobė sočiai. Užteks ir jiems, ir jų vaikaičiams. Ar ne metas, Andriau, pagalvoti apie lietuvių tautą? Neklausyk, ką tau suokia tautos atskalūnai apie tarptautinę opiniją. Jie šitaip visada gąsdina. Nes patys bijo atsakyti už savo negerus darbus. Vyk šalin užsienio ekspertus, kurie dažnai veikia išvien su vietiniais aferistais, kurių įkvėpėjas teistas “už gerus darbus” buvęs meras Zuokas. Nebeduok iš Lietuvos iždo daugiau nė cento.

Grūsk lauk iš Vyriausybės niekam tikusią Saulėlydžio komisiją su brangiais patarėjais, kurie neverti nė sudilusio grašio, ir pats imkis taupymo iniciatyvos.

Ilgiau nebedelsk ir paskelbk moratoriumą neaiškiom programom bei viešiesiems pirkimams. Be jokių išimčių. Patikėk manim, dangus nenugrius. Kam sąžiningai reikės pinigų, patikėk manim, patys labai greitai pateiks sąmatas ir visus reikalingus dokumentus. Beliks tik sąžiningai įvertinti… Patikėk manim – garsiausiai šauks vagys, kurie savo darbams neturės pateisinamų dokumentų. Jie apeliuos į pradėtus darbus, žlugdomas idėjas, gresiantį nedarbą ir, be abejo, šauksis pasaulio galingųjų pagalbos. (Ta proga nekukliai priminsiu, kad dar prieš penkerius metus savo laiškuose apie tai, kas valdo pasaulį, rašiau - išsinuomoti kongresmeną iš JAV kainuoja vos šimtą tūkstančių dolerių.)

Andriau, suvok pagaliau paprastą dalyką: MORATORIUMAS NEIŠVENGIAMAS. Nori nenori jisai bus. Vienintelis klausimas, kas jį suorganizuos: arba tu, Andriau, - arba pats gyvenimas. Pastaruoju atveju mūsų laukia “braliukų” likimas. Pateksim į TVF diktatūrą ir privalėsime aklai vykdyti visus TVF šeimininkų nurodymus. Vardan brangių kreditų prarasime šalies suverenitetą, kam tada prieš dvidešimt metų kūrėme Sąjūdį – kad ponus iš Rytų pakeistų ponai iš Vakarų? Negi neišvengiama lietuvių dalia tarnauti svetimiesiems?

Ar įsivaizduoji, Andriau, kaip istorikai kada nors vaizduos mūsų “žygdarbius” apie tai, kaip mes pradanginom Lietuvos nepriklausomybę – ne kariavom, ne kovojom ir net ne praradom, o – pardavėm, prasiskolinom ir parsidavėm. Gražu, Andriau, ar ne? Bus kuo didžiuotis mūsų kartai? Tarytum negana istorijos su “Mažeikių nafta”. Ar smagu bus reprezentuoti vasalų gentį, Andriau?

Manau, ne. Esu tikras, kad ne. Kiek tave pažįstu, esi labai ambicingas ir užsispyręs. Tai kurių galų lakstai su ištiesta ranka, bičiuli? Kai mes kūrėm Sąjūdį, o tu mums tarnavai sekretoriate, šiuo klausimu mes visi buvome vieningi. Tiek Sąjūdžio Taryba, tiek Sąjūdžio sekretoriatas labai nenorėjome būti Maskvos išlaikytiniai. Kas dabar atsitiko? Vašingtono duona saldesnė? Ar dėl to neaiškūs ekspertai vis drąsiau perša tautai mintį apie galimą Valstybės bankrotą – aš tiems parazitams pabankrutuosiu! Jeigu kas ir bankrutuos, tai tikrai ne Lietuvos visuomenė, o valdžia su jos sumauta politika. Gana skolintis be galvos ir gyvuliuoti mūsų vaikų sąskaita. Juk už viską turės sumokėti ateinančios kartos. Kuo mokės, jeigu šalies biudžetas bus ir toliau švaistomas šimtui metų į priekį? Ir kvailiui aišku, kad natūra – vergyste svetimiems ir nuolankiu darbu.

Dar kartą atidžiai įsigilinkim į perspėjimus iš Latvijos. Kaimynai mus geranoriškai protina. Lietuviai, nesekit mūsų pavyzdžiu. O ką darome mes?

Valdžia akla ir kurčia. Skolina ir tratina, skolina ir tratina. Beje, skolinasi paslapčiom – nežinomos nei sąlygos, nei procentai, o tratinamasi viešai ir su pasitenkinimu. VEKS-ai, Valdovų rūmai, karinės geldos… Melas, kad tuo rimtai užsiima prokurorai. Jie turbūt sąmoningai perkrauti reikšmingomis ir nereikšmingomis bylomis.

Spauda dažnai skelbia, kad jie kažką daro, kažką tiria, o po to paaiškėja, kad ten niekas nieko nežino, Lietuvoje klesti nebaudžiamumas. Visiškas absurdas.

Mūsų valdžia neturi teisės imti jokių kreditų, kol pati nesusiskaičiuos visų savo skolų, išduotų valstybės garantijų bei aiškiai neįvardins būdų, kaip mes ar mūsų vaikai sugebės grąžinti skolas. Kiek žinau, mūsų situacija dar nėra beviltiška. Viskas dabar priklauso tik nuo mūsų.

Jeigu iki kovo 9 dienos A. Kubiliaus vadovaujama Vyriausybė nepateiks visuomenei detalios ataskaitos, Kovo 11 dieną nustatytą valandą aš visus, kas neabejingas Lietuvos likimui, pakviesiu prie Seimo, o ten jau galėsime kartu smagiai atšvęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Sukviesim išalkusias šimtatūkstantines minias prie Seimo kartu atšvęsti Kovo 11 dienos. Galės kartu padainuoti, pašokti, o drauge ir savo valdžią pašokdinti. Juk smagu būtų su valdžia "Sutartinę" arba "pasiutpolkę" (su šakėm aplink Seimą), ar ne?

Tikiuosi, Nepriklausomybės atkūrimo šventimui leidimo prašyti iš valdžios nereiks. Juk ne totalitariniam rėžime gyvenam.

Šį kartą, Andriau, kalbu ne tik kaip pilietis, bet kaip lietuvis ir “Respublikos” redaktorius. Už manęs stovi per pusantro milijono “Respublikos" leidinių" grupės skaitytojų armija. Tai ne grasinimas. Tai ryžtingas ir sąmoningas žingsnis, siekiant APGINTI LIETUVOS SUVERENITETĄ.

Ir nebandykit manęs kaltinti riaušių kurstymu. “Respublika” jau seniai išviešino pavardes tų, kurie kursto riaušes – tai vagiantys valdininkai, švaistantys valdiškus pinigus ir kabinantys makaronus liaudžiai. Anksčiau ar vėliau jie irgi sės į kalėjimą. Beje, kuo anksčiau – tuo geriau Lietuvai.

Ar pagaliau supranti tai, Andriau Kubiliau, besivadinantis visos Lietuvos premjeru?

Jeigu supranti, kam lakstai pas švedų bankininkus delną atkišęs? Kodėl prieš apsivogusius bankininkus tu žeminiesi pats, o tuo pačiu menkini visą lietuvių tautą? Lietuva skęsta varge, o tu vėl ir vėl lakstai į tą Briuselį – ko? Su garsiais politiniais veikėjais nusifotografuoti? O kokį užrašą kitoje nuotraukos pusėje atminimui paliksi? Siūlau ainiams parašyti teisybę: ”ČIA STOVI LIŪDNAI PAGARSĖJĘ POLITINIAI VEIKĖJAI, KURIE XXI AMŽIAUS PRADŽIOJE SUKĖLĖ CHAOSĄ PASAULYJE IR PRAŽUDĖ EUROPĄ."

P.S. Normalūs žmonės statiniui griūvant paprastai bėga lauk. Kažkodėl mūsų valdovai elgiasi nenormaliai – ne tik neskuba atsiimti iš Londono bankų Lietuvos aukso atsargų, bet dargi siūlo kuo greičiau pereiti nuo litų prie eurų. Arba jie yra nenormalūs – arba Tėvynės išdavikai. Kuris atvejis tautai geresnis. Man abu baisūs..


Pasidalink: Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (404)

 • tikras lietuvis 2009 lapkričio mėn. 29 d. 00:01:56

  Vai. Gal dėl viso pikto susiskaičiuok dantis?

 • Man 2009 spalio mėn. 26 d. 01:23:11

  patiko komentaras"MELSKIMES" :)))Asocijuojasi su Tomkaus straipsniu:)))Is
  Tomkaus tikejausi "kietesnio" straipsnio:)))Prasymai Kubiliui DZIN!Jam
  reikia kumscio po nosim,tada gal isgirstu...

 • Man 2009 spalio mėn. 26 d. 01:23:05

  patiko komentaras"MELSKIMES" :)))Asocijuojasi su Tomkaus straipsniu:)))Is
  Tomkaus tikejausi "kietesnio" straipsnio:)))Prasymai Kubiliui DZIN!Jam
  reikia kumscio po nosim,tada gal isgirstu...

 • 2009 spalio mėn. 03 d. 22:09:31

  PRITARIU LIAUDIES KOMENTARUI

 • liaudis 2009 liepos mėn. 08 d. 20:09:26

  pritariu Tomkui,tegul mažiau vagia ir pinigų užteks,kaip su tais
  kunigaikščių rūmais,dar neįrengti,o jau perkami baldaikilimai ir
  momkama milijonai,o jie neverti nei sudilusio skatiko,gėda,tokį stalą
  dirbtuvėj pastatyti,,tik mėsai kapoti tinka,arba kilimą ir t,t.tegul
  gražina pinigus į biudžetą,sugrįš išleisti vėjais
  milijonai,plėšikai nelaimingi,kaip negėda tiek mulkinti liaudį?

 • Gintaras 2009 gegužės mėn. 28 d. 13:51:02

  Vitas nerealus žmogus, reikia būti begalo stipriai asmenybei, ačiū

 • as 2009 balandžio mėn. 20 d. 15:25:20

  nors vienas zmogus apibudina tikra padeti lietuvoje , saunuolis Tomkus.

 • 391-as 2009 balandžio mėn. 04 d. 13:23:30

  Gal zmogus ir yra susitepes, del sito nesigincisiu, bet mano nuomone jo
  mintys ir pasiulymai yra neblogi, as tik negaliu suprast kodel musu
  politikai i juos nekreipia demesio...

 • 391-am 2009 balandžio mėn. 03 d. 20:06:12

  Čia tik menkas lašelis "kompromato" jūroje. Ir tikrai ne
  kiekvienas žmogus yra tiek susitepęs.

 • 389-tas :-) 2009 balandžio mėn. 03 d. 15:29:11

  Man kaip paprastam lietuvos pilieciui Tomkus yra patikimesnis tipas nei
  visas jusu isrinktas seimas. Beje tokio kompromato, turint noro, galima
  rast apie bet kuri zmogu, ir poto rekt an viso pasaulio kad jis yra itin
  nepatikimas

 • 389-am 2009 balandžio mėn. 03 d. 13:27:59

  Susiję, matyt, tuo, kad Tomkus yra itin nepatikimas tipas, kuriuo neverta
  pasitikėti.

 • TO SS 2009 balandžio mėn. 03 d. 10:52:06

  Gerai, tarkim kad buvo taip kaip jus sakote, bet kaip tai susije su siuo
  straipsniu?

 • SS 2009 balandžio mėn. 02 d. 09:19:22

  Na, kas bent kiek pažįsta klaipėdos šungaidžius žino, kad
  Gaidjurgis turėjo tokį draugelį "Šlemurką"- aktyvų
  pida-ras-tą:)) Už kurį siena stovėjo- labai jau tvirta vyriška
  draugystė nuo zonos laikų juos rišo:)) Kai kažkas tą
  "Šlemurką" "apiformino" už šiknų mylėjimą,
  labai jau gaidjurgis verkė dėl savo draugo:)) p.s. ....nutraukęs
  bylą S.Gaidjurgiui, I. Laucius leido su ja susipažinti
  „Respublikos“ žurnalistei, kuri pagal šios bylos medžiagą
  parašė labai teigiamą straipsnį apie Gaidjurgį, neva jis yra
  šeimos žmogus ir yra neteisingai apšmeižtas“. ...Tomkai ir daugiau
  paskelbė tą šūdgaidžį gaidjurgį liaupsinančių straipsnių
  "respublikoj" ir "VE"...:))

 • To SS 2009 kovo mėn. 31 d. 09:13:39

  V. Tomkus rašė apie vištgaidžius, gaidžius, kaimo jurgius, o apie
  gaidjurgius ne. Neklaidinkit visuomenės.

 • SS 2009 kovo mėn. 28 d. 10:33:16

  TOMKAI PRIEŠ KELETĄ METŲ LIAUPSINO GAIDJURGĮ, DABAR LIAUPSINA BOSĄ.
  KIEK ATSEIKĖJO "RESPUBLIKAI" GAIDJURGIS IR BOSAS UŽ UŽPAKALIŲ
  LAIŽYMĄ? :)))
  Ar I. Laucius buvo S. Gaidjurgio „stogas“?
  LL šaltiniai teigia, dabartinis Klaipėdos apygardos prokuratūros
  vadovas I. Laucius, turi ką slėpti. Mat aiškėja, kad net ir garsiausias
  Klaipėdos galvažudys Sigitas Gaidjurgis turi jaustis dėkingas I.
  Lauciui.
  „S. Gaidjurgio nusikaltimus ištyrė ne Klaipėdos apygardos
  prokuratūra, bet Generalinė prokuratūra, o Klaipėdos prokurorai ją
  buvo net nutraukę. - pasakojo LL šaltiniai, - Negana to, nutraukęs bylą
  S.Gaidjurgiui, I. Laucius leido su ja susipažinti „Respublikos“
  žurnalistei, kuri pagal šios bylos medžiagą parašė labai teigiamą
  straipsnį apie Gaidjurgį, neva jis yra šeimos žmogus ir yra neteisingai
  apšmeižtas“.
  Kaip žinia, S. Gaidjurgio gaują demaskuoti padėjo vienas
  "tulpinių" gaujos lyderių Virginijus Baltušis. Kai prieš
  kelerius metus pareigūnai sulaikė S. Gaidjurgį ir jo artimiausią
  pagalbininką Renatą Šadeikį, iš pradžių mažai kas tikėjo, jog šį
  kartą pavyks įrodyti nors vieną S. Gaidjurgio nusikaltimą. Šis
  Klaipėdos mafijozas bene 15 metų buvo nesugaunamas, nors apie jį ir
  sklandė legendos. Tačiau šįkart pareigūnai buvo pasirengę: jie
  surinko pakankamai įkalčių, kad būtų galima prie sienos priremti ne
  tik S.Gaidjurgį, bet ir jo gaujos narius. Todėl nieko keisto, jog
  pajutęs gresiančią atsakomybę su teisėsauga sutiko bendradarbiauti
  bene artimiausias S. Gaidjurgiui žmogus – R. Šadeikis. Jam prabilus,
  atskleista net 17 žmogžudysčių.
  Kaip išsisuko A.Bosas?
  Nors dar visai neseniai Valstybės saugumo departamentas savo pažymose
  Antaną Bosą įvardindavo kaip asmenį, palaikantį nuolatinius ryšius su
  nusikalstamo pasaulio atstovais, šiuo metu A. Bosas – klestintis
  verslininkas ir politikas, besipuikuojantis jauna ir gražia žmona
  žurnalo „Žmonės“ viršelyje ir bene kiekviename panašaus žurnalo
  numeryje pasakojantis apie egzotiškas atostogas ir savo turtus. Tačiau
  visai neseniai A.Bosui teko galvoti, kaip išvengti įkalinimo iki gyvos
  galvos bausmės.
  Mat po to, kai Vakarų pramonės ir finansų korporacijos savininkai
  pasidalino šios grupės turtą, buvo bandyta nužudyti vieną iš
  verslininkų Igorį Udovickį, dėl turto besivaidijantį su vienu iš
  korporacijos savininkų – Martynu Gusiatinu.
  Šiuo nusikaltimu įtartas 25 metų klaipėdietis Dainius Jankus, vos
  sulaikytas policijos, pareiškė, kad I. Udovickio nužudymą užsakė
  žurnalo „Žmonės“ viršelio herojus Antanas Bosas. Televizijoje
  pateiktais duomenimis, per pirminę apklausą D. Jankus prisipažino, kad
  nusikaltimo užsakovas yra Seimo narys, tuometinis Aplinkos apsaugos
  komiteto pirmininkas A. Bosas, tuo metu vadovavęs Vakarų Lietuvos
  pramonės ir finansų korporacijai.

 • Suzaveti! 2009 kovo mėn. 27 d. 13:59:01

  Suzaveti tokio straipsnio! Gal dar tikrai ne velu ponas Kubiliau,negi jau
  parsivavem? IR DAUGIAU TOKIU ISKILIU ZMONIU KAIP TOMKUS!!!! Zaviuosi be
  galo!

 • Lietuvis 2009 kovo mėn. 25 d. 13:10:07

  Abejoju ar Kubilius tai gali isgirsti, man atrodo kad jau jis uzkoduotas
  visu 100 dienu valdymo toliaravo Leo.lt galvojo, kad is liaudieas susirinks
  mokescius Deb... .
  Laiskas tai 10 balu, bet kurcas neisgirs juk kaip sakoma garbatovo tolka
  grob ispravet, grese pilietinis k.

 • KV 2009 kovo mėn. 24 d. 01:36:44

  PIRMĄ KARTĄ LIETUVOJE - PRAŠYMAS PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ LIETUVOS
  AUKŠČIAUSIO TEISMO TEIĖJAMS www.kriziuvaldymas.lt

 • Tomkui 2009 kovo mėn. 23 d. 22:23:03

  Atsiprasau."Ta pati rasytum@ skirtas ne tau, o straipsnio ,kur
  skaiciau autoriui.

 • tomkui 2009 kovo mėn. 23 d. 22:20:21

  Pritariu ir dar pasamprotausiu pamastymui apie valdovu rumus:
  Paskaiciau siandien kaip nepatenkintas Brazauskas del 20 milijonu ir
  noreciau aiskumo.
  1 Kuom naudingi tautai valdovu rumai?
  2 Kodel jie dar nebaigti nors buvo labiausiai finansuojami?
  3prie ko cia Brazauskas?
  4Ar mes jau tokie turtingi kaip arabai kad galetume statyti smelio salas?
  5jei butu sugalvota statyti piramide tokia kaip cheopso ar irgi ta pati
  rasytum.(piramidziu kaip ir valdovu rumu Lietuvoje dar nebuvo?
  6 Kuom pasireiskia Brazausko pagalba statybai?Ar nepamatuotom ambicijom ,ar
  jis ten vykdytoju ar plyteliu klojeju dirbdamas prisiduria prie pencijos?
  7.Kur butu galima priimti svecius jei Brazauskas nebutu pradejes stati
  valdovu rumu.
  8 Ar pvz. sveicarai irgi statosi kazka panasaus?
  9 Ar ieis i gineso knyga, kaip pasaulio stebuklas ar kaip didziausia
  ambicija?
  10.Kuo as kaip lietuvis turesiu didziuotis ,kai jie bus uzbaigti?
  P.s.Mano nuomone statant piramide butu zymiai daugiau privalumu:
  1 nereiketu vaziuoti i egipta
  2Butu galima pasiziureti i Gedimino pili is virsaus
  3Kadangi piramides statydavo po 40 metu tai turetumem laiko palaukti kot
  praeis krize.
  4kadangi piramides budavo uzmurytos tai nereiketu irengineti vidaus ir
  supirkineti eksponatu.
  5Jei jau labai kils noras ka nors pirkti -pripirkus galima uzmuryti
  tuscia.Visvien piramides paprastai isvagia.
  6 Tokiu atveju ieitu i rekordu knyga ,kaip geiciausiai isvogta
  piramide.(isvogta dar net nepastacius).
  7 Pigios statybines medziagos
  8 idarbinta daug zmoniu
  9Patogu ziureti i statybas nuo Gedimino pilies stogo.
  10 Kadangi piramides stovi ne viena tukstantmeti ,tuo paciu issisprendzia
  problemos ateinatiems tukstantmeciu paminejimams ir ieinama i istorija
  ,kaip toliaregiskiausias valdovas.
  Kadangi mano fantazija ribota galite pratesti minti placiau :-)

 • Viktor - Alytus 2009 kovo mėn. 23 d. 19:35:24

  Labas vakaras. Geras tavo straipsnis. Tik tau reikia rašyti apie tai
  kasdien, kad jiems tik pažvelgus į laikraštį pasidarytu bloga. Kitaip
  negalima su tarnautojais elgtis.O jei viskas bus daroma taip kaip Jus
  rašote, tai gal pasikeis į gerą puse. O jei jie nenorės daryt
  radikaliu sprendimu , reikės juos pašalinti nuo kelio.Viso geriausio.

 • noj 2009 kovo mėn. 17 d. 11:55:48

  "...arba Tėvynės išdavikai." eks lietuviams ar įmanoma
  išaiškinti kas ta tevynė. Jiems tėvynė tai:"ни дом и ни
  улица о еуросоюз"

 • varveklis 2009 kovo mėn. 16 d. 19:00:23

  Kaip lengva lietuva melzti...Todel tiek daug melzeju ir aferistu is kitu
  saliu vyksta i lietuva pasipelnyti,kad ir ka bedarytumem zmones ,kad ir
  kaip betaupytumem,visiems aferistams ir vagims nesutaupysim.Kaip ir su
  Vilniumi europos kulturos sostine.Ira tokiu valstybiu kurios siulo savo
  paslaugas ir taip pelnysi naudojasi proga.ech niekas nepasikeis.Zmones kada
  greiciau sutarsime vienbalsiai griebtis sakes,tik tada atitolinsime tai kas
  jau visai nebetoli.

 • Vitui Tomkui 2009 kovo mėn. 16 d. 08:55:27

  Vitai, metų metus pylei paplavas ant patriotizmo ir lietuvybės,
  reklamavai homikus ir t.t. Tai ką, tavo šeimininkai jau liepė kiek
  pakeisti plokštelę? :))

 • soda 2009 kovo mėn. 14 d. 05:09:03

  Geras straipsnis,pabudo tikri patriotiniai jausmai.Aciu drasiam vyrui
  V.Tomkui.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PABĖGO: antradienį Pietų Korėjos Tedžono mieste, kuris yra už 160 kilometrų į pietus nuo Seulo, iš zoologijos sodo pabėgo puma.
 • NELAIMĖ: Austrijos Graco mieste traukiniui susidūrus su autobusu, vienas žmogus žuvo, o dar 11 buvo sužeista.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar vizitai pas gydytojus ir tyrimai turėtų būti apmokestinti?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +8 +11 C

   +9  +11 C

 

   +8  +10 C

  +11  +24 C

   +22  +26 C

 

   +21  +24 C

  2-3 m/s

 3-5 m/s

 

    2-3 m/s

 

USD - 1.1671 PLN - 4.2955
RUB - 79.4113 CHF - 1.1236
GBP - 0.8888 NOK - 9.5620
reklama
Ukis 2018